About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law No. 28/2007 of January 15, 2007, on Amendments to Law No. 64/1991 on Patents, Romania

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2007 Dates Entry into force: April 19, 2007 Adopted: January 15, 2007 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions), Plant Variety Protection, Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Romanian Legea nr. 28/2007 din 15 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii 64/1991 privind brevetele de invenţie        

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA 1, Nr. 44/19.1.2007

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1.

Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 752 din 15 octombrie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. La articolul 2, litera b) se abroga.
 2. La articolul 2, litera e) va avea urmatorul cuprins: "e) Conven,tia brevetu/ui european -Conventia privind brevetul european, adoptata la Munchen la 5 octombrie 1973, astfel cum a fost amendata prin Actul de revizuire a art. 63 din Conventia din 17 decembrie 1991 si prin deciziile Consiliului de administratie al Organizatiei Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 si 10 decembrie 1998, precum si prin Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000;".
 3. La articolul 2, dupa litera j) se introduce

o noua litera, litera j.1, cu urmatorul cuprins: "j.1) predecesor persoana fizica sau juridica indreptatita la brevet anterior depunerii cererii de brevet;".

  1. La articolul 4, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
  2. "Daca doua sau mai multe persoane au creat aceeasi inventie, independent una de alta, dreptul la brevet apartine aceleia care a depus o cerere de brevet a carei data de depozit este cea mai veche."
 1. La articolul 4, alineatul 3 se abroga.
 2. La articolul 7, literele a)-c) ale alineatului 2 vor avea urmatorul cuprins: "a) un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice

procedeu tehnic, chiar daca inainte se producea in natura; b) plante sau animale, daca posibilitatea tehnica de realizare a inventiei nu se limiteaza la un anumit soi de plante sau la

o anumita rasa de animale ; c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic ori un produs, altul decat un soi de plante sau o rasa de animale, obtinut prin acest procedeu;".

7. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins: "Art. 8. Nu sunt considerate inventii, In sensul art. 7, in special:

a) descoperirile, teoriile stiintifice si metodele matematice; b) creatiile estetice; c) planurile, principiile si metodele in exercitarea de activitati mentale, in materie de jocuri sau in domeniul activitatilor economice, precum si programele de calculator; d) prezentarile de informatii.

Prevederile alin. 1 nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activitatilor prevazute in acest alineat decat in masura in care cererea de brevet de inventie ori brevetul de inventie se refera la astfel de obiecte sau activitati considerate in sine."

8. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9. -Nu se acorda brevet de inventie, potrivit prezentei legi, pentru: a) inventiile a caror exploatare comerciala este contrara ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele daunatoare sanatatii si vietii persoanelor, animalelor ori plantelor, si care sunt de natura sa aduca atingeri grave mediului, cu conditia ca aceasta excludere sa nu depinda numai de faptul ca exploatarea este interzisa printr-o dispozitie legala; b) soiurile de plante si rasele de animale, precum si procedeele esential biologice pentru obtinerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplica procedeelor microbiologice si produselor obtinute prin aceste procedee; c) inventiile avand ca obiect corpul uman in diferitele stadii ale formarii si dezvoltarii sale, precum si simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secventa sau secventa partiala a unei gene; d) metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie, si metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal. Dispozitiile alin. 1 lit. d) nu se aplica produselor, in special substante sau compozitii pentru utilizare in oricare dintre aceste metode."

9. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10. -O inventie este noua daca nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.

Stadiul tehnicii cuprinde toate cunostintele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisa ori orala, prin folosire sau in orice alt mod, pana la data depozitului cererii de brevet de inventie.

Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, continutul cererilor depuse la OSIM si al cererilor internationale pentru care s-a deschis faza nationala in Romania sau europene desemnand Romania, asa cum acestea au fost depuse, care au o data de depozit anterioara celei prevazute la alin. 2 si care au fost publicate la sau dupa aceasta data, potrivit legii.

Prevederile alin. 2 si 3 nu vor exclude brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii cuprinse in stadiul tehnicii, pentru utilizarea acesteia intr-o metoda dintre cele prevazute la art. 9 alin. 1 lit. d), daca utilizarea sa in oricare dintre aceste metode nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.

Prevederile alin. 2 si 3 nu vor exclude brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii prevazute la alin. 4, pentru orice alta utilizare specifica in orice metoda dintre cele prevazute la art. 9 alin. 1 lit. d), daca aceasta utilizare nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.".

10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. In aplicarea art. 10, divulgarea inventiei nu este luata in considerare daca a intervenit in intervalul de 6 luni inaintea datei de depozit a cererii de brevet si daca rezulta direct sau indirect ca urmare a: a) unui abuz evident in privinta solicitantului sau predecesorului in drepturi al acestuia; b) faptului ca solicitantul sau predecesorul in drepturi al acestuia a expus inventia intr

o expozitie internationala oficiala sau oficial recunoscuta, in sensul Conventiei privind expozitiile internationale, semnata la Paris la 22 noiembrie 1928, cu revizuirile ulterioare.

