About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan on the approval of the Rule on the payment and amount of taxes and fees in the field of protection of industrial property, Azerbaijan

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2000 Dates Entry into force: May 1, 2000 Adopted: March 6, 2000 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions), Utility Models, Industrial Designs, Trademarks, Geographical Indications, Transfer of Technology

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Azerbaijani Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində rüsumların və ödənişlərin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı        

Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində rüsumların və ödənişlərin məbləği və ödənilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" 1998-ci il 19 avqust tarixli, 749 nömrəli və "Patent haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" 1998-ci il 19 avqust tarixli, 755 nömrəli Fərmanlarının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində rüsumların və ödənişlərin məbləği və ödənilməsi Qadası" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. "Azərbaycan Respublikasında ixtiraların, faydalı modellərin və sənaye nümunələrinin patentlənməsi, əmtəə nişanlarının və xidmət nişanlarının qeydiyyata alınması və mühafizə sənədlərinin qüvvədə saxlanılması üçün rüsum alınması Qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 7 iyun tarixli, 286 nömrəli qərarı qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

3. Bu qərar 2000-ci il mayın 1-dən tarixdən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 6 mart 2000-ci il № 37

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2000-ci il 6 mart tarixli, 37 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində

rüsumların və ödənişlərin məbləği və ödənilməsi

QAYDASI

1.Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qayda «Patent haqqında», «Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında» Azərbaycan Respublikası qanunlarına, Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik

aktlarına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri, xarici hüquqi və fiziki şəxslər üçün sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində rüsumların və ödənişlərin məbləği və ödənilməsi qaydasını müəyyən edir.

2.Rüsumların və ödənİşlərİn ödənİlmə qaydası

2.1. Rüsumlar sənaye mülkiyyəti obyektləri barəsində iddia sənədinə, sənaye mülkiyyəti obyektinin hər bir mühafizə sənədinə, sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində hər bir hüquqi əhəmiyyətli işlərə görə alınır.

Ödənişlər patent müvəkkillərinin attestasiyası, qeydiyyatı, şəhadətnamələrin verilməsi, onlara dair məlumatların dərci üçün alınır.

Bu Qaydanın 1, 2, 3, 4 nömrəli əlavələrində göstərilən rüsumlar və ödənişlər, müəyyən edilmiş müddət ərzində və müəyyən olunmuş məbləğdə ödənilir. Müəyyən edilmiş müddətdə, məbləğdə və qaydada rüsum və ödəniş ödənilmədikdə, iddia sənədi verilməmiş və ya hüquqi əhəmiyyətli iş yerinə yetirilməmiş sayılır və bu barədə iddiaçıya (patent sahibinə, nişanın sahibinə) bildiriş göndərilir.

Rüsumların və ödənişlərin müəyyən olunan müddətdən əvvəl ödənilməsinə görə iddiaçıya heç bir güzəşt olunmur.

Hər bir başa çatmamış ay üçün ödənilən rüsumun və ödənişin məbləği tam bir aya görə ödənilən rüsumun məbləğinə bərabər tutulur.

Ödənilmiş rüsum müəyyən edilmiş məbləğdən az olduqda iddiaçıya müvafiq bildiriş göndərilir. İddiaçı bildirişi aldığı tarixdən bir ay müddətində rüsumun qalıq hissəsinin ödənildiyini təsdiq edən sənədi təqdim etməlidir.

2.2. İxtira, faydalı model, sənaye nümunəsi barəsində iddia sənədinə görə rüsumun ödənildiyini təsdiq edən sənəd iddia sənədi ilə birlikdə təqdim olunur.

Çoxbəndli düsturdan ibarət olan ixtira və faydalı model, yaxud bir neçə obyektdən ibarət olan sənaye nümunəsi üzrə iddia sənədinin verilməsinə görə ödənilmiş rüsumun məbləği müəyyən edilən məbləğdən az olduqda və həmin fərq iddiaçı tərəfindən ödənilmədikdə, rüsum iddiaçının seçdiyi bəndlərə və ya obyektlərə (rüsumun məbləği kifayət etdikdə) şamil edilir. İddiaçı tərəfindən bu cür seçmə aparılmadıqda, iddia obyektinin birinci bəndindən (birinci obyektdən) başlayaraq, rüsumun kifayət etdiyi sayda bəndlər (obyektlər) üzrə ekspertiza aparılır.

