About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Hungary

HU072

Back

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

 19/1991. (XII. 28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet Hatályos: 2002. január 1-től

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet

a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 25. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Országos Találmányi Hivatal elnökével egyetértésben - a következőket rendelem:

A bejelentés

1. § A topográfia oltalmára irányuló bejelentésnek (a továbbiakban: bejelentés) tartalmaznia kell: a) a bejelentési kérelmet az előírt díjnak megfelelő illetékbélyeggel; b) a topográfia azonosítására alkalmas ábrázolást; c) képviselet esetén annak igazolását; d) ha a bejelentő a szerző jogutódja, a jogutódlást igazoló okiratot.

A bejelentési kérelem

2. § A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani és annak tartalmaznia kell: a) a bejelentő nevét és címét, több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát is, ha az nem egyenlő; b) a topográfia címét (tárgyának rövid és szabatos megjelölését); c) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a topográfia szerzője vagy annak jogutódja, illetőleg, hogy a

topográfia szolgálati jellegű; d) a szerző nevét és címét, több szerző esetén a szerzőség arányát is, ha az nem egyenlő; ha a szerző

írásban kéri, hogy mellőzzék nevének feltüntetését a nyilvánosságra kerülő topográfiaoltalmi iratokon, erre a bejelentési kérelemben utalni kell, és a szerző nevét külön lapon kell megadni;

e) képviselet esetén a képviselő nevét és címét; f) a topográfia bármely országban történt első nyilvános hasznosításának kezdő napját, ha ez a

bejelentés napjánál korábbi; g) ha a bejelentő a topográfia ábrázolásának bizonyos részeit üzleti titokként kívánja kezelni, az erre

vonatkozó nyilatkozatot; h) a topográfia lajstromozására irányuló kérelmet; i) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását; j) a bejelentő vagy a képviselő aláírását.

A topográfia ábrázolása

3. § (1) A topográfia azonosítására a következő ábrázolások egyikét kell benyújtani egy példányban: a) a félvezető termék előállítását célzó elrendezés (layout) rajzait vagy fényképeit; b) a félvezető termék előállítását célzó maszkok rajzait vagy fényképeit; c) a félvezető termék rétegeinek rajzait vagy fényképeit. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak kiegészíthetők adathordozókkal vagy azok kinyomtatott változataival,

illetőleg azzal a félvezető termékkel, amelynek topográfiájára az oltalmat igénylik, továbbá a magyarázó szöveggel, amelyben idegen nyelvű szakkifejezéseket is lehet használni.

(3) A topográfia azonosítására szolgáló ábrázolásokat az alábbiak szerint kell elkészíteni: a) az ábrázolásokat 29,7 cm magas és 21,0 széles (A/4 méretű) lapok egyik oldalán kell elhelyezni vagy

erre a méretre kell hajtogatni; b) ha nagy felületű ábrázolások esetén tekercsek benyújtása elkerülhetetlen, azok hossza az 1,5 métert,

átmérője a 0,15 métert nem haladhatja meg.

1

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet Hatályos: 2002. január 1-től

(4) Ha a bejelentő a topográfia ábrázolásának egyes részeit üzleti titokként jelöli meg, az azonosításra szolgáló ábrázolást egy teljes és egy olyan további példányban kell benyújtani, amelyen a titkos részeket felismerhetetlenné tették.

Hatálybalépés

4. § Ez a rendelet 1992. január 1-jén lép hatályba.

2