About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Azerbaijan

AZ061

Back

Müəlliflik hüququ ilə qorunan məlumat toplularının qeydiyyatı üçün Ərizə


ƏSƏRLƏRIN QEYDIYYATI VƏ HÜQUQ ŞÖBƏSI

Ünvan:
Sifariş sənədinin daxil Daxil olma nömrəsi Məlumat toplusunun
olma tarixi qeydiyyat tarixi

əlliflik hüququ ilə qorunan məlumat toplularının qeydiyyatı üçün

ƏR İZ Ə

Aşağıdakı məlumatları və sadalanan sənədləri təqdim edərək məlumat toplusunun qeydiyyatdan keçirilməsini xahiş edirəm.

1. Məlumat toplusunun adı _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Əvvəlki və ya alternativ adı ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

3. Törəmə əsər (əllifin məlumat toplusunun hazırlanmasına sərf etdiyi əməyin həcmi):____________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

4. əllif(lər) (təxəllüs, anadan olma tarixi, əllifin vətəndaşlığı və daimi yaşayış yeri) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

5. Müstəsna hüquqların sahibi (tam məlumatlar göstərilir)_____________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

6. Yazışma üçün ünvan ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

7. Məlumat toplusunun açıqlanma tarixi və yeri_____________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 8. Məlumat toplusu eyni zamanda həm əlliflik hüququ, həm də xüsusi qorunma hüququ ilə qorunursa, bu barədə müvafiq qeyd etməli _________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

9. Ərizəyə əlavə edilən, depozitə götürülən materiallar: (“X”işarəsi ilə qeyd edilməli):

əlyazma;

kitab;

kserosurət;

slaydlar;

digər……………………….

10. Depozitə götürülən obyektin növü ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

11. Ərizəyə əlavə edilən sənədlər (“X işarəsi ilə qeyd edilməli):

qeydiyyat üçün dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd; müstəsna hüquqların verilməsi barədə sənədin surəti;

nümayəndənin adına etibarnamə;

Azərbaycan dilinə edilmiş tərcümə.

12. Mən (əllifin, yaxud hüquq sahibinin soyadı, adı və atasının adı) __________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

bununla təminat verirəm ki, bu məlumat toplusu yaradılarkən digər şəxslərin əlliflik hüquqları pozulmamışdır. Ərizədə göstərilən məlumatlar düzgündür və depozitə götürülən materiallara uyğundur.

İmza_________________________

“____”________________________2010-cu il

ƏSƏRLƏRIN QEYDIYYATI VƏ HÜQUQ ŞÖBƏSI

Ünvan:
Qeydiyyat sənədinin təqdim edilmə tarixi Daxil olma nömrəsi Qeydiyyat tarixi

Əlaqəli hüquqlar obyektinin qeydiyyatı üçün

ƏR İZ Ə

Aşağıda sadalanan sənədləri təqdim edərək əlaqəli hüquqların obyektini qeydiyyata götürmənizi xahiş edirəm.

1. Əlaqəli hüquqlar obyektinin adı________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

2. Əlaqəli hüquqların subyekt(lər)i (fiziki şəxsin vətəndaşlığı və daimi yaşayış yeri, hüquqi şəxsin yaşadığı ölkə və yerləşdiyi yerin adı)______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

3. Əlaqəli hüquqların obyektinə daxil edilmiş əsər(lər)in adı və əllif(lər)i (əllif(lər)in təxəllüsü, anadan olma tarixi, vətəndaşlığı və daimi yaşayış yeri) _______________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

4. Yazışma üçün ünvan_________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

5. Əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilat (əlaqəli hüquqlar subyektinin mənsub olduğu təşkilatın adı və ünvanı) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 7. Açıqlanmanın tarixi və yeri ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

8. Ərizəyə əlavə olunan, depozitə götürülən materiallar:

səsyazılma;

videoyazılma.

