WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Hyperconnect, Inc. ve Ahn Sang Il, v. Hasan Değirmenci

Dava No. D2021-2015

1. Taraflar

Şikayet Edenler, Moroğlu Arseven Avukatlık ortaklığı tarafından temsil edilen, Kore Cumhuriyeti’nde yerleşik, Hyperconnect, Inc., ve Ahn Sang Il’dir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Hasan Değirmenci’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <azarchat.org> Nics Telekomunikasyon A.S. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 25 Haziran 2021 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 25 Haziran 2021 tarihinde Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 27 Haziran 2021 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 28 Haziran 2021’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 18 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine 9 Ağustos 2021 tarihinde Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 17 Ağustos 2021 tarihinde İdari Hakem olarak Gökhan Gökçe’yi atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, 190 ülkede, 100.000.000’un üzerinde kullanıcısı bulunan görüntülü sohbet uygulaması AZAR’ın sahibi ve yaratıcısıdır. Hyperconnect, Inc., Kore Cumhuriyeti’nde bulunan, kuruluşu 2014 yılına dayanan, video ve yapay zeka destekli ürünler sunan küresel bir teknoloji şirketidir. Şikayet Eden Ahn Sang Il de Hyperconnect, Inc. Şirketinin kurucu ortağı ve CEO’sudur. Şikayet Eden tarafından yaratılan Azar, mobil cihazlar için görüntülü sohbet imkanı sağlayan bir mobil uygulamadır.

Şikayet Eden, Türkiye de dahil olmak üzere, birçok ülkede AZAR markasının sahibidir. Şikayet Eden’in AZAR ibaresinden oluşan markaları; Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“WIPO”), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”), nezdinde olduğu gibi Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde de tescil ile koruma altındadır. Şikayet Eden’lerden Ahn Sang Il, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 7 Haziran 2016 tarihinde 2015 81163 sayılı AZAR markasını 38. sınıfta, 2015 81162 sayılı AZAR markasını ise 9. sınıfta tescil ettirmiştir. Bununla birlikte Şikayet Eden’lerden Hyperconnect Inc. tarafından da şekil markaları Türk Patent ve Marka Kurumu, WIPO ve EUIPO nezdinde tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adı <azarchat.org> 3 Temmuz 2019 tarihinde tescil ettirilmiştir. Şikayet Edilen şahsın Türkiye’de ikamet etmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan ekran görüntülerine göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından aktif olarak kullanılmıştır. (Şikayet’e Ek 17). İhtilaflı alan adına bağlı olan internet sitesinde, Şikayet Eden’in AZAR kelime markası kullanılarak, yazılı, görüntülü, sesli iletişim imkanı sağlayan sohbet odaları hizmeti sunulmuştur. Bununla birlikte ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesi, Şikayet Eden’e ait AZAR isimli uygulamadan farklı olarak çoğunlukla kullanıcıların kendilerini teşhir etmeleri ve cinsel amaçlı şekilde kullanılmıştır.

Bu kararın verildiği tarihte, İdari Hakem, <azarchat.org> ihtilaflı alan adını ziyaret etmiş ve söz konusu alan adına ilişkin “bu siteye ulaşılmıyor” uyarısı almıştır, bu kapsamda İdari Hakem, ihtilaflı alan adının aktif olmadığını tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(c)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi AZAR markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir. Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait olan markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve özellikle kullanıcıları yanıltmaya gayret edildiğini iddia etmektedir.

Bununla birlikte Şikayet’e Ek 25’deki Şikayet Eden tarafından sunulan e-postada; ihtilaflı alan adına bağlı “www.azarchat.org” adresli internet sitesinde 3. bir kişiye ait fotoğrafların ve cep telefonu bilgisinin izinsiz şekilde paylaşıldığı bir olay yaşanmış ve kişisel verileri izinsiz şekilde paylaşılan kişinin avukatı ilgili internet sitesinin Şikayet Eden’e ait olduğu zannıyla Şikayet Eden’e ulaşmış ve içeriklerin kaldırılmasını talep etmiştir. Şikayet Eden bu hususun ihtilaflı alan adının, kullanıcılar nezdinde ne denli bir karışıklık yarattığının ve bu durumdandan Şikayet Eden’in zarar gördüğünün ispatı niteliğinde olduğunu iddia etmiştir. Şikayet Eden ayrıca, ihtilaflı alan adında paylaşılan müstehcen görüntülerin de Şikayet Eden’in itibarına zarar verdiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet hakkında süresi içinde bir cevap vermemiştir. Şikayet Edilen, 17 Ağustos 2021 ve 19 Ağustos 2021 tarihlerinde, “Merhabalar, sorun nedir?” ve “Sorunun ne olduğunu açık açık yazarsanız yardımcı olmaya çalışayım?” şeklinde emailler göndermiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir. Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Öncelikle, Şikayet Eden, AZAR markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede AZAR markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adında, Şikayet Eden’in tescilli AZAR markasının aynen yer aldığını belirlemiştir. Ayrıca, İdari Hakem, alan adındaki “.org” gibi genel Üst-Düzey Alan Adı (“gTLD”) uzantıların, birinci unsur kapsamındaki mevcut analize etkisi olmadığının altını çizmektedir. Philip Morris USA Inc. v. Mariana Gemenitzi, WIPO Dava No. D2009-1715.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’ nın 4(a)(i) maddesindeki şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığını ilk bakışta prima facie gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koyamamıştır.

