About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Decree No. 71-2004 (IV.28.) of the Minister of Economy and Transport (GKM) on the Administration Service Fees in the Industrial Property Procedures before the Hungarian Patent Office, Hungary

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2004 Dates Entry into force: May 1, 2004 Adopted: April 28, 2004 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions), Utility Models, Industrial Designs, Trademarks, Geographical Indications, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Variety Protection, IP Regulatory Body Notes The Decree provides a Schedule of Fees for administration services for the applications filed after May 1, 2004.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Hungarian 171/2004. (IV. 28.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól        

1

71/2004. (IV. 28.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Érvényes 2004. május 1-től 2005. április 19-ig

Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi IV. törvény 3. §-

ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel és a Magyar

Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben - a következőket rendelem el:

Díjfizetési kötelezettség

1. §

(1) Az iparjogvédelmi eljárásokért e rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a

továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) E rendelet alkalmazásában iparjogvédelmi eljárások a Magyar Szabadalmi Hivatal

hatáskörébe tartozó szabadalmi, növényfajta- oltalmi, használati mintaoltalmi, topográfiaoltalmi,

formatervezésiminta-oltalmi, védjegy- és földrajzi árujelző- oltalmi eljárások, valamint a

kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal és az iparjogvédelmi szakértői tevékenység

engedélyezésével kapcsolatos eljárások.

Díjmentesség

2. § Az iparjogvédelmi eljárások díjaira - a 18. §- ban és a 19. §- ban foglalt kivételekkel -

kedvezménynek és mentességnek nincs helye.

Szabadalmi díjak

2

3. §

(1) A szabadalmi bejelentési és kutatási díj 32 000 forint, amely a tizenegyediktől a huszadik

igénypontig igénypontonként 1600, a huszonegyediktől a harmincadik igénypontig

igénypontonként 3200, a harmincegyedik igényponttól pedig igénypontonként 4800 forinttal

emelkedik.

(2) A szabadalom megadására irányuló eljárásban a vizsgálati díj 54 000 forint.

(3) A szabadalom megadására irányuló eljárásban a megadási és kinyomtatási díj 30 000 forint,

amely a leírás és a rajz hatodik oldalától oldalanként 3000 forinttal emelkedik.

(4) Nukleotid- vagy aminosav- szekvenciák feltárását tartalmazó szabadalmi bejelentés esetén a

megadási és kinyomtatási díj a leírás és a rajz oldalszámától függetlenül 100 000 forint, feltéve,

hogy ez a díj a bejelentő számára kedvezőbb, mint a (3) bekezdés szerint számított díj, továbbá,

hogy a kinyomtatott szabadalmi leírás részét képező szekvencialista, illetve táblázat kizárólag

számítógép által olvasható formában, elektronikus adathordozón jelenik meg. Ha a bejelentő azt

kéri, hogy a nukleotid- vagy aminosav- szekvencia feltárását tartalmazó bejelentésre adott

szabadalom szekvencialistáját, illetve táblázatát is papíron, írásos formában nyomtassák ki, a (3)

bekezdés szerint számított megadási és kinyomtatási díjat kell megfizetnie.

(5) A szabadalmi fenntartási díj összege:

a) az első évre 45 000 forint;

b) a második évre 50 000 forint;

c) a harmadiktól a negyedik évig, évente 75 000 forint;

d) az ötödiktől a hatodik évig, évente 95 000 forint;

e) a hetediktől a nyolcadik évig, évente 105 000 forint;

f) a kilencediktől a tizedik évig, évente 115 000 forint;

g) a tizenegyediktől a tizenkettedik évig, évente 120 000 forint;

h) a tizenharmadiktól a tizennegyedik évig, évente 125 000 forint;

i) a tizenötödiktől a tizenhatodik évig, évente 130 000 forint;

j) a tizenhetediktől a tizennyolcadik évig, évente 135 000 forint;

k) a tizenkilencediktől a huszadik évig, évente 140 000 forint.

