About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulation on Minimal Fees for Use of Copyright and Related Rights (as amended up to Decision of the Government of the Kyrgyz Republic No. 280 of May 27, 2013), Kyrgyzstan

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2013 Dates Adopted: July 22, 2002 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Russian Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав (В редакции постановлений Правительства КР от 27.03.2013 г. № 280)         Kyrgyz Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө Жобо (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы № 280 токтомдорунун редакцияларына ылайык)        

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 22-июлундагы N 488 токтому менен
бекитилген

Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2007-жылдын 17-августундагы N 339, 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

I бөлүм
Жалпы жоболор

1. Бул жобо "Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын аткаруу үчүн иштелип чыккан, ал автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин пайдалануучу баардык уюмдардын автордук сый акы төлөө боюнча мамилелерин жөнгө салат.

2. Чыгармаларды жалпы эл алдында аткарууга, автордук жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалануунун башка түрлөрүнө уруксат берүү, автордук сый акыны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эсептөө жана жыйноо маселелери боюнча авторлордун (алардын укук мураскерлеринин) жана аткаруучулардын өкүлү болуп авторлордун мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкарган, авторлордон алынган ыйгарым укуктардын чегинде иш жүргүзгөн, адамдардын мыйзам менен корголуучу укуктары менен кызыкчылыктарын алардын атынан доо коюп, коргоого укуктуу уюм болушу мүмкүн.

Мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруучу мындай уюмдар түзүлгөнгө чейин мындай милдетти интеллектуалдык менчик жаатындагы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары Кыргызпатент) аткарат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Автордук сый акынын ушул Жободо каралган өлчөмдөрү минималдуу болуп саналат жана, эгерде пайдалануучу менен автордун, анын укук мураскеринин же авторлордун мүлктүк укуктарын алардан алынган ыйгарым укуктардын чегинде башкаруучу уюмдун ортосундагы келишимде башкача каралбаганда колдонулат, жана сый акынын өлчөмү кызыкдар тараптардын ортосундагы талаштын предмети болбойт.

4. Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн менчигинин түрүнө жана укуктук-уюштуруу формасына карабастан автордук сый акы төлөөчү болуп чыгармаларды жалпы эл алдында аткарууну, автордук жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалануунун башка түрлөрүн ишке ашыруучу жана уюштуруучу ар бир жеке жана юридикалык тараптар эсептелет.

Анын ичинде сый акы төлөөчүлөргө төмөндөгүлөр кирет:

а) театрлар, кинотеатрлар, цирктер, филармониялар жана башка концерттик-сахна аянтчалары;

б) эфирдик жана кабелдик уктуруучу (көрсөтүүчү) уюмдар;

в) фонограмма чыгаруучулар, үн жазуу студиялары, уюлдук телефондор (рингтондор, ринбэктондор, реалтондор) үчүн шыңгыроо обондорун таратуучулар ж.б.;

г) концерт, оюн-зоок иш-чараларын уюштуруучулар, продюсердик борборлор ж.б.;

д) көңүл ачуучу жайлар (видеосалондор, дискоклубдар, түнкү клубдар, казинолор ж.б.);

е) коомдук тамактануу ишканалары (ресторандар, барлар, кафелер, ашканалар, кире калмалар ж.б.);

ж) лицензияланган аудио-видеопродукцияларды, аудио-видеоаппаратураларды сатуу (прокатка берүү, алмашуу) боюнча адистештирилген соода ишканалары (анын ичинде соода павильону, чатыр дүкөнчөлөр, столдор, стенддер); соода залдарын радиолоштуруу үчүн фонограммаларды же уктуруучу уюмдардын берүүлөрүн пайдалануучу базарлар жана башка соода ишканалары;

з) мейманканалар, ден соолук комплекстери (стадиондор, парктар, спорт залдары, эс алуу үйлөрү, пансионаттар, санаторийлер, курорттор ж.б.);

и) кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү ишканалар (сулуулук салондору, чач тарачтар, косметикалык салондор, мода салондору ж.б.) жана жүргүнчүлөр транспортунун бардык түрлөрү;

к) автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалануучу дагы башка жеке жана юридикалык тараптар.

(КР Өкмөтүнүн 2007-жылдын 17-августу N 339 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Бардык сый акы төлөөчүлөр автордук жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалануу укугуна Кыргызпатент менен лицензиялык келишимдерди (макулдашууларды) түзүүгө, ошондой эле белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өтүүгө милдеттүү. Лицензиялык келишимде автордук сый акынын өлчөмдөрү жана аны төлөөнүн мөөнөттөрү, тараптардын укуктары менен милдеттери, сый акы төлөө жана башка шарттар боюнча милдеттенмелерди аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликтер караштырылат. Төлөөчүлөр Кыргызпатенттин атайын укуктуу өкүлүнө төлөнүүчү автордук акынын эсептерин текшерүү үчүн, ошондой эле чыгармаларды эл алдында аткаргандык үчүн автордук акы төлөөгө тийиштүү бардык документтерди көрүү үчүн берүүгө; алар вткөргөн иш-чараларга Кыргазпатенттин өкүлдөрүн контролдук угуу (көрүү) үчүн акысыз киргизүүгө милдеттүү.

6. Тиешелүү сый акыны жыйноо, бөлүштүрүү жана аны авторлорго (алардын укук мураскерлерине) жана башка укук ээлерине төлөп берүү Кыргызпатент тарабынан ишке ашырылат.

