Tvistlösning för Domännamn i Toppdomänen .SE

Land / Landskod

.SE

Land / Landsnamn

Sverige

Whois/Vem har domänen?

Whois Sökning

Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se

En variation av UDRP

Paragraf 7 i Registreringsvillkoren

Relevanta skillnader mellan förfarandet för .SE och för UDRP:

Medans UDRP är inskränkt till att endast skydda varumärken, under Registreringsvillkoren ska sökanden argumentera för att ett domännamn är identiskt med eller liknar (paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren):

 • - ett varukännetecken,
 • - ett näringskännetecken,
 • - ett släktnamn,
 • - ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
 • - en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
 • - ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (2019:167), eller
 • - ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Det är tillräckligt att bevisa att antingen registrering eller användning av domännamnet har skett i ond tro, i jämförelse med UDRP där det krävs att man kan bevisa båda

När en .se ansökan skickas in kan sökanden välja påskyndat förfarande, vilket tillämpas i de fall då innehavaren har uteblivit med sitt svar

Parterna kan skicka in sitt material på antingen svenska eller engelska; beslutet skrivs på det språk som har använts i ansökan

Registry verkställer tvistlösarens beslut att avregistrera eller överföra domännamnet efter 14 dagar (i jämförelse med 10 dagar för UDRP), om inte innehavaren visar att han eller hon inom denna tid väckt talan om bättre rätt till domännamnet

Förfaranderegler

En variation av UDRP

Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen .se

Anvisningar avseende villkoren om ond tro samt rätt eller berättigat intresse

WIPO Ansöknings- och Svarsmall

WIPO Ansökningsmall

Inför din AnsökanPDF, Inför din Ansökan

WIPO Svarsmall

Inför ditt Svar PDF, Inför ditt Svar

Kostnad

Kostnadstabell

WIPO Tvistlösare

WIPO Tvistlösare

Registry

http://www.iana.org/root-whois/se.html

https://internetstiftelsen.se/

Registreringsvillkor

Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 30 september 2019

Förutsättningar för Ansökan om Registrering

Ansökan om registrering under toppdomänen .se står öppen för alla fysiska och juridiska personer som har ett person- eller organisationsnummer eller som kan identifieras genom registerbeteckning i register fört av myndighet, eller av organisation med myndighetsliknande uppgift

Godkända Tecken

ASCII och IDN tecken är godkända för .se domännamn

.SE domännamn:

 • - kan innehålla mellan ett och 63 tecken;
 • - kan innehålla bokstäver, nummer och minustecknet;
 • - kan innehålla tecknen å, ä, ö, é, and ü;
 • - kan innehålla tecken från något utav de svenska minoritetsspråken, eller från de nordiska språken

Beslut

Beslut

Beslut (för ärenden som inkommit innan den 26 juni 2017)


WIPO Hjälpmedel