About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Criminal Code of the Republic of Moldova No. 985 of April 18, 2002 (as amended up to November 11, 2016), Republic of Moldova

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2016 Dates Adopted: April 18, 2002 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Russian Уголовный Кодекс Республики Молдова Nr. 985 от 18.04.2002 (с поправками до 11.11.2016)         Romanian Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002 (astfel cum a fost modificată până și 11 noiembrie 2016)        

CPM985/2002*
ID intern unic: 331268 Fişa actului juridic

Версия на русском


Republica Moldova �
PARLAMENTUL �
COD Nr. 985
din 18.04.2002
CODUL PENAL �
al Republicii Moldova*
Publicat : 14.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art Nr : 195

MODIFICAT

RMO388 din 11.11.16, MO388-398/11.11.16 pag.8

LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16

LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709

LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686

LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661

LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16

LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16

LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16

LP123 din 02.06.16, MO232-244/29.07.16 art.492

LP130 din 09.06.16, MO206-214/15.07.16 art.446

LP121 din 02.06.16, MO184-192/01.07.16 art.395

LP105 din 26.05.16, MO184-192/01.07.16 art.391

LP106 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.359LP93 din 13.05.16, MO163-168/17.06.16 art.333LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16

LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675

LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559

LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14

LP56 din 04.04.14, MO86/05.04.14 art.207

LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14

LP318 din 20.12.13, MO17-23/24.01.14 art.48

LP315 din 20.12.13, MO17-23/24.01.14 art.42

LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14

Page 1 of 152

LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794

HCC18 din 23.08.13, MO182-185/23.08.13 art.27; în vigoare 04.07.13

LP145 din 14.06.13, MO161-166/26.07.13 art.516; în vigoare 26.10.13

LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423

LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359

LP53 din 29.03.13, MO97-103/03.05.13 art.320

LP40 din 21.03.13, MO91/20.04.13 art.280

LP38 din 21.03.13, MO75-81/12.04.13 art.233LP43 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.256LP20 din 01.03.13, MO64-68/29.03.13 art.199LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13

LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104LP290 din 21.12.12, MO27-30/08.02.13 art.102LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855LP213 din 12.10.12, MO234-236/09.11.21 art.748LP128 din 08.06.12, MO143-148/13.07.12 art.473LP134 din 14.06.12, MO135-141/06.07.12 art.449LP34 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.405; în vigoare 01.07.12LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330

LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77

LP262 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.54LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12LP206 din 21.10.11, MO197-202/18.11.11 art.571LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634LP173 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.553LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551

LP108 din 04.06.10, MO117-118/09.07.10 art.363

LP82 din 07.05.10, MO87-90/04.06.10 art.252

LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35

NOTĂ:

În cuprinsul codului, cuvintele „handicapului fizic sau psihic” se substituie cu cuvîntul
„dizabilităţii” prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16
În cuprinsul codului, sintagmele „răspundere administrativă” şi „sancţiune administrativă” se substituie, respectiv, prin sintagmele „răspundere contravenţională” şi
„sancţiune contravenţională” prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35

Republicat în temeiul articolului III lit. c) al Legii nr. 277-XVI din 18 decembrie 2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 41- 44, art.120.

Modificările şi completările operate prin Legea nr. 277-XVI din 18 decembrie 2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 41-44, art. 120, vor intra în vigoare la data de 24 mai 2009.
Page 2 of 152
Parlamentul adoptă prezentul cod.
PARTEA GENERALĂ �
Capitolul I �
CODUL PENAL �
ŞI PRINCIPIILE APLICĂRII LUI �
Articolul 1. Legea penală a Republicii Moldova
(1) Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova.
(2) Codul penal este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale ale dreptului penal, determină faptele ce constituie infracţiuni şi prevede pedepsele ce se aplică infractorilor.
(3) Prezentul cod se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Dacă există neconcordanţe cu actele internaţionale privind drepturile fundamentale ale omului, au prioritate şi se aplică direct reglementările internaţionale.
Articolul 2. Scopul legii penale
(1) Legea penală apără, împotriva infracţiunilor, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, orînduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum şi întreaga ordine de drept.
(2) Legea penală are, de asemenea, drept scop prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni.
Articolul 3. Principiul legalităţii
(1) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvîrşirea unei infracţiuni nici supus unei pedepse penale, decît în baza unei hotărîri a instanţei de judecată şi în strictă conformitate cu legea penală.
(2) Interpretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a legii penale sînt interzise.
Articolul 4. Principiul umanismului
(1) Întreaga reglementare juridică are menirea să apere, în mod prioritar, persoana ca valoare supremă a societăţii, drepturile şi libertăţile acesteia.
(2) Legea penală nu urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fizice sau de a leza demnitatea omului. Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.
Articolul 5. Principiul democratismului
(1) Persoanele care au săvîrşit infracţiuni sînt egale în faţa legii şi sînt supuse răspunderii penale fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.
(2) Apărarea drepturilor şi intereselor unei persoane nu poate fi realizată prin încălcarea drepturilor şi intereselor altei persoane sau a unei colectivităţi.
Articolul 6. Principiul caracterului personal al răspunderii penale �
(1) Persoana este supusă răspunderii penale şi pedepsei penale numai pentru fapte săvîrşite cu vinovăţie.
(2) Răspunderii penale şi pedepsei penale este supusă numai persoana care a săvîrşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea penală.
Articolul 7. Principiul individualizării răspunderii penale şi pedepsei penale �
(1) La aplicarea legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvîrşite, de persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.
(2) Nimeni nu poate fi supus de două ori urmăririi penale şi pedepsei penale pentru una şi aceeaşi faptă.
Page 3 of 152
Articolul 8. Acţiunea legii penale în timp
Caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvîrşirii faptei.
Articolul 9. Timpul săvîrşirii faptei
Timpul săvîrşirii faptei se consideră timpul cînd a fost săvîrşită acţiunea (inacţiunea)
prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor.
Articolul 10. Efectul retroactiv al legii penale
(1) Legea penală care înlătură caracterul infracţional al faptei, care uşurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situaţia persoanei ce a comis infracţiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvîrşit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.
(2) Legea penală care înăspreşte pedeapsa sau înrăutăţeşte situaţia persoanei vinovate de săvîrşirea unei infracţiuni nu are efect retroactiv.
Articolul 101. Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive �
(1) Dacă, după rămînerea definitivă a hotărîrii de condamnare şi pînă la executarea completă a pedepsei privative de libertate, a muncii neremunerate în folosul comunităţii sau a amenzii, a intervenit o lege care prevede unul din aceste tipuri de pedeapsă, dar cu un maxim mai mic, sancţiunea aplicată se reduce la acest maxim dacă depăşeşte maximul prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvîrşită.
(2) Dacă, după rămînerea definitivă a hotărîrii de condamnare la detenţiune pe viaţă şi pînă la executarea ei, a intervenit o lege care prevede pentru aceeaşi faptă numai pedeapsa închisorii, pedeapsa detenţiunii pe viaţă se înlocuieşte cu maximul pedepsei închisorii, prevăzută de legea nouă pentru acea infracţiune.
(3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai pedeapsa muncii
neremunerate în folosul comunităţii sau a amenzii, pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu munca neremunerată în folosul comunităţii, dacă nu sînt interdicţii pentru aplicarea acesteia, fără a se putea depăşi maximul prevăzut de legea nouă. Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai pedeapsa amenzii, pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu amendă, fără a se depăşi maximul prevăzut în legea nouă. Ţinîndu-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii sau, după caz, a amenzii poate fi înlăturată în întregime sau în parte.
(4) Pedepsele complementare, măsurile de siguranţă neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă mai favorabilă se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de această lege.
(5) Dacă o dispoziţie din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate, se ţine seama, în cazul pedepselor executate pînă la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispoziţiilor alin.(1)–(4).
(6) Dacă fapta pentru care persoana execută pedeapsa nu se mai consideră infracţiune în conformitate cu prevederile legii noi, ci constituie o contravenţie, sancţiunea contravenţională nu se mai aplică, indiferent de categoria şi mărimea sancţiunii prevăzute.
(7) În cazul în care, în temeiul efectului retroactiv al legii penale, se impune recalificarea faptei stabilite printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă, instanţa de judecată, soluţionînd chestiunea privind executarea hotărîrii respective, va recalifica fapta şi va aplica pedeapsa prin fixarea maximului sancţiunii prevăzute de legea penală mai favorabilă condamnatului, dacă pedeapsa stabilită prin hotărîrea irevocabilă este mai mare decît maximul prevăzut de legea penală nouă, sau va menţine pedeapsa stabilită prin hotărîrea irevocabilă.

[Art.101 al.(7) introdus prin LP82 din 07.05.10, MO87-90/04.06.10 art.252]

Articolul 11. Aplicarea legii penale în spaţiu
(1) Toate persoanele care au săvîrşit infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi trase la răspundere penală în conformitate cu prezentul cod.
Page 4 of 152
(2) Cetăţenii Republicii Moldova şi apatrizii cu domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova care au săvîrşit infracţiuni în afara teritoriului ţării sînt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod.
(3) Cetăţenii străini şi apatrizii care nu domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova şi au săvîrşit infracţiuni în afara teritoriului ţării poartă răspundere penală în conformitate cu prezentul cod şi sînt traşi la răspundere penală pe teritoriul Republicii Moldova dacă infracţiunile săvîrşite sînt îndreptate împotriva intereselor Republicii Moldova, împotriva drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului Republicii Moldova, împotriva păcii şi securităţii omenirii sau constituie infracţiuni de război, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, dacă aceştia nu au fost condamnaţi în statul străin.
(4) Sub incidenţa legii penale nu cad infracţiunile săvîrşite de reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaţionale, nu sînt supuse jurisdicţiei penale a Republicii Moldova.
(5) Infracţiunile comise în apele teritoriale şi în spaţiul aerian al Republicii Moldova se consideră săvîrşite pe teritoriul Republicii Moldova. Persoana care a săvîrşit o infracţiune pe o navă maritimă sau aeriană, înregistrată într-un port sau aeroport al Republicii Moldova şi aflată în afara spaţiului acvatic sau aerian al Republicii Moldova, poate fi supusă răspunderii penale în conformitate cu prezentul cod dacă în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se dispune altfel.
(6) În baza prezentului cod sînt supuse răspunderii penale şi persoanele care au săvîrşit infracţiuni la bordul unei nave militare maritime sau aeriene aparţinînd Republicii Moldova, indiferent de locul ei de aflare.
(7) Pedepsele şi antecedentele penale pentru infracţiunile comise în afara teritoriului
Republicii Moldova sînt luate în considerare, conform prezentului cod, la individualizarea pedepsei pentru o nouă infracţiune săvîrşită de aceeaşi persoană pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la soluţionarea chestiunilor privind amnistia în condiţii de reciprocitate în temeiul hotărîrii instanţei de judecată.
Articolul 12. Locul săvîrşirii faptei
(1) Locul săvîrşirii faptei se consideră locul unde a fost săvîrşită acţiunea (inacţiunea)
prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor.
(2) Locul săvîrşirii infracţiunii transnaţionale se consideră atare dacă:
a) infracţiunea a fost săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova şi pe teritoriul a încă, cel puţin, unui alt stat;
b) infracţiunea a fost săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova, dar o parte substanţială a organizării şi controlului acesteia a avut loc într-un alt stat, şi invers;
c) infracţiunea a fost săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova, cu implicarea unui grup criminal organizat sau a unei organizaţii (asociaţii) criminale care desfăşoară activitate infracţională în mai mult de un stat, şi invers;
d) infracţiunea a fost săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova, dar are consecinţe grave într-un alt stat, şi invers.
Articolul 13. Extrădarea
(1) Cetăţenii Republicii Moldova şi persoanele cărora li s-a acordat azil politic în Republica Moldova, în caz de săvîrşire a unei infracţiuni în străinătate, nu pot fi extrădaţi şi sînt supuşi răspunderii penale conform prezentului cod.
(2) Cetăţenii străini şi apatrizii care au săvîrşit infracţiuni în afara teritoriului Republicii Moldova, dar se află pe teritoriul ţării pot fi extrădaţi numai în baza unui tratat internaţional la care Republica Moldova este parte sau în condiţii de reciprocitate în temeiul hotărîrii instanţei de judecată, doar dacă nu există motive serioase de a crede că aceştia riscă să fie supuşi pedepsei cu moartea, torturii sau altor tratamente inumane sau degradante.

[Art.13 al.(2) modificat prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]

Capitolul II �
INFRACŢIUNEA �
Page 5 of 152
Articolul 14. Noţiunea de infracţiune
(1) Infracţiunea este o faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvîrşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală.
(2) Nu constituie infracţiune acţiunea sau inacţiunea care, deşi, formal, conţine semnele unei fapte prevăzute de prezentul cod, dar, fiind lipsită de importanţă, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni.
Articolul 15. Gradul prejudiciabil al infracţiunii
Gradul prejudiciabil al infracţiunii se determină conform semnelor ce caracterizează elementele infracţiunii: obiectul, latura obiectivă, subiectul şi latura subiectivă.
Articolul 16. Clasificarea infracţiunilor
(1) În funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil, infracţiunile prevăzute de prezentul cod sînt clasificate în următoarele categorii: uşoare, mai puţin grave, grave, deosebit de grave şi excepţional de grave.
(2) Infracţiuni uşoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv.
(3) Infracţiuni mai puţin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv.
(4) Infracţiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 12 ani inclusiv.
(5) Infracţiuni deosebit de grave se consideră infracţiunile săvîrşite cu intenţie pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depăşeşte 12 ani.
(6) Infracţiuni excepţional de grave se consideră infracţiunile săvîrşite cu intenţie pentru care legea penală prevede detenţiune pe viaţă.
Articolul 17. Infracţiunea săvîrşită cu intenţie
Se consideră că infracţiunea a fost săvîrşită cu intenţie dacă persoana care a săvîrşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, le-a dorit sau admitea, în mod conştient, survenirea acestor urmări.
Articolul 18. Infracţiunea săvîrşită din imprudenţă
Se consideră că infracţiunea a fost săvîrşită din imprudenţă dacă persoana care a săvîrşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate ori nu îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile, deşi trebuia şi putea să le prevadă.
Articolul 19. Infracţiunea săvîrşită cu două forme de vinovăţie ­
Dacă, drept rezultat al săvîrşirii cu intenţie a infracţiunii, se produc urmări mai grave care, conform legii, atrag înăsprirea pedepsei penale şi care nu erau cuprinse de intenţia făptuitorului, răspunderea penală pentru atare urmări survine numai dacă persoana a prevăzut urmările prejudiciabile, dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate sau dacă persoana nu a prevăzut posibilitatea survenirii acestor urmări, deşi trebuia şi putea să le prevadă. În consecinţă, infracţiunea se consideră intenţionată.
Articolul 20. Fapta săvîrşită fără vinovăţie
(cazul fortuit) ­
Fapta se consideră săvîrşită fără vinovăţie dacă persoana care a comis-o nu îşi dădea
seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile şi, conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă.
Articolul 21. Subiectul infracţiunii
(1) Sînt pasibile de răspundere penală persoanele fizice responsabile care, în momentul săvîrşirii infracţiunii, au împlinit vîrsta de 16 ani.
(2) Persoanele fizice care au vîrsta între 14 şi 16 ani sînt pasibile de răspundere penală numai pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute la art.145, 147, 151, 152 alin.(2), art.164,
166 alin.(2) şi (3), art.171, 172, 175, 186-188, 189 alin. (2)–(6), art. 190 alin. (2)–(5), art.
Page 6 of 152
192 alin. (2)–(4), art. 1921
alin. (2) şi (3), 196 alin.(4), art.197 alin.(2), art.212 alin.(3),
art.217 alin.(4) lit.b), art.2171
alin.(3) şi alin.(4) lit.b) şi d), art.2173
alin.(3) lit.a) şi b),
art.2174, art.2176 alin.(2), art.260, 268, 270, 271, art.275, 280, 281, 283-286, 287 alin.(2) şi
(3), art.288 alin.(2), art.290 alin.(2), art.292 alin.(2), 317 alin.(2), art.342.

[Art.21 al.(2) modificat prin LP134 din 14.06.12, MO135-141/06.07.12 art.449]

(3) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități și se constată cel puțin una din următoarele circumstanțe:
a) fapta a fost săvîrșită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice;
b) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere;
c) fapta a fost săvîrșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere.

[Art.21 al.(3) în redacția LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

(31) O persoană fizică se consideră împuternicită cu funcții de conducere dacă are cel puțin una din următoarele funcții:
a) de reprezentare a persoanei juridice;
b) de luare a deciziilor în numele persoanei juridice;
c) de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.

[Art.21 al.(31) introdus prin LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

(4) Persoanele juridice, cu excepţia autorităţilor publice, răspund penal pentru infracţiunile pentru săvîrşirea cărora este prevăzută sancţiune pentru persoanele juridice în partea specială din prezentul cod.
(5) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracţiunea săvîrşită.
Articolul 22. Responsabilitatea
Responsabilitatea este starea psihologică a persoanei care are capacitatea de a înţelege caracterul prejudiciabil al faptei, precum şi capacitatea de a-şi manifesta voinţa şi a-şi dirija acţiunile.
Articolul 23. Iresponsabilitatea
(1) Nu este pasibilă de răspundere penală persoana care, în timpul săvîrşirii unei fapte prejudiciabile, se afla în stare de iresponsabilitate, adică nu putea să-şi dea seama de acţiunile ori inacţiunile sale sau nu putea să le dirijeze din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări psihice temporare sau a altei stări patologice. Faţă de o asemenea persoană, în baza hotărîrii instanţei de judecată, pot fi aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical, prevăzute de prezentul cod.
(2) Nu este pasibilă de pedeapsă persoana care, deşi a săvîrşit infracţiunea în stare de responsabilitate, înainte de pronunţarea sentinţei de către instanţa de judecată s-a îmbolnăvit de o boală psihică care a lipsit-o de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile ori inacţiunile sale sau de a le dirija. Faţă de o asemenea persoană, în baza hotărîrii instanţei de judecată, pot fi aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical, iar după însănătoşire – ea poate fi supusă pedepsei.
Articolul 231. Responsabilitatea redusă
(1) Persoana care a săvîrşit o infracţiune ca urmare a unei tulburări psihice, constatată prin expertiza medicală efectuată în modul stabilit, din cauza căreia nu-şi putea da seama pe deplin de caracterul şi legalitatea faptelor sale sau nu le putea dirija pe deplin este pasibilă de responsabilitate penală redusă.
(2) Instanţa de judecată, la stabilirea pedepsei sau a măsurilor de siguranţă, ţine cont de tulburarea psihică existentă, care însă nu exclude răspunderea penală.
Page 7 of 152
Articolul 24. Răspunderea pentru infracţiunea săvîrşită în stare de ebrietate �
Persoana care a săvîrşit o infracţiune în stare de ebrietate, produsă de alcool sau de alte substanţe, nu este liberată de răspundere penală. Cauzele ebrietăţii, gradul şi influenţa ei
asupra săvîrşirii infracţiunii se iau în considerare la stabilirea pedepsei.
Articolul 25. Etapele activităţii infracţionale
(1) Infracţiunea se consideră consumată dacă fapta săvîrşită întruneşte toate semnele constitutive ale componenţei de infracţiune.
(2) Se consideră infracţiune neconsumată pregătirea de infracţiune şi tentativa de infracţiune.
(3) Răspunderea pentru pregătirea de infracţiune şi pentru tentativă de infracţiune se stabileşte, conform articolului corespunzător din Partea specială a prezentului cod, ca şi pentru infracţiunea consumată, cu trimitere la art.26 şi 27, respectîndu-se prevederile art.81.
Articolul 26. Pregătirea de infracţiune
(1) Se consideră pregătire de infracţiune înţelegerea prealabilă de a săvîrşi o infracţiune, procurarea, fabricarea sau adaptarea mijloacelor ori instrumentelor, sau crearea intenţionată, pe altă cale, de condiţii pentru săvîrşirea ei dacă, din cauze independente de voinţa făptuitorului, infracţiunea nu şi-a produs efectul.
(2) Răspunderii penale şi pedepsei penale sînt supuse numai persoanele care au săvîrşit pregătirea unei infracţiuni mai puţin grave, grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.
Articolul 27. Tentativa de infracţiune
Se consideră tentativă de infracţiune acţiunea sau inacţiunea intenţionată îndreptată nemijlocit spre săvîrşirea unei infracţiuni dacă, din cauze independente de voinţa făptuitorului, aceasta nu şi-a produs efectul.
Articolul 28. Infracţiunea unică
Infracţiunea unică reprezintă o acţiune (inacţiune) sau un sistem de acţiuni (inacţiuni)
care se califică conform dispoziţiei unei singure norme a legii penale.
Articolul 29. Infracţiunea continuă
(1) Se consideră infracţiune continuă fapta care se caracterizează prin săvîrşirea neîntreruptă, timp nedeterminat, a activităţii infracţionale. În cazul infracţiunii continue nu există pluralitate de infracţiuni.
(2) Infracţiunea continuă se consumă din momentul încetării activităţii infracţionale sau datorită survenirii unor evenimente care împiedică această activitate.
Articolul 30. Infracţiunea prelungită
(1) Se consideră infracţiune prelungită fapta săvîrşită cu intenţie unică, caracterizată prin două sau mai multe acţiuni infracţionale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracţiune.
(2) Infracţiunea prelungită se consumă din momentul săvîrşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni infracţionale.

Articolul 31 - exclus

Articolul 32. Pluralitatea de infracţiuni
Pluralitatea de infracţiuni constituie, după caz, concurs de infracţiuni sau recidivă.
Articolul 33. Concursul de infracţiuni
(1) Se consideră concurs de infracţiuni săvîrşirea de către o persoană a două sau mai multor infracţiuni dacă persoana nu a fost condamnată definitiv pentru vreuna din ele şi dacă nu a expirat termenul de prescripţie de tragere la răspundere penală, cu excepţia cazurilor cînd săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni este prevăzută în articolele părţii speciale a prezentului cod în calitate de circumstanţă care agravează pedeapsa.
(2) Concursul de infracţiuni poate fi real şi ideal.
(3) Concursul real există atunci cînd persoana, prin două sau mai multe acţiuni
(inacţiuni), săvîrşeşte două sau mai multe infracţiuni.
(4) Concursul ideal există atunci cînd persoana săvîrşeşte o acţiune (inacţiune) care
Page 8 of 152
întruneşte elemente a mai multor infracţiuni.
Articolul 34. Recidiva
(1) Se consideră recidivă comiterea cu intenţie a uneia sau mai multor infracţiuni de o persoană cu antecedente penale pentru o infracţiune săvîrşită cu intenţie.
(2) Recidiva se consideră periculoasă:
a) dacă persoana anterior condamnată de două ori la închisoare pentru infracţiuni intenţionate a săvîrşit din nou cu intenţie o infracţiune;
b) dacă persoana anterior condamnată pentru o infracţiune intenţionată gravă sau deosebit de gravă a săvîrşit din nou cu intenţie o infracţiune gravă sau deosebit de gravă.
(3) Recidiva se consideră deosebit de periculoasă:
a) dacă persoana anterior condamnată de trei sau mai multe ori la închisoare pentru infracţiuni intenţionate a săvîrşit din nou cu intenţie o infracţiune;
b) dacă persoana anterior condamnată pentru o infracţiune excepţional de gravă a săvîrşit din nou o infracţiune deosebit de gravă sau excepţional de gravă.
(4) La stabilirea stării de recidivă în cazurile prevăzute la alin.(1)-(3) se ţine cont şi de hotărîrile definitive de condamnare pronunţate în străinătate, recunoscute de instanţa de judecată a Republicii Moldova.
(5) La stabilirea stării de recidivă nu se ţine cont de antecedentele penale:
a) pentru infracţiunile săvîrşite în timpul minoratului; �
b) pentru infracţiunile săvîrşite din imprudenţă;
c) pentru faptele care nu constituie infracţiuni conform prezentului cod;
d) stinse sau în caz de reabilitare, în conformitate cu prevederile art.111 şi 112;
e) dacă persoana a fost condamnată cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. �
Capitolul III
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
Articolul 35. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei
Se consideră cauze care înlătură caracterul penal al faptei:
a) legitima apărare;
b) reţinerea infractorului;
c) starea de extremă necesitate;
d) constrîngerea fizică sau psihică;
e) riscul întemeiat;
f) executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului.
Articolul 36. Legitima apărare
(1) Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrşită în stare de legitimă apărare.
(2) Este în stare de legitimă apărare persoana care săvîrşeşte fapta pentru a respinge un atac direct, imediat, material şi real, îndreptat împotriva sa, a altei persoane sau împotriva unui interes public şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public.
(3) Este în legitimă apărare şi persoana care săvîrşeşte fapta, prevăzută la alin.(2), pentru a împiedica pătrunderea, însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, într-un spaţiu de locuit sau într-o altă încăpere.
Articolul 37. Reţinerea infractorului
Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrşită în scopul reţinerii persoanei care a comis o infracţiune şi al predării ei organelor de drept.
Articolul 38. Starea de extremă necesitate
(1) Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrşită în stare de extremă necesitate.
(2) Este în stare de extremă necesitate persoana care săvîrşeşte fapta pentru a salva viaţa,
Page 9 of 152
integritatea corporală sau sănătatea sa, a altei persoane ori un interes public de la un pericol iminent care nu poate fi înlăturat altfel.
(3) Nu este în stare de extremă necesitate persoana care, în momentul săvîrşirii faptei, îşi dă seama că provoacă urmări vădit mai grave decît cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat.
Articolul 39. Constrîngerea fizică sau psihică
(1) Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege ca rezultat al constrîngerii fizice sau psihice, dacă în urma acestei constrîngeri persoana nu putea să-şi dirijeze acţiunile.
(2) Răspunderea penală pentru cauzarea de daune intereselor ocrotite de legea penală prin constrîngere psihică sau fizică, în urma căreia persoana menţine posibilitatea de a-şi dirija acţiunile, se stabileşte în condiţiile art.38.
Articolul 40. Riscul întemeiat
(1) Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege în cazul riscului întemeiat pentru realizarea scopurilor socialmente utile.
(2) Riscul se consideră întemeiat dacă scopul socialmente util urmărit nu a putut fi realizat fără un anumit risc şi dacă persoana care l-a admis a luat măsurile necesare pentru a preveni cauzarea de daune intereselor ocrotite de lege.
(3) Riscul nu poate fi considerat întemeiat dacă era cu bună-ştiinţă îmbinat cu pericolul pentru viaţa persoanei sau cu pericolul provocării unui dezastru ecologic ori social.
Articolul 401. Executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului �
(1) Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrşită de o persoană în vederea executării unui ordin sau dispoziţii a superiorului, care sînt obligatorii pentru
aceasta, dacă ordinul sau dispoziţia nu sînt vădit ilegale şi dacă persoana care le-a executat
nu a ştiut că ordinul sau dispoziţia sînt ilegale. Răspunderii penale pentru fapta săvîrşită este supusă persoana care a emis ordinul sau dispoziţia ilegală.
(2) Persoana care a comis intenţionat infracţiune în vederea executării ordinului sau dispoziţiei vădit ilegale ale superiorului răspunde penal în temeiuri generale. Neexecutarea ordinului sau dispoziţiei vădit ilegale exclude răspunderea penală.
(3) În scopurile prezentului articol, ordinul sau dispoziţia superiorului de a comite genocid sau o infracţiune împotriva umanităţii sînt vădit ilegale.
Capitolul IV �
PARTICIPAŢIA �
Articolul 41. Participaţia �
Se consideră participaţie cooperarea cu intenţie a două sau mai multor persoane la
săvîrşirea unei infracţiuni intenţionate.
Articolul 42. Participanţii
(1) Participanţii sînt persoanele care contribuie la săvîrşirea unei infracţiuni în calitate de autor, organizator, instigator sau complice.
(2) Se consideră autor persoana care săvîrşeşte în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, precum şi persoana care a săvîrşit infracţiunea prin intermediul persoanelor care nu sînt pasibile de răspundere penală din cauza vîrstei, iresponsabilităţii sau din alte cauze prevăzute de prezentul cod.
(3) Se consideră organizator persoana care a organizat săvîrşirea unei infracţiuni sau a dirijat realizarea ei, precum şi persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaţie criminală ori a dirijat activitatea acestora.
(4) Se consideră instigator persoana care, prin orice metode, determină o altă persoană să săvîrşească o infracţiune.
(5) Se consideră complice persoana care a contribuit la săvîrşirea infracţiunii prin sfaturi, indicaţii, prestare de informaţii, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum şi persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va
Page 10 of 152
tăinui mijloacele sau instrumentele de săvîrşire a infracţiunii, urmele acesteia sau obiectele dobîndite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.
(6) Participanţii trebuie să întrunească semnele subiectului infracţiunii.
Articolul 43. Formele participaţiei
În funcţie de gradul de coordonare a acţiunilor participanţilor se deosebesc următoarele forme de participaţie:
a) participaţie simplă;
b) participaţie complexă;
c) grup criminal organizat;
d) organizaţie (asociaţie) criminală.
Articolul 44. Participaţia simplă
Infracţiunea se consideră săvîrşită cu participaţie simplă dacă la săvîrşirea ei au participat în comun, în calitate de coautori, două sau mai multe persoane, fiecare realizînd latura obiectivă a infracţiunii.
Articolul 45. Participaţia complexă
(1) Infracţiunea se consideră săvîrşită cu participaţie complexă dacă la săvîrşirea ei participanţii au contribuit în calitate de autor, organizator, instigator sau complice.
(2) Latura obiectivă a infracţiunii cu participaţie complexă poate fi realizată:
a) de un singur autor; �
b) de doi sau mai mulţi autori. �
Articolul 46. Grupul criminal organizat
Grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni.
Articolul 47. Organizaţia (asociaţia) criminală
(1) Se consideră organizaţie (asociaţie) criminală o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizaţiei şi structurile ei, a funcţiilor de administrare, asigurare şi executare a intenţiilor criminale ale organizaţiei în scopul de a influenţa activitatea economică şi de altă natură a persoanelor fizice şi juridice sau de a o controla, în alte forme, în vederea obţinerii de avantaje şi realizării de interese economice, financiare sau politice.
(2) Infracţiunea se consideră săvîrşită de o organizaţie criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu este membru al organizaţiei respective, la însărcinarea acesteia.
(3) Organizator sau conducător al organizaţiei criminale se consideră persoana care a creat organizaţia criminală sau o dirijează.
(4) Organizatorul şi conducătorul organizaţiei criminale poartă răspundere pentru toate infracţiunile săvîrşite de această organizaţie.
(5) Membrul organizaţiei criminale poartă răspundere penală numai pentru infracţiunile la a căror pregătire sau săvîrşire a participat.
(6) Membrul organizaţiei criminale poate fi liberat de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre existenţa organizaţiei criminale şi a ajutat la descoperirea infracţiunilor săvîrşite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor, a conducătorilor sau a membrilor organizaţiei respective.
Articolul 48. Exces de autor
Se consideră exces de autor săvîrşirea de către autor a unor acţiuni infracţionale care nu au fost cuprinse de intenţia celorlalţi participanţi. Pentru excesul de autor, ceilalţi participanţi nu sînt pasibili de răspundere penală.
Articolul 49. Favorizarea
Favorizarea infractorului, precum şi tăinuirea mijloacelor sau instrumentelor de săvîrşire a infracţiunii, a urmelor acesteia sau a obiectelor dobîndite pe cale criminală atrag răspunderea penală, în condiţiile art.323, numai în cazul în care nu au fost promise din timp.
Page 11 of 152
Capitolul V RĂSPUNDEREA PENALĂ �
Articolul 50. Răspunderea penală �
Se consideră răspundere penală condamnarea publică, în numele legii, a faptelor
infracţionale şi a persoanelor care le-au săvîrşit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrîngere prevăzute de lege.
Articolul 51. Temeiul răspunderii penale
(1) Temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvîrşită, iar componenţa infracţiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.
(2) Răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de legea penală.
Articolul 52. Componenţa infracţiunii
(1) Se consideră componenţă a infracţiunii totalitatea semnelor obiective şi subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracţiune concretă.
(2) Componenţa infracţiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracţiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.
Capitolul VI �
LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ Articolul 53. Liberarea de răspundere penală �
Persoana care a săvîrşit o faptă ce conţine semnele componenţei de infracţiune poate fi liberată de răspundere penală de către procuror în cadrul urmăriri penale şi de către instanţa de judecată la judecarea cauzei în cazurile:
a) minorilor;
b) tragerii la răspundere contravenţională;
c) renunţării de bună voie la săvîrşirea infracţiunii;
d) căinţei active;
e) schimbării situaţiei;
f) liberării condiţionate;
g) prescripţiei de tragere la răspundere penală.
Articolul 54. Liberarea de răspundere penală a minorilor �
(1) Persoana în vîrstă de pînă la 18 ani care a săvîrşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală în conformitate cu prevederile procedurii penale dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.
(2) Persoanelor liberate de răspundere penală, în conformitate cu alin.(1), li se aplică măsurile de constrîngere cu caracter educativ, prevăzute la art.104.

[Art.54 al.(2) modificat prin LP123 din 02.06.16, MO232-244/29.07.16 art.492]

Articolul 55. Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională �
(1) Persoana care a săvîrşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, cu
excepţia infracțiunilor prevăzute la art. 1811, 256, 303, 314, art. 326 alin. (1) şi (11), art. 327 alin. (1), art. 328 alin. (1), art. 332 alin. (1), art. 333 alin. (1), art. 334 alin. (1) şi (2), art. 335 alin. (1) și art. 3351 alin. (1), poate fi liberată de răspundere penală şi trasă la răspundere contravenţională în cazurile în care şi-a recunoscut vina, a reparat prejudiciul cauzat prin infracţiune şi s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.

[Art.55 al.(1) modificat prin LP93 din 13.05.16, MO163-168/17.06.16 art.333]

[Art.55 al.(1) modificat prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare

25.02.14]

(2) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu alin.(1) li se pot aplica următoarele sancţiuni contravenţionale:
Page 12 of 152
a) amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale;

[Art.55 al.(2), lit.a) modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

b) arest contravenţional de pînă la 30 de zile.

[Art.55 al.(2), lit.b) modificată prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]

Articolul 56. Liberarea de răspundere penală în legătură cu renunţarea de bună voie la săvîrşirea infracţiunii ­
(1) Se consideră renunţare de bună voie la săvîrşirea infracţiunii încetarea de către persoană a pregătirii infracţiunii sau încetarea acţiunilor (inacţiunilor) îndreptate nemijlocit spre săvîrşirea infracţiunii, dacă persoana era conştientă de posibilitatea consumării infracţiunii.
(2) Persoana nu poate fi supusă răspunderii penale pentru infracţiune dacă ea, benevol şi definitiv, a renunţat la ducerea pînă la capăt a acesteia.
(3) Persoana care a renunţat de bună voie la ducerea infracţiunii pînă la capăt este supusă răspunderii penale numai în cazul în care fapta săvîrşită conţine o altă infracţiune consumată.
(4) Organizatorul şi instigatorul infracţiunii nu se supun răspunderii penale dacă aceste persoane, printr-o înştiinţare la timp a organelor de drept sau prin alte măsuri întreprinse, au preîntîmpinat ducerea de către autor a infracţiunii pînă la capăt. Complicele infracţiunii nu se supune răspunderii penale dacă a întreprins toate măsurile ce depindeau de el pentru a preîntîmpina comiterea infracţiunii.
Articolul 57. Liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă
(1) Persoana care pentru prima oară a săvîrşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală dacă ea, după săvîrşirea infracţiunii, s-a autodenunţat de bună voie, a contribuit activ la descoperirea acesteia, a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau, în alt mod, a reparat prejudiciul pricinuit de infracţiune.
(2) Persoana care, în condiţiile alin.(1), a săvîrşit o infracţiune de altă categorie poate fi liberată de răspundere penală numai în cazurile prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod.
Articolul 58. Liberarea de răspundere penală
în legătură cu schimbarea situaţiei ­
Persoana care pentru prima oară a săvîrşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate
fi liberată de răspundere penală dacă, datorită schimbării situaţiei, se va stabili că persoana sau fapta săvîrşită nu mai prezintă pericol social.
Articolul 59. Liberarea condiţionată de răspundere penală ­
În privinţa persoanei puse sub învinuire pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, care îşi recunoaşte vinovăţia şi nu prezintă pericol social, urmărirea penală poate fi suspendată condiţionat, cu liberarea ulterioară de răspundere penală în conformitate cu procedura penală, dacă corectarea acestei persoane este posibilă fără aplicarea unei pedepse penale.
Articolul 60. Prescripţia tragerii la răspundere penală
(1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvîrşirii infracţiunii au expirat următoarele termene:
a) 2 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni uşoare;
b) 5 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni mai puţin grave;
c) 15 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni grave;
d) 20 de ani de la săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave;
e) 25 de ani de la săvîrşirea unei infracţiuni excepţional de grave.
(2) Prescripţia curge din ziua săvîrşirii infracţiunii şi pînă la data rămînerii definitive a
Page 13 of 152
hotărîrii instanţei de judecată.
(3) În cazul săvîrşirii de către persoană a unei noi infracţiuni, prescripţia se calculează pentru fiecare infracţiune separat.
(4) Prescripţia se va întrerupe dacă, pînă la expirarea termenelor prevăzute la alin.(1), persoana va săvîrşi o infracţiune pentru care, conform prezentului cod, poate fi aplicată pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 2 ani. Calcularea prescripţiei în acest caz începe din momentul săvîrşirii unei infracţiuni noi.
(5) Curgerea prescripţiei se suspendă dacă persoana care a săvîrşit infracţiunea se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată. În aceste cazuri, curgerea prescripţiei se reia din momentul reţinerii persoanei sau din momentul autodenunţării. Însă persoana nu poate fi trasă la răspundere penală dacă de la data săvîrşirii infracţiunii au trecut 25 de ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvîrşirea unei noi infracţiuni.
(6) Aplicarea prescripţiei faţă de persoana care a săvîrşit o infracţiune excepţional de gravă se decide de către instanţa de judecată. Dacă instanţa nu va găsi posibilă aplicarea prescripţiei şi liberarea de răspundere penală, detenţiunea pe viaţă se va înlocui cu închisoare pe 30 de ani.
(7) Termenele prescripţiei de tragere la răspundere penală se reduc pe jumătate pentru persoanele care la data săvîrşirii infracţiunii erau minori.
(8) Prescripţia nu se aplică persoanelor care au săvîrşit infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război, infracţiuni de tortură, tratament inuman sau degradant sau alte infracţiuni prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, indiferent de data la care au fost săvîrşite.

[Art.60 al.(8) modificat prin LP56 din 04.04.14, MO86/05.04.14 art.207] �

[Art.60 al.(8) modificat prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855] �

Capitolul VII ­
PEDEAPSA PENALĂ Articolul 61. Noţiunea şi scopul pedepsei penale ­
(1) Pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, cauzînd anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor.
(2) Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni atît din partea condamnaţilor, cît şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.
Articolul 62. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor fizice
(1) Persoanelor fizice care au săvîrşit infracţiuni li se pot aplica următoarele pedepse:
a) amendă; �
b) privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate; �
c) retragere a gradului militar sau special, a unui titlu special, a gradului de calificare �
(clasificare) şi a distincţiilor de stat;

[Art.62 al.(1), lit.c) modificată prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]

d) munca neremunerată în folosul comunităţii;

e) - exclusă

f) închisoare;
g) detenţiune pe viaţă.
(2) Închisoarea şi detenţiunea pe viaţă se aplică numai în calitate de pedepse principale.
(3) Muncă neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată ca pedeapsă principală sau în cazul condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei - în calitate de obligaţie pentru perioada termenului de probă.
(4) Amenda, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate se aplică atît ca pedepse principale, cît şi ca pedepse complementare.
(5) Retragerea gradului militar sau special, a unui titlu special, a gradului de calificare
Page 14 of 152
(clasificare) şi a distincţiilor de stat se aplică numai în calitate de pedeapsă complementară.

[Art.62 al.(5) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]

Articolul 63. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor juridice
(1) Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse:
a) amendă; �
b) privare de dreptul de a exercita o anumită activitate;
c) lichidare.
(2) Amenda se aplică în calitate de pedeapsă principală.
(3) Privarea persoanei juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate şi lichidarea acesteia se aplică atît ca pedepse principale, cît şi ca pedepse complementare.
Articolul 64. Amenda
(1) Amenda este o sancţiune pecuniară ce se aplică de instanţa de judecată în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod.
(2) Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. Unitatea convenţională de amendă este egală cu 50 de lei.

[Art.64 al.(2) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(3) Mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabileşte în limitele la 5000 la 3000 unităţi convenţionale, iar pentru infracţiunile săvîrşite din interes material – pînă la 20000 unităţi convenţionale, luîndu-se ca bază mărimea unităţii convenţionale la momentul săvîrşirii infracţiunii. Mărimea amenzii se stabileşte în funcţie de gravitatea infracţiunii săvîrşite şi de situaţia materială a celui vinovat şi a familiei sale. Luînd în considerare circumstanţele cauzei, instanţa de judecată poate dispune achitarea amenzii în rate timp de pînă la 5 ani.

[Art.64 al.(3) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

[Art.64 al.(3) în redacţia LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare

25.02.14]

(31) În cazul infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.

[Art.64 al.(31) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]

(4) În cazurile prevăzute la art.21 alin. (3), mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabileşte în limitele de la 1500 la 60000 unităţi convenţionale, în funcţie de caracterul şi gravitatea infracţiunii săvîrşite, de mărimea daunei cauzate, luîndu-se în considerare situaţia economico-financiară a persoanei juridice. În caz de eschivare cu rea-voinţă a persoanei juridice de la achitarea amenzii fixate, instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului.

[Art.64 al.(4) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

[Art.64 al.(4) modificat prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare

25.02.14]

(5) În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeapsă principală sau complementară, instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu închisoare în limitele termenelor pedepsei maximale, prevăzute de articolul respectiv al Părţii speciale a prezentului cod. Suma amenzii se înlocuieşte cu închisoare, calculîndu-se o lună de închisoare pentru 100 unităţi convenţionale.

[Art.64 al.(5) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

[Art.64 al.(5) modificat prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare

Page 15 of 152

25.02.14]

(6) Amenda în calitate de pedeapsă complementară poate fi aplicată numai în cazurile în care ea este prevăzută ca atare pentru infracţiunea corespunzătoare.
(7) În cazul în care condamnatul nu este în stare să plătească amenda stabilită ca pedeapsă principală sau complementară, instanţa de judecată poate, potrivit prevederilor art.67, să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculîndu-se 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru 100 unităţi convenţionale de amendă.

[Art.64 al.(7) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

Articolul 65. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ­
(1) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvîrşirea infracţiunii.
(2) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi stabilită de instanţa de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani, iar în cazurile expres prevăzute în Partea specială a prezentului cod – pe un termen de la un an la 15 ani.

[Art.65 al.(2) modificat prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]

(3) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară şi în cazurile cînd nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracţiunile din Partea specială a prezentului cod, dacă, ţinînd cont de caracterul infracţiunii săvîrşite de cel vinovat în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activităţi, instanţa de judecată va considera imposibilă păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.
(4) La aplicarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate în calitate de pedeapsă complementară la amendă sau muncă neremunerată în folosul comunităţii, termenul ei se calculează de la data rămînerii definitive a hotărîrii, iar la aplicarea ei în calitate de pedeapsă complementară la închisoare, termenul ei se calculează din momentul executării pedepsei principale.
Articolul 66. Retragerea gradului militar sau special,
a unui titlu special, a gradului de calificare
(clasificare) şi a distincţiilor de stat ­
În caz de condamnare pentru o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de
gravă, instanţa de judecată, ţinînd cont de circumstanţele săvîrşirii infracţiunii, poate retrage condamnatului gradul militar sau special, titlul special, gradul de calificare (clasificare) şi distincţiile de stat.

[Art.66 modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]

Articolul 67. Munca neremunerată în folosul comunităţii ­
(1) Munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii, la muncă, determinată de autorităţile administraţiei publice locale.
(11) În cazul militarilor în termen şi militarilor cu termen redus, munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea condamnaţilor în timpul liber de şedinţe, stabilite în conformitate cu cerinţele regulamentelor militare, la muncă, determinată de comandantul unităţii militare.
(2) Munca neremunerată în folosul comunităţii se stabileşte pe un termen de la 60 la 240 de ore şi este executată de la 2 la 4 ore pe zi, iar în cazul condamnatului care nu este antrenat în activităţi de bază sau de studii, la solicitarea sau la acordul acestuia – pînă la 8 ore pe zi.

[Art.67 al.(2) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]

Page 16 of 152
(3) În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la munca neremunerată în folosul comunităţii, ea se înlocuieşte cu închisoare, calculîndu-se o zi de închisoare pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. În acest caz, termenul închisorii poate fi mai mic de 6 luni.
(4) Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate, militarilor prin contract, femeilor gravide, femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani, persoanelor care nu au atins vîrsta de 16 ani şi persoanelor care au atins vîrsta de pensionare.

[Art.67 al.(4) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]

(5) Munca neremunerată în folosul comunităţii va fi prestată timp de cel mult 18 luni, timp care se calculează de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti.
(6) Militarii în termen şi militarii cu termen redus condamnaţi la muncă neremunerată în folosul comunităţii execută această pedeapsă în unitatea militară.

Articolul 68 - exclus � Articolul 69 - exclus � Articolul 70. Închisoarea

(1) Închisoarea constă în privarea de libertate a persoanei vinovate de săvîrşirea unei infracţiuni prin izolarea impusă a acesteia de mediul normal de viaţă şi plasarea ei, în baza hotărîrii instanţei de judecată, pe un anumit termen, într-un penitenciar.
(2) Închisoarea se stabileşte pe un termen de la 3 luni la 20 de ani.
(3) La stabilirea pedepsei închisorii pentru persoana care, la data săvîrşirii infracţiunii, nu a atins vîrsta de 18 ani, termenul închisorii se stabileşte din maximul pedepsei, prevăzute de legea penală pentru infracţiunea săvîrşită, reduse la jumătate.
(4) La stabilirea pedepsei definitive în caz de concurs de infracţiuni, pedeapsa închisorii nu poate depăşi 25 de ani pentru adulţi şi 12 ani şi 6 luni pentru minori, iar în caz de cumul de sentinţe - de 30 ani pentru adulţi şi 15 ani pentru minori.
(5) În cazul înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă cu o pedeapsă mai blîndă, cu titlu de graţiere, se aplică închisoarea pe un termen de 30 de ani.
Articolul 71. Detenţiunea pe viaţă
(1) Detenţiunea pe viaţă constă în privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieţii.
(2) Detenţiunea pe viaţă se stabileşte numai pentru infracţiunile excepţional de grave. (3) Detenţiunea pe viaţă nu poate fi aplicată femeilor şi minorilor.
Articolul 72. Categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoare
(1) Pedeapsa cu închisoare se execută în următoarele penitenciare:
a) de tip deschis; ­
b) de tip semiînchis;
c) de tip închis. ­
(2) În penitenciare de tip deschis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare
pentru infracţiuni săvîrşite din imprudenţă.
(3) În penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni uşoare, mai puţin grave şi grave, săvîrşite cu intenţie.
(4) În penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave, precum şi persoanele care au săvîrşit infracţiuni ce constituie recidivă.
(5) Persoanele care nu au atins vîrsta de 18 ani execută pedeapsa cu închisoare în penitenciare pentru minori, ţinîndu-se cont de personalitatea condamnatului, antecedentele penale şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvîrşite.
(6) Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei.
(7) Schimbarea categoriei penitenciarului se efectuează de către instanţa de judecată în corespundere cu legislaţia.
Page 17 of 152
Articolul 73. Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate �
(1) Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate constă în stabilirea interdicţiei de a încheia anumite tranzacţii, de a emite acţiuni sau alte titluri de
valoare, de a primi subvenţii, înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a exercita alte activităţi.
(2) Privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate poate fi limitată la un anumit teritoriu sau la o anumită perioadă a anului şi se stabileşte pe un termen de pînă la 5 ani sau pe un termen nelimitat.
Articolul 74. Lichidarea persoanei juridice
(1) Lichidarea persoanei juridice constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecinţelor prevăzute de legislaţia civilă.
(2) Lichidarea persoanei juridice se stabileşte în cazul în care instanţa de judecată constată că gravitatea infracţiunii săvîrşite face imposibilă păstrarea unei atare persoane juridice şi prelungirea activităţii ei.
Capitolul VIII �
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
Articolul 75. Criteriile generale de individualizare a pedepsei �
(1) Persoanei recunoscute vinovate de săvîrşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvîrşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea,
de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de
condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.
(2) O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvîrşirea infracţiunii, se stabileşte numai în cazul în care o pedeapsă mai blîndă, din numărul celor menţionate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei.
(3) Pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, pedeapsa se aplică minorului numai dacă se apreciază că luarea măsurii cu caracter educativ nu este suficientă pentru corectarea minorului.
Articolul 76. Circumstanţele atenuante
(1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe atenuante:
a) săvîrşirea pentru prima dată a unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave; ­
b) săvîrşirea infracţiunii de către un minor; ­
c) săvîrşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal ­
sau familial;
d) săvîrşirea faptei de o persoană cu responsabilitate redusă;
e) prevenirea de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii săvîrşite, repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate;
f) autodenunţarea, contribuirea activă la descoperirea infracţiunii sau la identificarea infractorilor ori recunoaşterea vinovăţiei;
g) ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea;
h) săvîrşirea infracţiunii ca rezultat al constrîngerii fizice sau psihice, ce nu înlătură caracterul penal al faptei, sau dată fiind dependenţa materială, de serviciu sau de altă natură; i) săvîrşirea infracţiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de consumarea involuntară sau forţată a substanţelor menţionate la art.24 sau de consumarea de aceste
substanţe fără a fi conştientă de efectul lor;
j) săvîrşirea infracţiunii cu depăşirea limitelor legale ale legitimei apărări, reţinerii infractorului, stării de extremă necesitate, riscului întemeiat sau ca rezultat al executării ordinului sau dispoziţiei superiorului;
k) afectarea gravă, prin infracţiunea săvîrşită, a făptuitorului acesteia sau greutatea poverii
Page 18 of 152
pedepsei, aplicată pentru el, din cauza vîrstei înaintate a acestuia, stării sănătăţii lui sau altor circumstanţe;
l) expirarea, de la momentul comiterii infracţiunii, a cel puţin 2/3 din termenul de prescripţie pentru tragerea la răspundere penală, prevăzut pentru această infracţiune, sau depăşirea termenului rezonabil pentru examinarea cazului, ţinîndu-se cont de natura faptei, dacă tergiversarea nu a fost provocată de făptuitor.
(2) Instanţa de judecată poate considera drept circumstanţe atenuante şi alte circumstanţe, neprevăzute la alin.(1).
(3) La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată nu consideră drept atenuantă circumstanţa care este prevăzută de lege ca element constitutiv al infracţiunii.
Articolul 77. Circumstanţele agravante
(1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe agravante:
a) săvîrşirea infracţiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracţiune similară sau pentru alte fapte care au relevanţă pentru cauză;
b) provocarea prin infracţiune a unor urmări grave;
c) săvîrşirea infracţiunii prin orice formă de participaţie;
d) săvîrşirea infracţiunii din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă;
e) săvîrşirea infracţiunii cu bună ştiinţă împotriva unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;
f) săvîrşirea infracţiunii asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti;
g) săvîrşirea infracţiunii prin intermediul sau în prezenţa minorilor, persoanelor aflate în dificultate, persoanelor retardate mintal sau dependente de făptuitor;

[Art.77 al.(1), lit.g) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661] h) săvîrşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin batjocorirea victimei; i) săvîrşirea infracţiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit;

j) săvîrşirea infracţiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de consumarea substanţelor menţionate la art.24. Instanţa de judecată este în drept, în funcţie de caracterul infracţiunii, să nu considere aceasta ca o circumstanţă agravantă;
k) săvîrşirea infracţiunii cu folosirea armei, a muniţiilor, a substanţelor explozive ori a dispozitivelor ce le imită, a mijloacelor tehnice special pregătite, a substanţelor nocive şi radioactive, a preparatelor medicamentoase şi a altor preparate chimico-farmacologice, precum şi cu aplicarea constrîngerii fizice sau psihice;
m) săvîrşirea infracţiunii profitînd de starea excepţională, de calamităţile naturale, precum şi de dezordini de masă;
n) săvîrşirea infracţiunii cu folosirea încrederii acordate.
(2) Dacă circumstanţele menţionate la alin.(1) sînt prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod în calitate de semne ale acestor componenţe de infracţiuni, ele nu pot fi concomitent considerate drept circumstanţe agravante.
Articolul 78. Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante ­
(1) În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante la săvîrşirea infracţiunii, pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează:
a) dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod este mai mic de 10 ani, pedeapsa poate fi redusă pînă la acest
minim;
b) dacă se aplică amenda, aceasta se poate coborî pînă la limita de jos;
c) dacă pentru infracţiunea săvîrşită se prevede detenţiune pe viaţă, aceasta se înlocuieşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani.
(2) În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante la săvîrşirea infracţiunii, pedeapsa complementară, prevăzută de lege pentru infracţiunea săvîrşită, poate fi înlăturată.
Page 19 of 152
(3) În cazul în care există circumstanţe agravante se poate aplica pedeapsa maximă prevăzută la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod.
(4) În caz de concurs al circumstanţelor agravante şi celor atenuante, coborîrea pedepsei pînă la minimul sau ridicarea ei pînă la maximul prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod nu este obligatorie.
(5) Dacă există circumstanţe atenuante excepţionale, pedeapsa poate fi aplicată conform prevederilor art.79.
Articolul 79. Aplicarea pedepsei mai blînde decît cea prevăzută de lege ­
(1) Ţinînd cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de scopul şi motivele faptei, de rolul vinovatului în săvîrşirea infracţiunii, de comportarea lui în timpul şi după consumarea infracţiunii, de alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi de contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvîrşite în grup la descoperirea acesteia, instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracţiunea respectivă, sau una mai blîndă, de altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie. Minoratul persoanei care a săvîrşit infracţiunea se consideră circumstanţă excepţională.

(2)- exclus

(3) În cazul condamnării persoanelor adulte pentru comiterea infracţiunilor deosebit de grave, instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de legea penală, dar constituind cel puţin două treimi din minimul pedepsei prevăzute de prezentul cod pentru infracţiunea săvîrşită.
(4) Prevederile alin.(1) nu se aplică persoanelor adulte în cazul aplicării pedepsei detenţiunii pe viaţă , în cazul recidivei de infracţiuni sau al săvîrşirii de infracţiuni prevăzute la art. 1661 alin. (2)–(4).

[Art.79 al.(4) modificat prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]

Articolul 80. Aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei ­
În cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei, iar instanţa de judecată acceptă acest acord, pedeapsa pentru infracţiunea imputată se reduce cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracţiune.
Articolul 81. Aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată ­
(1) La aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată se ţine cont de circumstanţele în virtutea cărora infracţiunea nu a fost dusă pînă la capăt.
(2) Mărimea pedepsei pentru pregătirea de infracţiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăşi jumătate din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracţiunea consumată.
(3) Mărimea pedepsei pentru tentativă de infracţiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăşi trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracţiunea consumată.
(4) Pentru pregătirea de infracţiune şi tentativa de infracţiune detenţiunea pe viaţă nu se aplică.
Articolul 82. Aplicarea pedepsei pentru recidivă de infracţiuni ­
(1) La aplicarea pedepsei pentru recidivă, recidivă periculoasă şi recidivă deosebit de periculoasă de infracţiuni se ţine cont de numărul, caracterul, gravitatea şi urmările
infracţiunilor săvîrşite anterior, de circumstanţele în virtutea cărora pedeapsa anterioară a fost insuficientă pentru corectarea vinovatului, precum şi de caracterul, gravitatea şi urmările infracţiunii noi.
(2) Mărimea pedepsei pentru recidivă nu poate fi mai mică de jumătate, pentru recidivă periculoasă este de cel puţin două treimi, iar pentru recidivă deosebit de periculoasă – de cel puţin trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător
Page 20 of 152
din Partea specială a prezentului cod.
Articolul 83. Aplicarea pedepsei pentru participaţie
Organizatorul, instigatorul şi complicele la o infracţiune, prevăzută de legea penală, săvîrşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ţine cont de contribuţia fiecăruia la săvîrşirea infracţiunii, precum şi de prevederile art.75.
Articolul 84. Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni ­
(1) Dacă o persoană este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanţa de judecată, pronunţînd pedeapsa pentru fiecare infracţiune aparte, stabileşte pedeapsa definitivă pentru concurs de infracţiuni prin cumul, total sau parţial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privinţa persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani - pe un termen nu mai mare de 12 ani şi 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni uşoare şi/sau mai puţin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită şi prin absorbirea pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai aspră.

[Art.84 al.(1) modificat prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

(2) La pedeapsa principală aplicată în cazul unui concurs de infracţiuni poate fi adăugată oricare din pedepsele complementare prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod, care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile de a căror săvîrşire persoana a fost declarată vinovată. Pedeapsa complementară definitivă stabilită prin cumul, total sau parţial, al pedepselor complementare aplicate nu poate depăşi termenul sau mărimea maximă prevăzută de Partea generală a prezentului cod pentru această categorie de pedepse.
(3) Dacă pentru infracţiunile care intră în concurs sînt stabilite pedepse principale de diferite categorii, a căror cumulare nu este prevăzută de art.87, şi instanţa de judecată nu va găsi temeiuri pentru absorbirea unei pedepse de către alta, ele se execută de sine stătător.
(4) Conform prevederilor alin.(1)-(3) se stabileşte pedeapsa şi în cazul în care, după pronunţarea sentinţei, se constată că persoana condamnată este vinovată şi de comiterea unei alte infracţiuni săvîrşite înainte de pronunţarea sentinţei în prima cauză. În acest caz, în termenul pedepsei se include durata pedepsei executate, complet sau parţial, în baza primei sentinţe.
(5) În cazul unui concurs de infracţiuni, cînd s-a stabilit o pedeapsă cu detenţiune pe viaţă şi una sau mai multe pedepse cu închisoare ori alte categorii de pedepse, se aplică ca pedeapsă definitivă detenţiunea pe viaţă.
Articolul 85. Aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe ­
(1) Dacă, după pronunţarea sentinţei, dar înainte de executarea completă a pedepsei, condamnatul a săvîrşit o nouă infracţiune, instanţa de judecată adaugă, în întregime sau parţial, la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentinţa anterioară. În acest caz, pedeapsa definitivă nu poate depăşi termenul de 30 de ani de închisoare, iar în privinţa persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani - termenul de 15 ani.
(2) Cumularea pedepselor complementare în cazul unui cumul de sentinţe se efectuează în condiţiile art.84 alin.(2).
(3) Pedeapsa definitivă în cazul unui cumul de sentinţe trebuie să fie mai mare decît
pedeapsa stabilită pentru săvîrşirea unei noi infracţiuni şi decît partea neexecutată a pedepsei pronunţate prin sentinţa anterioară a instanţei de judecată.
(4) La cumularea pedepselor, dacă prin una din sentinţe este stabilită pedeapsa detenţiunii pe viaţă, pedeapsa definitivă va fi detenţiunea pe viaţă.
Articolul 86. Aplicarea pedepsei în cazul executării hotărîrii unui stat străin ­
Page 21 of 152
(1) La executarea hotărîrii unui stat străin, instanţa de judecată înlocuieşte sancţiunea privativă de libertate pronunţată în statul străin cu o sancţiune prevăzută de propria lege penală pentru aceeaşi faptă, fără a agrava situaţia penală a condamnatului stabilită prin hotărîrea statului străin. Dacă legea statului străin prevede o sancţiune mai mică decît minimul prevăzut în legea internă, instanţa de judecată nu va fi legată de acest minim şi va aplica o sancţiune corespunzătoare sancţiunii pronunţate în statul străin.
(2) Orice parte a sancţiunii pronunţate în statul străin şi orice perioadă de detenţie provizorie executate de condamnat se deduc integral prin hotărîrea instanţei de judecată privind recunoaşterea hotărîrii statului străin.
(3) La executarea hotărîrii statului străin privind aplicarea amenzii sau confiscarea unei sume de bani, instanţa de judecată va stabili cuantumul acesteia în monedă naţională, aplicînd cursul oficial al leului moldovenesc valabil la momentul pronunţării hotărîrii privind recunoaşterea hotărîrii statului străin, fără a depăşi maximul sancţiunii fixat de către statul străin pentru o astfel de faptă.