Siniflərin sayı üçdən çox olan əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası üçün rüsumun qalıq məbləği müəyyən edilən məbləğdən az olduqda və müəyyən edilmiş rüsumun qalıq hissəsi iddiaçı tərəfindən vaxtında ödənilmədikdə, iddia sənədində göstərilən ilk sinifdən başlayaraq, rüsumun kifayət etdiyi sayda siniflər üzrə ekspertiza aparılır.

2.3. İddia obyektinin ilkin iddia sənədi bir neçə iddia obyektinə bölünürsə, onların hər biri müstəqil şəkildə ayrıca iddia sənədi kimi verilə bilər. Bu zaman hər bir ayrılmış iddia obyekti üzrə ödənilən rüsum, müstəqil iddia sənədinin verilməsi üçün müəyyən edilən rüsuma bərabər tutulur.

2.4. Əmtəə nişanının və coğrafi göstəricinin qeydə alınması barəsində verilən ərizəyə qoşulan sənədlərin, o cümlədən iddia sənədinin qeydə alınması üçün rüsumun ödənildiyini təsdiqləyən

sənədin təqdim olunması, «Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinə uyğun yerinə yetirilir.

2.5. İddiaçı ekspertizanın sorğusuna cavabvermə müddətini uzatmaq üçün vəsatət verdiyi halda, müəyyən edilmiş məbləğdə əlavə rüsum ödəməlidir.

İddiaçı müddətin üzürlü səbəbdən ötürüldüyünü təsdiqləyən sənəd və vəsatət verərsə, ötürülən müddətin bərpası üçün müvafiq rüsum ödəməlidir.

2.6. İlkin ekspertizada müsbət rəy verilən iddia sənədində, iddiaçının təşəbbüsü ilə düzəlişlərin və dəyişikliklərin aparılması barədə vəsatət verildikdə, iddiaçı vəsatətlə birlikdə müəyyən edilmiş rüsumun ödənildiyini təsdiq edən sənədi də təqdim etməlidir.

2.7. DETK-ya Avrasiya iddia sənədi təqdim olunduqda, iddia sənədinin «Avrasiya patent konvensiyasının patent təlimatı»nın formal əlamətlərinə uyğunluğunu yoxlamaq üçün müvafiq rüsum alınır. Avrasiya Patent Təşkilatına sənədlərin göndərilmə xərci iddiaçı tərəfindən ödənilir. İddiaçı Avrasiya patenti almaq üçün rüsumu Avrasiya Patent Təşkilatının rüsumlar haqqında Əsasnaməsinə uyğun olaraq həmin təşkilata ödəyir.

2.8. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda Apellyasiya komissiyasına müraciət edildikdə, müəyyən edilmiş məbləğdə rüsum ödənildiyini təsdiq edən sənəd ərizəyə əlavə olunur.

2.9. Keçmiş SSRİ-nin ixtiraya görə mühafizə sənədi əsasında Azərbaycan Respublikasının ixtiraya görə patentinin verilməsi üçün iddiaçı 1 nömrəli əlavənin 13a) sırasında göstərilən məbləğdə rüsum ödəməlidir

2.10. Patent sahibi patenti qüvvədə saxlamaq üçün ilk rüsumu ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinə dair iddia sənədinin verildiyi tarixdən etibarən onların qüvvədə olmasının 3-cü ilindən başlayaraq ödəyir.

Əmtəə nişanı və coğrafi göstəricinin birinci on il ərzində qüvvədə olmasına görə ödənilən rüsumun məbləği onların qeydə alınması, şəhadətnamənin verilməsi və onun barəsində məlumatların dərci üçün ödənilən rüsumun tərkibinə daxildir.

