About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Decizia Completului Administrativ

Fashion Nova, Inc. v. Dumitrescu Andrei

Numărul de caz DRO2021-0002

1. Părțile

Reclamantul este Fashion Nova, Inc., Statele Unite ale Americii („SUA”) reprezentat de către Ferdinand IP, LLC, SUA.

Pârâtul este Dumitrescu Andrei, România.

2. Numele de domeniu in litigiu și Registratorul

Numele de domeniu în litigiu este <nova-fashion.ro> înregistrat la ROTLD („Registrul”).
Registratorul numelui de domeniu în litigiu este Claus Web SRL.

3. Istoricul Procedurii

Plângerea a fost depusă în limba engleză la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI („Centrul”) pe data de 11 martie 2021. La data de 12 martie 2021 Centrul a trimis Registrului prin e-mail o cerere prin care îi solicită o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. În data de 15 martie 2021, Registrul a transmis prin e-mail Centrului răspunsul său de verificare indicând persoana care a înregistrat numele de domeniu în litigiu și datele de contact ale acesteia care diferă de Pârâtul indicat în Plângere și de datele de contact ale acestuia. Centrul a trimis o comunicare prin e-mail Reclamantului la data de 25 martie 2021 indicându-i persoana care are înregistrat numele de domeniu în litigiu și datele de contact ale acesteia așa cum au fost dezvăluite de către Registru, invitându-l pe Reclamant să depună o rectificare la Plângere. Reclamantul a depus o Plângere modificată în engleză pe data de 29 martie 2021.

Pe 25 martie 2021 Centrul a trimis Părților o comunicare prin e-mail cu privire la limba procedurii, deoarece Plângerea a fost depusă în limba engleză, iar limba Contractului de înregistrare pentru numele de domeniu în litigiu este cea română. Pe data de 25 martie 2021 Reclamantul a depus o traducere în română a Plângerii.

Centrul a verificat că Plângerea împreună cu Plângerea modificată îndeplinesc cerințele de formă ale Politicii de Solutionare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii („Politica” sau „UDRP”), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii („Regulamentul”), și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii („Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 si 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea și procedurile au început la data de 26 aprilie 2021. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 16 mai 2021. Pârâtul nu a formulat niciun răspuns. Drept consecință, Centrul a notificat Pârâtul cu privire la neîndeplinirea acestei proceduri la data de 27 mai 2021.

Centrul a numit-o pe Marilena Comănescu ca Membru unic al Completului Administrativ in acest caz la data de 4 iunie 2021. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, asa cum este solicitat de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.

Limba procedurilor este cea română.

4. Situația de fapt

Reclamantul, o societate comerciala înregistrată în SUA, deține și operează un website comercial disponibil la adresa „www.fashionnova.com”, pe care oferă o diversitate de bunuri și servicii, în particular articole de modă.

Reclamantul deține drepturi pentru marca FASHION NOVA, precum ar fi următoarele:

- marca Internațională FASHION NOVA (verbală) număr de înregistrare 1338861, înregistrată pe 13 ianuarie 2017, care desemnează, inter alia, Uniunea Europeană și care revendică bunuri în clasa internațională 25; și

- marca FASHION NOVA (verbală) înregistrată în SUA sub numărul 4785854 depusă pe 23 decembrie 2014, înregistrată pe 4 august 2015 și care revendică bunuri în clasa internațională 25.

Datorită publicității și promovării foarte extinse în special pe platformele de socializare, Fashion Nova pare a fi una dintre cele mai căutate mărci de modă de pe Internet în 2018 și 2019 și, astfel, marca FASHION NOVA și-a stabilit o reputație solidă și a obținut o valoare semnificativă la nivel mondial.

Numele de domeniu în litigiu <nova-fashion.ro> a fost înregistrat de către Pârât pe 3 octombrie 2019 și, la momentul formulării Plângerii, era utilizat în legătură cu un website comercial care promova și oferea spre vânzare bunuri și servicii similare cu cele oferite de către Reclamant, precum articole de modă.

Aceleași părți au fost implicate într-o procedură UDRP anterioară, privind cu un nume de domeniu diferit și soluționată în favoarea Reclamantului. Vezi cauza Nova. v. Dumitrescu Andrei, Cazul OMPI nr. DRO2020-0004.