3

(6) Átmeneti szabadalmi oltalom esetén a szabadalmi fenntartási díj összege évente 140 000

forint.

4. §

(1) Európai szabadalmi bejelentés esetében az igénypont- közzétételi díj 20 000 forint, amely az

igénypontok magyar fordításának hatodik oldalától oldalanként 3000 forinttal emelkedik.

(2) Európai szabadalom esetében a fordítás- meghirdetési és kinyomtatási díj 20 000 forint,

amely az európai szabadalom szövege magyar nyelvű fordításának hatodik oldalától oldalanként

3000 forinttal emelkedik.

(3) Európai szabadalmi bejelentés vagy európai szabadalom esetében a kijavítás- közzétételi díj

20 000 forint, amely a kijavított igénypontok vagy az európai szabadalom kijavított szövege

magyar nyelvű fordításának hatodik oldalától oldalanként 3000 forinttal emelkedik.

(4) Nukleotid- vagy aminosav- szekvenciák feltárását tartalmazó bejelentésre adott európai

szabadalom esetén a fordítás- meghirdetési és kinyomtatási díj, illetve a kijavítás- közzétételi díj

a fordítás oldalszámától függetlenül 100 000 forint, feltéve, hogy ez a díj a bejelentő, illetve a

szabadalmas számára kedvezőbb, mint a (2) vagy a (3) bekezdés szerint számított díj, továbbá,

hogy a kinyomtatott fordítás részét képező szekvencialista, illetve táblázat kizárólag számítógép

által olvasható formában, elektronikus adathordozón jelenik meg. Ha a bejelentő, illetve a

szabadalmas azt kéri, hogy a nukleotid- vagy aminosav- szekvencia feltárását tartalmazó

bejelentésre adott európai szabadalom szövegéről készült fordítás, illetve kijavított fordítás részét

képező szekvencialistát, illetve táblázatot is papíron, írásos formában nyomtassák ki, a (2) vagy a

(3) bekezdés szerint számított fordítás- meghirdetési és kinyomtatási díjat, illetve kijavítás-

közzétételi díjat kell megfizetnie.

5. §

(1) A nemzetközi szabadalmi bejelentés továbbításának díja 10 000 forint.

(2) A Magyar Szabadalmi Hivatal megjelölt hivatalként történő eljárása esetén a nemzeti díj 32

000 forint, amely a tizenegyediktől a huszadik igénypontig igénypontonként 1600, a

huszonegyediktől a harmincadik igénypontig igénypontonként 3200, a harmincegyedik

igényponttól pedig igénypontonként 4800 forinttal emelkedik.

4

(3) A Magyar Szabadalmi Hivatal kiválasztott hivatalként történő eljárása esetén a nemzeti díj

16 000 forint, amely a tizenegyediktől a huszadik igénypontig igénypontonként 800, a

huszonegyediktől a harmincadik igénypontig igénypontonként 1600, a harmincegyedik

igényponttól pedig igénypontonként 2400 forinttal emelkedik.

(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal megjelölt vagy kiválasztott hivatalként történő eljárása esetén

a pótdíj 50 000 forint, amelyet a nemzeti díjon felül kell megfizetni.

(5) A megszűnt hatályú nemzetközi szabadalmi bejelentés kapcsán a jogokba való

visszahelyezés iránt előterjesztett kérelem díja 100 000 forint, amelyet a nemzeti díjon felül kell

megfizetni.

(6) A kutatási nemzeti pótdíj - függetlenül attól, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal megjelölt

vagy kiválasztott hivatalként jár el - a (2) bekezdésben meghatározott összegeknek a fele.

A kiegészítő oltalmi tanúsítványok díjai

6. §

(1) A kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadására irányuló bejelentés díja 200 000 forint.