7. Автордук сый акыны жыйноо, эсептөө, бөлүштүрүү жана төлөө менен байланышкан чыгымдарды жабуу үчүн акча чегерүүлөрдүн өлчөмү Кыргызпатенттин Авторлор кеңешинин чечими менен аныкталат.

8. Авторлордун, авторлоштордун, аткаруучулардын жана башка мүлктүк укук ээлеринин ортосунда сый акыны бөлүштүрүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана эл аралык милдеттенмелеринин негизинде Кыргызпатент иштеп чыккан жана бекиткен Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны бөлүштүрүүнүн Регламентине (мындан ары - Регламент) ылайык жүргүзүлөт.

9. Кыргызпатент колго тие элек сый акыны бөлүштүрүлүүчү суммага кошуу же автордук жана чектеш укуктардын ээлеринин кызыкчылыгында башка максаттарга колдонуу менен ал уюмдун эсебине келип түшкөн күндөн баштап үч жыл бою сактоого акылуу.

10. Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин мыйзамсыз пайдалануу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган граждандык, административдик жана кылмыш жоопкерчиликтерине алып келет.

II бөлүм
Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин жалпы эл алдында көрсөткөндүгү, жалпы эл алдында аткаргандыгы жана жалпыга маалымдап кабарлагандыгы үчүн автордук сый акыны эсептөөнүн жана алуунун тартиби

11. Чыгармалар жана программалар тикелей же техникалык каражаттардын (телевизор, радиокабылдагыч, музыкалык борбор, магнитофон жана башка музыкалык добуш чыгаруучулар) жардамы менен аткарылгандыгына карабастан көрүүчүлөр (келгендер) акы төлөп же бекер кирген бардык учурларда тең автордук сый акы эсептелинет.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Автордук укук менен корголгон жана корголбогон чыгармалардан турган программаларды (анын ичинде драмалык чыгармаларды коштогон музыканы) жалпы эл алдында аткарууда автордук сый акы ушул Жобонун 1-тиркемесинде каралган толук өлчөмдө эсептелинет.

13. Ушул Жобонун 1-тиркемесинин 1-3-пунктарында көрсөтүлгөн, авторлоштор бөлүнгүс бир бүтүн чыгарма катары жараткан чыгарманы же ар бири өз алдынча мааниге ээ бөлүктөрдөн турган чыгарманы жалпы эл алдында аткаргандыгы үчүн автордук сый акыны бөлүштүрүү Регламенттин негизинде жүргүзүлөт.

Жалпы эл алдында аткаргандыгы үчүн автордук сый акы автордук укугу корголгон авторлошко (алардын укук мураскерлерине) гана эсептелинет. Авторлошторго эсептелинүүчү сый акынын өлчөмү Регламенттин негизинде аныкталат.

14. Эгерде жаңы жылдык балаты оюн-зоокторунун билетинин наркына белектердин наркы кошула турган болсо, анда сый акыны эсептөөдө белектин наркы сатылган билеттердин дүң жыйымынын суммасынан чыгарып салынат.

15. Көрүүчүлөр (келгендер) акы төлөп кирип, чыгарма жалпы эл алдында аткарылган учурда автордук сый акы төлөөчү болуп ишчараны (концертти, спектаклди) уюштуруучу эсептелет. Иш-чараны уюштуруучунун жалпы эл алдында аткарыла турган чыгарманы колдонууга укугу болушу үчүн анын лицензиялык келишими болушу керек.

Автордук сый акы ушул Жобонун 1-тиркемесинде каралган өлчөмдөр боюнча эсептелинет.

16. Көрүүчүлөр (келгендер) бекер кирип, чыгарма жалпы эл алдында аткарылган учурда автордук сый акы төлөөчү болуп иш-чараны (концертти, спектаклди, шоу-программаны ж.б.) уюштуруучу эсептелет. Автордук сый акынын суммасы лицензиялык келишимде (макулдашууда) каралган белгиленген өлчөмдөрдүн негизинде аныкталат.

17. Эгерде иш-чараны (концертти, спектаклди, шоупрограмманы ж.б.) уюштуруучу чыгарма жалпы эл алдында аткарылуучу имараттын (аянтчанын) ээси болбосо, анда аянтчанын ээси имаратты ижарага берүү жөнүндө келишим түзүүдө иш-чараны уюштуруучудан чыгармаларды колдонуу укугуна карата лицензиялык макулдашуусунун көчүрмөсүн талап кылышы керек. Иш-чараны уюштуруучунун лицензиялык келишими жок болуп, бирок имарат ижарага берилген учурда имараттын ээси автордук сый акы төлөнбөгөндүгү үчүн иш-чараны уюштуруучу менен бирдей эле жоопкер болот. 18. Эркин кирүүчү ачык жерлерде же ушул Жобонун 1-бөлүмүнүн 4-пунктунун е),ж), з), и) пунктчаларында көрсөтүлгөн жерлерде демейки үй-бүлөө чөйрөсүнө кирбеген адамдар көп катышкан эл алдында көрсөтүү, жалпы эл алдында аткаруу же жалпыга маалыматтоо болгон учурда сый акы төлөөчү болуп аянтчанын (имараттын, салондун ж.б.) ээси эсептелет. Автордук сый акынын суммасы белгиленген өлчөмдөрдүн негизинде аныкталат.

