WIPO Arbitration and Mediation Center

Decizia Completului Administrativ

BDR Thermea Group B.V v. Stoican Andrei

Numărul de caz DRO2018-0006

1. Părțile

Reclamanta este BDR Thermea Group B.V din Apeldoorn, Olanda reprezentată de către SafeNames Ltd., Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Pârâtul este Stoican Andrei din București, România.

2. Numele de domeniu și Registrul

Numele de domeniu în litigiu <bdrthermea.ro> este înregistrat la ROTLD (“Registrul”).

3. Procedura

Plângerea în limba română a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI („Centrul”) pe data de 4 mai 2018. Pe 4 mai 2018, Centrul a trimis prin e-mail catre Registru o cerere prin care îi solicită o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. Pe data de 7 mai 2018, Registrul a transmis prin e-mail răspunsul său de verificare indicând persoana care a înregistrat numele de domeniu în litigiu și datele de contact ale acesteia care diferă de Pârâtul indicat în Plângere și de datele acestuia de contact. Ca răspuns la notificarea Centrului din 18 mai 2018 prin care o informa pe Reclamantă despre faptul că Plângerea avea deficiențe de ordin administrativ, Reclamanta a depus o modificare la Plângere la data de 25 mai 2018.

Centrul a verificat că Plângerea împreună cu Plângerea modificată îndeplinește cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Politica” sau “UDRP”), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii (“Regulamentul”), și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu paragrafele 2 și 4 din Regulament, Centrul a comunicat în mod formal Plângerea Pârâtului și procedurile au început la data de 28 mai 2018. Conform Regulamentului, paragraful 5, data limită pentru transmiterea Răspunsului a fost 17 iunie 2018. Pârâtul nu a formulat niciun răspuns. Drept consecință, Centrul a notificat Pârâtul cu privire la neîndeplinirea acestei proceduri la data de 19 iunie 2018.

Centrul a numit-o pe Marilena Comănescu ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 25 iunie 2018. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de Acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, așa cum solicită Centrul pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.

Limba de desfașurare a procedurilor este cea română.

4. Situația de fapt

Reclamanta BDR Thermea Group B.V., înființată în 2009 din fuziunea dintre societățile comerciale De Dietrich Group și Baxi Group, este un producător și distribuitor european de soluții inteligente de climatizare și producere de apă caldă sanitară, în prezent desfășurându-și activitatea în peste 82 de țări din întreaga lume și având peste 6.500 angajați. Conform susținerilor Reclamantei, în 2016 aceasta a avut un volum de vânzări anuale de peste 1,7 miliarde de Euro.

Reclamanta, direct sau prin societăți afiliate sau asociate, deține numeroase mărci înregistrate pentru denumirea BDR THERMEA în diferite jurisdicții din lume, printre care marca internațională având nr. 1038357 înregistrată pe 14 aprilie 2010 pentru servicii în clasa internațională 35, care desemnează inter alia, România.

Reclamanta deține nume de domenii care încorporeaza marca sa, precum <bdrthermea.com> înregistrat pe 26 iunie 2009 (website-ul principal), <bdrthermea.eu> înregistrat pe 26 iunie 2009 și <bdrthermea.fr> înregistrat pe 28 decembrie 2009.

Numele de domeniu în litigiu <bdrthermea.ro> a fost înregistrat de către Pârât pe data de 20 februarie 2011 și, la data depunerii Plângerii era ținut inactiv.

5. Susținerile Părților

A. Reclamanta

Reclamanta susţine că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca sa BDR THERMEA, Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu şi că Pârâtul a înregistrat şi foloseşte numele de domeniu în litigiu cu rea credinţă.

B. Pârâtul

Pârâtul nu a răspuns la susținerile Reclamantei.

6. Discuții și Constatări

Paragraful 15(a) din Regulament sfătuiește Completul să “decidă o plângere pe baza declarațiilor și a documentelor depuse și în conformitate cu Politica, aceste reguli și orice alte reguli și principii de drept pe care Ie consideră aplicabile.”

În temeiul paragrafului 4(a) din Politică, un reclamant poate obţine decizie favorabilă într-o procedură administrativă în temeiul Politicii dacă dovedeşte întrunirea cumulativă a următoarelor trei circumstanţe:

(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar şi duce la confuzie cu o marcă de fabrică sau de comerţ cu privire la care reclamantul are drepturi;

(ii) pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; şi

(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat şi este utilizat cu rea credinţă.

Completul va analiza în continuare posibila întrunire a acestor circumstanţe.

A. Identică sau similară astfel încât să producă confuzie

Reclamanta deține marcă înregistrată pentru BDR THERMEA. Numele de domeniu în litigiu <bdrthermea.ro> reproduce identic marca Reclamantei, scrisă cu ambele cuvinte care o formează unite deoarece spațiile libere nu sunt permise din punct de vedere tehnic la înregistrarea numelor de domenii.

