WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Eczacıbaşı Holding A.Ş v. Kerem Ersoy

Dava No. D2020-0343

1. Taraflar

Şikayet Eden, Türkiye’de yerleşik, Yener Hukuk Bürosu, Türkiye, tarafından temsil edilen, Eczacıbaşı Holding A.Ş’dir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Kerem Ersoy’dur.

2. Alan Adları ve Tescil Eden Kuruluşlar

İhtilaflı alan adı <eczacibasiholding.com> DropCatch.com 1259 LLC tarafindan, ihtilaflı alan adı <intemamagaza.com> DropCatch.com 687 LLC tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 13 Şubat 2020 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 14 Şubat 2020 tarihinde Merkez, ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 21 Şubat 2020 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Tescil Eden Kurum ayrıca Tescil Sözleşmesi’nin dilinin İngilizce olduğunu bildirmiştir. Merkez, 21 Şubat 2020 tarihinde Şikaye Eden’e; idari işlem dilinin Türkçe olmasını gösteren Taraflar arasında yapılmış sözleşmeye dayalı yeterli bir delili, Şikayet’in İngilizce tercümesini ya da Türkçe’nin idari işlem dili olmasına ilişkin bir talep sunmasını gerektiğini bildirmiştir. Şikayet Eden, 24 Şubat 2020 tarihinde, idari işlem dilinin Türkçe olmasını belirtilen bir talep sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde İngilizce ve Türkçe olarak, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 27 Şubat 2020’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 18 Mart 2020 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine 20 Mart 2020 tarihinde Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 23 Mart 2020 tarihinde İdari Hakem olarak Uğur G. Yalçıner’i atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, 42 kuruluşu ile temel yapı ürünleri, sağlık, tüketim ürünleri, finans, bilgi teknolojileri, kaynak teknolojileri, madencilik ve gayrimenkul geliştirme ve işletme yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.

Şikayet Eden, Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde aşağıda yer alan ECZACIBAŞI ve İNTEMA ibareli markaların sahibidir.

- ECZACIBAŞI markası 13 Aralık 2004 tarih ve T/00985 sayı ile tanınmış marka olarak tescillidir.

- ECZACIBAŞI markası 18 Şubat 1999 tarih ve 203262 sayı ile 5. sınıfta tescillidir.

- ECZACIBAŞI markası 18 Nisan 2002 tarih ve 2001 02695 sayı ile 1 ile 45 arası tüm sınıflarda tescillidir.

- ECZACIBAŞI markası 20 Ekim 2015 tarih ve 2015 13360 sayı ile 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 21, ve 35. sınıflarda tescillidir.

Bu markaların yanı sıra çeşitli sınıflarda ek unsur almış ECZACIBAŞI ibareli birçok marka tescili bulunmaktadır.

- İNTEMA markası 25 Eylül 1995 tarih ve 160233 sayı ile 6, 7, 9, 11, 19, 20, ve 21. sınıflarda tescillidir.

- İNTEMA markası 22 Kasım 2002 tarih ve 2001 23548 sayı ile 35, 37, ve 39. sınıflarda tescillidir.

- İNTEMA markası 7 Temmuz 2017 tarih ve 2016 35834 sayı ile 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ve 43. sınıflarda tescillidir.

- İNTEMA MAĞAZA markası 17 Nisan 2013 tarih ve 2011 110774 sayı ile 35, 37, 39, 40, ve 42. sınıflarda tescillidir.

Bu markaların yanı sıra çeşitli sınıflarda ek unsur almış İNTEMA ibareli marka tescilleri bulunmaktadır.

Şikayet Eden, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“WIPO”) kapsamında birçok ülke ofisi nezdinde aşağıda yer alan markaların sahibidir.

- ECZACIBAŞI markası 8 Kasım 2007 tarih ve 947010 sayı ile 5. sınıfta tescillidir.

- ECZACIBAŞI markası 18 Mayıs 2007 tarih ve 966642 sayı ile 3, 6, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 26, 35, 36, 40, 41, 42, ve 44. sınıflarda tescillidir.

- E ECZACIBAŞI markası 25 Ekim 2010 tarih ve 1086851 sayı ile 1, 3, 5, 6, 09, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 41, 42, ve 44. sınıflarda tescillidir.

- ECZACIBAŞI markası 1 Nisan 2015 tarih ve 1292915 sayı ile 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 21, ve 35. sınıflarda tescillidir.
- İNTEMA markası 30 Mayıs 2012 tarih ve 1161823 sayı ile 35. sınıfta tescillidir.

Şikayet Eden’in beyanına göre yurtdışında 162 ülke ofisi nezdinde ECZACIBAŞI ibareli ulusal marka tescili bulunmaktadır.

