WIPO dienst voor de beslechting van .NL domeinnaamgeschillen

Landcode / Gebiedscode

.NL

Land / Gebied

Nederland

Whois-zoekfunctie

Whois-zoekfunctie

Geschillenregeling

Variant van de UDRP

Geschillenregeling voor .NL-domeinnamen (de “Regeling”)

Relevante verschillen tussen de UDRP en de Regeling

Het mediation proces is als volgt in artikel 8 van de Regeling vastgelegd:

  • “8.1. Het kosteloze mediation proces vangt aan binnen vijf (5) kalenderdagen na toesturing van het verweerschrift door het instituut aan SIDN.
  • 8.2. Het mediation proces eindigt binnen dertig (30) kalenderdagen na aanvang, of zoveel eerder als SIDN bepaalt dat mediation niet succesvol zal zijn. Deze periode kan met instemming van beide partijen twee keer worden verlengd voor periodes van maximaal dertig (30) kalenderdagen.
  • 8.3. Indien SIDN bepaalt dat de mediation succesvol is, zal SIDN het instituut daarover per e-mail informeren, met kopie aan de eiser en de verweerder, waarna het instituut de procedure beëindigt.
  • 8.4. Indien SIDN bepaalt dat de mediation niet succesvol is, zal SIDN het instituut daarover per e-mail informeren met kopie aan de eiser en de verweerder. De eiser is verplicht binnen tien (10) kalenderdagen na dit bericht de in artikel 23 bedoelde administratiekosten en het honorarium van de geschillenbeslechter aan het instituut te voldoen. Doet hij dit niet, dan wordt de procedure beëindigd, met behoud van het recht een nieuwe eis in te dienen”

Terwijl de UDRP zich beperkt tot het beschermen van merkrechten tegen inbreuk door registratie en gebruik van een domeinnaam te kwader trouw, beschermt de Regeling naast merkrechten, ook bepaalde andere in Nederland beschermde rechten, zoals handelsnamen en geregistreerde persoonsnamen (zie Regeling, artikel 2.1)

Het volstaat om aan te tonen dat de registratie of het gebruik van de domeinnaam door de domeinnaamhouder te kwader trouw is, terwijl onder de UDRP zowel de registratie als ook het gebruik te kwader trouw aangetoond moet worden

Onder de Regeling kan een Eiser slechts de wijziging van de domeinnaamhouder vorderen, waarbij de Eiser in plaats van de Verweerder de domeinnaamhouder wordt

Nederlands of Engels, afhankelijk van de locatie van de partijen en de omstandigheden van de zaak (zie Regeling, artikel 17)

Nederlandse gerechten

Één geschillenbeslechter

WIPO model-eis en indieningsrichtlijnen

WIPO model-eis

WIPO model-verweerschrift

Praktische Richtlijnen omtrent Bestandsgrootte en Formaat

Toelichting

Kosten

Kostenoverzicht

WIPO geschillenbeslechters

WIPO Geschillenbeslechters

Registry

http://www.iana.org/root-whois/nl.htm

https://www.sidn.nl/?language_id=2

Registratieovereenkomst

Algemene voorwaarden voor .NL-domeinnaamhouders

Toekenningscriteria

De registratie van .NL domeinnamen is niet afhankelijk van het domicilie van de aanvrager

Ondersteunde tekens

.NL domeinnamen ondersteunen ASCII tekens

Uitspraken

Uitspraken

Arbitrale vonnissen (voor zaken die zijn ingediend vóór 28 februari 2008)


Hoewel er alles aan wordt gedaan om de meest actuele informatie te verstrekken, is de inhoud van deze pagina deels afkomstig van externe bronnen en kan deze wellicht onjuistheden bevatten. Voor vragen over deze pagina of over de geschillenbeslechtingsdienst van WIPO in het algemeen, kunt u contact opnemen via arbiter.mail@wipo.int