18-1. 1-бөлүмдүн 4-пунктунун д), е) пунктчалары боюнча ай сайын белгиленүүчү автордук сый акынын чендеринин өлчөмү төмөнкү формула менен эсептелет:

С = Сб х Км х Кк х Ко х Кж, мында:

С - автордук сый акынын чени;

Сб - негизги чен;

Км - төлөөчүнүн жайгашкан жеринин коэффициенти;

Кк - класстуулук коэффициенти;

Ко - "караоке" техникалык каражаттарынын жардамы менен музыкалык чыгармаларды пайдалангандыгы үчүн коэффициент;

Кж - "жандуу" аткарууда музыкалык чыгармаларды пайдалангандыгы үчүн коэффициент.

Сб = РП х N / 100, мында:

РП - Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген эсептик көрсөткүч;

N - отургузуучу орундардын саны.

Төлөөчүнүн жайгашкан жеринин коэффициенти (Км) төлөөчүгө анын төмөнкү райондордо жайгашуусуна жараша берилет:

Км = 2,5 - Бишкек жана Ош шаарлары;

Км = 2 - башка шаарлар же Чүй облусунун Аламүдүн жана Сокулук райондорунун жол бойлорунда жайгашкандар;

Км = 1,5 - Кыргыз Республикасынын калган калк отурукташкан пункттары.

Тейлөөнүн класстуулук коэффициенти (Кк) төлөөчүнүн менюсундагы тамактын орточо наркы боюнча эсептелет:

Кк = 4 - тейлөөнүн эң жогорку денгээли (1,6 РПдан жогору болгон тамактардын орточо наркы);

Кк = 3 - тейлөөнүн жогорку деңгээли (1 РПдан 1,6 РПга чейин);

Кк = 2 - тейлөөнүн орточо деңгээли (0,4 РПдан 1 РПга чейин);

Кк = 1 - тейлөөнүн эң төмөнкү деңгээли (0,4 РПдан төмөн), мында РП мыйзам менен белгиленген эсептик көрсөткүч.

"Караоке" техникалык каражаттарынын жардамы менен музыкалык чыгармаларды пайдалангандыгы үчүн коэффициент (Ко):

Ко = 1 - "караоке" пайдаланылбаган учурда;

Ко = 2 - "караоке" пайдаланылган учурда.

"Жандуу" аткарууда музыкалык чыгармаларды пайдалангандыгы үчүн коэффициент (Кж):

Кж = 1 - техникалык каражаттардын жардамы менен музыкалык чыгармалар пайдаланылган учурда;

Кж = 1,5 - "жандуу" аткарууда музыкалык чыгармалар пайдаланылган учурда.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

18-2. 1-бөлүмдүн 4-пунктунун ж) пунктчасы боюнча ай сайын белгиленүүчү автордук сый акынын чендеринин өлчөмү төмөнкү формула менен эсептелет:

С = Сб х Км, мында:

С - автордук сый акынын чени;

Сб - негизги чен;

Км - төлөөчүнүн жайгашкан жеринин коэффициенти.

Сб = РП х Р / 100, мында:

РП - Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген эсептик көрсөткүч;

Р - музыкалык чыгарма пайдаланылуучу соода аянты (чарчы метр менен).

Төлөөчүнүн жайгашкан жеринин коэффициенти (Км) төлөөчүгө анын төмөнкү райондордо жайгашуусуна жараша ыйгарылат:

Км = 6 - Бишкек жана Ош шаарлары;

Км = 2 - Ысык-Көл облусунун Чолпон-Ата жана Каракол шаарлары, Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаары;

Км = 1 - Кыргыз Республикасынын башка калктуу конуштары.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

III бөлүм
Эфирдик жана кабелдик уктуруу уюмдарында автордук жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны эсептөөнүн жана алуунун тартиби

19. Эфирдик жана кабелдик уктуруу уюмдары автордук жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны уюмдун жылдык жыйынды кирешесинен процент түрүндө төлөшөт, анын өлчөмү Лицензиялык келишим менен аныкталат жана ал ушул Жобонун 2-тиркемесинин 1-2-пунктарында каралган өлчөмдөрдөн төмөн болбошу керек.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

20. Аткарууларды (оюн коюуларды) жалпыга маалыматтоо үчүн эфирге же кабель боюнча бергендиги үчүн авторлорго жана аткаруучуларга сый акы бөлүштүрүү Регламентине ылайык эсептелинет.

IV бөлүм
Автордук жана чектеш укуктардын обьектилерин үн жана видеожазуу жолу менен кайталап чыгаргандыгы, үн жана видеожазуулардын, аудиовизуалдык чыгармалардын (фонограммалардын жана видеофильмдердин) нускаларын прокатка бергендиги үчүн автордук сый акыны эсептөөнүн жана алуунун тартиби

21. Автордук сый акыны төлөөчү болуп автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин таратуу максатында аларды үн жана видеожазуу жолу менен кайталап чыгаруучулар, үн жана видеожазуулардын, аудиовизуалдык чыгармалардын (фонограммалардын жана видеофильмдердин) нускаларын прокатка берүүчү жеке жана юридикалык тараптар эсептелет.

22. Ушул Жобонун 3-тиркемесиндеги өлчөмдөр боюнча автордук сый акы эсептелинүүчү автордук жана чектеш укуктардын обьектилери болуп жалаң гана аудиовизуалдык жана музыкалык чыгармалар болбостон, ЭЭМ үчүн интерактивдүү типтеги программалар ("мультимедиа"), компьютердик оюндар, окутуучу программалар жана башка ЭЭМ үчүн программалар эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

22-1. Чекене соода (уюлдук телефондор үчүн обондорду көчүрүп алуу пункттары) аркылуу рингтон, реалтон, рингбэктон формасында музыкалык чыгармаларды жайылткандыгы үчүн автордук сый акынын ай сайын белгиленүүчү ченинин өлчөмү төмөнкү формула боюнча эсептелет:

С = Сб х Км, мында:

С - автордук сый акынын чени;

Сб - негизги чен;

Км - төлөөчүнүн жайгашкан жеринин коэффициенти.

