About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulations No. 525-2-08-1 of January 26, 2009, on the Costs of Services and Procedures Performed by the Institute for Seeds and Seedling and Regulations Amending and Supplementing the Regulations on the Costs of Services and Procedures Performed by the Institute for Seeds and Seedling, Croatia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2013 Dates Adopted: January 26, 2009 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Plant Variety Protection Notes The notification by Croatia to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states:
'[The Regulation contains] provisions and tariffs about fees relating to the Plant Variety Protection'.

This Regulation issued by the Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development was amended by the following Ordinances:
- Ordinance No. 525-02-1-0005/10-1 on April 9, 2010 (OG No. 50/10);
- Ordinance No. 525-02-1-0823/11 on April 19, 2011 (OG No. 58/11);
- Ordinance No. 525-02-1-0823/11-4 on September 20, 2011 (OG No. 116-11);
- Ordinance No. 525-09/0560-12-6 on November 19, 2012 (OG No. 131/12); and
- Ordinance No. 525-09/1158 on January 21, 2013 (OG No. 14/2013).

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Croatian Pravilnik o Troškovima za Usluge i Postupke Koje Provodi Zavod za Sjemenarstvo i Rasadničarstvo        

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I

RURALNOG RAZVOJA 348

Na temelju članka 74. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) i članka 15. Zakona o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine« broj 131/97, 62/00, 67/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O TROŠKOVIMA ZA USLUGE I POSTUPKE KOJE PROVODI ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se troškovi za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod), vrijeme i način uplate tih sredstava.

Članak 2.

Troškovi za usluge i postupke koje obavlja Zavod su sljedeći:

1. troškovi za ispitivanje sorti u pokusnom polju i laboratoriju u pos tupku priznavanja sorti poljoprivrednog bilja. Postupak priznavanja sorte obuhvaća ispitivanja gospodarske vrijednosti sorte (VCU) i ispitivanja za utvrđivanje prepoznatljivosti, ujednačenosti i postojanosti sorte (DUS);

2. troškovi za dodjeljivanje i trajanje oplemenjivačkog prava;

3. troškovi za provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala;

4. troškovi za izdavanje certifikata o sjemenu i certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i uz otpremnicu;

5. troškovi za utvrđivanje kvalitete sjemena (čistoća, klijavost, sadržaja vlage, zdravstveno stanje) i ostale analize;

6. troškovi za uzorkovanje, vođenje evidencije, čuvanje uzoraka i izdavanje izvješća.

Članak 3.

Troškovi za usluge i postupke koje provodi Zavod na temelju ovoga Pravilnika čine umnožak pripadajućih bodova i vrijednosti boda koju utvrđuje ministar, a objavljuje se na web- stranicama: www.mps.hr i www.zsr.hr

TROŠKOVI ZA POSTUPAK PRIZNAVANJA SORTI

Članak 4.

1) Trošak zaprimanja zahtjeva za priznavanje sorte i zahtjeva za obnavljanjem upisa sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske i njegovo objavljivanje u Službenom glasilu Zavoda iskazano u bodovima iznosi: 1500

2) Troškovi ispitivanja gospodarske vrijednosti sorte (VCU) po vrstama i skupinama bilja za svaku godinu ispitivanja iskazano u bodovima iznose:

3) Kukuruz 5500

4) Krmno bilje 5000

5) Šećerna repa i uljana repica 8000

6) Soja i suncokret 6000

7) Krumpir 8500

8) Ozima i jara pšenica 5000

9) Ozimi i jari ječam 5000

10) Jara zob, triticale i raž 5000

11) Industrijska cikorija 5000

12) Kemijska analiza ozime i jare pšenice u 1. godini ispitivanja 4500

13) Kemijska analiza ozimog i jarog ječma u 1. godini ispitivanja 2350

14) Kemijska analiza jare zobi, triticale i r aži u 1. godini ispitivanja 1100

Članak 5.