2.11. Patentin hər növbəti ildə qüvvədə qalması, əmtəə nişanına və coğrafi göstəriciyə aid şəhadətnamənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması üçün rüsumlar onların qüvvədə olduğu müddətin başa çatmasına qalan 2 ay müddət ərzində ödənilməlidir.

Göstərilən müddət, əlavə rüsum ödəmək şərti ilə mühafizə sənədinin qüvvədən düşdüyü gündən sonra əlavə 6 ay uzadıla bilər.

2.12. Azərbaycan Respublikasının patenti keçmiş SSRİ-nin mühafizə sənədləri əsasında verildikdə, rüsum, ixtira barədə ilk iddia sənədinin verildiyi tarixdən hesablanmaqla cari il üzrə ödənilir.

2.13. Patent müvəkkilliyinə namizədlərin attestasiyasına görə ödənişin ödənilməsini təsdiq edən sənəd DETK-ya attestasiya sənədi və ərizə ilə birlikdə təqdim edilir.

Patent müvəkkilinin qeydiyyatı, şəhadətnamənin verilməsi və bu barədə məlumatların dərci üçün ödənişlər, Attestasiya Komissiyasının patent müvəkkili haqqında qərarı qəbul etdiyi gündən bir ay ərzində ödənilir.

2.14. Rüsum və ödəniş nağd və ya köçürmə yolu ilə ödənilir.

2.15. Rüsumun və ödənişin ödənilməsini təsdiq edən sənəd tədiyəni qəbul edən idarənin qəbzidir (nağd ödənildikdə) və ya ödəyicinin hesabından köçürüldükdə isə köçürmə tapşırığıdır.

2.16. Rüsumun və ödənişin ödənildiyini təsdiq edən sənədə, rüsum və ya ödənişin şamil edildiyi hüquqi əhəmiyyətli işin adını (nömrəsini), mahiyyətini əks etdirən ərizə qoşulur.

Əks təqdirdə həmin sənəd etibarsız sayılır.

2.17. Rüsum və ödəniş müəyyən edilmiş məbləğdən artıq ödənildikdə onların artıq hissəsi, həmçinin rüsum və ödənişin şamil edildiyi hüquqi əhəmiyyətli iş yerinə yetirilmədikdə, rüsum və ödəniş Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun geri qaytarıla bilər.

Rüsum və ödəniş müəyyən edilmiş məbləğdən artıq ödənildikdə, onların artıq hissəsi, o cümlədən hüquqi əhəmiyyətli işə sərf olunmayan rüsumlar və ödənişlər iddiaçının (patent sahibinin) vəsatəti üzrə onun iddia sənədi (sənədləri), mühafizə sənədi (sənədləri) üzrə digər hüquqi əhəmiyyətli işlərə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilən müddət ərzində istifadə oluna bilər.

Hüquqi əhəmiyyətli iş yerinə yetirilərsə, nəticəsindən asılı olmayaraq rüsum və ödəniş geri qaytarılmır.

İddiaçı sənaye mülkiyyəti obyekti barəsində verdiyi iddia sənədini geri götürdüyü halda, ödənilmiş rüsumlar geri qaytarılmır.

3.Rüsumların ödənİlməsİnə verİlən güzəştlər

3.1. İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin iddiaçı və ya patent sahibi olan Azərbaycan Respublikasının fiziki şəxslərinə «Patent haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda və bu Qaydada müəyyən edilən rüsumların ödənilməsinə görə aşağıdakı güzəştlər verilir:

a) Azərbaycanın Milli qəhrəmanları, Böyük Vətən müharibəsi əlilləri və iştirakçıları və ya onlara bərabər tutulan şəxslər — 100 faiz rüsumu ödəməkdən azad olunurlar;

b) pensiyaçılar, aspirantlar (magistrlər), ali (əyani şöbə) və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri, ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri, müddətli hərbi xidmətçilər (sıravi və serjantlar) — 50 faiz rüsumu ödəməkdən azad olunurlar;

c) ictimai təşkilatlar, qeyri-kommersiya təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar, iddia sənədi verilən tarixdən 5 il müddətində— 50 faiz rüsumu ödəməkdən azad olunurlar.

