About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Decizia Completului Administrativ

Fashion Nova, Inc. v. Dumitrescu Andrei

Numarul de caz DRO2020-0004

1. Părțile

Reclamantul este Fashion Nova, Inc., Statele Unite ale Americii („Statele Unite”), reprezentat de Ferdinand IP, LLC, Statele Unite ale Americii.

Pârâtul este Dumitrescu Andrei, România, reprezentat de SCA Mihnea Stoica & Asociații, România.

2. Numele de domeniu și Registrul

Numele de domeniu în litigiu este <novafashion.ro> înregistrat la ROTLD.

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI (Centrul) pe data de 17 iulie 2020. La data de 20 iulie 2020 Centrul a trimis Registrului prin e-mail o cerere prin care îi solicită o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. În data de 21 iulie 2020, Registrul a transmis prin e-mail Centrului răspunsul său de verificare indicând persoana care a înregistrat numele de domeniu în litigiu și datele de contact ale acesteia care diferă față de cele indicate de Reclamant în Plângere și de datele acestuia de contact. Centrul a trimis o comunicare prin e-mail Reclamantului la data de 4 august 2020 indicându-i acestuia persoana care a înregistrat numele de domeniu și datele de contact ale acesteia așa cum au fost dezvăluite de către Registru, invitându-l pe Reclamant să depună o rectificare la Plângeriie. Reclamantul a depus o Plângere modificată la data de 10 august 2020.

Centrul a trimis părților o comunicare prin e-mail pe 4 august 2020 cu privire la limba procedurii, deoarece plângerea a fost depusă în limba engleză, iar limba acordului de înregistrare pentru numele de domeniu în litigiu este limba română. Reclamantul a depus o traducere în română a Plângerii pe data de 7 august 2020. Pârâtul a transmis o comunicare cu privire la limba procedurii, pe data de 8 august 2020.

Centrul a verificat că Plângerea împreună, cu Plângerea modificată îndeplineste cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Politica” sau “UDRP”), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii (“Regulamentul”), și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 si 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea și procedurile au inceput la data de 17 august 2020. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 6 septembrie 2020. Pârâtul a solicitat o prelungire a termenului limită de răspuns, până pe 4 septembrie 2020. Pârâtului i s-a acordat prelungirea automată de patru zile pentru răspuns în conformitate cu alineatul 5 (b) din reguli. Noua scadență pentru răspuns a fost 10 septembrie 2020. Răspunsul a fost depus pe 10 septembrie 2020.

Centrul a numit pe Gabriela Kennedy ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 13 octombrie 2020. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.

4. Situația de fapt

Reclamantul deține și operează un site de comerț electronic de mare succes sub marca FASHION NOVA de pe site-ul „www.fashionnova.com”, pe care Reclamantul oferă produse sub marca FASHION NOVA din 2006. Reclamantul deține, de asemenea, numeroase înregistrări de marcă pentru marca FASHION NOVA în Statele Unite și Uniunea Europeană, ca de exemplu marca No. 4785854 înregistrată în Statele Unite la data de 4 august 2015.

Pârâtul a înregistrat numele de domeniu disputat pe data de 15 octombrie 2018. Numele de domeniu în litigiu duce la un site pe care aparent se vinde îmbrăcăminte pentru femei.

5. Susținerile Parților

A. Reclamantul

Susținerile Reclamantului pot fi rezumate după cum urmează:

(a) Numele de domeniu în litigiu este identic sau similar până la confuzie cu marca FASHION NOVA înregistrată de Reclamant.

(b) Înregistrarea de către Pârât a numelui de domeniu în litigiu constituie un act de typo-squatting.

(c) Reclamantul nu a autorizat utilizarea de către Pârât a mărcii FASHION NOVA.