1) Troškovi ispitivanja za utvrđivanje prepoznatljivosti, ujednačenosti i postojanosti sorte (DUS) po vrsti odnosno skupini bilja iskazano u bodovima godišnje iznose:

1) ozima pšenica 5000

2) ozimi i jari ječam 5000

3) kukuruz – hibrid 5000 – roditeljska komponenta 5000

4) ozima i jara zob 5000

5) ozimi i jari triticale 5000

6) ozimi i jari Triticum durum 5000

7) soja 5000

2) Za vrste odnosno skupine bilja koje nisu navedene u stavku 1. ovoga članka, naknada za korištenje postojećih rezultata DUS ispitivanja iz neke od zemalja članica Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV), plaća se u visini stvarnih troškova.

TROŠKOVI ZA DODJELJIVANJE I TRAJANJE OPLEMENJIVAČKOG PRAVA

Članak 6.

1) Troškovi zaprimanja zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava i njegovu objavu u Službenom glasilu Zavoda iznose: 1500

2) Troškovi godišnje naknade za vrijeme trajanja oplemenjivačkog prava iznose:

• od prve do treće godine 250

• za četvrtu godinu 300

• za petu godinu 350

• za šestu godinu 400

• za sedmu godinu 450

• za osmu godinu 500

• za devetu godinu 550

• za desetu godinu 600

• za jedanaestu godinu 650

• za dvanaestu godinu 700

• za trinaestu godinu 750

• za četrnaestu godinu 800

• za petnaestu godinu i za svaku godinu do kr aja trajanja oplemenjivačkog prava 1000

3) Iznos godišnje naknade za vrijeme trajanja oplemenjivačkog prava uplaćuju se za tekuću godinu do 31. siječnja.

Članak 7.

1) Troškovi godišnje naknade za postupak održavanja sorata ratarskog bilja i povrća na sortnoj listi iznose:

• od prve do treće godine 250

• za četvrtu godinu 300

• za petu godinu 350

• za šestu godinu 400

• za sedmu godinu 450

• za osmu godinu 500

• za devetu godinu 550

• za desetu godinu 600

• za jedanaestu godinu 650

• za dvanaestu godinu 700

• za trinaestu godinu 750

• za četrnaestu godinu 800

• za petnaestu godinu i za svaku godinu do kr aja trajanja oplemenjivačkog prava 1000

2) Iznos godišnje naknade za postupak održavanja sorte na sortnoj listi uplaćuje se za tekuću godinu u dva dijela:

– prvi dio do 30. lipnja

– drugi dio do 30. studenog.

TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA

NAD PROIZVODNJOM SJEMENA I SADNOG MATERIJALA

Članak 8.

1) Troškovi za provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena poljoprivrednog bilja, ovisno o vrsti odnosno skupini bilja i broju pregleda iznose:

Kultura Osnovnanaknada

Osnovna površina (do ha)

Svaki daljnji ha

ŽITARICE

PŠENICA, JEČAM, ZOB, RAŽ, TRITICALE, HELJDA 1200 20 50

SIRAK, PROSO, SUDANSKA TRAVA 2400 20 60

KUKURUZ* 3600 20 180

ULJARICE I PREDIVO BILJE

SUNCOKRET 2400 15 120

SOJA 1200 20 50

ULJANA REPICA 1200 20 50

LAN, KONOPLJA 2400 20 50

REPE

ŠEĆERNA REPA 2400 10 300

STOČNA REPA 2400 10 300

KRMNO BILJE

LEGUMINOSAE 2400 10 60

TRAVE* 1200 10 60

OSTALE VRSTE 1200 10 50

KRUMPIR

KRUMPIR 4800 10 240

POVRĆE

GRAŠAK, BOB 2400 5 180

GRAH MAHUNAR I ZRNAŠ

– niski

– visoki

2400

2400

5

1

180

180

RAJČICA 2400 1 180

PAPRIKA 2400 1 180

PATLIDŽAN 2400 1 180

KRASTAVAC 2400 1 180

DINJA 2400 1 180

LUBENICA 2400 1 180

TIKVICA 2400 1 180

SALATA, ENDIVIJA 2400 1 180

ŠPINAT, MATOVILAC, ROTKVICA* 2400 1 180

MRKVA, PERŠIN, PASTRNJAK, CELER* 2400 1 300

POSTRNA REPA, ROTKVA 2400 1 300

CIKLA, BLITVA, RADIČ* 2400 1 300

LUK, PORILUK 2400 1 300

KUPUS, KELJ, CVJETAČA

I KORABICA* 2400 1 300

ČEŠNJAK 2400 1 180

DUHAN

DUHAN 2400 1 180

* Obračunava se kao jedna vrsta. Kod kukuruza se zbrajaju površine hibrida FAO grupa 100– 400 i 500–700.