Prevederile alin. 1 lit. b) sunt aplicabile numai daca la inregistrarea cererii de brevet de inventie solicitantul declara ca inventia a fost expusa efectiv si daca, in termenul si in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, depune un document in sustinerea declaratiei sale."

11. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12. -O inventie este considerata ca implicand o activitate inventiva daca, pentru o persoana de specialitate, nu rezulta in mod evident din cunostintele cuprinse in stadiul tehnicii.

Cererile de brevet prevazute la art. 10 alin. 3, desi fac parte din stadiul tehnicii, nu sunt luate in considerare pentru aprecierea activitatii inventive."

12. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13. -O inventie este considerata ca fiind susceptibila de aplicare industriala daca obiectul sau poate fi fabricat sau utilizat intr-un domeniu industrial, inclusiv in agricultura.

Aplicabilitatea industriala a unei secvente sau a unei secvente partiale a unei gene trebuie sa fie dezvaluita in de brevet de inventie." .

13. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14. -Cererea de brevet de inventie, redactata in limba romana, trebuie sa cuprinda: a) solicitarea acordarii unui brevet; b) datele de identificare a solicitantului; c) o descriere a inventiei; d) una sau mai multe revendicari; e) desenele la care se face referire in descriere sau revendicari.

Daca solicitantul nu este acelasi cu inventatorul, cererea de brevet de inventie va contine si indicatii care sa permita stabilirea identitatii inventatorului si va fi insotita de un document din care sa reiasa modul in care solicitantul a dobandit dreptul la acordarea brevetului.

Documentul prevazut la alin. 2 va putea fi depus pana la luarea unei hotarari asupra cererii de brevet.

Depunerea cererii de brevet poate fi facuta de persoana indreptatita la acordarea brevetului, personal sau in orice mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

In toate procedurile in fata OSIM, solicitantul este considerat a fi persoana indreptatita la acordarea brevetului.

Cererea de brevet se depune la OSIM, la alegerea solicitantului, pe hartie sau sub o alta forma si printr-un de transmitere acceptat de OSIM si prevazut de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Cererea de brevet este insotita de un rezumat care se depune cel mai tarziu cu doua luni inainte de data publicarii cererii.

Rezumatul serveste in mod exclusiv informarii tehnice; nu poate fi luat in considerare pentru alte scopuri, in special pentru determinarea intinderii protectiei solicitate si nici pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. 3."

14. La articolul 15, partea introductiva si litera a) ale alineatului 1 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 15. -Data de depozit a cererii de brevet de inventie este data la care au fost inregistrate urmatoarele:

a) o indicatie explicita sau implicita

ca se solicita acordarea unui brevet

de inventie".

15. La articolul 15, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:

"In cazul in care cererea de brevet de inventie nu contine o parte care, la prima vedere, sa para a fi o descriere, in scopul acordarii datei de depozit, in cererea de brevet de inventie poate fi facuta referire, in limba romana, la o cerere depusa anterior la un oficiu care inlocuieste descrierea, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi. in caz contrar, nu se acorda data de depozit, iar cererea nu va fi tratata ca o cerere de brevet de inventie."

 1. La articolul 16, alineatul 1 se abroga.
 2. La articolul 16, alineatele 2 si 5 vor avea urmatorul cuprins:

"Persoanele fizice sau juridice pot, pentru motive justificate, sa depuna descrierea, revendicarile si desenele intr-o limba straina, cu conditia ca, in termen de doua luni de la inregistrarea cererii sau, dupa caz, de la data deschiderii fazei nationale, sa depuna la OSIM o traducere conforma, in limba romana, a acestor documente si sa fie platita taxa legala.

Daca sunt indeplinite prevederile art. 14 alin. 1 sau ale art. 16 alin. 2, depozitul cererii produce efectele unui depozit national reglementar."

18. La articolul 16, dupa alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6, cu urmatorul cuprins:

"Prin depozit national reglementar se intelege orice depozit care este suficient pentru stabilirea datei la care a fost depusa cererea, oricare ar fi fost soarta ulterioara a acesteia."

19. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. Orice persoana care a depus, in conformitate cu art. 14 alin. 1 si art. 16 alin. 2, o cerere de brevet la OSIM sau succesorul sau in drepturi beneficiaza de un drept de prioritate, cu incepere de la data depozitului cererii fata de orice alt depozit, privind aceeasi inventie, avand o data ulterioara."

20. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. -Inventia trebuie sa fie dezvaluita in cererea de brevet suficient de clar si complet, astfel incat o persoana de specialitate in domeniu sa o poata realiza. Daca inventia se refera la un material biologic sau la utilizarea unui material biologic la care publicul nu a avut acces si care nu poate fi descris in cererea de brevet de inventie intr-un mod care sa permita unei persoane de specialitate in domeniu sa realizeze inventia, conditiile prevazute la alin. 1 sunt considerate indeplinite numai daca solicitantul dovedeste printr-un document ca, anterior datei de depozit a cererii de brevet de inventie, materialul biologic a facut obiectul unui depozit la o autoritate de depozit internationala. Revendicarile definesc obiectul protectiei solicitate si trebuie sa fie clare, concise si sa fie sustinute de descrierea inventiei."