[Art.86 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]

(4) Amenzile şi confiscările de bunuri rezultate din executarea hotărîrilor unui stat străin revin Republicii Moldova, fără a fi prejudiciate drepturile statelor terţe.
Articolul 87. Modul determinării termenului pedepsei definitive în cazul cumulării diferitelor pedepse �
(1) La cumularea diferitelor pedepse principale aplicate în cazul unui concurs de infracţiuni sau al unui cumul de sentinţe, unei zile de închisoare îi corespund 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
(2) Celelalte pedepse cumulate cu închisoarea se execută de sine stătător.
Articolul 88. Calcularea termenelor pedepsei
şi computarea arestului preventiv �
(1) Termenele de privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o
anumită activitate şi de închisoare se calculează în luni şi ani, iar cele de muncă neremunerată în folosul comunităţii - în ore.
(2) La computarea sau cumularea pedepselor menţionate la alin.(1), cu excepţia muncii neremunerate în folosul comunităţii, precum şi la înlocuirea pedepsei, se admite calcularea acestora în zile.
(3) Timpul aflării persoanei sub arest preventiv pînă la judecarea cauzei se include în termenul închisorii, calculîndu-se o zi pentru o zi, iar în termenul muncii neremunerate în folosul comunităţii – calculîndu-se o zi de arest preventiv pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
(4) Durata arestului preventiv şi cea a executării pedepsei cu închisoare, aplicate prin hotărîre a instanţei de judecată, pentru infracţiunea săvîrşită în străinătate se includ în termenul pedepsei, în cazul extrădării persoanei în condiţiile legii, calculîndu-se o zi pentru o zi.
(5) Condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv pînă la numirea cauzei spre judecare, la stabilirea în calitate de pedeapsă principală a amenzii, a privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, instanţa de judecată, ţinînd cont de termenul aflării sub arest preventiv, îi atenuează pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia.
(6) Timpul în care condamnatul, în cursul executării pedepsei, urmează un tratament spitalicesc se include în durata executării pedepsei, cu excepţia cazului în care şi-a provocat singur boala, fapt ce s-a constatat în cursul executării pedepsei. În durata executării pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunităţii nu se include timpul în care condamnatul lipseşte de la locul de muncă.
Capitolul IX �
LIBERAREA DE PEDEAPSA PENALĂ �
Page 22 of 152
Articolul 89. Noţiunea şi categoriile liberării de pedeapsa penală ­
(1) Prin liberare de pedeapsa penală se înţelege eliberarea persoanei care a săvîrşit o infracţiune de la executarea reală, parţială sau totală, a pedepsei penale pronunţate prin
hotărîre a instanţei de judecată.
(2) Liberarea de pedeapsa penală se efectuează prin:
a) condamnarea cu suspendare condiţionată a executării pedepsei; ­
b) liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen;
c) înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă;
d) liberarea de pedeapsă a minorilor;
e) liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei;
f) liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave; ­
g) amînarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vîrstă de ­
pînă la 8 ani.
(3) Persoanelor liberate de pedeapsa penală li se aplică probaţiunea, iar militarilor –
termenul de probă.

[Art.89 al.(3) introdus prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]

Articolul 90. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei ­
(1) Dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracţiunile săvîrşite cu intenţie şi de cel mult 7 ani pentru infracţiunile săvîrşite din imprudenţă, instanţa de judecată, ţinînd cont de circumstanţele cauzei şi de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este raţional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicînd
numaidecît în hotărîre motivele condamnării cu suspendare condiţionată a executării
pedepsei şi perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanţa de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvîrşi o nouă infracţiune şi, prin comportare exemplară şi muncă cinstită, va îndreptăţi încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.

[Art.90 al.(1) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]

(2) Perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă se stabileşte de instanţa de judecată în limitele de la 1 an la 5 ani.

[Art.90 al.(2) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675] �

(3)- exclus �

(4) Persoanelor care au săvîrşit infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave,
precum şi în cazul recidivei, condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu se aplică.
(5) În caz de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pot fi stabilite pedepse complementare.
(6) Aplicînd condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat:
a) să nu-şi schimbe domiciliulşi/sau reședința fără consimţămîntul organului competent; [Art.90 al.(6), lit.a) modificată prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675] b) să nu frecventeze anumite locuri;
c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică;
c1) să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii comportamentului violent;

[Art.90 al.(6), lit.c1) introdusă prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]

Page 23 of 152
d) să acorde o susţinere materială familiei victimei;
e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă; ­
f) să participe la programe probaţionale; ­

[Art.90 al.(6), lit.f) introdusă prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]

f)- exclusă

g) să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii;

[Art.90 al.(6), lit.g) introdusă prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]

h) să fie supus monitorizării electronice.

[Art.90 al.(6), lit.h) introdusă prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]

(7) În decursul perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă, instanţa de judecată, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, poate anula, în întregime sau parţial, obligaţiile stabilite anterior condamnatului ori adăuga altele noi.

[Art.90 al.(7) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]

(8) Dacă, după expirarea a cel puţin jumătate din perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă, condamnatul cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei a avut o comportare corectă şi exemplară, a reparat integral dauna, instanţa de judecată, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea condamnării şi stingerea antecedentelor penale.

[Art.90 al.(8) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]

(9) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în decursul perioadei de probaţiune sau, după caz, termenul de probă, încalcă în mod sistematic obligaţiile stabilite sau ordinea publică, fiind supus răspunderii administrative, sau, pînă la expirarea termenului de probă, nu a executat cu rea-voinţă obligaţia de a repara dauna cauzată instanţa de judecată, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celor condamnaţi cu suspendarea executării pedepsei, poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi la trimiterea condamnatului pentru a executa pedeapsa stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată.

[Art.90 al.(9) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]

(10) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei săvîrşeşte în perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă o nouă infracţiune intenţionată, instanţa de judecată îi stabileşte o pedeapsă în condiţiile art.85, dacă, după caz, nu sînt aplicabile prevederile alin. (11) din prezentul articol.

[Art.90 al.(10) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]

(11) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei săvîrşeşte în perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă o infracţiune din imprudenţă sau o infracţiune intenţionată mai puţin gravă, problema anulării sau menţinerii condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei se soluţionează de către instanţa de judecată, la propunerea organului care exercită supravegherea asupra comportamentului celor condamnaţi cu suspendarea executării pedepsei.

[Art.90 al.(11) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]

Articolul 91. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen �
(1) Persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare, care au reparat integral daunele cauzate de infracţiunea pentru care sînt condamnate, care au participat la executarea şi care
nu au refuzat executarea, în conformitate cu prevederile art.234 din Codul de executare, a muncilor remunerate sau neremunerate de îngrijire sau amenajare a penitenciarului şi a teritoriului, de îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi medico-sanitare de detenţieși care au dat dovadă de corectare şi reeducare în timpul executării pedepsei li se poate aplica liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen dacă instanţa de judecată va considera posibilă corectarea condamnatului fără executarea deplină a pedepsei. Totodată, persoana poate fi
Page 24 of 152
liberată, în întregime sau parţial, şi de pedeapsa complementară.

[Art.91 al.(1) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675] [Art.91 al.(1) modificat prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]

(2) Aplicînd liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art.90 alin.(6) în termenul de pedeapsă rămas neexecutat.
(3) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen se aplică condamnaţilor de către instanţa de judecată de la locul de executare a pedepsei, în baza demersului instituţiei care pune în executare pedeapsa, în baza demersului procurorului care exercită supravegherea organului sau instituţiei care pune în executare pedeapsa, la cererea condamnatului sau a apărătorului acestuia în condiţiile prevăzute la art. 266 şi 267 din Codul de executare şi numai după respectarea procedurii extrajudiciare stabilite.

[Art.91 al.(3) modificat prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]

(4) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată dacă condamnatul, care la momentul săvîrşirii infracţiunii a atins vîrsta de 18 ani, a executat efectiv:
a) cel puţin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave;
b) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave;
c) cel puţin trei pătrimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave, precum şi din pedeapsa aplicată persoanei anterior liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen, dacă liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen a fost anulată în condiţiile alin.(8).
(5) Persoana care execută pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi liberată condiţionat de pedeapsă înainte de termen dacă instanţa de judecată va considera că nu mai există necesitatea executării de mai departe a pedepsei şi dacă această persoană a executat efectiv cel puţin 30 de ani de închisoare, fără a se lua în calcul compensarea privilegiată a zilelor de muncă.

[Art.91 al.(5) modificat prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]

(6) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată minorilor dacă aceştia au executat efectiv:
a) cel puţin o treime din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave;
b) cel puţin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave;
c) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave.
(61) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen nu se aplică condamnatului care anterior a fost liberat de pedeapsă înainte de termen şi a săvîrşit o nouă infracţiune în perioada condiţionării pedepsei. Prevederile prezentului alineat nu se aplică condamnatului minor.

[Art.91 al.(61) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]

(62) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen nu se aplică condamnatului care în timpul detenţiei:
a) s-a automutilat;
b) a avut cazuri de tentativă de suicid;
c) a încălcat regimul de detenţie şi se află sub acţiunea sancţiunii disciplinare.

[Art.91 al.(62) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]

(7) Controlul asupra comportării celor liberaţi condiţionat de pedeapsă înainte de termen îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.
Page 25 of 152
(8) Dacă, în termenul de pedeapsă rămas neexecutat:
a) condamnatul încalcă ordinea publică, pentru care fapt i-a fost aplicată o sancţiune contravenţională, sau se eschivează cu premeditare de la îndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată la aplicarea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată, la propunerea organului indicat la alin.(7), poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen şi la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeapsă neexecutat;
b) condamnatul săvîrşeşte din imprudenţă o nouă infracţiune, anularea sau menţinerea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen se decide de instanţa de judecată;
c) condamnatul săvîrşeşte cu intenţie o nouă infracţiune, instanţa de judecată îi stabileşte pedeapsa în condiţiile art.85. În acelaşi mod se aplică pedeapsa şi în cazul săvîrşirii unei noi infracţiuni din imprudenţă dacă instanţa de judecată anulează liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen.
Articolul 92. Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă �
(1) În privinţa persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, instanţa de judecată, ţinînd cont de comportarea lor în timpul executării pedepsei, poate pronunţa o încheiere cu privire la înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă. Totodată, persoana poate fi liberată, în întregime sau parţial, de la pedeapsa complementară.
(11) La momentul examinării posibilităţii înlocuirii părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă în privinţa persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare, condamnatul trebuie să nu aibă încălcări de regim sau sancţiunile aplicate pentru aceste încălcări să fie stinse.

[Art.92 al.(11) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]

(12) La momentul examinării posibilităţii înlocuirii părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă în privinţa persoanelor care execută pedeapsa neprivativă de libertate, condamnatul trebuie să dispună de loc de trai, să participe la programe probaţionale şi, după caz, să finalizeze tratamentul de alcoolism, narcomanie sau toxicomanie.

[Art.92 al.(12) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]

(2) Înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blîndă poate fi aplicată numai după ce condamnatul a executat efectiv cel puţin o treime din termenul de pedeapsă pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă.

[Art.92 al.(2) în redacția LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]

(3) La înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blîndă, instanţa de judecată poate alege orice pedeapsă mai blîndă, din cele specificate la art.62, în limitele prevăzute pentru fiecare categorie de pedepse.
Articolul 93. Liberarea de pedeapsă a minorilor
Minorii condamnaţi pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare, mai puţin grave sau grave sînt liberaţi de pedeapsă de către instanţa de judecată dacă se constată că scopurile pedepsei pot fi atinse prin aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ prevăzute la art.
104.

[Art.93 în redacția LP123 din 02.06.16, MO232-244/29.07.16 art.492]

Articolul 94. Liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei �
Persoana care a săvîrşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de pedeapsă dacă se va constata că, la data judecării cauzei, datorită schimbării situaţiei, fapta săvîrşită şi-a pierdut caracterul prejudiciabil şi, în virtutea comportării ireproşabile după
săvîrşirea infracţiunii, persoana respectivă poate fi corectată fără executarea pedepsei.
Articolul 95. Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave �
(1) Persoana care, în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală psihică, ce o
Page 26 of 152
lipseşte de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sale sau de a le dirija, este liberată de executarea pedepsei. Acestei persoane instanţa de judecată îi poate aplica măsuri de constrîngere cu caracter medical.
(2) Persoana care, pînă la pronunţarea sentinţei sau în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală gravă, alta decît cea specificată la alin.(1), ce împiedică executarea pedepsei, poate fi liberată de executarea pedepsei de către instanţa de judecată.

[Art.95 al.(2) modificat prin LP213 din 12.10.12, MO234-236/09.11.21 art.748] �

(3)- exclus �

(4) Persoanele menţionate la alin.(1) şi (2), în cazul însănătoşirii lor, pot fi supuse
pedepsei dacă nu au expirat termenele prescripţiei prevăzute la art.60 şi 97.
Articolul 96. Amînarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii
în vîrstă de pînă la 8 ani ­
(1) Femeilor condamnate gravide şi celor care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani, cu
excepţia celor condamnate la închisoare pe un termen mai mare de 5 ani pentru infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave împotriva persoanei, instanţa de judecată le poate amîna executarea pedepsei pînă la atingerea de către copil a vîrstei de 8 ani.
(2) În cazul în care vreuna din persoanele condamnate, menţionate la alin.(1), refuză să-şi exercite drepturile şi obligaţiile părinteşti sau încalcă condițiile probațiunii după avertismentul făcut de organul care exercită controlul asupra comportamentului condamnatei faţă de care executarea pedepsei a fost amînată, instanţa de judecată, la propunerea organului nominalizat, poate să anuleze amînarea executării pedepsei şi să trimită condamnata pentru executarea pedepsei la locul stabilit în hotărîrea judecătorească.

[Art.96 al.(2) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]

(3) La atingerea de către copil a vîrstei de 8 ani, instanţa de judecată:
a) liberează condamnata de executarea părţii neexecutate a pedepsei; �
b) înlocuieşte partea neexecutată a pedepsei cu o pedeapsă mai blîndă; �
c) trimite condamnata în instituţia corespunzătoare pentru executarea părţii neexecutate a �
pedepsei.
(4) Dacă în perioada amînării executării pedepsei condamnata săvîrşeşte o nouă infracţiune, instanţa de judecată îi stabileşte o pedeapsă în condiţiile art.85.
Articolul 961. Dispunerea internării forţate într-o instituţie ftiziopneumologică ­
Dacă persoana în privinţa căreia se examinează chestiunea privind liberarea de pedeapsă conform art.91-96 este bolnavă de tuberculoză, instanţa de judecată poate dispune, în baza demersului administraţiei instituţiei penitenciare, internarea ei forţată într-o instituţie ftiziopneumologică.
Articolul 97. Prescripţia executării sentinţei de condamnare ­
(1) Sentinţa de condamnare nu se pune în executare dacă acest lucru nu a fost făcut în următoarele termene, calculate din ziua în care aceasta a rămas definitivă:
a) 2 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune uşoară;
b) 6 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune mai puţin gravă;
c) 10 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune gravă;
d) 15 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune deosebit de gravă;
e) 20 de ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune excepţional de gravă.
(2) Termenele de prescripţie a executării pedepsei se reduc pe jumătate pentru persoanele care, la data săvîrşirii infracţiunii, erau minori.
(3) Curgerea prescripţiei se întrerupe dacă persoana se sustrage de la executarea pedepsei sau dacă, pînă la expirarea termenelor prevăzute la alin.(1) şi (2), săvîrşeşte cu intenţie o nouă infracţiune. În cazul eschivării de la executarea pedepsei, curgerea termenului de prescripţie începe din momentul prezentării persoanei pentru executarea pedepsei sau din momentul reţinerii acesteia, iar în caz de comitere a unei noi infracţiuni – din momentul
Page 27 of 152
săvîrşirii ei.
(4) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale stabilite pentru infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii sau pentru infracţiunile de război, prevăzute la art.135-
137, 139 şi 143.
Capitolul X �
MĂSURILE DE SIGURANŢĂ Articolul 98. Scopul şi tipurile măsurilor de siguranţă �
(1) Măsurile de siguranţă au drept scop înlăturarea unui pericol şi preîntîmpinarea săvîrşirii faptelor prevăzute de legea penală.
(2) Măsuri de siguranţă sînt:
a) măsurile de constrîngere cu caracter medical; �
b) măsurile de constrîngere cu caracter educativ; �

[Art.98 al.(2), lit b1) abrogată prin LP315 din 20.12.13, MO17-23/24.01.14 art.42] [Art.98 al.(2), lit b1) declarată neconstituţională prin HCC18 din 23.08.13, MO182-

185/23.08.13 art.27; în vigoare 04.07.13]

[Art.98 al.(2), lit.b1) introdusă prin LP34 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.405; în vigoare 01.07.12]

c) expulzarea;
d) confiscarea specială; �
e) confiscarea extinsă. �

[Art.98 al.(2), lit.e) introdusă prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în

vigoare 25.02.14]

Articolul 99. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical �
Persoanelor care au săvîrşit fapte prevăzute de legea penală în stare de iresponsabilitate sau care au săvîrşit asemenea fapte în stare de responsabilitate, de responsabilitate redusă,
dar, pînă la pronunţarea sentinţei sau în timpul executării pedepsei, s-au îmbolnăvit de o
boală psihică, din care cauză ele sînt incapabile să-şi dea seama de acţiunile lor sau să le dirijeze, instanţa de judecată poate să le aplice următoarele măsuri de constrîngere cu caracter medical, care se înfăptuiesc de către instituţiile curative ale organelor de ocrotire a sănătăţii:
a) internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere obişnuită; � b) internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere riguroasă. � Articolul 100. Internarea într-o instituţie psihiatrică
(1) Internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere obişnuită poate fi aplicată de către instanţa de judecată unui alienat care, din cauza stării psihice şi a caracterului faptei prejudiciabile săvîrşite, are nevoie de îngrijire spitalicească şi de tratament în condiţii de supraveghere obişnuită.
(2) Internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere riguroasă poate fi aplicată de către instanţa de judecată unui alienat care, din cauza stării psihice şi a caracterului faptei prejudiciabile săvîrşite, prezintă un pericol deosebit pentru societate şi are nevoie de îngrijire spitalicească şi de tratament în condiţii de supraveghere riguroasă.
(3) Persoanele internate în instituţii psihiatrice cu supraveghere riguroasă sînt deţinute în condiţii ce exclud posibilitatea săvîrşirii de către ele a unei noi fapte prejudiciabile.
Articolul 101. Stabilirea, schimbarea, prelungirea şi încetarea aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical alienaţilor �
(1) Instanţa de judecată, considerînd că este necesar de a aplica o măsură de constrîngere cu caracter medical, alege forma acesteia în funcţie de boala mintală a persoanei, de
caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei săvîrşite. Persoana supusă tratamentului forţat sau reprezentantul acesteia are dreptul de a cere unei instituţii medicale independente avizul asupra stării de sănătate a persoanei căreia i se aplică măsuri de constrîngere cu caracter
Page 28 of 152
medical.
(2) Instanţa de judecată, în temeiul avizului instituţiei medicale, dispune încetarea aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical în cazul însănătoşirii persoanei sau al unei astfel de schimbări a caracterului bolii care exclude necesitatea aplicării acestor măsuri. (3) Schimbarea măsurii de constrîngere cu caracter medical sau prelungirea termenului de aplicare a ei se face, de asemenea, de instanţa de judecată, atît din oficiu, cît şi la cererea persoanei respective sau a reprezentantului acesteia, în baza unui control, efectuat cel puţin
o dată la 6 luni, privind necesitatea aplicării acestei măsuri.
(4) Dacă instanţa de judecată nu va găsi necesară aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical unui alienat, precum şi în cazul încetării aplicării unor astfel de măsuri, ea îl poate încredinţa spre îngrijire rudelor sau tutorilor, dar sub o supraveghere medicală obligatorie.
Articolul 102. Deducerea duratei de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical �
(1) Persoanei care, după săvîrşirea infracţiunii sau în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală psihică, din care cauză ea este incapabilă să-şi dea seama de acţiunile sale sau să le dirijeze, instanţa de judecată îi poate aplica pedeapsa după însănătoşire dacă nu a expirat termenul de prescripţie sau dacă nu există alte motive pentru liberarea ei de răspundere penală şi de pedeapsă.
(2) În caz de aplicare a pedepsei după însănătoşire, durata de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical se deduce din termenul pedepsei.
Articolul 103. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor sau punerea lor sub curatelă �
(1) În caz de săvîrşire a infracţiunii de către un alcoolic sau un narcoman, dacă există
avizul medical corespunzător, instanţa de judecată, din oficiu ori la cererea colectivului de muncă sau a organului de ocrotire a sănătăţii, concomitent cu pedeapsa pentru infracţiunea săvîrşită, poate să aplice acestei persoane tratamentul medical forţat.
(2) Persoanele menţionate la alin.(1), condamnate la pedepse neprivative de libertate, vor fi supuse unui tratament forţat în instituţiile medicale cu regim special.
(3) Dacă persoanele menţionate la alin.(1) au fost condamnate la pedeapsa cu închisoare, în timpul executării pedepsei ele vor fi supuse unui tratament medical forţat, iar după eliberare din locurile de deţinere, dacă este necesară continuarea unui astfel de tratament, ele vor fi tratate în instituţii medicale cu regim special.
(4) Încetarea tratamentului medical forţat este dispusă de către instanţa de judecată, la propunerea instituţiei medicale în care se tratează persoana respectivă.
(5) Dacă infracţiunea a fost săvîrşită de o persoană care abuzează de alcool şi prin aceasta îşi pune familia într-o situaţie materială grea, instanţa de judecată, concomitent cu aplicarea pedepsei neprivative de libertate pentru infracţiunea săvîrşită, este în drept, la cererea colectivului de muncă sau a rudelor apropiate ale persoanei în cauză, să o pună sub curatelă.
Articolul 104. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ �
(1) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu art. 54 sau de pedeapsă penală în conformitate cu art. 93 li se aplică următoarele măsuri de constrîngere cu caracter educativ:

[Art.104 al.(1) modificat prin LP123 din 02.06.16, MO232-244/29.07.16 art.492]

a) avertismentul;
b) încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat;
c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei măsuri se ia în considerare starea materială a minorului;
d) obligarea minorului de a urma un curs de reabilitare psihologică;
Page 29 of 152

[Art.104 al.(1), lit.d) modificată prin LP123 din 02.06.16, MO232-244/29.07.16 art.492]

e) obligarea minorului de a urma cursul de învăţămînt obligatoriu;

[Art.104 al.(1), lit.e) în redacția LP123 din 02.06.16, MO232-244/29.07.16 art.492]

f) obligarea minorului de a participa la un program probaţional.

[Art.104 al.(1), lit.f) introdusă prin LP123 din 02.06.16, MO232-244/29.07.16 art.492]

(2) Enumerarea de la alin.(1) are un caracter exhaustiv.
(3) Minorului îi pot fi aplicate concomitent cîteva măsuri de constrîngere cu caracter educativ.
(4) În cazul eschivării sistematice a minorului de la măsurile de constrîngere cu caracter educativ, la propunerea organului de stat specializat, procurorul anulează măsurile aplicate și trimite cauza în instanța de judecată, iar în cazul în care măsurile respective au fost stabilite de către instanţa de judecată, aceasta le anulează şi dispune trimiterea cauzei penale la procuror sau, după caz, stabileşte o pedeapsă prevăzută de lege pentru fapta săvîrșită.

[Art.104 al.(4) în redacția LP123 din 02.06.16, MO232-244/29.07.16 art.492]

(5) Măsurile de constrîngere cu caracter educativ se aplică minorilor pînă la atingerea majoratului, în funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei săvîrşite.

[Art.104 al.(5) introdus prin LP123 din 02.06.16, MO232-244/29.07.16 art.492] [Art.1041 abrogat prin LP315 din 20.12.13, MO17-23/24.01.14 art.42]

[Art.1041

declarat neconstituţional prin HCC18 din 23.08.13, MO182-185/23.08.13

art.27; în vigoare 04.07.13]

[Art.1041

01.07.12]

introdus prin LP34 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.405; în vigoare

Articolul 105. Expulzarea
(1) Cetăţenilor străini şi apatrizilor care au fost condamnaţi pentru săvîrşirea unor infracţiuni li se poate interzice rămînerea pe teritoriul ţării.
(2) În cazul în care expulzarea însoţeşte pedeapsa cu închisoare, aducerea la îndeplinire a expulzării are loc după executarea pedepsei.
(3) La luarea deciziei privind expulzarea persoanelor prevăzute la alin.(1) se va ţine cont de dreptul la respectarea vieţii private a acestora.
Articolul 106. Confiscarea specială
(1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.

[Art.106 al.(1) în redacția LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246] [Art.106 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330] (2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare):

[Art.106 al.(2) modificat prin LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni;

[Art.106 al.(2), lit.a) în redacția LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246] b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; [Art.106 al.(2), lit.b) în redacția LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

c) date pentru a determina săvîrşirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; [Art.106 al.(2), lit.d) abrogată prin LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246] e) deţinute contrar dispoziţiilor legale;
f) convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din infracţiuni şi din veniturile de la aceste bunuri;
g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

[Art.106 al.(2), lit.g) în redacția LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

(21) Dacă bunurile rezultate din infracțiuni şi veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobîndite legal, se confiscă acea partea din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni şi a veniturilor de la
Page 30 of 152
aceste bunuri.

[Art.106 al.(21) modificat prin LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

(3) Dacă bunurile menționate la alin. (2) lit. a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă.

[Art.106 al.(3) în redacția LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

(4) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabileşte o pedeapsă penală.
(5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracţiunilor săvîrşite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.
Articolul 1061. Confiscarea extinsă
(1) Sînt supuse confiscării şi alte bunuri decît cele menţionate la art. 106 în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea infracţiunilor prevăzute la articolele 158, 165,
206, 2081, 2082, 217–2174, 218–220, 236–240, 243, 248–253, 256, 2603, 2604, 279, 280,
283, 284, 290, 292, 302, 324–329, 3302, 332–3351 şi dacă fapta a fost comisă din interes material.
(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
a) valoarea bunurilor dobîndite de persoana condamnată timp de 5 ani înainte şi după săvîrşirea infracţiunii, pînă la data adoptării sentinţei, depăşeşte substanţial veniturile dobîndite licit de aceasta;
b) instanţa de judecată constată, în baza probelor prezentate în dosar, că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1).
(3) La aplicarea prevederilor alin. (2) se va lua în considerare şi valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de o persoană terţă unui membru de familie, persoanelor juridice asupra cărora persoana condamnată deţine controlul sau altor persoane care ştiau ori trebuiau să ştie despre dobîndirea ilicită a bunurilor.
(4) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobîndite se va ţine cont de valoarea bunurilor la data dobîndirii lor şi de cheltuielile făcute de persoana condamnată, inclusiv de persoanele prevăzute la alin. (3).
(5) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc sau au fost comasate cu bunurile dobîndite licit, în locul lor se confiscă bani şi bunuri care acoperă valoarea acestora.
(6) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, inclusiv bunurile în care au fost transformate sau convertite bunurile provenite din activităţile infracţionale, precum şi veniturile sau foloasele obţinute din aceste bunuri.
(7) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobîndite în perioada prevăzută la alin. (2) lit. a), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

[Art.1061

25.02.14]

introdus prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare

Capitolul XI
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINŢELE CONDAMNĂRII
Articolul 107. Amnistia
(1) Amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei.
(2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate.
(3) Amnistia nu se aplică în cazul săvîrşirii de infracţiuni prevăzute la art. 1661 alin. (2)
–(4), precum şi persoanelor care au săvîrşit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la art. 171
–1751, 201, 206, 208, 2081 şi 2082.
Page 31 of 152

[Art.107 al.(3) modificat prin LP43 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.256] [Art.107 al.(3) introdus prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855] Articolul 108. Graţierea

(1) Graţierea este actul prin care persoana condamnată este liberată, în tot sau în parte, de pedeapsa stabilită ori pedeapsa stabilită este comutată.
(2) Graţierea se acordă de către Preşedintele Republicii Moldova în mod individual.
(3) Graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare, cu excepţia cazului în care se dispune altfel prin actul de graţiere.
(4) Graţierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate.
(5) Graţierea nu se aplică persoanelor care au săvîrşit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la art. 171–1751, 201, 206, 208, 2081 şi 2082.

[Art.108 al.(5) modificat prin LP43 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.256]

Articolul 109. Împăcarea
(1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, iar în cazul minorilor, şi pentru o infracţiune gravă infracţiuni prevăzute la capitolele II – VI din Partea specială, precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală, dacă persoana nu are antecedente penale pentru infracţiuni similare comise cu intenţie sau dacă în privinţa sa nu a mai fost dispusă încetarea procesului penal, ca rezultat al împăcării, pentru infracţiuni similare comise cu intenție în ultimii cinci ani.

[Art.109 al.(1) modificat prin LP130 din 09.06.16, MO206-214/15.07.16 art.446]

(2) Împăcarea este personală şi produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi pînă la retragerea completului de judecată pentru deliberare.
(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Cei cu capacitate de exerciţiu restrînsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.
(4) Împăcarea nu se aplică în cazul persoanelor care au săvîrşit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la art. 171–1751, 201, 206, 208, 2081 şi 2082.

[Art.109 al.(4) modificat prin LP43 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.256]

Articolul 110. Noţiunea de antecedente penale
Antecedentele penale reprezintă o stare juridică a persoanei, ce apare din momentul rămînerii definitive a sentinţei de condamnare, generînd consecinţe de drept nefavorabile pentru condamnat pînă la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării.
Articolul 111. Stingerea antecedentelor penale
(1) Se consideră ca neavînd antecedente penale persoanele:
a) liberate de pedeapsă penală; ­
b) liberate, potrivit actului de amnistie, de răspunderea penală; ­
c) liberate, potrivit actului de amnistie sau graţiere, de executarea pedepsei pronunţate ­
prin sentinţa de condamnare;
d) condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei dacă, în termenul de probă, condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu a fost anulată;
e) condamnate la o pedeapsă mai blîndă decît închisoarea – după executarea pedepsei;

f)- exclusă

g) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave
– dacă au expirat 2 ani după executarea pedepsei;
h) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave – dacă au expirat 6 ani după executarea pedepsei;
i) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave – dacă au expirat 8 ani după executarea pedepsei;
j) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni excepţional de grave – dacă au expirat 10 ani după executarea pedepsei.
(2) Dacă condamnatul, în modul stabilit de lege, a fost liberat înainte de termen de
Page 32 of 152
executarea pedepsei sau partea neexecutată a pedepsei i-a fost înlocuită cu o pedeapsă mai blîndă, termenul stingerii antecedentelor penale se calculează pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate, din momentul liberării de executarea pedepsei principale şi complementare.
(3) Stingerea antecedentelor penale anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale.
Articolul 112. Reabilitarea judecătorească
(1) Dacă persoana care a executat pedeapsa penală a dat dovadă de o comportare ireproşabilă, la cererea sa, instanţa de judecată poate anula antecedentele penale pînă la expirarea termenelor de stingere a acestora. Drept condiţii pentru primirea cererii de reabilitare judecătorească pot fi:
a) condamnatul nu a comis o nouă infracţiune; �
b) a expirat cel puţin jumătate din termenul prevăzut la art.111 alin.(1) şi (2);
c) condamnatul a avut o comportare ireproşabilă; �
d) condamnatul a achitat integral despăgubirile civile, la plata cărora a fost obligat prin
hotărîre judecătorească, precum şi cheltuielile de judecată;
e) condamnatul îşi are asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste, a atins vîrstă de pensionare sau este incapabil de muncă.
(2) Reabilitarea anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale.
(3) În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate face o nouă cerere decît după un an.
(4) Anularea reabilitării judecătoreşti se efectuează în cazul în care, după acordarea ei, s-a descoperit că cel reabilitat a mai avut o condamnare care, dacă ar fi fost cunoscută, conducea la respingerea cererii de reabilitare.
Capitolul XII ­
CALIFICAREA INFRACŢIUNII Articolul 113. Noţiunea de calificare a infracţiunii ­
(1) Se consideră calificare a infracţiunii determinarea şi constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvîrşite şi semnele componenţei infracţiunii, prevăzute de norma penală.
(2) Calificarea oficială a infracţiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală şi de către judecători.
Articolul 114. Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de infracţiuni ­
Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de infracţiuni, determinat la art.33, se efectuează cu invocarea tuturor articolelor sau alineatelor unui singur articol din legea penală care prevăd faptele prejudiciabile săvîrşite.
Articolul 115. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei normelor penale ­
(1) Concurenţa normelor penale presupune săvîrşirea de către o persoană sau de către un grup de persoane a unei fapte prejudiciabile, cuprinse în întregime de dispoziţiile a două sau mai multor norme penale şi constituind o singură infracţiune.
(2) Alegerea uneia din normele concurente care reflectă cel mai exact natura juridică a faptei prejudiciabile comise se efectuează în condiţiile art.116-118.
Articolul 116. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre normele gene- rale şi cele speciale ­
(1) Normă generală se consideră norma penală care prevede două sau mai multe fapte
prejudiciabile, iar normă specială – norma penală care prevede numai cazurile particulare ale acestor fapte.
(2) În cazul concurenţei dintre norma generală şi cea specială, se aplică numai norma specială.
Page 33 of 152
Articolul 117. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre două norme speciale
Concurenţa dintre două norme speciale are următoarele varietăţi:
a) dintre componenţa de infracţiune cu circumstanţe atenuante şi alta cu circumstanţe agravante – infracţiunea se califică în baza celei cu circumstanţe atenuante;
b) dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe atenuante – infracţiunea se califică în baza normei penale care prevede pedeapsa mai blîndă;
c) dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe agravante – infracţiunea se califică în baza normei penale care prevede o pedeapsă mai aspră.
Articolul 118. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg ­
(1) Concurenţa dintre o parte şi un întreg reprezintă existenţa a două sau mai multor norme penale, una din ele cuprinzînd fapta prejudiciabilă în întregime, iar celelalte – numai unele părţi ale ei.
(2) Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg se efectuează în baza normei care cuprinde în întregime toate semnele faptei prejudiciabile săvîrşite.
Capitolul XIII ­
ÎNŢELESUL UNOR TERMENI ­
SAU EXPRESII ÎN PREZENTUL COD
Articolul 119. Dispoziţii generale
Ori de cîte ori legea penală foloseşte un termen sau o expresie dintre cele definite în prezentul capitol, înţelesul lor este cel prevăzut la articolele ce urmează.
Articolul 120. Teritoriul
Prin teritoriul Republicii Moldova şi teritoriul ţării se înţelege întinderea de pămînt şi apele cuprinse între frontierele Republicii Moldova, cu subsolul şi spaţiul ei aerian.
Articolul 121. Secretul de stat
Prin secret de stat se înţeleg informaţiile definite astfel prin Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.

[Art.121 în redacţia LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]

Articolul 122. Persoana care se bucură de protecţie internaţională
Prin persoană care se bucură de protecţie internaţională se înţelege:
a) şeful statului străin, inclusiv fiecare membru al organului colegial care exercită funcţiile şefului de stat conform constituţiei statului respectiv, fie şeful guvernului, fie ministrul de externe al statului străin, precum şi membrii familiilor lor care îi însoţesc;
b) oricare reprezentant ori persoană cu funcţie de răspundere a statului străin sau oricare persoană cu funcţie de răspundere ori alt agent al organizaţiei internaţionale interguvernamentale care, conform dreptului internaţional, are dreptul la protecţie specială contra oricărui atac asupra persoanei, libertăţii şi demnităţii sale, precum şi membrii familiei lor care locuiesc împreună cu ei.
Articolul 123. Persoana cu funcţie de răspundere, persoana publică şi persoana cu funcţie de demnitate publică

[Art.123 titlul în redacţia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

(1) Prin persoană cu funcţie de răspundere se înţelege persoana căreia, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat sau a administraţiei publice locale ori într-o subdiviziune a lor, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico- economice.
(2) Prin persoană publică se înţelege: funcţionarul public, inclusiv funcţionarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor
Page 34 of 152
apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice, altă persoană care deţine grade speciale sau militare); angajatul autorităţilor publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; persoana autorizată sau învestită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activităţi de interes public.

[Art.123 al.(2) în redacţia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

(3) Prin persoană cu funcţie de demnitate publică se înţelege: persoana al cărei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova sau care este învestită în funcţie, prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau Guvern, altă persoană cu funcție de demnitate publică stabilită prin lege; persoana căreia persoana cu funcţie de demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale.

[Art.123 al.(3) modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]

[Art.123 al.(3) modificat prin LP318 din 20.12.13, MO17-23/24.01.14 art.48] [Art.123 al.(3) introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77] Articolul 1231. Persoana publică străină şi funcţionarul
internaţional �
(1) Prin persoană publică străină se înţelege: orice persoană, numită sau aleasă, care
deţine un mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat străin; persoana care exercită o funcţie publică pentru un stat străin, inclusiv pentru un organ public sau o întreprindere publică străină; persoana care exercită funcţia de jurat în cadrul sistemului judiciar al unui stat străin.
(2) Prin funcţionar internaţional se înţelege: funcţionarul unei organizaţii publice internaţionale ori supranaţionale sau orice persoană autorizată de o astfel de organizaţie să acţioneze în numele ei; membrul unei adunări parlamentare a unei organizaţii internaţionale ori supranaţionale; orice persoană care exercită funcţii judiciare în cadrul unei curţi internaţionale, inclusiv persoana cu atribuţii de grefă.

[Art.1231 introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

Articolul 124. Persoana care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală �
Prin persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală se înţelege persoana căreia, în organizaţia indicată sau într-o subdiviziune a acesteia, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor sau acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice.
Articolul 125. Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător
Prin desfăşurare ilegală a activităţii de întreprinzător se înţelege:
a) desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea (reînregistrarea) la organele autorizate;
b) desfăşurarea unor genuri de activitate interzise de legislaţie;
c) desfăşurarea activităţii de întreprinzător prin intermediul filialelor, reprezentanţelor, sucursalelor, secţiilor, magazinelor, depozitelor, unităţilor comerciale şi altor unităţi neînregistrate în modul stabilit de legislaţie;
d) desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără utilizarea mărcilor comerciale şi de fabrică şi fără indicarea în documente a codurilor fiscale, în cazul cînd folosirea sau indicarea lor este prevăzută de legislaţie, ori desfăşurarea acestei activităţi cu utilizarea unor coduri fiscale străine sau plastografiate.
Articolul 126. Proporţii deosebit de mari, proporţii mari, daune considerabile şi daune esenţiale �
Page 35 of 152
(1) Se consideră proporţii mari valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.

[Art.126 al.(1) în redacția LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare

07.11.16]

(11) Se consideră proporţii deosebit de mari valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.

[Art.126 al.(11) introdus prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Caracterul considerabil sau esenţial al daunei cauzate se stabileşte luîndu-se în considerare valoarea, cantitatea şi însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea materială şi venitul acesteia, existenţa persoanelor întreţinute, alte circumstanţe care influenţează esenţial asupra stării materiale a victimei, iar în cazul prejudicierii drepturilor şi intereselor ocrotite de lege – gradul lezării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

(3)- exclus

Articolul 1261. Mijloace din fonduri externe
Prin mijloace din fonduri externe se înţeleg resursele financiare şi materiale alocate în calitate de granturi, subvenţii, credite, donaţii, împrumuturi, ajutor umanitar de către alte state, Comunitatea Europeană sau instituţii, organizaţii şi asociaţii internaţionale, persoane fizice sau juridice străine, garantate sau contractate de către stat, precum şi cele nerambursabile.

[Art.1261 introdus prin LP105 din 26.05.16, MO184-192/01.07.16 art.391]

Articolul 127. Timpul de război
Prin timp de război se înţelege intervalul de la data declarării mobilizării sau a începerii operaţiilor de război pînă la data trecerii armatei la starea de pace.
Articolul 1271. Persoana protejată de dreptul internaţional umanitar
Prin persoană protejată de dreptul internaţional umanitar se înţelege:
a) într-un conflict armat cu caracter internaţional: orice persoană protejată în sensul Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor de război şi al Protocolului adiţional I din 8 iunie 1977 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, în special bolnavii, răniţii, naufragiaţii, prizonierii de război şi persoanele civile;
b) într-un conflict armat fără caracter internaţional: orice persoană protejată în sensul art.
3 comun al Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 şi în sensul Protocolului adiţional II din 8 iunie 1977 privind protecţia victimelor conflictelor armate fără caracter internaţional (bolnavii, răniţii, naufragiaţii, persoanele care nu participă direct la operaţiunile militare şi care se găsesc sub puterea părţii inamice);
c) întru-un conflict armat cu sau fără caracter internaţional: membrii forţelor armate şi combatanţii părţii inamice care au depus armele sau care, din orice altă cauză, nu se mai pot apăra şi care nu se află sub puterea părţii inamice.

[Art.1271 introdus prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]

Articolul 128. Infracţiuni militare
(1) Prin infracţiuni militare se înţeleg infracţiunile, prevăzute de prezentul cod, contra modului stabilit de îndeplinire a serviciului militar, săvîrşite de persoanele care îndeplinesc serviciul militar prin contract, în termen, cu termen redus sau ca rezervişti concentraţi ori mobilizaţi.
Page 36 of 152
(2) Militarii care au săvîrşit infracţiuni sînt traşi la răspundere penală în conformitate cu prevederile părţilor generală şi specială ale prezentului cod.
Articolul 129. Armele
(1) Prin arme se înţeleg instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziţii legale.
(2) Sînt asimilate armelor orice alte obiecte ce ar putea fi folosite ca arme sau care au fost întrebuinţate pentru atac.
Articolul 130. Mercenar
Prin mercenar se înţelege persoana special recrutată, în ţară sau în străinătate, pentru a lupta într-un conflict armat, care ia parte la operaţiunile militare în vederea obţinerii unui avantaj personal sau a unei remunerări promise de către o parte la conflict sau în numele acesteia, care nu este nici cetăţean al părţii la conflict, nici rezident pe teritoriul controlat de o parte la conflict, nu este membru al forţelor armate ale unei părţi la conflict şi nu a fost trimisă de către un stat, altul decît partea la conflict, în misiune oficială ca membru al forţelor armate ale statului respectiv.

[Art.130 în redacţia LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]

Articolul 131. Fapta săvîrşită în public
Prin faptă săvîrşită în public se înţelege fapta comisă:
a) într-un loc care, prin natura sau destinaţia lui, este întotdeauna accesibil publicului, chiar dacă în momentul săvîrşirii faptei în acel loc nu era prezentă nici o persoană, dar făptuitorul îşi dădea seama că fapta ar putea ajunge la cunoştinţa publicului;
b) în orice alt loc accesibil publicului dacă în momentul săvîrşirii faptei erau de faţă două sau mai multe persoane;
c) într-un loc inaccesibil publicului, cu intenţia însă ca fapta să fie auzită sau văzută, dacă aceasta s-a produs faţă de două sau mai multe persoane;
d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepţia reuniunilor care pot fi considerate cu caracter familial, datorită naturii relaţiilor dintre persoanele participante;
e) prin orice mijloace recurgînd la care făptuitorul îşi dădea seama că fapta ar putea ajunge la cunoştinţa publicului.
Articolul 132. Mijloacele de transport
Prin mijloace de transport se înţeleg toate tipurile de automobile, tractoare şi alte tipuri de maşini autopropulsate, tramvaiele şi troleibuzele, precum şi motocicletele şi alte mijloace de transport mecanice.
Articolul 1321. Bunuri
Prin bunuri, în sensul art. 106, 243 și 279, se înțeleg mijloace financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum şi acte sau alte instrumente juridice sub orice formă, inclusiv în format electronic ori digital, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).

[Art.1321 introdus prin LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

Articolul 133. Valori culturale
Prin valori culturale cu caracter religios sau laic se înţeleg valorile indicate în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din 14 noiembrie 1970 privind măsurile îndreptate spre interzicerea şi prevenirea introducerii, scoaterii şi transmiterii ilicite a dreptului de proprietate asupra valorilor culturale.
Articolul 1331. Membru de familie
Prin membru de familie se înţelege:
a) în condiţia de conlocuire: persoanele aflate în căsătorie, în divorţ, sub tutelă şi curatelă, rudele, afinii lor, soţii rudelor, persoanele aflate în relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj) sau dintre părinţi şi copii;
b) în condiţia de locuire separată: persoanele aflate în căsătorie, în divorț, rudele, afinii lor, copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat în
Page 37 of 152
relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj).

[Art.1331 în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661] [Art.1331 introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551] Articolul 134. Rudenia

(1) Prin rudenie se înţelege legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă
persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz, rudenia este în linie dreaptă, iar în al doilea caz – în linie colaterală.
(2) Gradul de rudenie se stabileşte prin numărul de naşteri.
(3) Rudele unuia dintre soţi sînt afinii celuilalt soţ. Linia şi gradul de afinitate sînt asimilate liniei şi gradului de rudenie.
(4) Rude apropiate sînt părinţii, copiii, înfietorii, copiii înfiaţi, fraţii şi surorile, bunicii şi nepoţii lor.
Articolul 1341. Droguri, precursori, etnobotanice şi analogii acestora ­
(1) Prin droguri se înţeleg plantele sau substanţele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conţin asemenea plante ori substanţe, stabilite de Guvern.
(2) Prin stupefiante se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia unică a
Naţiunilor Unite asupra substanțelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din
1972, şi prevăzute în actele normative ale Guvernului.
(3) Prin substanţe psihotrope se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi prevăzute în actele normative ale Guvernului.
(4) Prin precursor se înţelege substanţa de origine naturală sau sintetică utilizată ca materie primă la producerea de substanțe stupefiante sau psihotrope.
(5) Prin produse etnobotanice (etnobotanice) se înţeleg amestecurile de prafuri şi/sau plante sau amestecurile de ierburi şi diverse părţi de plante stropite cu substanțe chimice, care produc schimbări ce induc efecte fiziologice şi/sau mentale, halucinogene şi/sau acţiuni psihoactive.
(6) Prin analog al substanţei stupefiante sau psihotrope se înţelege orice substanţă sau asociere de substanţe de origine naturală ori sintetică, în orice stare fizică, sau orice produs, plantă, ciupercă, ori părți ale acestora, care are capacitatea de a produce efecte psihoactive şi care, indiferent de conţinutul său, denumirea sa, modul său de administrare, de prezentare sau de publicitatea care i se face, este ori poate fi folosită în locul unei substanţe sau al unui preparat stupefiant, psihotrop ori cu efect psihotrop sau în locul unei plante ori substanţe aflate sub control naţional şi/sau internaţional.
(7) Listele de substanţe stupefiante, psihotrope şi de precursori se aprobă, se modifică și se completează de către Guvern.
(8) În cazul sustragerii, însuşirii, extorcării sau al altor acţiuni ilegale cu droguri, precursori, etnobotanice sau analogi ai acestora, proporţiile acestora – mici, mari sau deosebit de mari – se determină conform cantităţilor mici, mari sau deosebit de mari stabilite de Guvern.
(9) Prin circulaţia drogurilor, precursorilor, etnobotanicelor și analogilor acestora se înţeleg orice operaţiuni precum experimentarea, elaborarea, producerea (fabricarea), prepararea, cultivarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, deținerea, stocarea, păstrarea, livrarea, eliberarea, distribuţia, expedierea, transportul, procurarea (cumpărarea), comercializarea, distrugerea, importul, exportul, utilizarea, promovarea acestora şi alte activități conexe.

[Art.1341 în redacția LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

Articolul 1342. Aeronavă aflată în zbor şi aeronavă aflată în exploatare ­
(1) O aeronavă se consideră a fi în zbor din momentul în care, fiind terminată îmbarcarea,
toate uşile exterioare ale acelei nave au fost închise şi pînă în momentul în care una dintre aceste uşi este deschisă în vederea debarcării. În caz de aterizare forţată, se consideră că
Page 38 of 152
zborul continuă pînă în momentul cînd autorităţile competente iau în primire aeronava, precum şi persoanele şi bunurile de la bord.
(2) O aeronavă se consideră a fi în exploatare din momentul în care personalul de la sol sau echipajul începe să o pregătească în vederea efectuării unui anumit zbor şi pînă la expirarea unui termen de 24 de ore după orice aterizare. Perioada de exploatare cuprinde, în orice caz, întreaga durată de aflare a aeronavei în zbor.
Articolul 1343. Platformă fixă
Prin platformă fixă se înţelege o insulă artificială, o instalaţie sau o lucrare ataşată permanent de fundul mării în vederea explorării şi exploatării resurselor sau pentru alte scopuri economice.
Articolul 1344. Dispozitiv exploziv sau alt dispozitiv cu efect letal
Prin dispozitiv exploziv sau alt dispozitiv cu efect letal se înţelege:
a) arma sau dispozitivul exploziv sau incendiar destinat sau capabil să cauzeze moartea, vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune materiale esenţiale;
b) arma sau dispozitivul destinat sau capabil să cauzeze moartea, vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune materiale esenţiale prin eliberarea, diseminarea sau acţiunea substanţelor chimice toxice, a agenţilor biologici ori a toxinelor sau a altor substanţe analoage, a radiaţiei sau a substanţelor radioactive.
Articolul 1345. Obiect de stat sau guvernamental
Prin obiect de stat sau guvernamental se înţelege obiectul permanent ori temporar sau mijlocul de transport care este utilizat sau ocupat de reprezentanţii statului, membrii Guvernului, ai organului legislativ sau judiciar, fie de persoane cu funcţie de răspundere ori funcţionari ai unei autorităţi publice sau ai oricărui alt organ ori instituţii publice, fie de funcţionari sau persoane cu funcţie de răspundere ale unei organizaţii interguvernamentale, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
Articolul 1346. Obiect de infrastructură
Prin obiect de infrastructură se înţelege orice obiect aflat în proprietate publică sau privată care oferă sau distribuie servicii populaţiei, cum ar fi: canalizare, asigurarea cu apă, cu energie, cu combustibil sau telecomunicaţii.
Articolul 1347. Loc de utilizare publică
Prin loc de utilizare publică se înţeleg părţile clădirii, ale terenului, ale străzii, ale canalului navigabil ori ale unui alt loc care sînt accesibile sau deschise publicului permanent, periodic sau ocazional şi care includ orice loc comercial, de afaceri, cultural, istoric, educaţional, religios, de stat, de divertisment, de recreaţie sau oricare alt loc similar accesibil sau deschis publicului.
Articolul 1348. Material nuclear
(1) Prin material nuclear se înţelege: plutoniu, cu excepţia plutoniului a cărui concentraţie izotopică în plutoniu 238 depăşeşte 80%; uraniu 233; uraniul îmbogăţit în uraniu 235 sau
233; uraniul care conţine amestecul de izotopi care se găsesc în natură altfel decît sub formă de minereu sau de reziduu de minereu; orice material conţinînd unu sau mai multe din elementele menţionate la prezentul alineat.
(2) Prin uraniu îmbogăţit în uraniu 235 sau uraniu 233 se înţelege uraniul care conţine fie uraniu 235, fie uraniu 233, fie aceşti doi izotopi într-o astfel de cantitate încît raportul dintre suma acestor doi izotopi şi izotopul 238 să fie superior raportului dintre izotopul 235 şi izotopul 238 din uraniul natural.
Articolul 1349. Instalaţie nucleară
Prin instalaţie nucleară se înţelege:
a) instalaţia, incluzînd clădirile şi echipamentul aferente, în care se produce, se prelucrează, se utilizează, se manipulează, se stochează intermediar sau se depozitează definitiv material nuclear şi care, dacă este avariată ori dacă se produc intervenţii asupra acesteia, poate duce la eliberarea unor cantităţi semnificative de radiaţii sau material
Page 39 of 152
radioactiv;
b) orice reactor nuclear, inclusiv reactoarele instalate pe mijloace de transport aerian, maritim, auto sau feroviar ori pe obiecte spaţiale pentru a fi utilizate ca sursă de energie în scopul propulsiei unor astfel de mijloace de transport ori obiecte spaţiale sau pentru orice alte scopuri;
c) orice edificiu sau orice tip de transport utilizat pentru producerea, stocarea, prelucrarea sau transportarea materialului radioactiv.
Articolul 13410. Dispozitiv radioactiv
Prin dispozitiv radioactiv se înţelege:
a) orice dispozitiv exploziv nuclear;
b) orice dispozitiv de dispersie a materialului radioactiv sau de emitere a radiaţiei care, datorită proprietăţilor radiologice, poate cauza moartea, vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune esenţiale proprietăţii sau mediului.
Articolul 13411. Infracţiune cu caracter terorist
Prin infracţiune cu caracter terorist se înţelege una din infracţiunile prevăzute la art. 1401,
142, 275, 278, 2781, 2791, 2792, 280, 284 alin. (2), art. 2891, 292 alin. (11) şi alin. (2) în partea ce vizează faptele prevăzute la alin. (11), art. 295, 2951, 2952, 342 şi 343.

[Art.13411 modificat prin LP134 din 14.06.12, MO135-141/06.07.12 art.449]

Articolul 13412. Starea de ebrietate
(1) Prin stare de ebrietate se înţelege starea de dereglare psihofuncţională a organismului survenită în urma consumului de alcool, droguri și/sau alte substanțe cu efecte similare.

[Art.13412 al.(1) modificat prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

(2) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad minim se înţelege starea persoanei care are concentraţia de alcool în sînge de la 0,3 pînă la 0,5 g/l sau concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,15 pînă la 0,3 mg/l.

[Art.13412 al.(2) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

[Art.13412 al.(2) modificat prin LP145 din 14.06.13, MO161-166/26.07.13 art.516; în vigoare 26.10.13]

(3) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat se înţelege starea persoanei care are concentraţia de alcool în sînge de la 0,5 g/l şi mai mult sau concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,3 mg/l şi mai mult.

[Art.13412 al.(2) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

[Art.13412 al.(3) modificat prin LP145 din 14.06.13, MO161-166/26.07.13 art.516; în vigoare 26.10.13]

Articolul 13413. Administrator al băncii �
Prin administrator al băncii, în sensul art. 191 alin. (21), art. 197 alin. (3), art. 2391 alin. (2) şi art. 2392, se înţelege persoana definită astfel prin Legea instituţiilor financiare nr. 550-
XIII din 21 iulie 1995.

[Art.13413 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

PARTEA SPECIALĂ Capitolul I
INFRACŢIUNI CONTRA PĂCII ŞI SECURITĂŢII OMENIRII, INFRACŢIUNI DE RĂZBOI
Articolul 135. Genocidul
Săvîrşirea, cu intenţia de a distruge, în întregime sau în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, a uneia dintre următoarele fapte:
a) omorul membrilor grupului;
b) vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii membrilor grupului;
Page 40 of 152
c) supunerea grupului la condiţii de existenţă de natură să ducă la distrugerea fizică, totală sau parţială, a acestuia;
d) impunerea de măsuri vizînd împiedicarea naşterilor în cadrul grupului;
e) transferul forţat de copii aparţinînd unui grup în alt grup,
se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă. [Art.135 în redacţia LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359] Articolul 1351. Infracţiuni împotriva umanităţii
(1) Săvîrşirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic lansat împotriva unei populaţii civile şi în cunoştinţă de acest atac, a uneia dintre următoarele fapte:
a) supunerea la sclavie sau traficul de fiinţe umane;
b) deportarea sau transferarea forţată, cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional, a unor persoane aflate în mod legal pe teritoriul unde a fost lansat atacul;
c) arestarea sau altă formă de privare de libertate fizică cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional;
d) torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta exercită controlul în orice alt mod, cauzîndu-i vătămări grave integrităţii corporale sau sănătăţii, dureri sau suferinţe psihice, ce depăşesc consecinţele sancţiunilor admise de dreptul internaţional;
e) violul, exploatarea sexuală, constrîngerea la prostituţie, detenţia ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării compoziţiei etnice a unei populaţii, sterilizarea forţată sau orice altă formă de violenţă sexuală;
f) persecutarea unui grup sau a unei colectivităţi determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrîngerea exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, naţional, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcţie de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internaţional;
g) provocarea dispariţiei forţate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub protecţia legii, prin răpire, arestare sau deţinere, la ordinul unui stat sau organizaţii politice ori cu autorizarea, sprijinul sau permisiunea acestora, urmate de refuzul de a admite că această persoană este privată de libertate sau de a furniza informaţii reale privind soarta care îi este rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste informaţii au fost solicitate;
h) aplicarea practicilor de apartheid;
i) alte fapte inumane cu caracter similar ce cauzează cu intenţie suferinţe fizice sau psihice grave ori vătămări grave integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei,
se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
(2) Săvîrşirea, în condiţiile indicate la alin. (1), a uneia dintre următoarele fapte:
a) omorul uneia sau mai multor persoane; ­
b) supunerea unei populaţii sau părţi a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în
parte, la condiţii de viaţă menite să determine distrugerea fizică a acesteia,

se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă. [Art.1351 introdus prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359] Articolul 136. Ecocidul

Distrugerea intenţionată în masă a florei sau a faunei, intoxicarea atmosferei ori a resurselor acvatice, precum şi săvîrşirea altor acţiuni ce pot provoca sau au provocat o catastrofă ecologică,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.
Articolul 137. Infracţiuni de război împotriva persoanelor �
(1) Săvîrşirea, în cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional, a uneia dintre
următoarele fapte:
a) constrîngerea, prin violenţă sau ameninţare, a uneia sau mai multor persoane prevăzute la art. 1271 lit. a) la înrolare în forţele armate inamice;
b) constrîngerea cetăţenilor părţii inamice să ia parte la operaţiunile militare îndreptate
Page 41 of 152
împotriva ţării lor, chiar dacă ei erau înrolaţi în forţele armate ale acestei părţi inamice înainte de începerea conflictului armat;
c) menţinerea ilegală în detenţie sau întîrzierea nejustificată a repatrierii uneia sau mai multor persoane prevăzute la art. 1271 lit. a);
d) transferarea, în mod direct sau indirect, de către un agent al părţii ocupante, a unei părţi a populaţiei civile căreia el îi aparţine, în teritoriul ocupat, deportarea sau transferarea de către acesta în interiorul sau în afara teritoriului ocupat a întregii populaţii civile din acest teritoriu sau a unei părţi a acesteia,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.
(2) Expunerea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a unei persoane protejate de dreptul internaţional umanitar la un pericol de moarte sau de vătămare gravă a sănătăţii prin:
a) efectuarea experienţelor de orice fel, care nu sînt determinate de un tratament medical, terapeutic, spitalicesc, cu privire la care persoana nu a consimţit în mod voluntar, expres şi prealabil şi care nu sînt efectuate în interesul acesteia;
b) prelevarea de ţesuturi sau organe în scopul transplantului, cu excepţia prelevării de sînge sau piele efectuate în scop terapeutic în conformitate cu principiile medicale general recunoscute şi cu consimţămîntul voluntar, expres şi prealabil al persoanei;
c) supunerea la metode de tratament nerecunoscute medical, fară ca acestea să fie necesare pentru sănătatea persoanei şi fără ca ea să fi consimţit în mod voluntar, expres şi prealabil,
se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.
(3) Săvîrşirea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, împotriva uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul internaţional umanitar a uneia dintre următoarele fapte:
a) cauzarea cu intenţie de suferinţe fizice sau psihice grave ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) aplicarea torturii sau supunerea la tratamente inumane ori degradante, precum şi mutilarea;
c) violul, exploatarea sexuală, constrîngerea la prostituţie, detenţia ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării compoziţiei etnice a unei populaţii, sterilizarea forţată sau orice altă acţiune violentă cu caracter sexual;
d) luarea de ostatici;
e) deportarea sau transferarea forţată, cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional, a unor persoane aflate în mod legal pe teritoriul unde are loc conflictul armat;
f) recrutarea şi încorporarea copiilor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani în forţele armate naţionale, precum şi determinarea acestora, prin orice mijloace, să participe activ la operaţiuni militare;
g) privarea de dreptul de a fi judecată de către o instanţă legal constituită şi imparţială, pronunţarea condamnării sau executarea acesteia fară respectarea unei proceduri legale şi imparţiale, care să ofere garanţiile impuse de dreptul internaţional,
se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
(4) Săvîrşirea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a omorului uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul internaţional umanitar
se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă. [Art.137 în redacţia LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359] Articolul 1371. Infracţiuni de război împotriva
proprietăţii şi altor drepturi �
(1) Săvîrşirea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a uneia
dintre următoarele fapte:
a) distrugerea, însuşirea sau confiscarea de bunuri ale părţii inamice, cu încălcarea
Page 42 of 152
dreptului internaţional şi fără ca aceasta să fie justificată de necesităţile militare;
b) jefuirea unei localităţi, inclusiv a celei luate cu asalt, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.
(2) Declararea, în cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional, ca fiind stinse, suspendate sau inadmisibile în justiţie drepturile şi acţiunile unuia sau mai multor cetăţeni ai părţii inamice
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.
(3) Jefuirea pe cîmpul de luptă a morţilor sau a răniţilor săvîrşită în cadrul unui conflict armat cu sau fară caracter internaţional
se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.