С = РП х N, мында:

РП - Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген эсептик көрсөткүч;

N - көчүрүп алуу үчүн аппараттардын (компьютерлердин) саны.

Төлөөчүнүн жайгашкан жеринин коэффициенти (Км) төлөөчүгө анын төмөнкү райондордо жайгашуусуна жараша берилет:

Км = 6 - Бишкек жана Ош шаарлары;

Км = 3 - башка шаарлар;

Км = 1,5 - Кыргыз Республикасынын башка калктуу конуштары.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

V бөлүм
Архитектуранын, шаар курулушунун, сейил бак, көркөм сүрөт жана декоративдик-прикладдык искусство чыгармаларын, фотосүрөт чыгармаларын жана аудио-визуалдык чыгармалардан кадрларды кайталап чыгаргандыгы жана аларды өнөр жайында нускалагандыгы (колдонгондугу) үчүн автордук сый акыны эсептөөнүн жана алуунун тартиби

23. Көркөм сүрөт жана декоративдик-прикладдык искусство чыгармаларын, фотосүрөт чыгармаларын жана аудио-визуалдык чыгармалардан кадрларды кайталап чыгаргандыгы жана аларды өнөр жайында нускалагандыгы үчүн автордук сый акы аларды жараткандыгы үчүн төлөнүүчү автордук сый акыдан тышкары өзүнчө төлөнөт.

Мындай чыгармаларды жараткандыгы үчүн автордук сый акынын өлчөмү тараптардын макулдашуусу боюнча аныкталат.

24. Автордук сый акыны төлөөчү болуп архитектуранын, шаар курулушунун, сейил бак, көркөм сүрөт жана декоративдик-прикладдык искусство чыгармаларын, фотосүрөт чыгармаларын жана аудио-визуалдык чыгармалардан кадрларды кайталап чыгаруучу жана аларды өнөр жайында нускалоочу юридикалык же жеке тарап эсептелет.

25. Автордук сый акынын өлчөмү ушул Жобонун 4-тиркемесинде каралган өлчөмдөр боюнча аныкталат, ал эми декоративдик-прикладдык искусство чыгармаларын тиричилик багытындагы буюмдарда (сервиздер, жерге коюлуучу вазалар, чакан тарелкалар, чөйчөктөр, шамдар, идиштер, кийим илгичтер, күзгүлөр ж.б.), сувенир буюмдарында, жана галантереялык майда буюмдарда, токуучулук жана текстилдик галантерея, килем буюмдарында, трикотаж буюмдарында чагылдыргандыгы үчүн автордук сый акынын өлчөмү сый акы төлөөчү менен автордун ортосундагы эки тараптуу макулдашуунун негизинде аныкталат.

 

 

 

1-тиркеме

Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин жалпы эл алдында пайдалангандыгы үчүн автордук сый акынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

N

Чыгарманын түрү

Спектаклге, концертке (ж.б. программаларга) сатылган билеттерден түшүүчү дүң жыйымдардын суммасынан про- цент менен коюлуучу авторду сый акынын өлчөмдөрү

1

2

3

1

Жаңы жана которулган драмалык чыгар- малар (кара сөз жана ыр менен жазыл- ган пьесалар, балдар үчүн пьесалар, куурчак менен аткарылуучу пьесалар)

15

2

Сахналаштыруу (инсценировкалоо)

10

3

Музыкалык-драмалык чыгармалар (опера, оперетта, музыкалык комедия, мюзикл, балет)

15

4

Симфониялык, вокалдык-симфониялык, камералык чыгармалардан жана эл ас- паптары үчүн чыгармалардан концерт

9 (бүт программа үчүн)

5

4-пунктта көрсөтүлгөндөрдөн бөлөк чыгармалардан концерттер, анын ичинде эстрадалык концерттер (театр- лаштырылган жана жаңы жылдык балаты оюн-зооктор, бал, варьете программалары ж.б.)

6 (бүт программа үчүн)

7

Цирк программасы

2 (бүт программа үчүн)

8

Акы төлөп кирүүчү спорт мелдештерин, спортсмендердин көрсөтмө мелдештерин, мода көрсөтүүлөрдү коштоо катары музыкалык чыгармаларды пайдалангандыгы үчүн

3 (бүт программа үчүн)

9

Акы төлөп кирүүчү бий аянтчаларында, дискотекаларда, клубдарда, барларда, кафелерде, ресторандарда жана башка коомдук жерлерде музыкалык чыгарма- ларды аткаргандыгы үчүн

5 (бүт программа үчүн)

10

Ушул Жобонун 1-бөлүмүнүн 4-пунктунун д), е), ж), з), и) пунктчаларында көрсөтүлгөн пайдалануучулардын му- зыкалык чыгармаларды колдонгондугу үчүн белгиленген (макулдашылган) өлчөмдө

 

11

Аудиовизуалдык чыгармалар үчүн атайын түзүлгөн музыкалык чыгармаларды (тексти менен же тексти жок) кинотеатрларда пайдалангандыгы үчүн

1

 

 

 

2-тиркеме

Эфирдик жана кабелдик уктуруучу уюмдарда автордук жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

N

Пайдаланылган чыгарманын түрү

Жылдык жыйынды кирешеден пайыз менен коюлуучу автордук сый акынын өлчөмдөрү

1

2

3

1

Эфирдик уктуруунун (радио, теле- көрсөтүү) берүүлөрүндө автордук жана чектеш укуктардын объектиле- рин пайдалангандыгы үчүн, анда уктурулган музыкалык чыгармалардын үлүшү уктуруунун жалпы көлөмүнүн 50 %нен азын түзсө, 50 %нен көбүн түзсө

12

2.