21. La articolul 19, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:

"Intr-o cerere rezultata in urma divizarii se pot revendica obiecte care nu depasesc dezvaluirea din cererea initiala. Cererile rezultate in urma divizarii care indeplinesc aceasta cerinta au aceeasi data de depozit ca si cererea si fiecare va beneficia de dreptul de prioritate revendicat in aceasta."

22. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 20. Orice persoana care a depus, in mod regulamentar, in orice stat parte la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale sau stat membru la Organizatia Mondiala a Comertului, o cerere de brevet de inventie, de model de utilitate sau de certificat de utilitate ori succesorul sau in drepturi beneficiaza, pentru a efectua depunerea unei cereri ulterioare de brevet de inventie in Romania pentru aceeasi inventie, de un drept de prioritate pe o perioada de 12 luni calculata de la data de depozit a cererii anterioare.

Orice depozit care are valoarea unui depozit national reglementar potrivit legislatiei nationale a oricarui stat parte la Conventia de la Paris sau stat membru la Organizatia Mondiala a Comertului in care a fost constituit va fi recunoscut ca dand nastere unui drept de prioritate.

O cerere de brevet european desemnand Romania si pentru care a fost acordata o data de depozit are in Romania valoarea unui depozit national reglementar, luandu-se in considerare, atunci cand este cazul, si prioritatea revendicata pentru cererea de brevet european.

Solicitantul unei cereri de brevet de inventie poate beneficia de prioritatea unei cereri de brevet anterioare pentru aceeasi inventie, daca depune odata cu cererea de brevet o declaratie in care revendica prioritatea cererii anterioare, justificata prin acte de prioritate, in conditiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.

Intr-o cerere de brevet se poate recunoaste revendicarea unor prioritati multiple, cu conditia respectarii prevederilor alin. 1, numai pentru acele elemente ale cererii de brevet care sunt cuprinse in cererea sau in cererile a caror prioritate este revendicata; prioritatile multiple pot fi revendicate, dupa caz, si pentru aceeasi revendicare.

Prioritatea poate fi recunoscuta doar pentru acele elemente care sunt clar dezvaluite in cererea de brevet luata in totalitatea sa.

Prioritatea poate fi recunoscuta si pentru o cerere de brevet care revendica sau ar fi putut revendica prioritatea unei cereri de brevet anterioare, la o data de inregistrare ulterioara datei de expirare a termenului de prioritate, dar nu mai mult de doua luni de la data expirarii acestui termen, cu plata taxei legale, daca:

a) o cerere expresa este formulata in acest sens, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi;

b) cererea este formulata in termen;

c) cererea prezinta motivele pentru care

termenul de prioritate nu a fost respectat;

d) OSIM constata ca cererea de brevet ulterioara nu a fost depusa in termenul de prioritate, desi solicitantul a depus toate diligentele in acest scop, sau cand nerespectarea termenului nu s-a produs cu intentie.

In cazul in care solicitantul cererii de brevet de inventie revendica un drept de prioritate apartinand altei persoane, pentru recunoasterea prioritatii este necesara depunerea la OSIM a unei autorizatii din partea cedentului, din care sa rezulte ca solicitantul are dreptul sa revendice prioritatea cererii anterioare. Termenul de depunere a autorizatiei este de maximum 3 luni de la revendicarea prioritatii."

 1. Articolul 21 se abroga.
 2. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21.1, cu urmatorul cuprins: "Art. 21.1. Daca intr-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de inventie acordata de OSIM este depusa o cerere de brevet de inventie ulterioara, de catre solicitantul cererii anterioare sau de catre succesorul sau in drepturi, atunci in cererea ulterioara poate fi revendicat un drept de prioritate pentru aceeasi inventie, denumit drept de prioritate interna. Daca a fost revendicat un drept de prioritate interna intr-o cerere ulterioara, cererea anterioara a carei prioritate a fost revendicata este considerata ca fiind retrasa, daca nu s-a luat o hotarare.

Prioritatea interna poate fi revendicata odata cu depunerea cererii ulterioare sau intr-un termen de doua luni de la data depunerii acestei cereri. Prioritatea interna a unei cereri anterioare, revendicata intr-o cerere ulterioara, nu va fi recunoscuta daca: a) cel putin una dintre cererile de brevet de inventie a beneficiat de o prioritate, in conditiile prevazute la art. 17; b) in cererea anterioara au fost revendicate prioritati interne si una dintre ele are data anterioara termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii ulterioare; c) actul de prioritate interna nu a fost depus in termenul prevazut de regulamentul de aplicare a prezentei legi."

25. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 22. In cazul in care solicitantul a omis sa revendice prioritatea odata, cu depunerea cererii, revendicarea poate fi facuta in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, cel mai tarziu in termen de doua luni de la aceasta data, cu plata taxei legale.

Actele de prioritate se depun intr-un termen de 16 luni de la data celei mai vechi prioritati sau, dupa caz, in 4 luni de la data deschiderii fazei nationale.

In cazul in care OSIM considera ca in procedura de examinare este necesara traducerea unei cereri de brevet anterioare, care a servit ca baza pentru revendicarea prioritatii, invita solicitantul sa depuna o traducere conforma in limba romana a cererii anterioare, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.