[Art.1371 introdus prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]

Articolul 1372. Utilizarea de mijloace interzise de purtare a războiului
Utilizarea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a:
a) otrăvii sau armelor otrăvitoare;
b) gazelor asfixiante, toxice sau asimilate şi a oricăror lichide, materii sau procedee similare;
c) armelor, proiectilelor, materialelor de natură să cauzeze suferinţe fizice inutile;
d) gloanţelor care se dilată sau se aplatizează cu uşurinţă în corpul uman, cum sînt gloanţele al căror înveliş dur nu acoperă în întregime mijlocul sau sînt perforate de tăieturi,
se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani.

[Art.1372 introdus prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]

Articolul 1373. Utilizarea de metode interzise de purtare a războiului �
(1) Rănirea unei persoane prevăzute la art. 1271
lit. c) sau rănirea prin recurgere la
perfidie a unui membru al forţelor armate inamice sau a unui combatant al forţelor inamice, săvîrşită în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional,
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 8 ani.
(2) Declararea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, că nu va fi îndurare pentru învinşi
se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani.
(3) Declanşarea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a unui atac:
a) împotriva populaţiei civile sau a unor civili care nu participă direct la ostilităti;
b) împotriva bunurilor cu caracter civil protejate de dreptul internaţional umanitar, în special clădiri consacrate cultului religios, învăţămîntului, artei, ştiinţei sau acţiunilor caritabile, împotriva monumentelor istorice, spitalelor şi locurilor unde bolnavii sau răniţii sînt adunaţi, precum şi împotriva localităţilor, locuinţelor sau construcţiilor care nu sînt apărate şi care nu sînt folosite ca obiective militare;
c) împotriva personalului misiunii de ajutor umanitar sau de menţinere a păcii, împotriva instalaţiilor, materialului, unităţilor sau vehiculelor folosite în cadrul acesteia conform Cartei Naţiunilor Unite, cu condiţia ca acestea să aibă dreptul la protecţia pe care dreptul internaţional umanitar o garantează civililor şi bunurilor cu caracter civil;
d) împotriva clădirilor, materialului, unităţilor şi mijloacelor de transport sanitar şi a personalului care utilizează semnele distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva din
12 august 1949;
e) ştiind că acesta va cauza pierderi de vieţi omeneşti în rîndul populaţiei civile, răniri ale persoanelor civile, pagube bunurilor cu caracter civil sau daune extinse, de durată şi grave, mediului înconjurător, care ar fi vădit disproporţionate în raport cu ansamblul avantajului militar concret şi direct aşteptat,
se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.
(4) Utilizarea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a:
Page 43 of 152
a) unor metode de luptă de natură să cauzeze suferinţe fizice inutile;
b) înfometării intenţionate a civililor prin privarea acestora de bunurile indispensabile supravieţuirii sau a împiedicării intenţionate a acestora de a primi ajutoare, contrar dreptului internaţional umanitar;
c) unei persoane protejate de dreptul internaţional umanitar pentru a evita ca anumite puncte, zone sau forţe militare să devină ţintă a operaţiunilor militare ale părţii inamice
se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.
(5) Omorul uneia sau mai multor persoane prevăzute la art. 1271 lit. c), săvîrşit prin recurgere la perfidie în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional
se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă. [Art.1373 introdus prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359] Articolul 1374. Utilizarea fără drept a semnelor
distinctive de drept internaţional umanitar �
Utilizarea fără drept a semnelor distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949, a pavilionului parlamentar, a drapelului, a insignelor militare sau a uniformei inamicului sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ca mijloc de protecţie în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, dacă aceasta a provocat:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane; ­
b) decesul uneia sau mai multor persoane,
se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani. ­

[Art.1374 introdus prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]

Articolul 138. Darea sau executarea unui ordin vădit ilegal. Neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare
a controlului cuvenit �
(1) Executarea unui ordin vădit ilegal orientat spre săvîrşirea infracţiunilor prevăzute la
art. 135–1374
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.
(2) Darea, de către superiorul ierarhic sau de către persoana care deţine comandamentul forţelor armate, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a unui ordin vădit ilegal orientat spre săvîrşirea infracţiunilor prevăzute la art. 135–1374
se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.
(3) Neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a controlului cuvenit de către un şef militar sau de persoana care deţine comandamentul forţelor armate, care a condus la săvîrşirea infracţiunilor prevăzute la art. 135–1374
se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani.

[Art.138 în redacţia LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]

Articolul 139. Planificarea, pregătirea, declanşarea sau ducerea războiului
(1) Planificarea, pregătirea sau declanşarea războiului se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.
(2) Ducerea războiului
se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Articolul 140. Propaganda războiului
(1) Propaganda războiului, răspîndirea de informaţii tendenţioase ori inventate, instigatoare la război sau orice alte acţiuni orientate spre declanşarea unui război, săvîrşite verbal, în scris, prin intermediul radioului, televiziunii, cinematografului sau prin alte mijloace,
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Page 44 of 152

[Art.140 al.(1), sancțiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Săvîrşirea acţiunilor prevăzute la alin.(1) de o persoană cu funcţie de demnitate publică

[Art.140 al.(2) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

se pedepseşte cu amendă de la 1500 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la
3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.140 al.(2), sancțiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

Articolul 1401. Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea în alt mod, prelucrarea, deţinerea, stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, transportarea armelor de distrugere în masă �
(1) Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea în alt mod, prelucrarea, deţinerea, stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, transportarea armelor chimice, armelor biologice, armelor nucleare, dispozitivelor explozive nucleare ori a altor arme de distrugere în masă cu încălcarea prevederilor legislaţiei naţionale sau ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3.000 la 5.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 8 la 12 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5.000 la .8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2
la 5 ani sau cu lichidarea acesteia.
(2) Aceleaşi acţiuni:

a)- exclusă

b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
c) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
d) soldate cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari;
e) soldate cu decesul persoanei ­
se pedepsesc cu închisoare de la 16 la 20 de ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu
amendă în mărime de la 8.000 la 10.000 unităţi convenţionale cu lichidarea acesteia.
(3) Proiectarea, producerea, dobîndirea în alt mod, deţinerea, păstrarea, transferarea sau transportarea echipamentului, a materialului, a softului sau a tehnologiei aferente care contribuie esenţial la proiectarea, producerea sau livrarea armelor de distrugere în masă cunoscînd că acest echipament, material, soft sau tehnologie sînt destinate acestui scop
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Proiectarea, producerea, dobîndirea în alt mod, deţinerea, păstrarea, transferarea sau transportarea materiei prime, a materialului fisionabil special, a echipamentului sau a materialului proiectat sau preparat pentru prelucrarea, utilizarea sau producerea materialului fisionabil special cunoscînd că această materie, acest material sau echipament este destinat pentru a fi utilizat în activitatea de explozii nucleare sau în altă activitate nucleară care contravine tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu
Page 45 of 152
amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 141. Activitatea mercenarilor
(1) Participarea mercenarului într-un conflict armat, la acţiuni militare sau la alte acţiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea orînduirii constituţionale ori violarea integrităţii teritoriale a statului
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.
(2) Angajarea, instruirea, finanţarea sau altă asigurare a mercenarilor, precum şi folosirea lor într-un conflict armat, în acţiuni militare sau în alte acţiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea orînduirii constituţionale ori violarea integrităţii teritoriale a statului,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
Articolul 142. Atacul asupra persoanei care beneficiază de protecţie internaţională �
(1) Săvîrşirea unui act de violenţă asupra oficiului, locuinţei sau mijlocului de transport al persoanei care beneficiază de protecţie internaţională, dacă acest act poate periclita viaţa, sănătatea sau libertatea persoanei în cauză,
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.
(2) Răpirea sau săvîrşirea unui alt atac asupra persoanei care beneficiază de protecţie internaţională sau asupra libertăţii acesteia
se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani.
(3) Omorul persoanei care beneficiază de protecţie internaţională
se pedepseşte cu închisoare de la 16 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă. �
(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrşite în scopul provocării războiului sau
conflictului internaţional,
se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani sau cu detenţiune pe viaţă.
(5) Ameninţarea cu săvîrşirea unei acţiuni prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4), dacă a existat pericolul realizării acestei ameninţări,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

[Art.143 abrogat prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]

Articolul 144. Clonarea
Crearea fiinţelor umane prin clonare
se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani.
Capitolul II INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII ŞI SĂNĂTĂŢII PERSOANEI
Articolul 145. Omorul intenţionat
(1) Omorul unei persoane
se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 15 ani. �

[Art.145 al.(1) sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13

art.423]

(2) Omorul săvîrşit:
a) cu premeditare; �
b) din interes material; �

c)- exclusă

d) în legătură cu îndeplinirea de către victimă a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti;
e) cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;
e1) asupra unui membru de familie;

[Art.145 al.(2), lit.e1) introdusă prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]

Page 46 of 152
f) cu răpirea sau luarea persoanei în calitate de ostatic;
g) asupra a două sau mai multor persoane;
h) asupra unui reprezentant al autorităţii publice ori a unui militar, ori a rudelor apropiate ale acestora, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea de către reprezentantul autorităţii publice sau militar a obligaţiilor de serviciu;
i) de două sau mai multe persoane;
j) cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice;
k) cu scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvîrşirea ei;
l) din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă;
m) prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;
n) cu scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa organele sau ţesuturile victimei;
o) de către o persoană care anterior a săvîrşit un omor intenţionat prevăzut la alin.(1);
p) la comandă
se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

[Art.145 al.(2) sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(3)- exclus

Articolul 146. Omorul săvîrşit în stare de afect
Omorul săvîrşit în stare de afect survenită în mod subit, provocată de acte de violenţă sau de insulte grave ori de alte acte ilegale sau imorale ale victimei,
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 147. Pruncuciderea
Omorul copilului nou-născut, săvîrşit în timpul naşterii sau imediat după naştere de către mama care se afla într-o stare de tulburare fizică sau psihică, cu diminuarea discernămîntului, cauzată de naştere,
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 148. Lipsirea de viaţă la dorinţa persoanei
(eutanasia) �
Lipsirea de viaţă a persoanei în legătură cu o maladie incurabilă sau cu caracterul
insuportabil al suferinţelor fizice, dacă a existat dorinţa victimei sau, în cazul minorilor, a rudelor acestora,
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 6 ani. Articolul 149. Lipsirea de viaţă din imprudenţă (1) Lipsirea de viaţă din imprudenţă
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Lipsirea de viaţă din imprudenţă a două sau mai multor persoane se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani.
Articolul 150. Determinarea la sinucidere
(1) Determinarea la sinucidere sau la tentativă de sinucidere prin persecutare, clevetire, jignire sau înjosire sistematică a demnităţii victimei de către cel vinovat
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 4 ani.
(2) Determinarea la sinucidere sau la tentativă de sinucidere:

a)- exclusă

b) a unui minor;
c) a unei persoane care se află într-o dependenţă materială sau altă dependenţă faţă de cel vinovat;
d) prin comportare plină de cruzime;

e)- exclusă

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani.
Articolul 151. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii �
(1) Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care este periculoasă pentru viaţă ori care a provocat pierderea vederii, auzului, graiului sau a unui alt
Page 47 of 152
organ ori încetarea funcţionării acestuia, o boală psihică sau o altă vătămare a sănătăţii, însoţită de pierderea stabilă a cel puţin o treime din capacitatea de muncă, ori care a condus la întreruperea sarcinii sau la o desfigurare iremediabilă a feţei şi/sau a regiunilor adiacente,
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

[Art.151 al.(1), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a)- exclusă

b) cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;
c) asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti;
d) de două sau mai multe persoane;
e) cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice;

[Art.151 al.(2), lit.e) în redacţia LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]

f) prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;
g) din interes material;

h)- exclusă

i) din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă;
j) asupra a două sau a mai multor persoane;
k) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
l) cu scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa organele sau ţesuturile victimei;
m) la comandă
se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 12 ani.

[Art.151 al.(2), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(3)- exclus

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au provocat decesul victimei, se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani. ­

[Art.151 al.(4), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

Articolul 152. Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii �
(1) Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care nu este periculoasă pentru viaţă şi nu a provocat urmările prevăzute la art.151, dar care a fost urmată fie de dereglarea îndelungată a sănătăţii, fie de o pierdere considerabilă şi stabilă a mai puţin de o treime din capacitatea de muncă,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

[Art.152 al.(1) sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a)- exclusă

b) asupra a două sau mai multor persoane;

c)- exclusă

c1) cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;
d) asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti;
e) de două sau mai multe persoane;
f) cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice;
Page 48 of 152

[Art.152 al.(2), lit.f) în redacţia LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]

g) prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;
h) din interes material; ­

i)- exclusă

j) din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă;
k) la comandă
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 7 ani. ­

[Art.152 al.(2), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13

art.423]

Articolul 153 - exclus

Articolul 154 - exclus

Articolul 155. Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii �
Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, dacă a existat pericolul realizării acestei ameninţări,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.

[Art.155 sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

[Art.155 sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

Articolul 156. Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii în stare de afect �
Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii în stare de afect
survenită în mod subit, provocată de acte de violenţă, de insulte grave ori de alte acte ilegale sau imorale ale victimei,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.156 sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

Articolul 157. Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii cauzată din imprudenţă
Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii cauzată din imprudenţă se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

[Art.157 sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

Articolul 158. Traficul de organe, ţesuturi şi celule umane �
(1) Prelevarea ilicită de ţesuturi şi/sau celule umane prin extragerea acestora din corpul persoanei vii sau decedate de către persoane neautorizate şi/sau în instituţii neautorizate în acest sens conform legislaţiei sau fără respectarea prevederilor legale ce se referă la
consimţămîntul persoanei la donarea acestora, sau în scopul obţinerii unor venituri din
aceasta, precum şi vinderea, procurarea, sustragerea, utilizarea, păstrarea, deţinerea, transmiterea, primirea, importarea, exportarea sau transportarea ilegală a acestora
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Page 49 of 152

[Art.158 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite cu organe umane sau părţi ale acestora
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.158 al.(2), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrşite:
a) de către o persoană care anterior a săvîrşit o faptă prevăzută la alin. (1) sau (2); ­
b) prin constrîngere fizică sau psihică;
c) asupra a două sau mai multor persoane;
d) asupra unei femei gravide sau a unui copil;
e) de două sau mai multe persoane; ­
f) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie ­
de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.158 al.(3), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3):
a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; ­
b) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, cu decesul persoanei ­
sau sinuciderea acesteia,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.158 al.(4), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

[Art.158 în redacţia LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

Articolul 159. Provocarea ilegală a avortului
(1) Întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, săvîrşită:
a) în afara instituţiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop; ­
b) de către o persoană care nu are studii medicale superioare speciale; ­
c) în cazul sarcinii ce depăşeşte 12 săptămîni, în lipsa indicaţiilor medicale, stabilite de ­
Ministerul Sănătăţii;
d) în cazul contraindicaţiilor medicale pentru efectuarea unei asemenea operaţii;
e) în condiţii antisanitare
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

[Art.159 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Aceeaşi acţiune: ­
b) care a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă ori medie a integrităţii corporale sau a ­
sănătăţii;
c) care a provocat din imprudenţă decesul victimei
se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 6 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Page 50 of 152
Articolul 160. Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale
(1) Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale de către medic
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 550 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.160 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) în unităţi medico-sanitare nespecializate; ­
b) de către o persoană fără studii medicale superioare speciale ­
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 pînă la 850 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.160 al.(2), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care: ­
b) au cauzat din imprudenţă o dereglare îndelungată a sănătăţii ori o vătămare gravă a ­
integrităţii corporale sau a sănătăţii;
c) au provocat din imprudenţă decesul pacientului,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 6 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 161. Efectuarea fecundării artificiale sau a implantării embrionului fără consimţămîntul pacientei �
Efectuarea de către medic a fecundării artificiale sau a implantării embrionului fără
consimţămîntul scris al pacientei
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.161 sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

Articolul 162. Neacordarea de ajutor unui bolnav
(1) Neacordarea de ajutor, fără motive întemeiate, unui bolnav de către o persoană care, în virtutea legii sau a regulilor speciale, era obligată să îl acorde
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore.

[Art.162 al.(1) sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Aceeaşi faptă care a provocat din imprudenţă:
a) o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; ­
b) decesul bolnavului ­
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite ­
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
Articolul 163. Lăsarea în primejdie
(1) Lăsarea, cu bună-ştiinţă, fără ajutor a unei persoane care se află într-o stare periculoasă pentru viaţă şi este lipsită de posibilitatea de a se salva din cauza vîrstei fragede sau înaintate, a bolii sau a neputinţei, dacă cel vinovat ştia despre primejdie şi a avut posibilitatea de a acorda ajutor părţii vătămate fie că el însuşi a pus-o într-o situaţie periculoasă pentru viaţă,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 550 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2
Page 51 of 152
ani.

[Art.163 al.(1) sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Aceeaşi faptă care a provocat din imprudenţă:
a) o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; �
b) decesul victimei
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 4 ani. �
Capitolul III
INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂŢII, CINSTEI ŞI DEMNITĂŢII PERSOANEI
Articolul 164. Răpirea unei persoane
(1) Răpirea unei persoane
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 ani. �

[Art.164 al.(1) sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13

art.423]

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită: �
b) asupra a două sau mai multor persoane; �
c) cu bună-ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de �
neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii,
dizabilităţii ori altui factor;
e) de două sau mai multe persoane;
f) din interes material;
g) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani.

[Art.164 al.(2) sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care:
a) au fost săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; �
b) au cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori �
decesul victimei,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 13 ani.

[Art.164 al.(3) sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

Articolul 1641. Răpirea minorului de către rudele apropiate
Răpirea minorului de către rudele apropiate
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 luni.

[Art.1641

sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16

art.751;în vigoare 07.11.16]

Articolul 165. Traficul de fiinţe umane
(1) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane, cu sau fără consimţămîntul acesteia, în scop de exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin muncă sau servicii forţate, pentru cerşetorie, în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, de folosire în conflicte armate sau în activităţi criminale, de prelevare a organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor, precum şi de folosire a femeii în calitate de mamă-surogat, săvîrşită prin:

[Art.165 al.(1), dispoziţia modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

a) ameninţare cu aplicarea sau aplicarea violenţei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei, inclusiv prin răpire, prin confiscare a documentelor şi prin servitute, în scopul întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil,
Page 52 of 152
precum şi prin ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor persoane atît fizice, cît şi juridice;
b) înşelăciune;
c) abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţămîntul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane,
se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.165 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

[Art.165 al.(1), sancţiunea modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
a) de către o persoană care anterior a săvîrşit o faptă prevăzută la alin.(1); �
b) asupra a două sau mai multor persoane;
c) asupra unei femei gravide;
d) de două sau mai multe persoane; �
e) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie �
de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional;

[Art.165 al.(2), lit.e) în redacţia LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794] [Art.165 al.(2), lit.e) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

f) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau psihică a persoanei;
g) cu deosebită cruzime pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenţei fizice, a armei,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.165 al.(2), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

[Art.165 al.(2), sancţiunea modificată prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
a1) însoţite de contaminarea cu o boală venerică sau cu maladia SIDA;

[Art.165 al.(3), lit.a1) introdusă prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

b) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o boală psihică a persoanei, cu decesul ori sinuciderea acesteia,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Victima traficului de fiinţe umane este absolvită de răspundere penală pentru infracţiunile săvîrşite de ea în legătură cu această calitate procesuală.
Articolul 1651. Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane care este victimă a traficului de fiinţe umane �
(1) Utilizarea produselor şi/sau serviciilor care constituie rezultatul exploatării în
infracţiunile de trafic de fiinţe umane sau trafic de copii, prestate de o persoană despre care
Page 53 of 152
beneficiarul ştie că este victima acestor infracţiuni, dacă această faptă nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane sau ale traficului de copii,
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.1651 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Persoana care a săvîrşit fapta prevăzută la alin. (1) este liberată de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre comiterea de către alte persoane a infracţiunilor de trafic de fiinţe umane sau trafic de copii, a ajutat la descoperirea infracţiunilor respective sau a contribuit activ la cercetarea acestor cazuri.

[Art.1651 introdus prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

Articolul 166. Privaţiunea ilegală de libertate
(1) Privaţiunea ilegală de libertate a unei persoane, dacă acţiunea nu este legată cu răpirea acesteia,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a)- exclusă

b) asupra a două sau mai multor persoane;
c) cu bună-ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;
d) de două sau mai multe persoane;
e) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei;
f) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

[Art.166 al.(2), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), dacă au provocat din imprudenţă vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesul victimei,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.

[Art.166 al.(3), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

Articolul 1661. Tortura, tratamentul inuman sau degradant �
(1) Cauzarea intenţionată a unei dureri sau a suferinţei fizice ori psihice, care reprezintă tratament inuman ori degradant, de către o persoană publică sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuţiile unei autorităţi publice, sau de către orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau cu consimţămîntul expres ori tacit al unei asemenea persoane
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

[Art.1661 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1):
a) săvîrşite cu bună ştiinţă asupra unui minor sau asupra unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;
b) săvîrşite asupra a 2 sau a mai multor persoane;
c) săvîrşite de 2 sau de mai multe persoane;
d) săvîrşite prin folosirea armei, instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate
Page 54 of 152
acestui scop;
e) săvîrşite de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu funcţie de demnitate publică;
f) care din imprudenţă au cauzat o vătămare gravă sau medie integrităţii corporale sau sănătăţii;
g) care din imprudenţă au cauzat decesul persoanei sau sinuciderea acesteia
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani sau cu amendă în mărime de la 1350 la 1600 de unităţi convenţionale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

[Art.1661 al.(2), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(3) Tortura, adică orice faptă intenţionată prin care se provoacă unei persoane o durere sau suferinţe fizice sau psihice puternice cu scopul de a obţine de la această persoană sau de la o persoană terţă informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a exercita presiune asupra ei sau asupra unei terţe persoane, sau din orice alt motiv, bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci cînd o asemenea durere sau suferinţă este provocată de către o persoană publică sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuţiile unei autorităţi publice, sau de către orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau cu consimţămîntul expres sau tacit al unei asemenea persoane
se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 8 la 12 ani.
(4) Acţiunile prevăzute la alin. (3):
a) săvîrşite cu bună ştiinţă asupra unui minor sau asupra unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;
b) săvîrşite asupra a 2 sau a mai multor persoane;
c) săvîrşite de 2 sau de mai multe persoane;
d) săvîrşite prin folosirea armei, instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop;
e) săvîrşite de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu funcţie de demnitate publică;
f) care din imprudenţă au cauzat o vătămare gravă sau medie integrităţii corporale sau sănătăţii;
g) care din imprudenţă au cauzat decesul persoanei sau sinuciderea acesteia
se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

[Art.1661 introdusă prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]

Articolul 167. Sclavia şi condiţiile similare sclaviei
Punerea sau ţinerea unei persoane în condiţii în care o altă persoană exercită stăpînire asupra acesteia sau determinarea ei, prin utilizarea înşelăciunii, constrîngerii, violenţei sau ameninţării cu violenţă, să se angajeze sau să rămînă în raport de concubinaj sau căsătorie
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 168. Munca forţată
(1) Obţinerea muncii de la o persoană împotriva voinţei ei, prin constrîngere sau înşelăciune, dacă această acţiune nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane sau ale traficului de copii,
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani. (2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) asupra a două sau mai multor persoane; �
b) asupra unui copil cu capacitate de muncă sau a unei femei gravide; �
Page 55 of 152
c) de două sau mai multe persoane;
d) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional
se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 3500 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.168 al.(2), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):
a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
b) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori cu decesul victimei,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2500 la 4000 de unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.168 al.(3), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

[Art.168 în redacţia LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

Articolul 169. Internarea ilegală într-o instituţie psihiatrică ­
(1) Internarea ilegală într-o instituţie psihiatrică a unei persoane vădit sănătoase din punct de vedere psihic
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 3 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune care a cauzat din imprudenţă:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; ­
b) decesul victimei ­
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite ­
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

Articolul 170 - exclus

Capitolul IV ­
INFRACŢIUNILE PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ Articolul 171. Violul ­
(1) Violul, adică raportul sexual săvîrşit prin constrîngere fizică sau psihică a persoanei sau profitînd de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani. (2) Violul:
a) săvîrşit de către o persoană care anterior a săvîrşit un viol prevăzut la alin.(1); ­
b) săvîrşit cu bună-ştiinţă asupra unui minor; ­
b1) săvîrşit cu bună-ştiinţă asupra unei femei gravide;
b2) săvîrşit asupra unui membru de familie

[Art.171 al.(2), lit.b2) introdusă prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]

c) săvîrşit de două sau mai multe persoane;

d) - exclusă

e) însoţit de contaminarea intenţionată cu o boală venerică;
f) săvîrşit cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice ­

[Art.171 al.(2), lit.f) în redacţia LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855] �

g) - exclusă

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani. (3) Violul:
a) persoanei care se afla în grija, sub ocrotirea, protecţia, la educarea sau tratamentul făptuitorului;
Page 56 of 152
b) unei persoane minore în vîrstă de pînă la 14 ani;
c) însoţit de contaminarea intenţionată cu maladia SIDA;
d) care a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
e) care a provocat din imprudenţă decesul victimei;
f) soldat cu alte urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Articolul 172. Acţiuni violente cu caracter sexual
(1) Homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse, săvîrşite prin constrîngere fizică sau psihică a persoanei ori profitînd de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani. (2) Aceleaşi acţiuni:
a) săvîrşite de o persoană care anterior a săvîrşit o faptă prevăzută la alin.(1); ­
b) săvîrşite cu bună-ştiinţă asupra unui minor; ­
b1) cu bună-ştiinţă asupra unei femei gravide;
b2) săvîrşite asupra unui membru de familie;

[Art.172 al.(2), lit.b2) introdusă prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]

c) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
d) însoţite de contaminarea intenţionată cu o boală venerică;

e)- exclusă

g) săvîrşite cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice

[Art.172 al.(2), lit.g) în redacţia LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 12 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care:
a) au fost săvîrşite asupra unei persoane despre care se ştia cu certitudine că nu a atins vîrsta de 14 ani;
a1) au fost săvîrşite asupra persoanei care se află în îngrijirea, ocrotirea, protecţia, educarea sau în tratamentul făptuitorului;
b) au cauzat contaminarea intenţionată cu maladia SIDA;
c) au cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
d) au provocat din imprudenţă decesul victimei;
e) au provocat alte urmări grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Articolul 173. Hărţuirea sexuală
Hărţuirea sexuală, adică manifestarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal, care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare cu scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual nedorite, săvîrşite prin ameninţare, constrîngere, şantaj,

[Art.173 dispoziţia modificată prin LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.173 sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

[Art.173 în redacţia LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]

Articolul 174. Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vîrsta de 16 ani ­
(1)Raportul sexual altul decît violul, actele de penetrare vaginală, anală sau bucală şi
altele, comise asupra unei persoane despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 16 ani, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.

[Art.174 al.(1) în redacţia LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]

Page 57 of 152
(2) Persoana care a săvîrşit fapta prevăzută la alin.(1) nu este pasibilă de răspundere penală dacă este la nivel apropiat cu victima în ceea ce priveşte vîrsta şi dezvoltarea fizică şi psihică.
Articolul 175. Acţiuni perverse
Acţiunile perverse săvîrşite faţă de o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 16 ani, constînd în exhibare, atingeri indecente, discuţii cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la raporturile sexuale, determinarea victimei să participe ori să asiste la spectacole pornografice, punerea la dispoziţia victimei a materialelor cu caracter pornografic, precum şi în alte acţiuni cu caracter sexual,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.

[Art.175 în redacţia LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]

Articolul 1751. Ademenirea minorului în scopuri sexuale
(1) Propunerea, convingerea, manipularea, amenințarea, promisiunea de a oferi avantaje sub orice formă, efectuate inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice, în vederea stabilirii unei întîlniri cu un minor, cu scopul săvîrşirii împotriva acestuia a oricărei infracţiuni privind viața sexuală, dacă aceste acțiuni au fost urmate de fapte materiale care conduc la o astfel de întîlnire,
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani. (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
a) împotriva unui minor aflat într-o situație de neputinţă, care se datorează unei boli sau dizabilități;
b) de către un membru al familiei minorului, de către o persoană care locuia cu minorul sau de către persoana în a cărei îngrijire, sub a cărei protecție sau la a cărei educare ori tratament se află minorul;
c) de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru o infracțiune cu caracter sexual sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.

[Art.1751 în redacția LP121 din 02.06.16, MO184-192/01.07.16 art.395] �

[Art.1751 introdus prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332] �

Capitolul V �
INFRACŢIUNI CONTRA DREPTURILOR �
POLITICE, DE MUNCĂ ŞI ALTOR DREPTURI �
CONSTITUŢIONALE ALE CETĂŢENILOR
Articolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor �
(1) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în drepturi şi în libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, orice susţinere a comportamentului discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală şi în alte sfere ale vieţii, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu:
a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere; ­
b) care a cauzat daune în proporţii mari;
c) săvîrşită prin amplasarea de mesaje şi simboluri discriminatorii în locurile publice;
d) săvîrşită în baza a două sau mai multe criterii;
e) săvîrşită de două sau de mai multe persoane, ­
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 950 unităţi convenţionale
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.176 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Promovarea ori susţinerea acţiunilor specificate la alin. (1), săvîrşită prin intermediul
Page 58 of 152
mijloacelor de informare în masă,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 950 la 1200 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.

[Art.176 al.(2), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(3) Acţiunile specificate la alin. (1) şi (2) care au provocat din imprudenţă decesul persoanei ori sinuciderea acesteia
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.176 al.(3), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

[Art.176 în redacţia LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104]

Articolul 177. Încălcarea inviolabilităţii vieţii personale �
(1) Culegerea ilegală sau răspîndirea cu bună-ştiinţă a informaţiilor, ocrotite de lege, despre viaţa personală ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fără consimţămîntul ei
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.

[Art.177 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(11) Culegerea ilegală a informaţiilor menţionate la alin.(1), fără consimţămîntul persoanei, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore.

[Art.177 al.(11), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Răspîndirea informaţiilor menţionate la alin.(1):
a) într-un discurs public, prin mass-media; �
b) prin folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu privarea �
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de
1 an, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale.

[Art.177 al.(2), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

Articolul 178. Violarea dreptului la secretul corespondenţei �
(1) Violarea dreptului la secretul scrisorilor, telegramelor, coletelor şi altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi înştiinţărilor telegrafice, cu încălcarea legislaţiei,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 550 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore.

[Art.178 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) cu folosirea situaţiei de serviciu; �
b) prin utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a
informaţiei;
Page 59 of 152
c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale
se pedepseşte cu amendă de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.178 al.(2), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

Articolul 179. Violarea de domiciliu
(1) Pătrunderea sau rămînerea ilegală în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără consimţămîntul acesteia ori refuzul de a le părăsi la cererea ei, precum şi percheziţiile şi cercetările ilegale,
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

[Art.179 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.179 al.(2), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) cu folosirea situaţiei de serviciu; ­
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 180. Încălcarea intenţionată a legislaţiei privind accesul la informaţie ­
Încălcarea intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere a procedurii legale de asigurare şi de realizare a dreptului de acces la informaţie, încălcare ce a cauzat daune în proporţii considerabile drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei care a solicitat informaţii referitoare la ocrotirea sănătăţii populaţiei, la securitatea publică, la protecţia mediului,
se pedepseşte cu amendă de la 500 la 650 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.180 sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

Articolul 1801. Împiedicarea intenţionată a activităţii
mass-media sau intimidarea pentru critică ­
(1) Împiedicarea intenţionată a activităţii mass-media sau a jurnalistului, precum şi
intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critică
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 650 unităţi convenţionale cu (sau fără)
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice pe un termen de pînă la 2 ani.

[Art.1801 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 850 unităţi convenţionale cu (sau fără)
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice pe un termen de pînă la 4 ani.

[Art.1801 al.(2), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2):
Page 60 of 152
a) săvîrşite cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei;
b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
c) însoţite de sustragerea sau deteriorarea materialelor sau echipamentului jurnalistului în scopul împiedicării activităţii jurnalistice,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 1350 unităţi convenţionale cu (sau fără)
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.1801 al.(3), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

[Art.1801 introdus prin LP40 din 21.03.13, MO91/20.04.13 art.280]

Articolul 1802. Cenzura
(1) Denaturarea nejustificată a materialului jurnalistic sau interdicţia nejustificată de a răspîndi anumite informaţii, impusă de către conducerea mass-media publice,
se pedepseşte cu amendă de la 650 la 850 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.1802 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

(2) Indicaţia funcţionarului public sau a persoanei care exercită funcţie de demnitate publică cu privire la activitatea editorială dată mass-media sau angajaţilor mass-media, precum şi orice altă formă de împiedicare a tirajării sau răspîndirii informaţiei
se pedepsesc cu amendă de la 650 la 1350 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.1802 al.(2), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

[Art.1802 introdus prin LP40 din 21.03.13, MO91/20.04.13 art.280]

Articolul 181. Împiedicarea exercitării libere a dreptului electoral sau a activităţii organelor electorale �
Împiedicarea prin orice mijloace a exercitării libere a dreptului electoral sau împiedicarea
activităţii organelor electorale:
a) săvîrşită prin blocarea sau atacarea localurilor secţiilor de votare prin orice mijloc şi în orice formă;
b) săvîrşită prin sustragerea urnelor de vot sau a documentelor electorale;
c) săvîrşită cu periclitarea vieţii persoanei;
d) însoţită de vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
e) soldată cu alte urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
Articolul 1811. Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să îşi exercite drepturile sale electorale într-un anumit mod în cadrul alegerilor parlamentare, locale ori în cadrul referendumului
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la un an la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) În categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) sînt incluse şi băuturile alcoolice, produsele din tutun şi produsele alimentare.
(3) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) materiale şi obiecte de agitaţie electorală, achitate din fondul electoral, ce poartă numele şi prenumele candidatului, respectiv denumirea partidului politic, semne sau simboluri ale concurenţilor electorali,
Page 61 of 152
precum: afişe, pliante, cărţi poştale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete, cutii de chibrituri, insigne, ecusoane, CD-uri, DVD-uri, suporturi de stocare USB, fanioane, steaguri, cărţi, pungi, tricouri, chipiuri, eşarfe, fulare, a căror valoare pentru o unitate nu depăşeşte două unităţi convenţionale.

[Art.1811 în redacţia LP53 din 29.03.13, MO97-103/03.05.13 art.320] � [Art.1811 introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77] Articolul 1812. Finanţarea ilegală a partidelor politice

sau a campaniilor electorale, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale ­
(1) Falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice şi/sau a rapoartelor privind finanţarea campaniilor electorale în intenţia de a substitui sau a ascunde identitatea donatorilor, volumul mijloacelor acumulate ori destinaţia sau volumul mijloacelor utilizate
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Utilizarea de resurse administrative (bunuri publice), inclusiv favorizarea sau consimţirea la utilizarea ilegală a resurselor administrative (bunurilor publice) în campaniile electorale, dacă au fost cauzate daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 2 la 5 ani.
(3) Extorcarea sau obţinerea prin extorcare a donaţiilor pentru partidele politice şi/sau pentru fondurile electorale
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 de unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 1 la 5 ani.
(4) Utilizarea contrar destinaţiei a alocaţiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice sau a mijloacelor din fondul electoral, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 2 la 5 ani.
(5) Acceptarea cu bună ştiinţă a finanţării partidului politic sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizaţii (asociaţii) criminale
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.1812 introdus prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

Articolul 182. Falsificarea rezultatelor votării
(1) Votarea unei persoane: fără a avea acest drept, fie de două sau mai multe ori, fie prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decît are dreptul, fie prin utilizarea unui act de identitate fals sau a unui buletin de vot fals
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Falsificarea, prin orice mijloace, a rezultatelor votării
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
Page 62 of 152

[Art.182 în redacţia LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]

Articolul 183. Încălcarea regulilor de protecţie a muncii �
(1) Încălcarea de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care
gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală a tehnicii securităţii, a igienei industriale sau a altor reguli de protecţie a muncii, dacă această încălcare a provocat accidente cu oameni sau alte urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune care a provocat din imprudenţă decesul unei persoane
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
Articolul 184. Violarea dreptului la libertatea întrunirilor �
(1) Violarea dreptului la libertatea întrunirilor prin împiedicarea ilegală a desfăşurării mitingului, demonstraţiei, manifestaţiei, procesiunii sau oricărei alte întruniri ori a participării cetăţenilor la acestea fie prin constrîngerea lor la participare:
a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere; �
b) săvîrşită de două sau mai multe persoane;
c) însoţită de violenţă nepericuloasă pentru viaţă sau sănătate,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă � neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune: �
a) săvîrşită cu aplicarea armei sau a altor obiecte care au servit drept armă ori au fost �
special adaptate pentru vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţă sau sănătate;
c) soldată cu cauzarea de daune în proporţii mari;
d) soldată cu alte urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 185. Atentarea la persoană şi la drepturile cetăţenilor sub formă de propovăduire
a credinţelor religioase şi de îndeplinire a riturilor religioase �
Organizarea, conducerea sau participarea activă la un grup a cărui activitate, desfăşurată sub formă de propovăduire a credinţelor religioase şi de îndeplinire a riturilor religioase, este însoţită fie de cauzarea de daune sănătăţii cetăţenilor, fie de alte atentate la persoană sau la drepturile acesteia, fie de instigarea cetăţenilor la refuzul de a îndeplini obligaţiile cetăţeneşti
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 1851. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe �
(1) Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, dacă este în proporţii mari, săvîrşită prin:
a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător tangenţiale activităţii intelectuale în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, în special în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, în scopul comercializării sau oferirii spre comercializare, importului, exportului, precum şi stocarea, transportul exemplarelor de opere sau de fonograme în scopurile menţionate, sau orice altă formă de valorificare a obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor conexe în scopul
Page 63 of 152
obţinerii profitului, fără acordul titularului de drepturi;
b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia terţilor cu titlu gratuit sau oneros, precum şi depozitarea în scopurile menţionate sau altă valorificare a exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod şi sub orice formă, fără marcaj de control şi fără a deţine, în momentul controlului, contractele de autor încheiate cu titularii de drepturi;
c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau depozitarea de echipamente tehnice sau de componente ale acestora destinate pentru facilitarea accesului la emisiunile organizaţiilor de difuziune ce comunică condiţionat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin Internet;
d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii false despre apartenenţa şi limitele exercitării dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi a unei alte informaţii care-l poate induce în eroare pe beneficiar;
e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control, altele decît cele pentru suporturile materiale specificate în anexele la cererea de eliberare a marcajelor de control, pe exemplarele de operă ori de fonograme valorificate fără consimţămîntul titularului de drepturi;
f) modificarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a simbolurilor şi semnelor de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, indicate de titularul drepturilor respective; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a informaţiei privind administrarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe;
g) însuşirea paternităţii ori constrîngerea la copaternitate
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
(2) Marcarea, comercializarea, importarea, exportarea, transportarea sau depozitarea ilegală a marcajelor de control, falsificarea acestora, care au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2), săvîrşite:
a) de două sau de mai multe persoane; �
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
c) prin constrîngere fizică sau psihică;
d) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 8000 la
10 000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.1851 în redacţia LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]

Articolul 1852. Încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială �
(1) Răspîndirea informaţiilor privind invenţia, modelul de utilitate, desenul sau modelul industrial, soiul de plantă, topografia circuitului integrat fără consimţămîntul autorului
(creatorului) sau al succesorului său în drepturi, pînă la publicarea oficială a datelor din
cererea de înregistrare, de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în alt mod, precum şi însuşirea frauduloasă de către un terţ a calităţii de autor al invenţiei, al modelului de utilitate, al desenului sau al modelului industrial, al soiului de plantă, al topografiei circuitului integrat sau constrîngerea la coautorat , care au
Page 64 of 152
cauzat daune în proporţii mari,

[Art.1852 al.(1) modificat prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]

se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.

[Art.1852 al.(1), sancţiunea modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]

(2) Utilizarea fără consimţămîntul titularului a mărcii protejate sau a unui semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi a identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului, aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj în cazul mărcilor tridimensionale, oferirea produselor sub acest semn spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în acest scop, sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului în publicitate, multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menţionate, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,

[Art.1852al.(2) în redacţia LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]

se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

[Art.1852 al.(2), sancţiunea modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]

(21) Utilizarea comercială directă sau indirectă a unei denumiri de origine/indicaţii geografice înregistrate pentru produsele neacoperite de înregistrare în măsura în care aceste produse sînt comparabile cu cele înregistrate sub această denumire sau în măsura în care această utilizare permite de a profita de reputaţia denumirii protejate, precum şi uzurparea, imitarea sau evocarea asociaţiilor legate de o denumire de origine/indicaţie geografică înregistrată, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată sau dacă denumirea protejată este folosită în traducere ori este însoţită de o expresie, cum ar fi „de genul”, „de tipul”, „de stilul”, „imitaţie” ori de alte expresii similare, indicarea falsă sau înşelătoare cu privire la provenienţa, originea, natura sau calităţile esenţiale ale produsului, care figurează pe produs sau pe ambalajul acestuia, în publicitate, precum şi utilizarea în calitate de ambalaj a unui recipient de natură să creeze o impresie eronată în privinţa originii produsului, desfăşurarea unor practici susceptibile să-l inducă în eroare pe consumator în ceea ce priveşte originea adevărată a produsului, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

[Art.1852 al.(21) introdus prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]

(22) Orice practică susceptibilă să-l inducă în eroare pe consumator referitor la o denumire a specialităţii tradiţionale garantate, orice imitare a unei denumiri înregistrate şi rezervate conform legislaţiei cu privire la protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, orice folosire în comerţ a denumirilor de produse care ar putea fi confundate cu denumirile specialităţilor tradiţionale garantate înregistrate cu rezervarea denumirii conform legislaţiei cu privire la protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, orice uzurpare abuzivă sau înşelătoare a menţiunii „Specialitate tradiţională garantată” şi a simbolului naţional asociat acesteia, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,
Page 65 of 152
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

[Art.1852 al.(22) introdus prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]

(23) Utilizarea ilegală în sensul alin. (21) a unei denumiri de origine/indicaţii geografice neînregistrate, protejate în baza acordurilor bilaterale la care Republica Moldova este parte, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, săvîrşite în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

[Art.1852 al.(23) introdus prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]

(3) Fabricarea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie economică sau stocarea în aceste scopuri a produsului, folosirea de procedee, ceea ce constituie invenţii sau modele de utilitate ori include obiectul invenţiei sau al modelului de utilitate protejate, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

[Art.1852

art.363]

al.(3) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11

(4) Fabricarea, importul, exportul, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie economică sau stocarea în aceste scopuri a produsului obţinut prin aplicarea desenului sau modelului industrial protejate, dacă acest produs, integral sau într-o măsură substanţială, este o copie a desenului sau a modelului industrial protejate, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

[Art.1852 al.(4) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]

(5) Producerea, reproducerea, condiţionarea în scop de înmulţire, oferirea spre vînzare, vînzarea sau alte forme de comercializare, importul, exportul sau stocarea în aceste scopuri a materialului soiului de plantă pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

[Art.1852

art.363]

al.(5) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11

(6) Reproducerea topografiei circuitului integrat sau a unei părţi a acesteia, importul, exportul, oferirea spre vînzare, vînzarea sau distribuirea în orice alt mod în scopuri comerciale a topografiei circuitului integrat pentru care, în conformitate cu legislaţia, este
Page 66 of 152
necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

[Art.1852 al.(6) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]

(7) Acţiunile de la alin.(1), (2), (21), (22), (23), (3), (4), (5) şi (6) săvîrşite:

[Art.1852 al.(7) dispoziţie modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]

a)- exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
d) prin constrîngere fizică sau psihică;
e) în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu amendă de la 3.000 la 5.000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 7.000 la 10.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei.
Articolul 1853. Declaraţiile intenţionat false în documentele de înregistrare ce ţin de protecţia proprietăţii intelectuale �
Declaraţiile intenţionat false, operarea intenţionată cu înscrieri false în documentele ce ţin de protecţia proprietăţii intelectuale, precum şi falsificarea documentelor necesare eliberării titlului de protecţie, perfectarea intenţionată a documentelor falsificate sau prezentarea intenţionată de documente cu date care subminează autoritatea solicitantului de protecţie a
obiectului de proprietate intelectuală
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
Capitolul VI �
INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI �
Articolul 186. Furtul
(1) Furtul, adică sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Furtul săvîrşit:

a)- exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă;
d) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani.
(21) Furtul bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.

[Art.186 al.(21) introdus prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

Page 67 of 152
(3) Furtul săvîrşit:
a) în timpul unei calamităţi; ­
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ­
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1.000 la ­
3.000 unităţi convenţionale.
(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii mari

[Art.186 al.(4), dispoziția modificată prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii deosebit de mari

[Art.186 al.(5), dispoziția modificată prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.
Articolul 187. Jaful
(1) Jaful, adică sustragerea deschisă a bunurilor altei persoane,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.

[Art.187 al.(1), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(2) Jaful săvîrşit:

a)- exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;
d) prin pătrunderea în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă;
e) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe;
f) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 7 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 500 la
1000 unităţi convenţionale.

[Art.187 al.(2), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(21) Jaful bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic
se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 8 ani cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale.

[Art.187 al.(21) introdus prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

(3) Jaful săvîrşit:
a) în timpul unei calamităţi; ­
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 10 ani. ­

[Art.187 al.(3), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii mari

[Art.187 al.(4), dispoziția modificată prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 12 ani.

[Art.187 al.(4), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii deosebit de mari

[Art.187 al.(5), dispoziția modificată prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

Page 68 of 152
se pedepsesc cu închisoare de 12 la 15 ani.

[Art.187 al.(5), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

Articolul 188. Tîlhăria
(1) Tîlhăria, adică atacul săvîrşit asupra unei persoane în scopul sustragerii bunurilor, însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe,
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 600 la
1000 unităţi convenţionale.

[Art.188 al.(1), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(2) Tîlhăria săvîrşită:

a)- exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;
d) prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă;
e) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă;
f) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 10 ani.

[Art.188 al.(2), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(21) Tîlhăria în scopul sustragerii bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic
se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 10 ani cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale.

[Art.188 al.(21) introdus prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

(3) Tîlhăria săvîrşită:
a) în timpul unei calamităţi; ­
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
c) cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
d) cu deosebită cruzime ­

[Art.188 al.(3), lit.d) în redacţia LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]

se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 12 ani.

[Art.188 al.(3), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii mari

[Art.188 al.(4), dispoziția modificată prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

se pedepsesc cu închisoare de la 11 la 14 ani.

[Art.188 al.(4), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii deosebit de mari

[Art.188 al.(5), dispoziția modificată prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani.

[Art.188 al.(5), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

Articolul 189. Şantajul
(1) Şantajul, adică cererea de a se transmite bunurile proprietarului, posesorului sau deţinătorului ori dreptul asupra acestora sau de a săvîrşi alte acţiuni cu caracter patrimonial, ameninţînd cu violenţă persoana, rudele sau apropiaţii acesteia, cu răspîndirea unor ştiri defăimătoare despre ele, cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor proprietarului,
Page 69 of 152
posesorului, deţinătorului ori cu răpirea proprietarului, posesorului, deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.

[Art.189 al.(1), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(2) Şantajul săvîrşit:

a)- exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate;
d) prin ameninţare cu moartea;
e) cu deteriorarea ori distrugerea bunurilor;
f) împotriva donatorilor partidelor politice sau ai concurenţilor electorali.

[Art.189 al.(2), lit.f) introdusă prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 7 ani cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale.

[Art.189 al.(2), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; �
b) săvîrşite cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă;
c) însoţite de violenţă periculoasă pentru viaţă sau sănătate;
d) săvîrşite cu deosebită cruzime; �

[Art.189 al.(3), lit.d) în redacţia LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]

e) urmate de dobîndirea bunurilor cerute;
f) soldate cu alte urmări grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu amendă în mărime de la 1500 la 2000 unităţi convenţionale.

[Art.189 al.(3) sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), însoţite de răpirea proprietarului, posesorului sau deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora,
se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 13 ani.

[Art.189 al.(4) sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) săvîrşite în proporţii mari se pedepsesc cu închisoare de la 11 la 13 ani. �

[Art.189 al.(5) sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(6) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) săvîrşite în proporţii deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 13 la 15 ani.

[Art.189 al.(6) sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

Articolul 190. Escrocheria
(1) Escrocheria, adică dobîndirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înşelăciune sau abuz de încredere,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Escrocheria săvîrşită:

a)- exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
Page 70 of 152
c) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile;
d) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(21) Dobîndirea prin escrocherie a bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1500 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.190 al.(21) introdus prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

(3) Escrocheria săvîrşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală
se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1000 la
3000 unităţi convenţionale.
(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii mari

[Art.188 al.(4), dispoziția modificată prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii deosebit de mari

[Art.188 al.(5), dispoziția modificată prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 191. Delapidarea averii străine
(1) Delapidarea averii străine, adică însuşirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredinţate în administrarea vinovatului,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(2) Delapidarea averii străine, săvîrşită:

a)- exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile;
d) cu folosirea situaţiei de serviciu,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(21) Delapidarea averii străine săvîrşită de administratorul unei bănci,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.191 al.(21) introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

(22) Delapidarea bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1500 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.191 al.(22) introdus prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(22), săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,

[Art.191 al.(3), dispoziția modificată prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16

Page 71 of 152

art.272]

[Art.191 al.(3), dispoziția modificată prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii mari

[Art.191 al.(4), dispoziția modificată prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

[Art.191 al.(4), dispoziția modificată prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.
(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii deosebit de mari

[Art.191 al.(5), dispoziția modificată prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

[Art.191 al.(5) dispoziția modificată prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani.
Articolul 192. Pungăşia
(1) Pungăşia, adică acţiunea în scopul sustragerii bunurilor altei persoane din buzunare, genţi sau din alte obiecte prezente la persoană,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Pungăşia săvîrşită:

a)- exclusă

b) de două sau mai multe persoane,
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 4 ani cu amendă în mărime de la 200 la 1.000 unităţi convenţionale.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) săvîrşite în proporţii mari se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani.
(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) săvîrşite în proporţii deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani.
Articolul 1921. Răpirea mijlocului de transport
(1) Răpirea mijlocului de transport fără scop de însuşire
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune:
a) săvîrşită de două sau mai multe persoane;
b) însoţită de violenţă nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea victimei sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe;
c) săvîrşită prin pătrundere în garaj, în alte încăperi sau spaţii îngrădite ori păzite se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani.

[Art.1921 al.(2), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) însoţite de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea victimei sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani.

[Art.1921 al.(3), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

Articolul 1922.
Răpirea mijlocului de transport cu tracţiune animală, precum şi a animalelor de tracţiune
Răpirea mijlocului de transport cu tracţiune animală, precum şi a animalelor de tracţiune,
Page 72 of 152
fără scop de însuşire, urmată:
a) de distrugerea de bunuri;
b) de îmbolnăvirea gravă sau pieirea animalelor răpite,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.
Articolul 193. Tulburarea de posesie
Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării violenţei ori prin distrugerea sau strămutarea semnelor de hotar
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 2 ani.
Articolul 194. Însuşirea sau utilizarea ilicită a energiei electrice, termice sau a gazelor naturale ­
(1) Însuşirea energiei electrice, termice sau a gazelor naturale ori utilizarea ilicită a acestora evitînd sistemele de evidenţă instalate în modul stabilit sau prin acestea, dar deteriorate de consumator, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1.500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.
(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 240 de ore.

Articolul 195- exclus

Articolul 196. Cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere ­
(1) Cauzarea de daune materiale în proporţii mari proprietarului prin înşelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însuşire,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 200 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a)- exclusă

b) de două sau mai multe persoane
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; �

b)- exclusă

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(4) Cauzarea de daune materiale în proporţii deosebit de mari prin înşelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însuşire,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
Articolul 197. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor ­
(1) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 240 de ore.
(2) Aceleaşi acţiuni:
Page 73 of 152
a) săvîrşite prin incendiere, explozie sau prin o altă modalitate periculoasă;
b) săvîrşite din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă; ­
c) săvîrşite asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către aceasta a obligaţiilor ­
de serviciu sau obşteşti;
d) care au provocat din imprudenţă decesul persoanei se pedepsesc cu închisoare de pînă la 6 ani.
(3) Distrugerea sau risipirea bunurilor băncii de către administratorul acesteia în procesul de administrare,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 8 ani.

[Art.197 al.(3) introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559] ­

Articolul 198 - exclus ­

Articolul 199. Dobîndirea sau comercializarea bunurilor
despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală �
(1) Dobîndirea sau comercializarea, fără o promisiune prealabilă, a bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
a) de două sau mai multe persoane; ­
b) sub formă de îndeletnicire;
c) în proporţii mari ­
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă ­
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3
ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau la alin.(2) lit.a) şi b), săvîrşite în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 1991. Deteriorarea sau distrugerea ­
bunurilor de patrimoniu cultural
(1) Deteriorarea bunurilor de patrimoniu cultural
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la
1000 la 3000 de unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.
(2) Distrugerea bunurilor de patrimoniu cultural
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 6000 la
10000 de unităţi convenţionale cu (sau fără) lichidarea persoanei juridice. [Art.1991 introdus prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272] Articolul 1992. Efectuarea lucrărilor neautorizate
în siturile arheologice sau în zonele cu potenţial arheologic ­
(1) Efectuarea săpăturilor neautorizate sau căutarea de comori în siturile arheologice sau în zonele cu potenţial arheologic
se pedepsesc cu amendă de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă
la 1 an.
(2) Efectuarea lucrărilor de construcţie, precum şi a altor activităţi de intervenţie asupra solului în siturile arheologice sau în zonele cu potenţial arheologic, fără certificat de
Page 74 of 152
descărcare de sarcină arheologică
se pedepseşte cu amendă de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 7000 la 10000 de unităţi convenţionale cu (sau fără) lichidarea persoanei juridice.

[Art.1992 introdus prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

Articolul 1993. Tăinuirea sau păstrarea ilegală a bunurilor arheologice mobile
Tăinuirea sau păstrarea ilegală a bunurilor arheologice mobile, inclusiv a comorilor, descoperite întîmplător sau în cadrul unor lucrări de intervenţie asupra solului ori cu ajutorul detectoarelor de metale sau al altor aparate de teledetecţie, precum şi neanunţarea la timp a autorităţilor publice privind descoperirea întîmplătoare a bunurilor arheologice mobile, inclusiv a comorilor,
se pedepsesc cu amendă de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani.

[Art.1993 introdus prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

Articolul 1994. Comercializarea neautorizată
a bunurilor arheologice mobile
şi a bunurilor culturale mobile clasate �
(1) Comercializarea neautorizată a bunurilor arheologice mobile şi a bunurilor culturale
mobile clasate
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 500 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune:
a) săvîrşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; �
b) săvîrșită cu folosirea situaţiei de serviciu;
c) care a cauzat daune în proporţii mari �
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 700 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu
închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la
6000 la 10000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

[Art.1994 introdus prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

Articolul 1995. Accesul neautorizat cu detectoare de metale sau cu alte aparate
de teledetecţie și utilizarea lor
în siturile arheologice sau în zonele cu potențial arheologic
Accesul cu detectoare de metale sau cu alte aparate de teledetecţie și utilizarea lor în siturile arheologice sau în zonele cu potențial arheologic fără autorizarea Ministerului Culturii
se pedepseşte cu amendă de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an.

[Art.1995 introdus prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272] Articolul 200 - exclus

Capitolul VII ­ INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI ­ ŞI MINORILOR ­
Page 75 of 152
Articolul 201. Incestul
(1) Raportul sexual între rude pe linie dreaptă pînă la gradul trei inclusiv, precum şi între rude pe linie colaterală (fraţi, surori),
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.
(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) nu sînt pasibile de răspundere penală dacă, la momentul săvîrşirii faptei, nu au împlinit vîrsta de 18 ani şi diferenţa de vîrstă între ei nu este mai mare de 2 ani.
Articolul 2011. Violenţa în familie
(1) Acţiunea sau inacţiunea intenţionată comisă de un membru al familiei în privinţa altui membru al familiei, manifestată prin:
a) maltratare, alte acţiuni violente, soldate cu vătămare uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) izolare, intimidare în scop de impunere a voinţei sau a controlului personal asupra victimei;
c) privarea de mijloace economice, inclusiv lipsirea de mijloace de existenţă primară, neglijare, dacă au provocat victimei vătămare uşoară a integrității corporale sau a sănătăţii,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 180 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Faptele prevăzute la alin. (1):
a) săvîrşite asupra a doi sau a mai multor membri ai familiei; �
b) săvîrşite în legătură cu solicitarea sau aplicarea măsurilor de protecţie;
c) care au provocat vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii,
se pedepsesc cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de la 1 la 6 ani.
(3) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2) care:
a) au cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; �
b) au determinat la sinucidere sau la tentativă de sinucidere
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani.
(4) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii soldată cu decesul victimei
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani.

[Art.2011 în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661] ­ [Art.2011 introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551] ­ Articolul 202 - exclus ­

Articolul 203 - exclus

Articolul 204. Divulgarea secretului adopţiei
Divulgarea secretului adopţiei contrar voinţei adoptatorului, săvîrşită de o persoană obligată să păstreze faptul adopţiei ca un secret profesional sau de serviciu,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 luni, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 2 ani.
Articolul 205. Abuzul părinţilor şi altor persoane la adopţia copiilor �
(1) Primirea de către părinte, tutore (curator) sau alt reprezentant legal al copilului, de către altă persoană a unei recompense sub orice formă pentru consimţămîntul la adopţie sau în alte scopuri legate de adopţie
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 400 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Intermedierea, facilitarea sau încurajarea adopţiei unui copil în scop de profit, beneficiu material sau alt beneficiu
se pedepseşte cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la
Page 76 of 152
1 la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 2000 la
4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(3) Exercitarea sub orice formă a constrîngerii asupra părintelui, tutorelui (curatorului) copilului în scopul obţinerii consimţămîntului pentru adopţie sau prezentării de date neveridice pentru încuviinţarea adopţiei, instituirea tutelei (curatelei), plasamentul copilului într-o instituţie rezidenţială, într-o familie sau casă de copii de tip familial
se pedepseşte cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la
3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 2.500 la
5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Acţiunile prevăzute la alineatele (1)-(3), săvîrşite:

a) - exclusă

b) în privinţa a doi sau mai mulţi copii;
c) de o persoană cu funcţie de demnitate publică;

[Art.205 al.(4), lit.c) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

d) de două sau mai multe persoane;
e) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.000 la 6.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 206. Traficul de copii
(1) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil, precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimţămîntului unei persoane care deţine controlul asupra copilului, în scopul:
a) exploatării sexuale, comerciale şi necomerciale, în prostituţie sau în industria pornografică;
b) exploatării prin muncă sau servicii forţate;
b1) practicării cerşetoriei sau în alte scopuri josnice;
c) exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei ilegale;
d) folosirii în conflicte armate;
e) folosirii în activitate criminală;
f) prelevării organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor umane;

[Art.206 al.(1), lit.f) modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794] [Art.206 al.(1), lit.g) abrogată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794] h) vînzării sau cumpărării,

se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.206 al.(1), sancţiunea modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

(2) Aceleaşi acţiuni însoţite:
a) de violenţă fizică şi/sau psihică, de aplicare a armei de foc sau de ameninţare cu aplicarea acesteia;

[Art.206 al.(2), lit.a) modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

b) de abuz şi/sau violenţă sexuală;

[Art.206 al.(2), lit.b) modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

c) de profitare de abuz de autoritate sau de situaţia de vulnerabilitate a copilului, de ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei copilului sau altor persoane;

d) - exclusă

Page 77 of 152

e) - exclusă

f) de prelevare a organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor umane.

