About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

HYPERCONNECT, INC. ve AHN SANG IL, v. Çağlar Şahingöz

Dava No. D2021-1840

1. Taraflar

Şikayet Eden, Moroğlu Arseven, tarafından temsil edilen, Kore Cumhuriyeti’nde yerleşik, HYPERCONNECT, INC., ve AHN SANG IL,’dir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Çağlar Şahingöz’dür.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <azarchat.com>, <azarchat.net> ve <azarsohbet.net> Isimtescil Bilişim A.Ş. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 11 Haziran 2021 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkez’ine (“Merkez”) sunulmuştur. 11 Haziran 2021 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 11 Haziran 2021 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 14 Haziran 2021 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet Eden’i Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 15 Haziran 2021 tarihinde, Şikayet Eden, değiştirilmiş Şikayet’i sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 16 Haziran 2021’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 6 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine 5 Ağustos 2021 tarihinde Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 11 Ağustos 2021 tarihinde İdari Hakem olarak Gökhan Gökçe’yi atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, 190 ülkede, 100.000.000’un üzerinde kullanıcısı bulunan görüntülü sohbet uygulaması AZAR’ın sahibi ve yaratıcısıdır. Hyperconnect, Inc., Kore Cumhuriyeti’nde bulunan, kuruluşu 2014 yılına dayanan, video ve yapay zeka destekli ürünler sunan küresel bir teknoloji şirketidir. Şikayet Eden Ahn Sang Il de Hyperconnect, Inc. şirketinin kurucu ortağı ve CEO’sudur. Şikayet Eden tarafından yaratılan Azar, mobil cihazlar için görüntülü sohbet imkanı sağlayan bir mobil uygulamadır.

Şikayet Eden, Türkiye de dahil olmak üzere, birçok ülkede AZAR markasının sahibidir. Şikayet Eden’in AZAR ibaresinden oluşan markaları; Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“WIPO”), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”), nezdinde olduğu gibi Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde de tescil ile koruma altındadır. Şikayet Eden’lerden Ahn Sang Il, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 7 Haziran 2016 tarihinde 2015 81163 sayılı AZAR markasını 38. sınıfta, 2015 81162 sayılı AZAR markasını ise 9. sınıfta tescil ettirmiştir. Bununla birlikte Şikayet Eden’lerden Hyperconnect Inc. tarafından da şekil markaları Türk Patent ve Marka Kurumu, WIPO ve EUIPO nezdinde tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adları <azarchat.com>, <azarsohbet.net> ve <azarchat.net> 11 Mart 2018 tarihinde tescil ettirilmiştir. Şikayet Edilen şahsın Türkiye’de ikamet etmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan ekran görüntülerine göre, ihtilaflı alan adları, Şikayet Edilen tarafından aktif olarak kullanılmıştır. (Şikayet’e Ek 17). İhtilaflı alan adlarına bağlı olan internet sitelerinde, Şikayet Eden’in AZAR kelime ve/veya şekil markasının, Şikayet Eden’e ait logoların ve/veya Şikayet Eden’in ürün resimlerinin belirgin bir şekilde kullanıldığı görülmektedir.

Bu kararın verildiği tarihte, İdari Hakem, <azarchat.com>, <azarsohbet.net> ve <azarchat.net> ihtilaflı alan adlarını ziyaret etmiş ve söz konusu alan adlarına ilişkin “Domain veritabanında bulunamadı, hata” uyarısı almıştır, bu kapsamda İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının aktif olmadığını tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(c)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının kendi AZAR markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir. Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adları, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’e ait olan markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve özellikle kullanıcıları yanıltmaya gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet hakkında bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir. Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Öncelikle, Şikayet Eden, AZAR markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede AZAR markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarında Şikayet Eden’in tescilli AZAR markasının aynen yer aldığını belirlemiştir. İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarında yer alan “chat” ve “sohbet” ibarelerinin, karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğe ilişkin bir bulguyu engelleyici nitelikte olmadığı kanaatine varmıştır. İdari Hakem, alan adlarının Şikayet Eden’in tescilli markasına karıştırılacak düzeyde benzer olduğu görüşündedir. Zira Şikayet Eden’in tescilli AZAR markaları ihtilaflı alan adlarında tanınabilir durumdadır.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarında yer alan “.com”, “.net” genel Üst-Düzey Alan Adı (“gTLD“) uzantılarının, birinci unsur kapsamındaki mevcut analize etkisi olmadığına karar vermiştir. gTLD uzantıları, UDRP idari hakemlerince de belirtildiği üzere, standart tescil şartı teşkil etmektedir ve bu nedenle karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzerliğin değerlendirilmesinde dikkate alınmamaktadır, (VAT Holding AG v. Vat.com, WIPO Dava No. D2000-0607); WIPO Overview 3.0., bölüm 1.11.1.).