In cazul neindeplinirii prevederilor alin. 2 sau ale art. 20, OSIM hotaraste, in termen de 6 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei nationale, ca prioritatea nu este recunoscuta."

26. La articolul 23, alineatele 4-6 vor avea urmatorul cuprins:

"in cazul in care hotararea de acordare a brevetului este luata inaintea datei de expirare a termenului prevazut la alin. 1, cererea de brevet de inventie este publicata impreuna cu mentiunea privind hotararea de acordare.

Cererile de brevet de inventie prevazute la art. 42 alin. 2 vor fi publicate in termen de 3 luni de la data declasificarii informatiilor cuprinse in acestea. Publicarea cererii se mentioneaza in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala si se face in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi."

27. După alineatul 5 al articolului 23 se introduce un nou alineat, alineatul 5.1, cu următorul cuprins:

"Cererea de brevet de invenţie nu se publică dacă până la expirarea termenului de 18 luni o hotărâre de respingere a fost luata sau dacă cererea a fost retrasă ori declarată ca fiind considerată retrasă."

28. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins: “Art 24-La cererea solicitantului, OSIM intocmeste documentare insotit, dupa caz, de o opinie scrisa privind brevetabilitatea si publica raportul de in conditiile prevazute de regulamentul de documentare in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi. Daca raportul de documentare nu a fost facut public odata cu cererea, acesta se va publica ulterior."

La articolul 25, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:

“ Pentru cererile de brevet de inventie care contin informatii clasificate ca secrete de stat, solicitarea examinarii poate fi ceruta la data de depozit a cererii sauin termen de 3 luni de la declasificare, dar nu mai tarziu de 30 de luni inainte de expirarea duratei brevetului, prevazuta la art. 31.”

30. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 26. -OSIM examineaza daca:

A. cererea de brevet de inventie respecta: a) dispozitiile art. 6; b) conditiile privind depozitul, prevazute la art. 14-16; c) conditiile pentru recunoasterea prioritatii prevazute la art. 20, 21.1 si 22; d) conditiile de unitate a inventiei, prevazuta la art. 19 alin. 1

B. inventia care constituie obiectul cererii: a) este dezvaluita potrivit art. 18; b) nu este exclusa de la brevetare, potrivit art. 8 alin. 1, sau nu indeplineste conditiile prevazute la art. 9; c) indeplineste conditiile de brevetabilitate prevazute de art. si art. 10-13."

31. La articolul 27, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:

“La cererea OSIM sau din initiativa sa, solicitantul ori succesorul sau in drepturi poate modifica cererea de la luare a unei hotarari, cu conditia ca dezvaluirea inventiei sa nu depaseasca continutul cererii la data de depozit”

32. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 28- OSIM hotaraste prin Comisia de examinare de specialitate, pe baza raportului de examinare a cererii de brevet de inventie, acordarea brevetului de inventie sau respingerea cererii de brevet. OSIM hotaraste respingerea cererii de brevet de inventie in urmatoarele situatii:

a) cererea de brevet de inventie nu indeplineste prevazute la art. 6, art. 16 alin. 2 si 5 si la art. 41 alin. 2

b) inventia care constituie obiectul cererii este exclusa de la brevetare, potrivit prevederilor art. 8, sau se incadreaza in prevederile art. 9 ori nu indeplineste conditiile de brevetabilitate prevazute la art. 7, 10, 12 si 13; c) inventia care constituie obiectul cererii nu indeplineste conditiile art. 18; d) termenul de deschidere a fazei nationale pentru cererile inregistrate international a fost depasit; e) la expirarea unui termen de 12 luni de la data la care cererile aflate in situatia prevazuta la alin. 4 lit. b) au fost considerate retrase; f) s-a solicitat respingerea cererii de brevet de inventie, potrivit art. 65 alin. 2 lit. c); g) solicitantul, altul decat inventatorul, nu a facut dovada, in cadrul termenului prevazut la art. 29 alin. 2, ca este indreptatit la acordarea brevetului; h) nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de inventie in vederea acordarii brevetului in termenele prevazute la art. 25.

OSIM ia act de retragerea cererii de brevet de inventie daca solicitantul cere retragerea in scris, in mod expres.

Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de brevet de inventie aflate in urmatoarele situatii: a) inventatorii nu au fost declarati in termen de 18 luni de la data solicitarii examinarii in fond; b) solicitantul nu a dat curs notificarilor OSIM, in termenul acordat de OSIM, privind aducerea formei descrierii si desenelor in concordanta cu continutul revendicarilor admise; c) cererea a constituit baza revendicarii prioritatii intr-o cerere ulterioara depusa pe cale nationala sau pe cale internationala, pentru care s-a deschis faza nationala in Romania; d) cererea de brevet de inventie se afla in situatia prevazuta la art. 65 alin. 2 lit. b); e) solicitantul nu a depus revendicarile in termenul prevazut la art. 15 alin. 7; f) una dintre taxele legale, respectiv de·inregistrare, de depunere ulterioara a revendicarilor, de deschidere a fazei nationale, de publicare, de examinare, nu a fost platita in cuantumul si la termenele prevazute de lege si de regulamentul de aplicare a prezentei legi; g) cererea de brevet pentru care s-a luat o hotarare de acordare si pentru care nu a fost achitata, in termenul prevazut de lege, taxa de publicare, tiparire si eliberare a brevetului.