2) Obračun stručnog nadzora nad sjemenskim usjevima:

1. vrši se po proizvođaču i proizvodnoj površini (parceli). Pod jednom proizvodnom površinom (parcelom) podrazumijeva se i više parcela koje nisu međusobno udaljene više od 5 km;

2. prvih 50% ukupne naknade uplaćuje se kod prijave sjemenskih usjeva, a drugih 50% nakon zadnjeg pregleda;

3. u slučaju odbijanja proizvodne površine u prvom pregledu, naplaćuje se samo 50% naknade;

4. u slučaju odbijanja proizvodne površine u drugom pregledu naplaćuje se ukupna naknada;

5. u slučaju kada je moguće obaviti stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena više vrsta povrtnih kultura u jednom pregledu obračunava se kao jedna vrsta.

3) Nadzor nad proizvodnjom sjemena pod stručnom kontrolom iznosi 55% vrijednosti propisane u stavku 1. ovoga članka.

Članak 9.

1) Naknada za provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala, ovisno o vrsti, iznosi:

– za voćne sadnice:

3600 osnovna naknada

0,07/komad za količinu iznad 20 000

– za lozni sadni materijal:

3600 osnovna naknada

0,04/komad za količinu iznad 40 000

2) Pod jednim rasadnikom podrazumijeva se više lokacija na kojima jedan proizvođač uzgaja sadni materijal ako ne prelazi tri lokaliteta međusobno udaljena više od 50 km.

3) Osnovica za obračun je količina utvrđena pri drugom pregledu.

4) 50% fiksnog iznosa naknade uplaćuje se kod prijave sadnog materijala, a preostali dio nakon zadnjeg pregleda.

Članak 10.

1) Nadzor nad matičnim nasadima loze i voćnih vrsta 1500/matičnjak

2) Pod jednim matičnjakom podrazumijeva se više lokacija na kojima jedan proizvođač uzgaja matične biljke ako ne prelazi tri lokaliteta međusobno udaljena više od 50 km.

TROŠKOVI ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA O SJEMENU I SADNOM MATERIJALU POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 11.

Troškovi za certifikate o sjemenu i sadnom materijalu na pakiranju i uz otpremnicu iznose u bodovima:

1. Certifikat uz otpremnicu 160

2. Certifikat na pakiranju

– za sjeme namijenjeno stavljanju na tržište Republike Hrvatske 0,164

– za sjeme namijenjeno izvozu (OECD certifikat) 0,3

za sadni materijal

– pojedinačno pakiranje 0,22

– zbirno pakiranje 0,32

3. Vezice s nepovratnim mehanizmom za plombiranje osnovnih pakiranja

– jedna vezica 0,50

TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE NADZORA NAD PLOMBIRANJEM I OZNAČAVANJEM SJEMENA I SADNOG MATERIJALA

Članak 12.

1) Stručni nadzor nad plombiranjem i označavanjem reprodukcijskog materijala (sjeme i sadni materijal voća i vinove loze): 1000 /dan (8sati)

(najmanji broj dana pri jednom pozivu je 5 dana)

2) Nadzor pod stručnom kontrolom plombiranja i označavanja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (sjeme i sadni materijal voćnih vrsta i vinove loze) 2000/god

TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE PROVJERE UVJETA ZA UPIS U UPISNIK

Članak 13.

1) Provjera uvjeta za upis u Upisnik dobavljača sjemena i Upisnik dobavljača sadnog materijala 500

2) Provjera uvjeta za upis u Upisnik laboratorija 2000

3) Provjera uvjeta za upis u Upisnik uzorkivača 2000

TROŠKOVI ZA ISPITIVANJE KVALITETE POLJOPRIVREDNOG SJEMENA

Članak 14.

