About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Denmark

DK107

Back

Bekendtgørelse om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (BEK nr 1656 af 27/12/2013)

 Bekendtgørelse om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder

BEK nr 1656 af 27/12/2013

Ministerium: Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0161737 Ingen

Bekendtgørelse om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal

træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder1)

I medfør af § 6 i lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 20. oktober 2005, som ændret ved lov nr. 1637 af 26. december 2013, fastsættes følgende:

§ 1. Anmodninger om indgriben i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 skal indgives til SKAT.

§ 2. Varer, hvis frigivelse er suspenderet af SKAT, opbevares af SKAT, for rettighedsindehaverens reg‐ ning.

§ 3. SKAT er berettiget til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at lette behandlingen af sagen. Stk. 2. SKAT kan efter anmodning udlevere vareprøver til indehaveren af afgørelsen. Vareprøverne må

dog alene anvendes i overensstemmelse med forordningens regler herom. Stk. 3. Det påhviler varemodtageren, eller den der handler på varemodtagerens vegne at udføre det for

undersøgelsen af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning). Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af varemodtageren.

§ 4. Der ydes ikke erstatning ved destruering af varer efter forordningens artikel 23 og 26. § 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014. Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 12 af 9. januar 2006 om anvendelse af Det Europæiske

Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder.

Skatteministeriet, den 27. december 2013

Jonas Dahl

/ Jeanette Rose Hansen

1

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013.

2