Toate hotarariie OSIM privind cererile de brevet de inventie sunt motivate, se inscriu in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si se comunica solicitantului in termen de o luna de la data luarii hotararii. In acelasi registru se inscriu si mentiunile privind cererile de brevet retrase sau mentiunile privind declaratiile conform carora cererile de brevet sunt considerate ca fiind retrase, care, de asemenea, se comunica solicitantului. Mentiunea hotararii de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii de brevet se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in termen de o luna de la data la care a expirat termenul prevazut de lege pentru formularea contestatiei si in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi. OSIM publica mentiunea hotararii de acordare a brevetului si, odata cu publicarea, pune la dispozitia publicului descrierea si desenele brevetului, sub conditia achitarii taxei de publicare, tiparire si eliberare a brevetului. In cazul in care taxa de publicare, tiparire si eliberare a brevetului nu este achitata in termenul prevazut de lege, cererea de brevet este considerata retrasa, iar brevetul este considerat ca nefiind acordat.

Hotararea de acordare a brevetului va avea efect incepand cu data publicarii mentiunii acesteia in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

In cazul hotararilor de acordare a unui brevet de inventie care contine informatii clasificate, dupa declasificarea acestora se aplica prevederile alin. 7 si 9 si ale art. 23 alin. 4.

In cazul decesului solicitantului, persoana fizica, sau in cazul dizolvarii persoanei juridice solicitante, procedura de examinare se suspenda pana la comunicarea la OSIM a succesorului in drepturi, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Cand se instituie proceduri judiciare in privinta dreptului la brevet sau a dreptului la acordarea brevetului, procedura de brevetare

se suspenda pana cand hotararea
judecatoreasca ramane definitiva si
irevocabila.

Persoana interesata va comunica la OSIM hotararea prevazuta la alin. 12."

33. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 29. -OSIM poate proceda din oficiu la revocarea hotararilor sale, pentru neindeplinirea conditiilor prevazute in prezenta lege, pana la comunicarea acestora.

Daca OSIM constata pe baza unor dovezi temeinice ca solicitantul, altul decat inventatorul, nu este indreptatit la acordarea brevetului de inventie, se poate proceda la amanarea comunicarii hotararii luate, fara a depasi un termen de 6 luni de la data acesteia; in cazul in care in acest termen solicitantul nu poate dovedi ca are calitatea de persoana indreptatita la acordarea brevetului, hotararea de acordare se revoca potrivit alin. 1 si cererea de brevet se respinge."

34. Alineatul 2 al articolului 30 va avea urmatorul cuprins:

"Data eliberarii brevetului de inventie este data la care mentiunea hotararii de acordare este publicata in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala."

35. Alineatele 1 si 3 ale articolului 31 vor avea urmatorul cuprins:

"Durata brevetului de inventie este de 20 de ani, cu incepere de la data de depozit.

Pentru medicamente sau produsele fitofarmaceutice brevetate se poate obtine un certificat suplimentar de protectie, in conditiile Regulamentului (CEE) nr. 1768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind instituirea unui certificat suplimentar de protectie pentru medicamente si ale Regulamentului (CE) nr. 1610/96 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 1996 privind instituirea unui certificat suplimentar de protectie pentru produse fitofarmaceutice."

 1. Articolul 32 se abroga.
 2. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 33. Brevetul de inventie confera titularului sau un drept exclusiv de exploatare a inventiei pe intreaga sa durata.

Este interzisa efectuarea, fara consimtamantul titularului, a urmatoarelor acte:

a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vanzare, vanzarea sau importul in vederea folosirii, oferirii spre vanzare ori vanzarii, in cazul in care obiectul brevetului este un produs;

b) utilizarea procedeului, precum si folosirea, oferirea spre vanzare, vanzarea sau importul in aceste scopuri al produsului obtinut direct prin procedeul brevetat, in cazul in care obiectul brevetului este un procedeu.

Intinderea protectiei conferite de brevet sau de cererea de brevet este determinata de continutul revendicarilor.