Кабелдик телекөрсөтүүнүн берүүлө- рүндө автордук жана чектеш укук- тардын объектилерин пайдаланган- дыгы үчүн

3

 

 

 

3-тиркеме

Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин уюлдук телефондор (рингтондор, ринбэктондор, реалтондор) үчүн шыңгыроо обондору формасында үн- жана видеожазуу (фонограммалар жана видеофильмдер) жолу менен кайра чыгаруу жана жайылтуу үчүн, үн-жана видеожазуу (фонограммалар жана видеофильмдер) нускаларын жана прокатка берилүүчү компьютердик программаларга интерактивдүү типтеги ("мультимедиа") программаларды берүү үчүн автордук сый акылардын
ЧЕНДЕРИ

(КР Өкмөтүнүн 2007-жылдын 17-августундагы N 339, 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

N

Пайдаланылган чыгарманын түрү

Автордук сый акынын өлчөмү процент менен

1

2

3

1.

Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин сериялап даярдоодо аларды кайталап чыгаруу

8-чыгарылган ар бир нуска- нын сатыкка чыгарылгандагы баасынан (сактагычка (носителге) жазылган чыгармалардын санына карабастан)

2.

Үн жана видеожазуулардын (фонограмма- лардын, видеофильмдердин) нускаларын прокатка берүү

8-үн жазуулардын нускала- рын прокатка берүүдөн алынган кирешеден

3.

Автордук укук объектилерин уюлдук телефондор (рингтондор, ринбэктондор, реалтондор) үчүн шыңгыроо обондору формасында жайылтуу:

 

 

- Интернет жана уюлдук байланыш операторлору аркылуу жайылтууда;

10 - чыгармаларды жайылтуунун ар бир учуру үчүн берүү базасынан;

 

- чекене соода (уюлдук телефондор үчүн обондорду көчүрүп алуу пункттары) аркылуу жайылтууда

белгиленген өлчөм

Эскертүү: Сатыкка чыгарылгандагы баа деп, үн жазууларынын нускаларына даярдоочу тарабынан сатуу үчүн коюлган баа эсептелет.

Киреше деп жекече кардардан (клиенттен) алынган сумма эсептелет.

 

 

 

4-тиркеме

Архитектуранын, шаар курулушунун, сейил бак, көркөм сүрөт жана декоративдик-прикладдык искусство чыгармаларын, фотосүрөт чыгармаларын, аудио-визуалдык чыгармалардын кадрларын кайталап чыгаргандыгы жана аларды өнөр жайында нускалагандыгы (колдонгондугу) үчүн автордук сый акынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ

N

Көркөм сүрөт искусство чыгармаларынын түрлөрү

Буюмдардын партиясынын сатыкка чыгарылган баасынан процент менен коюлуучу автордук сый акынын өлчөмдөрү

1

2

3

1

Майда пластикалар менен миниатюрдук скульптуранын чыгармалары, скульптура чыгармалары

1

2

Көркөм сүрөт искусствосунун чыгар- малары, анын ичинде өнөр жай буюм- дарындагы (сувенирлерде, галантерея буюмдарында, текстиль жана трикотаж буюмдарында ж.б.) аудио-визуалдык чыгармалардан фотолор жана кадрлар

0.5

 

 

 

 

Утверждено
постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 22 июля 2002 года N 488

ПОЛОЖЕНИЕ
о минимальных ставках авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав

(В редакции постановлений Правительства КР от 17 августа 2007 года N 339, 27 мая 2013 года N 280)

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Закона Кыргызской Республики "Об авторском праве и смежных правах" и регулирует отношения по выплате авторских вознаграждений всеми организациями, использующими объекты авторского права и смежных прав.

2. Представителем авторов (их правопреемников) и исполнителей по вопросам выдачи разрешений на публичное исполнение произведений и другие виды использования объектов авторского и смежных прав, начисления и сбора авторского вознаграждения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики может являться организация, управляющая имущественными правами авторов на коллективной основе, действующая в пределах полученных от авторов полномочий, имеющая право предъявлять иски в защиту прав и охраняемых законом интересов представляемых ею лиц.

До создания организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в области интеллектуальной собственности (далее - Кыргызпатент) выполняет функции и обязанности этих организаций.

(В редакции постановления Правительства КР от 27 мая 2013 года N 280)

3. Ставки авторского вознаграждения, предусмотренные настоящим Положением, являются минимальными и применяются, если иное не определено в договоре между пользователем и автором, его правопреемником либо организацией, управляющей имущественными правами авторов на коллективной основе в пределах полученных от них полномочий, и размер вознаграждения не является предметом спора между заинтересованными сторонами.

4. Плательщиками авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав являются любые физические и юридические лица независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, осуществляющие или организующие публичное исполнение произведений и другие виды использования объектов авторского и смежных прав.