(d) Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime, în numele de domeniu în litigiu. Nu a utilizat și nu utilizează acest numele de domeniu în legătură cu acte de comercializare de bunuri și servicii desfășurate cu bună credinţă și nu utilizează numele de domeniu în afara circuitului comercial și nici nu desfășoară acte de utilizare ce sunt permise fără consimţămăntul titularului unui drept exclusiv asupra numelui de domeniu în litigiu.

(e) Numele de domeniu în litigiu este utilizat de către Pârât pentru a se da drept Reclamantul sau drept unui licențiat al acestuia și pentru a obtine un profit prin utilizarea binecunoscutei marci FASHION NOVA a Reclamantului.

(f) Site-ului web la care duce numele de domeniu disputat este o copie flagrantă a site-ului Reclamantului, „www.fashionnova.com”.

(g) Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și utilizat în scopuri comerciale și în încercarea de a atrage utilizatorii de internet prin crearea unui risc de confuzie cu marca FASHION NOVA a Reclamantului.

B. Pârâtul

Susţinerile Pârâtului pot fi rezumate după cum urmează:

(a) Numele de domeniu în litigiu nu este nici identic, nici practic identic, sau chiar similar, cu marca FASHION NOVA a Reclamantului.

(b) Marca FASHION NOVA înregistrată în Statele Unite și Uniunea Europeană în care Reclamantul pretinde că deține drepturi a fost și este complet necunoscută publicului și clienților din România.

(c) Pârâtul a ales să folosească cuvintele „nova” și „modă” ca nume de domeniu dintr-un motiv specific, pentru a indica „noua” afacere pe care a început-o, și anume producția de confecții textile.

(d) Reclamantul nu are dreptul să utilizeze cuvintele „nova” și „modă” într-o altă formă decât cea a mărcii înregistrate, anume, FASHION NOVA. Astfel de înregistrări de mărci nu conferă Reclamantului dreptul exclusiv de a utiliza cele două cuvinte.

(e) Pârâtul nu are intenția de a înregistra sau de a utiliza „Nova Fashion” ca marcă comercială. Înregistrarea și utilizarea Numelui de Domeniu Disputat nu constituie, de asemenea, un act de typo-squatting.

(f) Site-ul de web la care duce numele de domeniu în litigiu nu va da naștere unui risc de confuzie sau va induce în eroare utilizatorii de Internet să creadă că este asociat cu Reclamantul.

(g) Pârâtul are drepturi și interese legitime în numele domeniului contestat, care a fost înregistrat în mod legal de către Pârât.

(h) Numele de domeniu disputat a fost înregistrat înainte de data de înregistrare a majorității mărcilor comerciale FASHION NOVA ale Reclamantului în Statele Unite. Nu a existat nicio modalitate în care Pârâtul să fi luat cunoștință de marca Reclamantului la momentul înregistrării numelui de domeniu în litigiu.

(i) Produsele de pe site-ul web la care duce numele de domeniu în litigiu nu sunt vândute sub marca FASHION NOVA.

(j) Site-ul Reclamantului și site-ul web la care se rezolvă numele de domeniu disputat nu au un aspect sau un design similar.

(k) Respondentul a înregistrat și a folosit numele de domeniu în litigiu cu bună-credință.

6. Discuții și Constatări

6.1 Limba procesului

Ca o chestiune preliminară, în conformitate cu paragraful 11, litera (a) din reguli, „cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel sau nu se specifică altfel în acordul de înregistrare, limba procedurii administrative va fi limba acordului de înregistrare, sub rezerva autorității comisiei de a stabili altfel, având în vedere circumstanțele procedurii administrative”.

În acest caz, întrucât Acordul de înregistrare a numelui de domeniu în litigiu este român, Completul Administrativ constată că limba română este limba adecvată acestei proceduri.

6.2 Probleme de fond

În conformitate cu prevederile paragrafului 4(a) ale Politicii, Reclamantul trebuie să demostreze următoarele trei elemente:

(i) Numele de domeniu în litigiu este identic sau similar astfel încât să producă confuzie cu o marcă la care Reclamantul are drepturi;

(ii) Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele numele de domenu în litigiu; și

(iii) Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este folosit cu rea-credință.