9. Ərizəyə əlavə edilən sənədlər:

dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd; dövlət rüsumundan azad edilmə barədə sənəd;

müstəsna hüquqların sahibinin hüququnu təsdiq edən sənəd;

Azərbaycan dilinə tərcümə;

nümayəndənin adına tərtib edilmiş etibarnamə.

10. Mən (əlaqəli hüquqlar subyektinin soyadı, adı və atasının adı) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

bununla təminat verirəm ki, qeydiyyatdan keçirilən obyekt yaradılarkən digər şəxslərin əllif və əlaqəli hüquqları pozulmamışdır. Ərizədə göstərilən məlumatlar düzgündür.

İmza_________________________

“_____”____________________________ 2010-cu il

11. Sifarişçi (əlaqəli hüquqların subyekti, nümayəndə) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

“_____”____________________ 2010-cu il

ƏSƏRLƏRIN QEYDIYYATI VƏ HÜQUQ ŞÖBƏSI

Ünvan:
Sifariş sənədinin daxil olma tarixi Daxil olma nömrəsi Məlumat toplusunun qeydiyyat tarixi

Xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat toplularının qeydiyyatı üçün

ƏR İZ Ə

Aşağıda məlumatları və sadalanan sənədləri təqdim edərək məlumat toplusunun qeydiyyatdan keçirilməsini xahiş edirəm.

1. Məlumat toplusunun adı______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

2. Əvvəlki və ya alternativ adı___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

3. Məlumat toplusunun hüquq sahibinin, yaxud istehsalçının soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, ölkənin kodu (hüquqi şəxs olduğu halda adı, hüquqi ünvanı)__________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

4. Hüquq sahibinin, yaxud istehsalçının adlarının dəyişdirilməsi haqqında məlumat_________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

5. Yazışma üçün ünvan_________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

6. Məlumat toplusuna hüquqların digər fiziki, yaxud hüquqi şəxsə tam və ya qismən verilməsi barədə məlumat (hüquqların verilməsi barədə müqavilənin imzalandığı tarix, yer və tərəflər barədə məlumat)____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

7. Məlumat toplusu dövlət ehtiyacları üçün yaradılmışdırsa, dövlət sifarişçisi barədə məlumat ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

8. Məlumat toplusunun açıqlanma tarixi və yeri ____________________________________________ ____________________________________________________________________________________

9. Məlumat toplusunun qorunma müddətinin başlanğıc tarixi (məlumat toplusu eyni zamanda həm əlliflik hüququ, həm də xüsusi qorunma hüququ ilə qorunursa, bu barədə müvafiq qeyd etməli) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10. Məlumat toplusuna yeni sərmayə qoyuluşuna dair məlumat_________________________________ ________________________________________________________________________

11. Depozitə götürülən materialın obyektiv forması __________________________________________ _______________________________________________________________________

12. Ərizəyə əlavə edilən, depozitə götürülən materiallar (“X” işarəsi ilə qeyd edilməli):

 əlyazma;

kitab;

kserosurət;

slaydlar;

digər_______________________________

13. Ərizəyə əlavə edilən sənədlər (“X” işarəsi ilə qeyd edilməli):

qeydiyyat üçün dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd;

müstəsna hüquqların verilməsi barədə sənədin surəti;

nümayəndənin adına etibarnamə;

Azərbaycan dilinə edilmiş tərcümə

14. Mən məlumat toplusunun müstəsna hüquq sahibi _________________________________________________ ________________________________________________________________________

təminat verirəm ki, ərizədə göstərilən məlumatlar düzgündür depozitə götürülmək üçün təqdim olunan materiallara uyğundur.

İmza_________________________

“____”________________________2010-cu il

ƏSƏRLƏRIN QEYDIYYATI VƏ HÜQUQ ŞÖBƏSI

Ünvan:
Qeydiyyat sənədinin təqdim edilmə tarixi Daxil olma nömrəsi Qeydiyyat tarixi

əlliflik hüququ obyektinin qeydiyyatı üçün

ƏR İZ Ə

Aşağıda sadalanan sənədləri təqdim edərək əsəri qeydiyyata götürməyinizi xahiş edirəm.

