Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες και Συμφωνίες Υπαγωγής στις Διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του WIPO

Η υπαγωγή στις διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του WIPO είναι συναινετική. Προς διευκόλυνση της επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των μερών σχετικά με την υποβολή της διαφοράς τους στον WIPO, το Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του WIPO παρέχει πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες (για την υπαγωγή μελλοντικών διαφορών που απορρέουν από μια συγκεκριμένη σύμβαση στις διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του WIPO), καθώς και πρότυπες Συμφωνίες Υπαγωγής Διαφορών στις διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του WIPO (για την υπαγωγή ήδη υπαρχουσών διαφορών στις διαδικασίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και όσων διαφορών παραπέμπονται δικαστικά σε διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών).

Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες και Συμφωνίες Υπαγωγής Διαφορών στις διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του WIPO:

Oι πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες και Συμφωνίες Υπαγωγής Διαφορών στις διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του WIPO είναι επίσης διαθέσιμες στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά, Ισπανικά, ΙταλικάΠορτογαλλικά, Κινέζικα και Κορεάτικα.

Προς διευκόλυνση των μερών κατά την σύνταξη Συμβατικών Ρητρών ή Συμφωνιών Υπαγωγής Διαφορών στις διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του WIPO, το Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του WIPO παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο WIPO Clause Generator (διαθέσιμο στα Αγγλικά), ένα πρόγραμμα που παράγει πρότυπες Ρήτρες και Συμφωνίες Υπαγωγής του WIPO, προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των μερών.

Επιλογές Διαδικασιών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ενώπιον του WIPO

Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια κατά τη σύνταξη μίας Συμβατικής Ρήτρας ή Συμφωνίας Υπαγωγής στις διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του WIPO, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση arbiter.mail@wipo.int ή μέσω τηλεφώνου, στο +41 22 338 8247.