К плательщикам, в том числе, относятся:

а) театры, кинотеатры, цирки, филармонии и другие концертно-сценические площадки;

б) организации эфирного и кабельного вещания;

в) производители фонограмм, студии звукозаписи, распространители мелодий звонка для сотовых телефонов (рингтонов, ринбэктонов, реалтонов) и др.;

г) организаторы концертно-зрелищных мероприятий, продюсерские центры и т.п.;

д) развлекательные заведения (видеосалоны, дискоклубы, ночные клубы, казино и т.п.);

е) предприятия общественного питания (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные и т.п.);

ж) специализированные предприятия торговли (включая торговый павильон, палатку, стол, стенд), осуществляющие продажу (прокат, обмен) лицензионной аудио-видеопродукции, аудио-видеоаппаратуры; рынки и другие предприятия торговли, использующие фонограммы или передачи вещательных организаций для озвучивания торговых залов;

з) гостиницы, оздоровительные комплексы (стадионы, парки, спортивные залы, дома отдыха, пансионаты, санатории, курорты и т.п.);

и) предприятия сферы услуг (салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, салоны мод и т.п.) и все виды пассажирского транспорта;

к) другие физические и юридические лица, использующие объекты авторского права и смежных прав.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 августа 2007 года N 339)

5. Все плательщики обязаны заключить с Кыргызпатентом лицензионные договоры (соглашения) на право использования объектов авторского и смежных прав, а также осуществить государственную регистрацию в установленном порядке. Лицензионным соглашением предусматриваются размеры и сроки выплаты авторских вознаграждений, права и обязанности сторон, ответственность за неисполнение обязательств по выплате и другие условия. Плательщики обязаны представлять уполномоченному представителю Кыргызпатента для проверки надлежаще оформленный расчет подлежащих уплате сумм авторского вознаграждения, а также для просмотра все документы, связанные с расчетами по авторскому вознаграждению за публичное исполнение произведений; бесплатно допускать представителей Кыргызпатента на проводимые ими мероприятия для проведения контрольного прослушивания (просмотра).

6. Сбор, распределение и выплата соответствующего вознаграждения авторам (их правопреемникам) и другим обладателям прав осуществляется Кыргызпатентом.

7. Размер отчислений на покрытие расходов, связанных со сбором, начислением, распределением и выплатой авторского вознаграждения, определяется решением Совета авторов Кыргызпатента.

8. Распределение вознаграждения между авторами, соавторами, исполнителями и прочими обладателями имущественных прав производится согласно Регламенту распределения авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав (далее - Регламент), разработанному и утвержденному Кыргызпатентом на основании законодательства и международных обязательств Кыргызской Республики.

9. Кыргызпатент вправе сохранять невостребованное вознаграждение, включая его в распределяемые суммы или обращая на другие цели в интересах представляемых им обладателей авторских и смежных прав, по истечении трех лет с даты его поступления на счет организации.

10. Незаконное использование объектов авторского права и смежных прав влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики.

Раздел II
Порядок начисления и взимания авторского вознаграждения за публичный показ, публичное исполнение и сообщение для всеобщего сведения объектов авторского права и смежных прав

11. Авторское вознаграждение начисляется во всех случаях, как при платном, так и при бесплатном для зрителей (посетителей) входе, независимо от того, звучат ли произведения и программы в живом исполнении или с помощью технических средств (телевизор, радиоприемник, музыкальный центр, магнитофон, и другие музыкальные воспроизводители).

(В редакции постановления Правительства КР от 27 мая 2013 года N 280)

12. Авторское вознаграждение при публичном исполнении программ, состоящих из произведений, охраняемых и неохраняемых авторским правом (в том числе музыки, сопровождающей драматические произведения), начисляется по полной ставке, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению.

13. Распределение авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений, указанных в пунктах 1-3 приложения 1 к настоящему Положению, созданных соавторами как одно неразрывное целое или состоящих из частей, имеющих самостоятельное значение, производится на основании Регламента.

Авторское вознаграждение за публичное исполнение начисляется только тем соавторам (их правопреемникам), авторское право которых охраняется. Размер начисляемого соавторам вознаграждения определяется на основании Регламента.

14. Если в стоимость билетов на новогодние елочные представления включается стоимость подарков, то при начислении вознаграждения стоимость подарков исключается из сумм валового сбора за проданные билеты.

15. При осуществлении публичного исполнения произведений с платным входом для зрителей (посетителей) плательщиком авторского вознаграждения является организатор мероприятия (концерта, спектакля). Организатор мероприятия должен иметь лицензионное соглашение на право использования произведений, которые будут публично исполняться.

Авторское вознаграждение начисляется по ставкам, предусмотренным в приложении 1 к настоящему Положению.

16. При осуществлении публичного исполнения произведений с бесплатным входом для зрителей (посетителей), плательщиком авторского вознаграждения является организатор мероприятия (концерта, спектакля, шоу-программы и др.). Сумма авторского вознаграждения определяется на основе фиксированных ставок, предусмотренных в лицензионном договоре (соглашении).

17. Если организатор мероприятия (концерта, спектакля, шоу-программы и др.) не является владельцем помещения (площадки), на которой осуществляется публичное исполнение, то владелец площадки при составлении договора об аренде помещения должен затребовать от организатора мероприятия копию лицензионного соглашения на право использования произведений. При предоставлении помещения без наличия у организатора мероприятия лицензионного соглашения, владелец помещения несет ответственность за невыплату авторского вознаграждения наравне с организатором мероприятия.

18. При публичном показе, публичном исполнении или сообщении для всеобщего сведения в местах, открытых для свободного посещения, или в местах, указанных в подпунктах е), ж), з), и) пункта 4 раздела 1 настоящего Положения, где присутствует значительное количество лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, плательщиком является владелец площадки (помещения, салона и т.д.). Сумма авторского вознаграждения определяется на основе фиксированных ставок.