(2) A tanúsítvány fenntartási díjának összege:

a) az első évre 250 000 forint;

b) a második évre 300 000 forint;

c) a harmadik évre 350 000 forint;

d) a negyedik évre 400 000 forint;

e) az ötödik évre 450 000 forint.

(3) Ha a tanúsítvány időtartamának utolsó éve tört évet alkot, a fenntartási díj összege a tört évre

eső minden megkezdett naptári hónap számának és a tört év sorszámával azonos sorszámú teljes

évre a (2) bekezdésben megállapított fenntartási díj egy- tizenkettedének a szorzata.

Növényfajta- oltalmi díjak

5

7. §

(1) A növényfajta- oltalmi bejelentés díja 30 000 forint.

(2) A növényfajta- oltalmi fenntartási díj összege az elsőtől a tizedik évig évente 50 000 forint.

(3) A tizenegyedik évtől az oltalom lejárat miatti megszűnéséig a növényfajta- oltalmi

fenntartási díj évente 100 000 forint.

(4) Ha a növényfajta- oltalom tárgya szőlő vagy fa, a növényfajta- oltalmi fenntartási díj a (2)

bekezdésben meghatározott összegnek a fele, illetve a (3) bekezdésben meghatározott összegnek

a háromnegyede.

Használati mintaoltalmi díjak

8. §

(1) A használati mintaoltalmi bejelentés díja 16 000 forint, amely a tizenegyedik és további

igénypontok után igénypontonként 1000 forinttal emelkedik.

(2) A használati mintaoltalmi fenntartási díj összege:

a) az elsőtől az ötödik évig, évente 20 000 forint,

b) a hatodiktól a tizedik évig, évente 30 000 forint.

(3) A használati mintaoltalmi leírás és rajz hatodik és további oldalai után az első évi fenntartási

díj oldalanként 3000 forinttal emelkedik.

(4) Ha a nemzetközi szabadalmi bejelentés a Magyar Köztársaságban mint megjelölt vagy

kiválasztott államban használati mintaoltalom megadására irányul, a nemzeti díj 16 000 forint,

amely a tizenegyedik és további igénypontok után igénypontonként 1000 forinttal emelkedik; a

nemzeti díjon felül fizetendő pótdíj összege 50 000 forint.

(5) A megszűnt hatályú nemzetközi szabadalmi bejelentés kapcsán a jogokba való

visszahelyezés iránt előterjesztett kérelem díja akkor is az 5. § (5) bekezdésében meghatározott -

a nemzeti díjon felül fizetendő - összeg, ha a nemzetközi szabadalmi bejelentés a Magyar

6

Köztársaságban mint megjelölt vagy kiválasztott államban használati mintaoltalom megadására

irányul.

A fenntartási díjak megfizetése

9. §

(1) A szabadalmi, a növényfajta- oltalmi és használati mintaoltalmi fenntartási díjak, valamint a

kiegészítő oltalmi tanúsítványok fenntartási díjai a hat hónapos türelmi idő első három

hónapjában pótlékmentesen, negyedik hónapjától pedig 50 százalékos pótlékkal együtt fizethetők

meg.

(2) Átmeneti szabadalmi oltalom és használati mintaoltalom esetén a türelmi idő számítására az

államtitokként kezelt szabadalom fenntartásával kapcsolatban megállapított törvényi

rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(3) A szabadalmi és a növényfajta- oltalmi bejelentés közzétételt követő megosztása esetén a

keletkező további bejelentésekre a megosztás folytán és a megosztást megelőző időpontban

esedékessé vált fenntartási díjak megfizetése tekintetében a türelmi idő a megosztás

tudomásulvételéről hozott határozat jogerőre emelkedésével kezdődik.

(4) Újra érvénybe helyezési kérelem esetén az adott évre szóló szabadalmi, növényfajta- oltalmi,

használati mintaoltalmi fenntartási díj kétszeresét, illetve a kiegészítő oltalmi tanúsítvány adott

évre szóló fenntartási díjának kétszeresét kell megfizetni a türelmi idő leteltét követő három

hónapon belül.