İhtilaflı alan adı <eczacibasiholding.com>, 27 Mart 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adı <intemamagaza.com>, 13 Şubat 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adları herhangi aktif İnternet sitelerine bağlı bulunmamaktadır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca ve aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu;

Şikayet Eden, ECZACIBAŞI markasının tanınmış olduğunu, TÜRKPATENT nezdinde Şikayet Eden adına tanınmış marka statüsünde korunmakta olduğunu, ECZACIBAŞI markasından türeyen yurtiçinde tescilli 30 adet, yurt dışında 162 ülke ofisinde tescilli markalar bulunduğunu, WIPO nezdinde 3 adet uluslararası marka tescili bulunduğunu, Şikayet Edilen’in kendi adına tescil ettirdiği ihtilaflı <eczacibasiholding.com> alan adında yer alan “www” ve “com” ekleri haricinde ihtilaflı alan adının Eczacıbaşı Topluluğu adına tescil edilmiş tanınmış ECZACIBAŞI markasını içerdiğini, aynı zamanda Şikayet Eden’in ticaret unvanı olduğunu, bu yüzden ihtilaflı alan adının Topluluğa ait olan marka ile iltibas yarattığını ifade etmektedir.

Şikayet Eden, TÜRKPATENT nezdinde Şikayet Eden adına İNTEMA, İNTEMA BULTHAUP, İNTEMA DAILY ŞEKİL, İNTEMA OPEN, İNTEMA OPEN, İNTEMA MAĞAZA, İNTEMA OTOMASYON, İNTEMA MUTFAK, İNTEMA YAŞAM, İNTEMA YAŞAM AKADEMİ, ve İNTEMA KİRALA&PİŞİR MUTFAK ibareli tescilli İNTEMA ve “intema” asıl unsurlu 13 adet seri markanın bulunduğunu, WIPO nezdinde 27 ülkede tescilli bir adet uluslararası marka tescili ile birçok ülkede tescil edilmiş ve tescil dilmeye devam edilen İNTEMA markaları bulunduğunu, Şikayet Eden’in İNTEMA marka ibaresi üzerinde üstün ve öncelikli hak sahibi olduğunu, Şikayet Edilen’in kendi adına tescil ettirdiği ihtilaflı <intemamagaza.com> alan adında yer alan “www” ve “com” ekleri haricinde ihtilaflı alan adının Eczacıbaşı Topluluğu adına tescil edilmiş tanınmış İNTEMA markasını içerdiğini, aynı zamanda Şikayet Eden’in grup şirketlerinden biri olan “İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.” nin ticaret unvanı olduğunu, bu yüzden ihtilaflı alan adının Topluluğa ait olan marka ile iltibas yarattığını ifade etmektedir.

(ii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adları üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını iyi niyet içerisinde servis ve hizmet sağlama amacıyla kullanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı altında Eczacıbaşı Topluluğu’na ilişkin herhangi bir açıklayıcı bilgi sağlama amacında olmadığını, Şikayet Eden tarafından bilindiği kadarıyla ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen tarafından yasal ad, şirket adı olarak kullanılmadığını, bu itibarla Şikayet Edilen’in söz konusu kelime ile biliniyor olma durumunun olmadığını, Şikayet Edilen ile Eczacıbaşı Ailesi’nin herhangi bir bireyi arasında herhangi bir kan bağı veya manevi bağ bulunmadığını, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını Şikayet Eden’in markalarını zedelemeksizin ticari olmayan ve hakkaniyet kuralları çerçevesinde bir kullanımının söz konusu olmadığını, Şikayet Edilen’in ECZACIBAŞI ve İNTEMA markalarını kullanmak için markalar üzerinde hak sahibi olan Eczacıbaşı Topluluğu’ndan zımni veya sarih herhangi bir lisans veya izin almadığını, bu yönde bir talepte bulunmadığını, dolayısıyla Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi hak veya meşru menfaatinin mevcut olmadığını iddia etmektedir.