A. Identic sau similar astfel încât să producăconfuzie

Completul Administrativ acceptă că Reclamantul are drepturi asupra marcii FASHION NOVA, pe baza mărcilor din Statele Unite și Uniunea Europeană.

După cum se menționează în secțiunea 1.7 din WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”) („Prezentare generală a OMPI 3.0”), testul pragului pentru similitudine sau confuzie implică de obicei o comparație a numelui de domeniu și a componentelor textuale ale mărcii comerciale relevante pentru a evalua dacă marca este recunoscută în cadrul numelui de domeniu în litigiu. Susținerile Pârâtului cu privire la primele elemente, de exemplu, marca FASHION NOVA a Reclamantului este necunoscută membrilor publicului din România, sunt în mare parte irelevante.

Numele de domeniu în litigiu constă doar din cuvintele „NOVA” și „FASHION”, care sunt aceleași două cuvinte folosite în marca FASHION NOVA a Reclamantului cu ordinea în care apar schimbată. Completuri Administrative anterioare au deciscă o marcă compusă din două elemente, atunci când sunt privite independent, pot fii considerate ca două cuvinte generice, dar atunci când sunt privite ca un întreg, sunt distinctive și unice și, prin urmare, simpla inversare a ordinii acestor două cuvinte dîn numele de domeniului în litigiu nu le face să nu fie în continuare identice sau să nu ducă la confuzie de identitate (Associazione Radio Maria v. Park Kyoung Suk, WIPO Case No. D2010-2173).

Numele de domeniu în litigiu prezintă o singură diferenţă faţă de marca înregistrată de Reclamant, anume adăugarea codului de ţară „.ro”, Completul Administrativ consideră că aceast fapt nu face numele de domeniu în litigiu să fie distinctiv faţă de marca Reclamantului (Koninklijke Philips Electronics N.V. v. SC Evergreen Consult & Aviation SRL (Catalin Mogoseanu), WIPO Case No. DRO2001-0001; și Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG v. Pertshire Marketing, Ltd., WIPO Case No. D2006-0762).

Prin urmare, Completul Administrativ consideră că numele de domeniu în litigiu este similar și / sau practic identic cu marca FASHION NOVA a Reclamantului.

Completul Administrativ consideră că Reclamantul a îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(i) al Politicii.

B. Drepturi sau interese legitime

Secţia 2.1 al WIPO Overview 3.0 prevede că odată ce un reclamant dovedeşte prima facie ca pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu, pârâtul trēbuie sa demonstraeze că are drepturi sau interese legitime, în numele de domeniu în litigiu. Dacā pârâtul nu reușește să facă acesta dovadă se consideră că reclamantul a îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(ii) al Politicii.

Completul Administrativ acceptă că Reclamantul nu a autorizat pe Pârât să utilizeze marca sa FASHION NOVA, și că Pârâtul nu a devenit cunoscut prin numele de domeniu în litigiu. În consecință, Completul Administrativ este de părere că Reclamantul au dovedit un caz prima facie și că Pârâtul trebuie să demonstreze că are drepturi sau interese legitime, în numele de domeniu în litigiu.

În conformitate cu paragraful 4(c) al Politicii, Pârâtul poate stabili drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu prin demonstrarea oricăruia dintre următoarele elemente:

(i) înainte de orice notificare a litigiului, Pârâtul a utilizat sau a făcut pregatiri pentru utilizarea numelui de domeniu în litigiu sau a unui nume corespunzător numelui de domeniu în litigiu în legătură cu o ofertă de bună credință de bunuri sau servicii; sau

(ii) Pârâtul a fost cunoscut sub numele de numele de domeniu în litigiu, chiar dacă acesta nu a dobândit o marcă comercială sau drepturi de mărci de serviciu; sau

(iii) Pârâtul face uz necomercial sau legitim de numele de domeniu în litigiu, fără intenția de câștig comercial sau fără intenţia de a înșela consumatorii.