5. Susținerile Părților

A. Reclamantul

Reclamantul susţine că numele de domeniu în litigiu este similar şi duce la confuzie cu marca sa notorie FASHION NOVA, Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu şi că Pârâtul a înregistrat şi utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credinţă.

Websiteul corespunzător numelui de domeniu în litigiu utilizează, fără nicio autorizație, aceleaşi fotografii precum sunt prezentate pe websiteul Reclamantului Fashion Nova.

Reaua credință este demonstrată mai departe de faptul că Pârâtul a mai fost implicat într-o altă cauză UDRP soluționată în defavoarea sa. A se vedea cauza Fashion Nova. v. Dumitrescu Andrei supra.

B. Pârâtul

Părâtul nu a răspuns la susținerile Reclamantului.

6. Discuții și constatări

Ca urmare a lipsei unui răspuns din partea Pârâtului, discuțiile și constatările se vor întemeia pe susținerile Reclamantului și orice apărare rezonabilă care îi poate fi atribuită Pârâtului.

În temeiul paragrafului 4(a) din Politică, un reclamant poate obţine decizie favorabilă într-o procedură administrativă în temeiul Politicii dacă dovedeşte întrunirea cumulativă a următoarelor trei circumstanţe:

(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar şi duce la confuzie cu o marcă de fabrică sau de comerţ cu privire la care reclamantul are drepturi;

(ii) pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; şi

(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat şi este utilizat cu rea credinţă.

Completul va analiza în continuare aceste circumstanţe.

A. Identică sau suficient de similară astfel încât să producă confuzie

Completul constată că Reclamantul deține marcă înregistrată pentru FASHION NOVA.

Numele de domeniu în litigiu <nova-fashion.ro> încorporează marca Reclamantului FASHION NOVA cu ordinea cuvintelor ce o compun inversată și cu o liniuță adăugată. În orice caz, această modificare nu împiedică o constatare a existenței unei similarități care duce la confuzie deoarece marca Reclamantului este clar recunoscută în numele de domeniu în litigiu. A se vedea secțiunea 1.7 din Selecția OMPI a Opiniilor Completelor Administrative OMPI cu privire la Întrebări UDRP Selectate, Ediția a treia („Selecția OMPI 3.0”).

De asemenea, este bine stabilit în deciziile UDRP că extensia „.ro” sau alți indicatori pentru codul de țară pentru domeniile de nivel superior („ccTLDs”) sau indicatori pentru coduri generice pentru domeniile de nivel superior („gTLD”), fiind o cerință tehnică pentru înregistrarea numelor de domenii, este în mod obişnuit irelevantă când evaluăm similaritatea dintre o marcă şi un nume de domeniu. A se vedea secțiunea 1.11.1 din Selecția OMPI 3.0.

Astfel, Completul constată că numele de domeniu în litigiu este similar si duce la confuzie cu marca Reclamantului, conform Politicii, paragraful 4(a)(i).

B. Drepturi sau interese legitime

Reclamantul susține că nu i-a acordat Pârâtului nicio licență sau alt drept de utilizare sau înregistrare a mărcii sale, că Pârâtul nu este cunoscut în mod obişnuit după numele de domeniu în litigiu şi că Pârâtul nu a utilizat numele de domeniu în litigiu în legatură cu o utilizare legitimă necomercială sau echitabilă sau o oferire a bunurilor și serviciilor cu bună credință.

Conform Politicii „când reclamantul demonstrează prima facie că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime, dovada probei la acest element cade în sarcina pârâtului care trebuie să aducă dovezi relevante prin care să demonstreze drepturile şi interesele legitime cu privire la numele de domeniu. Daca pârâtul nu reuşeşte să aducă aceste dovezi concludente, se va considera că reclamantul a dovedit acest al doilea element”. A se vedea secțiunea 2.1 din Selecția OMPI 3.0.

Pârâtul nu a răspuns Plângerii și deci nu a prezentat dovezi pentru a răsturna acuzațiile Reclamantului.

Nu există nicio dovadă care să sugereze că Pârâtul a fost cunoscut vreodată în mod obișnuit sub numele de domeniu în litigiu.

Mai mult, nu există nicio dovadă în fața Completului care să sugereze că Pârâtul a făcut o utilizare cu bună credință a numelui de domeniu în litigiu sau că a fost cunoscut prin acest nume de domeniu în litigiu sau că face o utilizare necomercială sau echitabilă legitimă a numelui de domeniu în litigiu.