18-1. Размер ежемесячных фиксированных ставок авторского вознаграждения по подпунктам д), е) пункта 4 раздела 1 исчисляется по следующей формуле:

С = Сб х Км х Кк х Ко х Кж, где:

С - ставка авторского вознаграждения;

Сб - базовая ставка;

Км - коэффициент месторасположения плательщика;

Кк - коэффициент классности;

Ко - коэффициент за использование музыкальных произведений с помощью технических средств "караоке";

Кж - коэффициент за использование музыкальных произведений в "живом" исполнении.

Сб = РП х N / 100, где:

РП - расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики;

N - количество посадочных мест.

Коэффициент месторасположения плательщика (Км) присваивается плательщику в зависимости от его расположения в следующих районах:

Км = 2,5 - города Бишкек и Ош;

Км = 2 - иные города либо расположение вдоль трасс Аламудунского и Сокулукского районов Чуйской области;

Км = 1,5 - остальные населенные пункты Кыргызской Республики.

Коэффициент классности обслуживания (Кк) исчисляется по средней стоимости блюд в меню плательщика:

Кк = 4 - наивысший уровень обслуживания (средняя стоимость блюд свыше 1,6 РП);

Кк = 3 - высший уровень обслуживания (от 1 РП до 1,6 РП);

Кк = 2 - средний уровень обслуживания (от 0,4 РП до 1 РП);

Кк = 1 - низший уровень обслуживания (от 0,4 РП), где РП - установленный законодательством расчетный показатель.

Коэффициент за использование музыкальных произведений с помощью технических средств "караоке" (Ко):

Ко = 1 - в случае неиспользования "караоке";

Ко = 2 - в случае использования "караоке".

Коэффициент за использование музыкальных произведений в "живом" исполнении (Кж):

Кж = 1 - в случае использования музыкальных произведений с помощью технических средств;

Кж = 1,5 - в случае использования музыкальных произведений в "живом" исполнении.

(В редакции постановления Правительства КР от 27 мая 2013 года N 280)

18-2. Размер ежемесячных фиксированных ставок авторского вознаграждения по подпункту ж) пункта 4 раздела 1 исчисляется по следующей формуле:

С = Сб х Км, где:

С - ставка авторского вознаграждения;

Сб - базовая ставка;

Км - коэффициент месторасположения плательщика.

Сб = РП х Р / 100, где:

РП - расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики;

Р - торговая площадь, где используются музыкальные произведения (кв. метр).

Коэффициент месторасположения плательщика (Км) присваивается плательщику в зависимости от его расположения в следующих районах:

Км = 6 - города Бишкек и Ош;

Км = 2 - города Чолпон-Ата и Каракол Иссык-Кульской области; город Джалал-Абад Джалал-Абадской области;

Км = 1 - остальные населенные пункты Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 27 мая 2013 года N 280)

Раздел III
Порядок начисления и взимания авторского вознаграждения за использование объектов авторского и смежных прав в организациях эфирного и кабельного вещания

19. Организации эфирного и кабельного вещания за использование объектов авторского и смежных прав выплачивают авторское вознаграждение в виде процента от совокупного годового дохода организации, размер которого определяется Лицензионным соглашением и не может быть ниже ставок, предусмотренных п.п. 1-2 к приложению 2 к настоящему Положению.

(В редакции постановления Правительства КР от 27 мая 2013 года N 280)

20. Вознаграждения авторам и исполнителям за передачу исполнений (постановок) для всеобщего сведения в эфир или по кабелю начисляются согласно Регламенту распределения.

Раздел IV
Порядок начисления и взимания авторского вознаграждения за воспроизведение объектов авторского и смежных прав путем звуко- и видеозаписи, за сдачу экземпляров звуко- и видеозаписей и аудиовизуальных произведений (фонограмм и видеофильмов) в прокат

21. Плательщиками авторского вознаграждения являются юридические и физические лица, осуществляющие воспроизведение объектов авторского права и смежных прав путем звуко- и видеозаписи в целях их распространения, сдающие экземпляры звуко- и видеозаписей и аудиовизуальные произведения (фонограмм и видеофильмов) в прокат.

22. Объектами авторских и смежных прав, за воспроизведение которых начисляется авторское вознаграждение по ставкам приложения 3 к настоящему Положению, являются не только аудиовизуальные и музыкальные произведения, но и программы для ЭВМ интерактивного типа ("мультимедиа"), компьютерные игры, обучающие программы и др. программы для ЭВМ.

22-1. Размер ежемесячных фиксированных ставок авторского вознаграждения за распространение музыкальных произведений в форме рингтона, реалтона, рингбэктона через розничную торговлю (пункты скачивания мелодий для сотовых телефонов) исчисляется по следующей формуле:

С = Сб х Км, где:

С - ставка авторского вознаграждения;

Сб - базовая ставка;

Км - коэффициент месторасположения плательщика.

С = РП х N, где:

РП - расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики;

N - количество аппаратов для скачивания (компьютеров).

Коэффициент месторасположения плательщика (Км) присваивается плательщику в зависимости от его расположения в следующих районах:

Км = 6 - города Бишкек и Ош;

Км = 3 - иные города;

Км = 1,5 - остальные населенные пункты Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 27 мая 2013 года N 280)

Раздел V
Порядок начисления и взимания авторского вознаграждения за воспроизведение произведений архитектуры, градостроительства, садово-паркового изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотографических произведений и кадров из аудио-визуальных произведений и тиражирование их в промышленности

23. Авторское вознаграждение за воспроизведение и тиражирование в промышленности произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотографических произведений и кадров из аудио-визуальных произведений выплачивается помимо авторского вознаграждения за их создание.