(5) A fenntartási díjat a türelmi idő kezdetét megelőző három hónapon belül is meg lehet fizetni.

Formatervezésiminta-oltalmi díjak

10. §

(1) A formatervezésiminta-oltalmi bejelentés díja 30 000 forint, amely - egynél több mintára is

oltalmat igénylő bejelentés esetén - a további mintánként 6000 forinttal emelkedik.

7

(2) A formatervezésiminta-oltalmi bejelentés közzétételének halasztására irányuló kérelem díja

10 000 forint, amely a legkorábbi elsőbbség napjától számított tizenegyedik hónaptól a huszadik

hónapig a halasztás minden hónapja után 10 000 forinttal, a huszonegyedik hónaptól a

harmincadik hónapig a halasztás minden további hónapja után 20 000 forinttal emelkedik.

(3) A formatervezésiminta-oltalom megújítására irányuló kérelem díja

a) az első megújítás esetén 60 000 forint,

b) a második megújítás esetén 80 000 forint,

c) a harmadik megújítás esetén 100 000 forint,

d) a negyedik megújítás esetén 150 000 forint.

(4) A formatervezésiminta-oltalom részleges megújítása esetén is a (3) bekezdésben

meghatározott díjakat kell megfizetni.

(5) A közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés továbbításának díja 10 000 forint.

(6) A nemzetközi ipari mintaoltalmi bejelentés továbbításának díja 10 000 forint.

Védjegydíjak

11. §

(1) A védjegybejelentés díja és a védjegyoltalom megújítására irányuló kérelem díja egyaránt 70

000 forint, amely egynél több osztályba tartozó árujegyzék esetén a második és minden további

osztály után 30 000 forinttal emelkedik osztályonként.

(2) Együttes és tanúsító védjegy esetén a védjegybejelentés és a védjegyoltalom megújítására

irányuló kérelem díja 300 000 forint, amely egynél több osztályba tartozó árujegyzék esetén a

második és minden további osztály után 30 000 forinttal emelkedik.

(3) A kutatási jelentésben feltüntetett korábbi jog jogosultjának a későbbi védjegybejelentésről

való értesítés iránti kérelme esetén a kérelemben megjelölt időszak minden naptári hónapja után

6000 forint díjat kell megfizetni.

(4) A felszólalás díja 60 000 forint.

8

(5) A gyorsított eljárás iránti kérelem díja a védjegybejelentésnek az (1) bekezdésben

meghatározott díjával megegyező összeg.

(6) A közösségi védjegybejelentés továbbításának díja 10 000 forint. A közösségi

védjegybejelentés nemzeti védjegybejelentéssé való átalakítása esetén az (1) vagy a (2)

bekezdésben meghatározott bejelentési díj 20 000 forinttal csökkentett összegét kell megfizetni.

A közösségi védjegy nemzeti védjegybejelentéssé való átalakítása esetén a bejelentési díj az (1)

vagy a (2) bekezdésben meghatározott összeg fele.

(7) A nemzetközi védjegybejelentés és megújítási kérelem, valamint a nemzetközi

lajstromozásból eredő oltalom utólagos kiterjesztésére és a nemzetközi védjegybejelentéssel

vagy a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalommal kapcsolatos bármely más változás

bejegyzésére irányuló kérelem továbbításának díja 10 000 forint. A nemzetközi lajstromozás

nemzeti védjegybejelentéssé való átalakításának díja az (1) vagy a (2) bekezdésben

meghatározott bejelentési díj 20 000 forinttal csökkentett összege, a védjegyek és a földrajzi

árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 76/Z. §- ának (3)

bekezdésében szabályozott esetben pedig az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott

bejelentési díj felével megegyező összeg.