1. Əsərin adı ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Əvvəlki və ya alternativ adı _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Törəmə əsər (əllifin əsərə sərf etdiyi əməyin həcmi): ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

2. əllif(lər) (təxəllüs, anadan olma tarixi, əllifin vətəndaşlığı və daimi yaşayış yeri) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

3. Yazışma üçün ünvan ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

4. Əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilat (əllifin mənsub olduğu təşkilatın adı, ünvanı) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

5. Müstəsna hüquqların sahibi (tam məlumatlar göstərilir) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 7. Ərizəyə əlavə edilən, depozitə götürülən materiallar: (“X işarəsi ilə qeyd edilməli):

əlyazma;

kitab;

fotosurət;

slaydlar;

çertyojlar;

rəsmlər; səsyazılma; videoyazılma;

digər________________________

8. Depozitə götürülən obyektin növü______________________________________________________

____________________________________________________________________________________ (yazmalı)

9. Ərizəyə əlavə edilən sənədlər (“X işarəsi ilə qeyd edilməli):

qeydiyyat üçün dövlət rüsümunun ödənilməsi barədə sənəd; qeydiyyat üçün dövlət rüsumundan azad edilməsi və ya onun məbləğinin azaldılması barədə

sənəd;

müstəsna hüquqların verilməsi barədə sənədin surəti;

nümayəndənin adına etibarnamə;

Azərbaycan dilinə edilmiş tərcümə.

10. Mən (əllifin soyadı, adı və atasının adı_______________________________________________

____________________________________________________________________________________

bununla təminat verirəm ki, bu əsər yaradılarkən digər şəxslərin əllif hüquqları pozulmamışdır. Ərizədə göstərilən məlumatlar düzgündür və depozitə götürülən materiallara uyğundur.

İmza_________________________

“____”________________________2010-cu il

11. Sifarişçi (əllif, hüquqi varis, əgötürən, nümayəndə) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

“____”____________________2010-cu il

ƏSƏRLƏRIN QEYDIYYATI VƏ HÜQUQ ŞÖBƏSI

Ünvan:
Sənədlərin təqdim edilmə tarixi Daxil olma nömrəsi Qeydiyyat tarixi

İnteqral sxem topologiyalarının Dövlət qeydiyyatı üçün

ƏR İZ Ə

Aşağıda sadalanan sənədləri təqdim edərək İnteqral sxem topologiyasının qeydiyyata alınmasını xahiş edirəm.

1. İnteqral sxem topologiyasının adı ______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

2. Müstəsna hüquq sahibi (tam məlumatlar göstərilir) ________________________________________ ____________________________________________________________________________________

3. əllif(lər) (tam məlumatlar göstərilir): _________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

4. Yazışma üçün ünvan ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

5. Əgər topologiyadan istifadə edilibsə, istifadə olunduğu ilk tarix və yer _________________________ ____________________________________________________________________________________

6. Qeydiyyat üçün dövlət rüsumun ödənilməsi barədə sənəd ____________________________________________________________________________________

7. Ərizəyə qoşulan topologiyanı eyniləşdirən depozitə götürülən materiallar (rəsm, çertyoj, foto, inteqral sxem referatla birlikdə) __________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

8. Ərizəyə əlavə edilən sənədlər (“X“ işarəsi ilə qeyd edilməli):

8.1. müstəsna hüquqların sahibi olduğunu təsdiqləyən sənədin surəti

8.2. nümayəndənin adına etibarnamə

8.3. Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş sənədin adı ________________________________________ ____________________________________________________________________________________

9. Mən topologiyaya müstəsna hüququn sahibi (soyadı, adı və atasının adı) ____________________________________________________________________________________

bununla təminat verirəm ki, ərizədə göstərilən məlumatlar düzgündür depozitə götürülmək üçün təqdim olunan materiallara uyğundur.

İmza_________________________

“____”______________________2010-cu il