About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Order No. 621 of June 22, 2004, on application of the European Community Regulation concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights, Denmark

Back
Repealed Text 
Details Details Year of Version 2004 Dates Entry into force: July 1, 2004 Adopted: June 22, 2004 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Danish Bekendtgørelse om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (BEK nr 621 af 22/06/2004)        

Bekendtgørelse om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben

over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder 1)

I medfør af § 6 i lov nr. 1091 af 20. december 1995, om Lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, som ændret ved lov nr. 942 af 20. december 1999 og ved lov nr. 461 af 9. juni 2004, fastsættes følgende:

§ 1. Anmodninger om indgriben i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 skal indgives til de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 2. Varer, hvis frigivelse er suspenderet af de statslige told- og skattemyndigheder, opbevares af de statslige told- og skattemyndigheder, for rettighedsindehaverens regning.

§ 3. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at lette behandlingen af sagen.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter anmodning udlevere vareprøver til rettighedsindehaveren. Vareprøverne må dog alene anvendes i overensstemmelse med forordningens regler herom.

Stk. 3. Det påhviler varemodtageren, eller den der handler på varemodtagerens vegne at udføre det for undersøgelsen af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning). Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af varemodtageren.

§ 4. Varer, om hvilke det er fastslået, at de krænker en intellektuel rettighed, der er omfattet af definitionen i forordningens artikel 2, stk. 1 afstås til statskassen til destruktion. Destruktionen foretages på de i forordningens artikel 17, stk. 1, litra a angivne betingelser.

Stk. 2. Der ydes ikke erstatning ved destruering af varer i henhold til stk. 1.

§ 5. Rettighedshaveren skal inden 10 arbejdsdage, regnet fra meddelelsen om suspensionen af frigivelsen eller varerne er taget i bevaring, fremsende dokumentation til de statslige told- og skattemyndigheder for, at der er anlagt sag ved domstolene.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1134 af 21. december 1995 om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordning om foranstaltninger med henblik på at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførsel under en suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer ophæves.

Skatteministeriet, den 22. juni 2004

Svend Erik Hovmand

/Ulla Trolle Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer visse bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003.


Legislation Is repealed by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s))
Historical Versions Repeals (1 text(s)) Repeals (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. DK181