Földrajzi árujelző oltalmi díjak

12. §

(1) A földrajzi árujelző lajstromozására irányuló bejelentés díja 100 000 forint.

(2) A nemzetközi eredetmegjelölési bejelentés továbbításának díja 10 000 forint.

Topográfiaoltalmi díjak

13. § A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés díja

30 000 forint.

Megsemmisítési, megszüntetési, törlési, megszűnés- megállapítási, érvénytelenség- megállapítási

és nemleges megállapítási díjak

9

14. § Szabadalmi, használati mintaoltalmi, formatervezési mintaoltalmi és topográfiaoltalmi

ügyben a megsemmisítésre és a nemleges megállapításra, kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal

kapcsolatos ügyben a tanúsítvány megszűnésének vagy érvénytelenségének megállapítására és a

nemleges megállapításra, növényfajta- oltalmi ügyben a megsemmisítésre, a megszüntetésre és a

fajtanév törlésére, valamint védjegy- és földrajzi árujelző- oltalmi ügyben a törlésre és a

megszűnés megállapítására irányuló kérelem díja 120 000 forint.

A módosítási, a határidő- hosszabbítási és a megosztási kérelem díja

15. §

(1) Az oltalom megadására irányuló bármely iparjogvédelmi ügyben a módosítási, valamint az

ilyen és a 14. §- ban említett eljárásokban az adott cselekménnyel kapcsolatos határidő-

hosszabbítási kérelem díja az első kérelem esetén 4500 forint, a második kérelem esetén 8000

forint, a további kérelmek esetén 15 000 forint.

(2) A szabadalmi igénypontok számának növelésével járó módosítási kérelem díja a

tizenegyediktől a huszadik igénypontig igénypontonként 1600 forinttal, a huszonegyediktől a

harmincadik igénypontig igénypontonként 3200 forinttal, a harmincegyedik igényponttól

igénypontonként 4800 forinttal emelkedik az (1) bekezdésben meghatározott összeghez képest.

A használati mintaoltalmi igénypontok számának növelésével járó módosítási kérelem díja a

tizenegyedik igényponttól igénypontonként 1000 forinttal emelkedik az (1) bekezdésben

meghatározott összeghez képest.

(3) A megosztásra irányuló kérelem díja a keletkező további bejelentésenként szabadalmi

ügyben az érdemi vizsgálatra irányuló kérelmet megelőzően 32 000 forint, azt követően 86 000

forint, növényfajta- oltalmi ügyben 30 000 forint, használati mintaoltalmi ügyben pedig 16 000

forint.

(4) A formatervezésiminta-oltalmi bejelentés vagy a formatervezésiminta-oltalom megosztására

irányuló kérelem díja a keletkező további bejelentésenként vagy oltalmanként 30 000 forint.

(5) A védjegybejelentés vagy a védjegyoltalom megosztására irányuló kérelem díja

a) az árujegyzék szétválasztásával történő megosztás esetén a keletkező további

bejelentésenként, illetve védjegyenként 70 000 forint, együttes vagy tanúsító védjegy esetében

pedig a keletkező további bejelentésenként, illetve védjegyenként 300 000 forint;

10

b) az oltalmat több megjelölésre igénylő bejelentés megosztása esetén a keletkező további

bejelentésenként a bejelentési díjnak [11. § (1) és (2) bek.] megfelelő összeg.

(6) Földrajzi árujelző lajstromozására irányuló bejelentés esetén a megosztási kérelem díja a

keletkező további bejelentésenként 100 000 forint.

Jogutódlás, jelzálogjog és licencia tudomásulvételének díja

16. § Bármely iparjogvédelmi ügyben a jogutódlás, a jelzálogjog és a hasznosítási, illetve

használati engedély tudomásulvételére irányuló kérelem díja ügyenként 14 000 forint; a

szolgálati találmány és használati minta feltalálójának, a szolgálati növényfajta nemesítőjének,

valamint a szolgálati formatervezési minta és topográfia szerzőjének jogszerzése esetén 3000

forint.