Totodata, descrierea si desenele inventiei servesc la interpretarea revendicarilor. Pe perioada pana la acordarea brevetului, intinderea protectiei conferita de cererea de brevet este determinata de revendicarile publicate potrivit art. 23. Brevetul, asa cum a fost acordat ori modificat in procedura de revocare sau de anulare in parte, va determina retroactiv protectia conferita de cererea de brevet, in masura in care aceasta nu a fost extinsa. Pentru determinarea intinderii protectiei conferite de brevet se va tine seama de orice element echivalent unui element specificat in revendicari. Daca obiectul brevetului este un procedeu, protectia conferita de brevet se extinde la produsul obtinut in mod direct prin procedeul brevetat. Protectia conferita printr-un brevet referitor la un material biologic avand caracteristici specifice se extinde asupra oricarui material derivat, pe baza celui brevetat, prin reproducere sau multiplicare, sub forma identica ori diferentiat si cu aceleasi caracteristici. Protectia conferita printr-un brevet referitor la un procedeu permitand producerea unui material biologic avand caracteristici specifice se extinde asupra materialului biologic direct obtinut prin acest procedeu, asupra oricarui alt material biologic derivat din materialul biologic direct obtinut prin acel procedeu, precum si asupra oricarui alt material obtinut plecandu-se de la materialul biologic direct obtinut prin reproducere sau multiplicare, sub forma identica ori diferentiat si avand aceleasi caracteristici. Protectia conferita printr-un brevet de produs continand o informatie genetica sau constand intr-o informatie genetica se extinde asupra oricarui alt material in care produsul este incorporat si in care informatia genetica este continuta si isi exercita functia, cu exceptia corpului uman in diferite stadii de formare ori dezvoltare. Protectia prevazuta la alin. 7-9 nu se extinde asupra materialului biologic obtinut prin reproducerea sau multiplicarea unui material biologic comercializat ori oferit spre vanzare pe teritoriul Romaniei de catre titularul de brevet sau cu consimtamantul acestuia, cand reproducerea ori multiplicarea rezulta in mod necesar din utilizarea pentru care materialul biologic a fost pus pe piata, cu conditia ca materialul obtinut sa nu fi fost utilizat ulterior pentru alte reproduceri sau multiplicari."

 1. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins: "Art. 34. -Cu incepere de la data publicarii cererii de brevet, in conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1 -3, cererea asigura solicitantului, in mod provizoriu, protectia conferita potrivit dispozitiilor art. 33."
 2. La articolul 35, litera d) a alineatului 1 va avea urmatorul cuprins:

"d) comercializarea sau oferirea spre vanzare pe teritoriul Uniunii Europene a acelor exemplare de produs, obiect al inventiei, care au fost vandute anterior de titularul de brevet ori cu acordul sau expres;".

40. La articolul 35, dupa litera d) a alineatului 1 se introduce o noua litera, litera d.1), cu urmatorul cuprins:

"d.1) folosirea in scopuri experimentale, exclusiv cu caracter necomercial, a obiectului inventiei brevetate;".

41. Alineatul 5 al articolului 39 va avea urmatorul cuprins:

"La un brevet acordat pentru inventiile care contin informatii clasificate potrivit prevederilor art. 42 alin. 2, titularul poate renunta numai dupa declasificarea informatiilor si publicarea mentiunii hotararii de acordare a brevetului de inventie si a descrierii, revendicarilor si desenelor inventiei brevetate, potrivit prevederilor art. 28 alin. 6."

42. Articolul 40 se abroga.

43. Alineatele 2 si 3 ale articolului 42 vor avea urmatorul cuprins:

"Informatiile din domeniul apararii sau sigurantei nationale continute intr-o inventie creata pe teritoriul Romaniei, obiect al unei cereri de brevet de inventie, pot fi clasificate de institutiile in drept ca informatii secrete de stat; in acest caz, solicitantul este instiintat de institutia care a clasificat informatiile si poate beneficia, pe baza de contract, de acordarea unei compensatii din partea acestei institutii, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Informatiile clasificate ca secrete de stat pot fi declasificate numai de institutia care le-a atribuit acest caracter."

44. Alineatul 2 al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:

"In cazul inventiilor care contin informatii secrete de stat, brevetarea in strainatate se poate face numai daca informatiile au fost declasificate potrivit art. 42 alin. 3."

45. Alineatul 1 al articolului 44 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 44. -In cazul inventiei pentru care o unitate este indreptatita la acordarea brevetului, aceasta are obligatia de a informa inventatorul asupra stadiului examinarii cererii de brevet de catre OSIM, precum si asupra stadiului si rezultatelor aplicarii sau comercializarii inventiei."

46. Dupa alineatul 4 al articolului 45 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu urmatorul cuprins:

"Contestatiile avand ca obiect numai indreptarea unor erori materiale sau omisiuni nu sunt supuse platii taxelor."

47. La articolul 46, litera a) a alineatului 2 va avea urmatorul cuprins:

"a) revendicarea prioritatii, potrivit art. 20 alin. 5 sau 6 si art. 22 alin. 1 ;".

 1. La articolul 46, litera c) a alineatului 2 se abroga.
 2. Alineatele 3 si 4 ale articolului 46 vor avea urmatorul cuprins:

"De asemenea, dispozitiile alin. 1 nu se aplica in situatiile prevazute la art. 28 alin. 2 lit. e) si f), alin. 4 lit. d) si e) si la art. 53.

Cererea de repunere in situatia anterioara va fi supusa platii unei taxe, in cuantumul prevazut de lege pentru inregistrarea unei contestatii, cu exceptia cazului prevazut la art. 28 alin. 4 lit. b), pentru care nu se percep taxe."

50. Alineatele 2 si 5 ale articolului 48 vor avea urmatorul cuprins:

"Prevederile alin. 1 se aplica numai daca inventia nu a fost aplicata sau a fost insuficient aplicata pe teritoriul Romaniei, iar titularul brevetului nu poate sa isi justifice inactiunea si daca nu s-a ajuns la o intelegere cu acesta privind conditiile si modalitatile comerciale de aplicare a inventiei.