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikayet Edilen’in Taraflar arasındaki münfesih İnternet Alan Adı Sözleşmesi 2/I, 2/IV, 2/V maddeleri gereğince ihtilaflı alan adlarını Şikayet Eden adına ve hesabına kaydettirmeye yetkilendirilmiş olduğunu, ihtilaflı alan adlarını kendi nam ve hesabına kaydettirip kullanmak gibi bir yetkisinin bulunmadığını, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını talep ya da İnternet Alan Adı Sözleşmesi’nin sona ermesi halinde Şikayet Eden’e iade etmek/transfer etmekle yükümlü olduğunu, Şikayet Edilen’e ihitlaflı alan adlarını süresiz ve kayıtsız şartsız elinde tutma hususunda da bir izin verilmediğini, İnternet Alan Adı Sözleşmesi’nin feshedilmiş olduğunu, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen adına kaydettirildiğini fark ettiğinde, önce ihtilaflı alan adlarını transfer etmesi konusunda çeşitli yazışmalar yapılmış olduğunu, bu yazışmalara Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını transfer edeceğini bildirerek yanıt verdiğini, ancak Şikayet tarihine dek bir transfer/devir işleminin gerçekleşmemiş olduğunu, bu işlemin gerçekleşmesi adına ilerleyen süreçte yine Şikayet Eden tarafından talepte bulunulmuşsa da Şikayet Edilen’in telefonunu kapatmış olduğunu, yazılı ve sözlü ihtarları görmezden gelerek cevapsız bırakmış olduğunu, 17 Ocak 2020 tarihinde e-posta ile, 21 Ocak 2020 tarihinde ise noter aracılığıyla Şikayet Edilen’e ihtilaflı alan adlarını barışçıl yollarla kendisine devri için ihtarda bulunduğunu, noter kanalıyla gönderilen ihtarnamelerin iade olunduğunu, e-posta ile gönderilenlerin ise Şikayet Edilen tarafından yanıtlanmadığını, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını haksız biçimde elinde bulundurmaya devam ettiğini, bu itibarla Şikayet Eden’in ihtialflı adlarına erişimini ve kullanımını da engellediğini, Şikayet Eden’in tescilli markaları üzerindeki haklarının zedelenmesi, gerekse Şikayet Eden’in itibarının zedelenmesi ihtimalinin mevcut olduğunu, açılanan sebeplerle ihtilaflı alan adlarının kaydı ve kullanımının kötü niyet teşkil ettiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen cevap süresi içerisinde Merkez’e resmi bir cevap sunmamıştır.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da Tescil Sözleşmesi’nde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde, Tescil Sözleşmesi’nin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adlarına ilişkin Tescil Sözleşmesi’nin dili İngilizce’dir. Ancak, Kurallar’ın 11(a) maddesi gereği, idari hakemin, aksini tayin etme hakkı bulunmaktadır. Şikayet Eden, Şikayet dilekçesini Türkçe olarak hazırlamış, ekleri Türkçe dilinde sunmuş ve Türkçe’nin idari işlem dili olması için talepte bulunmuştur. Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in idari işlem dilinin Türkçe olması talebine karşılık, Merkez’e, süresi içerisinde herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Dolayısıyla, Şikayet Edilen’in, idari işlemin dilini, Türkçe olarak kabul ettiği anlaşılmıştır. Şikayet Edilen’in, Türk uyruklu bir şahıs olduğu ve ikametgahının Türkiye’de olduğu anlaşılmaktadır. Bütün bu hususlar dikkate alınarak, Türkçe dilinde sunulan Şikayet, İdari Hakem tarafından kabul edilmiştir.

Dolayısıyla da idari işlemin dili, Türkçe olarak belirlenmiştir.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak Şikayet Edilen'in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını, ve

(iii) İhtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden, TÜRKPATENT ve WIPO nezdinde tescilli ECZACIBAŞI ve İNTEMA markalarına sahip olduğunu gösteren yeterli delili Şikayet dilekçesi ile birlikte Merkez’e ibraz etmiştir.

<eczacibasiholding.com> ihtilaflı alan adında yer alan “holding” kelimesi tanımlayıcı bir unsurdur ve Şikayet Eden’in markası ile karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmamaktadır. “eczacibası” kelimesinin ise Şikayet Eden’in tescilli ECZACIBAŞI markalarının birebir aynısı olduğu ve ihtilaflı alan adında ilk bakışta kolaylıkla ayırt edilebilen esas unsur olduğu kabul edilmektedir. Benzer davalar olan Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell, WIPO Dava No. D2010-1559, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010, Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017; Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024 davalarında idari hakemler tanımlayıcı kelimeler eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir.