De asemenea, este bine stabilit în deciziile UDRP că sufixul “.ro” sau alți indicatori pentru codul de țară pentru domeniile de nivel superior (“ccTLDs”) sau indicatori pentru coduri generice pentru domeniile de nivel superior (“gTLD”), fiind o cerință tehnică pentru înregistrarea numelor de domenii, este în mod obişnuit irelevantă când evaluăm similaritatea dintre o marcă şi un nume de domeniu. A se vedea secțiunea 1.11.1 din Selecția OMPI a Opiniilor Completelor Administrative OMPI cu privire la Întrebări UDRP Selectate, Ediția a treia (“Selecția OMPI 3.0”).

Astfel, Completul constată că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca Reclamantei, conform Politicii, paragraful 4(a)(i).

B. Drepturi sau interese legitime

Reclamanta susține că nu i-a acordat Pârâtului nicio licență sau alt drept de utilizare sau înregistrare a mărcii sale, că Pârâtul nu este cunoscut în mod obişnuit după numele de domeniu în litigiu şi că Pârâtul nu a utilizat numele de domeniu în litigiu în legatura cu o utilizarea legitimă necomercială sau echitabilă sau o oferire a bunurilor și serviciilor cu bună credință.

Conform Politicii “când reclamantul demonstrează prima facie că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime, dovada probei la acest element cade în sarcina pârâtului care trebuie să aducă dovezi relevante prin care să demonstreze drepturile şi interesele legitime cu privire la numele de domeniu. Daca pârâtul nu reuşeşte să aducă aceste dovezi concludente, se va considera că reclamantul a dovedit acest al doilea element.” A se vedea secțiunea 2.1 din Selecția OMPI 3.0.

Pârâtul nu a răspuns susținerilor Reclamantei și nu a prezentat dovezi relevante pentru a răsturna argumentele prima facie ale Reclamantei.

Nu există nimic în dosar care să sugereze că Pârâtul a fost cunoscut vreodată prin numele de domeniu în litigiu. De fapt, nu există nicio dovadă a utilizării numelui de domeniu în litigiu de orice fel.

Numele de domeniu în litigiu reproduce în mod identic marca comercială a Reclamantei, care este o combinație fantezistă de cuvinte și o identifică pe Reclamantă.

Astfel, Completul consideră că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu, conform Politicii, paragraful 4(a)(ii).

C. Înregistrat și utilizat cu rea-credință

Reclamanta deține drepturi de marcă pentru BDR THERMEA din 2010 și o utilizează pe scară largă la nivel internațional.

Numele de domeniu în litigiu a fost creat în 2011 și reproduce identic marca Reclamantei.

La momentul depunerii Plângerii, numele de domeniu în litigiu <bdrthermea.ro> direcționează către web-site inactiv.

De la începuturile UDRP, completele au decis că neutilizarea unui nume de domeniu (incluzând o pagină neagră sau "vine în curând" sau alte pagini inactive similare) nu ar împiedica o constatare de rea-credință sub doctrina deținerii pasive. Completul trebuie să examineze toate circumstanțele cauzei pentru a determina dacă Pârâtul acționează cu rea-credință. Exemplele de circumstanțe relevante care se dovedesc a fi indicii de rea-credință includ gradul de distinctivitate sau reputația mărcii Reclamantului și eșecul Pârâtului de a prezenta un răspuns sau de a furniza orice dovadă a utilizării sale cu bună credință reale sau avute în vedere pentru viitor. A se vedea secțiunea 3.3 din Selecția OMPI 3.0.

Utilizatorii de Internet care îl caută pe Reclamant ar accesa site-ul corespunzător numelui de domeniu în litigiu <bdrthermea.ro> considerând, în mod eronat, că aparține sau este cumva asociat sau aprobat de Reclamantă. În consecință, Completul constată aici aplicabile prevederile paragrafului 4(b)(iv) din Politică care prevede că utilizarea unui nume de domeniu pentru a încerca în mod intenționat "să atragă, pentru câștiguri comerciale, utilizatorii de Internet către site-ul [pârâtului] sau către o altă locație online, creând un risc de confuzie cu marca reclamantei cu privire la sursa, sponsorizarea, afilierea sau aprobarea site-ului sau a locației [pârâtului] sau a unui produs sau serviciu de pe site-ul sau locația [pârâtului]” reprezintă dovadă de înregistrare și utilizare cu rea-credință.

Marca Reclamantei BDR THERMEA este distinctivă și are reputație în domeniul său de activitate. Pârâtul a fost în mod corespunzător notificat de către Centru cu privire la începerea prezentei proceduri, dar a preferat să nu raspundă.

De asemenea, Pârâtul dezvăluit de Registru este, aparent, o persoană care lucrează în același domeniu de activitate cu Reclamanta, așa cum se prezintă în Anexa 13 la Plângerea modificată.

Pentru aceste motive, Completul consideră că Pârâtul a înregistrat și utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credință, conform Politicii, paragraful 4(a)(iii).

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică și paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu în litigiu <bdrthermea.ro> să fie transferat Reclamantei.

Marilena Comănescu
Unic Membru
Data: 9 iulie 2018