In afara situatiilor prevazute la alin. 2, o licenta obligatorie poate fi autorizata de Tribunalul Bucuresti:

a) in situatii de urgenta nationala;

b) in alte situatii de extrema urgenta;

c) in situatii de utilizare publica, in scopuri

necomerciale."

51. La articolul 48, alineatul 4 se abroga.

52. La articolul 48, litera c) a alineatului 8 va avea urmatorul cuprins: "c) utilizarea autorizata in raport cu brevetul anterior este netransmisibila, cu exceptia cazului in care este transmis si brevetul ulterior."

 1. Dupa alineatul 1 al articolului 49 se introduce un nou alineat, alineatul 1.1 , cu urmatorul cuprins: "Beneficiarul licentei obligatorii poate fi inclusiv Guvernul sau tertii autorizati de acesta."
 2. Alineatele 4-6 ale articolului 49 vor avea urmatorul cuprins:

"In cazul in care titularul unui brevet pentru soi de planta nu iI poate exploata fara sa aduca atingere unui brevet de inventie anterior, acesta poate solicita o licenta obligatorie pentru inventia protejata prin acest brevet.

In cazul in care titularul unui brevet de inventie referitor la o inventie din domeniul biotehnologiei nu poate sa o exploateze fara sa aduca atingere unui brevet de soi de planta anterior, acesta poate solicita o licenta obligatorie pentru exploatarea soiului de planta, protejat prin brevet. In cazul in care o licenta obligatorie este autorizata pentru a remedia o practica anticoncurentiala, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 48 alin. 3 si 5 si ale art. 49 alin. 2."

 1. La articolul 50, alineatul 2 se abroga.
 2. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins: "Art. 52. -Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile privind acordarea sau, dupa caz, retragerea licentei obligatorii se comunica de persoana interesata la OSIM, care le inregistreaza in Registrul national al cererilor de brevet de inventie ori, dupa caz, in Registrul national al brevetelor de inventie si publica mentiunea acestor hotarari in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de o luna de la comunicare."
 3. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 53. -Orice hotarare luata de Comisia de examinare poate fi contestata la OSIM in termen de 3 luni de la comunicare. Contestatia poate avea ca obiect si o limitare a brevetului, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi."

58. Articolul 54 va avea urmatorul

cuprins: "Art. 54. Orice persoana are dreptul sa formuleze in scris si motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, in termen de 6 luni de la publicarea mentiunii acordarii acestuia, daca:

a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 si 13; b) obiectul brevetului nu dezvaluie inventia suficient de clar si complet, astfel incat o persoana de specialitate in domeniu sa o poata realiza; c) obiectul brevetului depaseste continutul cererii, asa cum a fost depusa. Daca motivele de revocare se refera numai la

o parte a brevetului, acesta va fi revocat in parte."

59. Dupa articolul 54 se introduc trei noi

articole, articolele 54 1-543, cu urmatorul cuprins:

1

"Art. 54 . -Contestatia sau, dupa caz, cererea de revocare se solutioneaza, in termen de 3 luni de la inregistrarea acesteia la OSIM, de catre o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM. Atributiile comisiei de reexaminare, precum si procedura de solutionare a contestatiilor si a cererilor de revocare sunt prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi

2

Art. 54 . -Un brevet de inventie acordat de OSIM, precum si un brevet european cu efecte in Romania pot fi anulate, la cerere, daca se constata ca: a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 si 13; b) obiectul brevetului nu dezvaluie inventia suficient de clar si complet, astfel incat o persoana de specialitate in domeniu sa o poata realiza; c) obiectul brevetului depaseste continutul cererii, asa cum a fost depusa; d) protectia conferita de brevet a fost extinsa; e) titularul de brevet nu era indreptatit la acordarea brevetului.

Daca motivele de anulare se refera numai la o parte a brevetului, acesta va fi anulat in parte. Anularea brevetului va avea efect retroactiv,

2

incepand cu . la art. 54 alin. 1 lit. d) si el, pe toata durata de valabilitate a brevetului, si se judeca de catre Tribunalul Bucuresti. Hotarari le Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare. Hotararile Curtii de Apel Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Inalta curte de Casatie si Justitie in termen de 30 de zile de la comunicare.

Hotararea de anulare definitiva si irevocabila se inregistreaza la OSIM de catre persoana interesata.

Mentiunea hotararii de anulare se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 60 de zile de la inregistrarea hotararii la OSIM."

60. Alineatul 1 al articolului 55 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 55. -Neindeplinirea uneia sau mai multor conditii de forma privind cererea de brevet de inventie nu poate constitui motiv de revocare ori de anulare, in tot sau in parte, a brevetului de inventie, decat in cazul in care aceasta este rezultatul unei intentii frauduloase."

61. La articolul 56, alineatele 3 si 4 vor avea urmatorul cuprins:

"Dispozitivul hotararii de acordare a brevetului de inventie, luata de comisia de reexaminare, precum si dispozitivul hotararii definitive si irevocabile pronuntate de instanta judecatoreasca se inscriu in registrele nationale si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 60 de zile de la data inregistrarii acestora la OSIM de catre persoana interesata.