Reclamantul a început să ofere numeroase produse și servicii sub marca FASHION NOVA pe „www.fashionnova.com” din 2006. Reclamantul promovează în mare măsură marca FASHION NOVA prin diferite mijloace, inclusiv marketingul pe internet și prin influenţatori pe media socială, artiști si celebrități precum Kylie Jenner, Cardi B, Balc Chyna, Amber Rose, Khloe Kardashian, Kyla Ratt, Tana Mongeau, Kourtney Kardashian si Adrienne Bailon care au postat poze si videouri cu ei purtand imbracaminte Fashion Nova astfel promovând marca Reclamantului la zeci de milioane de „followers”. Cea mai timpurie înregistrare pentru marca FASHION NOVA a Reclamantului în Statele Unite datează din 2015, iar marca FASHION NOVA a fost folosită pentru prima dată în comerț pentru bunurile și serviciile relevante încă din 22 ianuarie 2006.

Pârâtul susține că are drepturi și interese legitime în numele de domeniu în litigiu, deoarece a fost înregistrat în mod legal la un registru autorizat. Completul Administrativ consideră că acest punct este irelevant în evaluarea faptului dacă Pârâtului îi lipsesc drepturile sau interesele legitime în numele domeniului in litigiu. În plus, Completul Administrativ notează că unele dintre probele furnizate de Pârât se referă la o companie numită High Nova Fashion S.R.L. care a fost constituită pe data de 22 octombrie 2019, la un an după înregistrarea numelui de domeniu în litigiu. Având în vedere decalajul de un an între înregistrarea numelui de domeniu disputat și data în care a fost înregistratăcompania, Completul Administrativ este de părere că nu există dovezi suficiente care să sugereze că la momentul înregistrării, numele de domeniuîn litigiu a fost destinat să fie utilizat ca referință la compania Pârâtului iar înregistrarea ulterioară a companiei este în sine insuficientă pentru a stabili drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu (FlixMobility GmbH v. Aleksandar Dimitrijević, Dijas Doo Jugbogdanovac Merosina, WIPO Case No. D2020-0485).

Pârâtul a furnizat rcâteva fotografii ale unei mici fabrici pentru a-și susține afirmațiile potrivit cărora ar fi început producția de articole de îmbrăcăminte textile în 2018. Cu toate acestea, fotografiile furnizate nu au fost datate și, prin urmare, nu pot fi utilizate pentru a susține afirmația Pârâtului. Completul Administrativ notează deasemenea faptul că Pârâtul a furnizat un acord pentru furnizarea de servicii fotografice de către o terță parte, ca dovadă că a început să facă pregatiri pentru lansarea antreprizei sale. Cu toate acestea, faptul că Pârâtul ar fi luat anumite măsuri pentru a începe o afacere legată de industria modei, la un an după înregistrarea numelui de domeniu, în litigiu nu este suficient în sine pentru a arăta drepturi sau interese legitime. În mod similar, conturile furnizate în anexa 15 arată că Pârâtul a început să investească în numele de domeniu în litigiu doar la 29 august 2020, după ce a fost notificat cu privire la începerea acestei proceduri. Nu au fost furnizate alte dovezi care să susțină afirmațiile Pârâtului.

Completul Administrativ remarcă în continuare că Pârâtul a furnizat rezultatele unei căutării pe Google ulitilzînd cuvintele cheie „fashionnova” și „novafashion”. Pârâtul susține că rezultatele căutării pentru „novafashion” se referă în cea mai mare parte la Pârât în loc de Reclamant. Cu toate acestea, rezultatul primei pagini include, de asemenea, un link către site-ul Reclamantului, după cum a subliniat Pârâtul, care indică faptul că site-ul Reclamantului este clasificat ca fiind foarte relevant. Ca atare, contrar susținerii Pârâtului, Completul Administrativconsideră că rezultatele căutării furnizate demonstrează că încorporarea unei mărci în ordine inversă într-un nume de domeniu în litigiu nu împiedică riscul de a induce în eroare utilizatorii de internet în a crede că site-ul Pârâtului este asociat cu Reclamantul.