1) Troškovi za ispitivanje kvalitete sjemena, ovisno o namjeni ispitivanja, biljnoj vrsti i broju uzoraka, iznose u bodovima:

1. Ispitivanje čistoće sjemena

Biljna vrsta

Bodova/analiza

Čistoća Prisutnost drugih vrsta i korova

1. Žitarice (pšenica, ječam, zob, raž, tritikale, kukuruz), suncokret, krupnozrne leguminoze (grašak, grah, soja, lupina), krupno sjeme povrća, krastavci, dinja, lubenica, bundeva, tikva, ricinus

75 150

2.

Brassica spp., Raphanus spp., proso, muhar, sirak, stočni grašak, grahorica, konoplja, šećerna repa, stočna repa, cikla, luk, paprika, rajčica, patlidžan, špinat, endivija, salata, krupno sjeme cvijeća

90

3. Krupnozrne trave, sitno sjeme cvijeća, djetelina, lucerna,smiljkita, sjeme voća i šumskog drveća 100 195

4. Sitnozrne trave, peršin, mrkva, celer, mak, duhan 105 210

5. Smjese: 2 kom ponente 3–5 > 5 komponenti

125 180 225

6. Lukovice i lučica luka 105 –

2. Ispitivanje klijavosti

Metoda (ovisno o biljnoj vrsti) Bodova/analiza

1.

Dužina trajanja ispitivanja do:

14 dana

21 dan

28 dana

Ispitivanje klijavosti smjesa zaračunava se posebno za svaku biljnu vrstu zastupljenu u smjesi prema dužini trajanja ispitivanja

150

180

195

2. Beta spp. i Cucumis spp. 210

3. Ispitivanje sadržaja vlage u sjemenu

Metoda (ovisno o biljnoj vrsti) Bodova

/analiza

1. 130–133 °C, 1–4 sata 100

2. 103☐2 °C, 17 sati 150

4. Ispitivanje zdravstvenog stanja sjemena

Metoda (ovisno o biljnoj vrsti) Bodova/analiza

1. Pregled naturalnog sjemena 100

2. Test ispitivanja za prisutnost spora Tilletia spp. 240

3. Metoda filter-papira, metoda izmrzavanja 300

4. Metoda hranjive podloge 480

5. Dokazivanje zaraze embrija s Ustilago sp. 745

5. Ostale analize

Analiza Bodova/analiza

1. Masa 1000 zna 80

2. Hektolitarska masa 80

6. Uzorkovanje

Vrsta troškova Bodova

1. Uzorkovanje po satu 75

2. Putni troškovi po km 1/4 cijene benzina

3. Dnevnice po danu važeće

7. Ostali troškovi

Opis troškova Bodova

Evidencija i čuvanje uzoraka 50

Vođenje dokumentacije i ispis izvješća 50

Ukupnu visinu troškova usluge čini zbroj bodova pojedinačnih analiza na jednom uzorku sjemena koje su sadržane u zahtjevu za ispitivanje.

2) Radionice za redovnu obuku

Obuka uzorkivača 500

Obuka analitičara (po temi) 1500

3) Kontrola uvezenog sjemena 500/uzorak

(10% partija sjemena u kontrolnom polju)

Članak 15.

Troškove iz članka 2. do 14. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva uplaćuje na žiroračun Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo s naznakom »Troškovi za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu, upisu u Upisnik održivača sorti poljoprivrednog bilja i troškovima održavanja sorti (»Narodne novine« broj 73/06) kojima se uređuju troškovi održavanja sorti, Pravilnika o visini troškova postupka priznavanja sorti (»Narodne novine« broj 93/02), Pravilnika o visini naknade troškova utvrđivanja kakvoće poljoprivrednog sjemena (»Narodne novine« broj 92/02), Pravilnika o visini troškova provođenja stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala i deklariranja sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 72/01) i Pravilnika o vi sini troškova postupka za stjecanje i trajanje oplemenjivačkog prava (»Narodne novine« broj 63/01).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/22 Urbroj: 525-2-08-1 Zagreb, 26. siječnja 2009.

Ministar mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1206

Na temelju članka 74. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) i članka 15. Zakona o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine« broj 131/97, 62/00, 67/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TROŠKOVIMA ZA USLUGE I POSTUPKE KOJE PROVODI ZAVOD ZA SJEMENARSTVO

I RASADNIČARSTVO

Članak 1.