OSIM inscrie in registrele nationale modificarile intervenite ca urmare a unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile si le publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 60 de zile de la data inregistrarii acestora la OSIM de catre persoana interesata."

62. Articolul 57 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 57. -Insusirea fara drept, in orice mod, a calitatii de inventator constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 1 0.000 lei."

63. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 58. -Constituie contrafacere faptele savarsite cu incalcarea dispozitiilor art. 33 alin. 2 si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei. Actiunea penala se pune in miscare din oficiu. Pentru prejudiciile cauzate, titularul ori beneficiarul unei licente are dreptul la despagubiri, potrivit dreptului comun, si poate solicita instantei judecatoresti competente sa dispuna masura confiscarii sau, dupa caz, a distrugerii produselor contrafacute. Aceste dispozitii se aplica si materialelor si echipamentelor care au servit nemijlocit la savarsirea faptelor de contrafacere. Incalcarea drepturilor prevazute la art. 33 alin. 1 de catre terti dupa publicarea cererii de brevet de inventie atrage pentru persoanele vinovate obligatia de despagubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despagubirilor fiind executoriu dupa eliberarea brevetului. Prin exceptie de la dispozitiile art. 33 alin. 1, actele prevazute la art. 33 alin. 2 efectuate de un tert anterior datei la care s-a publicat cererea de brevet sau datei la care solicitantul i-a facut o somatie, insotita de o copie

autentificata a cererii de brevet de inventie, nu sunt considerate a aduce atingere drepturilor cnferite de brevet."

64. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 59. -In cazul in care actele prevazute la art. 33 alin. 2 continua sa fie efectuate si dupa somare, instanta, la cerere, poate ordona incetarea acestora pana la luarea de catre OSIM a unei hotarari cu privire la cerere. Aceasta masura va putea fi ordonata cu plata de catre solicitant a unei cautiuni stabilite de instanta."

65. Alineatul 1 al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 61. -Divulgarea, de catre personalul OSIM, precum si de catre persoanele care efectueaza lucrari in legatura cu inventiile, a datelor cuprinse in cererile de brevet, pana la publicarea lor, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani."

66. La articolul 63, partea introductiva a alineatului 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 63. -Titularul de brevet, precum si licentiatul autorizat sa utilizeze drepturile decurgand din brevetul de inventie pot solicita instantei judecatoresti:".

 1. Alineatul 2 al articolului 64 va avea urmatorul cuprins: "Competentele vamale cu privire la asigurarea respectarii la frontiera a drepturilor privind brevetele de inventie apartin Autoritatii Nationale a Vamilor, potrivit Legii nr. 344/2005 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire."
 2. La articolul 66 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:

"Cererile in justitie in domeniul drepturilor de proprietate industriala sunt scutite de taxe judiciare."

69. La articolul 68, litera f) va avea urmatorul cuprins:

"f) efectueaza, la cerere, servicii de mediere si servicii de informare tehnica din descrierile de inventii romanesti si straine si din publicatiile oficiale de proprietate industriala, precum si servicii de depozitare in regim nepublic a unor documente continand solutii nebrevetabile de natura celor prevazute la art. 13 alin. 1

70. Articolul 74 se abroga.

Art. II. -( 1) Prezenta lege intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, cu exceptia dispozitiilor prevazute la art. 31 alin. 3 si la art. 35 alin. 1 liL d), care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.

(2) In termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, se va supune aprobarii, prin hotarare a Guvernului, regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu modificarile si completari le ulterioare, si cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. III. -La data intrarii in vigoare a prezentei legi, numerele curente 4 si 37 din anexa nr. 1 "Cuantumul si termenele privind plata taxelor pentru cererile de brevet de inventie si brevetele de inventie" la Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietati industriale si regimul de utilizare a acestora, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, vor avea urmatorul cuprins

"Nr. crl. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul (Iei) Cuantumul (euro)
4. Publicarea şi tipărirea brevetului de 4 luni de la data comunicării hotărârii 360 100
invenţie (descriere, revendicări şi de acordare a brevetului
desene care nu depăşesc 20 de pagini),
precum şi eliberarea acestuia
37. 3 luni sau, după caz, 6 luni de la data 36 10
Eliberarea unui certificat de publicării de către Organizaţia
recunoaştere a efectelor brevetului european În România Europeană a Brevetelor a menţiunii eliberării brevetului european

Art IV- Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Parte I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI BOGDAN Ol TEANU NICOlAE VACAROIU

Bucuresti, 15 ianuarie 2007. Nr. 28.

PRESEDINTELE ROMANIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, Presedintele Romaniei decreteaza:

Articol unic. -Se promulga Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.

PRESEDINTELE ROMANIEI

TRAIAN BASESCU

Bucuresti, 12 ianuarie 2007. Nr. 52.


Legislation Amends (2 text(s)) Amends (2 text(s)) Implements (2 text(s)) Implements (2 text(s))
Treaties Relates to (2 records) Relates to (2 records)
Historical Versions Repeals (1 text(s)) Repeals (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. RO051