Ayrıca, İdari Hakem, dosyadaki ekran görüntülerini (Şikayet’e Ek 17) incelediğinde, ihtilaflı alan adına bağlı olan internet sitesinde, tarafların bir bağının olmadığı ile ilgili bir açıklama görmemiştir. İdari Hakem, tespitlerini ve Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararını göz önünde tutarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını ticari amaçla kullanmasına rağmen, söz konusu ihtilaflı alan adına bağlı olan web sitesinde, Şikayet Eden’le ilişkisi bulunmadığını açıklamaması nedeniyle; ihtilaflı alan adının, iyi niyetli hizmet sunumu için kullanılmadığı kanaatine varmıştır. Aksine, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in bilinçli bir şekilde iltibas yaratarak, kullanılcıları yanlış yönlendirmeye gayret gösterdiği kanaatine varmıştır.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartlarının yerine getirilmiş olduğu sonucuna varıp, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, mevcut durumu değerlendirdiğinde; ihtilaflı alan adına eklenen sohbet anlamına gelen “chat” ifadesinden de yola çıkarak, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in yüksek bilinirlik düzeyine sahip olan markasından büyük ihtimalle haberdar olduğu kanısına varmıştır. Zira; gerek Şikayet Edene ait AZAR isimli uygulama gerekse de ihtilaflı alan adı incelendiğinde ikisinin de birebir şekilde rastlantısal şekilde farklı kişileri eşleştirerek sohbet imkanı sağladığı görülmektedir. Dolayısıyla, İdari Hakem yüksek bilinirliğe sahip bir marka ile karışıklığa yol açacak şekilde benzer bir alan adının tescil ettirilmesinin herhangi bir meşru menfaat bulunmaksızın birebir aynı hizmetler için tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatindedir.

Şikayet edene ait AZAR markasının Şikayet Eden’in işi ile ilgili olan tanımlayıcı bir kelime ile ihtilaflı alan adında kullanımının internet kullanıcıları nezdinde karışıklık yaratması muhtemeldir, zira ihtilaflı alan adıyla ulaşılan web sitesi Şikayet Eden’le ilişkili olduğu veya onun tarafından desteklendiği yönünde izlenim uyandırmaktadır. Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell, WIPO Dava No. D2010-1559; Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010; Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017; Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024.

Research In Motion Limited v. Dustin Picov, WIPO Dava No. D2001-0492 kararında görüldüğü üzere, bir alan adı açık ve net olarak bir şikayet edenle bağlantılı olduğunda, bu alan adının tescil sahibi tarafından şikayet eden ile bağlantılı olmadan kullanılması “fırsatçı kötü niyet” anlamına gelmektedir.

Bununla birlikte Şikayet’e Ek 17 incelendiği zaman; ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesindeki sohbet imkanı, Şikayet Eden’e ait AZAR isimli uygulamadan farklı olarak çoğunlukla kullanıcıların kendilerini teşhir etmeleri ve cinsel amaçlı şekilde kullanılmaktadır. America Online, Inc. v. Viper, WIPO Dava No. D2000-1198, MatchNet plc. v. MAC Trading, WIPO Dava No. D2000-0205 ve America Online, Inc. v. East Coast Exotics, WIPO Dava No. D2001-0661 kararlarında da açıkça belirtildiği üzere; Şikayet Eden’in markasının, pornografik materyal sunan bir alan adı olarak kullanılması, Şikayet Eden’in mevcut markalarını lekelemektedir ve bu da Şikayet Edilen’in kötü niyetinin kanıtıdır.

Ayrıca, Şikayet’e Ek 25’te sunulan e-posta da; ihtilaflı alan adının kullanıcılar nezdinde karışıklık yarattığının, özetle tüketiciler nezdinde ayniyet teşkil ettiğinin açık bir ispatıdır.

İhtilaflı alan adının şu sıralar aktif olarak kullanılmaması, İdari Hakem’in değerlendirmesini etkilememektedir. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003. Aksine, Şikayet Edilen’e Şikayet bildirimi gönderildikten sonra, ilgili alan adının park haline alınması da kötü niyet göstergesidir.(WIPO Overview 3.0. bölüm 3.3).

Ayrıca, Şikayet Edilen’e ait ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesinde de, Şikayet Eden’in AZAR markası altında sunduğu hizmetlere benzer olarak rastgele sohbet imkanı sunulması; Şikayet Eden ile aynı sektörde faaliyet gösteren Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in tanınmış markasından haberdar olmamasının mümkün olmadığını düşündürtmektedir. Bu sebeple, Şikayet Edilen’in, tescil tarihi itibarıyla ihtilaflı alan adının maddi kazanç amacıyla ticari kullanımının Şikayet Eden’e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu, dolayısıyla iyiniyetli kullanımının söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir. Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003.

Sonuç olarak Hakem Politikanın 4(b)(iv) maddesinin işbu somut olay için Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <azarchat.org> ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Gökhan Gökçe
Tarih: 14 Eylül 2021