U Pravilniku o troškovima za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (»Narodne novine« broj 17/09) u članku 4. stavku 1. broj: 1500 zamjenjuje se brojem: »500«.

Članak 2.

Članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Troškovi godišnje naknade za vrijeme dok j e sorta upisana u S ortnu listu Republike Hrvatske za sorte ratarskog bilja i povrća iznose:

• od prve do sedme godine 100

• za osmu godinu i za svaku narednu godinu dok je sorta na Sortnoj listi 200.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/103

Urbroj: 525-02-1-0005/10-1

Zagreb, 9. travnja 2010.

Ministar Petar

Čobanković, v. r.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1270

Na temelju članka 74. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) i članka 15. Zakona o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine« broj 131/97, 62/00, 67/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TROŠKOVIMA ZA USLUGE I POSTUPKE KOJE PROVODI ZAVOD ZA SJEMENARSTVO

I RASADNIČARSTVO

Članak 1.

U Pravilniku o troškovima za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (»Narodne novine« broj 17/09, 50/10) u članku 9. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

5. Uzorkovanje tla za analize na nematode

Vrsta troškova Bodova

1. Uzorkovanje po satu 150

2. Putni troškovi po km 1/4 cijene benzina

3. Dnevnice po danu važeće

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. iza točke 5. dodaje se točka 5.a koja glasi:

5.a Ispitivanje sadržaja GMO-a

Analiza Bodova/analiza

1. Ekstrakcija DNA 170

2.

Utvrđivanje prisutnosti karakterističnih slijedova za GMO kvalitativnom PCR metodom:

Provjera do 4 slijeda

Za svaki sljedeći slijed

560

160

3. Kvantitativna analiza RealTime PCR metodom 820

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/71 Urbroj: 525-02-1-0823/11-1 Zagreb, 19. travnja 2011.

Potpredsjednik Vlade Republike

Hrvatske i ministar

poljoprivrede, ribarstva i

ruralnog razvoja Petar

Čobanković, v. r.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2262

Na temelju članka 74. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11) i članka 15. Zakona o z aštiti biljnih sorti (»Narodne novine« broj 131/97, 62/00, 67/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TROŠKOVIMA ZA USLUGE I POSTUPKE KOJE PROVODI ZAVOD ZA SJEMENARSTVO

I RASADNIČARSTVO

Članak 1.

U Pravilniku o troškovima za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (»Narodne novine« broj 17/09, 50/10, 58/11) članak 6. mijenja se i glasi:

Članak 6.

1) Troškovi zaprimanja zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava i njegovu objavu u Službenom glasilu Zavoda iznose: 500

2) Troškovi godišnje naknade za vrijeme trajanja oplemenjivačkog prava iznose:

• od prve do treće godine 100

• za četvrtu godinu 150

• za petu godinu 200

• za šestu godinu 250

• za sedmu godinu 300

• za osmu godinu 350

• za devetu godinu 400

• za desetu godinu 450

• za jedanaestu godinu 500

• za dvanaestu godinu 500

• za trinaestu godinu 500

• za četrnaestu godinu 500

• za petnaestu godinu i za svaku godinu do kraja trajanja oplemenjivačkog prava 500

3) Iznos godišnje naknade za vrijeme trajanja oplemenjivačkog prava uplaćuju se za tekuću godinu do 31. siječnja.

Članak 2.

U članku 8. iz stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

4) utvrđivanje sortne podudarnosti sjemena sa »Standardnim uzorkom sorte«, pohranjenim u Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo, u kontrolnom polju iznosi:

Za ratarsko bilje 300

Za povrće 500

Članak 3.

Članak 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

2) Pod jednim rasadnikom podrazumijeva se više lokacija na kojima jedan proizvođač uzgaja sadni materijal ako ne prelazi tri lokaliteta koji međusobno nisu udaljeni više od 50 km.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/71

Urbroj: 525-02-1-0823/11-4

Zagreb, 20. rujna 2011.

