About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Croatia

HR079

Back

Pravilnik o Uvjetima Za Korištenje Požetog Materijala Zaštićene Sorte Na Vlastitom Poljoprivrednom Imanju I Kriterijima Za Utvrđivanje Malih Poljoprivrednih Proizvođača (»Narodne novine«, broj 145/2011)

 Pravilnik o Uvjetima Za Korištenje Požetog Materijala Zaštićene Sorte Na Vlastitom Poljoprivrednom Imanju I Kriterijima Za Utvrđivanje Malih Poljoprivrednih Proizvođača (»Narodne novine«, broj 145/2011)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2944

Na temelju članka 12.b. stavka 5. Zakona o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine«, broj 131/97, 62/00, 67/08, 124/11) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA KORIŠTENJE POŽETOG MATERIJALA ZAŠTIĆENE SORTE NA VLASTITOM POLJOPRIVREDNOM IMANJU

I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE MALIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom propisuju se biljne vrste za koje poljoprivredni proizvođači smiju koristiti požeti materijal sa vlastitog imanja u svrhu reprodukcije na vlastitom imanju, visina odgovarajuće naknade, informacije koje moraju biti dostavljene nositelju oplemenjivačkog prava i kriteriji kojima se određuju mali poljoprivredni proizvođači.

2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. godine o zaštiti biljnih sorti (SL L 227, 1. 9. 1994.);

– Uredba Komisije (EZ) br. 1768/95 od 24. s rpnja 1995. godine o odredbama o izuzeću propisanom u članku 14. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 (SL L 173, 25. 7. 1995.).

II. POPIS BILJNIH VRSTA I NAKNADA

Članak 2.

1) Poljoprivredni proizvođači smiju koristiti požeti materijal određenih vrsta koje proizvode na vlastitom poljoprivrednom imanju u s vrhu reprodukcije na vlastitom imanju, ali ga ne smiju stavljati na tržište. Ova odredba se primjenjuje na sljedeće poljoprivredne vrste:

Krmno bilje:

– Cicer arietinum L. – Slanutak

Medicago sativa L. – Lucerna

Lupinus luteus L. – Žuta lupina

Pisum sativum L. – Vrtni grašak

Trifolium alexandrinum L. – Aleksandrijska djetelina

Trifolium resupinatum L. – Perzijska djetelina

Vicia faba L. – Bob

Vicia sativa L. – Grahorica

Žitarice:

– Avena sativa L.– Zob

Hordeum vulgare L. – Ječam

Oryza sativa L. – Riža

Phalaris canariensis L. – Kanarska trava

Secale cereale L. – Raž

X Triticosecale Wittm. – Tritikale

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. – Pšenica

Triticum durum Desf. – Durum (tvrda) pšenica

Triticum spelta L.– Pravi pir

Krumpir:

Solanum tuberosum L. – Krumpir

Uljarice i predivo bilje:

– Brassica napus L. – Uljana repica

Brassica rapa L. – Bijela repa

Linum usitatissimum L. – Uljni lan uz izuzetak predivog lana

2) Odredbe iz stavka 1. primjenjuju se na sorte s izuzećem hibrida i sintetskih sorti.

Članak 3.

1) Nositelj oplemenjivačkog prava ima pravo zatražiti odgovarajuću naknadu od poljoprivrednog proizvođača koji koristiti požeti materijal zaštićene sorte proizvedene na vlastitom imanju u svrhu reprodukcije na vlastitom imanju.

2) Nositelj oplemenjivačkog prava i poljoprivredni proizvođač mogu zaključiti ugovor o korištenju požetog materijala zaštićene sorte u svrhu reprodukcije na vlastitom imanju kojim će se odrediti visina naknade za korištenje požetog materijala.

3) Ukoliko ugovor iz stavka 2. nije zaključen, nositelj oplemenjivačkog prava ne može zatražiti naknadu veću od iznosa koji je zaključen između udruženja oplemenjivača i udruženja proizvođača sjemena.

4) Ukoliko ugovor iz stavka 2. nije zaključen, nositelj oplemenjivačkog prava ne može zatražiti naknadu veću od 50% iznosa licencije za najnižu kategoriju licenciranog sjemena.

III. INFORMACIJE

Članak 4.

1) Poljoprivredni proizvođač koji koristi požeti materijal zaštićene sorte u svrhu reprodukcije na vlastitom imanju, na zahtjev nositelja oplemenjivačkog prava, mora dostaviti sljedeće informacije nositelju oplemenjivačkog prava o:

a) proizvođaču: ime i prezime ili ime tvrtke, adresu;

b) poljoprivrednom imanju:

– ukupan broj ha poljoprivredne površine;

– ukupan broj ha proizvodnje žitarica;

– ukupan broj ha proizvodnje krmnog bilja, uljarica i predivog bilja;

– ukupan broj ha proizvodnje krumpira;

c) zaštićenim sortama, proizvodu požetog materijala koji se koristi za daljnju sjetvu na vlastitom imanju:

– imenu zaštićene sorte;

– količini korištenog inicijalnog certificiranog sjemena zaštićene sorte i datumu, proizvođaču i dobavljaču sjemena;

– ukupan prirod po zaštićenim sortama;

– količini proizvoda od požetog materijala po zaštićenoj sorti, korištene za daljnju sjetvu;

– ukoliko je materijal za daljnju sjetvu bio dorađen: ime i prezime, ime tvrtke i adresu dorađivača.

Članak 5.

1) Nositelj oplemenjivačkog prava može zahtijevati informacije iz članka 4. za tekuću godinu i najviše pet godina unatrag.

2) Nositelj oplemenjivačkog prava može zahtijevati informacije za razdoblje kada je sorta bila u postupku dodjeljivanja oplemenjivačkog prava. Prva godina kada može zahtijevati informacije je godina kada je kompletirani zahtjev za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava objavljen u službenom glasilu Centra.

3) Poljoprivredni proizvođač može tražiti od nositelja oplemenjivačkog prava da opravda i dokaže da ima pravo tražiti informacije iz članka 4. Dokazom će se smatrati potvrda o upisu u Upisnik zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava ili isprava o dodjeljivanju oplemenjivačkog prava.

4) Prikupljanje informacija je isključivo dužnost nositelja oplemenjivačkog prava i u tome ne može očekivati pomoć službenih tijela. Međutim, na zahtjev nositelja oplemenjivačkog prava informacije moraju dostaviti poljoprivredni proizvođači i dobavljači upisani u Upisnik dobavljača sjemena, te službena tijela koja u obavljanju svojih djelatnosti prikupljaju informacije o poljoprivrednoj proizvodnji.

IV. MALI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI

Članak 6.

1) Mali poljoprivredni proizvođači ne plaćaju naknadu za korištenje požetog materijala zaštićene sorte proizvedene na vlastitom imanju u svrhu reprodukcije na vlastitom imanju.

2) Mali poljoprivredni proizvođači su proizvođači čija ukupna proizvodna površina nije veća od 3 ha za poljoprivredne vrste iz članka 2. ovoga Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/130

Urbroj: 525-02-1-0005/11-1

Zagreb, 29. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade

Republike Hrvatske i ministar

poljoprivrede, ribarstva i

ruralnog razvoja Petar

Čobanković, v. r.