[Art.206 al.(2), lit.f) modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
a) săvîrşite de o persoană care anterior a săvîrşit aceleaşi acţiuni; ­
b) săvîrşite asupra a doi sau mai multor copii; ­
b1) săvîrşite de două sau mai multe persoane;

[Art.206 al.(3), lit.b1) introdusă prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

c) săvîrşite de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional;

[Art.206 al.(3), lit.c) în redacţia LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794] [Art.206 al.(3), lit.c) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77] d) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

d1) însoţite de contaminarea copilului cu o boală venerică sau cu maladia SIDA;

[Art.206 al.(3), lit.d1) introdusă prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

e) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o boală psihică a copilului, cu decesul sau sinuciderea acestuia;
e1) săvîrşite asupra copilului care se află în îngrijirea, sub ocrotirea, sub protecţia, la educarea sau la tratamentul făptuitorului;

[Art.206 al.(3), lit.e1) introdusă prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]

f) săvîrşite asupra unui copil în vîrstă de pînă la 14 ani
se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu detenţiune pe viaţă, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la
9000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Victima traficului de copii este absolvită de răspundere penală pentru infracţiunile săvîrşite de ea în legătură cu această calitate procesuală.
Articolul 207. Scoaterea ilegală a copiilor din ţară
Scoaterea copilului din ţară în baza unor acte false sau pe altă cale ilegală, precum şi abandonarea lui în străinătate în scopuri altele decît cele indicate la art.206,
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani.
Articolul 208. Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvîrşirea unor fapte imorale ­
(1) Atragerea minorilor la activitatea criminală sau instigarea lor la săvîrşirea infracţiunilor, precum şi determinarea minorilor la săvîrşirea unor fapte imorale (cerşetorie, jocuri de noroc, desfrîu etc.), săvîrşite de o persoană care a atins vîrsta de 18 ani,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de părinţi sau de alţi ocrotitori legali ai copilului, precum şi de pedagogii acestuia
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6
ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
Page 78 of 152
a) cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei;
b) prin atragerea minorilor într-un grup criminal organizat sau într-o organizaţie criminală;
c) prin atragerea minorului la săvîrşirea unei infracţiuni cu caracter terorist, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.

(4) - exclus

Articolul 2081. Pornografia infantilă
Producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, vinderea, procurarea, schimbarea, folosirea sau deţinerea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau mai mulţi copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică,

[Art.2081 dispoziţia modificată prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]

se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la
2.000 la 4.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Articolul 2082. Recurgerea la prostituţia practicată de un copil �
Beneficierea, contra oricăror avantaje materiale, de serviciile sexuale prestate de către o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 18 ani se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

[Art.2082 introdus prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]

Articolul 209. Atragerea minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente şi alte substanţe cu efect narcotizant �
(1) Atragerea de către o persoană care a atins vîrsta de 18 ani a minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente sau alte substanţe cu efect narcotizant
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau
cu închisoare de pînă la 5 ani. (2) Aceeaşi acţiune săvîrşită: a) - exclusă
b) cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani.

Articolul 210 - exclus

Capitolul VIII
INFRACŢIUNI CONTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE ŞI CONVIEŢUIRII SOCIALE
Articolul 211. Transmiterea unei boli venerice
(1) Persoana care, ştiind că suferă de o boală venerică, o transmite altei persoane
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) - exclusă

b) asupra a două sau mai multor persoane;
c) cu bună-ştiinţă asupra unui minor
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
Articolul 212. Contaminarea cu maladia SIDA
(1) Punerea intenţionată a altei persoane în pericol de contaminare cu maladia SIDA
Page 79 of 152
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 1 an.
(2) Contaminarea cu maladia SIDA de către o persoană care ştia că suferă de această boală
se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. (3) Acţiunea prevăzută la alin.(2), săvîrşită: a) asupra a două sau mai multor persoane; ­ b) cu bună-ştiinţă asupra unui minor,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani. ­
(4) Contaminarea cu maladia SIDA ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzătoare de către un lucrător medical a obligaţiilor sale profesionale
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(5) Persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) nu este pasibilă de răspundere penală dacă a comunicat din timp persoanei puse în pericol de a fi contaminată despre existenţa la primul a maladiei SIDA sau dacă persoana pusă în pericol de a fi contaminată ştia despre existenţa acestei maladii, dar benevol a săvîrşit acţiuni ce au constituit pericol de contaminare.
Articolul 213. Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale �
Încălcarea din neglijenţă de către medic sau de către un alt lucrător medical a regulilor sau metodelor de acordare a asistenţei medicale, dacă aceasta a cauzat:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul pacientului,
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 3 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 2131. �Publicitatea în scopul obţinerii ilegale de organe, ţesuturi şi celule umane
sau privind donarea ilicită a acestora �
Publicitatea în scopul obţinerii ilegale de organe, ţesuturi şi/sau celule umane, precum şi
publicitatea sau mediatizarea unor anunţuri privind donarea ilicită de organe, ţesuturi şi/sau celule umane
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 100 la 300 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 300 la 600 de unităţi convenţionale.

[Art.2131 introdus prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

Articolul 214. Practicarea ilegală a medicinei sau a activităţii farmaceutice �
(1) Practicarea medicinei ca profesie sau a activităţii farmaceutice de către o persoană care nu are licenţă sau altă autorizaţie, dacă aceasta a cauzat din imprudenţă o vătămare a sănătăţii,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat din imprudenţă decesul victimei se pedepsesc cu închisoare de pînă la 3 ani.
Articolul 2141. Producerea sau comercializarea medicamentelor contrafăcute
(1) Producerea sau comercializarea medicamentelor contrafăcute
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la
5000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a exercita o anumită
Page 80 of 152
activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni dacă au provocat din imprudenţă vătămarea gravă sau medie a sănătăţii ori decesul persoanei
se pedepsesc cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea întreprinderii.
Articolul 215. Răspîndirea bolilor epidemice
(1) Nerespectarea măsurilor de prevenire sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a provocat răspîndirea unei asemenea boli,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
1.000 la 2.000 unităţi convenţionale cu (sau fără) lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleaşi fapte soldate din imprudenţă cu vătămarea gravă sau medie a sănătăţii sau cu decesul persoanei
se pedepsesc cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la
1000 la 2000 unităţi convenţionale cu lichidarea întreprinderii.
Articolul 216. Producerea, transportarea, păstrarea, comercializarea, oferirea cu titlu oneros sau gratuit a produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, periculoase pentru viaţa sau sănătatea consumatorilor ­

[Art.216 titlul modificat prin LP115 din 26.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]

(1) Producerea, transportarea, păstrarea, comercializarea, oferirea cu titlu oneros sau gratuit a produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, periculoase pentru viaţa sau sănătatea consumatorilor, săvîrşite în proporţii mari,

[Art.216 al.(1), dispoziţia modificată prin LP115 din 26.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 800 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 5.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleaşi acţiuni:

a) - exclusă

b) dacă au provocat din imprudenţă vătămarea gravă sau medie a sănătăţii ori decesul persoanei;
c) săvîrşite în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 800 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
5.000 la 8.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

a) - exclusă

b) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
c) dacă au provocat decesul a două sau mai multe persoane,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1.000 la 1.500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
8.000 la 10.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 217. Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare �
(1) Semănatul sau cultivarea ilegală a plantelor care conţin droguri sau etnobotanice, prelucrarea sau utilizarea a astfel de plante, săvîrşite în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare,
Page 81 of 152
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 100 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora, săvîrşite în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 150 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
b1) de o persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani cu atragerea minorilor;
c) cu utilizarea drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora, a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă;
d) cu folosirea situaţiei de serviciu;
e) pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora,
se pedepsesc cu închisoare de pînă la 4 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), săvîrşite:

a) - exclusă

b) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(5) Persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la art.217 sau 2171 este liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau contracararea infracţiunii ce ţine de circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora, după caz, prin autodenunţare, predare benevolă a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora, indicare a sursei de procurare a acestor substanţe, la divulgarea persoanelor care au contribuit la săvîrşirea infracţiunii, la indicarea mijloacelor băneşti, a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracţiune. Nu poate fi considerată predare benevolă a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora ridicarea acestora la reţinerea persoanei, precum şi la efectuarea acţiunilor de urmărire penală pentru depistarea şi ridicarea lor.

[Art.217 modificat prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

Articolul 2171. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare

[Art.2171 titlul în redacția LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

(1) Semănatul ori cultivarea de plante ce conţin droguri, prelucrarea ori utilizarea unor astfel de plante fără autorizaţie sau semănatul ori cultivarea de plante pentru fabricarea produselor etnobotanice, săvîrşite în scop de înstrăinare,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 900 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
Page 82 of 152
3000 la 5000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2171al.(1) în redacția LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

(2) Producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea sau alte operaţiuni ilegale cu droguri sau cu analogi ai acestora, săvîrşite în scop de înstrăinare, ori înstrăinarea ilegală a drogurilor sau analogilor acestora,
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2171al.(2) modificat prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) de o persoană care anterior a săvîrşit aceleaşi acţiuni;
b) de două sau mai multe persoane;
b1) de o persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani cu atragerea minorilor;
c) cu utilizarea drogurilor sau a analogilor acestora, a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă;

[Art.2171al.(3), lit.c) modificată prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

d) cu folosirea situaţiei de serviciu;
e) pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora;
f) în proporţii mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), săvîrşite:

a) - exclusă

b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora;

c) - exclusă

d) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 de ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale cu lichidarea acesteia.

[Art.2171 modificat prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

Articolul 2172. Circulaţia ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora
Producerea, prepararea, prelucrarea, experimentarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, înstrăinarea sau efectuarea oricăror alte operaţiuni cu precursori în scopul producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 800 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2172 modificat prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

Articolul 2173. Circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor destinate producerii sau prelucrării drogurilor,
Page 83 of 152
etnobotanicelor sau analogii acestora
(1) Producerea, fabricarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transmiterea, transportarea sau înstrăinarea materialelor ori a utilajelor destinate producerii, preparării sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora ori cultivării plantelor care conţin aceste substanţe
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 150 la 300 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora; ­
b) pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială,
penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora,

c) - exclusă

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2173 modificat prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

Articolul 2174. Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor
(1) Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.

[Art.2174 al.(1), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu;
d) prin pătrundere în încăpere, într-un alt loc pentru depozitare sau în locuinţă;
e) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe;
f) în proporţii mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1000 la
3000 unităţi convenţionale.

[Art.2174 al.(2), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
Page 84 of 152
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora;
b) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe;
c) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani cu aplicarea unei amenzi în mărime de la
3000 la 5000 unităţi convenţionale.

[Art.2174 al.(3), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

[Art.2174 modificat prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

Articolul 2175. Consumul ilegal public sau organizarea consumului ilegal de droguri, etnobotanice sau analogii acestora ­
(1) Consumul ilegal de droguri, etnobotanice sau analogii acestora, săvîrşit în mod public sau pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.
(2) Organizarea consumului ilegal de droguri sau etnobotanice
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 700 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.

[Art.2175 modificat prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

Articolul 2176. Introducerea ilegală intenţionată în organismul
altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora ­
(1) Introducerea ilegală intenţionată, indiferent de mod, în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) - exclusă

b) faţă de două sau mai multe persoane;
c) cu bună ştiinţă faţă de un minor sau de o femeie gravidă ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;

d) - exclusă

e) cu droguri sau etnobotanice a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. ­

[Art.2176 modificat prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

Articolul 218. Prescrierea ilegală sau încălcarea regulilor de circulaţie a drogurilor
(1) Prescrierea fără necesitate a drogurilor
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Falsificarea reţetei sau a altor documente care permit obţinerea drogurilor
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1
Page 85 of 152
an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3.000 la 5.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) cu scopul de a obţine preparatele ori droguri în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Încălcarea regulilor stabilite de producere, preparare, prelucrare, procurare, păstrare, evidenţă, eliberare, înstrăinare, distribuire, transportare, expediere, utilizare, import, export, nimicire a drogurilor ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucrării drogurilor, de cultivare a plantelor care conţin droguri, care a cauzat pierderea lor, săvîrşită de către persoana în obligaţiile căreia intră respectarea regulilor menţionate,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(5) Acţiunile prevăzute la alin.(4), săvîrşite din interes material sau care au cauzat din imprudenţă vătămarea sănătăţii persoanei sau au avut alte urmări grave,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.218 modificat prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

Articolul 219. Organizarea ori întreţinerea speluncilor �
pentru consumul drogurilor sau etnobotanicelor �
(1) Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul drogurilor sau
etnobotanicelor, precum şi punerea la dispoziţie a localurilor în aceste scopuri,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de la 3 la 7 ani.

[Art.219 modificat prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]

Articolul 220. Proxenetismul
(1) Îndemnul sau determinarea la prostituţie ori înlesnirea practicării prostituţiei, ori tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o altă persoană, dacă fapta nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane,

[Art.220 al.(1), dispoziţia modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.

[Art.220 al.(1), sancţiunea modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
a) asupra a două sau mai multor persoane; �
b) asupra unei femei gravide;
c) de două sau mai multe persoane; �
Page 86 of 152
d) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani.

[Art.220 al.(2) în redacţia LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

(3) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.

[Art.220 al.(3) introdus prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794] [Art.221 abrogat prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272] Articolul 222. Profanarea mormintelor şi a monumentelor

[Art.222 titlul modificat prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

(1) Profanarea prin orice mijloace a unui mormînt, a unui monument funerar sau de for public, a unei urne funerare sau a unui cadavru, precum şi însuşirea obiectelor ce se află în mormînt sau pe el,

[Art.222 al.(1), dispoziția modificată prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
a) de două sau mai multe persoane; �
b) din motive de ură socială, naţională, rasială ori religioasă;
c) cu cauzarea de daune în proporţii mari �

[Art.222 al.(2), lit.c) introdusă prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
Capitolul IX ­
INFRACŢIUNI ECOLOGICE ­
Articolul 223. Încălcarea cerinţelor securităţii ecologice ­
Încălcarea cerinţelor securităţii ecologice la proiectarea, amplasarea, construcţia sau punerea în exploatare, precum şi la exploatarea construcţiilor industriale, agricole, ştiinţifice sau a altor obiective de către persoanele responsabile de respectarea lor, dacă aceasta a provocat:
a) mărirea esenţială a nivelului radiaţiei;
b) daune sănătăţii populaţiei;
c) pieirea în masă a animalelor;
d) alte urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 224. Încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice ­
(1) Încălcarea regulilor stabilite ce ţin de fabricarea, importul, exportul, îngroparea,
păstrarea, transportarea sau utilizarea substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, precum şi a pesticidelor, erbicidelor sau a altor substanţe chimice, dacă aceasta creează pericolul cauzării de daune esenţiale sănătăţii populaţiei sau mediului,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu
Page 87 of 152
închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni:

a) - exclusă

b) săvîrşite în zona situaţiei ecologice excepţionale sau în zona unei calamităţi naturale;
c) soldate cu impurificarea, otrăvirea sau infectarea mediului;
d) soldate cu pieirea în masă a animalelor �
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
3.000 la 5.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1), care au provocat din imprudenţă:
a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor; �
b) decesul persoanei,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă � în mărime de la 5.000 la 10.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), soldate cu decesul a două sau mai multor persoane,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 225. Tăinuirea de date sau prezentarea intenţionată de date neautentice despre poluarea mediului ­
(1) Tăinuirea datelor sau prezentarea intenţionată de către o persoană cu funcţie de
răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală, precum şi de către o persoană juridică, a datelor neautentice despre avariile cu poluare excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau cu alte urmări periculoase pentru viaţa sau sănătatea populaţiei, precum şi despre starea sănătăţii populaţiei afectate de poluarea mediului, dacă aceasta a provocat din imprudenţă:
a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor; �
b) pieirea în masă a animalelor;
c) decesul persoanei;
d) alte urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni soldate cu decesul a două sau mai multor persoane
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 226. Neîndeplinirea obligaţiilor de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice ­
(1) Eschivarea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală, precum şi de către o persoană juridică, a obligaţiilor de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice, dacă aceasta a provocat din imprudenţă:
a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor; �
b) pieirea în masă a animalelor; �
Page 88 of 152
c) decesul persoanei;
d) alte urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni soldate cu decesul a două sau mai multor persoane
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 227. Poluarea solului
(1) Impurificarea, otrăvirea, infectarea sau altă poluare a solului cu produse nocive ale activităţii economice ori de altă natură ca urmare a încălcării regulilor de manipulare cu substanţe nocive, îngrăşăminte minerale, stimulenţi de creştere a plantelor şi cu alte substanţe chimice sau biologice în timpul transportării, utilizării sau păstrării lor, dacă aceasta a cauzat daune:
a) sănătăţii populaţiei;
b) mediului;
c) producţiei agricole,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni:
a) săvîrşite în zona situaţiei ecologice excepţionale sau în zona unei calamităţi naturale; ­
b) urmate de decesul persoanei din imprudenţă ­
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
3.000 la 6.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 228. Încălcarea cerinţelor de protecţie a subsolului �
Încălcarea cerinţelor de protecţie a zăcămintelor minerale sau a altor resurse ale subsolului, construcţia neautorizată sau amplasarea deşeurilor toxice pe terenurile cu zăcăminte minerale, precum şi deversarea nesancţionată a substanţelor nocive în subsol, dacă aceasta a provocat:
a) prăbuşiri sau alunecări de proporţii ale terenului;
b) poluarea apelor subterane, creînd pericol pentru sănătatea populaţiei;
c) decesul persoanei din imprudenţă;
d) alte urmări grave,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Articolul 229. Poluarea apei
Infectarea sau altă impurificare a apelor de suprafaţă ori subterane cu ape uzate sau cu alte deşeuri ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor industriale, agricole, comunale şi de altă natură, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile regnului animal sau vegetal, resurselor piscicole, silviculturii, agriculturii sau sănătăţii populaţiei ori a provocat decesul persoanei,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
Page 89 of 152
1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Articolul 230. Poluarea aerului
Poluarea aerului cu depăşirea normelor stabilite, ca urmare a emisiei în atmosferă a poluanţilor sau a încălcării regulilor de exploatare, sau a neutilizării utilajului, aparatajului, instalaţiilor de purificare şi control al emisiilor în atmosferă, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile mediului, regnului animal sau vegetal, sănătăţii populaţiei ori a provocat decesul persoanei,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Articolul 231. Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere ­
Tăierea ilegală a arborilor şi arbuştilor din fondul silvic sau din fondul ariilor naturale protejate de stat, săvîrşită:
a) de persoane responsabile de protecţia şi paza vegetaţiei forestiere;
b) în proporţii ce depăşesc 500 de unităţi convenţionale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Articolul 232. Distrugerea sau deteriorarea masivelor forestiere ­
(1) Distrugerea sau deteriorarea în proporţii mari a masivelor forestiere în urma folosirii imprudente a focului sau a unor surse de pericol sporit
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la
3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată în proporţii ce depăşesc 500 de unităţi convenţionale a masivelor forestiere prin incendiere
se pedepseşte cu amendă de la 300 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3.000 la
6.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 233. Vînatul ilegal
Vînatul fără autorizaţia corespunzătoare fie în perioada interzisă, fie în locurile interzise, fie cu unelte şi metode nepermise (braconajul), fie cu folosirea situaţiei de serviciu, dacă acesta a cauzat daune ce depăşesc 200 de unităţi convenţionale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la
3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Articolul 234. Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vînatul sau cu alte exploatări ale apelor ­
Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vînatul sau cu alte exploatări ale apelor, cu utilizarea substanţelor explozive şi otrăvitoare sau a altor mijloace de nimicire în masă a faunei, dacă aceasta a cauzat daune ce depăşesc 200 de unităţi convenţionale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale
Page 90 of 152
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la
3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Articolul 235. Încălcarea regimului de administrare şi protecţie a fondului ariilor naturale protejate de stat �
Încălcarea regimului de administrare şi protecţie a fondului ariilor naturale protejate de stat, dacă aceasta creează pericolul cauzării de daune în proporţii mari sau a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Capitolul X �
INFRACŢIUNI ECONOMICE �
Articolul 236. Fabricarea sau punerea în circulaţie
a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false �

[Art.236 titlul modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]

(1) Fabricarea în scopul punerii în circulaţie sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti (bancnotelor şi monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare şi comemorative, emise de Banca Naţională a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine), a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plăţilor,

[Art.236 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) - exclusă

b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
c) în proporţii deosebit de mari, �
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu
amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau lichidarea persoanei juridice.
Articolul 237. Fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false �

[Art.237titlul modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]

(1) Fabricarea în scopul punerii în circulaţie sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false, care nu reprezintă semne băneşti sau titluri de valoare, dar care confirmă, stabilesc sau acordă drepturi sau obligaţii patrimoniale,

[Art.237 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) - exclusă

b) de un funcţionar ori alt salariat în exerciţiul funcţiunii;
c) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
d) în proporţii deosebit de mari �
Page 91 of 152
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 238. Dobîndirea creditului, împrumutului sau despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare prin înşelăciune
(1) Prezentarea cu bună ştiinţă a unor informaţii false în scopul obţinerii unui credit, împrumut sau despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare sau majorării sumei acestora, sau obţinerii unui credit sau împrumut în condiţii avantajoase, dacă prin aceasta au fost cauzate instituţiei financiare, organizaţiei financiare nebancare, asociaţiei de economii şi împrumut sau asigurătorului daune în mărime mai mare sau egală cu 500 unităţi convenţionale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.238 în redacția LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559] [Art.238 modificat prin LP108 din 04.06.10, MO117-118/09.07.10 art.363] Articolul 239. Încălcarea regulilor de creditare,

politicilor de acordare a împrumuturilor sau regulilor de acordare a despăgubirii/ indemnizaţiei de asigurare ­
(1) Acordarea unui credit, împrumut sau despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare cu
încălcarea intenţionată a legii, regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau normelor de prudenţă financiară, dacă prin aceasta au fost cauzate instituţiei financiare, organizaţiei financiare nebancare, asociaţiei de economii şi împrumut sau asigurătorului daune în mărime mai mare sau egală cu 500 unităţi convenţionale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni care:
a) au cauzat instituţiei financiare, asociaţiei de economii şi împrumut, organizaţiei financiare nebancare sau asigurătorului daune în proporţii deosebit de mari;
b) au condus la insolvabilitatea instituţiei financiare, asociaţiei de economii şi împrumut, organizaţiei financiare nebancare sau asigurătorului,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
[Art.239 în redacția LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559] [Art.239 modificat prin LP108 din 04.06.10, MO117-118/09.07.10 art.363] Articolul 2391. Gestiunea defectuoasă sau frauduloasă
a băncii, a societății de investiții, a societății de asigurări

[Art.2391 denumirea modificată prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]

(1) Neîntreprinderea acţiunilor necesare prevăzute de lege, de hotărîrile Băncii Naţionale a Moldovei, de hotărîrile Comisiei Naționale a Pieței Financiare, de statutul băncii, de statutul societății de investiții, a societății de asigurări, în situaţia înregistrării pierderilor financiare sau existenţei pericolului unor asemenea pierderi, de către membrii organelor de
Page 92 of 152
conducere, acţionarii, beneficiarii efectivi și persoanele afiliate ale acționarilor și beneficiarilor efectivi,

[Art.2391 al.(1) în redacția LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(2) Falsificarea sau nimicirea documentelor bancare, inducerea în eroare, prezentarea sau utilizarea unor date false, distorsionarea sau tăinuirea datelor veridice de către persoanele prevăzute la alin. (1), în procesul de administrare a băncii, a societății de investiții, a societății de asigurări

[Art.2391 al.(2) modificat prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(3) Acțiunile săvîrșite sau omisiunile admise, prevăzute în art. 238, 239 și 2391, de către membrii organelor de conducere ale băncii, acţionarii băncii, beneficiarii efectivi ai acționarilor băncii, precum și persoanele afiliate ale acționarilor și beneficiarilor efectivi, care au condus la insolvabilitatea băncii sau la declanșarea procesului rezoluție a acesteia, astfel cum este prevăzut în Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor, inclusiv ca rezultat al insolvabilității entității-mamă,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.2391 al.(3) introdus prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]

(4) În sensul prezentului articol, termenul de persoană afiliată va avea semnificația prevăzută în art. 31 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.

[Art.2391 al.(4) introdus prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709] [Art.2391 în redacția LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559] Articolul 2392. Obstrucţionarea supravegherii bancare

Săvîrşirea de către acţionarul, administratorul sau oricare alt angajat al băncii a uneia
dintre următoarele fapte:
a) nu răspunde la solicitările de informaţii ale Băncii Naţionale a Moldovei, în modul prevăzut de aceasta, în scopul exercitării competenţelor sale prevăzute de lege;
b) transmite rapoarte sau informaţii eronate Băncii Naţionale a Moldovei, nu asigură implementarea măsurilor corective, de remediere sau a restricţiilor impuse de Banca Naţională a Moldovei;
c) împiedică efectuarea inspecţiilor Băncii Naţionale a Moldovei sau a verificărilor auditorului sau refuză să prezinte documentele necesare inspecţiilor şi verificărilor;
d) obstrucţionează în orice alt mod exercitarea supravegherii de către Banca Naţională a
Moldovei,
se pedepseşte cu amendă de la 400 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 6 luni la 1 an.

[Art.2392 în redacția LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

Articolul 240. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe �
(1) Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe, dacă fapta nu constituie o însuşire,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
4000 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
Page 93 of 152
(2) Utilizarea contrar destinaţiei a subvenţiilor, donaţiilor sau ajutoarelor umanitare în proporţii mari, dacă fapta nu constituie o însuşire,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(3) Utilizarea contrar destinaţiei a împrumuturilor interne, a granturilor, creditelor, precum şi a împrumuturilor externe, în proporţii mari, dacă fapta nu constituie o însuşire,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Acţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) săvîrşite:
a) de două sau mai multe persoane; �
b) în proporţii deosebit de mari; �
c) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie �
de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 6 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 4 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.240 în redacția LP105 din 26.05.16, MO184-192/01.07.16 art.391]

Articolul 2401. Comercializarea motorinei importate pentru consum propriu sau utilizarea acesteia contrar destinației �
(1) Comercializarea pe piaţa internă a motorinei importate pentru consum propriu sau utilizarea ei în alte scopuri decît pentru consum propriu, săvîrșită în proporții ce depășesc
500 de unități convenționale,
se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleași acțiuni săvîrșite în proporţii mari sau deosebit de mari
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2401 introdusă prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare

31.03.16]

Articolul 241. Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător �
(1) Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, soldată cu obţinerea unui profit în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 200 de ore, iar persoana juridică se
Page 94 of 152
pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane; c) cu folosirea situaţiei de serviciu; d) - exclusă

e) - exclusă

f) cu obţinerea unui profit în proporţii deosebit de mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 2411. Practicarea ilegală a activităţii financiare
(1) Practicarea activităţii financiare fără înregistrare şi fără autorizare în modul prevăzut de legislaţie
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 400 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 pînă la 6 ani.

[Art.2411 introdus prin LP128 din 08.06.12, MO143-148/13.07.12 art.473]

Articolul 242. Pseudoactivitatea de întreprinzător
Pseudoactivitatea de întreprinzător, adică crearea de întreprinderi fără intenţia de a desfăşura activitatea de întreprinzător sau bancară pentru acoperirea genurilor activităţii de întreprinzător ilicite, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Articolul 2421. Manipularea unui eveniment
(1) Încurajarea, influenţarea sau instruirea unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat să întreprindă acţiuni care ar produce un efect viciat asupra evenimentului respectiv, cu scopul de a obţine bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, care nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană,
se pedepseşte cu amendă de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 5000 la 8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de către un antrenor, un agent al sportivului, un membru al juriului, un proprietar de club sportiv sau de o persoană care face parte din conducerea unei organizaţii sportive
se pedepsesc cu amendă de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 7 ani.

[Art.2421 introdus prin LP38 din 21.03.13,MO75-81/12.04.13 art.233]

Articolul 2422. Pariurile aranjate
(1) Parierea pe un eveniment sportiv sau pe un alt eveniment de pariat fie informarea altor persoane despre existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării acelui eveniment în intenţia de a le determina să participe la pariul respectiv, săvîrşită de către o persoană care cunoaşte cu certitudine despre existenţa unei înţelegeri privind trucarea acelui eveniment,
Page 95 of 152
se pedepseşte cu amendă de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1):
a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; ­
b) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă de la 3000
la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.2422 introdus prin LP38 din 21.03.13,MO75-81/12.04.13 art.233]

Articolul 243. Spălarea banilor
(1) Spălarea banilor săvîrşită prin:
a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni;
b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie sau trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite;
c) dobîndirea, deţinerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite;

[Art.243 al.(1), lit.c) modificată prin LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

d) participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor prevăzute la lit.a)-c)
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 7.000 la 10.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 10000 la
13000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.243 al.(2), sancțiunea modificată prin LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; ­
b) în proporţii deosebit de mari, ­
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în
mărime de la 13000 la 16000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.243 al.(3) sancțiunea modificată prin LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

(4) Acţiuni ilicite constituie şi faptele comise în afara teritoriului ţării dacă acestea conţin elementele constitutive ale unei infracţiuni în statul în care au fost comise şi pot constitui elementele constitutive ale unei infracţiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 244. Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor ­
(1) Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor fie prin includerea în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date denaturate privind veniturile sau
Page 96 of 152
cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea unor obiecte impozabile, dacă suma impozitului care trebuia să fie plătit depăşeşte 1500 unităţi convenţionale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.244 al.(1) în redacţia LP262 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.54]

(2) Aceeaşi acţiune:

a) - exclusă

b) care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.244 al.(2) sancţiunea în redacţia LP262 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.54]

Articolul 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice
(1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depăşeşte 2500 de unităţi convenţionale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
(2) Aceeaşi acţiune care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unităţi convenţionale sau cu
închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.2441 introdus prin LP206 din 21.10.11, MO197-202/18.11.11 art.571]

Articolul 245. Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare
(1) Includerea în prospectul emisiei sau în alte documente, în temeiul cărora se înregistrează emisia titlurilor de valoare, a informaţiilor neautentice sau care pot induce în eroare, aprobarea cu bună-ştiinţă a prospectului emisiei care conţine informaţii neautentice sau care pot induce în eroare, precum şi aprobarea rezultatelor emisiei vădit neautentice, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni:

a) - exclusă

b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
c) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 2451. Manipularea pe piaţa valorilor mobiliare
(1) Acţiunile de manipulare, în proporţii mari, pe piaţa valorilor mobiliare prin:
Page 97 of 152
a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care oferă sau pot oferi informaţii false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul valorilor mobiliare; care menţin, prin acţiunea unei sau a mai multor persoane ce activează împreună, preţul unuia sau al mai multor valori mobiliare la un nivel anormal ori artificial;
b) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune;
c) difuzarea şi/sau răspîndirea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv Internet sau prin orice alt mijloc, a informaţiilor care oferă sau pot oferi informaţii false sau care induc în eroare asupra valorilor mobiliare, inclusiv difuzarea şi/sau răspîndirea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2451 în redacția LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

Articolul 2452. Încălcarea legislaţiei la ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare ­

[Art.2452 titlul în redacția LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

(1) Accesarea de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare, includerea intenţionată în registrul deţinătorilor de valori mobiliare a informaţiilor neautentice, denaturate, false, urmată de transferul dreptului de proprietate către o altă persoană, eliberarea de către deţinătorul de registru a listei acţionarilor în alte cazuri decît cele prevăzute de legislaţie, precum şi folosirea listei acţionarilor de către orice persoană în scopul achiziţionării sau vînzării de acţiuni ale societăţii, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari.

[Art.2452 al.(1) în redacția LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite din imprudenţă, care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

[Art.2452 al.(2) modificat prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

(3) Acţiunile descrise la alin.(1):

[Art.2452 al.(3) modificat prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

a) - exclusă

b) care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu
Page 98 of 152
închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 2453. Utilizarea abuzivă a informaţiilor �
privilegiate pe piaţa valorilor mobiliare �
(1) Utilizarea de către orice persoană a informaţiilor privilegiate cu intenţia de a dobîndi
sau înstrăina, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, valori mobiliare la care aceste informaţii se referă, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleaşi acţiuni:
urmate de dobîndirea sau înstrăinarea de valori mobiliare;
care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari, �
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2453 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

Articolul 2454. Încălcarea prevederilor cu privire la modul de încheiere a unor tranzacţii cu bunurile societăţii comerciale �
(1) Încălcarea modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi/sau a tranzacţiilor cu conflict de interese în cadrul societăţii comerciale, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 6 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 pînă la 5 ani.

[Art.2454 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

Articolul 2455. Refuzul intenţionat de a dezvălui şi/sau prezenta informaţiile prevăzute de legislaţia privind piaţa financiară nebancară sau bancară �
(1) Refuzul intenţionat de a dezvălui şi/sau prezenta informaţiile prevăzute de legislaţia privind piaţa financiară nebancară sau bancară, sau prezentarea intenţionată a unor informaţii neautentice, denaturate sau false, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale.
(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate,
Page 99 of 152
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2455 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

Articolul 2456. Practicarea activităţilor profesioniste pe piaţa financiară nebancară fără licenţă �
(1) Practicarea activităţilor profesioniste pe piaţa financiară nebancară fără licenţă, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2456 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

Articolul 2457. Încălcarea cerinţelor privind activitatea profesionistă pe piaţa financiară nebancară
(1) Nerespectarea de către participantul profesionist la piaţa financiară nebancară a condiţiilor stabilite în licenţă, a regulilor prudenţiale stabilite prin lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2457 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

Articolul 2458. Încălcarea legislaţiei la desfăşurarea activităţii de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă
la ele �
(1) Desfăşurarea activităţii de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la
ele cu încălcarea prevederilor legislaţiei, inclusiv acţiunile intenţionate ale estimatorului –
participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare de subestimare sau supraestimare a
Page 100 of 152
valorilor mobiliare, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2458 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

Articolul 2459. Împiedicarea realizării drepturilor asociaţilor (acţionarilor) societăţii comerciale şi privarea nelegitimă
de aceste drepturi �
(1) Încălcarea legislaţiei privind convocarea şi desfăşurarea adunării generale a
asociaţilor (acţionarilor) societăţii comerciale care a cauzat daune în proporţii mari, săvîrşită prin:
a) refuzul sau eschivarea de la convocarea adunării generale a asociaţilor (acţionarilor)
societăţii comerciale;
b) neinformarea în modul stabilit de lege privind desfăşurarea adunării generale a asociaţilor (acţionarilor) sau şedinţei consiliului sau divulgarea unor informaţii vădit false cu privire la data, ora şi locul adunării generale sau a şedinţei consiliului;
c) refuzul ilegal de a înregistra persoanele care au dreptul să participe la adunarea generală a asociaţilor (acţionarilor);
d) desfăşurarea adunării generale a asociaţilor (acţionarilor) în lipsa cvorumului necesar;
e) împiedicarea exercitării libere a dreptului la vot în cadrul aprobării deciziei la o adunare generală a asociaţilor (acţionarilor) sau şedinţa consiliului unei societăţi comerciale sau denaturarea intenţionată a rezultatelor votării prin introducerea în procesul-verbal, în extrasul din procesul-verbal al adunării generale sau al şedinţei consiliului, precum şi în alte documente care includ informaţia privind modul şi rezultatele votării a informaţiilor vădit false despre numărul de voturi, cvorum sau rezultatele votării; prin întocmirea listei vădit false a persoanelor care au dreptul să participe la adunarea generală a asociaţilor (acţionarilor) sau la şedinţa consiliului; prin calcularea vădit falsă a voturilor sau buletinelor de vot;
f) blocarea sau limitarea accesului asociatului (acţionarului) societăţii comerciale sau a unui membru al consiliului la exercitarea dreptului de vot;
g) votarea în numele asociatului (acţionarului) societăţii comerciale sau în numele unui membru al consiliului în baza procurii (mandatului) vădit false sau în lipsa vădită a împuternicirilor;
h) aprobarea deciziilor referitor la modificarea şi/sau completarea actului de constituire (statutului) a societăţii comerciale, sau privind schimbarea componenţei organelor de conducere a societăţii comerciale, sau privind desemnarea unei organizaţii gestionare sau privind numirea unui administrator, sau privind majorarea capitalului social al societăţii comerciale sau privind reorganizarea sau dizolvarea societăţii comerciale cu încălcarea legislaţiei;
i) orice alte acţiuni săvîrşite în scopul stabilirii unui control ilegal asupra societăţii comerciale,
Page 101 of 152
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 3000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 240 ore, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni, dacă ele au fost comise prin constrîngerea unui asociat (acţionar) sau unui membru al consiliului societăţii comerciale să voteze în anumit fel sau să refuze să voteze şi sunt legate de şantaj, precum şi ameninţarea cu violenţa, distrugerea sau deteriorarea bunurilor acestuia, au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau care au adus la insolvabilitatea societăţii comerciale,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 pînă la 5 ani.

[Art.2459 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

Articolul 24510. Obţinerea ilegală şi/sau divulgarea informaţiilor ce constituie secret comercial sau bancar ­
(1) Colectarea de informaţii care constituie secret comercial sau bancar prin sustragerea de informaţii, inclusiv folosirea mijloacelor tehnice speciale, extorcare sau ameninţarea cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 4000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(2) Divulgarea ilicită sau utilizarea informaţiilor ce constituie secret comercial sau bancar de către persoana căreia i-a fost încredinţată sau i-a devenit cunoscută această informaţie în virtutea atribuţiilor deţinute, fără consimţămîntul proprietarului informaţiei,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de la 1 la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(3) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.24510 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

Articolul 24511. Încălcarea legislaţiei privind activitatea fondurilor nestatale de pensii ­
(1) Încălcarea legislaţiei privind activitatea fondurilor nestatale de pensii care au cauzat daune în proporţii mari prin:
a) prezentarea unor informaţii eronate sau refuzul de a da informaţii despre investiţii, starea activelor de pensii;
b) includerea în rapoartele prezentate în conformitate cu prevederile legislaţiei a unor date eronate;
c) prezentarea de către beneficiar a unor documente false sau întocmite greşit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate;
d) însuşirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greşit, a mijloacelor acumulate în fond;
e) netransferarea de către patron în fond a defalcărilor din salariul membrului fondului;
f) divulgarea informaţiei privind starea conturilor de pensie şi plata pensiei suplimentare de către o persoană cu funcţii de răspundere a fondului;
g) acţiunea premeditată a managerului, depozitarului activelor fondului sau auditorului, ce a cauzat prejudicii membrilor fondului,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 3000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 240 ore, în ambele cazuri cu (sau fără)
Page 102 of 152
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari:
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.24511 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

Articolul 24512. Încălcarea legislaţiei privind activitatea birourilor istoriilor de credit �
(1) Obţinerea, utilizarea în alte scopuri sau în alt mod decît cel prevăzut în lege şi/sau divulgarea în orice formă de către birourile istoriilor de credit, utilizatorii istoriei de credit, sursele de formare a istoriei de credit, precum şi de către persoanele cu funcţie de răspundere ale acestora a informaţiei care constituie secret comercial al biroului istoriilor de credit, al sursei de formare a istoriei de credit, al subiectului istoriei de credit sau al utilizatorului istoriei de credit, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.24512 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

Articolul 246. Limitarea concurenţei libere
Limitarea concurenţei libere prin încheierea unui acord ilegal care prevede diviziunea pieţei, limitarea accesului la piaţă, cu înlăturarea altor agenţi economici, majorarea sau menţinerea preţurilor unice, dacă prin aceasta a fost obţinut un profit în proporţii deosebit de mari sau au fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari unei terţe persoane,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
Articolul 2461. Concurenţa neloială
Orice act de concurenţă neloială, inclusiv:
a) crearea, prin orice mijloace, de confuzie cu întreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industrială sau comercială a unui concurent;
b) răspîndirea, în procesul comerţului, de afirmaţii false, care discreditează întreprinderea, produsele sau activitatea de întreprinzător a unui concurent;
c) inducerea în eroare a consumatorului referitor la natura, la modul de fabricare, la caracteristicile, la aptitudinea de întrebuinţare sau la cantitatea mărfurilor concurentului;
d) folosirea denumirii de firmă sau a mărcii comerciale într-o manieră care să producă confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic;
e) compararea în scopuri publicitare a mărfurilor produse sau comercializate ale unui agent economic cu mărfurile unor alţi agenţi economici
se pedepsesc cu amendă de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1
Page 103 of 152
la 5 ani.
Articolul 2462. Falsificarea şi contrafacerea produselor �
(1) Falsificarea produselor, adică fabricarea lor în scop de comercializare fără documente
de însoţire, provenienţă, calitate şi conformitate, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestei acţiuni, săvîrşite în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
(2) Contrafacerea produselor, adică acţiunile specificate la alin. (1) cu referire la produsele care constituie sau includ un obiect de proprietate intelectuală protejat, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestei acţiuni, săvîrşite în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

[Art.2462 introdus prin LP115 din 26.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]

Articolul 247. Constrîngerea de a încheia o tranzacţie sau de a refuza încheierea ei �
(1) Constrîngerea de a încheia o tranzacţie sau de a refuza încheierea ei, însoţită de ameninţări cu aplicarea violenţei, cu nimicirea sau deteriorarea bunurilor, precum şi cu răspîndirea unor informaţii care ar cauza daune considerabile drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei sau rudelor ei apropiate, în lipsa semnelor de şantaj,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de
pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) - exclusă

b) cu aplicarea violenţei, cu nimicirea sau cu deteriorarea bunurilor;
c) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 248. Contrabanda
(1) Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi a altor valori în proporţii mari, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la
3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a substanţelor narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive şi explozive, precum şi a deşeurilor nocive şi a produselor cu destinaţie dublă, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
Page 104 of 152
3.000 la 5.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniţiilor, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
5.000 la 10.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a valorilor culturale, eludîndu- se controlul vamal ori tăinuindu-le de el prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, precum şi nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ţară, în cazul în care întoarcerea lor este obligatorie,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(5) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2), (3) sau (4), săvîrşite:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) de o persoană cu funcţie de răspundere, cu folosirea situaţiei de serviciu;
d) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(6) - exclus

Articolul 249. Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale
(1) Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale în proporţii mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1500 la 2000 unităţi convenţionale.
(3) Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale în proporţii deosebit de mari se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale.
Articolul 250. Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz ­
(1) Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor fără
marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu
Page 105 of 152
privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Aceleaşi acţiuni însoţite de:
a) marcarea cu alte timbre decît cele de modelul stabilit; �
b) cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari �
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unităţi convenţionale, iar persoana �
juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unităţi convenţionale cu
privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 2501. Fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulaţie şi utilizarea acestora
(1) Falsificarea semnelor de marcare de stat, punerea în circulaţie şi utilizarea acestora, precum şi fabricarea, comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase cu marcaj fals
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 10000 unităţi convenţionale sau cu privarea de a exercita o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; �
b) în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani. �

[Art.2501 introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare

01.01.14]

Articolul 251. Însuşirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, luate în leasing, sechestrate
sau confiscate �

[Art.251 titlul modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în

vigoare 08.11.14]

Însuşirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate ori utilizarea lor în alte scopuri, săvîrşită de o persoană căreia i-au fost încredinţate aceste bunuri sau care era obligată, conform legii, să asigure integritatea lor,

[Art.251 dispoziția modificată prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 1.500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Articolul 252. Insolvabilitatea intenţionată
(1) Insolvabilitatea intenţionată care a cauzat creditorului daune în proporţii mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) de două sau mai multe persoane; �
b) cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari �
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Page 106 of 152
(3) Cauzarea insolvabilităţii băncii, prin acţiuni sau inacţiuni intenţionate ale administratorului acesteia, inclusiv prin efectuarea cheltuielilor excesive, vinderea activelor băncii la un preţ sub valoarea reală a acestora, asumarea obligaţiilor nerezonabile, angajarea în relaţii de afaceri cu o persoană insolvabilă, omiterea colectării creanţelor băncii la scadenţă sau în orice alt mod contrar bunei administrări, care diminuează intenţionat patrimoniul băncii,
se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 6 ani şi cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale.

[Art.252 al.(3) introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

(4) Acţiunile prevăzute la alin. (3) săvîrşite:
a) de un grup de administratori şi/sau de acţionari; ­
b) cu scopul de a evita plata creanţelor şi repornirea afacerii bancare, ­
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 6 ani şi cu amendă în mărime de la 2500 la 3000
unităţi convenţionale.

[Art.252 al.(4) introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

Articolul 253. Insolvabilitatea fictivă
(1) Insolvabilitatea fictivă care a cauzat creditorului daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) de două sau mai multe persoane; ­
b) cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari ­
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Articolul 254 - exclus

Articolul 255. Înşelarea clienţilor
(1) Depăşirea preţurilor cu amănuntul stabilite, precum şi a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile sociale şi comunale prestate populaţiei, înşelarea la socoteală sau altă inducere în eroare a clienţilor, săvîrşite în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) în proporţii deosebit de mari ­
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale cu (sau
fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 256. Primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei ­
(1) Primirea, prin extorcare, de către un salariat dintr-o întreprindere, instituţie sau organizaţie, a unei remuneraţii sau a altor avantaje patrimoniale pentru îndeplinirea unor
lucrări sau pentru prestarea unor servicii în sfera comerţului, alimentaţiei publice,
transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de altă natură, lucrări şi servicii ce ţin de obligaţiile de serviciu ale acestui salariat,

[Art.256 al.(1), dispoziţia modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92;

în vigoare 25.02.14]

Page 107 of 152

[Art.256 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore.

[Art.256 al.(1), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) în proporţii mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

[Art.256 al.(2), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

Articolul 257. Executarea necalitativă a construcţiilor
(1) Darea în folosinţă a caselor de locuit, a obiectivelor industriale, a construcţiilor în domeniul transporturilor şi energeticii, a altor construcţii în stare necalitativă, neterminate sau necorespunzînd condiţiilor proiectului de către conducătorii organizaţiilor de construcţie, conducătorii de şantier şi persoanele cu funcţie de răspundere care exercită controlul calităţii în construcţii
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la
2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Continuarea de către persoanele responsabile a lucrărilor executate necorespunzător şi oprite prin acte de control, în cazul în care aceasta poate afecta rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 200 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3.000 la 5.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea de către persoanele responsabile a unui complex urbanistic ori a unei construcţii sau executarea de modificări ale acestora fără respectarea prevederilor documentelor normative privind siguranţa, rezistenţa şi stabilitatea, dacă aceasta a avut drept urmare:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei ori pierderea de către aceasta a capacităţii de muncă;
b) distrugerea totală sau parţială a construcţiei;
c) distrugerea sau defectarea unor instalaţii sau utilaje importante;
d) daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
5.000 la 10.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Acţiunile prevăzute la alin.(3), care au provocat decesul persoanei,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5.000 la 11000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.257 al.(4), sancțiunea modificată prin RMO388 din 11.11.16, MO388-398/11.11.16 pag.8]

Articolul 258. Încălcarea regulilor de exploatare, reparaţii şi modificare a locuinţelor dintr-un bloc de locuit �
Încălcarea de către proprietari, sau locatari a regulilor de exploatare, reparaţie
Page 108 of 152
şi modificare a locuinţelor dintr-un bloc de locuit, precum şi a comunicaţiilor lor interne, fapt care cauzează daune deosebit de mari integrităţii structurale a blocului de locuit sau a locuinţelor altor proprietari sau locatari ori înrăutăţeşte condiţiile locative ale acestora,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale.
Capitolul XI
INFRACŢIUNI INFORMATICE ŞI INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAŢIILOR
Articolul 259. Accesul ilegal la informaţia computerizată
(1) Accesul ilegal la informaţia computerizată, adică la informaţia din calculatoare, de pe suporţii materiali de informaţie, din sistemul sau reţeaua informatică, al unei persoane care nu este autorizată în temeiul legii sau al unui contract, depăşeşte limitele autorizării ori nu are permisiunea persoanei competente să folosească, să administreze sau să controleze un sistem informatic ori să desfăşoare cercetări ştiinţifice sau să efectueze orice altă operaţiune într-un sistem informatic, dacă este însoţit de distrugerea, deteriorarea, modificarea, blocarea sau copierea informaţiei, de dereglarea funcţionării calculatoarelor, a sistemului sau a reţelei informatice şi dacă a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) cu violarea sistemelor de protecţie;
d) cu conectarea la canalele de telecomunicaţii;
e) cu folosirea unor mijloace tehnice speciale;
f) cu utilizarea ilegală a calculatorului, sistemului sau reţelei informatice, în scopul săvîrşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin.(1), la art.2601–2603, 2605 şi 2606;
g) în privinţa informaţiei protejată de lege;
h) în proporţii deosebit de mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 260. Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziţie a mijloacelor tehnice sau produselor program �
Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispoziţie, sub orice altă formă, în mod ilegal, a mijloacelor tehnice sau produselor program, concepute sau adaptate, în scopul
săvîrşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art.237, 259, 2601–2603, 2605 şi 2606
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la
6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
Articolul 2601. Înterceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice �
Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice (inclusiv a unei emisii electronice) care nu sînt publice şi care sînt destinate unui sistem informatic, provin dintr-un
asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la
Page 109 of 152
6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
Articolul 2602. Alterarea integrităţii datelor informatice ţinute într-un sistem informatic �
Modificarea, ştergerea sau deteriorarea intenţionată a datelor informatice ţinute într-un sistem informatic ori restricţionarea ilegală a accesului la aceste date, transferul neautorizat de date informatice dintr-un sistem informatic, dintr-un mijloc de stocare, dobîndirea, comercializarea sau punerea la dispoziţie, sub orice formă, a datelor informatice cu acces limitat, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 2603. Perturbarea funcţionării sistemului informatic
(1) Perturbarea funcţionării unui sistem informatic prin introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la aceste date, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 700 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
(2) Aceeaşi acţiune:
a) săvîrşită din interes material;
b) săvîrşită de două sau mai multe persoane;
c) săvîrşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
d) care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 700 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la
6000 unităţi convenţionale sau cu lichidarea întreprinderii.
Articolul 2604. Producerea, importul, comerciali zarea
sau punerea ilegală la dispoziţie a parolelor, codurilor de acces sau a datelor similare �
(1) Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispoziţie, sub orice altă formă, în mod ilegal, a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare care permit accesul total sau parţial la un sistem informatic în scopul săvîrşirii uneia dintre infracţiunile
prevăzute la art.237, 259, 2601–2603, 2605 şi 2606, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la
3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Aceleaşi acţiuni:
a) săvîrşite din interes material;
b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
c) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
d) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la
6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
Articolul 2605. Falsul informatic
Introducerea, modificarea sau ştergerea ilegală a datelor informatice ori restricţionarea ilegală a accesului la aceste date, rezultînd date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice
Page 110 of 152
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 2606. Frauda informatică
(1) Introducerea, modificarea sau ştergerea datelor informatice, restricţionarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni:
a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; ­
b) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 9 ani. ­ Articolul 261. Încălcarea regulilor de securitate
a sistemului informatic �
Încălcarea regulilor de colectare, prelucrare, păstrare, difuzare, repartizare a informaţiei
ori a regulilor de protecţie a sistemului informatic, prevăzute în conformitate cu statutul informaţiei sau gradul ei de protecţie, dacă această acţiune a contribuit la însuşirea, denaturarea sau la distrugerea informaţiei ori a provocat alte urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Articolul 2611. Accesul neautorizat la reţelele şi serviciile de telecomunicaţii �
(1) Accesul neautorizat la reţelele şi/sau serviciile de telecomunicaţii cu utilizarea reţelelor şi/sau serviciilor de telecomunicaţii ale altor operatori, dacă acesta a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceeaşi acţiune:

a) - exclusă

b) săvîrşită de două sau mai multe persoane;
c) săvîrşită cu violarea sistemelor de protecţie;
d) săvîrşită cu folosirea mijloacelor tehnice speciale;
e) care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
3.000 la 6.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Capitolul XII INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
Articolul 262. Încălcarea regulilor de zbor
Intrarea, ieşirea sau tranzitarea aeriană a teritoriului Republicii Moldova fără autorizaţia stabilită, nerespectarea căilor aeriene indicate în autorizaţie, a locurilor de aterizare, a punctelor de intrare, a înălţimii de zbor fără autorizarea organelor respective sau altă
Page 111 of 152
încălcare a regulilor referitoare la executarea zborurilor în spaţiul aerian al Republicii
Moldova
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
Articolul 263. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian �
(1) Încălcarea de către un lucrător al transportului feroviar, naval sau aerian a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a transportului, încălcare ce a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune materiale în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune care a provocat:
a) decesul unei persoane; �
b) alte urmări grave �
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce �
mijloace de transport pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 264. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport �
(1) Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din
imprudenţă o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită în stare de ebrietate
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 1000 unităţi convenţionale, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
(3) Acţiunea prevăzută la alin.(1), care a provocat:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; �
b) decesul unei persoane,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace �
de transport pe un termen de pînă la 4 ani.
(4) Acţiunea prevăzută la alin.(3), săvîrşită în stare de ebrietate,
se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 4 la 5 ani.
(5) Acţiunea prevăzută la alin.(1), care a cauzat decesul a două sau mai multor persoane,
se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 5 ani.
(6) Acţiunea prevăzută la alin.(5), săvîrşită în stare de ebrietate,
se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 5 ani.
Articolul 2641. Conducerea mijlocului de transport
în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe �
Page 112 of 152
(1) Conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
(2) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii mijlocului de transport către o persoană care se află în stare de ebrietate, dacă această acţiune a provocat urmările indicate la art.264,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 450 la 550 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
(3) Refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului mijlocului de transport de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3), săvîrşite de către o persoană care nu deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce mijloace de transport,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 700 la 800 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
Articolul 265. Punerea în exploatare a mijloacelor
de transport cu defecte tehnice vădite �
Punerea în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite sau altă
încălcare gravă a regulilor de exploatare a acestora, ce asigură securitatea circulaţiei, săvîrşită de către o persoană responsabilă pentru starea tehnică sau pentru exploatarea mijloacelor de transport, precum şi încălcarea de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală a regimului de lucru al şoferilor sau mecanizatorilor, dacă aceste acţiuni au provocat urmările indicate la art.264,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere legate de asigurarea stării tehnice sau a exploatării mijloacelor de transport pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 266. Părăsirea locului accidentului rutier
Părăsirea locului accidentului rutier de către persoana care conducea mijlocul de transport şi care a încălcat regulile de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, dacă aceasta a provocat urmările indicate la art.264 alin.(3) şi (5),
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
Articolul 267. Repararea necalitativă a căilor de comunicaţie, a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian ori punerea lor în exploatare cu defecte tehnice �
Repararea necalitativă a căilor de comunicaţie, a instalaţiilor de pe ele, a mijloacelor de
telecomunicaţii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval, aerian, precum şi punerea lor în exploatare cu defecte tehnice, sau încălcarea gravă a regulilor de exploatare a acestora, acţiuni săvîrşite de o persoană responsabilă pentru starea tehnică sau pentru exploatarea lor, dacă au provocat urmările indicate la art.263,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 7 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa
Page 113 of 152
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 268. Deteriorarea sau distrugerea intenţionată a căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport �
Deteriorarea sau distrugerea intenţionată a căilor de comunicaţie, a instalaţiilor de pe ele,
a mijloacelor de telecomunicaţii sau de semnalizare ori a altor utilaje pentru transporturi, precum şi a mijloacelor de transport, dacă aceasta a provocat urmările indicate la art.263 sau art. 264 alin.(5),
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 7 ani.
Articolul 269. Încălcarea regulilor privind menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei �
Încălcarea de către pasager, pieton sau alt participant la trafic a regulilor privind menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei, dacă aceasta a provocat urmările indicate la art.264,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 270. Oprirea samavolnică, fără necesitate, a trenului �
Oprirea samavolnică, fără necesitate, a trenului prin decuplarea conductei generale a frînei sau printr-un alt mijloc, dacă aceasta a provocat:
a) accidente cu oameni;
b) deraierea sau deteriorarea materialului rulant;
c) alte urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 7 ani.
Articolul 271. Blocarea intenţionată a arterelor de transport �
Blocarea intenţionată a arterelor de transport prin crearea de obstacole, prin stabilirea de posturi sau prin alte mijloace, dacă aceasta a provocat:
a) accidente cu oameni;
b) alte urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani.
Articolul 272. Constrîngerea lucrătorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-şi îndeplini obligaţiile de serviciu �
(1) Constrîngerea lucrătorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-şi îndeplini obligaţiile de serviciu prin ameninţare cu moartea, cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, cu distrugerea averii lui sau a rudelor lui apropiate, dacă a existat pericolul realizării unei astfel de ameninţări,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 200 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
b) de două sau mai multe persoane
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

Articolul 273 - exclus

Articolul 274 - exclus

Articolul 275. Deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau �
Page 114 of 152
fluviale
(1) Deturnarea, capturarea sau exercitarea ilegală a controlului asupra unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale ori ocuparea gării, aeroportului, portului sau altei întreprinderi, instituţii, organizaţii de transport, precum şi acapararea încărcăturilor, fără scop de însuşire,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani. (2) Aceleaşi acţiuni:
a) săvîrşite de două sau mai multe persoane; ­
b) însoţite de violenţă sau de ameninţare cu aplicarea ei ori de o altă formă de intimidare; ­
b1) săvîrşite asupra unei aeronave aflate în zbor;
c) soldate cu avarierea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale;
d) soldate cu alte urmări grave
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au provocat: a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; ­ b) decesul unei persoane,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani. ­
Articolul 276. Falsificarea elementelor de identificare ale autovehiculelor ­
(1) Falsificarea seriei, a numărului de identificare ale şasiului, caroseriei sau motorului auto prin ştergere, înlocuire sau modificare
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1.500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

Articolul 277 - exclus

Capitolul XIII ­ INFRACŢIUNI CONTRA SECURITĂŢII ­ PUBLICE ŞI A ORDINII PUBLICE ­
Articolul 278. Actul terorist
(1) Actul terorist, adică provocarea unei explozii, a unui incendiu sau săvîrşirea altei fapte care creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului ori alte urmări grave, dacă această faptă este săvîrşită în scopul de a intimida populația unui stat ori o parte din ea, de a atrage atenţia societăţii asupra ideilor politice, religioase ori de altă natură ale făptuitorului sau de a sili un stat, o organizație internațională, o persoană juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni, precum şi ameninţarea de a săvîrşi astfel de fapte în aceleaşi scopuri,