Potpredsjednik Vlade

Republike Hrvatske i ministar

poljoprivrede, ribarstva i

ruralnog razvoja Petar

Čobanković, v. r

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2802

Na temelju članka 74. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10 i 55/11) i članka 15. Zakona o z aštiti biljnih sorti (»Narodne novine« broj 131/97, 62/00, 67/08 i 124/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TROŠKOVIMA ZA USLUGE I POSTUPKE KOJE PROVODI ZAVOD ZA SJEMENARSTVO

I RASADNIČARSTVO

Članak 1.

U naslovu Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, i u daljnjem tekstu Pravilnika riječi »Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo zamjenjuje se riječima Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo.«

Članak 2.

U Pravilniku o t roškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu Zavod), (»Narodne novine« br. 17/09, 50/10, 58/11 i 116/11) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»2) Troškovi ispitivanja gospodarske vrijednosti sorte (VCU) po vrstama i skupinama bilja za svaku godinu ispitivanja iznose:

a) Poljoprivredna kultura Iznos u bodovima

1. Kukuruz 3850

2. Krmno bilje 4000

3. Šećerna repa i uljana repica 6400

4. Soja i suncokret 4800

5. Krumpir 6800

6. Ozima i jara pšenica 3500

7. Ozimi i jari ječam 4000

8. Jara zob, triticale i raž 4000

9. Industrijska cikorija 4000

b) Kemijska analiza

1. Kemijska analiza ozime i jare pšenice u 1. godiniispitivanja Stvarni troškovi kemijske analize laboratorija

2. Kemijska analiza ozimog i jarog ječma u 1. godiniispitivanja Stvarni troškovi kemijske analize laboratorija

3. Kemijska analiza jare zobi, triticale i r aži u 1.godini ispitivanja Stvarni troškovi kemijske analize laboratorija«

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1) Troškovi ispitivanja za utvrđivanje prepoznatljivosti, ujednačenosti i postojanosti sorte (DUS) po vrsti odnosno skupini bilja iskazano u bodovima godišnje iznose:

a) Poljoprivredna kultura Iznos u bodovima

1. Ozima pšenica 3500

2. Ozimi i jari ječam 4000

3. Kukuruz hibrid i svaka roditeljska komponenta posebno 3500

4. Ozima i jara zob 4000

5. Ozimi i jari triticale 4000

6. Ozimi i jari durum 4000

7. Soja 4000 «

Članak 4.

Zahtjevi za troškove ispitivanja gospodarske vrijednosti sorte (VCU) po vrstama i skupinama bilja i svi troškovi ispitivanja za utvrđivanje prepoznatljivosti, ujednačenosti i postojanosti sorte (DUS) po vrsti odnosno skupini bilja, koji su zaprimljeni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, utvrđuju se prema Pravilniku koji je bio važeći u trenutku zaprimanja zahtjeva.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/132

Urbroj: 525-09/0560-12-6

Zagreb, 19. studenoga 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 232

Na temelju članka 74. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10 i 55/11 ) i članka 15. Zakona o z aštiti biljnih sorti (»Narodne novine« broj 131/97, 62/00, 67/08 i 124/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O TROŠKOVIMA ZA USLUGE I POSTUPKE KOJE PROVODI HRVATSKI CENTAR ZA

POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO – ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO

Članak 1.

U Pravilniku o t roškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (»Narodne novine« br. 17/09, 50/10, 58/11, 116/11 i 131/12), u članku 2. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. troškovi za provođenje Heubach testa za »otprašivanje« na sjemenu kukuruza, suncokreta i uljane repice, tretiranom aktivnim tvarima iz skupine neonikotinoida i aktivnom tvari fipronil.«

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»TROŠKOVI PROVOĐENJA HEUBACH TESTA

Članak 15.

Troškovi provođenja Heubach testa za »otprašivanje« na sjemenu kukuruza, suncokreta i uljane repice, tretiranom aktivnim tvarima iz skupine neonikotinoida i aktivnom tvari fipronil, po jednoj partiji sjemena iskazano u bodovima iznose 300.«

Dosadašnji članci 15., 16. i 17. postaju članci 16. 17. i 18.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/08

Urbroj: 525-09/1158-13-6

Zagreb, 21. siječnja 2013.

Ministar Tihomir

Jakovina, v. r.


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/HRV/5
No data available.

WIPO Lex No. HR092