A másolat, kivonat és hitelesítés díja

17. § Az iparjogvédelmi eljárásban az iratról (pl. jegyzőkönyvről) készített másolat, illetőleg

kivonat díja oldalanként 300 forint. A hitelesítés díja iratonként 3000 forint. Ha a másolat

számítógéppel olvasható, elektronikus adathordozóról ugyanilyen adathordozóra készül, a

másolat, illetve a kivonat díja az oldalszámtól függetlenül 1000 forint.

A feltaláló, a nemesítő és a szerző kedvezményei

18. §

(1) Ha a megfizetés időpontjában az oltalmi igény, illetve az oltalom jogosultja kizárólag maga a

feltaláló, a nemesítő, illetve a szerző, a szabadalmi bejelentési és kutatási, vizsgálati, valamint

megadási és kinyomtatási díjaknak, továbbá a használati mintaoltalmi bejelentés, a növényfajta-

oltalmi bejelentés, a formatervezésiminta-oltalmi bejelentés, illetőleg a topográfia oltalmára

irányuló bejelentés díjának az egynegyedét köteles megfizetni.

11

(2) Ha a megfizetés időpontjában a szabadalmi, a használati mintaoltalmi, illetve a növényfajta-

oltalmi jogosult kizárólag maga a feltaláló, illetve a nemesítő, a szabadalmi, a használati

mintaoltalmi, illetve a növényfajta- oltalmi fenntartási díjnak a felét köteles megfizetni.

(3) Ha a megfizetés időpontjában a formatervezésiminta-oltalom jogosultja kizárólag maga a

szerző, a mintaoltalom megújítására irányuló kérelem díjának a felét köteles megfizetni.

(4) Az (1)- (3) bekezdésben meghatározott kedvezmények akkor illetik meg a feltalálót, a

nemesítőt, illetve a szerzőt, ha a bejelentéssel kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi

bejelentés elsőbbségét, vagy ha az oltalom olyan bejelentésen alapul, amellyel kapcsolatban nem

igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét.

(5) Több feltaláló, nemesítő, illetve szerző esetén az (1)- (4) bekezdésben foglalt

rendelkezéseket alkalmazni kell akkor is, ha a feltalálók, a nemesítők, illetve a szerzők

valamelyike az oltalmi igényéről, illetve az oltalomról feltalálótársa, nemesítőtársa, illetve

szerzőtársa javára lemondott, továbbá, ha a feltalálók, a nemesítők, illetve a szerzők bármelyike

helyébe az örököse lép.

Mentesség és halasztás

19. § A Magyar Szabadalmi Hivatal a szabadalmi bejelentési és kutatási, vizsgálati, valamint

megadási és kinyomtatási díjak, továbbá a növényfajta- oltalmi, a használati mintaoltalmi, a

formatervezésiminta-oltalmi és a topográfia oltalmára irányuló bejelentés díja alól mentességet

adhat, továbbá az elsőtől az ötödik évekre szóló szabadalmi, növényfajta- oltalmi és használati

mintaoltalmi fenntartási díjak megfizetésére halasztást engedélyezhet, ha a természetes személy

jogosult - kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán - azokat fedezni nem tudja; a

halasztás alá eső fenntartási díjakat a hatodik évi fenntartási díjjal együtt kell megfizetni.

A szakértői tevékenység engedélyezési eljárásának díja

20. §

(1) Az iparjogvédelmi szakértői tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárás díja 10 000

forint.

12

(2) A kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés díja 2000 forint.

A díjfizetés módja

21. §

(1) Az iparjogvédelmi eljárásokért a díjakat a Magyar Szabadalmi Hivatalnak a Magyar

Államkincstárnál vezetett 10032000- 01731842- 00000000 számú előirányzat- felhasználási,

keretszámlájára kell befizetni, az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg a lajstromszám) és a

rendeltetés (jogcím) feltüntetésével, valamint a 310 Kincstári Tranzakciós Kód megjelöléssel.