[Art.278 al.(1) dispoziția modificată prin LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani. (2) Aceeaşi faptă săvîrşită:

a) - exclusă

b) de un grup criminal organizat;
c) cu aplicarea armelor de foc sau a substanţelor explozive;
d) cu vătămarea gravă sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
e) cu cauzarea de daune materiale în proporţii deosebit de mari ­
Page 115 of 152
se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani. (3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2):
a) săvîrşite de o organizaţie criminală; ­
b) soldate cu decesul unei persoane din imprudenţă se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani. ­
(4) Actul terorist săvîrşit prin omorul unei sau mai multor persoane în scopurile prevăzute la alin. (1)
se pedepseşte cu închisoare de la 16 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
(5) Persoanei care a comis actul de terorism, altor participanţi li se pot aplica pedepse penale minime, prevăzute la prezentul articol, dacă ei au preîntîmpinat autorităţile despre faptele respective şi prin aceasta au contribuit la evitarea morţii oamenilor, a vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii, a altor urmări grave sau la demascarea altor făptuitori.
(6) Persoana care a participat la pregătirea actului de terorism se liberează de răspundere penală dacă ea, prin anunţarea la timp a autorităţilor sau prin alt mijloc, a contribuit la preîntîmpinarea realizării actului de terorism şi dacă acţiunile ei nu conţin o altă componenţă de infracţiune.
Articolul 2781. Livrarea, plasarea, punerea în funcţiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv
ori a altui dispozitiv cu efect letal ­
(1) Livrarea, plasarea, punerea în funcţiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a
altui dispozitiv cu efect letal într-un loc de utilizare publică, în cadrul unui obiect de stat sau guvernamental, al unui obiect de infrastructură sau al sistemului de transport public sau săvîrşirea acestor acţiuni împotriva locului sau obiectelor menţionate cu scopul de a cauza:
a) moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; ­
b) daune esenţiale acestui loc, obiect sau sistem
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani. (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
a) cu vătămarea gravă sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii; ­
b) cu cauzarea de daune în proporţii mari sau deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani. ­
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b), care au provocat din imprudenţă decesul unei persoane,
se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 12 ani.
(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 18 ani.
(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1), însoţite de omor intenţionat,
se pedepsesc cu închisoare de la 16 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă. ­
Articolul 279. Finanţarea terorismului
(1) Finanţarea terorismului, adică punerea la dispoziţie sau colectarea intenţionată de către orice persoană, prin orice metodă, direct sau indirect, a bunurilor de orice natură dobîndite prin orice mijloc, sau prestarea unor servicii financiare în scopul utilizării acestor bunuri ori servicii sau cunoscînd că vor fi utilizate, în întregime sau parţial:
a) la organizarea, pregătirea ori comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist;
b) în orice scop, de către un grup criminal organizat, o organizaţie criminală sau de o persoană aparte care comite ori întreprinde tentative de comitere a unei infracţiuni cu caracter terorist sau care organizează, dirijează, se asociază, se înţelege în prealabil, instigă sau participă în calitate de complice la comiterea acestei infracţiuni,
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 10000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.279 al.(1), lit.b) modificată prin LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

Page 116 of 152
(2) Infracţiunea de finanţare a terorismului se consideră consumată indiferent de faptul dacă infracţiunea cu caracter terorist a fost comisă, dacă bunurile au fost utilizate la comiterea acestei infracţiuni de către grupul, organizaţia ori persoana menţionată la alin. (1) lit. b) sau dacă infracțiunea a fost săvîrșită pe teritoriul ori în afara teritoriului Republicii Moldova.
[Art.279 al.(2) modificat prin LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246] [Art.279 al.(3) abrogat prin LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246] Articolul 2791. Recrutarea, instruirea sau acordarea
altui suport în scop terorist �
(1) Recrutarea în scop terorist, adică solicitarea adresată unei persoane de a comite sau de
a participa la pregătirea ori comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist, sau de a se asocia la o organizaţie sau un grup, cu intenţia sau cunoscînd că această solicitare este făcută în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infracţiuni cu caracter terorist,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 7000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Instruirea în scop terorist, adică furnizarea de instrucţiuni cu privire la fabricarea sau utilizarea dispozitivelor ori substanţelor explozive, a armelor de distrugere în masă, a dispozitivelor ori materialelor radioactive, a armelor de foc ori a altor arme sau substanţe nocive ori periculoase sau cu privire la alte metode ori tehnici specifice, cu intenţia sau cunoscînd că această furnizare este făcută în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infracţiuni cu caracter terorist,
se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 9 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 5000 la 8000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Procurarea, păstrarea, producerea, transportarea sau furnizarea de arme, muniţii, alte dispozitive sau mijloace distructive, arme biologice, substanţe nocive ori periculoase, înlesnirea trecerii frontierei de stat, găzduirea, facilitarea pătrunderii în zone cu acces limitat, culegerea, deţinerea în scopul transmiterii ori punerea la dispoziţie de date despre obiective-ţintă, precum şi acordarea altui suport, sub orice formă, cu intenţia sau cunoscînd că aceste acţiuni sînt săvîrşite în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infracţiuni cu caracter terorist,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 10000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvîrşite cu folosirea situaţiei de serviciu, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani.
Articolul 2792. Instigarea în scop terorist sau �
justificarea publică a terorismului �
(1) Instigarea în scop terorist, adică distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziţia
publicului a unui mesaj cu intenţia de a instiga sau cunoscînd că un astfel de mesaj poate instiga la comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
Page 117 of 152
(2) Justificarea publică a terorismului, adică distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziţia publicului a unui mesaj despre recunoaşterea unei ideologii sau practici de comitere a infracţiunilor cu caracter terorist ca fiind justă, care necesită a fi susţinută sau este demnă de urmat,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 800 la 2000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrşite:
a) prin intermediul unui mijloc de informare în masă; ­
b) cu folosirea situaţiei de serviciu, ­
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 280. Luarea de ostatici
(1) Luarea sau reţinerea persoanei în calitate de ostatic şi ameninţarea cu omor, cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii ori cu reţinerea în continuare a persoanei în această calitate cu scopul de a sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică ori un grup de persoane să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni în calitate de condiţie pentru eliberarea ostaticului
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani. (2) Luarea de ostatici săvîrşită:

a) - exclusă

b) asupra a două sau mai multor persoane;
c) cu bună ştiinţă în privinţa unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;

d) - exclusă

e) din interes material;
f) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei,

g) - exclusă

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 500 la
1.000 unităţi convenţionale.
(3) Luarea de ostatici săvîrşită:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; ­
b) cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
c) cu provocarea decesului victimei din imprudenţă;
d) cu provocarea altor urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani. ­

(4) - exclus

Articolul 281. Comunicarea mincinoasă cu bună-ştiinţă despre actul de terorism �
Comunicarea mincinoasă cu bună-ştiinţă despre pregătirea unor explozii, incendieri sau a altor acţiuni care periclitează viaţa oamenilor, cauzează daune materiale în proporţii mari sau provoacă alte urmări grave
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2
Page 118 of 152
ani.
Articolul 282. Organizarea unei formaţiuni paramilitare ilegale sau participarea la ea �
(1) Organizarea sau conducerea unei formaţiuni paramilitare neprevăzute de legislaţia
Republicii Moldova, precum şi participarea la o astfel de formaţiune, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Persoana care, în mod benevol, s-a retras dintr-o formaţiune paramilitară ilegală şi a predat arma se liberează de răspundere penală dacă acţiunile ei nu conţin o altă componenţă de infracţiune.
Articolul 283. Banditismul
Organizarea unor bande armate în scopul atacării persoanelor juridice sau fizice, precum şi participarea la asemenea bande sau la atacurile săvîrşite de ele,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani.
Articolul 284. Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale �
(1) Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale, adică întemeierea unei astfel de organizaţii şi organizarea activităţii ei, fie căutarea şi angajarea de membri în organizaţia criminală, fie ţinerea de adunări ale membrilor ei, fie crearea de fonduri băneşti şi de altă natură pentru susţinerea lor financiară şi a activităţii criminale a organizaţiei, fie înzestrarea organizaţiei criminale cu arme şi instrumente pentru săvîrşirea de infracţiuni, fie organizarea culegerii de informaţii despre potenţialele victime şi despre activitatea organelor de drept, fie coordonarea planurilor şi acţiunilor criminale cu alte organizaţii şi grupuri criminale sau infractori aparte din ţară şi din străinătate,
se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.
(2) Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infracţiuni cu caracter terorist
se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

[Art.284 al.(2), sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

Articolul 285. Dezordini în masă
(1) Organizarea sau conducerea unor dezordini în masă, însoţite de aplicarea violenţei împotriva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, de aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate în calitate de armă, precum şi de opunere de rezistenţă violentă sau armată reprezentanţilor autorităţilor,
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani.
(2) Participarea activă la săvîrşirea acţiunilor prevăzute la alin.(1)
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani. �
(3) Chemările la nesupunere violentă activă cerinţelor legitime ale reprezentanţilor
autorităţilor şi la dezordini în masă, precum şi la săvîrşirea actelor de violenţă împotriva persoanelor,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
Articolul 286. Acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor �
Persoanele care, executînd pedeapsa cu închisoare, îi terorizează pe condamnaţii porniţi pe calea corectării fie săvîrşesc atacuri violente asupra administraţiei, fie organizează în
aceste scopuri grupuri criminale sau participă activ la asemenea grupuri se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.
Articolul 287. Huliganismul
(1) Huliganismul, adică acţiunile intenţionate care încalcă grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, de opunerea de rezistenţă violentă reprezentanţilor autorităţilor sau altor
Page 119 of 152
persoane care curmă actele huliganice, precum şi acţiunile care, prin conţinutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) de o persoană care anterior a săvîrşit un act de huliganism; �
b) de două sau mai multe persoane �
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de pînă la 5 ani.
(3) Huliganismul agravat, adică acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), dacă au fost săvîrşite cu aplicarea sau cu încercarea aplicării armei sau a altor obiecte pentru vătămarea integrităţii corporale sau sănătăţii,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.
Articolul 288. Vandalismul
(1) Vandalismul, adică pîngărirea edificiilor sau a altor încăperi, precum şi nimicirea bunurilor în transportul public sau în alte locuri publice,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) asupra bunurilor care au valoare istorică, culturală sau religioasă
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
Articolul 289. Pirateria
(1) Jefuirea săvîrşită în scopuri personale de către echipajul sau pasagerii unei nave împotriva persoanelor sau bunurilor care se găsesc pe această navă ori împotriva altei nave, dacă navele se află în marea liberă sau într-un loc care nu este supus jurisdicţiei nici unui stat,
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani. (2) Aceeaşi acţiune:

a) - exclusă

b) săvîrşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; c)săvîrşită cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de arme; d) soldată cu decesul persoanei din imprudenţă;
e) soldată cu alte urmări deosebit de grave,
se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.
Articolul 2891. Infracţiuni contra securităţii aeronautice şi contra securităţii aeroporturilor
(1) Faptele ce pot periclita securitatea aeronautică şi securitatea aeroporturilor, adică:
a) săvîrşirea unui act de violenţă asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave aflate în zbor, dacă acest act poate periclita securitatea navei;
b) săvîrşirea unui act de violenţă asupra unei persoane într-un aeroport care deserveşte aviaţia civilă, dacă acest act poate periclita securitatea aeroportului;
c) distrugerea unei aeronave aflate în exploatare sau cauzarea de daune acestei nave care o scot din funcţiune ori care pot periclita securitatea aeronavei în timpul zborului;
d) plasarea sau o altă faptă ce a condus la plasarea pe bordul unei aeronave aflate în exploatare, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanţe capabile să distrugă această aeronavă sau să-i cauzeze daune care o scot din funcţiune ori care pot periclita securitatea aeronavei în timpul zborului;
Page 120 of 152
e) distrugerea sau deteriorarea instalaţiei ori a serviciului de navigaţie aeriană, sau perturbarea funcţionării lor, dacă aceste acţiuni pot periclita securitatea unei nave aeriene aflate în zbor;
f) distrugerea sau deteriorarea instalaţiei ori a edificiului unui aeroport care deserveşte aviaţia civilă sau a unei aeronave situate în aeroport şi care nu se află în exploatare, sau perturbarea funcţionării serviciului aeroportului, dacă aceste acţiuni pot periclita securitatea aeroportului;
g) comunicarea unei informaţii cunoscînd că este falsă, dacă prin aceasta se creează pericol pentru securitatea unei aeronave aflate în zbor,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.
(2) Aceleaşi fapte care au provocat din imprudenţă:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; ­
b) decesul unei persoane;
c) alte urmări grave
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani. ­
(3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o
organizaţie criminală,
se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Articolul 2892. Infracţiuni contra securităţii transportului naval
(1) Faptele ce pot periclita securitatea transportului naval, adică:
a) săvîrşirea unui act de violenţă asupra unei persoane aflate la bordul unei nave maritime sau fluviale, dacă acest act poate periclita navigaţia în siguranţă a navei;
b) distrugerea unei nave maritime sau fluviale ori cauzarea de daune acestei nave sau încărcăturii ei care pot periclita navigaţia în siguranţă a navei;
c) plasarea sau o altă faptă ce a condus la plasarea pe bordul unei nave maritime sau fluviale, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanţe capabile să distrugă nava sau să cauzeze acesteia ori încărcăturii ei daune care pot periclita navigaţia în siguranţă a navei;
d) distrugerea sau deteriorarea instalaţiei ori a serviciului de navigaţie, sau perturbarea funcţionării lor, dacă aceste acţiuni pot periclita navigaţia în siguranţă a navei maritime sau fluviale;
e) comunicarea unei informaţii cunoscînd că este falsă, dacă prin aceasta se creează pericol pentru navigaţia în siguranţă a navei maritime sau fluviale,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.
(2) Aceleaşi fapte care au provocat din imprudenţă:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; ­
b) decesul unei persoane;
c) alte urmări grave
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani. ­
(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o
organizaţie criminală,
se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Articolul 2893. Infracţiuni contra securităţii platformelor fixe
(1) Faptele ce periclitează securitatea platformelor fixe, adică:
a) capturarea sau exercitarea ilegală a controlului asupra unei platforme fixe însoţită de violenţă, de ameninţarea cu aplicarea ei sau de o altă formă de intimidare;
b) săvîrşirea unui act de violenţă asupra unei persoane aflate pe o platformă fixă, dacă acest act poate periclita securitatea platformei;
c) distrugerea unei platforme fixe sau cauzarea de daune acestei platforme care pot periclita securitatea platformei;
Page 121 of 152
d) plasarea sau o altă faptă care a condus la plasarea pe o platformă fixă, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanţe capabile să distrugă această platformă sau să pericliteze securitatea ei,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.
(2) Aceleaşi fapte care au provocat din imprudenţă:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; ­
b) decesul unei persoane;
c) alte urmări grave
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani. ­
(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o
organizaţie criminală,
se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Articolul 290. Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comer- cializarea ilegală a armelor şi muniţiilor, sustragerea lor �
(1) Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea armelor de foc, precum şi sustragerea lor, cu excepţia armei de vînătoare cu ţeavă lisă, sau a muniţiilor fără autorizaţia corespunzătoare
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. ­
(3) Persoana care a predat de bună voie arma de foc sau muniţiile pe care le deţinea fără
autorizaţia corespunzătoare este liberată de răspundere penală.
Articolul 291. Păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor �
Păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor, precum şi transmiterea acestora altor persoane,
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
Articolul 292. Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanţelor explozive ori a materialelor radioactive �
(1) Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanţelor explozive sau materialelor radioactive fără autorizaţia corespunzătoare sau orice altă operaţie ilegală privind circulaţia acestora
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la
5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(11) Aceleaşi fapte săvîrşite cu materialul nuclear, dacă acestea creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 6000 la
8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Page 122 of 152
(2) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (11), care au provocat din imprudenţă:
a) decesul unei persoane; ­
b) alte urmări grave, ­
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în
mărime de la 7000 la 10000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 293. Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare, transportare şi folosire a substanţelor uşor inflamabile sau corozive �
Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare, transportare şi folosire a substanţelor uşor inflamabile sau corozive, precum şi expedierea ilegală prin poştă sau bagaj a acestor substanţe,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

Articolul 294 - exclus

Articolul 295. Sustragerea materialelor sau
a dispozitivelor radioactive ori
a instalaţiilor nucleare, amenin- ţarea de a sustrage sau cererea de a transmite aceste materiale, dispozitive sau instalaţii
(1) Sustragerea materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaţiei nucleare
se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Cererea de a transmite material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaţie nucleară însoţită de ameninţarea cu aplicarea violenţei sau de altă formă de intimidare
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrşite:
a) de două sau mai multe persoane; ­
b) cu folosirea situaţiei de serviciu;
c) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei,
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa ­
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(4) Atacul săvîrşit asupra unei persoane în scopul sustragerii materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaţiei nucleare, însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe,
se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani. (5) Acţiunile prevăzute la alin. (4), săvîrşite: a) de două sau mai multe persoane; ­
b) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă;
c) cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 17 ani.
(6) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3), (4) sau (5), săvîrşite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora; ­
b) în proporţii mari sau deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani. ­
(7) Ameninţarea de a sustrage material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaţie nucleară
cu scopul de a sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 2951. Deţinerea, confecţionarea sau
Page 123 of 152
utilizarea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaţiilor nucleare ­
(1) Deţinerea materialului radioactiv, confecţionarea sau deţinerea unui dispozitiv
radioactiv cu scopul de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Utilizarea prin orice metodă a materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaţiei nucleare, însoţită de eliberarea sau de pericolul eliberării materialului radioactiv, săvîrşită cu scopul:
a) de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului;
b) de a sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni,
se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.
(3) Ameninţarea de a săvîrşi o faptă prevăzută la alin. (2)
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani. ­
Articolul 2952. Atacul asupra unei instalaţii nucleare
(1) Săvîrşirea unei acţiuni îndreptate împotriva unei instalaţii nucleare sau care perturbă funcţionarea unei instalaţii nucleare
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani. (2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) de două sau mai multe persoane; ­
b) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei;
c) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):
a) însoţite de expunerea la radiaţie ori de eliberarea de substanţe radioactive; ­
b) soldate cu alte urmări grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
(4) Ameninţarea de a săvîrşi o acţiune prevăzută la alin. (1)
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
(5) Ameninţarea de a săvîrşi o acţiune prevăzută la alin. (1) cu scopul de a sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 296. Încălcarea regulilor de protecţie contra incendiilor ­
Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor de stat de supraveghere antiincendiară, precum şi încălcarea cu rea-voinţă a regulilor de protecţie contra incendiilor, dacă acestea au provocat urmări grave,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
Articolul 297. Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor de stat de supraveghere în domeniul protecţiei civile ­
Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor de stat de supraveghere în domeniul protecţiei civile, precum şi încălcarea cu rea-voinţă a normelor şi regulilor în domeniul protecţiei civile, dacă acestea au provocat:
Page 124 of 152
a) decesul unei persoane;
b) alte urmări grave,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 298. Încălcarea regulilor de exploatare a obiectivelor energetice �
Încălcarea regulilor de exploatare a staţiilor de producere, a liniilor de transportare şi distribuire a energiei electrice şi termice, a conductelor de transportare a combustibilului, dacă aceasta a provocat:
a) decesul unei persoane; ­
b) alte urmări grave,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani. ­

Articolul 299 - exclus

Articolul 300. Încălcarea regulilor la efectuarea exploatărilor miniere sau a lucrărilor de construcţie miniere �
Încălcarea regulilor de securitate, de construcţie, sanitare sau de protecţie contra incendiilor la efectuarea exploatărilor miniere sau a lucrărilor de construcţie miniere, precum şi încălcarea regulilor de exploatare a mecanismelor de construcţie, dacă acestea au provocat:
a) decesul unei persoane; ­
b) alte urmări grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani. ­
Articolul 301. Încălcarea regulilor de securitate
în întreprinderile sau secţiile supuse pericolului exploziei �
Încălcarea disciplinei tehnice şi de producţie sau a regulilor ce asigură securitatea de producţie în întreprinderile sau secţiile supuse pericolului exploziei, dacă aceasta a provocat:
a) decesul unei persoane; ­
b) alte urmări grave,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. ­
Articolul 3011. Producerea, comercializarea sau procurarea în scop de comerciali- zarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, săvîrşite ilegal �
Producerea, comercializarea sau procurarea în scop de comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, săvîrşite ilegal,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.
Articolul 302. Organizarea cerşetoriei
(1) Organizarea cerşetoriei cu scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul foloase materiale injuste, dacă fapta nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la
2500 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
Page 125 of 152
a) asupra a două sau mai multor persoane;
b) de două sau mai multe persoane
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 2500 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2500 la
5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.302 în redacţia LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

Capitolul XIV �
INFRACŢIUNI CONTRA JUSTIŢIEI �
Articolul 303. Amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală �
(1) Amestecul, sub orice formă, în judecarea cauzelor de către instanţele de judecată naţionale sau internaţionale cu scopul de a împiedica examinarea multilaterală, deplină şi obiectivă a cauzei concrete sau de a obţine pronunţarea unei hotărîri judecătoreşti ilegale

[Art.303 al.(1) modificat prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Amestecul, sub orice formă, în activitatea organelor de urmărire penală sau a personalului instanţelor de judecată internaţionale cu scopul de a împiedica cercetarea rapidă, completă şi obiectivă a cauzei penale

[Art.303 al.(2) modificat prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite cu folosirea situaţiei de serviciu,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

Articolul 304 - exclus

Articolul 305 - exclus

Articolul 306. Tragerea cu bună-ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate �
(1) Tragerea cu bună-ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate de cel care efectuează urmărirea penală
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Aceeaşi acţiune:
a) urmărind învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;

b) - exclusă

c) soldată cu urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 307. Pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărîri contrare legii �
(1) Pronunţarea cu bună-ştiinţă de către judecător a unei hotărîri, sentinţe, decizii sau
încheieri contrare legii
se pedepseşte cu amendă în sumă de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Aceeaşi acţiune:
a) legată de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau
Page 126 of 152
excepţional de grave;

b) - exclusă

c) soldată cu urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 308. Reţinerea sau arestarea ilegală
(1) Reţinerea ilegală cu bună-ştiinţă de către persoana care efectuează urmărirea penală
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 2 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Arestarea ilegală cu bună-ştiinţă de către judecător
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 3 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(3) - exclus

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au provocat urmări grave, �
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite �
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 309. Constrîngerea de a face declaraţii
Constrîngerea persoanei, prin ameninţare sau prin alte acte ilegale, de a face declaraţii, de a încheia acord de recunoaştere a vinovăţiei, constrîngerea, în acelaşi mod, a expertului de a face concluzia sau a traducătorului, sau a interpretului de a face o traducere sau interpretare incorectă de către persoana care constată infracţiunea, ofiţerul de urmărire penală, procuror sau de către judecător, dacă aceasta nu constituie tortură, tratament inuman sau degradant,
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani.

[Art.309 în redacţia LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855] [Art.3091 abrogat prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855] [Art.3091 modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77] Articolul 310. Falsificarea probelor

(1) Falsificarea probelor în procesul civil de către un participant la proces sau de către reprezentantul acestuia
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 800 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Falsificarea probelor în procesul penal de către persoana care efectuează urmărirea penală, procuror sau de către apărătorul admis în procesul penal
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(3) - exclus

Articolul 311. Denunţarea falsă sau plîngerea falsă

[Art.311 titlul în redacția LP106 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.359]

(1) Denunţarea cu bună ştiinţă falsă în scopul de a-l învinui pe cineva de săvîrşirea unei infracţiuni, sau plîngerea cu bună ştiinţă falsă despre săvîrşirea unei infracţiuni, făcută unui organ sau unei persoane cu funcţie de răspundere, care sînt în drept de a porni urmărirea penală,

[Art.311 al.(1), dispoziția modificată prin LP106 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.359]

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
Page 127 of 152
(2) Aceeaşi acţiune:
a) legată de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;
b) săvîrşită din interes material;
c) însoţită de crearea artificială a probelor acuzatoare
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 312. Declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă �
(1) Prezentarea, cu bună-ştiinţă, a declaraţiei mincinoase de către martor sau partea vătămată, a concluziei false de către specialist sau expert, a traducerii sau a interpretării incorecte de către traducător sau interpret, dacă această acţiune a fost săvîrşită în cadrul procesului civil, procesului penal, procesului contravenţional sau în instanţa de judecată internaţională

[Art.312 al.(1), dispoziţia modificată prin LP106 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.359]

[Art.312 al.(1), dispoziţia modificată prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni:
a) legate de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;
b) săvîrşite din interes material;
c) însoţite de crearea artificială a probelor acuzatoare
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(3) - exclus

Articolul 313. Refuzul sau eschivarea martorului ori a părţii vătămate de a face declaraţii �
Refuzul sau eschivarea martorului ori a părţii vătămate de a face declaraţii în cadrul urmăririi penale sau al cercetării judecătoreşti
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale.
Articolul 314. Determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea
de traduceri incorecte �

[Art.314 titlul în redacţia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

(1) Determinarea, prin constrîngere sau prin promisiune, prin oferire sau dare de bunuri, servicii ori de alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, a martorului sau a părţii vătămate la depunerea de declaraţii mincinoase, a expertului la formularea de concluzii sau declaraţii false, a interpretului sau a traducătorului la efectuarea de interpretări sau traduceri incorecte, precum şi la eschivarea de la depunerea declaraţiilor, de la formularea concluziilor sau declaraţiilor, de la efectuarea interpretărilor sau traducerilor, în cadrul procesului civil, procesului penal, procesului contravenţional sau în instanţa de judecată internaţională

[Art.314 al.(1), dispoziţia modificată prin LP106 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.359]

[Art.314 al.(1), dispoziţia modificată prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
Page 128 of 152

[Art.314 al.(1) în redacţia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

(2) Aceeaşi acţiune:
a) săvîrşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; ­

b) - exclusă

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 315. Divulgarea datelor urmăririi penale
(1) Divulgarea datelor urmăririi penale contrar interdicţiei persoanelor care efectuează urmărirea penală
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.
(2) Divulgarea intenţionată a datelor urmăririi penale de către persoana care efectuează urmărirea penală sau de către persoana abilitată cu controlul asupra desfăşurării urmăririi penale, dacă această acţiune a cauzat daune morale sau materiale bănuitului, învinuitului, martorului, părţii vătămate sau reprezentanţilor acestora ori dacă l-a făcut pe vinovat să se eschiveze de la răspundere,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
Articolul 316. Divulgarea datelor privind măsurile de asigurare a securităţii aplicate faţă de judecător, executorul judecătoresc, participantul la procesul penal sau angajatul organului abilitat
cu protecţia martorilor �
(1) Divulgarea datelor privind măsurile de asigurare a securităţii aplicate faţă de
judecător, executorul judecătoresc, participantul la procesul penal sau angajatul organului abilitat cu protecţia martorilor, precum şi faţă de rudele apropiate ale acestora,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi faptă:
a) săvîrşită de către o persoană căreia aceste date i-au fost încredinţate în virtutea atribuţiilor de serviciu;
b) soldată cu urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.316 în redacţia LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

Articolul 317. Evadarea din locurile de deţinere
(1) Evadarea din locurile de deţinere, săvîrşită de persoana care execută pedeapsa cu închisoare, precum şi de persoana care se află sub arest preventiv,
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 3 ani. (2) Aceeaşi acţiune:

a) - exclusă

b) săvîrşită de două sau mai multe persoane;
c) însoţită de aplicarea violenţei;
d) săvîrşită cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de arme se pedepseşte cu închisoare de pînă la 6 ani. ­
(3) Nu constituie infracţiune, în sensul prezentului articol, evadarea din locurile de detenţie a persoanei în privinţa căreia la momentul evadării nu exista sau a încetat temeiul legal al detenţiei.
Articolul 318. Înlesnirea evadării
(1) Înlesnirea prin orice mijloace a evadării
se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa
Page 129 of 152
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani. (2) Înlesnirea evadării de o persoană cu funcţie de răspundere
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(3) - exclus

(4) - exclus

Articolul 319. Eschivarea de la executarea pedepsei cu închisoare �
Eschivarea de la executarea pedepsei a condamnatului căruia i s-a permis să plece pe scurtă durată din locurile de deţinere
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 2 ani.
Articolul 320. Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată �
(1) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancţiunii contravenţionale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 300 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare de către o persoană cu funcţie de răspundere a hotărîrii instanţei de judecată, precum şi împiedicarea executării ei, dacă aceste fapte au fost comise după aplicarea sancţiunii contravenţionale,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 500 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.320 în redacţia LP173 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.553]

Articolul 3201. Neexecutarea măsurilor din ordonanţa
de protecţie a victimei violenţei în familie
Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executarea măsurilor stabilite de instanţa de judecată în ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 200 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.3201 introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]

Articolul 321. Nesupunerea prin violenţă cerinţelor administraţiei penitenciarului �
Nesupunerea prin violenţă cerinţelor legitime ale administraţiei penitenciarului, săvîrşită de o persoană care execută pedeapsa în penitenciar,
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 322. Transmiterea ilegală a unor obiecte interzise persoanelor deţinute în penitenciare �
(1) Transmiterea tăinuită de la control sau încercarea de a transmite prin orice mijloace persoanelor deţinute în penitenciare a băuturilor alcoolice, a drogurilor, medicamentelor sau a altor substanţe cu efect narcotizant, precum şi a altor obiecte, a căror transmitere este interzisă, dacă această acţiune a fost săvîrşită în mod sistematic sau în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2
ani.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Page 130 of 152
Articolul 323. Favorizarea infracţiunii
(1) Favorizarea dinainte nepromisă a infracţiunii grave, deosebit de grave sau excepţional de grave
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Nu sînt pasibili de răspundere penală pentru favorizarea infracţiunii soţul (soţia) şi rudele apropiate ale persoanei care a săvîrşit infracţiunea.
Capitolul XV �
INFRACŢIUNI CONTRA BUNEI DESFĂŞURĂRI �
A ACTIVITĂŢII ÎN SFERA PUBLICĂ �

[Capitolul XV titlul în redacţia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

Articolul 324. Corupere pasivă
(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

[Art.324 al.(1), sancţiunea în redacţia LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.324 al.(1) în redacţia LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334] [Art.324 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77] (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) - exclusă

a1) de un funcţionar internaţional;

[Art.324 al.(2), lit.a1) introdusă prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

b) de două sau mai multe persoane;
c) cu extorcare de bunuri sau servicii enumerate la alin.(1);
d) în proporţii mari
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.

[Art.324 al.(2), sancţiunea în redacţia LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) de o persoană cu funcţie de demnitate publică; ­

[Art.324 al.(3), lit.a) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

b) în proporţii deosebit de mari;
c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

[Art.324 al.(3) sancţiunea în redacţia LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), săvîrşite în proporţii care nu depăşesc 100 unităţi convenţionale,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.324 al.(4) introdus prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare

Page 131 of 152

25.02.14]

Articolul 325. Coruperea activă
(1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la
10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.325 al.(1), sancţiunea în redacţia LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.325 al.(1) în redacţia LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) în proporţii mari
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 10000 la 14000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.325 al.(2), sancţiunea în redacţia LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.325 al.(2), sancţiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) în proporţii deosebit de mari; �
a1) în privinţa unei persoane cu funcţie de demnitate publică sau a unui funcţionar internaţional;

[Art.325 al.(3), lit.a1) introdusă prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 14000 la 18000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.325 al.(3), sancţiunea în redacţia LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.325 al.(3), sancţiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]

(4) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la art.324 este liberată de răspundere penală dacă ele i-au fost extorcate sau dacă persoana s-a autodenunţat neştiind că organele de urmărire penală sînt la curent cu infracţiunea pe care a săvîrşit-o.
Articolul 326. Traficul de influenţă
(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influenţă sau care susţine că are influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, funcţionar internaţional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvîrşite,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Page 132 of 152

[Art.326 al.(1), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.326 al.(1), sancţiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]

[Art.326 al.(1) în redacţia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

(11) Promisiunea, oferirea sau darea unei persoane, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje enumerate la alin. (1), pentru aceasta sau pentru o altă persoană, cînd respectiva persoană are sau susţine că are o influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, funcţionar internaţional, în scopul indicat la alin. (1),
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.326 al.(11), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.326 al.(11) introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (11):

a) - exclusă

b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
c) săvîrşite cu primirea de bunuri sau avantaje în proporţii mari;
d) urmate de influenţa promisă sau de obţinerea rezultatului urmărit
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
5000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.326 al.(2), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.326 al.(2), sancţiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]

[Art.326 al.(2) în redacţia LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (11) sau (2), săvîrşite:

[Art.326 al.(3) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

a) cu primirea de bunuri sau avantaje în proporţii deosebit de mari;
b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
7000 la 12000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.326 al.(3), sancţiunea în redacţia LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.326 al.(3), sancţiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]

(4) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la alin. (1) este liberată de răspundere penală dacă ele i-au fost extorcate sau dacă persoana s-a autodenunţat neştiind că organele de urmărire penală sînt la curent cu infracţiunea pe care a săvîrşit-o.

[Art.326 al.(4) introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu �
(1) Folosirea intenţionată de către o persoană publică a situaţiei de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor
ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,

[Art.327 al.(1) modificat prin LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

Page 133 of 152

[Art.327 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.327 al.(1), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.327 al.(1), sancţiunea modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

(2) Aceeaşi acţiune:

a) - exclusă

b) săvîrşită de o persoană cu funcţie de demnitate publică;

[Art.327 al.(2), lit.b) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

b1) săvîrșită din interes material, în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terţe persoane;

[Art.327 al.(2), lit.b2) introdusă prin LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246]

c) soldată cu urmări grave
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

[Art.327 al.(2), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

(3) Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, săvîrşit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

[Art.327 al.(3), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

Articolul 328. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu �
(1) Săvîrşirea de către o persoană publică a unor acţiuni care depăşesc în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,

[Art.328 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.328 al.(1), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.328 sancţiunea modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

(2) Aceleaşi acţiuni însoţite:

[Art.328 al.(2), lit.a) abrogată prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]

b) de aplicarea armei;

[Art.328 al.(2), lit.c) abrogată prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

[Art.328 al.(2), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

a) - exclusă

b) săvîrşite de o persoană cu funcţie de demnitate publică;

[Art.328 al.(3), lit.b) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

Page 134 of 152
c) săvîrşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale;
d) soldate cu urmări grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

[Art.328 al.(3), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

Articolul 329. Neglijenţa în serviciu
(1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică a obligaţiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconştiincioase faţă de ele, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,

[Art.329 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.329 al.(1), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

(2) Aceleaşi acţiuni care au provocat:
a) decesul unei persoane; ­
b) alte urmări grave ­
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite ­
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

[Art.329 al.(2), sancţiunea în redacţia LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.330 abrogat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

Articolul 3301. Încălcarea regimului de confidenţia litate a informaţiilor din declaraţiile de avere și interese personale �

[Art.3301 titlul modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]

[Art.3301 titlul în redacţia LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare

01.03.12]

[Art.3301 al.(1) abrogat prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare

01.03.12]

[Art.3301 al.(2) abrogat prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare

01.03.12]

(3) Divulgarea sau publicarea intenţionată a informaţiilor din declaraţiile de avere și interese personale de către persoanele cărora aceste informaţii le-au devenit cunoscute în procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau al exercitării controlului
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 300 unităţi convenţionale, cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

[Art.3301 modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare

01.08.16]

Articolul 3302. Îmbogăţirea ilicită
(1) Deţinerea de către o persoană cu funcţie de răspundere sau de către o persoană publică, personal sau prin intermediul unor terţi, a bunurilor în cazul în care valoarea acestora depăşeşte substanţial mijloacele dobîndite şi s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obţinute licit
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
Page 135 of 152
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de o persoană cu funcţie de demnitate publică
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

[Art.3302 introdus prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare

25.02.14]

Articolul 331- exclus

Articolul 332. Falsul în acte publice
(1) Înscrierea de către o persoană publică, în documentele oficiale a unor date vădit false, precum şi falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite din interes material sau din alte interese personale,

[Art.332 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.332 al.(1), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) - exclusă

b) de o persoană cu funcţie de demnitate publică;

[Art.332 al.(2), lit.b) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

[Art.332 al.(2), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

Articolul 3321. Obţinerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe ­
(1) Folosirea ori prezentarea de documente, înscrisuri sau date vădit false, inexacte ori incomplete pentru primirea aprobărilor sau garanţiilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri externe, precum şi omisiunea de a furniza datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de mijloace din fonduri externe, dacă fapta are ca rezultat obţinerea frauduloasă a acestor mijloace financiare,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni:
a) săvîrşite de două sau mai multe persoane; ­
b) care au cauzat daune în proporţii mari; ­
c) săvîrşite de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană ­
cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar
internaţional
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari
Page 136 of 152
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 8 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 5 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.3321 introdus prin LP105 din 26.05.16, MO184-192/01.07.16 art.391]

Articolul 3322. Delapidarea mijloacelor din fondurile externe
(1) Delapidarea mijloacelor din fondurile externe
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
4000 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) de două sau mai multe persoane; ­
b) în proporţii mari; ­
c) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană publică ­
străină sau de un funcţionar internaţional
se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 7 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) și (2) săvîrşite: a) de o persoană cu funcţie de demnitate publică; ­ b) în proporţii deosebit de mari;
c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale ­
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale sau cu
închisoare de la 10 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 6 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.3322 introdus prin LP105 din 26.05.16, MO184-192/01.07.16 art.391]

Capitolul XVI �
INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE ÎN SECTORUL PRIVAT �

[Capitolului XVI titlul în redacţia LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]

Articolul 333. Luarea de mită
(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un arbitru ales sau numit să soluţioneze prin arbitraj un litigiu, de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească ori o altă organizaţie nestatală sau de către o persoană care lucrează pentru o astfel de organizaţie, de către un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea unor oferte ori promisiuni din partea acestora pentru a îndeplini sau nu, pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni fiind în exerciţiul funcţiei sale sau contrar acesteia fie în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat,

[Art.333 al.(1), dispoziţia în redacţia LP38 din 21.03.13,MO75-81/12.04.13 art.233]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.333 al.(1), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

Page 137 of 152

[Art.333 al.(1) în redacţia LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) cu extorcarea mitei;
d) în proporţii mari
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.

[Art.333 al.(2), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) în proporţii deosebit de mari; ­
b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale, ­
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de la 3 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.

[Art.333 al.(3), sancţiunea în redacţia LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.333 al.(3), sancţiunea modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), săvîrşite în proporţii care nu depăşesc 100 unităţi convenţionale,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.333 al.(4) introdus prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare

25.02.14]

Articolul 334. Darea de mită
(1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit să soluţioneze prin arbitraj un litigiu, unei persoane care gestionează o organizaţie comercială, obştească ori o altă organizaţie nestatală sau unei persoane care lucrează pentru o astfel de organizaţie, unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu, pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni fiind în exerciţiul funcţiei sale sau contrar acesteia fie în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat,

[Art.334 al.(1), dispoziţia în redacţia LP38 din 21.03.13,MO75-81/12.04.13 art.233]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
4000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.334 al.(1), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.334 al.(1) în redacţia LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane;
c) în proporţii mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
8000 la 12000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.334 al.(2), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14

Page 138 of 152

art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.334 al.(2), sancţiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) în proporţii deosebit de mari; �
b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale, �
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
12000 la 14000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.334 al.(3), sancţiunea în redacţia LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.334 al.(3), sancţiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]

(4) Persoana care a dat mită este liberată de răspundere penală dacă mita i-a fost extorcată sau dacă persoana s-a autodenunţat neştiind că organele de urmărire penală sînt la curent cu infracţiunea săvîrşită de ea.
Articolul 335. Abuzul de serviciu
(1) Folosirea intenţionată de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală ori care lucrează pentru o astfel de organizaţie a situaţiei de serviciu, a bunurilor organizaţiei în interes material, în alte interese personale sau în interesul terţilor, direct ori indirect, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,

[Art.335 al.(1), dispoziţia modificată prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

[Art.335 al.(1), dispoziţia modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.335 al.(1), sancţiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

[Art.335 al.(1), sancţiunea modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

(11) Acţiunile prevăzute la alin. (1), soldate cu urmări grave,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.335 al.(11) introdus prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare

25.02.14]

[Art.335 al.(2) abrogat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1), săvîrşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale ori săvîrşite de către administratorul unei bănci,

[Art.335 al.(3), dispoziţia modificată prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

[Art.335 al.(3) în redacţia LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare

25.02.14]

[Art.335 modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

Articolul 3351. Falsul în documente contabile
Page 139 of 152
(1) Întocmirea sau utilizarea unei facturi sau a oricărui alt document sau înscris contabil care conţine informaţii false, precum şi omisiunea cu rea-voinţă a contabilizării unei plăţi, săvîrşite în scopul disimulării sau tăinuirii unor acte de corupţie, dacă fapta nu constituie complicitate,
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.3351 introdus prin LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347] Articolul 336 - exclus

Capitolul XVII
INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢILOR PUBLICE ŞI A SECURITĂŢII DE STAT
Articolul 337. Trădarea de Patrie
(1) Trădarea de Patrie, adică fapta săvîrşită intenţionat de un cetăţean al Republicii Moldova în dauna suveranităţii, inviolabilităţii teritoriale sau a securităţii de stat şi a capacităţii de apărare a Republicii Moldova, prin trecerea de partea duşmanului, spionaj, divulgare a secretului de stat unui stat străin, unei organizaţii străine sau reprezentanţilor lor, precum şi acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva Republicii Moldova,
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
(2) Este liberat de răspundere penală cetăţeanul Republicii Moldova, racolat de serviciul de spionaj străin pentru înfăptuirea unei activităţi duşmănoase împotriva Republicii Moldova, dacă el nu a săvîrşit nici un fel de acţiuni pentru realizarea însărcinării criminale primite şi a declarat de bună voie autorităţilor despre legătura sa cu serviciul de spionaj străin.
Articolul 338. Spionajul
Transmiterea, precum şi sustragerea sau culegerea de informaţii ce constituie secret de stat în scopul transmiterii lor unui stat străin, unei organizaţii străine sau agenturii lor, precum şi transmiterea sau culegerea, din însărcinarea serviciului de spionaj străin, a altor informaţii pentru a fi folosite în dauna intereselor Republicii Moldova, dacă spionajul este săvîrşit de un cetăţean străin sau de un apatrid,
se pedepseşte cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
Articolul 339. Uzurparea puterii de stat
(1) Acţiunile săvîrşite în scopul uzurpării sau menţinerii forţate a puterii de stat cu încălcarea prevederilor Constituţiei Republicii Moldova
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani. (2) Aceleaşi acţiuni care au provocat:
a) schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale a Republicii Moldova; ­
b) decesul unei persoane;
c) alte urmări grave
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani. ­
Articolul 340. Rebeliunea armată
Organizarea sau conducerea unei rebeliuni armate, precum şi participarea la ea, în scopul
Page 140 of 152
răsturnării sau schimbării prin violenţă a orînduirii constituţionale ori în scopul violării integrităţii teritoriale a Republicii Moldova
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
Articolul 341. Chemările la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale
a Republicii Moldova �
(1) Chemările publice la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii
constituţionale ori la violarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, precum şi difuzarea prin diferite forme, în acest scop, de materiale cu asemenea chemări,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 4 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite din însărcinarea unei organizaţii străine sau a reprezentanţilor ei,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
Articolul 342. Atentarea la viaţa Preşedintelui Republicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau a Prim-ministrului �
Atentarea la viaţa Preşedintelui Republicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau a
Prim-ministrului, săvîrşită în scopul sistării activităţii lor de stat sau a altei activităţi politice ori din răzbunare pentru asemenea activitate,
se pedepseşte cu închisoare de la 12 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Articolul 343. Diversiunea
Săvîrşirea, în scopul slăbirii bazei economice şi a capacităţii de apărare a ţării, a unor explozii, incendieri sau a altor acţiuni îndreptate spre exterminarea în masă a oamenilor, spre vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii mai multor persoane, spre distrugerea sau deteriorarea întreprinderilor, clădirilor, căilor şi mijloacelor de comunicaţie, a mijloacelor de telecomunicaţii ori a altor bunuri de stat sau obşteşti, precum şi provocarea, în aceleaşi scopuri, a unor otrăviri sau răspîndirea unor epidemii sau epizootii,
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
Articolul 344. Divulgarea secretului de stat
(1) Divulgarea informaţiilor ce constituie secret de stat de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa, dacă nu constituie trădare de Patrie sau spionaj,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Aceeaşi acţiune soldată cu urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 345. Pierderea documentelor ce conţin secrete de stat �
Pierderea documentelor ce conţin secrete de stat, precum şi a obiectelor datele despre care
constituie secret de stat, de către o persoană căreia aceste documente sau obiecte i-au fost încredinţate, dacă pierderea a fost un rezultat al încălcării regulilor stabilite de păstrare a documentelor sau obiectelor menţionate şi a cauzat urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 400 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Page 141 of 152
Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate spre aţîţarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării naţionale, etnice, rasiale sau religioase

[Art.346 titlul modificat prin LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104]

Acţiunile intenţionate, îndemnurile publice, inclusiv prin intermediul mass-media, scrise şi electronice, îndreptate spre aţîţarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării naţionale, etnice, rasiale sau religioase, spre înjosirea onoarei şi demnităţii naţionale, precum şi limitarea, directă sau indirectă, a drepturilor ori stabilirea de avantaje, directe sau indirecte, cetăţenilor în funcţie de apartenenţa lor naţională, etnică, rasială sau religioasă,

[Art.346 dispoziţia modificată prin LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104]

se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 250 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
Articolul 347. Profanarea simbolurilor de stat

[Art.347 titlul modificat prin LP290 din 21.12.12, MO27-30/08.02.13 art.102]

(1) Profanarea simbolurilor de stat (drapel, stemă, imn) ale Republicii Moldova sau ale altui stat arborate, utilizate sau intonate public

[Art.347 al.(1) modificat prin LP290 din 21.12.12, MO27-30/08.02.13 art.102]

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) - exclusă

b) de două sau mai multe persoane
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 220 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite de persoana cu funcţie de răspundere responsabilă pentru respectarea modului de utilizare a simbolurilor de stat,

[Art.347 al.(1) modificat prin LP290 din 21.12.12, MO27-30/08.02.13 art.102]

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 800 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Articolul 348 - exclus

Articolul 349. Ameninţarea sau violenţa săvîrşită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească ­
(1) Ameninţarea cu moartea, cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, fie cu nimicirea bunurilor persoanei cu funcţie de răspundere, rudelor ei apropiate, în scopul sistării activităţii ei de serviciu ori schimbării caracterului ei în interesul celui care ameninţă sau al altei persoane, precum şi aceeaşi ameninţare împotriva persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească sau a rudelor ei apropiate în legătură cu participarea acestei persoane la prevenirea ori curmarea unei infracţiuni sau a unei fapte antisociale
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 180 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(11) Aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate faţă de persoana cu funcţie de răspundere ori a rudelor ei apropiate, fie nimicirea bunurilor acestora în scopul sistării activităţii lor de serviciu ori schimbării caracterului ei în interesul celui care aplică violenţa sau al altei persoane, precum şi aceleaşi acţiuni aplicate împotriva persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească sau a rudelor ei apropiate în legătură cu participarea acestei persoane la prevenirea ori curmarea unei infracţiuni sau a unei fapte antisociale
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţii convenţionale sau cu muncă
Page 142 of 152
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (11) însoţite de:
a) aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanelor menţionate la alin.(1);
b) distrugerea bunurilor prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;
c) daune materiale în proporţii mari;
d) alte urmări grave
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani.

Articolul 350 - exclus

Articolul 351. Uzurparea de calităţi oficiale
(1) Uzurparea de calităţi oficiale, însoţită de săvîrşirea pe această bază a altei infracţiuni, se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită de două sau mai multe persoane
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 700 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani.
Articolul 352. Samavolnicia
(1) Samavolnicia, adică exercitarea unui drept legitim sau presupus în mod arbitrar şi prin încălcarea ordinii stabilite, dacă s-au cauzat daune în proporţii mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore.
(2) Aceeaşi acţiune:

a) - exclusă b) - exclusă

c) însoţită de ameninţare cu moartea ori cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii;
d) însoţită de aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate;
e) însoţită de nimicirea bunurilor �
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de la 3 la 5 ani.

[Art.352 al.(2) sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

a) - exclusă

b) însoţite de aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă sau sănătate;
c) săvîrşite cu aplicarea armei;
d) soldate cu daune în proporţii deosebit de mari;
e) soldate cu alte urmări grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani. �
Articolul 3521. Falsul în declaraţii
(1) Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru o terţă persoană, atunci cînd, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.3521 sancţiunea modificată prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]

(2) Includerea intenționată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenționată a
Page 143 of 152
unor date în declarația de avere și interese personale
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.3521 al.(2) introdus prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 01.08.16]

Articolul 353. Eschivarea de la serviciul militar în termen, de la serviciul militar
cu termen redus sau de la serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi �
Eschivarea de la serviciul militar în termen, de la serviciul militar cu termen redus sau de la serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi prin automutilare, simularea unei boli, falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 150 de ore.
Articolul 354. Eschivarea de la mobilizare
Eschivarea pe timp de război de la mobilizare în rîndurile Forţelor Armate se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 355. Eschivarea sau refuzul de a îndeplini obligaţiile serviciului de alternativă �
Eschivarea sau refuzul persoanei care îndeplineşte serviciul de alternativă de a executa obligaţiile ce îi revin în cadrul acestui serviciu prin automutilare, simularea unei boli, falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 150 de ore.
Articolul 356. Eschivarea pe timp de război de la îndeplinirea prestaţiilor �
Eschivarea pe timp de război de la mobilizarea la muncă sau de la îndeplinirea altor prestaţii
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 357. Organizarea sau conducerea unei greve ilegale, precum şi împiedicarea activităţii întreprinderii,instituţiei ori organizaţiei în condiţiile stării de urgenţă, de asediu şi de război �
Organizarea sau conducerea unei greve ilegale, precum şi împiedicarea activităţii întreprinderii, instituţiei ori organizaţiei în condiţiile stării de urgenţă, de asediu şi de război, se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore.

Articolul 358 - exclus

Articolul 359. Cumpărarea sau vînzarea documentelor oficiale �
Cumpărarea sau vînzarea documentelor oficiale care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 200 unităţi convenţionale.
Articolul 360. Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor �
(1) Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor aparţinînd întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, indiferent de
Page 144 of 152
tipul de proprietate sau forma juridică de organizare, dacă această faptă a fost săvîrşită din interes material sau din alte motive josnice,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea, distrugerea sau păstrarea buletinelor de identitate sau a altor documente importante ale persoanelor fizice, cu intenţia de a limita libertatea persoanei, inclusiv libertatea de circulaţie, sau de a o lipsi de aceasta,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 361. Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale,
a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false �
(1) Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii, confecţionarea sau vînzarea imprimatelor, ştampilelor sau a sigiliilor false ale unor întreprinderi, instituţii, organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni:

a) - exclusă

b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
c) săvîrşite referitor la un document de importanţă deosebită;
d) soldate cu daune în proporţii mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 362. Trecerea ilegală a frontierei de stat �
(1) Trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova prin eludarea sau sustragerea de la controlul efectuat la trecerea acesteia,

[Art.362 al.(1) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare

05.03.13]

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) - exclus

(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1):
a) însoţite de violenţă; �
b) săvîrşite cu aplicarea armei,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 8 ani. �

[Art.362 al.(3) sancţiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13

art.423]

(4) Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra cetăţenilor străini veniţi în Republica Moldova, fără paşaportul stabilit sau fără autorizaţie, pentru a se folosi de dreptul de azil acordat de Constituţia Republicii Moldova, precum şi asupra persoanelor care sînt victime ale traficului de fiinţe umane.
Articolul 3621. Organizarea migraţiei ilegale
(1) Organizarea, în scopul obţinerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau
Page 145 of 152
material, a intrării, şederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieşirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetăţean, nici rezident al acestui stat
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) - exclusă

b) asupra a două sau mai multor persoane;
c) de două sau mai multe persoane;
d) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional.

[Art.3621al.(2), lit.d) introdusă prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 800 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):
a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; �
b) soldate cu daune în proporţii deosebit de mari intereselor publice sau drepturilor şi �
intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Victima migraţiei ilegale este absolvită de răspundere penală pentru faptul intrării, şederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau al ieşirii de pe acest teritoriu, precum şi pentru faptele de deţinere şi folosire a documentelor oficiale false în scopul organizării migraţiei sale ilegale.

[Art.3621al.(4) introdus prin LP20 din 01.03.13, MO64-68/29.03.13 art.199]

Articolul 363. Folosirea ilegală a însemnelor
Crucii Roşii �
Folosirea emblemei Crucii Roşii şi a denumirii “Crucea Roşie” de către persoane care nu
sînt împuternicite cu acest drept, precum şi a însemnelor care pot fi confundate cu emblema
Crucii Roşii, dacă această acţiune a avut urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de 150 unităţi convenţionale sau cu muncă neremnerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.
Capitolul XVIII �
INFRACŢIUNI MILITARE �
Articolul 364. Neexecutarea intenţionată a ordinului �
(1) Neexecutarea intenţionată a ordinului şefului dat în modul stabilit, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor de serviciu,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune:
a) săvîrşită de două sau mai multe persoane; �
b) soldată cu urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani. �
Page 146 of 152
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) pe timp de război; ­
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
(4) Neexecutarea ordinului din neglijenţă sau din lipsă de conştiinciozitate:
a) soldată cu urmări grave; ­
b) pe timp de război;
c) în condiţii de luptă ­
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu
închisoare de pînă la 3 ani.

(5) - exclus

[Art.364 al.(6) abrogat prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]

Articolul 365. Opunerea de rezistenţă şefului sau constrîngerea acestuia la încălcarea obligaţiilor de serviciu �
(1) Opunerea de rezistenţă şefului, unei alte persoane care îndeplineşte obligaţiile legate de serviciul militar sau constrîngerea lor la încălcarea acestor obligaţii, însoţite de aplicarea violenţei,
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani. (2) Aceleaşi acţiuni:
a) săvîrşite de două sau mai multe persoane; ­
b) săvîrşite cu aplicarea armei;
c) soldate cu urmări grave
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani. (3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2): a) - exclusă
b) săvîrşite pe timp de război;
c) săvîrşite în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 13 ani. ­
Articolul 366. Insultarea militarului
Insulta adusă şefului de către subaltern, precum şi subalternului de către şef, în timpul îndeplinirii obligaţiilor legate de serviciul militar,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 6 luni.
Articolul 367. Ameninţarea militarului
(1) Ameninţarea militarului de către şef sau subaltern cu moartea, cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii ori cu bătaia în timpul îndeplinirii obligaţiilor legate de serviciul militar
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) pe timp de război; ­
b) în condiţii de luptă
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani. ­
Articolul 368. Acte de violenţă săvîrşite asupra militarului �
(1) Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori lovirea subalternului de către şef, precum şi a şefului de către subaltern în timpul cînd aceştia îndeplinesc obligaţiile legate de serviciul militar
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani. (2) Aceleaşi acţiuni:
a) săvîrşite de două sau mai multe persoane; ­
b) săvîrşite cu aplicarea armei; ­
Page 147 of 152
c) soldate cu urmări grave;
d) săvîrşite pe timp de război;
e) săvîrşite în condiţii de luptă
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani. ­
Articolul 369. Încălcarea regulilor statutare
cu privire la relaţiile dintre militari dacă între ei nu există raporturi
de subordonare �
(1) Încălcarea regulilor statutare cu privire la relaţiile dintre militari, în timpul îndeplinirii
serviciului militar, dacă între ei nu există raporturi de subordonare şi dacă această încălcare s-a manifestat prin acte de violenţă,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune:

a) - exclusă

b) săvîrşită asupra a două sau mai multor persoane;
c) soldată cu vătămarea uşoară sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
a) săvîrşite de două sau mai multe persoane; ­
b) săvîrşite cu aplicarea armei;
c) soldate cu urmări grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani. ­
Articolul 370. Abuzul de putere, excesul de putere sau inacţiunea la exercitarea puterii �
(1) Abuzul de putere sau de serviciu, excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu de către şef sau de către o persoană cu funcţie de răspundere, inacţiunea la exercitarea puterii, dacă acestea au cauzat victimei sau intereselor de serviciu daune în proporţii considerabile,
se pedepsesc cu amendă în mărime de 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni soldate cu urmări grave
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) pe timp de război; ­
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani. ­
Articolul 371. Dezertarea
(1) Dezertarea, adică părăsirea unităţii militare, centrului de instrucţie sau locului de serviciu în scopul eschivării de la serviciul militar, de la concentrare sau mobilizare, precum şi neprezentarea din acelaşi motiv la serviciu ori la concentrare sau mobilizare în cazurile permisiei din unitatea militară sau din centrul de instrucţie, repartizării, transferării, întoarcerii din misiune, din concediu sau din instituţia curativă, săvîrşită de către un militar sau rezervist,
se pedepseşte cu amendă în mărime de 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) cu armă; ­
b) de două sau mai multe persoane,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
Page 148 of 152
a) pe timp de război;
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani. ­

(4) - exclus

(5) Militarul care pentru prima dată a dezertat în condiţiile alin.(1) se liberează de răspundere penală dacă dezertarea a fost săvîrşită în urma unui concurs de împrejurări grele.
Articolul 372. Eschivarea de la serviciul militar
(1) Eschivarea militarului sau a rezervistului de la îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar sau de la concentrare ori mobilizare prin automutilare sau prin simularea unei boli, prin falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore. (2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) pe timp de război; ­
b) în condiţii de luptă
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani. ­
Articolul 373. Încălcarea regulilor de mînuire
a armei, de manipulare a substan- ţelor şi obiectelor ce prezintă
un pericol sporit pentru cei din jur �
(1) Încălcarea regulilor de mînuire a armei, de manipulare a muniţiilor, a substanţelor
explozive, radioactive şi a altor substanţe şi obiecte ce prezintă un pericol sporit pentru cei din jur, dacă aceasta a cauzat vătămarea uşoară sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune care a provocat din imprudenţă:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; ­
b) decesul unei persoane;
c) alte urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. ­
(3) Aceeaşi acţiune care a provocat din imprudenţă decesul a două sau mai multor
persoane
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani.
Articolul 374. Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gardă �
(1) Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gardă, a ordinelor şi dispoziţiilor emise în vederea modificării şi completării acestor reguli, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore. (2) Aceeaşi acţiune care a provocat urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) pe timp de război; ­
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 10 ani. ­
Articolul 375. Încălcarea regulilor cu privire
la serviciul de alarmă (de luptă)
al trupelor militare �
(1) Încălcarea regulilor cu privire la serviciul de alarmă (de luptă) pentru descoperirea şi
respingerea la timp a unui atac prin surprindere asupra Republicii Moldova sau pentru apărarea şi asigurarea securităţii Republicii Moldova, dacă aceasta a cauzat sau putea să cauzeze daune intereselor securităţii statului,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu
Page 149 of 152
închisoare de pînă la 5 ani.
(2) Aceeaşi acţiune care a provocat urmări grave se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) pe timp de război; ­
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani. ­
Articolul 376. Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul intern �
(1) Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul intern de o persoană care face parte din personalul de zi al unităţii militare, cu excepţia gărzii şi a cartului, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore.
(2) Aceeaşi acţiune soldată cu daune în proporţii considerabile, a căror prevenire intră în obligaţiile persoanei indicate la alin.(1),
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) pe timp de război; ­
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani. ­
Articolul 377. Încălcarea regulilor cu privire la
menţinerea ordinii publice şi la asigurarea securităţii publice �
(1) Încălcarea regulilor cu privire la menţinerea ordinii de către o persoană din unitatea militară pentru menţinerea ordinii publice şi asigurarea securităţii publice, însoţită de
încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului sau de aplicarea violenţei asupra lui,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune soldată cu urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani. ­
Articolul 378. Atitudinea neglijentă faţă de serviciul militar �
(1) Atitudinea neglijentă a şefului sau a unei alte persoane cu funcţie de răspundere faţă de serviciul militar, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 3 ani. (2) Aceeaşi acţiune soldată cu urmări grave se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) pe timp de război; ­
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani. ­
Articolul 379. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a patrimoniului militar �
(1) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a armamentului, muniţiilor, mijloacelor de locomoţie, tehnicii militare sau a unui alt patrimoniu militar
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune soldată cu urmări grave se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) pe timp de război; ­
b) în condiţii de luptă,
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani. ­
Page 150 of 152
Articolul 380. Distrugerea sau deteriorarea din imprudenţă a patrimoniului militar
(1) Distrugerea sau deteriorarea din imprudenţă a patrimoniului militar în proporţii mari
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
a) pe timp de război; ­
b) în condiţii de luptă
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani. ­
Articolul 381. Risipirea sau pierderea patrimoniului militar �
(1) Comercializarea, gajarea sau darea în folosinţă de către un militar a echipamentului care i-a fost eliberat pentru folosinţă personală, precum şi pierderea sau deteriorarea acestor obiecte în urma încălcării regulilor de păstrare,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore. (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
a) pe timp de război; ­
b) în condiţii de luptă
se pedepsesc cu închisoare de pînă la 3 ani. ­
(3) Pierderea sau deteriorarea, în urma încălcării regulilor de păstrare, a armelor,
muniţiilor, a mijloacelor de locomoţie, a obiectelor de aprovizionare tehnică sau a unui alt patrimoniu militar, încredinţat spre a fi folosit în timpul serviciului,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(4) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
a) pe timp de război; ­
b) în condiţii de luptă
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. ­
Articolul 382. Încălcarea regulilor de conducere sau de exploatare a maşinilor �
(1) Încălcarea regulilor de conducere sau de exploatare a maşinilor de luptă, speciale sau de transport, dacă aceasta a provocat o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe un termen de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune care a provocat:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; ­
b) decesul unei persoane ­
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce ­
mijlocul de transport pe un termen de pînă la 5 ani.
(3) Aceeaşi acţiune care a provocat decesul mai multor persoane
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 383. Încălcarea regulilor de zbor sau ale pregătirii de zbor �
Încălcarea regulilor de zbor sau ale pregătirii de zbor, dacă aceasta a provocat o catastrofă
sau alte urmări grave,
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani. Articolul 384. Încălcarea regulilor de navigaţie Încălcarea regulilor de navigaţie, dacă aceasta a provocat: a) scufundarea sau deteriorarea serioasă a navei; ­
b) decesul unei persoane; ­
Page 151 of 152
c) alte urmări grave,
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani. ­
Articolul 385. Predarea sau lăsarea mijloacelor de război inamicului �
Predarea de către şef a forţelor militare ce i-au fost încredinţate, precum şi lăsarea, nejustificată de situaţia de luptă, a fortificaţiilor, a tehnicii de luptă şi altor mijloace de război inamicului,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.
Articolul 386. Părăsirea samavolnică a cîmpului de luptă sau refuzul de a acţiona
cu arma �
Părăsirea samavolnică a cîmpului de luptă în timpul luptei sau refuzul de a acţiona cu
arma în timpul luptei
se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 15 ani. Articolul 387. Predarea de bună voie în prizonierat Predarea de bună voie în prizonierat
se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 15 ani. ­
Articolul 388. Acţiunile criminale ale militarilor aflaţi în prizonierat �
(1) Participarea benevolă a militarului aflat în prizonierat la lucrările de importanţă militară sau la alte lucrări despre care se ştie că pot cauza daune Republicii Moldova sau statelor aliate cu ea, dacă aceasta nu constituie trădare de Patrie,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani.
(2) Actele de violenţă săvîrşite asupra altor prizonieri de război sau comportarea plină de cruzime faţă de ei din partea unui prizonier de război care se află în situaţia de superior
se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.
(3) Săvîrşirea de un militar aflat în prizonierat a unor acţiuni în dauna altor prizonieri de război din interes material sau pentru a-şi asigura o comportare indulgentă din partea inamicului
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

[Art.389-393 abrogate prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359] PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC Nr. 985-XV. Chişinău, 18 aprilie 2002.

