Lithuania

Law on Trade Marks No. VIII-1981 of October 10, 2000

Year of Version:2000
Date of Entry into Force:January 1, 2001
Date of Text (Enacted):October 10, 2000
Type of Text:Main IP Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Enforcement of IP and Related Laws, Geographical Indications, Trademarks
Notes:Date of entry into force: See Art. No. 56.1.

WTO Notification:
"The Law contains provisions on geographical indications (provisions foresee refusal to register certain trademarks on the grounds of geographical indications)."

Įsigaliojimo data: žiūrėti straipsnį Nr. 56.1.

PPO pranešimas:
Įstatyme yra nuostatų dėl geografinių nuorodų (nuostatos numatyto atsisakymo registruoti tam tikrus prekių ženklus dėl priežasčių susijusių su geografinėmis nuorodomis).
Available Texts: 
English

Law on Trade Marks No. VIII-1981 of October 10, 2000 Law on Trade Marks No. VIII-1981 of October 10, 2000, Complete document (pdf) [112 KB] Law on Trade Marks No. VIII-1981 of October 10, 2000, Complete document (htm) [89 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:LT007

Shortcuts

Lithuania