Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Hungría

HU072

Atrás

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

 19/1991. (XII. 28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet Hatályos: 2002. január 1-től

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet

a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 25. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Országos Találmányi Hivatal elnökével egyetértésben - a következőket rendelem:

A bejelentés

1. § A topográfia oltalmára irányuló bejelentésnek (a továbbiakban: bejelentés) tartalmaznia kell: a) a bejelentési kérelmet az előírt díjnak megfelelő illetékbélyeggel; b) a topográfia azonosítására alkalmas ábrázolást; c) képviselet esetén annak igazolását; d) ha a bejelentő a szerző jogutódja, a jogutódlást igazoló okiratot.

A bejelentési kérelem

2. § A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani és annak tartalmaznia kell: a) a bejelentő nevét és címét, több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát is, ha az nem egyenlő; b) a topográfia címét (tárgyának rövid és szabatos megjelölését); c) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a topográfia szerzője vagy annak jogutódja, illetőleg, hogy a

topográfia szolgálati jellegű; d) a szerző nevét és címét, több szerző esetén a szerzőség arányát is, ha az nem egyenlő; ha a szerző

írásban kéri, hogy mellőzzék nevének feltüntetését a nyilvánosságra kerülő topográfiaoltalmi iratokon, erre a bejelentési kérelemben utalni kell, és a szerző nevét külön lapon kell megadni;

e) képviselet esetén a képviselő nevét és címét; f) a topográfia bármely országban történt első nyilvános hasznosításának kezdő napját, ha ez a

bejelentés napjánál korábbi; g) ha a bejelentő a topográfia ábrázolásának bizonyos részeit üzleti titokként kívánja kezelni, az erre

vonatkozó nyilatkozatot; h) a topográfia lajstromozására irányuló kérelmet; i) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását; j) a bejelentő vagy a képviselő aláírását.

A topográfia ábrázolása

3. § (1) A topográfia azonosítására a következő ábrázolások egyikét kell benyújtani egy példányban: a) a félvezető termék előállítását célzó elrendezés (layout) rajzait vagy fényképeit; b) a félvezető termék előállítását célzó maszkok rajzait vagy fényképeit; c) a félvezető termék rétegeinek rajzait vagy fényképeit. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak kiegészíthetők adathordozókkal vagy azok kinyomtatott változataival,

illetőleg azzal a félvezető termékkel, amelynek topográfiájára az oltalmat igénylik, továbbá a magyarázó szöveggel, amelyben idegen nyelvű szakkifejezéseket is lehet használni.

(3) A topográfia azonosítására szolgáló ábrázolásokat az alábbiak szerint kell elkészíteni: a) az ábrázolásokat 29,7 cm magas és 21,0 széles (A/4 méretű) lapok egyik oldalán kell elhelyezni vagy

erre a méretre kell hajtogatni; b) ha nagy felületű ábrázolások esetén tekercsek benyújtása elkerülhetetlen, azok hossza az 1,5 métert,

átmérője a 0,15 métert nem haladhatja meg.

1

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet Hatályos: 2002. január 1-től

(4) Ha a bejelentő a topográfia ábrázolásának egyes részeit üzleti titokként jelöli meg, az azonosításra szolgáló ábrázolást egy teljes és egy olyan további példányban kell benyújtani, amelyen a titkos részeket felismerhetetlenné tették.

Hatálybalépés

4. § Ez a rendelet 1992. január 1-jén lép hatályba.

2