3.2. Bu Qaydanın 3.1 bəndində müəyyən edilən güzəştlər aşağıdakı hüquqi əhəmiyyətli işlərə şamil edilmir: 1 nömrəli əlavənin — 4, 7, 8, 11a), 13a), 13b), 13c), 15, 17, 18, 19, 20 sıraları.

3.3. Əgər müəlliflərdən, iddiaçılardan və ya patent sahiblərindən hər hansı biri uyğun kateqoriyaya aid edilmirsə, 3.1 bəndində müəyyən edilən güzəştlər tətbiq olunmur.

3.4. Fiziki və ya hüquqi şəxs rüsumun güzəştli ödənilməsi üçün vəsatətlə birlikdə güzəşt hüququna malik olduğunu təsdiqləyən müvafiq sənəd də təqdim etməlidir.

3.5. Nəzərdə tutulmuş güzəştlər aşağıdakı hallarda ləğv edilir:

patent sahibi hüquqi və ya fiziki şəxslərlə lisenziya müqaviləsi və ya patent hüququnun verilməsi barədə müqavilə bağladıqda;

iddiaçı iddia sənədi üzrə hüququn digər hüquqi və ya fiziki şəxsə verilməsi barədə müqavilə bağladıqda və ya iddia sənədi üzrə obyektdən istifadə hüququnu digər hüquqi və ya fiziki şəxsə verdikdə;

3.1 bəndində göstərilən kateqoriya dəyişdikdə.

3.6. «Əmtəə nişanlarının beynəlxalq qeydiyyatı haqqında» Madrid Sazişinə müvafiq olaraq, əmtəə nişanlarının beynəlxalq qeydiyyatına, o cümlədən onların qüvvədə qalma müddətinin uzadılmasına görə ödənilmiş rüsumlar Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatının Beynəlxalq bürosu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Elm və Texnika Komitəsinin hesabına köçürülür.

Bu Qaydanın 3 nömrəli əlavəsində göstərilən hüquqi əhəmiyyətli işlər üçün DETK-ya ödənilən ödənişlərin 100 faizi və rüsumun 50 faizi Dövlət büdcəsinə köçürülür, rüsumdan 50 faizi isə DETK-nın hesabında qalır.

Bu Qaydanın 1 nömrəli əlavəsinin 13a), b), c) sırasında göstərilən, 2 nömrəli əlavəsinin 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9c), 9ç), 9d), 9e), 10, 11, 13, 14c), 14ç), 15, 16, 17, 18 sıralarında göstərilən hüquqi əhəmiyyətli işlər üçün yığılan rüsumlar dövlət rüsumudur və bütünlüklə Azərbaycan Respublikasının Dövlət büdcəsinə köçürülür.

Bu Qaydanın 1 və 2 nömrəli əlavələrinin digər sıralarında və 4 nömrəli əlavənin bütün sıralarında nəzərdə tutulan hüquqi əhəmiyyətli işlərin yerinə yetirilməsi üçün yığılan rüsumların 50 faizi Dövlət büdcəsinə köçürülür, 50 faizi isə rüsumu tutan təşkilatın (DETK­ nın) sərəncamında qalır.

Bu Qaydanın 1, 2, 3, 4 nömrəli əlavələrində nəzərdə tutulmayan xidmətlərin göstərilməsi, o cümlədən işlərin təcili yerinə yetirilməsi üçün DETK ödənişlər müəyyən edir və ödənişlər alır.

DETK özünün hesablaşma hesabında qalan ödənişləri və rüsumları texniki və informasiya təminatına, kadr hazırlığına, patent sisteminin inkişafına, DETK-nın işçilərinin fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına və patent sisteminin digər zəruri işlərinə istədikləri kimi istifadə etmək hüququna malikdirlər.


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
Treaties Relates to (1 record) Relates to (1 record)
No data available.

WIPO Lex No. AZ065