(2) Külföldi személy e rendelet szerinti díjfizetési kötelezettségének teljesítésére megfelelően

alkalmazni kell az iparjogvédelmi jogszabályoknak a külföldi személy képviseletére vonatkozó

rendelkezéseit.

A díjak kezelése és nyilvántartása

22. § A díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására, valamint - a 24. §- ban szabályozott

esetek kivételével - visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

A díjfizetés elmaradása

23. §

(1) Ha az iparjogvédelmi eljárásban a díjat nem fizették meg - a (2) bekezdésben foglalt

kivétellel - az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, illetve figyelmeztetni; eredménytelenség

esetén a bejelentést, illetve a kérelmet el kell utasítani, illetve visszavontnak kell tekinteni.

(2) A fenntartási díj szabályszerű megfizetésének elmaradása az oltalom megszűnését

eredményezi.

13

A díjak visszafizetése

24. §

(1) A Magyar Szabadalmi Hivatal az esedékessé nem vált díjat, valamint a türelmi idő kezdetéig

az azt több mint három hónappal megelőzően, illetőleg az oltalom megszűnése esetén az előírtnál

kisebb összegben vagy az újra érvénybe helyezési kérelem elutasítása esetén a 9. § (4) bekezdése

alapján befizetett fenntartási díjat - kérelemre - visszatéríti, illetve más iparjogvédelmi ügy

díjaként átvezeti.

(2) A Magyar Szabadalmi Hivatal a 11. § (3) bekezdésében meghatározott díj azzal arányos

részét téríti vissza, amilyen arányban állnak a kérelemben megjelölt időszakon belül azok a

kutatási jelentések, amelyekkel kapcsolatban a kérelemnek megfelelő értesítés elmaradt, azokhoz

a kutatási jelentésekhez képest, amelyekkel kapcsolatban a Magyar Szabadalmi Hivatal a korábbi

jog jogosultját a kérelmének megfelelően értesítette.

(3) A Vt. 61/H. §- ának (4) bekezdésében meghatározott esetekben a Magyar Szabadalmi

Hivatal a felszólalás díjának kétharmadát téríti vissza a felszólaló kérelmére.

(4) Az iparjogvédelmi szakértői engedély iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés

díját a kérelmező részére a Magyar Szabadalmi Hivatal visszatéríti, ha a kérelmet elutasító

határozat jogszabálysértő volt.

Hatálybalépés, átmeneti rendelkezések

25. §

(1) Ez a rendelet 2004. május 1- jén lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti a Magyar

Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 42/2002.

(XII. 28.) GKM rendelet.

(2) A korábban hatályos rendelkezések az irányadók:

a) a hatálybalépés előtt benyújtott bejelentések és kérelmek alapján esedékessé vált díjakra;

14

b) a hatálybalépés előtt megfizetett fenntartási díjakra;

c) azokra a fenntartási díjakra, amelyek tekintetében a türelmi idő a hatálybalépés előtt

megkezdődött, de amelyeket a hatálybalépés után fizetnek meg, kivéve, ha a növényfajta- oltalmi

fenntartási díjnak az e rendelet szabályai szerint számított összege nem éri el a korábban hatályos

rendelkezések szerint fizetendő díj összegét.

(3) 1996. január 1- je előtt benyújtott szabadalmi bejelentés esetén, ha az első évi fenntartási díj

tekintetében a türelmi idő a hatálybalépés után kezdődik, annak összege a szabadalmi leírás és

rajz hatodik és további oldalai után oldalanként 3000 forinttal emelkedik a 3. § (5) bekezdésének

a) pontjában meghatározott összeghez képest.Historical Versions Repeals (1 text(s)) Repeals (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. HU095