Размер авторского вознаграждения за создание таких произведений определяется по соглашению сторон.

24. Плательщиком авторского вознаграждения является юридическое или физическое лицо, осуществляющее воспроизведение произведений архитектуры, градостроительства, садово-паркового, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотографических произведений и кадров из аудио-визуальных произведений и тиражирующее их в промышленности.

25. Размер авторского вознаграждения за воспроизведение произведений декоративно-прикладного искусства в предметах утилитарного назначения (сервизы, напольные вазы, блюда, чаши, светильники, посуда, вешалки, зеркала и т.п.), сувенирных изделиях и предметах мелкой галантереи, изделиях ткачества и текстильной галантереи, ковровых, трикотажных изделиях и т.д. определяется на основе двустороннего соглашения между плательщиком и автором и не может быть ниже ставок, предусмотренных приложением 4.

 

 

 

Приложение 1

СТАВКИ
авторского вознаграждения за публичное использование объектов авторского права и смежных прав

(В редакции постановления Правительства КР от 27 мая 2013 года N 280)

N

Вид произведения

Ставки авторского вознаграждения в процентах от сумм валового сбора, поступающих от продажи билетов на спектакль, концерт (и др. программы)

1

Оригинальные и переводные драматические произведения (пьесы в прозе и стихах, пьесы для детей, пьесы в кукольном исполнении)

15

2

Инсценировки

10

3

Музыкально-драматические произведения (опера, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл, балет)

15

4

Концерт из симфонических, вокально-симфонических камерных произведений и произведений для народных инструментов

9 (за всю программу)

5

Концерты из других, кроме указанных в пункте 4, произведений, в том числе эстрадные (театрализованные и новогодние елочные представления, балы, программы варьете и т.п.)

6 (за всю программу)

6

Шоу-программы рекламного характера и театрализованные представления при бесплатном для зрителя просмотре

фиксированная ставка

7

Цирковая программа

2 (за всю программу)

8

За использование музыкальных произведений в качестве сопровождения спортивных соревнований, показательных выступлений спортсменов, показа мод при платном входе

3 (за всю программу)

9

За исполнение музыкальных произведений на танцевальных площадках, дискотеках, в клубах, барах, кафе, ресторанах и других общественных местах при платном входе

5 (за всю программу)

10

За использование музыкальных произведений пользователями, указанными в подпунктах д), е), ж), з), и) пункта 4 раздела 1 настоящего Положения

фиксированная ставка

11

За использование в кинотеатрах музыкальных произведений (с текстом или без текста), созданных специально для аудиовизуального произведения

1

 

 

 

Приложение 2

СТАВКИ
авторского вознаграждения за использование объектов авторского и смежных прав в организациях эфирного и кабельного вещания

(В редакции постановления Правительства КР от 27 мая 2013 года N 280)

N

Вид использованных произведений

Ставки авторского вознаграждения в процентах от совокупного годового дохода

1

За использование объектов авторского и смежных прав в передачах эфирного вещания (радио, телевидение), в которых доля вещания музыкальных произведений от общего объема вещания составляет:
менее 50%
более 50%1
2


2

За использование объектов авторского и смежных прав в передачах кабельного телевидения

3

 

 

 

Приложение 3

СТАВКИ
авторского вознаграждения за воспроизведение и распространение объектов авторского права и смежных прав путем звуко- и видеозаписи (фонограмм и видеофильмов) в форме мелодий звонка для сотовых телефонов (рингтонов, ринбэктонов, реалтонов), за сдачу экземпляров звуко- и видеозаписей (фонограмм и видеофильмов) и программ интерактивного типа ("мультимедиа") для компьютерных программ в прокат

(В редакции постановлений Правительства КР от 17 августа 2007 года N 339, 27 мая 2013 года N 280)

N

Вид использованных произведений

Ставки авторского вознаграждения в процентах

1

Воспроизведение объектов авторского права и смежных прав при их серийном изготовлении

8 - от отпускной цены каждого выпущенного экземпляра (независимо от количества произведений, записанных на носителе)

2

Сдача экземпляров звуко- и видеозаписей (фонограмм и видеофильмов) в прокат

8 - от дохода, полученного за сдачу экземпляров звукозаписей в прокат

3

Распространение объектов авторского права в форме мелодий звонка для сотовых телефонов (рингтонов, ринбектонов, реалтонов):

 

 

- при распространении через Интернет и операторов сотовой связи;

10 - от отпускной цены за каждый случай распространения произведений;

 

- при распространении через розничную торговлю (пункты скачивания мелодий для сотовых телефонов)

фиксированная ставка

Примечание: Отпускной ценой является цена, по которой экземпляры звукозаписи отпускаются изготовителем для реализации.

Доходом является сумма, полученная от индивидуального заказчика (клиента).

 

 

 

Приложение 4

СТАВКИ
авторского вознаграждения за воспроизведение произведений архитектуры, градостроительства, садово-паркового, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотографических произведений, кадров из аудио-визуальных произведений и тиражирование их в промышленности

N

Виды произведений изобразительного искусства

Ставки авторского вознаграждения в процентах от отпускной цены партии изделий

1

Произведения мелкой пластики и миниатюрной скульптуры, скульптурных произведений

1

2

Произведения изобразительного искусства, в том числе фото и кадры из аудио-визуальных произведений на промышленных изделиях (сувенирах, предметах галантереи, текстильных и трикотажных изделиях и т.п.)

0,5

 

 


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s)) Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s)) Is implemented by (2 text(s)) Is implemented by (2 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. KG163