Page 152 of 152

CPM985/2002*
Внутренний номер: 331268 Карточка документа

Varianta în limba de stat


Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ КОДЕКС Nr. 985
от 18.04.2002
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА*
Опубликован : 14.04.2009 в Monitorul Oficial Nr. 72-74 статья № : 195

ИЗМЕНЕН

ПМО388 от 11.11.16, МО388-398/11.11.16 стр.8

ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с 07.11.16

ЗП193 от 28.07.16, МО315-328/23.09.16 ст.686

ЗП196 от 28.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.661

ЗП233 от 03.10.16, МО343-346/04.10.16 ст.709

ЗП201 от 28.07.16, МО293-305/09.09.16 ст.630; в силу с 09.09.16

ЗП152 от 01.07.16, МО245-246/30.07.16 ст.517; в силу с 01.08.16

ЗП134 от 17.06.16, МО245-246/30.07.16 ст.515; в силу с 01.08.16

ЗП123 от 02.06.16, МО232-244/29.07.16 ст.492

ЗП130 от 09.06.16, МО206-214/15.06.16 ст.446

ЗП121 от 02.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.395

ЗП105 от 26.05.16, МО184-192/01.07.16 ст.391

ЗП106 от 26.05.16, МО169-183/24.06.16 ст.359

ЗП93 от 13.05.16, МО163-168/17.06.16 ст.333ЗП75 от 21.04.16, МО128-133/13.05.16 ст.272ЗП60 от 07.04.16, МО123-127/06.05.16 ст.246ЗП223 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15 ст.681; в силу с 31.03.16

ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675

ЗП36 от 09.04.15, МО93/14.04.15 ст.134; в силу с 14.04.15

ЗП82 от 29.05.14, МО319-324/24.10.14 ст.632

ЗП180 от 15.08.14, МО238-246/15.08.14 ст.559

ЗП173 от 25.07.14, МО231-237/08.08.14 ст.531; в силу с 08.11.14

ЗП56 от 04.04.14, МО86/05.04.14 ст.207

ЗП326 от 23.12.13, МО47-48/25.02.14 ст.92; в силу с 25.02.14

ЗП318 от 20.12.13, МО17-23/24.01.14 ст.48

ЗП315 от 20.12.13, МО17-23/24.01.14 ст.42

Page 1 of 177

ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14

ЗП270 от 07.11.13, МО290/10.12.13 ст.794ПКС18 от 04.07.13, МО182-185/23.08.13 ст.27; в силу с 04.07.13ЗП145 от 14.06.13, МО161-166/26.07.13 ст.516; в силу с 26.10.13ЗП119 от 23.05.13, МО130-134/21.06.13 ст.423ЗП64 от 04.04.13, МО115/21.05.13 ст.359ЗП53 от 29.03.13, МО97-103/03.05.13 ст.320ЗП40 от 21.03.13, МО91/20.04.13 ст.280ЗП43 от 22.03.13, МО82/12.04.13 ст.256

ЗП38 от 21.03.13, МО75-81/12.04.13 ст.233ЗП20 от 01.03.13, МО64-68/29.03.13 ст.199ЗП304 от 26.12.12, МО48/05.03.13 ст.150; в силу с 05.03.13ЗП306 от 26.12.12, MO27-30/08.02.13 ст.104ЗП290 от 21.12.12, MO27-30/08.02.13 ст.102ЗП252 от 08.11.12, МО263-269/21.12.12 ст.855ЗП213 от 12.10.12, МО234-236/09.11.12 ст.748ЗП128 от 08.06.12, МО143-148/13.07.12 ст.473ЗП134 от 14.06.12, МО135-141/06.07.12 ст.449ЗП34 от 24.05.12, МО126-129/22.06.12 ст.405; в силу с 01.07.12ЗП77 от 12.04.12, MO103/29.05.12 ст.347ЗП78 от 12.04.12, МО99-102/25.05.12 ст.334ЗП73 от 12.04.12, МО99-102/25.05.12 ст.332ЗП33 от 06.03.12, MO99-102/25.05.12 ст.330

ЗП245 от 02.12.11, MO25-28/03.02.12 ст.77

ЗП262 от 19.12.11, МО21-24/27.01.12 ст.54ЗП181 от 19.12.11, МО1-6/06.01.12 ст.4; в силу с 01.03.12ЗП206 от 21.10.11, МО197-202/18.11.11 ст.571ЗП115 от 23.06.11, МО128-130/05.08.11 ст.363ЗП66 от 07.04.11, МО110-112/08.07.11 ст.299

ЗП216 от 17.09.10, МО191-193/01.10.10 ст.634

ЗП173 от 09.07.10, МО155-158/03.09.10 ст.553ЗП167 от 09.07.10, МО155-158/03.09.10 ст.551ЗП108 от 04.06.10, МО117-118/09.07.10 ст.363ЗП82 от 07.05.10, МО87-90/04.05.10 ст.252ЗП13 от 23.12.09, МО23-24/12.02.10 ст.35


* Повторно опубликован на основании статьи III, пкт. с) Закона № 277-XVI от 18 декабря 2008 г. о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Моддова, Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 41-44, ст. 120.
Изменения и дополнения, внесенные Законом № 277-XVI от 18 декабря 2008 г., вступают в законную силу 24 мая 2009 г.

Примечание:

По всему тексту кодекса слова «физическими или психическими отклонениями» заменить словами «ограничением возможностей» согласно ЗП201 от 28.07.16, МО293-305/09.09.16 ст.630; в силу с 09.09.16
По всему тексту кодекса слова “административная ответственность” заменить словами “ответственность за правонарушения”, а слова “административное взыскание” – словами “наказание за правонарушение” в соответствующих числе и падеже; согласно ЗП131-XVIII от 23.12.2009, МО23-24/12.02.2010 ст.35
Page 2 of 177
Парламент принимает настоящий кодекс.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ �
Глава I �
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС И ПРИНЦИПЫ �
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ �
Статья 1. Уголовный закон Республики Молдова
(1) Настоящий кодекс является единственным уголовным законом Республики
Молдова.
(2) Уголовный закон представляет собой законодательный акт, который содержит правовые нормы, устанавливающие общие и специальные принципы и положения уголовного права, определяет деяния, составляющие преступления, и предусматривает наказания, применяемые к преступникам.
(3) Настоящий кодекс применяется в соответствии с положениями Конституции Республики Молдова и международных актов, одной из сторон которых является Республика Молдова. При наличии несоответствий с международными актами об основных правах человека приоритет имеют и непосредственно применяются положения международных актов.
Статья 2. Цели уголовного закона
(1) Уголовный закон защищает от преступлений личность, ее права и свободы, собственность, окружающую среду, конституционный строй, суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Молдова, мир, безопасность человечества, а также весь правопорядок.
(2) Уголовный закон имеет также своей целью предупреждение совершения новых преступлений.
Статья 3. Принцип законности
(1) Никто не может быть объявлен виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как на основании решения судебной инстанции и в строгом соответствии с уголовным законом.
(2) Запрещается ухудшающее положение лица расширительное толкование уголовного закона и применение его по аналогии.
Статья 4. Принцип гуманизма
(1) Целью общего правового регулирования является прежде всего защита личности как высшей ценности общества, ее прав и свобод.
(2) Уголовный закон не имеет целью причинение физических страданий или унижение достоинства человека. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство наказанию или обращению.
Статья 5. Принцип демократизма
(1) Лица, совершившие преступления, равны перед законом и привлекаются к уголовной ответственности вне зависимости от пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальному меньшинству, имущественного, сословного или иного положения.
(2) Защита прав и интересов личности не может быть осуществлена путем нарушения прав и интересов другого лица или сообщества.
Статья 6. Принцип личного характера уголовной ответственности ­
(1) Лицо подлежит уголовной ответственности и уголовному наказанию только за совершенное виновно деяние.
(2) Уголовной ответственности и уголовному наказанию подлежит только лицо,
Page 3 of 177
совершившее умышленно или по неосторожности деяние, предусмотренное уголовным законом.
Статья 7. Принцип индивидуализации уголовной ответственности и уголовного наказания
(1) При применении уголовного закона учитываются характер и степень вреда совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства дела, смягчающие или отягчающие уголовную ответственность.
(2) Никто не может быть повторно подвергнут уголовному преследованию и уголовному наказанию за одно и то же деяние.
Статья 8. Действие уголовного закона во времени
Преступность и наказуемость деяния устанавливаются уголовным законом, действовавшим на момент совершения деяния.
Статья 9. Время совершения деяния
Временем совершения деяния признается время совершения наносящего вред действия (бездействия) независимо от момента наступления последствий.
Статья 10. Обратная сила уголовного закона
(1) Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.
(2) Уголовный закон, усиливающий наказание или ухудшающий положение лица, совершившего это деяние, не имеет обратной силы.
Статья 101. Применение более благоприятного уголовного закона при окончательном наказании �
(1) Если после признания обвинительного приговора окончательным и до полного
исполнения наказания в виде лишения свободы, неоплачиваемого труда в пользу общества или штрафа принят закон, предусматривающий любой из этих видов наказания, но с более низким верхним пределом, назначенное наказание в случае превышения верхнего предела, предусмотренного за совершенное преступление новым законом, сокращается до этого верхнего предела.
(2) Если после признания окончательным приговора о назначении наказания в виде пожизненного заключения и до его исполнения принят закон, предусматривающий за то же преступление только наказание в виде лишения свободы, наказание в виде пожизненного заключения заменяется наказанием в виде лишения свободы на максимальный срок, предусмотренный за это преступление новым законом.
(3) Если новый закон предусматривает вместо наказания в виде лишения свободы только наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества или штрафа, назначенное наказание заменяется неоплачиваемым трудом в пользу общества, при условии отсутствия препятствий для его применения, без превышения верхнего предела, предусмотренного новым законом. Если новый закон предусматривает вместо наказания в виде лишения свободы только наказание в виде штрафа, назначенное наказание заменяется штрафом без превышения верхнего предела, предусмотренного новым законом. С учетом частично отбытого наказания в виде лишения свободы исполнение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества или в соответствующих случаях штрафа может быть полностью или частично отменено.
(4) Дополнительные наказания, меры безопасности, не предусмотренные в новом законе, не подлежат исполнению, а имеющие соответствия в новом, более благоприятном законе исполняются по содержанию и в пределах, предусмотренных в данном законе.
(5) Если положение нового закона относится к назначенному окончательному
Page 4 of 177
наказанию, в случае наказаний, исполненных до вступления его в силу, принимается во внимание наказание, сокращенное или замененное в соответствии с положениями частей (1) – (4).
(6) Если деяние, за которое лицо исполняет наказание, в соответствии с положениями нового закона не составляет преступления, но составляет правонарушение, наказание за правонарушение не применяется вне зависимости от вида и размера предусмотренной санкции.
(7) В случае, когда на основании обратной силы уголовного закона необходима переквалификация деяния, установленного вступившим в законную силу судебным решением, судебная инстанция, рассмотрев вопрос об исполнении соответствующего решения, переквалифицирует деяние и назначает наказание путем установления максимальной санкции, предусмотренной более благоприятным для осужденного уголовным законом, если наказание, назначенное вступившим в законную силу решением, превышает предусмотренный новым уголовным законом верхний предел, или оставляет наказание, назначенное вступившим в законную силу решением, без изменения.

[Ст.101 ч.(7) введена ЗП82 от 07.05.2010, МО87-90/04.05.2010 ст.252]

Статья 11. Применение уголовного закона в пространстве �
(1) Все лица, совершившие преступления на территории Республики Молдова, должны привлекаться к уголовной ответственности в соответствии с настоящим кодексом.
(2) Граждане Республики Молдова и лица без гражданства, проживающие постоянно на территории Республики Молдова, совершившие преступления за пределами Республики Молдова, несут уголовную ответственность в соответствии с
настоящим кодексом.
(3) Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно на территории Республики Молдова, совершившие преступления за пределами Республики Молдова, несут уголовную ответственность в соответствии с настоящим кодексом и привлекаются к уголовной ответственности на территории Республики Молдова в случае совершения преступления против интересов Республики Молдова, против прав и свобод гражданина Республики Молдова, против мира и безопасности человечества, военного преступления, а также иных преступлений, предусмотренных международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова, если эти лица не были подвергнуты наказанию в иностранном государстве.
(4) Под действие уголовного закона не подпадают преступления, совершенные дипломатическими представителями иностранных государств или другими лицами, которые в соответствии с международными договорами не находятся под уголовной юрисдикцией Республики Молдова.
(5) Преступления, совершенные в территориальных водах и в воздушном пространстве Республики Молдова, считаются совершенными на территории Республики Молдова. Лицо, совершившее преступление на морском или воздушном судне, зарегистрированном в одном из портов или аэропортов Республики Молдова и находящемся вне водного или воздушного пространства Республики Молдова, может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии с настоящим кодексом, если в международных договорах, одной из сторон которых является Республика Молдова, не предусмотрено иное.
(6) На основании настоящего кодекса к уголовной ответственности привлекаются также лица, совершившие преступление на борту военного морского или воздушного судна, принадлежащего Республике Молдова, независимо от места его нахождения.
(7) Уголовные наказания и судимости за преступления, совершенные за пределами Республики Молдова, учитываются в соответствии с настоящим кодексом при индивидуализации наказания за новое преступление, совершенное одним и тем же
Page 5 of 177
лицом на территории Республики Молдова, а также при разрешении вопросов об амнистии на условиях взаимности по решению судебной инстанции.
Статья 12. Место совершения деяния
(1) Местом совершения деяния признается место, где было совершено наносящее вред действие (бездействие), независимо от времени наступления последствий.
(2) Место совершения транснационального преступления признается таковым, если:
а) преступление совершено на территории Республики Молдова и по меньшей мере еще одного государства;
b) преступление совершено на территории Республики Молдова, но существенная часть его подготовки и контроля имела место в другом государстве и наоборот;
с) преступление совершено на территории Республики Молдова при участии организованной преступной группы или преступной организации (преступного сообщества), которая осуществляет преступную деятельность на территории более чем одного государства, и наоборот;
d) преступление совершено в Республике Молдова, но его существенные последствия имеют место в другом государстве и наоборот.
Статья 13. Выдача
(1) Граждане Республики Молдова и лица, которым в Республике Молдова предоставлено политическое убежище, совершившие преступление за рубежом, не могут быть выданы и привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с настоящим кодексом.
(2) Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление за пределами Республики Молдова, но находящиеся на ее территории, могут быть выданы только на основании международного договора, одной из сторон которого является Республика Молдова, или на условиях взаимности по решению судебной инстанции, но лишь при отсутствии серьезных оснований полагать, что они рискуют быть подверженными смертной казни, пыткам или другому бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.

[Ст.13 ч.(2) изменена ЗП252 от 08.11.12, МО263-269/21.12.12 ст.855]

Глава II ­
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ­
Статья 14. Понятие преступления �
(1) Преступлением является наносящее вред деяние (действие или бездействие),
предусмотренное уголовным законом, совершенное виновно и уголовно наказуемое. (2) Не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим кодексом, но в силу малозначительности не представляющее степени вреда преступления.
Статья 15. Степень вреда преступления
Степень вреда преступления определяется в соответствии с признаками, характеризующими элементы преступления: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.
Статья 16. Классификация преступлений
(1) В зависимости от характера и степени вреда преступления, предусмотренные настоящим кодексом, классифицируются по следующим категориям: незначительные преступления, преступления средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие и чрезвычайно тяжкие преступления.
(2) Незначительными преступлениями признаются деяния, за которые уголовный закон предусматривает в качестве максимального наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет включительно.
(3) Преступлениями средней тяжести признаются деяния, за которые уголовный закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет включительно.
Page 6 of 177
(4) Тяжкими преступлениями признаются деяния, за которые уголовный закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет включительно.
(5) Особо тяжкими преступлениями признаются преступления, совершенные умышленно, за которые уголовный закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок свыше 12 лет.
(6) Чрезвычайно тяжкими преступлениями признаются преступления, совершенные умышленно, за которые уголовный закон предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.
Статья 17. Преступление, совершенное умышленно
Преступление признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало вредный характер своих действий или бездействия, предвидело вредные последствия, желало их или сознательно допускало наступление этих последствий.
Статья 18. Преступление, совершенное по неосторожности
Преступление признается совершенным по неосторожности, если лицо, совершившее его, осознавало вредный характер своих действий или бездействия, предвидело их вредные последствия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение или не осознавало вредного характера своих действий или бездействия, не предвидело возможности наступления их вредных последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.
Статья 19. Преступление, совершенное с двумя формами вины
Если в результате совершения умышленного преступления наступают более тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое уголовное наказание и которые не охватывались умыслом лица, совершившего деяние, уголовная ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо предвидело вредные последствия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение или если лицо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. В целом такое преступление признается умышленным.
Статья 20. Невиновное деяние (непредвиденный случай)
Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, совершившее его, не осознавало вредного характера своих действий или бездействия, не предвидело возможности наступления их вредных последствий и, согласно обстоятельствам дела, не должно было или не могло их предвидеть.
Статья 21. Субъект преступления
(1) Уголовной ответственности подлежат вменяемые физические лица, которые в момент совершения преступления достигли 16 лет.
(2) Физические лица в возрасте от 14 до 16 лет подлежат уголовной ответственности только при совершении преступлений, предусмотренных статьями
145, 147, 151, частью (2) статьи 152, статьей 164, частями (2) и (3) статьи 166, статьями 171, 172, 175, 186 – 188, частями (2)–(6) статьи 189, частями (2)–(5) статьи
190, частями (2) – (4) статьи 192, частями (2) и (3) статьи 1921, частью (4) статьи 196, частью (2) статьи 197, частью (3) статьи 212, пунктом b) части (4) статьи 217, частью (3) и пунктами b) и d) части (4) статьи 2171, пунктами а) и b) части (3) статьи 2173, статьей 2174, частью (2) статьи 2176, статьями 260, 268, 270, 271, статьями 275, 280,
281, 283 – 286, частями (2) и (3) статьи 287, частью (2) статьи 288, частью (2) статьи
290, частью (2) статьи 292, частью (2) статьи 317, статьей 342.

[Ст.21 ч.(2) изменена ЗП134 от 14.06.12, МО135-141/06.07.12 ст.449]

(3) Юридическое лицо, за исключением органов публичной власти, привлекается к уголовной ответственности за деяние, предусмотренное уголовным законом, если оно
Page 7 of 177
виновно в невыполнении или ненадлежащем выполнении прямых предписаний закона, устанавливающих обязанности или запреты на осуществление определенной деятельности, и если устанавливается по меньшей мере одно из следующих обстоятельств:
а) деяние совершено в его интересах физическим лицом, наделенным руководящими функциями, которое действовало самостоятельно или как член органа юридического лица;
b) деяние допущено, разрешено, утверждено или использовано лицом, наделенным руководящими функциями;
с) деяние совершено вследствие отсутствия надзора и контроля со стороны лица, наделенного руководящими функциями.

[Ст.21 ч.(3) в редакции ЗП60 от 07.04.16, МО123-127/06.05.16 ст.246]

(31) Физическое лицо признается наделенным руководящими функциями, если имеет по меньшей мере одну из следующих функций:
a) представления юридического лица;
b) принятия решений от имени юридического лица;
c) осуществления контроля в рамках юридического лица.

[Ст.21 ч.(31) введена ЗП60 от 07.04.16, МО123-127/06.05.16 ст.246]

(4) Юридические лица, за исключением органов публичной власти, несут уголовную ответственность за преступления, за совершение которых предусмотрено наказание для юридических лиц в Особенной части настоящего кодекса.
(5) Уголовная ответственность юридического лица не исключает ответственности физического лица за совершенное преступление.
Статья 22. Вменяемость
Вменяемостью признается психическое состояние лица, которое способно осознавать вредный характер своего деяния, а также выражать свою волю и руководить своими действиями.
Статья 23. Невменяемость
(1) Не подлежит привлечению к уголовной ответственности лицо, которое в момент совершения вредного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло отдавать себе отчет в своих действиях или бездействии либо руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного психического расстройства или иного болезненного состояния. К такому лицу на основании решения судебной инстанции могут быть применены принудительные меры медицинского характера, предусмотренные настоящим кодексом.
(2) Не подлежит наказанию лицо, совершившее преступление в состоянии вменяемости, но до вынесения судебной инстанцией приговора заболевшее психической болезнью, лишающей его возможности отдавать себе отчет в своих действиях или бездействии либо руководить ими. К такому лицу на основании решения судебной инстанции могут быть применены принудительные меры медицинского характера, а по выздоровлении оно может подлежать наказанию.
Статья 231. Ограниченная вменяемость
(1) Лицо, совершившее преступление вследствие определенного проведенной в установленном порядке медицинской экспертизой психического расстройства, в силу которого не могло в полной мере отдавать себе отчет о характере и законности своих деяний либо в полной мере руководить ими, подлежит ограниченной уголовной ответственности.
(2) Судебная инстанция при определении наказания или мер безопасности учитывает наличие психического расстройства, не исключающего, однако, уголовной ответственности.
Статья 24. Ответственность за преступление, совершенное в состоянии опьянения �
Page 8 of 177
Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванного алкоголем или другими веществами, не освобождается от уголовной ответственности. Причины опьянения, его степень и влияние на совершение преступления принимаются во внимание при назначении наказания.
Статья 25. Этапы преступной деятельности
(1) Преступление признается оконченным, если в совершенном деянии содержатся все признаки состава преступления.
(2) Неоконченным преступлением признается приготовление к преступлению и покушение на преступление.
(3) Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление устанавливается по той же статье Особенной части настоящего кодекса, что и за оконченное преступление, со ссылкой на статьи 26 и 27 и в соответствии со статьей 81.
Статья 26. Приготовление к преступлению
(1) Приготовлением к преступлению признается предварительный сговор на совершение преступления, приискание, изготовление или приспособление средств или орудий либо иное умышленное создание условий для его совершения, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от воли виновного причинам.
(2) Уголовной ответственности и уголовному наказанию подвергаются только лица, совершившие приготовление к преступлению средней тяжести, тяжкому, особо тяжкому или чрезвычайно тяжкому.
Статья 27. Покушение на преступление
Покушением на преступление признается умышленное действие или бездействие, непосредственно направленное на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от воли виновного причинам.
Статья 28. Единичное преступление
Единичное преступление представляет собой действие (бездействие) или совокупность действий (бездействий), квалифицируемых в соответствии с положениями одной нормы уголовного закона.
Статья 29. Длящееся преступление
(1) Длящимся преступлением признается деяние, характеризующееся непрерывным совершением преступной деятельности в течение неопределенного времени. В случае длящегося преступления множественности преступлений не существует.
(2) Длящееся преступление признается оконченным с момента прекращения преступной деятельности или благодаря наступлению событий, препятствующих осуществлению такой деятельности.
Статья 30. Продолжаемое преступление
(1) Продолжаемым преступлением признается деяние, совершенное с единым умыслом, характеризующееся двумя или более идентичными преступными действиями, имеющими общую цель и составляющими в общем одно преступление.
(2) Продолжаемое преступление признается оконченным с момента совершения последнего преступного действия или бездействия.
Статья 32. Множественность преступлений
Множественность преступлений составляет, по обстоятельствам, совокупность преступлений или рецидив.
Статья 33. Совокупность преступлений
(1) Совокупностью преступлений признается совершение одним лицом двух или более преступлений, если это лицо не было окончательно осуждено ни за одно из них и если не истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, исключая случаи, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено в статьях Особенной части настоящего кодекса как отягчающее ответственность
Page 9 of 177
обстоятельство.
(2) Совокупность преступлений может быть реальной и идеальной.
(3) Совокупность реальная имеет место, когда лицо двумя или более действиями
(бездействиями) совершает два или более преступления.
(4) Совокупность идеальная имеет место, когда лицо совершает одно действие
(бездействие), содержащее элементы нескольких преступлений.
Статья 34. Рецидив
(1) Рецидивом признается совершение одного или нескольких умышленных преступлений лицом, имеющим судимость за умышленное преступление.
(2) Рецидив признается опасным в случае:
а) если лицо уже два раза осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление и вновь совершило умышленное преступление;
b) если лицо уже осуждалось за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление и вновь совершило умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.
(3) Рецидив признается особо опасным в случае:
а) если лицо уже не менее трех раз осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление и вновь совершило умышленное преступление;
b) если лицо уже осуждалось за чрезвычайно тяжкое преступление и вновь совершило особо тяжкое или чрезвычайно тяжкое преступление.
(4) При установлении рецидива в случаях, предусмотренных частями (1)–(3), учитываются и вступившие в законную силу обвинительные решения, вынесенные за рубежом, признанные судебной инстанцией Республики Молдова.
(5) При установлении рецидива не учитываются судимости:
а) за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте; �
b) за преступления, совершенные по неосторожности;
с) за деяния, которые настоящим кодексом не рассматриваются как преступления;
d) погашенные или снятые в соответствии со статьями 111 и 112;
e) если лицо было осуждено условно. �
Глава III �
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УСТРАНЯЮЩИЕ �
УГОЛОВНЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЯНИЯ �
Статья 35. Обстоятельства, устраняющие уголовный
характер деяния
Обстоятельствами, устраняющими уголовный характер деяния, признаются:
а) необходимая оборона;
b) задержание преступника;
с) крайняя необходимость;
d) физическое или психическое принуждение;
е) обоснованный риск;
f) исполнение приказа или распоряжения начальника.
Статья 36. Необходимая оборона
(1) He является преступлением деяние, предусмотренное уголовным законом, совершенное в состоянии необходимой обороны.
(2) В состоянии необходимой обороны признается лицо, совершающее деяние с целью отражения прямого, немедленного, материального и реального нападения, направленного против него, другого лица или против общественных интересов и представляющего крайнюю опасность для личности или прав обороняющегося либо для общественных интересов.
(3) Признается действовавшим в целях необходимой обороны лицо, совершившее действия, предусмотренные частью (2), для воспрепятствования проникновения в жилое или иное помещение, сопровождающегося опасным для жизни или здоровья насилием либо угрозой такого насилия.
Page 10 of 177
Статья 37. Задержание преступника
Не является преступлением деяние, предусмотренное уголовным законом, совершенное с целью задержания лица, совершившего преступление, и передачи его правоохранительным органам.
Статья 38. Крайняя необходимость
(1) Не является преступлением деяние, предусмотренное уголовным законом, совершенное в состоянии крайней необходимости.
(2) В состоянии крайней необходимости признается лицо, совершающее действия по спасению своей жизни, телесной целостности или здоровья, а также жизни, телесной целостности или здоровья другого лица либо общественных интересов от неизбежной опасности, которая не может быть устранена иным способом.
(3) Не признается находящимся в состоянии крайней необходимости лицо, которое в момент совершения деяния понимало, что порождает явно более тяжкие последствия, чем те, которые могли иметь место, если бы опасность не была устранена.
Статья 39. Физическое или психическое принуждение
(1) Не является преступлением деяние, предусмотренное уголовным законом, причинившее ущерб охраняемым законом интересам в результате физического или психического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями.
(2) Вопрос об уголовной ответственности за причинение ущерба охраняемым уголовным законом интересам путем физического или психического принуждения, вследствие которого лицо было в состоянии руководить своими действиями, решается в соответствии с положениями статьи 38.
Статья 40. Обоснованный риск
(1) Не является преступлением деяние, предусмотренное уголовным законом, причинившее ущерб охраняемым законом интересам при обоснованном риске для достижения социально полезных целей.
(2) Риск признается обоснованным, если преследуемая социально полезная цель не могла быть без него достигнута и лицо, допустившее риск, приняло необходимые меры для предотвращения ущерба охраняемым законом интересам.
(3) Риск не может быть признан обоснованным, если он был сознательно сопряжен с опасностью для жизни какого-либо лица либо с опасностью возникновения экологической или социальной катастрофы.
Статья 401. Исполнение приказа или распоряжения начальника ­
(1) Не является преступлением предусмотренное уголовным законом деяние, совершенное лицом во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения начальника, если приказ или распоряжение не были явно незаконными и если лицо, которое его исполняло, не знало, что приказ или распоряжение незаконны. Уголовную ответственность за совершенное деяние несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение.
(2) Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение явно незаконных приказа или распоряжения начальника, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение явно незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.
(3) Для целей настоящей статьи приказ или распоряжение начальника о
совершении преступления геноцида или преступления против человечности являются явно незаконными.
Статья 41. Соучастие
Глава IV СОУЧАСТИЕ
Соучастием признается умышленное совместное участие двух или более лиц в
Page 11 of 177
совершении умышленного преступления.
Статья 42. Соучастники
(1) Соучастниками признаются лица, содействующие совершению преступления в качестве исполнителей, организаторов, подстрекателей или пособников.
(2) Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее деяние, предусмотренное уголовным законом, а также лицо, совершившее преступление посредством лиц, которые не могут быть привлечены к уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или по другим причинам, предусмотренным настоящим кодексом.
(3) Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его осуществлением, а также лицо, создавшее организованную преступную группу или преступную организацию либо руководившее их действиями. (4) Подстрекателем признается лицо, которое каким-либо способом склонило
другое лицо к совершению преступления.
(5) Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
(6) Соучастники должны иметь признаки субъекта преступления.
Статья 43. Формы соучастия
По уровню координации действий соучастников выделяются следующие формы соучастия:
а) простое соучастие;
b) сложное соучастие;
с) организованная преступная группа;
d) преступная организация (преступное сообщество).
Статья 44. Простое соучастие
Преступление признается совершенным при простом соучастии, если в его совершении совместно участвовали двое или более лиц, каждое из которых реализовывало объективную сторону преступления, то есть выступало в качестве соисполнителя.
Статья 45. Сложное соучастие
(1) Преступление признается совершенным при сложном соучастии, если участвующие в его совершении лица выступили в качестве исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника.
(2) Объективная сторона преступления, совершенного при сложном соучастии, может быть реализована:
а) одним исполнителем;
b) двумя и более исполнителями.
Статья 46. Организованная преступная группа
Организованной преступной группой признается устойчивая группа лиц, предварительно сорганизовавшихся с целью совершения одного или нескольких преступлений.
Статья 47. Преступная организация (преступное сообщество) �
(1) Преступной организацией (преступным сообществом) признается объединение преступных групп в устойчивое сообщество, деятельность которого основана на разделении между членами организации и ее структурами функций управления, обеспечения и исполнения преступных замыслов с целью влияния на экономическую и другую деятельность физических и юридических лиц или контроля за такой деятельностью в других формах для получения выгод и реализации экономических,
Page 12 of 177
финансовых или политических интересов.
(2) Преступление признается совершенным преступной организацией, если оно было совершено одним из членов такой организации в ее интересах или лицом, не являющимся членом преступной организации, по поручению этой организации.
(3) Организатором или руководителем преступной организации считается лицо, создавшее преступную организацию или руководящее ею.
(4) Организатор и руководитель преступной организации несут ответственность за все преступления, совершенные организацией.
(5) Член преступной организации несет уголовную ответственность только за те преступления, в подготовке или совершении которых он участвовал.
(6) Член преступной организации может быть освобожден от уголовной ответственности, если он добровольно заявил о существовании такой организации и содействовал раскрытию совершенных ею преступлений либо разоблачению ее организаторов, руководителей или членов.
Статья 48. Эксцесс исполнителя
Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступных действий, не охватывавшихся умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники уголовной ответственности не подлежат.
Статья 49. Укрывательство
Заранее не обещанное укрывательство преступника, а равно средств или орудий преступления, следов преступления или предметов, добытых преступным путем, влечет уголовную ответственность только в случаях, предусмотренных статьей 323.
Глава V �
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ �
Статья 50. Уголовная ответственность �
Уголовная ответственность выражается в публичном осуждении именем закона
преступных деяний и лиц, совершивших их. Привлечению к уголовной ответственности могут предшествовать принудительные меры, предусмотренные законом.
Статья 51. Основания уголовной ответственности
(1) Реальным основанием уголовной ответственности являются совершенные вредные деяния, а юридическим основанием уголовной ответственности служат признаки состава преступления, предусмотренные уголовным законом.
(2) К уголовной ответственности привлекается только лицо, виновное в совершении преступления, предусмотренного уголовным законом.
Статья 52. Состав преступления
(1) Состав преступления представляет собой совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, квалифицирующих вредное деяние как конкретное преступление.
(2) Состав преступления является юридическим основанием для квалификации преступления в соответствии с конкретной статьей настоящего кодекса.
Глава VI � ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ � ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Статья 53. Освобождение от уголовной ответственности
Лицо, которое совершило деяние, содержащее признаки состава преступления, может быть освобождено от уголовной ответственности прокурором в ходе уголовного преследования и судебной инстанцией при рассмотрении дела в случае:
а) несовершеннолетия;
b) привлечения к ответственности за правонарушения; с) добровольного отказа от совершения преступления; d) деятельного раскаяния;
е) изменения обстановки;
Page 13 of 177
f) условного освобождения;
g) истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Статья 54. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних
(1) Лицо, не достигшее 18 лет и впервые совершившее незначительное преступление или преступление средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности в соответствии с положениями уголовной процедуры, если установлено, что его исправление возможно без привлечения к уголовной ответственности.
(2) К лицам, освобожденным от уголовной ответственности в соответствии с частью (1), применяются принудительные меры воспитательного характера, предусмотренные статьей 104.

[Ст.54 ч.(2) изменена ЗП123 от 02.06.16, МО232-244/29.07.16 ст.492]

Статья 55. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к ответственности за правонарушения ­
(1) Лицо, впервые совершившее незначительное преступление или преступление
средней тяжести, за исключением предусмотренных статьями 1811, 256, 303, 314, частями (1) и (11) статьи 326, частью (1) статьи 327, частью (1) статьи 328, частью (1) статьи 332, частью (1) статьи 333, частями (1) и (2) статьи 334, частью (1) статьи 335 и частью (1) статьи 3351, может быть освобождено от уголовной ответственности с привлечением к ответственности за правонарушения в случаях, если оно признало вину, возместило причиненный преступлением ущерб и если установлено, что его исправление возможно без привлечения к уголовной ответственности.

[Ст.55 ч.(1) изменена ЗП93 от 13.05.16, МО163-168/17.06.16 ст.333]

[Ст.55 ч.(1) изменена ЗП326 от 23.12.13, МО47-48/25.02.14 ст.92; в силу с

25.02.14]

(2) К лицам, освобожденным от уголовной ответственности в соответствии с частью (1), могут быть применены следующие наказания за правонарушение:
а) штраф в размере до 500 условных единиц;

[Ст.55 ч.(2), пкт.а) изменен ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с 07.11.16]

b) административный арест на срок до 30 дней.

[Ст.55 ч.(2), пкт.b) изменен ЗП131-XVIII от 23.12.2009, МО23-24/12.02.2010 ст.35]

Статья 56. Освобождение от уголовной ответственности
в связи с добровольным отказом от совершения преступления ­
(1) Добровольным отказом от совершения преступления признается прекращение лицом приготовлений к совершению преступления или прекращение действий (бездействия), направленных непосредственно на совершение преступления, если лицо осознало возможность доведения преступления до конца.
(2) Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения преступления до конца.
(3) Лицо, которое добровольно отказалось от доведения преступления до конца, привлекается к уголовной ответственности только в случае, если совершенное деяние содержит в себе иное оконченное преступление.
(4) Организатор и подстрекатель преступления не привлекаются к уголовной
ответственности, если они своевременным сообщением правоохранительным органам или иными предпринятыми действиями предотвратили завершение исполнителем преступления. Пособник преступления не привлекается к уголовной ответственности,
Page 14 of 177
если он предпринял все зависящие от него меры для предотвращения совершения преступления.
Статья 57. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
(1) Лицо, которое впервые совершило незначительное преступление или преступление средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления добровольно явилось с повинной, активно способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный имущественный ущерб или иным образом компенсировало нанесенный преступлением вред.
(2) Лицо, совершившее преступление иной категории, при наличии условий, предусмотренных частью (1), может быть освобождено от уголовной ответственности только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего кодекса.
Статья 58. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки
Лицо, впервые совершившее незначительное преступление или преступление средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если было установлено, что в силу изменения обстановки лицо или совершенное деяние утратили общественно опасный характер.
Статья 59. Условное освобождение от уголовной ответственности
В отношении лица, обвиняемого в совершении незначительного преступления или преступления средней тяжести, признавшего свою вину и не представляющего
общественной опасности, может быть условно прекращено уголовное преследование
с последующим освобождением его от уголовной ответственности в соответствии с уголовной процедурой, если исправление такого лица возможно без применения уголовного наказания.
Статья 60. Истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности �
(1) Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:
а) 2 года после совершения незначительного преступления; b) 5 лет после совершения преступления средней тяжести; с) 15 лет после совершения тяжкого преступления;
d) 20 лет после совершения особо тяжкого преступления;
е) 25 лет после совершения чрезвычайно тяжкого преступления.
(2) Срок давности исчисляется со дня совершения преступления и до дня вступления решения судебной инстанции в законную силу.
(3) В случае совершения лицом нового преступления срок давности исчисляется для каждого преступления отдельно.
(4) Течение давности прерывается, если до истечения указанных в части (1) сроков лицо совершит преступление, за которое согласно настоящему кодексу может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 2 лет. Исчисление срока давности в этом случае начинается с момента совершения нового преступления.
(5) Течение давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, скрывается от уголовного преследования или суда. В этом случае течение давности возобновляется с момента задержания лица или явки его с повинной. При этом лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло 25 лет и давность не была прервана совершением нового преступления.
(6) Вопрос о применении давности в отношении лица, совершившего чрезвычайно тяжкое преступление, решается судебной инстанцией. Если судебная инстанция не
Page 15 of 177
сочтет возможным применение давности и освобождение от уголовной ответственности, пожизненное заключение заменяется лишением свободы на срок 30 лет.
(7) Сроки давности привлечения к уголовной ответственности сокращаются наполовину для лиц, которые на момент совершения преступления не достигли совершеннолетия.
(8) Давность не применяется в отношении лиц, совершивших преступления против мира и безопасности человечества, военные преступления, преступления, связанные с пытками, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением, или иные преступления, предусмотренные международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова, независимо от даты их совершения.

[Ст.60 ч.(8) изменена ЗП56 от 04.04.14, МО86/05.04.14 ст.207] �

[Ст.60 ч.(8) изменена ЗП252 от 08.11.12, МО263-269/21.12.12 ст.855] �

Глава VII �
УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ Статья 61. Понятие и цели уголовного наказания �
(1) Уголовное наказание является мерой государственного принуждения и средством исправления и перевоспитания осужденного и применяется судебными инстанциями именем закона к лицам, совершившим преступление, с определенным лишением и ограничением их прав.
(2) Наказание имеет целью восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, а также предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Отбывание наказания не должно причинять осужденному физические страдания и унижать его человеческое достоинство.
Статья 62. Виды наказания для физических лиц
(1) К физическим лицам, совершившим преступления, могут применяться следующие виды наказания:
а) штраф;
b) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
с) лишение воинского или специального звания, классного чина и государственных наград;
d) неоплачиваемый труд в пользу общества; f) лишение свободы на определенный срок; g) пожизненное заключение.
(2) Лишение свободы на определенный срок и пожизненное заключение применяются только в качестве основных наказаний.
(3) Неоплачиваемый труд в пользу общества может применяться в качестве основного наказания или, в случае условного осуждения, в качестве обязательства на период испытательного срока.
(4) Штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью применяются в качестве как основных, так и дополнительных наказаний.
(5) Лишение воинского или специального звания, классного чина и государственных наград применяется только в качестве дополнительного наказания.
Статья 63. Виды наказания для юридических лиц
(1) К юридическим лицам могут применяться следующие виды наказания:
а) штраф; �
b) лишение права заниматься определенной деятельностью;
с) ликвидация.
(2) Штраф применяется в качестве основного наказания.
(3) Лишение юридического лица права заниматься определенной деятельностью и
Page 16 of 177
его ликвидация применяются в качестве как основных, так и дополнительных наказаний.
Статья 64. Штраф
(1) Штрафом является денежное взыскание, применяемое судебной инстанцией в случаях и в пределах, установленных настоящим кодексом.
(2) Штраф налагается в условных единицах. Одна условная единица штрафа равняется 50 леям.

[Ст.64 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(3) Размер штрафа для физических лиц устанавливается в пределах от 500 до 3000 условных единиц, а за корыстные преступления – до 20000 условных единиц, исходя из размера условной единицы на момент совершения преступления. Размер штрафа устанавливается в зависимости от тяжести совершенного преступления и имущественного положения виновного и его семьи. С учетом обстоятельств дела судебная инстанция может распорядиться об уплате штрафа в рассрочку до пяти лет.

[Ст.64 ч.(3) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.64 ч.(3) в редакции ЗП326 от 23.12.13, МО47-48/25.02.14 ст.92; в силу с

25.02.14]

(31) В случае незначительных преступлений или преступлений средней тяжести осужденный вправе внести половину наложенного штрафа при условии уплаты его в течение 72 часов с момента, когда решение стало обязательным для исполнения. В этом случае наказание в виде штрафа считается исполненным в полном объеме.

[Ст.64 ч.(31) введена ЗП82 от 29.05.14, МО319-324/24.10.14 ст.632]

(4) В случаях, предусмотренных частью (3) статьи 21, размер штрафа для юридических лиц устанавливается с учетом характера и тяжести совершенного преступления и размера причиненного ущерба, а также финансово-экономического положения юридического лица в пределах от 1500 до 60000 условных единиц. В случае злостного уклонения юридического лица от уплаты установленного штрафа судебная инстанция может заменить неуплаченную сумму штрафа обращением взыскания на имущество.

[Ст.64 ч.(4) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.64 ч.(4) изменена ЗП326 от 23.12.13, МО47-48/25.02.14 ст.92; в силу с

25.02.14]

(5) В случае злостного уклонения осужденного от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного или дополнительного наказания, судебная инстанция может заменить неуплаченную сумму штрафа лишением свободы в пределах сроков максимального наказания, предусмотренных соответствующей статьей Специальной части настоящего кодекса. Сумма штрафа заменяется лишением свободы из расчета 1 месяц лишения свободы за 100 условных единиц штрафа.

[Ст.64 ч.(5) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.64 ч.(5) изменена ЗП326 от 23.12.13, МО47-48/25.02.14 ст.92; в силу с

25.02.14]

(6) Штраф в качестве дополнительного наказания может применяться только в случаях, когда он предусмотрен как дополнительное наказание за соответствующее преступление.
(7) Если осужденный не в состоянии уплатить штраф, назначенный в качестве основного или дополнительного наказания, судебная инстанция может заменить неупла¬ченную сумму штрафа неоплачиваемым трудом в пользу общества в соответствии с положениями статьи 67 из расчета 60 часов неоплачиваемого труда в
Page 17 of 177
пользу общества за 100 условных единиц штрафа.

[Ст.64 ч.(7) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

Статья 65. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью �
(1) Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должность или заниматься деятельностью, подобной той, которая была использована осужденным при совершении преступления.
(2) Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может быть назначено судебной инстанцией на срок от
1 года до 5 лет, а в случаях, прямо предусмотренных Особенной частью настоящего кодекса, на срок от 1 года до 15 лет.

[Ст.65 ч.(2) изменена ЗП252 от 08.11.12, МО263-269/21.12.12 ст.855]

(3) Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может быть применено как дополнительное наказание и в случаях, когда оно не предусмотрено в качестве наказания за преступления, перечисленные в Особенной части настоящего кодекса, если, учитывая характер преступления, совершенного виновным в период выполнения своих должностных обязанностей или занятия определенной деятельностью, судебная инстанция сочтет невозможным сохранить за ним право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
(4) При применении наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного к штрафу или неоплачиваемому труду в пользу общества его срок исчисляется со дня вступления судебного решения в законную силу, а при применении этого наказания в качестве дополнительного к лишению свободы на определенный срок его срок исчисляется с момента отбытия основного наказания.
Статья 66. Лишение воинского или специального звания, классного чина и государственных наград �
В случае осуждения за тяжкое, особо тяжкое или чрезвычайно тяжкое преступление судебная инстанция, учитывая обстоятельства совершения преступления, может лишить виновного воинского или специального звания, классного чина и государственных наград.
Статья 67. Неоплачиваемый труд в пользу общества
(1) Неоплачиваемый труд в пользу общества состоит в привлечении осужденного в свободное от основной работы или учебы время к работам, определенным органами местного публичного управления.
(11) В случае военнослужащих срочной службы и военнослужащих сокращенной службы неоплачиваемый труд в пользу общества состоит в привлечении осужденных в свободное от занятий время, установленных в соответствии с требованиями воинских уставов, к работам, определенным командиром воинской части.
(2) Неоплачиваемый труд в пользу общества назначается на срок от 60 до 240 часов и отбывается от 2 до 4 часов в день, а в случае осужденного, не занятого в основной деятельности или учебой, по его просьбе или с его согласия – до 8 часов в день.

[Ст.67 ч.(2) изменена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675]

(3) В случае злостного уклонения осужденного от неоплачиваемого труда в пользу общества это наказание заменяется лишением свободы из расчета 1 день лишения свободы за 2 часа неоплачиваемого труда в пользу общества. В этом случае срок лишения свободы может составлять и менее 6 месяцев.
(4) Неоплачиваемый труд в пользу общества не может быть применен к лицам с тяжелым и выраженным ограничением возможностей, военнослужащим по
Page 18 of 177
контракту, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет, лицам, не достигшим 16 лет, и лицам пенсионного возраста.

[Ст.67 ч.(4) изменена ЗП201 от 28.07.16, МО293-305/09.09.16 ст.630; в силу с

09.09.16]

(5) Неоплачиваемый труд в пользу общества осу-ществляется в течение не более 18 месяцев, исчисляемых со дня вступления судебного решения в законную силу.
(6) Военнослужащие срочной службы и военнослужащие сокращенной службы, осужденные к неоплачиваемому труду в пользу общества, исполняют данное наказание в воинской части.
Статья 70. Лишение свободы на определенный срок
(1) Лишение свободы состоит в изоляции лица, виновного в совершении преступления, от нормальной жизненной среды и помещении его на основании решения судебной инстанции на определенный срок в пенитенциарное учреждение.
(2) Лишение свободы назначается на срок от 3 месяцев до 20 лет.
(3) При назначении лишения свободы лицу, которому на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет, срок лишения свободы назначается в пределах половины максимального наказания, предусмотренного уголовным законом за совершенное преступление.
(4) При назначении окончательного наказания по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы не может превышать 25 лет для совершеннолетних и 12 лет и 6 месяцев для несовершеннолетних, а по совокупности приговоров – 30 лет для совершеннолетних и 15 лет для несовершеннолетних.
(5) В случае смягчения наказания в порядке помилования пожизненное заключение заменяется лишением свободы на срок 30 лет.
Статья 71. Пожизненное заключение
(1) Пожизненное заключение состоит в лишении осужденного свободы на весь остаток его жизни.
(2) Пожизненное заключение может быть назначено только за чрезвычайно тяжкие преступления.
(3) Пожизненное заключение не может быть применено к женщинам и несовершеннолетним.
Статья 72. Категории пенитенциарных учреждений для отбывания наказания в виде лишения свободы �
(1) Наказание в виде лишения свободы отбывается в следующих пенитенциарных учреждениях:
а) открытого типа;
b) полузакрытого типа;
с) закрытого типа.
(2) В пенитенциарных учреждениях открытого типа отбывают наказание лица, осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности.
(3) В пенитенциарных учреждениях полузакрытого типа отбывают наказание лица, осужденные к лишению свободы за незначительные преступления, преступления средней тяжести и тяжкие преступления, совершенные умышленно.
(4) В пенитенциарных учреждениях закрытого типа отбывают наказание лица, осужденные к лишению свободы за особо тяжкие и чрезвычайно тяжкие преступления, а также лица, совершившие преступления, составляющие рецидив.
(5) Лица, которым не исполнилось 18 лет, отбывают наказание в виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях для несовершеннолетних с учетом личности осужденного, судимостей и степени вреда преступления.
(6) Осужденные женщины отбывают наказание в виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях для женщин.
(7) Замена категории пенитенциарного учреждения осуществляется судебной
Page 19 of 177
инстанцией в соответствии с законодательством.
Статья 73. Лишение юридического лица права заниматься определенной деятельностью �
(1) Лишение юридического лица права заниматься определенной деятельностью
состоит в установлении запрета заключать определенные сделки, выпускать акции или иные ценные бумаги, получать субсидии, льготы и другие блага от государства или осуществлять иные виды деятельности.
(2) Лишение права заниматься определенной деятельностью может быть ограничено определенной территорией или определенным периодом года и назначается на срок до 5 лет или на неограниченный срок.
Статья 74. Ликвидация юридического лица
(1) Ликвидация юридического лица состоит в его роспуске и наступлении последствий, предусмотренных гражданским законодательством.
(2) Ликвидация юридического лица назначается в случае, когда судебная инстанция констатирует, что тяжесть совершенного преступления делает невозможным сохранение этого лица и продолжение его деятельности.
Глава VIII ­
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ
Статья 75. Общие критерии индивидуализации наказания �
(1) Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных Особенной частью настоящего кодекса, и в строгом соответствии с положениями Общей части настоящего кодекса. При назначении вида и срока наказания судебная инстанция учитывает тяжесть
совершенного преступления, его мотивы, личность виновного, обстоятельства дела,
которые смягчают или отягчают ответственность, влияние примененного наказания на исправление и перевоспитание виновного, а также условия жизни его семьи.
(2) Более суровое наказание из числа альтернативных, предусмотренных за совершение преступления, назначается только в случае, если более мягкое из указанных не обеспечит достижения цели наказания.
(3) За совершение незначительного преступления или преступления средней тяжести наказание в отношении несовершеннолетнего применяется только после установления того, что применение принудительной меры воспитательного характера оказалось недостаточным для исправления несовершеннолетнего.
Статья 76. Обстоятельства, смягчающие ответственность
(1) При назначении наказания обстоятельствами, смягчающими ответственность, признаются:
a) совершение впервые незначительного преступления или преступления средней тяжести;
b) совершение преступления несовершеннолетним;
c) совершение преступления в силу стечения тяжелых обстоятельств личного или семейного характера;
d) совершение деяния лицом с ограниченной вменяемостью;
e) предотвращение виновным вредных последствий совершенного преступления, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение нанесенного вреда;
f) явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления или изобличению преступников либо признание вины;
g) противоправность или аморальность действий потерпевшего, явившихся поводом для преступления;
h) совершение преступления в результате физического или психического принуждения, не устраняющего уголовный характер деяния, либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
i) совершение преступления лицом в состоянии опьянения, вызванного
Page 20 of 177
недобровольным или принудительным потреблением веществ, указанных  в статье 24, или потреблением таких веществ без осознавания их последствий;
j) совершение преступления при нарушении пределов правомерности необходимой обороны, задержания преступника, крайней необходимости, обоснованного риска либо вследствие исполнения приказа или распоряжения начальника;
k) причинение совершенным преступлением тяжкого вреда лицу, совершившему деяние, либо тяжесть бремени наказания для него по причине преклонного возраста, состояния здоровья или иных обстоятельств;
l) истечение с момента совершения преступления не менее двух третей срока давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренного для этого преступления, или превышение разумного срока рассмотрения дела с учетом характера деяния, если только такая проволочка не допущена по вине лица, совершившего деяние.
(2) Судебная инстанция вправе признать смягчающими и иные, не предусмотренные частью (1), обстоятельства.
(3) При назначении наказания судебная инстанция не учитывает в качестве смягчающего обстоятельство, рассматриваемое законом как признак состава преступления.
Статья 77. Обстоятельства, отягчающие ответственность
(1) При назначении наказания обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются:
а) совершение преступления лицом, ранее осужденным за аналогичные преступления или за другие деяния, имеющие отношение к делу;
b) причинение преступлением тяжких последствий;
с) совершение преступления в любой форме соучастия;
d) совершение преступления на почве социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти;
е) совершение преступления в отношении заведомо несовершеннолетнего или беременной женщины либо с использованием заведомо или очевидно беспомощного состояния потерпевшего, обусловленного преклонным возрастом, болезнью, ограничением возможностей либо иного рода факторами;
f) совершение преступления в отношении лица в связи с выполнением им служебного или общественного долга;
g) совершение преступления посредством или в присутствии несовершеннолетних, лиц, находящихся в трудных ситуациях, умственно отсталых или зависимых от лица, совершившего деяние;

[Ст.77 ч.(1), пкт.g) изменен ЗП196 от 28.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.661]

h) совершение преступления с особой жестокостью или с издевательством над потерпевшим;
i) совершение преступления средствами, представляющими повышенную социальную опасность;
j) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии опьянения, вызванного употреблением веществ, указанных в статье 24. Судебная инстанция вправе в зависимости от характера преступления не признать это обстоятельство отягчающим ответственность;
k) совершение преступления с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или приспособлений, имитирующих их, специально изготовленных технических средств, вредных и радиоактивных веществ, медицинских и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического принуждения;
m) совершение преступления с использованием условий чрезвычайного положения, стихийного бедствия, а также массовых беспорядков;
n) совершение преступления с использованием оказанного доверия.
Page 21 of 177
(2) Если обстоятельство, указанное в части (1), предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего кодекса в качестве признака состава этого преступления, оно не может одновременно учитываться как обстоятельство, отягчающее ответственность.
Статья 78. Последствия смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств ­
(1) Если судебной инстанцией установлено наличие смягчающих ответственность обстоятельств при совершении преступления, основное наказание сокращается или заменяется в следующем порядке:
a) если минимальный размер наказания в виде лишения свободы, предусмотренный Особенной частью настоящего кодекса, составляет менее 10 лет, наказание может быть сокращено до этого минимального размера;
b) в случае наложения штрафа его размер может быть сокращен до минимального;
с) если за совершенное преступление предусмотрено пожизненное заключение, может применяться наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 25 лет.
(2) Если судебной инстанцией установлено наличие смягчающих ответственность обстоятельств при совершении преступления, дополнительное наказание, предусмотренное законом за совершенное преступление, может быть устранено.
(3) При наличии обстоятельств, отягчающих ответственность, может применяться максимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьей Особенной части настоящего кодекса.
(4) При стечении отягчающих и смягчающих ответственность обстоятельств сокращение наказания до низшего предела или увеличение его до верхнего предела, предусмотренного Особенной частью настоящего кодекса, не является обязательным. (5) При наличии исключительных смягчающих ответственность обстоятельств
наказание может применяться в соответствии со статьей 79.
Статья 79. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом ­
(1) Учитывая исключительные обстоятельства дела, связанные с целью и мотивами деяния, роль виновного в совершении преступления, его поведение во время и после совершения преступления, иные обстоятельства, существенно уменьшающие тяжесть деяния и его последствий, а также активное способствование участника совершенного группового преступления раскрытию этого преступления, судебная инстанция может назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного уголовным законом за соответствующее преступление, или перейти к другому, более мягкому виду наказания, или не применить дополнительное наказание, предусмотренное в качестве обязательного. Несовершеннолетие лица, совершившего преступление, признается исключительным обстоятельством.
(3) При осуждении совершеннолетних лиц за совершение особо тяжких преступлений судебная инстанция может назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного уголовным законом, но составляющее не менее двух третей минимального наказания, предусмотренного настоящим кодексом за совершенное преступление.
(4) Положения части (1) не применяются к совершеннолетним лицам в случае назначения наказания в виде пожизненного заключения , в случае рецидива преступлений или в случае совершения преступлений, предусмотренных частями (2)
–(4) статьи 1661.

[Ст.79 ч.(4) изменена ЗП252 от 08.11.12, МО263-269/21.12.12 ст.855]

Статья 80. Применение наказания в случае заключения соглашения о признании вины
Если обвиняемый заключил соглашение о признании вины и судебной инстанцией принято это соглашение, наказание за вменяемое в вину преступление сокращается на одну треть максимального наказания, предусмотренного за это преступление.
Page 22 of 177
Статья 81. Назначение наказания
за неоконченное преступление
(1) При назначении наказания за неоконченное преступление учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца.
(2) Размер наказания за приготовление к преступлению, не являющееся рецидивом, не может превышать половины максимального размера наиболее строгого наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего кодекса за оконченное преступление.
(3) Размер наказания за покушение на преступление, не являющееся рецидивом, не может превышать трех четвертей максимального размера наиболее строгого наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего кодекса за оконченное преступление.
(4) За приготовление к преступлению и покушение на преступление пожизненное заключение не назначается.
Статья 82. Назначение наказания при рецидиве преступлений
(1) При назначении наказания за рецидив, опасный рецидив и особо опасный рецидив преступлений учитываются число, характер, тяжесть и последствия ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых предыдущее наказание оказалось недостаточным для исправления виновного, а также характер, тяжесть и последствия нового преступления.
(2) Размер наказания за рецидив не может быть менее половины, за опасный рецидив – менее двух третей, а за особо опасный рецидив – менее трех четвертей максимального размера наиболее строгого наказания, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части настоящего кодекса.
Статья 83. Назначение наказания за соучастие
Организатору, подстрекателю и пособнику преступления, предусмотренного уголовным законом и совершенного умышленно, назначается наказание, предусмотренное законом для исполнителя. При назначении наказания учитываются вклад каждого из них в совершение преступ¬ления, а также положения статьи 75.
Статья 84. Назначение наказания по совокупности преступлений
(1) Если лицо признано виновным в совершении двух или более преступлений, ни за одно из которых оно не было осуждено ранее, судебная инстанция, назначив наказание за каждое преступление отдельно, определяет окончательное наказание за совокупность преступлений путем полного или частичного сложения назначенных наказаний, при этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать 25 лет, а в отношении лиц, не достигших 18 лет, – 12 лет и 6 месяцев. В случае, если лицо признано виновным в совершении двух или более незначительных преступлений и (или) преступлений средней тяжести, окончательное наказание может быть установлено и путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

[Ст.84 ч.(1) измененa ЗП270 от 07.11.13, МО290/10.12.13 ст.794]

(2) К основному наказанию, назначенному по совокупности преступлений, может быть присоединено любое из дополнительных наказаний, предусмотренных статьями Особенной части настоящего кодекса, устанавливающими ответственность за преступления, в совершении которых лицо было признано виновным. Окончательное дополнительное наказание, установленное путем полного или частичного сложения назначенных дополнительных наказаний, не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для этого вида наказания Общей частью настоящего кодекса.
(3) Если за несколько преступлений установлены основные наказания разных видов, в отношении которых статьей 87 не предусматривается их сложение, и судебная инстанция не находит оснований для поглощения одного наказания другим,
Page 23 of 177
они исполняются самостоятельно.
(4) Согласно правилам, предусмотренным частями (1)-(3), назначается наказание и в случае, если после вынесения приговора по делу устанавливается, что осужденный виновен и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора по первому делу. В этом случае в срок наказания засчитывается и срок наказания, отбытый полностью или частично по первому приговору.
(5) Если по совокупности преступлений назначены наказание в виде пожизненного заключения и одно или несколько наказаний в виде лишения свободы либо в другом виде, окончательное наказание назначается в виде пожизненного заключения.
Статья 85. Назначение наказания по совокупности приговоров
(1) Если после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания осужденный совершил новое преступление, судебная инстанция к наказанию, назначенному по новому приговору, полностью или частично присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. В этом случае окончательное наказание не может превышать 30 лет лишения свободы, а в отношении лиц, не достигших 18 лет, – 15 лет лишения свободы.
(2) Присоединение дополнительных наказаний в случае совокупности приговоров осуществляется согласно правилам, предусмотренным частью (2) статьи 84.
(3) Окончательное наказание в случае совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания, назначенного предыдущим приговором судебной инстанции.
(4) Если одним из приговоров назначено наказание в виде пожизненного заключения, при сложении наказаний окончательным наказанием является пожизненное заключение.
Статья 86. Применение наказания в случае исполнения решения иностранного государства
(1) При исполнении решения иностранного государства судебная инстанция заменяет наказание в виде лишения свободы, вынесенное в иностранном государстве, наказанием, предусмотренным внутренним уголовным законом за такое же деяние, не ухудшая уголовные последствия для осужденного, установленные иностранным государством. Если иностранным государством предусмотрено наказание ниже низшего предела, предусмотренного внутренним законом, судебная инстанция не обязана учитывать этот предел и применяет наказание, соответствующее вынесенному в иностранном государстве.
(2) Любая часть наказания, вынесенного в иностранном государстве, и любой срок временного заключения под стражу, отбытый осужденным, вычитаются в полном размере согласно судебному решению о признании решения иностранного государства.
(3) При исполнении решения иностранного государства о наложении штрафа или конфискации денежной суммы судебная инстанция исчисляет их размер в национальной валюте по официальному курсу молдавского лея, действующему на момент вынесения судебной инстанцией решения о признании решения иностранного государства, не превышая при этом максимального размера наказания, назначаемого в иностранном государстве за такое деяние.

