Azerbaijan

Law of the Azerbaijan Republic on approval of a cooperation agreement for the protection of copyright and related rights

Year of Version:1996
Date of Entry into Force:February 23, 1996
Date of Text:February 7, 1996
Type of Text:Treaty Approvals
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Notes:Russian version of the law contains the text of the Agreement
Available Texts: 
Azerbaijani

Müəlliflik hüququnun və əlaqəli hüquqların müdafiəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu Müəlliflik hüququnun və əlaqəli hüquqların müdafiəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Complete document (pdf) [34 KB]

Russian

Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении соглашения о сотрудничестве по защите авторских прав и смежных прав» Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении соглашения о сотрудничестве по защите авторских прав и смежных прав», Complete document (pdf) [133 KB]

WIPO Lex No.:AZ077

Shortcuts

Azerbaijan