Completul Administrativ consideră că Pârâtul nu a reușit să demonstreze că a folosit numele de domeniu în litigiu sau că a făcut pregatiri de folosire al acestui nume pentru oferte bona fide de bunuri sau servicii sau pentru o utilizare non-comercială legitimă.

În consecință, Completul Administrativ consideră că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu și că Reclamantuli au îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(ii) al Politicii.

C. Înregistrat și utilizat cu rea-credință

Completul Administrativ consideră că este foarte probabil că Pârâtul a avut cunoștință de marca FASHION NOVA în momentul în care a înregistrat numele de domeniu în litigiu. Pârâtul își desfășoară activitatea în aceeași sferă comercială ca și Reclamantul iar Reclamantul deține o faima mondială asupra mărcilor și numelui său care i-ar fi fost cunoscute Pârâtului, în special date fiind promovările făcute de Reclamant pentru marca FASHION NOVA. Dat fiind că Reclamantul deține multe înregistrari pentru marca FASHION NOVA pe plan mondial, o simplă investigație din partea Pârâtului constând dintr-o căutare pe Internet ar fii produs multe pagini pe Internet ale Reclamantului demonstrând utilizarea și faima numelui Fashion Nova. În plus, trebuie subliniat punctul 3 din contractul de înregistrare al numelui de domeniu în litigiu cu RoTLD (care se aplică indiferent de unde a fost achiziționat numele de domeniu în litigiu) care prevede: ”Este responsabilitatea dumneavoastră de a determina dacă înregistrarea numelui de domeniu încalcă drepturile altcuiva.”

Pârâtul susține că a ales numele „nova fashion” deoarece „nova” înseamnă „nou” în latină și că „nova fashion” în ansamblu se referă la ideea că el a dezvoltat o nouă afacere în industria modei. Această alegere a unui termen latin pare ciudată, în loc de cuvântul „nou” (care înseamnă „nou” în română), sau cuvântul „modă” în loc de „fashion” în special dat fiind că numele de domeniu in litigiu este folosit pentru un site care ar vizapiața română. Completul Administrativ constată că explicația Pârâtului cu privire la motivul pentru care a ales numele „nova fashion” în loc de „moda nouă” pare a fi oportunistă fără dovezi care să justifice aceasta alegere.

Pârâtul susține că site-ul Reclamantului și site-ul său nu au un aspect sau un design similar, Completul Administrativobservă că există suficiente asemănări între ele (de exemplu, ambele site-uri folosesc numele „NOVA FASHION” și „FASHION NOVA”cu un cuvânt în aldine și ambele folosesc alb și negru dreptculori tematice). Combinat, aceste elemente duc la concluzia că Pârâtula reprodus aspectul site-ului Reclamantului intenţionat pentru a profita de astfel de similitudini pentru a induce în eroare vizitatorii în credințe false că site-ul Respondentului este asociat sau afiliat cu Reclamantul.

În aceste circumstanțe, Completul Administrativ consideră că Pârâtul a înregistrat și a folosit numele de domeniu în litigiu cu rea-credință, și că Reclamantul a îndeplinit condițiile prevăzute în paragraful 4 (a) (iii) al Politicii.

7. Decizie

Pentru motivele de mai sus, în conformitate cu paragraful 4(i) al Politicii și paragraful al Regulilor, Completul Administrativ decide că numele de domeniu în litigiu <novafashion.ro> să fie transferat Reclamantului.

Gabriela Kennedy
Unic Membru
Data: 2 noiembrie 2020