[Ст.86 ч.(3) изменена ЗП33 от 06.03.2012, MO99-102/25.05.2012 ст.330]

(4) Штрафы и конфискуемое имущество, полученные в силу исполнения решений, вынесенных в иностранном государстве, поступают в доход Республики Молдова без ущерба при этом правам третьих государств.
Статья 87. Порядок определения окончательного срока наказания при сложении различных видов наказания
Page 24 of 177
(1) При сложении различных основных видов наказания в случае назначения наказания по совокупности преступлений или по совокупности приговоров 1 дню лишения свободы соответствуют 2 часа неоплачиваемого труда в пользу общества.
(2) Иные наказания при сложении их с лишением свободы исполняются самостоятельно.
Статья 88. Исчисление сроков наказания
и зачет времени предварительного заключения под стражу ­
(1) Сроки лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишения свободы исчисляются в месяцах и годах, а неоплачиваемого труда в пользу общества – в часах.
(2) При зачете или сложении наказаний, указанных в части (1), за исключением наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества, а также при замене наказания допускается исчисление этих наказаний в днях.
(3) Время предварительного заключения под стражу до судебного разбирательства засчитывается в срок лишения свободы из расчета 1 день за 1 день, а в срок неоплачиваемого труда в пользу общества – из расчета 1 день предварительного заключения под стражу за 2 часа неоплачиваемого труда в пользу общества.
(4) Время предварительного заключения под стражу и время отбывания наказания в виде лишения свободы, назначенного решением судебной инстанции за преступление, совершенное за границей, в случае выдачи лица в соответствии с законом, засчитываются в срок наказания из расчета 1 день за 1 день.
(5) При назначении осужденному, предварительно заключенному под стражу до назначения дела к слушанию, в качестве основного наказания штрафа, лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
судебная инстанция, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает от его отбывания.
(6) Время, в течение которого осужденный находился в больнице в период отбывания наказания, включается в срок отбывания наказания, за исключением случая, когда болезнь была спровоцирована преднамеренно и этот факт был установлен в период отбывания наказания. В срок наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества не включается время отсутствия осужденного на рабочем месте.
Глава IX ­
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Статья 89. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания ­
(1) Под освобождением от уголовного наказания понимается освобождение лица, совершившего преступление, от реального, частичного или полного, отбывания уголовного наказания, назначенного решением судебной инстанции.
(2) Освобождение от уголовного наказания возможно путем:
а) условного осуждения; ­
b) условно-досрочного освобождения от наказания;
с) замены неотбытой части наказания более мягким наказанием;
d) освобождения от наказания несовершеннолетних;
е) освобождения от наказания в связи с изменением обстановки;
f) освобождения от отбывания наказания тяжелобольных; ­
g) отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим ­
детей в возрасте до 8 лет.
(3) К лицам, освобожденным от уголовного наказания, применяется пробация, а в отношении военнослужащих – испытательный срок.

[Ст.89 ч.(3) введена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675]

Статья 90. Условное осуждение
Page 25 of 177
(1) Если при назначении наказания в виде лишения свободы на срок до 5 лет за умышленно совершенные преступления и на срок до 7 лет за преступления, совершенные по неосторожности, судебная инстанция, учитывая обстоятельства дела и личность виновного, придет к выводу о нецелесообразности отбывания виновным назначенного наказания, она может вынести решение об условном осуждении с обязательным указанием в нем мотивов условного осуждения и срока пробации или, по обстоятельствам, испытательного срока. В этом случае судебная инстанция принимает решение не приводить назначенное наказание в исполнение, если в течение определенного судом срока пробации или, по обстоятельствам, испытательного срока осужденный не совершит нового преступления и примерным поведением и честным трудом оправдает оказанное ему доверие. Контроль за поведением условно осужденных осуществляется компетентными органами, а в отношении военнослужащих – соответствующим военным командованием.

[Ст.90 ч.(1) изменена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675]

(2) Срок пробации или, по обстоятельствам, испытательный срок устанавливается судебной инстанцией в пределах от 1 года до 5 лет.

[Ст.90 ч.(2) изменена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675]

(4) В отношении лиц, совершивших особо тяжкие и чрезвычайно тяжкие преступления, а также в случае рецидива преступления условное осуждение не применяется.
(5) При условном осуждении могут быть назначены дополнительные наказания.
(6) Применяя условное осуждение, судебная инстанция может обязать осужденного:
а) не менять без разрешения компетентного органа место жительства и/или место пребывания;

[Ст.90 ч.(6), пкт.а) изменена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675]

b) не посещать определенные места;
с) пройти курс лечения в случае алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания;
c1) принимать участие в специальной лечебной или консультационной программе для снижения агрессивного поведения;

[Ст.90 ч.(6), пкт.с1) введен ЗП167 от 09.07.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.551]

d) оказывать материальную помощь семье пострадавшего;
е) возместить в установленный судебной инстанцией срок причиненный ущерб;
f) участвовать в программах пробации;

[Ст.90 ч.(6), пкт.f) введена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675]

g) выполнять неоплачиваемый труд в пользу общества;

[Ст.90 ч.(6), пкт.g) введена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675]

h) подвергаться электронному наблюдению.

[Ст.90 ч.(6), пкт.h) введена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675]

(7) В период срока пробации или, по обстоятельствам, испытательного срока судебная инстанция по предложению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить, полностью или частично, установленные ранее в отношении него обязательства или дополнить их новыми.

[Ст.90 ч.(7) изменена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675]

(8) Если в течение не менее чем половины срока пробации или, по обстоятельствам, испытательного срока условно осужденный отличался примерным поведением, полностью возместил ущерб, судебная инстанция по предложению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может вынести определение об отмене условного осуждения и погашении судимости.

[Ст.90 ч.(8) изменена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675]

(9) Если в течение срока пробации или, по обстоятельствам, испытательного срока
Page 26 of 177
условно осужденный систематически нарушает установленные обязательства или правопорядок с привлечением при этом к ответственности за правонарушения либо до истечения срока пробации или, по обстоятельствам, испытательного срока злостно не выполнил обязанность по возмещению причиненного ущерба, судебная инстанция по предложению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может вынести определение об отмене условного осуждения и направлении условно осужденного для отбывания наказания, назначенного решением судебной инстанции.

[Ст.90 ч.(9) изменена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675]

(10) Если в течение срока пробации или, по обстоятельствам, испытательного срока условно осужденный совершил новое умышленное преступление, судебная инстанция назначает наказание в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 85, если, исходя из обстоятельств, не могут быть применены положения части (11) настоящей статьи.

[Ст.90 ч.(10) изменена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675]

(11) Если в течение срока пробации или, по обстоятельствам, испытательного срока условно осужденный совершил преступление по неосторожности или умышленное преступление средней тяжести, вопрос об отмене или сохранении условного осуждения решается по предложению органа, осуществляющего надзор за поведением условно осужденного, судебной инстанцией.

[Ст.90 ч.(11) изменена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675]

Статья 91. Условно-досрочное освобождение от наказания �
(1) К лицу, отбывающему наказание в виде лишения свободы, полностью возместившему ущерб, причиненный преступлением, за которое лицо было
осуждено, участвовавшему и не отказывавшемуся от участия в соответствии с положениями статьи 234 Исполнительного кодекса в оплачиваемом или неоплачиваемом труде по уборке или благоустройству пенитенциарного учреждения и его территории, по улучшению коммунально-бытовых и медико-санитарных условий содержания и доказавшему свое исправление и перевоспитание в период отбывания наказания, может быть применено условно-досрочное освобождение от наказания, если судебная инстанция сочтет возможным исправление осужденного без полного отбывания наказания. При этом данное лицо может быть полностью или частично освобождено и от дополнительного наказания.

[Ст.91 ч.(1) изменена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675] [Ст.91 ч.(1) изменена ЗП82 от 29.05.14, МО319-324/24.10.14 ст.632]

(2) Применяя условно-досрочное освобождение от наказания, судебная инстанция может обязать осужденного выполнять в течение оставшейся неотбытой части наказания обязательства, предусмотренные частью (6) статьи 90.
(3) Условно-досрочное освобождение от наказания назначается судебной инстанцией по месту отбывания наказания осужденным по ходатайству учреждения, обеспечивающего исполнение наказания, по ходатайству прокурора, осуществляющего надзор за органом или учреждением, обеспечивающим исполнение наказания, по заявлению осужденного или его защитника в соответствии с условиями, предусмотренными статьями 266 и 267 Исполнительного кодекса, и только после применения установленного внесудебного порядка.

[Ст.91 ч.(3) изменена ЗП82 от 29.05.14, МО319-324/24.10.14 ст.632]

(4) Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено только после фактического отбытия осужденным, который на момент совершения преступления достиг 18 лет:
а) не менее половины срока наказания, назначенного за совершение незначительного преступления или преступления средней тяжести;
b) не менее двух третей срока наказания, назначенного за совершение тяжкого
Page 27 of 177
преступления;
c) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за совершение особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления, а также не менее трех четвертей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобожденному от наказания, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным частью (8).
(5) Лицо, отбывающее наказание в виде пожизненного заключения, может быть условно-досрочно освобождено, если судебная инстанция сочтет, что отпала необходимость в дальнейшем отбывании наказания, и если это лицо фактически отбыло не менее 30 лет лишения свободы без учета льготного зачета рабочих дней.

[Ст.91 ч.(5) изменена ЗП82 от 29.05.14, МО319-324/24.10.14 ст.632]

(6) Несовершеннолетним условно-досрочное освобождение от наказания может быть назначено только после фактического отбытия:
a) не менее одной трети срока наказания, назначенного за совершение незначительного преступления или преступления средней тяжести;
b) не менее половины срока наказания, назначенного за совершение тяжкого преступления;
c) не менее двух третей срока наказания, назначенного за совершение особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления.
(61) Не назначается условно-досрочное освобождение от наказания осужденному, ранее условно-досрочно освобожденному от наказания и в период условного освобождения от наказания совершившему новое преступление. Положения настоящей части не применяются к несовершеннолетним осужденным.

[Ст.91 ч.(61) введена ЗП82 от 29.05.14, МО319-324/24.10.14 ст.632]

(62) Не назначается условно-досрочное освобождение от наказания осужденному, который во время отбытия наказания:
a) совершил членовредительство;
b) совершил попытку самоубийства;
с) нарушил режим содержания под стражей и находится под дисциплинарным взысканием.

[Ст.91 ч.(62) введена ЗП82 от 29.05.14, МО319-324/24.10.14 ст.632]

(7) Контроль за поведением лиц, условно-досрочно освобожденных от наказания, осуществляется компетентными органами, а в отношении военнослужащих – соответствующим военным командованием.
(8) Если в течение неотбытого срока наказания:
a) осужденный нарушает общественный порядок, за что на него налагалось наказание за правонарушение, или умышленно уклоняется от выполнения обязанностей, которые были возложены на него судебной инстанцией при применении условно-досрочного освобождения от наказания, судебная инстанция по предложению органа, указанного в части (7), может вынести определение об отмене условно-досрочного освобождения от наказания и направлении осужденного для исполнения неотбытого срока наказания;
b) осужденный совершает новое преступление по неосторожности, вопрос об отмене или сохранении условно-досрочного освобождения от наказания решается судебной инстанцией;
c) осужденный совершает новое умышленное преступление, судебная инстанция назначает наказание в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 85. По этим же правилам назначается наказание в случае совершения нового преступления по неосторожности, если судебная инстанция отменяет условно-досрочное освобождение от наказания.
Статья 92. Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием �
Page 28 of 177
(1) Лицам, которые отбывают наказание в виде лишения свободы за совершение незначительного преступления или преступления средней тяжести, судебная инстанция может, учитывая их поведение в период отбывания наказания, заменить неотбытую часть наказания более мягким наказанием посредством вынесения определения. При этом данное лицо может быть освобождено полностью или частично от дополнительного наказания.
(11) На момент рассмотрения возможности замены неотбытой части наказания более мягким наказанием в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, за осужденным не должно значиться нарушений режима или наложенные за такие нарушения взыскания должны быть погашены.

[Ст.92 ч.(11) введена ЗП82 от 29.05.14, МО319-324/24.10.14 ст.632]

(12) На момент рассмотрения возможности замены неотбытой части наказания более мягким наказанием в отношении лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, осужденный должен иметь место жительства, участвовать в пробационных программах и, при необходимости, завершить курс лечения от алкоголизма, наркомании или токсикомании.

[Ст.92 ч.(12) введена ЗП82 от 29.05.14, МО319-324/24.10.14 ст.632]

(2) Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть применена только после фактического отбытия осужденным не менее одной трети срока наказания за совершение незначительного преступления или преступления средней тяжести.

[Ст.92 ч.(2) в редакции ЗП82 от 29.05.14, МО319-324/24.10.14 ст.632]

(3) При замене неотбытой части наказания более мягким наказанием судебная инстанция может выбрать любое более мягкое наказание, предусмотренное статьей
62, в пределах, установленных для каждого вида наказания.
Статья 93. Освобождение от наказания несовершеннолетних ­
Несовершеннолетние, осужденные за совершение незначительного преступления,
преступления средней тяжести или тяжкого преступления, освобождаются от наказания судебной инстанцией, если установлено, что цели наказания могут быть достигнуты путем применения принудительных мер воспитательного характера, предусмотренных статьей 104.

[Ст.93 в редакции ЗП123 от 02.06.16, МО232-244/29.07.16 ст.492]

Статья 94. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки ­
Лицо, совершившее незначительное преступление или преступление средней тяжести, может быть освобождено от наказания, если будет установлено, что на момент судебного разбирательства из-за изменения обстановки совершенное деяние потеряло наносящий вред характер и благодаря безупречному поведению виновного после совершения преступления возможно достижение целей исправления без отбывания наказания.
Статья 95. Освобождение от отбывания наказания тяжелобольных
(1) Лицо, у которого в период отбывания наказания наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать значение своих действий или руководить ими, освобождается от отбывания наказания. Таким лицам судебная инстанция может назначить принудительные меры медицинского характера.
(2) Лицо, которое до вынесения приговора или в период отбывания наказания заболело иной, чем указанная в части (1), тяжелой болезнью, препятствующей
отбыванию наказания, может быть освобождено судебной инстанцией от отбывания наказания.

[Ст.95 ч.(2) изменена ЗП213 от 12.10.12, МО234-236/09.11.12 ст.748]

Page 29 of 177
(4) Лица, указанные в частях (1) и (2), в случае их выздоровления могут быть подвергнуты наказанию, если не истекли сроки давности, предусмотренные статьями
60 и 97.
Статья 96. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей
в возрасте до 8 лет ­
(1) Осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте
до 8 лет, за исключением осужденных к лишению свободы на срок более 5 лет за тяжкие, особо тяжкие и чрезвычайно тяжкие преступления против личности, судебная инстанция может отсрочить отбывание наказания до достижения ребенком 8 лет.
(2) В случае, если осужденная, указанная в части (1), отказалась от выполнения родительских прав и обязанностей или нарушает условия пробации после предупреждения органа, осуществляющего контроль за поведением осужденной, отбывание наказания которой было отсрочено, судебная инстанция по предложению данного органа может отменить отсрочку и направить осужденную для отбывания наказания в место, установленное судебным решением.

[Ст.96 ч.(2) изменена ЗП138 от 03.12.15, МО361-369/31.12.15; ст.675]

(3) По достижении ребенком 8 лет судебная инстанция:
а) освобождает осужденную от отбывания неотбытой части наказания; ­
b) заменяет неотбытую часть наказания более мягким наказанием; ­
с) направляет осужденную в соответствующее учреждение для исполнения
неотбытой части наказания.
(4) Если в период отсрочки отбывания наказания осужденная совершит новое преступление, судебная инстанция назначает ей наказание в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 85.
Статья 961. Решение о принудительном помещении
во фтизиопульмонологическое учреждение
Если лицо, в отношении которого рассматривается вопрос об освобождении от наказания в соответствии со статьями 91–96, больно туберкулезом, на основании ходатайства администрации пенитенциарного учреждения судебная инстанция может вынести решение о принудительном помещении его во фтизиопульмонологическое учреждение.
Статья 97. Срок давности исполнения обвинительного приговора ­
(1) Обвинительный приговор не приводится в исполнение, если он не был приведен в исполнение в следующие сроки со дня его вступления в законную силу:
а) 2 года при осуждении за незначительное преступление; b) 6 лет при осуждении за преступление средней тяжести; с) 10 лет при осуждении за тяжкое преступление;
d) 15 лет при осуждении за особо тяжкое преступление;
е) 20 лет при осуждении за чрезвычайно тяжкое преступление.
(2) Сроки давности исполнения наказания сокращаются наполовину в отношении лиц, которые в момент совершения преступления были несовершеннолетними.
(3) Течение срока давности прерывается, если лицо уклоняется от отбывания наказания или если оно до истечения соответствующего срока, указанного в частях (1) и (2), совершает новое умышленное преступление. В случае уклонения от отбывания наказания исчисление срока давности начинается с момента явки лица для отбывания наказания или с момента задержания лица, а в случае совершения нового преступления – с момента его совершения.
(4) Срок давности не устраняет исполнения основного наказания за преступления против мира и безопасности человечества или за военные преступления, предусмотренные статьями 135–137, 139 и 143.
Page 30 of 177
Глава X
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ �
Статья 98. Цели и виды мер безопасности �
(1) Mepы безопасности имеют целью устранение опасности и предупреждение
совершения деяний, предусмотренных уголовным законом. (2) Мерами безопасности являются:
а) принудительные меры медицинского характера; �
b) принудительные меры воспитательного характера; �

[Ст.98 ч.(2), пкт.b1) утратил силу согласно ЗП315 от 20.12.13, МО17-23/24.01.14 ст.42]

[Ст.98 ч.(2), пкт.b1) признается неконституционным согласно ПКС18 от 04.07.13, МО182-185/23.08.13 ст.27; в силу с 04.07.13]

[Ст.98 ч.(2), пкт.b1) введен ЗП34 от 24.05.12, МО126-129/22.06.12 ст.405; в силу с

01.07.12]

с) высылка;
d) специальная конфискация;
e) расширенная конфискация. �

[Ст.98 ч.(2), пкт.е) введен ЗП326 от 23.12.13, МО47-48/25.02.14 ст.92; в силу с

25.02.14]

Статья 99. Применение принудительных мер медицинского характера �
К лицам, совершившим деяния, предусмотренные уголовным законом, в состоянии невменяемости или совершившим подобные деяния в состоянии вменяемости, ограниченной вменяемости, но до вынесения приговора или во время отбывания наказания заболевшим психической болезнью, лишающей их возможности осознавать значение своих действий или руководить ими, судебная инстанция может
применить следующие принудительные меры медицинского характера,
осуществляемые лечебными учреждениями органов здравоохранения:
а) помещение в психиатрическую больницу с обычным наблюдением; � b) помещение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением. � Статья 100. Помещение в психиатрическую больницу �
(1) Помещение в психиатрическую больницу с обычным наблюдением может быть применено судебной инстанцией в отношении душевнобольного, который по своему психическому состоянию и характеру совершенного вредного деяния нуждается в больничном уходе и лечении в условиях обычного наблюдения.
(2) Помещение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением может быть применено судебной инстанцией в отношении душевнобольного, который по своему психическому состоянию и характеру совершенного вредного деяния представляет особую опасность для общества и нуждается в больничном уходе и лечении в условиях строгого наблюдения.
(3) Лица, помещенные в психиатрическую больницу со строгим наблюдением, содержатся в условиях, исключающих возможность совершения ими новых вредных деяний.
Статья 101. Назначение, изменение, продление срока применения и прекращение применения принудительных мер медицинского характера к душевнобольным �
(1) Судебная инстанция, признав необходимость назначения принудительной меры медицинского характера, избирает ее вид в зависимости от психического заболевания
лица, характера и степени совершенного вредного деяния. Лицо, подвергнутое принудительному лечению, или его представитель вправе требовать дачи заключения независимым медицинским учреждением о состоянии здоровья лица, в отношении
Page 31 of 177
которого применяются принудительные меры медицинского характера.
(2) Судебная инстанция может постановить прекращение применения мер медицинского характера по заключению медицинского учреждения в случае выздоровления лица или такого изменения характера заболевания, которое исключает необходимость применения этих мер.
(3) Изменение вида принудительных мер медицинского характера или продление срока их применения осуществляется судебной инстанцией также на основе контроля необходимости применения этого лечения, проводимого как по ее инициативе, так и по требованию соответствующего лица или его представителя не реже одного раза в 6 месяцев.
(4) В случае, если судебная инстанция не сочтет нужным применение к душевнобольному принудительных мер медицинского характера, а также в случае прекращения применения к нему таких мер судебная инстанция может передать душевнобольного на попечение родственников или опекунов при обязательном врачебном наблюдении.
Статья 102. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера �
(1) К лицу, которое после совершения преступления или во время отбывания наказания заболело психической болезнью, лишающей его возможности осознавать значение своих действий или руководить ими, судебная инстанция после его выздоровления может применить наказание, если не истек срок давности или не имеется иных оснований для освобождения лица от уголовной ответственности и наказания.
(2) Если после выздоровления к лицу, указанному в части (1), применяется наказание, то время, в течение которого применялись принудительные меры
медицинского характера, засчитывается в срок наказания.
Статья 103. Применение принудительных мер медицинского характера к алкоголикам и наркоманам или установление над ними попечительства �
(1) В случае совершения преступления алкоголиком или наркоманом судебная инстанция при наличии соответствующего медицинского заключения может применить к такому лицу по собственной инициативе, по ходатайству трудового коллектива или органа здравоохранения наряду с наказанием за совершенное преступление принудительное лечение.
(2) Лица, указанные в части (1), приговоренные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, подлежат принудительному лечению в медицинских учреждениях со специальным лечебным режимом.
(3) В случае осуждения лиц, указанных в части (1), к лишению свободы они подлежат принудительному лечению во время отбывания наказания, а после освобождения из мест лишения свободы при необходимости продления такого лечения – в медицинских учреждениях со специальным лечебным режимом.
(4) Прекращение принудительного лечения производится судебной инстанцией по предложению медицинского учреждения, в котором лицо находится на лечении.
(5) Если преступление было совершено лицом, злоупотребляющим алкогольными напитками и ставящим в связи с этим свою семью в тяжелое материальное положение, судебная инстанция наряду с назначением наказания за совершенное
преступление, не связанного с лишением свободы, вправе по ходатайству трудового
коллектива или близких родственников установить над ним попечительство.
Статья 104. Применение принудительных мер воспитательного характера �
(1) К лицам, освобожденным от уголовной ответственности в соответствии со статьей 54 или от уголовного наказания в соответствии со статьей 93, применяются следующие принудительные меры воспитательного характера:
Page 32 of 177

[Ст.104 ч(1) изменена ЗП123 от 02.06.16, МО232-244/29.07.16 ст.492]

а) предупреждение;
b) передачу несовершеннолетнего под надзор родителей, лиц, их заменяющих, или специализированных государственных органов;
с) возложение на несовершеннолетнего обязанности возместить причиненный ущерб. При назначении этой меры учитывается материальное положение несовершеннолетнего;
d) принуждение несовершеннолетнего к прохождению курса психологической реабилитации;

[Ст.104 ч(1), пкт.d) изменен ЗП123 от 02.06.16, МО232-244/29.07.16 ст.492]

e) возложение на несовершеннолетнего обязанности по прохождению курса обязательного обучения;

[Ст.104 ч(1), пкт.e) в редакции ЗП123 от 02.06.16, МО232-244/29.07.16 ст.492]

f) возложение на несовершеннолетнего обязанности по участию в пробационной программе.

[Ст.104 ч(1), пкт.e) введен ЗП123 от 02.06.16, МО232-244/29.07.16 ст.492]

(2) Меры, предусмотренные частью (1), исчерпываются перечисленными.
(3) К несовершеннолетнему может быть применено одновременно несколько принудительных мер воспитательного характера.
(4) В случае систематического уклонения несовершеннолетнего от принудительных мер воспитательного характера прокурор по предложению специализированного государственного органа отменяет примененные меры и направляет дело в судебную инстанцию, а в случае установления этих мер судебной инстанцией последняя отменяет их и постановляет о передаче уголовного дела прокурору или, по обстоятельствам, устанавливает наказание, предусмотренное законом за совершенное деяние.

[Ст.104 ч(4) в редакции ЗП123 от 02.06.16, МО232-244/29.07.16 ст.492]

(5) Принудительные меры воспитательного характера применяются к несовершеннолетнему до достижения совершеннолетия, с учетом характера и степени вреда, причиненного совершенным деянием.

[Ст.104 ч(5) введена ЗП123 от 02.06.16, МО232-244/29.07.16 ст.492]

[Ст.1041 утратила силу согласно ЗП315 от 20.12.13, МО17-23/24.01.14 ст.42] [Ст.1041 признается неконституционной согласно ПКС18 от 04.07.13, МО182-

185/23.08.13 ст.27; в силу с 04.07.13]

[Ст.1041 изменена ЗП34 от 24.05.12, МО126-129/22.06.12 ст.405; в силу с 01.07.12]

Статья 105. Высылка
(1) Иностранным гражданам и лицам без гражданства, осужденным за совершение преступления, может быть запрещено дальнейшее пребывание на территории страны. (2) В случае, если высылка из страны сопровождается наказанием в виде лишения
свободы, она осуществляется только после отбытия наказания.
(3) При принятии решения о высылке лиц, предусмотренных частью (1), учитывается право на уважение их частной жизни.
Статья 106. Специальная конфискация
(1) Специальной конфискацией является принудительная и безвозмездная передача в собственность государства имущества, указанного в части (2). В случае, когда этого имущества больше не существует, оно не найдено или не может быть восстановлено, конфискуется денежная сумма, равная его стоимости.

[Ст.106 ч.(1) в редакции ЗП60 от 07.04.16, МО123-127/06.05.16 ст.246] [Ст.106 ч.(1) изменена ЗП33 от 06.03.2012, MO99-102/25.05.2012 ст.330]

(2) Специальной конфискации подлежит имущество (в том числе валютные ценности):

[Ст.106 ч.(2) изменена ЗП60 от 07.04.16, МО123-127/06.05.16 ст.246]

Page 33 of 177
a) использованное или предназначенное для совершения преступления;

[Ст.106 ч.(2), пкт.а) в редакции ЗП60 от 07.04.16, МО123-127/06.05.16 ст.246]

b) полученное вследствие совершения преступлений, а также любые доходы от использования этого имущества;

[Ст.106 ч.(2), пкт.b) в редакции ЗП60 от 07.04.16, МО123-127/06.05.16 ст.246]

c) переданное с целью склонения к совершению преступления или для вознаграждения преступника;

[Ст.106 ч.(2), пкт.d) утратил силу согласно ЗП60 от 07.04.16, МО123-127/06.05.16 ст.246]

e) находящееся во владении вопреки законным основаниям;
f) частично или полностью превращенное или преобразованное из имущества, полученного в результате преступления, и из доходов от этого имущества;
g) являющееся предметом преступлений по отмыванию денег или финансированию терроризма.

[Ст.106 ч.(2), пкт.g) в редакции ЗП60 от 07.04.16, МО123-127/06.05.16 ст.246]

(21) Если имущество, полученное вследствие совершения преступлений, и доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества или его стоимости, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.

[Ст.106 ч.(21) изменена ЗП60 от 07.04.16, МО123-127/06.05.16 ст.246]

(3) Если имущество, указанное в пунктах а) и b) части (2), принадлежит или было передано возмездно лицу, которое не знало и не должно было знать о цели использования или происхождении имущества, конфискуется денежная сумма, равная его стоимости. Если такое имущество было передано безвозмездно лицу, которое не знало и не должно было знать о цели использования или происхождении имущества, оно конфискуется.

[Ст.106 ч.(3) в редакции ЗП60 от 07.04.16, МО123-127/06.05.16 ст.246]

(4) Специальная конфискация может применяться и в случае, когда виновному не назначается уголовное наказание.
(5) Специальная конфискация не применяется в случае преступлений, совершенных посредством органа печати или любого другого средства массовой информации.
Статья 1061. Расширенная конфискация
(1) Конфискации подлежит и иное, нежели указанное в статье 106, имущество в случае, когда лицо осуждено за совершение преступлений, предусмотренных статьями 158, 165, 206, 2081, 2082, 217–2174, 218–220, 236–240, 243, 248–253, 256,
2603, 2604, 279, 280, 283, 284, 290, 292, 302, 324–329, 3302, 332–3351, и если деяние совершено из корыстных побуждений.
(2) Расширенная конфискация применяется в случае совокупного наличия следующих условий:
a) стоимость имущества, полученного осужденным в течение 5 лет, охватывающих период, предшествовавший совершению преступления, и период после совершения преступления до даты вынесения приговора, существенно превышает законно полученные им доходы;
b) судебной инстанцией на основании представленных по делу доказательств установлено происхождение соответствующего имущества от преступной деятельности, предусмотренной частью (1).
(3) При применении положений части (2) принимается во внимание стоимость имущества, переданного осужденным или третьим лицом члену семьи, юридическим лицам, которые контролируются осужденным, или иным лицам, которые знали или должны были знать о незаконном происхождении имущества.
(4) При установлении разницы между законными доходами и стоимостью полученного имущества учитываются стоимость имущества на дату его получения и
Page 34 of 177
расходы, произведенные осужденным, в том числе лицами, предусмотренными частью (3).
(5) Если подлежащее конфискации имущество не найдено или приобщено к имуществу, приобретенному законным путем, вместо него конфискуются деньги и имущество, покрывающие его стоимость.
(6) Конфискуются также имущество и деньги, полученные от использования подлежащего конфискации имущества или пользования им, включая имущество, в которое превратили или преобразовали имущество, происходящее от преступной деятельности, а также доходы или выгода, полученные от этого имущества.
(7) Конфискация не может выходить за пределы стоимости имущества, полученного в предусмотренный пунктом а) части (2) период, составляющей превышение над уровнем законных доходов осужденного.

[Ст.1061 введена ЗП326 от 23.12.13, МО47-48/25.02.14 ст.92; в силу с 25.02.14]

Глава XI
ОСНОВАНИЯ, УСТРАНЯЮЩИЕ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСУЖДЕНИЯ
Статья 107. Амнистия
(1) Амнистия является актом, имеющим своим последствием устранение уголовной ответственности или наказания либо сокращение примененного наказания или замену его более мягким наказанием.
(2) Амнистия не имеет последствий для мер безопасности и прав потерпевшего.
(3) Амнистия не применяется в случае совершения преступлений, предусмотренных частями (2)–(4) статьи 1661, а также не применяется к лицам, совершившим в отношении несовершеннолетних преступления, предусмотренные статьями 171–1751, 201, 206, 208, 2081 и 2082.

[Ст.107 ч.(3) изменена ЗП43 от 22.03.13, МО82/12.04.13 ст.256] [Ст.107 ч.(3) введена ЗП252 от 08.11.12, МО263-269/21.12.12 ст.855]

Статья 108. Помилование
(1) Помилование является актом, посредством которого осужденное лицо полностью или частично освобождается от назначенного наказания либо назначенное наказание заменяется более мягким наказанием.
(2) Помилование осуществляется Президентом Республики Молдова в индивидуальном порядке.
(3) Помилование не распространяется на дополнительные наказания, кроме случаев, когда в акте о помиловании предусмотрено иное.
(4) Помилование не имеет последствий для мер безопасности и прав потерпевшего. (5) Помилование не применяется к лицам, совершившим в отношении несовершеннолетних преступления, предусмотренные статьями 171–1751, 201, 206,
208, 2081 и 2082.

[Ст.108 ч.(5) введена ЗП43 от 22.03.13, МО82/12.04.13 ст.256]

Статья 109. Примирение
(1) Примирение является актом, посредством которого устраняется уголовная ответственность за незначительное преступление или преступление средней тяжести, а в отношении несовершеннолетних также за тяжкое преступление, предусмотренные в главах II – VI Особенной части, а также в случаях, предусмотренных уголовной процедурой, если лицо не имеет судимости за аналогичные преступления, совершенные умышленно, или если по отношению к нему не было прекращено вследствие примирения уголовное производство по аналогичным преступлениям, совершенным умышленно в последние пять лет.

[Ст.109 ч.(1) изменена ЗП130 от 09.06.16, МО206-214/15.06.16 ст.446]

(2) Примирение осуществляется лично и имеет правовые последствия с момента начала уголовного преследования и до удаления состава суда на совещание.
Page 35 of 177
(3) В отношении недееспособных лиц примирение осуществляется их законными представителями. Ограниченно дееспособные лица осуществляют примирение с согласия лиц, предусмотренных законом.
(4) Примирение не применяется в случае лиц, совершивших в отношении
несовершеннолетних преступления, предусмотренные статьями 171–1751, 201, 206,
208, 2081 и 2082.

[Ст.109 ч.(4) введена ЗП43 от 22.03.13, МО82/12.04.13 ст.256]

Статья 110. Понятие судимости
Судимость представляет собой правовое положение лица, возникающее со дня вступления обвинительного приговора в законную силу и влекущее неблагоприятные для осужденного правовые последствия до погашения или снятия судимости.
Статья 111. Погашение судимости
(1) Считаются не имеющими судимости лица:
a) освобожденные от уголовного наказания; ­
b) освобожденные от уголовной ответственности по акту амнистии; ­
c) освобожденные от отбывания наказания, назначенного обвинительным
приговором, по акту амнистии или помилования;
d) условно осужденные, если в период испытательного срока условное осуждение не было отменено;
e) осужденные к более мягкому, чем лишение свободы, наказанию – после отбытия наказания;
g) осужденные к лишению свободы за совершение незначительного преступления или преступления средней тяжести – по истечении 2 лет после отбытия наказания;
h) осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления – по истечении 6 лет после отбытия наказания;
i) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления – по истечении 8 лет после отбытия наказания;
j) осужденные к лишению свободы за совершение чрезвычайно тяжкого преступления – по истечении 10 лет после отбытия наказания.
(2) Если осужденный в предусмотренном законом порядке был досрочно освобожден от отбывания наказания или если неотбытая часть наказания была заменена ему более мягким наказанием, срок погашения судимости исчисляется исходя из реального срока отбытого наказания с момента освобождения от исполнения основного и дополнительного наказаний.
(3) Погашение судимости аннулирует все связанные с нею правовые запреты и ограничения.
Статья 112. Снятие судимости
(1) Если лицо, отбывшее уголовное наказание, безупречным поведением доказало свое исправление, то по его ходатайству судебная инстанция может снять судимость до срока ее погашения. Условиями для принятия ходатайства о снятии судимости могут быть:
a) несовершение осужденным нового преступления;
b) истечение не менее половины срока, предусмотренного частями (1) и (2) статьи
111;
c) безупречное поведение осужденного;
d) полная выплата осужденным предусмотренных судебным решением возмещений в гражданском порядке, а также судебных издержек;
e) обеспечение осужденным своего существования трудом или иными честными способами, достижение им пенсионного возраста, его нетрудоспособность.
(2) Снятие судимости аннулирует все связанные с нею правовые запреты и ограничения.
(3) В случае отклонения ходатайства о снятии судимости новое ходатайство может
Page 36 of 177
быть подано не ранее чем через год.
(4) Снятие судимости отменяется, если после удовлетворения соответствующего ходатайства обнаруживается, что лицо, с которого снята судимость, имело еще одну судимость, которая, если бы была известна, привела бы к отклонению ходатайства о снятии судимости.
Глава ХII �
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Статья 113. Понятие квалификации преступления �
(1) Квалификацией преступления признается определение и юридическое установление точного соответствия признаков совершенного вредного деяния признакам состава преступления, предусмотренного уголовной нормой.
(2) Официальная квалификация преступления производится на всех стадиях уголовного процесса лицами, осуществляющими уголовное преследование, и судьями.
Статья 114. Квалификация преступлений при совокупности преступлений
Квалификация преступлений при совокупности преступлений, предусмотренной статьей 33, осуществляется со ссылкой на все статьи или части одной статьи уголовного закона, предусматривающие совершенные вредные деяния.
Статья 115. Квалификация преступлений
при конкуренции уголовных норм �
(1) Конкуренция уголовных норм предполагает совершение одним лицом или
группой лиц вредного деяния, предусмотренного полностью двумя или более уголовными нормами и составляющего одно преступление.
(2) Выбор одной из конкурирующих норм, которая точнее всего отражает правовой характер совершенного вредного деяния, производится в соответствии с правилами, предусмотренными статьями 116–118.
Статья 116. Квалификация преступлений при конкуренции общих и специальных норм �
(1) Общей признается уголовная норма, предусматривающая два или более вредных деяния, а специальной – уголовная норма, предусматривающая только отдельные случаи этих деяний.
(2) В случае конкуренции общих и специальных уголовных норм применяется только специальная норма.
Статья 117. Квалификация преступлений при конкуренции двух специальных норм
Различаются следующие разновидности конкуренции двух специальных норм:
а) между составом преступления со смягчающими ответственность обстоятельствами и составом преступления с отягчающими ответственность обстоятельствами – преступление квалифицируется на основании состава преступления со смягчающими ответственность обстоятельствами;
b) между двумя составами преступлений со смягчающими ответственность обстоятельствами – преступление квалифицируется на основании уголовной нормы, предусматривающей более мягкое наказание;
с) между двумя составами преступлений с отягчающими ответственность обстоятельствами – преступление квалифицируется на основании нормы, предусматривающей более строгое наказание.
Статья 118. Квалификация преступлений при конкуренции части и целого �
(1) Под конкуренцией части и целого понимается наличие двух или более уголовных норм, одна из которых охватывает совершенное вредное деяние в целом, а другие нормы – только его отдельные части.
Page 37 of 177
(2) Квалификация преступлений при конкуренции части и целого осуществляется на основании нормы, которая охватывает в целом все признаки совершенного вредного деяния.
Глава XIII �
ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ �
ИЛИ ВЫРАЖЕНИЙ В НАСТОЯЩЕМ КОДЕКСЕ
Статья 119. Общие положения
Всякий раз, когда в уголовном законе употребляется один из терминов или одно из выражений, толкуемых в настоящей главе, их значение понимается так, как это предусмотрено в последующих статьях.
Статья 120. Территория
Под выражениями “территория Республики Молдова” и “территория страны” понимаются суша и воды, находящиеся в пределах границ Республики Молдова, а также недра и воздушное пространство.
Статья 121. Государственная тайна
Под государственной тайной понимаются сведения, определенные как таковые
Законом о государственной тайне № 245-XVI от 27 ноября 2008 года. [Ст.121 в редакции ЗП66 от 07.04.11, МО110-112/08.07.11 ст.299] Статья 122. Лицо, пользующееся международной
защитой
Под лицом, пользующимся международной защитой, понимается:
а) руководитель иностранного государства, включая каждого члена коллегиального органа, осуществляющего функции главы государства в соответствии с конституцией соответствующего государства, или глава правительства, министр иностранных дел иностранного государства, а также сопровождающие их члены семьи;
b) любой представитель или должностное лицо иностранного государства или любое должностное лицо либо другой субъект международной межправительственной организации, которые в соответствии с международным правом имеют право на специальную защиту от покушений на их личность, свободу и достоинство, а также члены их семей, проживающие совместно с ними.
Статья 123. Должностное лицо, публичное лицо
и лицо, исполняющее ответственную государственную должность

[Ст.123 наименование в редакции ЗП245 от 02.12.11, MO25-28/03.02.12 ст.77]

(1) Под должностным лицом понимается лицо, наделеное в государственном предприятии, учреждении, организации (их подразделении) либо в предприятии, учреждении, организации (их подразделении) органов местного публичного управления, постоянно или временно, в силу закона, по назначению, по выбору или в силу отдельного поручения определенными правами и обязанностями по осуществлению функций публичной власти или действий административно- распорядительного либо организационно-хозяйственного характера.
(2) Под публичным лицом понимается: государственный служащий, в том числе имеющий особый статус (сотрудник дипломатической службы, таможенной службы, органов обороны, национальной безопасности и охраны общественного порядка, другое лицо, имеющее специальное или воинское звание); служащий автономного или регулирующего органа публичной власти, государственного или муниципального предприятия, другого юридического лица публичного права; работник кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности; лицо, уполномоченное или управомоченное государством оказывать от его имени публичные услуги или осуществлять деятельность в общественных интересах.

[Ст.123 ч.(2) в редакции ЗП245 от 02.12.11, MO25-28/03.02.12 ст.77]

(3) Под лицом, исполняющим ответственную государственную должность, понимается: лицо, порядок назначения или избрания которого регулируется
Page 38 of 177
Конституцией Республики Молдова либо назначение или избрание которого осуществляется Парламентом, Президентом Республики Молдова или Правительством, другое установленное законом лицо, исполняющее ответственную государственную должность; лицо, которому лицо, исполняющее ответственную государственную должность, делегировало свои полномочия.

[Ст.123 ч.(3) изменена ЗП152 от 01.07.16, МО245-246/30.07.16 ст.517; в силу с

01.08.16]

[Ст.123 ч.(3) изменена ЗП318 от 20.12.13, МО17-23/24.01.14 ст.48] [Ст.123 ч.(3) введена ЗП245 от 02.12.11, MO25-28/03.02.12 ст.77] Статья 1231. Иностранное публичное лицо
и международный служащий �
(1) Под иностранным публичным лицом понимается: любое лицо, назначаемое или
избираемое, которое имеет законодательный, исполнительный, административный или судебный мандат иностранного государства; лицо, исполняющее публичную должность в пользу иностранного государства, в том числе иностранного государственного органа или публичного предприятия; лицо, действующее в качестве присяжного заседателя в судебной системе иностранного государства.
(2) Под международным служащим понимается: служащий международной или наднациональной организации или любое лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени; член парламентского собрания международной или наднациональной организации; любое лицо, осуществляющее судебные функции в международных судах, в том числе связанное с судебным делопроизводством.

[Ст.1231введена ЗП245 от 02.12.11, MO25-28/03.02.12 ст.77]

Статья 124. Лицо, управляющее коммерческой, общественной или иной негосударственной организацией
Под лицом, управляющим коммерческой, общественной или иной негосударственной организацией, понимается лицо, наделенное в указанной организации либо в ее подразделении, постоянно или временно, по назначению, по выбору или в силу отдельного поручения определенными правами и обязанностями по осуществлению функций или действий административно-распорядительного либо организационно-хозяйственного характера.
Статья 125. Незаконное занятие предпринимательской деятельностью
Под незаконным занятием предпринимательской деятельностью понимается:
а) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации
(перерегистрации) в уполномоченных на то органах;
b) осуществление видов деятельности, запрещенных законодательством;
с) осуществление предпринимательской деятельности через филиалы, представительства, отделения, отделы, секции, магазины, склады, торговые точки и иные подразделения, не зарегистрированные в установленном законодательством порядке;
d) осуществление предпринимательской деятельности без использования товарного знака и без указания в документах фискального кода в случае, когда их использование или указание предусмотрено законодательством, или осуществление этой деятельности с использованием чужого или фальшивого фискального кода.
Статья 126. Особо крупный, крупный размер, значительный и существенный ущерб
(1) Под крупным размером понимается стоимость похищенных, добытых, полученных, изготовленных, уничтоженных, использованных, перевезенных, находящихся на хранении, реализованных, перемещенных через таможенную границу ценностей, стоимость ущерба, причиненного лицом или группой лиц, превышающая
Page 39 of 177
20 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния.

[Ст.126 ч.(1) в редакции ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(11) Под особо крупным размером понимается стоимость похищенных, добытых, полученных, изготовленных, уничтоженных, использованных, перевезенных, находящихся на хранении, реализованных, перемещенных через таможенную границу ценностей, стоимость ущерба, причиненного лицом или группой лиц, превышающая
40 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния.

[Ст.126 ч.(11) введена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) Значительный или существенный характер причиненного ущерба устанавливается с учетом стоимости, количества и значимости материальных ценностей для жертвы, ее материального положения и доходов, наличия лиц, находящихся на ее содержании, других обстоятельств, существенно влияющих на материальное положение жертвы, а в случае нарушения прав и интересов, охраняемых законом, – степени нарушения основных прав и свобод человека.
Статья 1261. Средства внешних фондов
Под средствами внешних фондов понимаются финансовые и материальные средства, выделенные в качестве грантов, субвенций, кредитов, пожертвований, займов, гуманитарной помощи другими государствами, Европейским Сообществом или международными учреждениями, организациями и объединениями, иностранными физическими или юридическими лицами, как предоставленных под государственную гарантию или по договору с государством, так и безвозмездных.

[Ст.1261введена ЗП105 от 26.05.16, МО184-192/01.07.16 ст.391]

Статья 127. Военное время
Под военным временем понимается период с момента объявления мобилизации или начала военных действий до момента перехода армии к мирному положению.
Статья 1271. Лицо, охраняемое международным гуманитарным правом
Под лицом, охраняемым международным гуманитарным правом, понимается:
а) в рамках международного вооруженного конфликта: любое лицо, охраняемое Женевскими конвенциями о защите жертв войны от 12 августа 1949 года и Дополнительным протоколом I, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 года, в частности больные, раненые, лица, потерпевшие кораблекрушение, военнопленные и гражданские лица;
b) в рамках немеждународного вооруженного конфликта: любое лицо, охраняемое общей статьей 3 Женевских конвенций от 12 августа 1949 года и Дополнительным протоколом II, касающимся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 года (больные, раненые, лица, потерпевшие кораблекрушение, лица, не принимающие непосредственное участие в военных действиях, которые находятся под властью неприятельской стороны);
с) в рамках международного либо немеждународного вооруженного конфликта: члены вооруженных сил и комбатанты неприятельской стороны, которые сложили оружие или по какой-либо причине не имеют более средств защиты и не находятся под властью неприятельской стороны.

[Ст.1271 введена ЗП64 от 04.04.13, МО115/21.05.13 ст.359]

Статья 128. Воинское преступление
(1) Под воинским преступлением понимается предусмотренное настоящим кодексом преступление против установленного порядка несения военной службы, совершенное лицом, исполняющим военную службу по контракту, срочную военную
Page 40 of 177
службу, сокращенную военную службу или военную службу резервистов, призванных на военные сборы или по мобилизации.
(2) Военнослужащие, совершившие преступления, привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с положениями Общей части и Особенной части настоящего кодекса.
Статья 129. Оружие
(1) Под оружием понимаются орудия, части или устройства, определенные как таковое положениями закона.
(2) К оружию приравниваются предметы иного рода, которые могут быть использованы или были использованы для нападения.
Статья 130. Наемник
Под наемником понимается лицо, которое специально завербовано в стране или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте, которое принимает непосредственное участие в военных действиях в целях получения личной выгоды или материального вознаграждения, обещанного стороной конфликта или от имени таковой, которое не является ни гражданином стороны конфликта, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной конфликта, не входит в личный состав вооруженных сил стороны конфликта и не было послано государством, не являющимся стороной конфликта, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в личный состав его вооруженных сил.

[Ст.130 в редакции ЗП64 от 04.04.13, МО115/21.05.13 ст.359]

Статья 131. Деяние, совершенное в общественном месте
Под деянием, совершенным в общественном месте, понимается деяние, совершенное:
а) в месте, которое по своему характеру или назначению постоянно доступно для общественности, даже если никто при совершении деяния не присутствовал, но виновное лицо осознавало, что деяние могло дойти до сведения общественности;
b) в любом другом месте, доступном для общественности, если при его совершении присутствовали два или более лица;
с) в месте, не доступном для общественности, но с намерением, чтобы деяние было услышано или увидено, если оно имело место в присутствии двух или более лиц;
d) на собрании или сходе множества лиц, за исключением таких, которые можно считать имеющими семейный характер в силу отношений между участвующими в них лицами;
е) любыми средствами, при применении которых виновный осознавал, что деяние может дойти до сведения общественности.
Статья 132. Транспортные средства
Под транспортными средствами понимаются все виды автомобилей, трактора и иные самоходные машины, трамваи и троллейбусы, а также мотоциклы и другие механические транспортные средства.
Статья 1321. Имущество
Под имуществом в контексте статей 106, 243 и 279 понимаются финансовые средства, любого рода ценности (активы), материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также документы или другие юридические инструменты в любой форме, в том числе электронной или цифровой, подтверждающие правовой статус или право, включая любую долю участия (интересы) в таких ценностях (активах).

[Ст.1321 введена ЗП60 от 07.04.16, МО123-127/06.05.16 ст.246]

Статья 133. Культурные ценности
Под культурными ценностями религиозного или светского характера понимаются ценности, указанные в Конвенции Организации Объединенных Наций по вопросам
Page 41 of 177
образования, науки и культуры от 14 ноября 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.
Статья 1331. Член семьи
Под членом семьи понимается:
a) при совместном проживании: лица, состоящие в браке, лица, находящиеся в разводе, лица, связанные отношениями опекунства и попечительства, родственники и свойственники, супруги родственников, лица, состоящие в отношениях, схожих с супружескими отношениями (сожительство) или схожих с отношениями между родителями и детьми;
b) при раздельном проживании: лица, состоящие в браке, лица, находящиеся в разводе, родственники и свойственники, усыновленные дети, лица, находящиеся под попечительством, лица, которые состоят или состояли в отношениях, схожих с супружескими отношениями (сожительство).

[Ст.1331 в редакции ЗП196 от 28.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.661] [Ст.1331 введена ЗП167 от 09.07.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.551] Статья 134. Родство

(1) Под родством понимается связь, основанная на происхождении одного лица от другого по нисходящей линии или наличии у нескольких лиц общего родственника по восходящей линии. В первом случае родство является родством по прямой линии, а во втором – по боковой линии.
(2) Степень родства устанавливается по количеству поколений.
(3) Родственники одного из супругов являются свойственниками другого супруга. Линия и степень свойства соответствуют линии и степени родства.
(4) Близкими родственниками являются родители, дети, усыновители, усыновленные дети, братья и сестры, дед и бабка, внуки.
Статья 1341. Наркотики, прекурсоры, этноботани- ческие средства и аналоги таковых �
(1) Под наркотиками понимаются установленные Правительством растения и наркотические (одурманивающие) или психотропные вещества либо смесь таких растений или веществ.
(2) Под наркотическими (одурманивающими) веществами понимаются вещества, включенные в приложения к Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными Протоколом 1972 года, и предусмотренные нормативными актами Правительства.
(3) Под психотропными веществами понимаются вещества, включенные в приложения к Конвенции о психотропных веществах 1971 года и предусмотренные нормативными актами Правительства.
(4) Под прекурсором понимается вещество природного или синтетического происхождения, используемое в качестве сырья для производства наркотических и психотропных веществ.
(5) Под этноботаническими средствами понимаются смесь порошков и/или растений или смесь трав и различных частей растений, которые опрысканы химическими веществами, вызывающие изменения с физиологическими, психическими, галлюциногенными и/или психоактивными эффектами.
(6) Под аналогом наркотического или психотропного вещества понимается любое вещество либо комбинация веществ природного или синтетического происхождения в любом физическом состоянии или любой продукт, растение, гриб либо их части,
которые обладают способностью вызывать психоактивные эффекты и которые,
независимо от содержания, наименования, способа приема, представления или рекламирования, являются или могут быть использованы вместо наркотического вещества, наркотического, психотропного препарата или препарата, обладающего
Page 42 of 177
психотропным эффектом, либо вместо растения или вещества, подлежащего национальному и/или международному контролю.
(7) Списки наркотических веществ, психотропных веществ и прекурсоров утверждаются, изменяются и дополняются Правительством.
(8) В случае хищения, присвоения, вымогательства или иных незаконных действий с наркотиками, прекурсорами, этноботаническими средствами или аналогами таковых малые, крупные и особо крупные размеры определяются соответственно малым, крупным и особо крупным количествам, установленным Правительством.
(9) Под оборотом наркотиков, прекурсоров, этноботанических средств и аналогов таковых понимается любая операция, как то: экспериментирование, разработка, производство (изготовление), приготовление, выращивание, экстракция, переработка, преобразование, владение, складирование, хранение, поставка, отпуск, распределение, отправка, перевозка, приобретение (покупка), реализация, уничтожение, импорт, экспорт, использование, их продвижение и другие смежные действия.

[Ст.1341 в редакции ЗП193 от 28.07.16, МО315-328/23.09.16 ст.686]

Статья 1342. Воздушное судно, находящееся в полете, и воздушное судно, находящееся в эксплуатации �
(1) Воздушное судно считается находящимся в полете в любое время с момента закрытия всех его внешних дверей после погрузки до момента открытия любой из таких дверей для выгрузки. В случае вынужденной посадки считается, что полет происходит до тех пор, пока компетентные власти не примут на себя ответственность за воздушное судно и за лиц и имущество, находящееся на борту.
(2) Воздушное судно считается находящимся в эксплуатации с момента начала его предполетной подготовки наземным персоналом или экипажем для конкретного
полета до истечения двадцати четырех часов после любой посадки. Период нахождения в эксплуатации в любом случае охватывает весь период нахождения воздушного судна в полете.
Статья 1343. Стационарная платформа
Под стационарной платформой понимаются искусственный остров, установка или сооружение, постоянно закрепленные на морском дне для разведки и разработки ресурсов или для других хозяйственных целей.
Статья 1344. Взрывное или иное смертоносное устройство
Под взрывным или иным смертоносным устройством понимается: �
а) взрывное или зажигательное оружие или устройство, предназначенное или
способное причинить смерть, тяжкое телесное повреждение или иной тяжкий вред здоровью либо существенный материальный ущерб;
b) оружие или устройство, предназначенное или способное причинить смерть, тяжкое телесное повреждение или иной тяжкий вред здоровью либо существенный материальный ущерб посредством высвобождения, рассеивания или воздействия токсических химических веществ, биологических агентов или токсинов либо аналогичных веществ, радиации или радиоактивного материала.
Статья 1345. Государственный или правительственный объект �
Под государственным или правительственным объектом понимается любой постоянный или временный объект или транспортное средство, используемые или занимаемые представителями государства, членами правительства, представителями
законодательного или судебного органа, либо должностными лицами или служащими
органа публичной власти или иного государственного органа или учреждения, либо служащими или должностными лицами межправительственной организации в связи с
Page 43 of 177
выполнением своих служебных обязанностей.
Статья 1346. Объект инфраструктуры
Под объектом инфраструктуры понимается любой находящийся в государственной или частной собственности объект, оказывающий или распределяющий услуги в интересах населения, такие как водоснабжение, канализация, энергоснабжение, теплоснабжение или связь.
Статья 1347. Место общественного пользования
Под местом общественного пользования понимаются те части любого здания, земельного участка, улицы, водного пути или других мест, которые доступны или открыты для населения постоянно, периодически или время от времени и включают любой коммерческий, деловой, культурный, исторический, просветительский, культовый, государственный, развлекательный, рекреационный или аналогичный объект, доступный или открытый для населения.
Статья 1348. Ядерный материал
(1) Под ядерным материалом понимаются: плутоний, за исключением плутония с концентрацией изотопов, превышающей 80% по плутонию-238; уран-233; уран, обогащенный изотопами уран-235 или уран-233; уран, содержащий смесь изотопов, встречающихся в природе в форме, отличной от руды или рудных остатков; любой материал, содержащий один или более элементов из числа элементов, указанных в настоящей части.
(2) Под ураном, обогащенным изотопами уран-235 или уран-233, понимается уран, содержащий изотопы уран-235 или уран-233 или оба изотопа в таком количестве, что избыточный процент суммы этих изотопов по сравнению с изотопом уран-238 выше, чем процент изотопа уран-235 по сравнению с изотопом уран-238, встречающимся в природе.
Статья 1349. Ядерная установка
Под ядерной установкой понимается:
а) установка, включая связанные с ней здания и оборудование, на которой осуществляются производство, переработка, использование, обработка, хранение или захоронение ядерного материала, если повреждение или вмешательство в эксплуатацию такой установки может привести к значительному облучению или значительному выбросу радиоактивных материалов;
b) любой ядерный реактор, включая реакторы, установленные на воздушном, морском, автомобильном или железнодорожном транспорте либо на космических объектах для использования в качестве источника энергии, чтобы приводить в движение указанные транспортные средства или космические объекты, либо для любой другой цели;
с) любое сооружение или средство передвижения, используемое для производства, хранения, переработки или транспортировки радиоактивного материала.
Статья 13410. Радиоактивное устройство
Под радиоактивным устройством понимается:
а) любое ядерное взрывное устройство;
b) любое рассеивающее радиоактивный материал или излучающее радиацию устройство, которое может в силу своих радиологических свойств причинить смерть, тяжкое телесное повреждение или иной тяжкий вред здоровью либо существенный ущерб имуществу или окружающей среде.
Статья 13411. Преступление террористического характера
Под преступлением террористического характера понимается одно из преступлений, предусмотренных статьями 1401, 142, 275, 278, 2781, 2791, 2792, 280, частью (2) статьи 284, статьей 2891, частями (11) и (2) статьи 292 в части деяний, предусмотренных частью (11), статьями 295, 2951, 2952, 342 и 343.
Page 44 of 177

[Ст.13411 изменена ЗП134 от 14.06.12, МО135-141/06.07.12 ст.449]

Статья 13412. Состояние опьянения
(1) Под состоянием опьянения понимается состояние лица, возникшее вследствие употребления алкоголя, наркотиков и/или других веществ, вызывающих опьянение, и выразившееся в психофункциональном расстройстве организма.

[Ст.13412 изменена ЗП193 от 28.07.16, МО315-328/23.09.16 ст.686]

(2) Под состоянием легкого алкогольного опьянения понимается состояние лица с концентрацией алкоголя в крови от 0,3 до 0,5 г/л или концентрацией паров алкоголя в выдыхаемом воздухе от 0,15 до 0,3 мг/л.

[Ст.13412 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.13412 ч.(2) изменена ЗП145 от 14.06.13, МО161-166/26.07.13 ст.516; в силу с

26.10.13]

(3) Под состоянием сильного алкогольного опьянения понимается состояние лица с концентрацией алкоголя в крови от 0,5 г/л и выше или концентрацией паров алкоголя в выдыхаемом воздухе от 0,3 мг/л и выше.