De fapt, la momentul depunerii Plângerii, numele de domeniu în litigiu era utilizat în legătură cu un website comercial având un aspect foarte asemănător cu site-ul Reclamantului, care oferă spre vânzare bunuri și servicii similare și prezintă fotografii cel puțin asemănătoare cu cele disponibile pe site-ul Reclamantului și sugerează astfel, în mod fals, o afiliere cu Reclamantul.

Numele de domeniu în litigiu conține marca notorie FASHION NOVA scrisă inversat, iar Pârâtul a înregistrat încă cel puțin un alt nume de domeniu care cuprinde marca Reclamantului, cauza Fashion Nova. v. Dumitrescu Andrei supra.

Astfel de fapte nu reprezintă o ofertă cu bună credință de bunuri ori servicii sau o utilizare legitimă. A se vedea secțiunea 2.5 din Selecția OMPI 3.0.

Astfel, Completul constată că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu, conform Politicii, paragraful 4(a)(ii).

C. Înregistrat și utilizat cu rea-credință

Reclamantul deține drepturi de marcă pentru denumirea FASHION NOVA cel puțin din anul 2014. În baza dovezilor depuse, Completul constată că marca Reclamantului este notorie la nivel internațional.

Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat în 2020 și reproduce întocmai marca Reclamantului cu ordinea cuvintelor inversată și cu o liniuță adăugată.

Pentru aceste motive, Completul constată că numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat cu rea credință, având cunoștință de Reclamant, afacerea sa și în special țintind marca Reclamantului.

Pârâtul folosește fără permisiune marca Reclamantului pentru a obține trafic pe portalul său web și pentru a obține câștiguri comerciale din impresia falsă creată pentru utilizatorii de Internet cu privire la o potențială conexiune cu Reclamantul. Această impresie este creată în special prin încorporarea mărcii notorii a Reclamantului în numele domeniului în litigiu, a conținutului postat pe website-ul aferent acestuia, care include imagini oficiale ale produselor Reclamantului.

Alineatul 4 (b)(iv) din Politică prevede că utilizarea unui nume de domeniu pentru a încerca în mod intenționat „să atragă, în scopuri comerciale, utilizatori de Internet pe website-ul [pârâtului] sau în altă locație online, prin crearea unui risc de confuzie cu marca reclamantului în ceea ce privește sursa, sponsorizarea, afilierea sau aprobarea site-ului sau locației [pârâtului] sau a unui produs sau serviciu pe site-ul sau locația [pârâtului]” este dovada înregistrării și utilizării cu rea-credință.

Având în vedere că numele de domeniu în litigiu încorporează marca Reclamantului și website-ul operat sub numele de domeniul în litigiu are un aspect foarte asemănător cu website-ul Reclamantului, oferind spre vânzare bunuri și servicii similare și prezentând fotografii similare, acest Complet concluzionează că Pârâtul a intenționat să atragă utilizatorii de Internet care accesează website-ul aferent numelui de domeniu în litigiu care pot fi induși în eroare să creadă că website-ul este deținut, controlat de sau cumva asociat cu Reclamantul, pentru câștigul său comercial.

De asemenea, Părțile au fost implicate într-o dispută anterioară UDRP cu privire la aceeași marcă comercială, a se vedea Fashion Nova. v. Dumitrescu Andrei supra. Pârâtul nu a participat la prezenta procedură pentru a prezenta argumente în favoarea sa. Având în vedere celelalte circumstanțe ale acestui caz, astfel de fapte constituie dovezi suplimentare ale comportamentului cu rea-credință.

În plus, s-a decis în mod constant de către completele UDRP anterioare că simpla înregistrare a unui nume de domeniu care este identic sau similar și duce la confuzie cu o marca notorie a unei terțe părți constituie, în sine, o prezumție de înregistrare cu rea-credință în scopul Politicii. A se vedea secțiunea 3.1.4 din Selecția OMPI 3.0.

Având în vedere cele enumerate mai sus, Completul constată că Paratul a înregistrat și utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credință, în conformitate cu Politica, paragraful 4 (a)(iii).

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică și paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu în litigiu <nova-fashion.ro> să fie transferat Reclamantului.

Marilena Comănescu
Unic Membru
Data: 14 iunie 2021