Bu noktada, İdari Hakem, Şikayet Eden’in ispat edilmiş olan marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adlarının AZAR markasına karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır.

Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’in markasıyla karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğuna ve Politika’nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığını ilk bakışta prima facie gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koyamamıştır.

Ayrıca, İdari Hakem, dosyadaki ekran görüntülerini (Şikayet’e Ek 17) incelediğinde, ihtilaflı alan adlarına bağlı olan internet sitelerinde, tarafların bir bağının olmadığı ile ilgili bir açıklama görmemiştir. İdari Hakem, tespitlerini ve Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararını göz önünde tutarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını ticari amaçla kullanmasına rağmen, söz konusu ihtilaflı alan adlarına bağlı olan web sitelerinde, Şikayet Eden’le ilişkisi bulunmadığını açıklamaması nedeniyle; ihtilaflı alan adlarının, iyi niyetli hizmet sunumu için kullanılmadığı kanaatine varmıştır. Aksine, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in bilinçli bir şekilde iltibas yaratarak, kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret gösterdiği kanaatine varmıştır.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartlarının yerine getirilmiş olduğu sonucuna varıp Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adlarını tescil ettirdiğinde, AZAR markasının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in AZAR markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in tescilli AZAR markasını birebir içermesi, “chat” ve “sohbet” ibarelerinin Şikayet Eden’in mal ve/veya hizmetleriyle bağlantılı olması nedeniyle Şikayet Eden’in tescilli markaları ile karıştırılacak düzeyde benzer olduğu ve Şikayet Eden ile doğrudan bir bağlantısı olduğu izlenimi yaratacağı kanaatine varmıştır. (Red Bull GmbH v. Chai Larbthanasub, WIPO Dava No. D2003-0709; America Online, Inc. v. Dolphin@Heart, WIPO Dava No. D2000-0713, Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017). İdari Hakem, bu durumun, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarının tescili sırasındaki kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır. Şikayet’e Ek 17 incelendiğinde, Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'e ait görselleri ve/veya logoları kullanması, Şikayet Eden'in web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından aldığı görsel ve sloganları paylaşmasının da kötü niyet göstergesi olduğu açıktır.

Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adlarına bağlı olan İnternet sitelerine ait, Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan ekran görselleri (Şikayet’e Ek 17) dikkate alındığında, Şikayet Edilen'in kötü niyetli olarak kendilerini hak sahibi olarak veya en azından hak sahibinden lisans veya onay almış gibi göstermeye çalıştıkları kanaatine varılmıştır. Bu bağlamda, Şikayet Edilen’in, ticari amaçla kullandığı AZAR kelime ve şekil markasına ilişkin olarak, Şikayet Eden’le aralarında bir ilişkinin bulunmadığını açıklamamış olmaları, İdari Hakem’in kanaatine göre; ihtilaflı alan adlarının, kullanıcılarda iltibas yaratıp, haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli kullanımının net bir göstergesidir.

Son olarak, Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adlarına ilişkin iletişim bilgilerini gizli tutmuştur. Bu tür gizlilik uygulamaları, kötü niyetin göstergesi olarak kabul edilmemekle beraber, bu tarz bir kullanımın kötü niyetle bağlantılı olduğu pek çok kararda kabul edilmiştir. Zira, çoğu durumda, gizli sunucu hizmetlerin kullanımı meşru olabilse de; İdari Hakem, bu davada, Şikayet Edilen'in kimliğini gizlemesi için, Şikayet Eden'in marka haklarının korumasını zorlaştırmak dışında herhangi bir neden görememektedir. (WSFS Financial Corporation v. Private Registrations Aktien Gesellschaft 2, WIPO Dava No. D2012-0033.)

İhtilaflı alan adlarının şu sıralar aktif olarak kullanılmaması, İdari Hakem’in değerlendirmesini etkilememektedir. Aksine, işbu dosyada da olduğu gibi alan adlarının pasif bir şekilde elde tutulması kötü niyetin var olduğu tespitini engellememektedir (WIPO Overview 3.0., bölüm 3.3).

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin diğer tüm iddia ve hususları da değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında da, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <azarchat.com>, <azarsohbet.net> ve <azarchat.net> ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Gökhan Gökçe
İdari Hakem
Tarih: 2 Eylül 2021