[Ст.13412 ч.(3) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.13412 ч.(3) изменена ЗП145 от 14.06.13, МО161-166/26.07.13 ст.516; в силу с

26.10.13]

Статья 13413. Администратор банка
Под администратором банка в контексте части (21) статьи 191, части (3) статьи 197, части 2 статьи 2391 и статьи 2392 понимают лицо, определенное согласно Закону о финансовых учреждениях № 550-XII от 21 июля 1995 года.

[Ст.13413 введена ЗП180 от 15.08.14,МО238-246/15.08.14 ст.559]

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ­
Глава I ­
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА ­
И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ­
ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Статья 135. Геноцид
Совершение с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу одного из следующих деяний:
а) убийство членов такой группы;
b) нанесение телесных повреждений членам такой группы или причинение вреда их здоровью;
c) создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые могут вызвать ее полное или частичное физическое уничтожение;
d) принятие мер, направленных на предотвращение деторождения в такой группе;
e) насильственная передача детей из одной такой группы в другую
наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением.

[Ст.135 в редакции ЗП64 от 04.04.13, МО115/21.05.13 ст.359]

Статья 1351. Преступления против человечности
(1) Совершение в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно, одного из следующих деяний:
а) порабощение или торговля людьми;
b) депортация или насильственное перемещение с нарушением общих норм международного права лиц, законно пребывающих на территории, на которую совершено нападение;
Page 45 of 177
с) заключение под стражу или другое лишение физической свободы в нарушение общих норм международного права;
d) пытки лица, находящегося под стражей либо находящегося иным образом во власти мучителя, с причинением тяжких телесных повреждений или тяжкого вреда здоровью либо с причинением физического или психического страдания, которые превышают последствия применения санкций, допускаемых международным правом; e) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, незаконное лишение свободы какой-либо беременной женщины, ставшей беременной в принудительном порядке, с целью изменения этнического состава какого-либо населения, принудительная стерилизация или любые другие виды сексуального
насилия;
f) преследование любой идентифицируемой группы или общности посредством лишения или ограничения основных прав человека по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным или по другим мотивам, признанным недопустимыми международным правом;
g) осуществление действий, влекущих насильственное исчезновение лица, с целью лишения его защиты со стороны закона посредством похищения, ареста или задержания по приказу государства или политической организации либо с их разрешения, при их поддержке или с их согласия, при последующем отказе признать такое лишение свободы этого лица или предоставить по первому требованию реальную информацию о его дальнейшей судьбе или о его местонахождении;
h) применение практик апартеида;
i) совершение других бесчеловечных деяний аналогичного характера, заключающихся в умышленном причинении тяжких физических или психических страданий либо тяжких телесных повреждений или тяжкого вреда здоровью лица,
наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.
(2) Совершение в условиях, предусмотренных частью (1), одного из следующих деяний:
a) убийство одного или нескольких лиц;
b) подвергание населения или его части в целях его полного или частичного уничтожения условиям жизни, рассчитанным на его физическое уничтожение,
наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением.

[Ст.1351 введена ЗП64 от 04.04.13, МО115/21.05.13 ст.359]

Статья 136. Экоцид
Умышленное массовое уничтожение флоры или фауны, отравление атмосферы или водных ресурсов, а равно совершение иных действий, которые могут привести или привели к экологической катастрофе,
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Статья 137. Военные преступления в отношении лиц
(1) Совершение в рамках международного вооруженного конфликта одного из следующих деяний:
a) принуждение посредством применения силы или угрозы одного или нескольких лиц, предусмотренных пунктом а) статьи 1271, к службе в вооруженных силах неприятельской стороны;
b) принуждение граждан неприятельской стороны к участию в военных действиях против их собственной страны, даже если они находились на службе в вооруженных
силах этой неприятельской стороны до начала вооруженного конфликта;
c) незаконное лишение свободы или необоснованная задержка репатриации одного или нескольких лиц, предусмотренных пунктом а) статьи 1271;
d) перемещение, прямо или косвенно, оккупирующей стороной части ее
Page 46 of 177
собственного гражданского населения на оккупируемую ею территорию, депортация или перемещение населения оккупируемой территории или отдельной части его в пределах или за пределы этой территории
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.
(2) Подвергание лица, охраняемого международным гуманитарным правом, в рамках международного либо немеждународного вооруженного конфликта серьезной опасности для жизни или здоровья посредством:
а) совершения экспериментов любого рода, которые не оправданы необходимостью медицинского, терапевтического или больничного лечения соответствующего лица, относительно которых лицо не выразило свое добровольное, ясное и предварительное согласие и которые не осуществляются в его интересах;
b) изъятия тканей или органов для трансплантации, за исключением взятия крови или кожи для использования в терапевтических целях в соответствии с общепринятыми медицинскими нормами и при добровольном, ясном и предварительном согласии лица;
c) применения непризнанных с медицинской точки зрения методов лечения, необходимость в которых не вызвана состоянием здоровья соответствующего лица и относительно которых лицо не выразило свое добровольное, ясное и предварительное согласие,
наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет.
(3) Совершение против одного или нескольких лиц, охраняемых международным гуманитарным правом, в рамках международного либо немеждународного вооруженного конфликта одного из следующих деяний:
a) умышленное причинение тяжких физических или психических страданий либо тяжких телесных повреждений или тяжкого вреда здоровью;
b) применение пыток либо бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, а также причинение увечий;
c) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, незаконное лишение свободы какой-либо беременной женщины, ставшей беременной в принудительном порядке, с целью изменения этнического состава какого-либо населения, принудительная стерилизация или любые другие виды сексуального насилия;
d) захват в качестве заложника;
e) депортация или насильственное перемещение c нарушением общих норм международного права лиц, находящихся законно на территории, где идет вооруженный конфликт;
f) набор или вербовка детей в возрасте до восемнадцати лет в национальные вооруженные силы, а также принуждение их любыми средствами к активному участию в военных действиях;
g) лишение права на рассмотрение дела законно созданным и беспристрастным судом, вынесение приговора или приведение его в исполнение без соблюдения процедуры законного и непредвзятого судебного разбирательства, обеспечивающего соблюдение всех судебных гарантий, установленных международным правом, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.
(4) Совершение в рамках международного либо немеждународного вооруженного конфликта убийства одного или нескольких лиц, охраняемых международным гуманитарным правом,
наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением.

[Ст.137 в редакции ЗП64 от 04.04.13, МО115/21.05.13 ст.359]

Статья 1371. Военные преступления против права
Page 47 of 177
собственности и других прав
(1) Совершение в рамках международного либо немеждународного вооруженного конфликта одного из следующих деяний:
а) уничтожение, присвоение или конфискация имущества неприятельской стороны в нарушение международного права и если это не продиктовано военной необходимостью;
b) разграбление населенного пункта, в том числе захваченного штурмом, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. ­
(2) Объявление отмененными, приостановленными или недопустимыми в суде прав и исков одного или нескольких граждан неприятельской стороны в рамках международного вооруженного конфликта
наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
(3) Мародерство в отношении раненых или павших на поле боя, совершенное во время международного либо немеждународного вооруженного конфликта,
наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. [Ст.1371 введена ЗП64 от 04.04.13, МО115/21.05.13 ст.359] Статья 1372. Применение запрещенных средств
ведения войны
Применение в рамках международного либо немеждународного вооруженного конфликта:
a) яда или отравленного оружия;
b) удушающих, ядовитых или других подобных газов и любых аналогичных жидкостей, материалов или средств;
c) оружия, боеприпасов и материалов, которые вызывают ненужные страдания;
d) пуль, которые легко разрываются или сплющиваются в теле человека, таких как оболочечные пули, твердая оболочка которых не покрывает всего сердечника или имеет надрезы,
наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. [Ст.1372 введена ЗП64 от 04.04.13, МО115/21.05.13 ст.359] Статья 1373. Применение запрещенных методов
ведения войны ­
(1) Ранение лица, предусмотренного пунктом с) статьи 1271, или вероломное ранение члена вооруженных сил неприятеля или комбатанта неприятельской армии во время международного либо немеждународного вооруженного конфликта
наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
(2) Заявление во время международного либо немеждународного вооруженного конфликта о том, что пощады не будет,
наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.
(3) Совершение в рамках международного либо немеждународного вооруженного конфликта одного из следующих деяний:
а) нападение на гражданское население или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях;
b) нанесение ударов по гражданским объектам, защищенным международным гуманитарном правом, в частности по зданиям, предназначенным для целей религии, образования, искусства, науки или благотворительности, историческим памятникам, госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, а также по незащищенным и не являющимся военными целями населенным пунктам, жилищам или зданиям;
c) нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам, подразделениям или транспортным средствам, задействованным в оказании гуманитарной помощи или в миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, пока они имеют право на защиту, которую международное гуманитарное право обеспечивает гражданским лицам или гражданским объектам;
Page 48 of 177
d) нанесение ударов по зданиям, материалам, медицинским учреждениям и транспортным средствам, в том числе по персоналу, использующим отличительные эмблемы, установленные Женевскими конвенциями от 12 августа 1949 года;
e) нападение, когда известно, что оно явится причиной гибели или ранения гражданских лиц, ущерба гражданским объектам или обширного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде, явно несоизмеримого с конкретным и непосредственно ожидаемым общим военным превосходством,
наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
(4) Использование во время международного либо немеждународного вооруженного конфликта:
а) военных методов, способных вызывать ненужные физические страдания;
b) мер по подверганию голоду гражданского населения путем лишения его предметов, необходимых для выживания, включая умышленное создание препятствий для получения помощи в нарушение международного гуманитарного права;
с) лица, охраняемого международным гуманитарным правом, для защиты определенных пунктов, районов и вооруженных сил от военных действий неприятеля
наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
(5) Вероломное убийство одного или нескольких лиц, предусмотренных пунктом с) статьи 1271, совершенное в рамках международного либо немеждународного вооруженного конфликта,
наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением.

[Ст.1373 введена ЗП64 от 04.04.13, МО115/21.05.13 ст.359]

Статья 1374. Незаконное использование отличительных эмблем международного гуманитарного права
Незаконное использование отличительных эмблем, установленных Женевскими конвенциями от 12 августа 1949 года, флага парламентера, флага, военных знаков различия или формы неприятеля либо Организации Объединенных Наций в качестве защитного средства во время международного либо немеждународного вооруженного конфликта, повлекшее:
а) причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью одного или нескольких лиц;
b) смерть одного или нескольких лиц,

наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. [Ст.1374 введена ЗП64 от 04.04.13, МО115/21.05.13 ст.359] Статья 138. Отдача и исполнение явно незаконного

приказа. Неосуществление или ненадлежащее осуществление должного контроля ­
(1) Исполнение явно незаконного приказа, направленного на совершение
преступлений, предусмотренных статьями 135–1374, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
(2) Отдача в рамках международного либо немеждународного вооруженного конфликта начальником либо лицом, которое командует вооруженными силами, заведомо незаконного приказа, направленного на совершение преступлений, предусмотренных статьями 135–1374,
наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
(3) Неосуществление или ненадлежащее осуществление должного контроля военным командиром или лицом, командующим вооруженными силами, приведшее к совершению преступлений, предусмотренных статьями 135–1374,
наказывается лишением свободы на срок от 6 до 12 лет.

[Ст.138 в редакции ЗП64 от 04.04.13, МО115/21.05.13 ст.359]

Page 49 of 177
Статья 139. Планирование, подготовка, развязывание или ведение войны
(1) Планирование, подготовка или развязывание войны наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. (2) Ведение войны
наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненным заключением.
Статья 140. Пропаганда войны
(1) Пропаганда войны, распространение тенденциозной и вымышленной информации, способствующей разжиганию войны, или другие действия с целью развязывания войны, совершенные устно, письменно, по радио, посредством телевидения или кинематографа либо иными способами,
наказываются штрафом в размере до 1500 условных единиц или лишением свободы на срок до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

[Ст.140 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) Совершение действий, предусмотренных частью (1), лицом, исполняющим ответственную государственную должность,
наказывается штрафом в размере от 1500 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

[Ст.140 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.140 ч.(2) изменена ЗП245 от 02.12.11, MO25-28/03.02.12 ст.77]

Статья 1401. Использование, разработка, производство, приобретение иным образом, обработка, владение, накопление или сохранение, передача, прямая или косвенная, хранение, перевозка оружия массового уничтожения �
(1) Использование, разработка, производство, приобретение иным образом, обработка, владение, накопление или сохранение, передача, прямая или косвенная, хранение, перевозка химического оружия, биологического оружия, ядерного оружия, ядерных взрывных устройств или иного оружия массового уничтожения с нарушением положений национального законодательства или международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова,
наказываются штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 5000 до
8000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет или его ликвидацией.

[Ст.1401 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) Те же действия:
b) совершенные двумя или более лицами;
c) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;
d) повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах;
e) повлекшие смерть человека,
наказываются лишением свободы на срок от 16 до 20 лет, а в случае юридического
Page 50 of 177
лица – штрафом в размере от 8000 до 10000 условных единиц с его ликвидацией.

[Ст.1401 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(3) Разработка, производство, приобретение иным образом, владение, хранение, передача или перевозка оборудования, материалов, программного обеспечения либо соответствующей технологии, которые вносят существенный вклад в разработку, производство или доставку оружия массового уничтожения, при осознании того, что данное оборудование, материал, программное обеспечение либо технология предназначены для этой цели,
наказываются штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или с ликвидацией юридического лица.
(4) Разработка, производство, приобретение иным образом, владение, хранение, передача или перевозка исходного материала, специального расщепляющегося материала либо оборудования или материала, специально предназначенных или подготовленных для обработки, использования или производства специального расщепляющегося материала, при осознании того, что данный материал или данное оборудование предназначены для использования в деятельности, связанной с ядерными взрывами, или в другой ядерной деятельности, противоречащей международным договорам, одной из сторон которых является Республика Молдова,
наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в
размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет или с ликвидацией юридического лица.
Статья 141. Наемничество
(1) Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства,
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
(2) Вербовка, обучение, финансирование или иное обеспечение наемников, а равно их использование в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства,
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
Статья 142. Нападение на лицо, пользующееся международной защитой �
(1) Совершение насильственного нападения на официальное помещение, жилое помещение или транспортное средство лица, пользующегося международной защитой, если это нападение может угрожать жизни, здоровью или свободе данного лица,
наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
(2) Похищение или другое нападение на лицо, пользующееся международной защитой, или направленное против свободы данного лица,
наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
(3) Убийство лица, пользующегося международной защитой,
наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненным заключением.
(4) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные с целью
Page 51 of 177
провоцирования войны или международного конфликта,
наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет или пожизненным заключением.
(5) Угроза совершения действия, предусмотренного частями (1), (2), (3) или (4), если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы,
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

[Ст.143 утратило силу согласно ЗП64 от 04.04.13, МО115/21.05.13 ст.359]

Статья 144. Клонирование
Создание человеческих существ путем клонирования наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
Глава II ­ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ ­ И ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ ­
Статья 145. Умышленное убийство
(1) Убийство человека
наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

[Ст.145 ч.(1), санкция изменена ЗП119 от 23.05.13, МО130-134/21.06.13 ст.423]

(2) Убийство:
а) совершенное с заранее обдуманным умыслом; �
b) совершенное из корыстных побуждений; �
d) совершенное в связи с выполнением потерпевшим служебного или
общественного долга;
е) заведомо несовершеннолетнего или беременной женщины либо с использованием заведомо или очевидно беспомощного состояния потерпевшего, обусловленного преклонным возрастом, болезнью, ограничением возможностей либо иного рода факторами;
e1) одного из членов семьи;

[Ст.145 ч.(2), пкт.е1) введен ЗП196 от 28.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.661]

f) сопряженное с похищением или захватом лица в качестве заложника;
g) двух или более лиц;
h) представителя публичной власти или военнослужащего либо их близких родственников во время или в связи с исполнением представителем публичной власти или военнослужащим служебных обязанностей;
i) совершенное двумя или более лицами;
j) совершенное с особой жестокостью, а равно из садистских побуждений;
k) совершенное с целью сокрытия другого преступления или облегчения его совершения;
l) совершенное на почве социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти;
m) совершенное средствами, опасными для жизни или здоровья множества лиц;
n) совершенное с целью изъятия и/или использования либо продажи органов или тканей потерпевшего;
o) совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, предусмотренное частью (1);
p) совершенное по заказу,
наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненным заключением.

[Ст.145 ч.(2), санкция изменена ЗП119 от 23.05.13, МО130-134/21.06.13 ст.423]

Статья 146. Убийство, совершенное в состоянии аффекта
Убийство, совершенное в состоянии наступившего внезапно аффекта, вызванного насильственными действиями или тяжким оскорблением либо иными противозаконными или аморальными действиями потерпевшего,
Page 52 of 177
наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.
Статья 147. Детоубийство
Убийство матерью новорожденного ребенка во время родов или непосредственно после них в состоянии вызванного родами физического и психического расстройства с помрачением сознания
наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.
Статья 148. Лишение жизни по желанию лица
(эвтаназия) ­
Лишение жизни лица в связи с неизлечимой болезнью или невыносимостью
физических страданий по желанию лица или, в отношении несовершеннолетнего, его родственников
наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. Статья 149. Лишение жизни по неосторожности (1) Лишение жизни по неосторожности наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
(2) Лишение жизни двух или более лиц по неосторожности наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Статья 150. Доведение до самоубийства ­
(1) Доведение до самоубийства или покушения на него, явившееся результатом травли, клеветы, оскорбления или систематического унижения достоинства потерпевшего виновным,
наказывается лишением свободы на срок до 4 лет.
(2) Доведение до самоубийства или покушения на него: ­
b) несовершеннолетнего;
с) лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного;
d) вследствие жестокого обращения
наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
Статья 151. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью
(1) Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни или повлекшего потерю зрения, слуха, речи или какого-либо органа либо утрату им своей функции, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, сопряженное со стойкой утратой не менее одной трети трудоспособности или повлекшее прерывание беременности либо выразившееся в неизгладимом обезображении лица и (или) прилегающих к нему областей,
наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

[Ст.151 ч.(1), санкция изменена ЗП119 от 23.05.13, МО130-134/21.06.13 ст.423]

(2) То же действие, совершенное:
b) в отношении заведомо несовершеннолетнего или беременной женщины либо с использованием заведомо или очевидно беспомощного состояния потерпевшего, обусловленного преклонным возрастом, болезнью, ограничением возможностей либо иного рода факторами;
с) в отношении лица в связи с выполнением им служебного или общественного долга;
d) двумя или более лицами;
e) с особой жестокостью, а также из садистских побуждений;

[Ст.151 ч.(2), пкт.е) в редакции ЗП252 от 08.11.12, МО263-269/21.12.12 ст.855]

f) средствами, опасными для жизни или здоровья множества лиц;
g) из корыстных побуждений;
i) на почве социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти; ­
j) в отношении двух или более лиц;
k) организованной преступной группой или преступ¬ной организацией; ­
l) с целью изъятия и/или использования либо продажи органов или тканей
Page 53 of 177
потерпевшего;
m) по заказу,
наказывается лишением свободы на срок от 10 до 12 лет.

[Ст.151 ч.(2), санкция изменена ЗП119 от 23.05.13, МО130-134/21.06.13 ст.423]

(4) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), повлекшие смерть потерпевшего,
наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.

[Ст.151 ч.(4), санкция изменена ЗП119 от 23.05.13, МО130-134/21.06.13 ст.423]

Статья 152. Умышленное причинение телесного повреждения средней тяжести или иного средней тяжести вреда здоровью ­
(1) Умышленное причинение телесного повреждения средней тяжести или иного средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, указанных в статье 151, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть,
наказывается неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 200 до 240 часов или лишением свободы на срок до 5 лет.

[Ст.152 ч.(1), санкция изменена ЗП119 от 23.05.13, МО130-134/21.06.13 ст.423]

(2) То же действие, совершенное: ­
b) в отношении двух или более лиц; ­
с1) в отношении заведомо несовершеннолетнего или беременной женщины либо с использованием заведомо или очевидно беспомощного состояния потерпевшего, обусловленного преклонным возрастом, болезнью, ограничением возможностей либо иного рода факторами;
d) в отношении лица в связи с выполнением им служебного или общественного
долга;
е) двумя или более лицами;
f) с особой жестокостью, а также из садистских побуждений;

[Ст.152 ч.(2), пкт.f) в редакции ЗП252 от 08.11.12, МО263-269/21.12.12 ст.855]

g) средствами, опасными для жизни или здоровья множества лиц;
h) из корыстных побуждений; ­
j) на почве социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти;
k) по заказу,
наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. ­

[Ст.152 ч.(2), санкция изменена ЗП119 от 23.05.13, МО130-134/21.06.13 ст.423]

Статья 155. Угроза убийством или причинением тяжких телесных повреждений или иного тяжкого вреда здоровью ­
Угроза убийством или причинением тяжких телесных повреждений или иного тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы,
наказывается штрафом в размере от 550 до 750 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет.

[Ст.155 изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.155 санкция изменена ЗП119 от 23.05.13, МО130-134/21.06.13 ст.423]

Статья 156. Причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения или иного тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта ­
Причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения или иного
Page 54 of 177
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии наступившего внезапно аффекта, вызванного насильственными действиями или тяжким оскорблением либо иными противозаконными или аморальными действиями потерпевшего,
наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет.

[Ст.156 изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

Статья 157. Причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения или иного тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
по неосторожности
Причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения или иного тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности
наказывается штрафом в размере до 650 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

[Ст.157 изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

Статья 158. Торговля человеческими органами, тканями и клетками �
(1) Незаконное изъятие человеческих тканей и/или клеток путем извлечения их из тела живого или неживого человека не уполномоченными на это лицами и/или в не уполномоченных согласно законодательству учреждениях, либо с нарушением
правовых положений, касающихся согласия лица на донорство, либо в целях
получения дохода, а равно продажа, покупка, хищение, незаконные использование, хранение, владение, передача, получение, импорт, экспорт или транспортировка таковых
наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

[Ст.158 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) Те же действия, совершенные с человеческими органами или их частями, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до
6000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

[Ст.158 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные:
a) лицом, ранее совершившим деяние, предусмотренное частями (1) или (2); �
b) путем физического или психического принуждения;
c) в отношении двух или более лиц;
d) в отношении беременной женщины или ребенка;
e) двумя или более лицами; �
f) публичным лицом, должностным лицом, лицом, исполняющим ответственную
государственную должность, иностранным публичным лицом или международным служащим,
наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права
Page 55 of 177
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6000 до
8000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

[Ст.158 ч.(3) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(4) Действия, предусмотренные частями (1), (2) или (3):
a) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;
b) повлекшие причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью либо смерть или самоубийство лица,
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 8000 до
10000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

[Ст.158 ч.(4) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.158 в редакции ЗП270 от 07.11.13, МО290/10.12.13 ст.794]

Статья 159. Незаконное производство аборта
(1) Прерывание беременности любыми средствами, совершенное:
а) вне медицинских учреждений или медицинских кабинетов, имеющих соответствующее разрешение;
b) лицом, не имеющим специального высшего медицинского образования;
c) при сроке беременности более 12 недель при отсутствии медицинских показаний, установленных Министерством здравоохранения;
d) при наличии у потерпевшей медицинских противопоказаний к осуществлению подобной операции;
е) в антисанитарных условиях,
наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет.

[Ст.159 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) То же действие:
b) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения или иного тяжкого или средней тяжести вреда здоровью;
с) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей,
наказывается лишением свободы на срок от 1 года до 6 лет с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Статья 160. Незаконное осуществление хирургической стерилизации
(1) Незаконное осуществление врачом хирургической стерилизации
наказывается штрафом в размере до 550 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

[Ст.160 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) То же действие, совершенное:
а) в неспециализированных лечебно-профилактических учреждениях; �
b) лицом, не имеющим специального высшего медицинского образования,
наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц или лишением
Page 56 of 177
свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

[Ст.160 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2):
b) повлекшие по неосторожности длительное расстройство здоровья или причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью;
с) повлекшие по неосторожности смерть пациента,
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Статья 161. Осуществление искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона без согласия пациентки
Осуществление врачом искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона без согласия пациентки, выраженного в письменной форме,
наказывается штрафом в размере до 650 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 150 до 240 часов с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

[Ст.161 изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

Статья 162. Неоказание помощи больному
(1) Неоказание помощи больному без обоснованных причин лицом, обязанным оказывать помощь в силу закона или на основании специальных правил,
наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 100 до 240 часов.

[Ст.162 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности:
а) причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью; �
b) смерть больного, �
наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Статья 163. Оставление в опасности
(1) Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по причине малолетства, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, если виновный знал об опасности и имел возможность оказать потерпевшему помощь либо сам поставил его в опасное для жизни состояние,
наказывается штрафом в размере до 550 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

[Ст.163 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) То же деяние, повлекшее по неосторожности:
а) причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью; �
b) смерть потерпевшего,
наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. �
Page 57 of 177
Глава III
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ �
И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ
Статья 164. Похищение человека
(1) Похищение человека
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. �

[Ст.164 ч.(1), санкция изменена ЗП119 от 23.05.13, МО130-134/21.06.13 ст.423]

(2) То же действие, совершенное: �
b) в отношении двух или более лиц; �
с) в отношении заведомо несовершеннолетнего или беременной женщины либо с �
использованием заведомо или очевидно беспомощного состояния потерпевшего,
обусловленного преклонным возрастом, болезнью, ограничением возможностей либо иного рода факторами;
е) двумя или более лицами;
f) из корыстных побуждений;
g) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет. �

[Ст.164 ч.(2), санкция изменена ЗП119 от 23.05.13, МО130-134/21.06.13 ст.423]

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2):
а) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;
b) повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью либо смерть потерпевшего,
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 13 лет.

[Ст.164 ч.(3), санкция изменена ЗП119 от 23.05.13, МО130-134/21.06.13 ст.423]

Статья 1641. Похищение несовершеннолетнего близкими �
родственниками
Похищение несовершеннолетнего близкими родственниками �
наказывается штрафом в размере до 650 условных единиц, или неоплачиваемым
трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 6 месяцев.

[Ст.1641 изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

Статья 165. Торговля людьми
(1) Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение лица с его согласия или без такового в целях коммерческой или некоммерческой сексуальной эксплуатации, эксплуатации принудительного труда или услуг, а также попрошайничества, эксплуатации в рабстве или условиях, сходных с рабством, использования в вооруженных конфликтах или в преступной деятельности, изъятия органов, тканей и/или клеток, а также использования женщины в качестве суррогатной матери, совершенные путем:
а) угрозы применения или применения физического или психического насилия, не опасного для жизни и здоровья лица, в том числе путем похищения, изъятия документов и удержания лица в подневольном состоянии с целью погашения установленного в неразумных пределах долга, а также угрозы сообщения конфиденциальной информации семье жертвы или другим лицам, как физическим, так и юридическим;
b) обмана;
с) злоупотребления уязвимостью положения или злоупотребления властью, дачи или принятия платежей либо выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо,

[Ст.165 ч.(1), диспозиция изменена ЗП270 от 07.11.13, МО290/10.12.13 ст.794]

Page 58 of 177
наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до
6000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

[Ст.165 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.165 ч.(1), санкция изменена ЗП270 от 07.11.13, МО290/10.12.13 ст.794]

(2) Те же действия, совершенные:
а) лицом, ранее совершившим деяние, предусмотренное частью (1); ­
b) в отношении двух или более лиц;
с) в отношении беременной женщины;
d) двумя или более лицами; ­
e) публичным лицом, должностным лицом, лицом, исполняющим ответственную
государственную должность, иностранным публичным лицом или международным служащим;

[Ст.165 ч.(2), пкт.е) в редакции ЗП270 от 07.11.13, МО290/10.12.13 ст.794] [Ст.165 ч.(2), пкт.е) изменен ЗП245 от 02.12.11, MO25-28/03.02.12 ст.77]

f) с применением насилия, опасного для жизни, физического или психического здоровья лица;
g) с особой жестокостью с целью подчинения лица либо с изнасилованием, использованием физической зависимости, оружия,

[Ст.165 ч.(2), пкт.g) изменен ЗП252 от 08.11.12, МО263-269/21.12.12 ст.855]

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6000 до
8000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

[Ст.165 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2):
а) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;
a1) повлекшие заражение венерическим заболеванием или заболеванием СПИД;

[Ст.165 ч.(3), пкт.а1) введен ЗП270 от 07.11.13, МО290/10.12.13 ст.794]

b) повлекшие тяжкое телесное повреждение или психическое расстройство либо смерть или самоубийство лица,
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 8000 до
10000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

[Ст.165 ч.(3) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(4) Жертва торговли людьми освобождается от уголовной ответственности за совершение преступлений в связи с этим процессуальным статусом.
Статья 1651. Использование результатов труда
или услуг лица, являющегося жертвой торговли людьми ­
(1) Использование продукта и/или услуг, получаемых в результате эксплуатации при преступлении торговли людьми или торговли детьми, производимых лицом, о котором пользователю известно, что оно является жертвой такого преступления, если
Page 59 of 177
это деяние не содержит признаков торговли людьми или торговли детьми, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица
– штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность.

[Ст.1651 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) Лицо, совершившее деяние, предусмотренное частью (1), освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно заявило о совершении другими лицами преступлений торговли людьми или торговли детьми, оказало помощь в раскрытии соответствующих преступлений или активно содействовало расследованию таких случаев.

[Ст.1651 введена ЗП270 от 07.11.13, МО290/10.12.13 ст.794]

Статья 166. Незаконное лишение свободы
(1) Незаконное лишение лица свободы, если это не связано с его похищением, наказывается неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 120 до 240
часов или лишением свободы на срок до 2 лет. (2) То же действие, совершенное: �
b) в отношении двух или более лиц; �
с) в отношении заведомо несовершеннолетнего или беременной женщины либо с �
использованием заведомо или очевидно беспомощного состояния потерпевшего,
обусловленного преклонным возрастом, болезнью, ограничением возможностей либо иного рода факторами;
d) двумя или более лицами;
е) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья лица;
f) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. �

[Ст.166 ч.(2), санкция изменена ЗП119 от 23.05.13, МО130-134/21.06.13 ст.423]

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью либо смерть потерпевшего,
наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

[Ст.166 ч.(3), санкция изменена ЗП119 от 23.05.13, МО130-134/21.06.13 ст.423]

Статья 1661. Пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение �
(1) Умышленное причинение боли либо физического или психического страдания, представляющее собой бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, публичным лицом или лицом, фактически исполняющим функции публичного учреждения, либо любым иным лицом, выступающим в официальном качестве, или с ведома или молчаливого согласия указанных лиц
наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет или штрафом в размере от
1150 до 1350 условных единиц с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет.

[Ст.1661 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) Действия, предусмотренные частью (1):
a) совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего или беременной женщины либо с использованием заведомо или очевидно беспомощного состояния потерпевшего, обусловленного преклонным возрастом, болезнью, ограничением возможностей либо иного рода факторами;
b) совершенные в отношении двух или более лиц;
c) совершенные двумя или более лицами; �
Page 60 of 177
d) совершенные с использованием оружия, специальных орудий или других предметов, приспособленных для этих целей;
e) совершенные должностным лицом или лицом, исполняющим ответственную государственную должность;
f) повлекшие причинение по неосторожности тяжкого или средней тяжести телесного повреждения или иного тяжкого или средней тяжести вреда здоровью;
g) повлекшие по неосторожности смерть лица или его самоубийство,
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет или штрафом в размере от
1350 до 1600 условных единиц с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 5 до 10 лет.

[Ст.1661 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(3) Пытки, то есть любое умышленное действие по причинению какому-либо лицу сильной боли либо физического или психического страдания с целью получения от него или от третьего лица сведений или признаний, наказания его за действие, совершенное им или третьим лицом или в совершении которого оно подозревается, запугивания или принуждения его или третьего лица либо по любой другой причине, основанной на дискриминации любого характера, если такая боль или страдание причиняются публичным лицом или лицом, фактически исполняющим функции публичного учреждения, либо любым иным лицом, выступающим в официальном качестве, или с ведома или молчаливого согласия указанных лиц,
наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 8 до 12 лет.
(4) Действия, предусмотренные частью (3):
a) совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего или беременной женщины либо с использованием заведомо или очевидно беспомощного состояния потерпевшего, обусловленного преклонным возрастом, болезнью, ограничением возможностей либо иного рода факторами;
b) совершенные в отношении двух или более лиц;
c) совершенные двумя или более лицами;
d) совершенные с использованием оружия, специальных орудий или других предметов, приспособленных для этих целей;
e) совершенные должностным лицом или лицом, исполняющим ответственную государственную должность;
f) повлекшие причинение по неосторожности тяжкого или средней тяжести телесного повреждения или иного тяжкого или средней тяжести вреда здоровью;
g) повлекшие по неосторожности смерть лица или его самоубийство,
наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

[Ст.1661 введена ЗП252 от 08.11.12, МО263-269/21.12.12 ст.855]

Статья 167. Рабство и условия, сходные с рабством
Поставление или удержание лица в условиях, когда другое лицо владеет им, либо воздействие на лицо с использованием обмана, принуждения, насилия или угрозы насилием с целью вступления в сожительство или в брак либо удержания в сожительстве или в браке
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Статья 168. Принудительный труд
Page 61 of 177
(1) Использование подневольного труда лица путем принуждения или обмана, если это деяние не содержит признаков торговли людьми или торговли детьми,
наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. (2) То же действие, совершенное:
a) в отношении двух или более лиц; ­
b) в отношении трудоспособного ребенка или беременной женщины;
c) двумя или более лицами; ­
d) публичным лицом, должностным лицом, лицом, исполняющим ответственную
государственную должность, иностранным публичным лицом или международным служащим,
наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 3500 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

[Ст.168 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2):
a) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;
b) повлекшие причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью либо смерть потерпевшего,
наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2500 до 4000 условных единиц с ликвидацией юридического лица.

[Ст.168 ч.(3) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.168 в редакции ЗП270 от 07.11.13, МО290/10.12.13 ст.794]

Статья 169. Незаконное помещение в психиатрическую больницу ­
(1) Незаконное помещение в психиатрическую больницу заведомо психически здорового лица
наказывается лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
(2) То же действие, повлекшее по неосторожности:
а) причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью; ­
b) смерть потерпевшего, ­
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать ­
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3
до 5 лет.
Глава IV ­
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ ­
К ПОЛОВОЙ СФЕРЕ
Статья 171. Изнасилование
(1) Изнасилование, то есть половое сношение с применением физического или психического принуждения лица либо с использованием невозможности защитить себя или выразить свою волю,
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. (2) Изнасилование:
а) совершенное лицом, ранее совершившим изнасилование, предусмотренное частью (1);
b) совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней
Page 62 of 177
(несовершеннолетнего);
b1) совершенное в отношении заведомо беременной женщины;
b2) совершенное в отношении одного из членов семьи;

[Ст.171 ч.(2), пкт.b2) введен ЗП167 от 09.07.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.551]

с) совершенное двумя или более лицами;
е) сопряженное с умышленным заражением венерическим заболеванием;
f) совершенное с особой жестокостью, а также из садистских побуждений, � [Ст.171 ч.(2), пкт.f) в редакции ЗП252 от 08.11.12, МО263-269/21.12.12 ст.855] наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.
(3) Изнасилование:
а) лица, находившегося под опекой, покровительством, защитой, на воспитании или лечении у виновного;
b) несовершеннолетней (несовершеннолетнего) в возрасте до 14 лет;
с) сопряженное с умышленным заражением СПИДом;
d) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью;
е) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (потерпевшего);
f) повлекшее иные тяжкие последствия,
наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненным заключением.
Статья 172. Насильственные действия сексуального характера
(1) Гомосексуализм или удовлетворение половой страсти в извращенных формах с применением физического или психического принуждения лица либо с использованием невозможности защитить себя или выразить свою волю
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. (2) Те же действия:
а) совершенные лицом, ранее совершившим деяние, предусмотренное частью (1);
b) совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего
(несовершеннолетней);
b1) совершенные в отношении заведомо беременной женщины; �
b2) совершенные в отношении одного из членов семьи;

[Ст.172 ч.(2), пкт.b2) введен ЗП167 от 09.07.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.551]

с) совершенные двумя или более лицами;
d) сопряженные с умышленным заражением венерическим заболеванием;
g) совершенные с особой жестокостью, а также из садистских побуждений, � [Ст.172 ч.(2), пкт.g) в редакции ЗП252 от 08.11.12, МО263-269/21.12.12 ст.855] наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.
(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2):
а) совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет; �
a1) совершенные в отношении лица, находившегося под опекой, покровительством, защитой, на воспитании или лечении у виновного;
b) сопряженные с умышленным заражением СПИДом;
с) повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью;
d) повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей);
е) повлекшие иные тяжкие последствия,
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненным заключением.
Статья 173. Сексуальное домогательство
Сексуальное домогательство, то есть физическое, вербальное или невербальное поведение, ущемляющее достоинство личности либо создающее неприятную,
Page 63 of 177
враждебную, подавляющую, унизительную, дискриминационную или оскорбительную обстановку с целью вынуждения лица к половому сношению или иным нежелательным действиям сексуального характера, совершенное путем угроз, принуждения, шантажа,

[Ст.173 диспозиция изменена ЗП306 от 26.12.12, MO27-30/08.02.13 ст.104]

наказывается штрафом в размере от 650 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 140 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет.

[Ст.173 изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.173 в редакции ЗП167 от 09.07.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.551]

Статья 174. Половое сношение с лицом, не достигшим
16 лет �
(1) Половое сношение, иное чем изнасилование, акты вагинального, анального,
орального или иного проникновения, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 16 лет,
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

[Ст.174 ч.(1) в редакции ЗП73 от 12.04.12, МО99-102/25.05.12 ст.332]

(2) Лицо, совершившее деяние, предусмотренное частью (1), не подлежит уголовной ответственности, если оно близко по возрасту и физическому и психическому развитию с потерпевшим (потерпевшей).
Статья 175. Развратные действия
Развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 16 лет, состоящие в эксгибиции, непристойных прикосновениях, беседах непристойного или циничного содержания о сексуальных отношениях, склонении к участию или присутствию на порнографических спектаклях, предоставлении материалов порнографического содержания, а также в иных действиях сексуального характера,
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

[Ст.175 в редакции ЗП73 от 12.04.12, МО99-102/25.05.12 ст.332]

Статья 1751. Обольщение несовершеннолетнего в сексуальных целях �
(1) Предложение, убеждение, манипулирование, угроза, обещание выгод в любой форме, осуществляемые в том числе посредством информационных технологий или средств электронных коммуникаций, с целью назначения встречи с несовершеннолетним для совершения в отношении него любого рода преступления, относящегося к половой сфере, если за такими действиями последовали конкретные деяния, ведущие к такой встрече,
наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. (2) Те же действия, совершенные:
a) в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, обусловленном болезнью или ограниченными возможностями здоровья;
b) членом семьи несовершеннолетнего, лицом, проживающим совместно с несовершеннолетним, либо лицом, осуществляющим уход, защиту, обучение или лечение несовершеннолетнего;
c) лицом, ранее осужденным за преступление сексуального характера или за другие деяния, имеющие отношение к делу,
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

[Ст.1751 в редакции ЗП121 от 02.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.395] [Ст.1751 введена ЗП73 от 12.04.12, МО99-102/25.05.12 ст.332]

Глава V �
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКИХ,
Page 64 of 177
ТРУДОВЫХ И ДРУГИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Статья 176. Нарушение равноправия граждан �
(1) Любое различие, исключение, ограничение или предпочтение в правах и
свободах личности или группы лиц, любая поддержка дискриминационного поведения в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах жизни по признакам расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии или убеждений, пола, возраста, ограниченных возможностей, взглядов, политической принадлежности, а также на основе любого другого признака:
a) совершенное должностным лицом;
b) причинившее ущерб в крупных размерах;
c) совершенное с размещением дискриминационных сообщений и символов в общественных местах;
d) совершенное по двум или более признакам;
e) совершенное двумя или более лицами,
наказывается штрафом в размере от 750 до 950 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением или без лишения во всех случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

[Ст.176 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) Поощрение или поддержка действий, предусмотренных частью (1), посредством средств массовой информации
наказывается штрафом в размере от 950 до 1200 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 160 до 240 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

[Ст.176 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(3) Действия, предусмотренные частью (1) и (2), повлекшие по неосторожности смерть лица или его самоубийство,
наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 5 лет или его ликвидацией.

[Ст.176 ч.(3) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.176 в редакции ЗП306 от 26.12.12, MO27-30/08.02.13 ст.104]

Статья 177. Нарушение неприкосновенности частной жизни �
(1) Незаконное собирание или умышленное распространение охраняемых законом сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия наказываются штрафом в размере до 650 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов.

[Ст.177 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(11) Незаконное собирание информации, указанной в части (1), без согласия лица, с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации,
наказывается штрафом в размере от 550 до 750 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 200 до 240 часов.

[Ст.177 ч.(11) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

Page 65 of 177

07.11.16]

(2) Распространение информации, указанной в части (1):
а) посредством публичного выступления, через средства массовой информации; ­
b) с умышленным использованием служебного положения ­
наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц, или лишением ­
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок 1 год, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до
3000 условных единиц.

[Ст.177 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

Статья 178. Нарушение тайны переписки
(1) Нарушение тайны писем, телеграмм, посылок и других почтовых отправлений, телефонных переговоров и телеграфных сообщений с нарушением законодательства
наказывается штрафом в размере до 550 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 120 до 180 часов.

[Ст.178 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) То же действие, совершенное:
а) с использованием служебного положения;
b) с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;
с) в интересах организованной преступной группы или преступной организации, наказывается штрафом в размере от 550 до 750 условных единиц, или
неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 100 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

[Ст.178 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

Статья 179. Нарушение неприкосновенности жилища
(1) Незаконное проникновение в место жительства или нахождения лица или незаконное пребывание в них без согласия лица либо отказ покинуть их по требованию лица, а равно их незаконный обыск и осмотр
наказываются штрафом в размере до 650 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 100 до 200 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

[Ст.179 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) Те же действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения,
наказываются штрафом в размере от 550 до 950 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 140 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет.

[Ст.179 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные:
а) с использованием служебного положения; ­
b) организованной преступной группой или преступной организацией,
наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
Статья 180. Умышленное нарушение законодательства о доступе к информации
Умышленное нарушение должностным лицом законной процедуры обеспечения и осуществления права на доступ к информации, повлекшее причинение ущерба в
Page 66 of 177
значительных размерах правам и охраняемым законом интересам лица, запросившего информацию об охране здоровья населения, общественной безопасности, охране окружающей среды,
наказывается штрафом в размере от 500 до 650 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

[Ст.180 изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

Статья 1801. Умышленное воспрепятствование деятельности средств массовой информации или запугивание
за критику �
(1) Умышленное воспрепятствование деятельности средств массовой информации
или журналиста, а также запугивание таковых за критику,
наказываются штрафом в размере от 500 до 650 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные государственные должности на срок до 2 лет.

[Ст.1801 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) Те же действия, совершенные с использованием служебного положения, наказываются штрафом в размере от 650 до 850 условных единиц с лишением или
без лишения права занимать определенные государственные должности на срок до 4 лет.

[Ст.1801 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2):
а) совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; �
b) совершенные двумя или более лицами; �
c) сопряженные с хищением либо порчей материалов или аппаратуры журналиста с �
целью воспрепятствования журналистской деятельности,
наказываются штрафом в размере от 750 до 1350 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные государственные должности на срок до 5 лет.

[Ст.1801 ч.(3) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.1801 введена ЗП40 от 21.03.13, МО91/20.04.13 ст.280]

Статья 1802. Цензура
(1) Необоснованное искажение журналистского материала или необоснованное запрещение распространять какую-либо информацию руководством публичного средства массовой информации
наказываются штрафом в размере от 650 до 850 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

[Ст.1802 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) Дача средству массовой информации или его работникам указаний относительно издательской деятельности со стороны государственного служащего или лица, исполняющего ответственную государственную должность, а также воспрепятствование любым иным способом тиражирования или распространения информации наказываются штрафом в размере от 650 до 1350 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Page 67 of 177

[Ст.1802 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.1802 введена ЗП40 от 21.03.13, МО91/20.04.13 ст.280]

Статья 181. Воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права или деятельности избирательных органов �
Воспрепятствование различными способами свободному осуществлению
избирательного права или воспрепятствование деятельности избирательных органов:
а) совершенное путем блокирования или нападения на помещения избирательных участков с любыми средствами и в любой форме;
b) совершенное путем хищения избирательных урн или избирательных документов;
с) совершенное с угрозой жизни лица;
d) сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью;
е) повлекшее иные тяжкие последствия,
наказывается штрафом в размере от 550 до 750 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет.

[Ст.181 изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

Статья 1811. Подкуп избирателей
(1) Предложение или предоставление избирателю денег, имущества, услуг или иных выгод с тем, чтобы побудить его к осуществлению своих избирательных прав определенным образом в рамках парламентских, местных выборов или референдума,
наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.

[Ст.1811 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) К категории имущества, предусмотренного частью (1), относятся и спиртные напитки, табачные изделия и продукты питания.
(3) Не входят в категорию имущества, предусмотренного частью (1), оплаченные за счет средств избирательного фонда материалы и предметы предвыборной агитации, на которых указаны фамилия и имя кандидата и соответственно наименование политической партии, знаки или символы конкурентов на выборах, – такие как плакаты, листовки, почтовые карточки, календари, тетради, открытки, ручки, зажигалки, спички, значки, бейджи, CD/DVD-диски, USB-флэшки, вымпелы, флаги, книги, пакеты, футболки, кепки, шарфы, галстуки, стоимость одной единицы которых не превышает двух условных единиц.

[Ст.1811 в редакции ЗП53 от 29.03.13, МО97-103/03.05.13 ст.320] [Ст.1811 введена ЗП245 от 02.12.11, MO25-28/03.02.12 ст.77] Статья 1812. Незаконное финансирование

политических партий или избирательных
кампаний, нарушение порядка упраления финансовыми средствами политических партий и избирательных фондов �
(1) Фальсификация отчетов о финансовом менеджменте политических партий и/или отчетов о финансировании избирательных кампаний с целью замещения или
сокрытия личности жертвователя, объема накопленных средств либо назначения или
Page 68 of 177
размера использованных средств
наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

[Ст.1812 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) Использование административного ресурса (публичного имущества), включая содействие или согласие с незаконным использованием административного ресурса (публичного имущества), в избирательных кампаниях, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

[Ст.1812 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(3) Вымогательство или получение путем вымогательства пожертвований для политических партий и/или избирательных фондов
наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 100 до 200 часов, или лишением свободы на срок до 4 лет с лишением во всех случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

[Ст.1812 ч.(3) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(4) Использование не по назначению ассигнований из государственного бюджета для политических партий или средств избирательного фонда, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах,
наказывается штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 5 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

[Ст.1812 ч.(4) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(5) Сознательное принятие политической партией или конкурентом на выборах финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (преступного сообщества)
наказывается штрафом в размере от 850 до 1350 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

[Ст.1812 ч.(5) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.1812 введена ЗП36 от 09.04.15, МО93/14.04.15 ст.134; в силу с 14.04.15]

Статья 182. Фальсификация результатов голосования
(1) Голосование без права на то, голосование два раза и более, опускание в урну большего числа избирательных бюллетеней, чем положено, использование для голосования поддельного документа, удостоверяющего личность, или поддельного избирательного бюллетеня
наказываются штрафом в размере от 550 до 750 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 100 до 200 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

[Ст.182 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

Page 69 of 177

07.11.16]

(2) Фальсификация различными способами результатов голосования
наказывается штрафом в размере от 650 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет.

[Ст.182 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.182 в редакции ЗП216 от 17.09.2010, МО191-193/01.10.2010 ст.634]

Статья 183. Нарушение правил охраны труда
(1) Нарушение должностным лицом либо лицом, управляющим коммерческой, общественной или иной негосударственной организацией, правил техники безопасности, производственной гигиены или других правил охраны труда, приведшее к несчастным случаям среди людей или к иным тяжким последствиям,
наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 100 до 200 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

[Ст.183 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) То же действие, повлекшее по неосторожности смерть лица,
наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Статья 184. Нарушение права на свободу собраний
(1) Нарушение права на свободу собраний путем незаконного воспрепятствования проведению митинга, демонстрации, манифестации, шествия или любого иного собрания либо участию в них граждан, а равно путем принуждения к участию:
а) совершенное должностным лицом;
b) совершенное двумя или более лицами;
с) сопряженное с насилием, не опасным для жизни или здоровья,
наказывается штрафом в размере от 550 до 750 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

[Ст.184 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) То же действие
а) совершенное с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия либо специально приспособленных для причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью;
b) сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья;
с) повлекшее причинение ущерба в крупных размерах;
d) повлекшее иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.
Статья 185. Посягательство на личность и права граждан под видом проповедования религиозных вероучений и исполнения религиозных обрядов
Организация, руководство или активное участие в группе, деятельность которой осуществляется под видом проповедования религиозных вероучений и исполнения религиозных обрядов, сопряженные с причинением вреда здоровью граждан или иными посягательствами на личность или ее права либо с побуждением граждан к отказу от выполнения гражданских обязанностей,
наказываются штрафом в размере от 650 до 1050 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 5 лет.
Page 70 of 177

[Ст.185 изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

Статья 1851. Нарушение авторского права и смежных прав ­
(1) Нарушение авторского права и смежных прав, если объем нарушенных прав исчисляется в крупных размерах, совершенное путем:
a) воспроизведения произведений или объектов смежных прав в рамках предпринимательской деятельности, косвенно относящейся к интеллектуальной деятельности в области авторского права и смежных прав, в частности в области литературы, искусства и науки, с целью продажи или предложения к продаже, импорта, экспорта, а равно складирования, перевозки экземпляров произведений или фонограмм в упомянутых целях или любых других форм использования объектов авторского права или смежных прав в целях получения прибыли, без согласия правообладателя;
b) сдачи в прокат, обмена или иной формы предоставления в распоряжение третьих лиц безвозмездно или возмездно, а равно складирования в указанных целях или другого использования экземпляров произведений или фонограмм в любом виде или форме, без контрольной маркировки и в отсутствие на момент контроля авторских договоров, заключенных с правообладателями;
c) продажи или предложения к продаже, сдачи в прокат, импорта или хранения технического оборудования или его частей, предназначенных для облегчения доступа к программам вещательных организаций, условно взаимодействующих через эфирную, кабельную, спутниковую сеть в интерактивном режиме, в том числе через Интернет;
d) указания на экземплярах произведений или фонограмм ложной информации о принадлежности и пределах осуществления авторского права и смежных прав, а
также любой другой информации, могущей ввести в заблуждение пользователя;
e) несоответствующего применения контрольных марок, иных, чем на материальных носителях, указанных в приложениях к заявлению о выдаче контрольных марок, на экземплярах произведений или фонограмм, используемых без согласия правообладателя;
f) изменения, устранения с экземпляров произведений или фонограмм символов и знаков охраны авторского права и смежных прав, указанных обладателем данных прав; устранения с экземпляров произведений или фонограмм информации об управлении авторским правом и смежными правами; устранения с экземпляров произведений или фонограмм технических средств охраны авторского права и смежных прав;
g) присвоения авторства или принуждения к соавторству, наказывается штрафом в размере от 1150 до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 3000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

[Ст.1851 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) Незаконные маркирование, продажа, импорт, экспорт, перевозка или хранение контрольных марок, их фальсификация, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 3000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

[Ст.1851 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

Page 71 of 177
(3) Действия, предусмотренные частями (1) и (2), совершенные:
а) двумя или несколькими лицами; ­
b) организованной преступной группой или преступной организацией;
c) с применением физического или психического насилия;
d) в особо крупных размерах, ­
наказываются штрафом в размере от 5000 до 6000 условных единиц или лишением ­
свободы на срок от 3 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от
9000 до 11000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет или его ликвидацией.

[Ст.1851 ч.(3) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.1851 в редакции ЗП115 от 23.06.11, МО128-130/05.08.11 ст.363]

Статья 1852. Нарушение прав на объекты промышленной собственности ­
(1) Разглашение информации об изобретении, полезной модели, промышленном рисунке или модели, сорте растения, топографии интегральной схемы без согласия автора (создателя) или его правопреемника до официальной публикации данных заявки на регистрацию лицом, которому эта информация была доверена или стала известной каким-либо иным образом, а равно присвоение обманным путем третьим лицом авторства на изобретение, полезную модель, промышленный рисунок или модель, сорт растения, топографию интегральной схемы или принуждение к соавторству, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 1150 до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов.

[Ст.1852 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.1852 ч.(1) изменена ЗП115 от 23.06.11, МО128-130/05.08.11 ст.363]

(2) Использование без согласия владельца охраняемого товарного знака или обозначения, которые из-за идентичности или сходства с зарегистрированным товарным знаком и идентичности или сходства товаров или услуг, маркируемых как обозначением, так и товарным знаком, вызывают риск их смешения в восприятии потребителя, применение такого обозначения на товарах или упаковке, а также использование его в качестве упаковки в случае трехмерных товарных знаков, предложение товаров под таким обозначением к продаже либо их продажа или хранение с этой целью либо, по обстоятельствам, предложение или оказание услуг под таким обозначением, импорт или экспорт товаров под таким обозначением, использование такого обозначения в рекламе, размножение, хранение или продажа такого обозначения в указанных целях, а также побуждение третьих лиц к совершению этих действий, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,

[Ст.1852 ч.(2) диспозиция в редакции ЗП115 от 23.06.11, МО128-130/05.08.11 ст.363]

наказываются штрафом в размере от 1150 до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4500 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

[Ст.1852 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.1852 ч.(2) санкция изменена ЗП115 от 23.06.11, МО128-130/05.08.11 ст.363]

(21) Прямое или косвенное коммерческое использование зарегистрированного наименования места происхождения/географического указания для товаров, не покрытых регистрацией, в той мере, в какой эти товары сравнимы с товарами, зарегистрированными под данным наименованием, или в той мере, в какой это
Page 72 of 177
использование позволяет извлечь выгоду из репутации охраняемого наименования, а также узурпация, имитация или вызывание ассоциации с зарегистрированным наименованием места происхождения/географическим указанием, даже если истинное происхождение товара указано либо если охраняемое наименование используется в переводе или сопровождается такими словами, как “рода”, “типа”, “стиля”, “имитация” или другими подобными им, ложное или вводящее в заблуждение указание в отношении собственно происхождения, географического происхождения, природы или существенных качеств товара, фигурирующее на товаре или его упаковке, в рекламе, а также использование в качестве упаковки емкости, способной создать ошибочное мнение о географическом происхождении товара, совершение каких-либо действий, способных ввести потребителя в заблуждение относительно истинного происхождения товара, а также побуждение третьих лиц к совершению таких действий, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 1150 до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4500 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

[Ст.1852 ч.(21) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.1852 ч.(21) введена ЗП115 от 23.06.11, МО128-130/05.08.11 ст.363]

(22) Любые действия, способные ввести потребителя в заблуждение в отношении названия гарантированного традиционного продукта, любая имитация названия, зарегистрированного и зарезервированного согласно законодательству об охране географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов, любое использование в торговле названий продуктов, которые могут быть спутаны с названиями гарантированных традиционных продуктов, зарегистрированных с резервированием названия согласно законодательству об охране географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов, любое произвольное или вводящее в заблуждение узурпирование обозначения “Specialitate tradiţională garantată” и соответствующего ему национального символа, а также побуждение третьих лиц к совершению таких действий, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 1150 до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4500 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

[Ст.1852 ч.(22) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.1852 ч.(22) введена ЗП115 от 23.06.11, МО128-130/05.08.11 ст.363]

(23) Незаконное в соответствии с частью (21) использование незарегистрированного наименования места происхождения/географического указания, охраняемых на основании двусторонних соглашений, участником которых является Республика Молдова, а равно побуждение третьих лиц к совершению таких действий, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 1150 до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4500 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

[Ст.1852 ч.(23) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.1852 ч.(23) введена ЗП115 от 23.06.11, МО128-130/05.08.11 ст.363]

Page 73 of 177
(3) Изготовление, ввоз, вывоз, транспортировка, предложение к продаже, продажа, любой иной способ введения в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта или применение способов, являющихся изобретением или полезной моделью или включающих объект охраняемых изобретения или полезной модели, на которые в соответствии с законодательством необходимо разрешение правообладателя, совершенные без его разрешения, а равно побуждение третьих лиц к осуществлению таких действий, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 1150 до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4500 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

[Ст.1852 ч.(3) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.1852 ч.(3) санкция изменена ЗП115 от 23.06.11, МО128-130/05.08.11 ст.363]

(4) Изготовление, ввоз, вывоз, предложение к продаже, продажа, любой иной способ введения в хозяйственный оборот или хранение с этой целью изделия, полученного посредством применения охраняемых промышленного рисунка или модели, если это изделие полностью или в значительной степени является копией охраняемых промышленного рисунка или модели, на которые в соответствии с законодательством необходимо разрешение правообладателя, совершенные без его разрешения, а равно побуждение третьих лиц к осуществлению таких действий, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 1150 до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4500 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

[Ст.1852 ч.(4) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.1852 ч.(4) санкция изменена ЗП115 от 23.06.11, МО128-130/05.08.11 ст.363]

(5) Производство, воспроизводство, доведение до посевных кондиций в целях размножения, предложение к продаже, продажа или другие виды реализации, ввоз, вывоз или хранение с этой целью материала сорта растения, на которые в соответствии с законодательством необходимо разрешение правообладателя, совершенные без его разрешения, а равно побуждение третьих лиц к осуществлению таких действий, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 1150 до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4500 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

[Ст.1852 ч.(5) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.1852 ч.(5) санкция изменена ЗП115 от 23.06.11, МО128-130/05.08.11 ст.363]

(6) Воспроизведение топографии интегральной схемы или ее части, ввоз, вывоз, предложение к продаже, продажа или распространение любым иным способом в коммерческих целях топографии интегральной схемы, на которые в соответствии с законодательством необходимо разрешение правообладателя, совершенные без его разрешения, а равно побуждение третьих лиц к осуществлению таких действий, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 1150 до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4500 до 6000 условных единиц с
Page 74 of 177
лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

[Ст.1852 ч.(6) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.1852 ч.(6) санкция изменена ЗП115 от 23.06.11, МО128-130/05.08.11 ст.363]

(7) Действия, предусмотренные частями (1), (2), (21), (22), (23), (3), (4), (5) и (6), совершенные:

[Ст.1852 ч.(7) диспозиция изменена ЗП115 от 23.06.11, МО128-130/05.08.11 ст.363]

b) двумя или более лицами;
с) организованной преступной группой или преступной организацией;
d) с применением физического или психического принуждения;
е) в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от
8000 до 11000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет или его ликвидацией.

[Ст.1852 ч.(7) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

Статья 1853. Заведомо ложные заявления в документах на регистрацию, касающихся охраны интеллектуальной собственности
Заведомо ложные заявления, умышленное внесение ложных сведений в документы, касающиеся охраны интеллектуальной собственности, а равно фальсификация документов, необходимых для выдачи охранного документа, умышленное оформление фальсифицированных документов или умышленное представление документов с данными, подрывающими престиж лица, испрашивающего охрану объекта интеллектуальной собственности,
наказываются штрафом в размере от 1150 до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4500 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

[Ст.1853 изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

Глава VI ­
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ ­
Статья 186. Кража
(1) Кража, то есть тайное хищение имущества другого лица,
наказывается штрафом в размере до 650 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 120 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

[Ст.186 ч.(1) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(2) Кража, совершенная: �
b) двумя или более лицами;
с) путем проникновения в помещение, иное хранилище или жилище;
d) с причинением ущерба в значительных размерах, �
наказывается штрафом в размере от 650 до 1350 условных единиц, или
неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 4 лет.

[Ст.186 ч.(2) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(21) Кража ценностей культурного наследия из археологических памятников или из
Page 75 of 177
зон с археологическим потенциалом
наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

[Ст.186 ч.(21) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

[Ст.186 ч.(21) введена ЗП75 от 21.04.16, МО128-133/13.05.16 ст.272]

(3) Кража, совершенная:
а) в период бедствия; �
b) организованной преступной группой или преступной организацией,
наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет без наложения штрафа или с �
наложением штрафа в размере от 1350 до 3350 условных единиц.

[Ст.186 ч.(3) изменена ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с

07.11.16]

(4) Действия, предусмотренные частями (1)–(3), совершенные