<intemamagaza.com> ihtilaflı alan adında yer alan “intema magaza” ibaresi Şikayet Eden’in tek başına İNTEMA ibareli tescilli markalarını esas unsur olarak içermekle birlikte Şikayet Eden’in İNTEMA MAĞAZA ibareli tescilli markasının da birebir aynısından oluşmaktadır. Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Dava No. D2000-1525 davasında “bir alan adı Şikayet edenin tescilli markasını tamamen içeriyorsa, bu Politika çerçevesinde ayniyet ve iltibas oluşturacak düzeyde benzerliği ortaya koymaya yeterlidir” denilmektedir.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in tescilli markaları ile karıştırılacak düzeyde benzer olduğu kanaatine varmıştır. Bu çerçevede İdari Hakem, Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, menfi bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için güç olduğu sıklıkla değerlendirilmekte ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde hak veya meşru menfaatlerden yoksun olduğunu ilk bakışta(prima facie) haklı görülen davada açıkça göstermesi halinde, ispat yükünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir. Bkz. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), bölüm 2.1.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde hiçbir hak veya meşru menfaati bulunmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu kanaatine varmıştır. Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in itirazlarına resmi olarak cevap vermemiş, ihtilaflı alan adları üzerinde hak veya meşru menfaati bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıt sunmamış, Şikayet Eden’in e-posta ile göndermiş olduğu ihtara yanıt vermemiş, dava dışı alan adının devri hususunda yapılan yazışmalarda “Bu alan adlarını da devir için hafta içi arayacağım.” şeklinde yanıt verdikten sonra içinde <intemamagaza.com> ihtilaflı alan adının da bulunduğu alan adı için transfer kodu beklendiğine ilişkin bildirimlere ve hatırlatmalara yanıt vermemiştir. Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarının aksini ispat etmediğinden İdari Hakem, Şikayet’in Politika'nın 4(a) fıkrasının ikinci unsurunu oluşturduğu sonucuna varmıştır. Bkz. Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455; Spenco Medical Corporation v. Transure Enterprise Ltd, WIPO Dava No. D2009-1765; Swarovski Aktiengesellschaft v. blue crystal, WIPO Dava No. D2012-0630; Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti, WIPO Dava No. D2000-0493.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e, ECZACIBAŞI ve İNTEMA ibarelerini marka veya alan adı olarak kullanımı için herhangi bir lisans, izin veya yetki vermediğini de kabul etmektedir. Şikayet Eden tarafından sunulan 3 Ocak 2011 tarihinde Şikayet Edilen’in Genel Müdür olduğu Sibernet Bilgi İşlem Otomasyon Danışmanlık Ltd. Şti. (“Sibernet”) ve Şikayet Eden arasında imzalanan İnternet Alan Adı Sözleşmesi’nde (Şikayet’e Ek 6) Şikayet Eden’in Şikayet Edilen’in Genel Müdürü olduğu söz konusu şirkete sadece alan adları kayıtlarını Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki ilgili kuruluşlar nam ve hesabına yapılması, alan adı sahibi ve öncelikli yetkilisi olarak bu kuruluşların kayıt edilmesi yönünde yetki verdiği, alan adlarını Şirketin Genel Müdürü adına tescil etmesi yönünde herhangi bir yetki vermediği tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını içeren herhangi bir marka veya ticari unvan veya ticari işletme adının sahibi olmadığı, ihtilaflı alan adlarını aktif olarak kullanmadığı ve ihtilaflı alan adlarının veya buna karşılık gelen bir adın, malların veya hizmetlerin iyi niyetli(bona fide) bir şekilde sunulmasıyla bağlantılı olarak ihtilaflı alan adlarının kullanılması için gösterilebilecek hazırlıkların olduğuna dair bir kanıt bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda Şikayet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ikinci şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Eden’in ECZACIBAŞI ibareli markalarının Türkiye’de tanınmış olduğunu ve TÜRKPATENT nezdinde özel olarak korunan bir marka olduğunu, İNTEMA markasının ise uzun yıllardır tescille korunan ve yaygın olarak kullanılan ve bilinen bir marka olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte, “Eczacıbaşı Holding” ibaresi Şikayet Eden Eczacıbaşı grup şirketler ana şirketi “Eczacıbaşı Holding A.Ş.”nin ticaret unvanını, “intema” ibaresi ise Şikayet Eden’in grup şirketlerinden biri olan “İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.” nin ticaret unvanının kılavuz unsurunu oluşturmaktadır. İhtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’in tanınmış ya da yaygın olarak bilinen markalarını içeriyor olması dahi İdari Hakem tarafından birçok UDRP kararında olduğu gibi Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in markalarını ‘bildiği veya bilmesi gerektiği’ yönünde kötü niyet göstergesi olarak kabul edilebilir. Ancak somut durumda Şikayet Eden’in markalarının ayırt ediciliği ve bilinirliğine ek olarak, 3 Ocak 2011 tarihinde Şikayet Edilen’in Genel Müdür olduğu Sibernet ve Şikayet Eden arasında imzalanan İnternet Alan Adı Sözleşmesi bulunması nedeniyle İdari Hakem, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’den ve Şikayet Eden’in markalarından haberdar olduğu gerçeğinin kanıtladığı görüşündedir.

Şikayet Eden tarafından sunulan söz konusu İnternet Alan Adı Sözleşmesi’ne göre Sibernet, Şikayet Eden’in ihtiyacı olan alan adları konusunda gerekli tüm işlemleri Şikayet Eden’in nam ve hesabına yapmak üzere yetkilendirilmiştir. İnternet Alan Adı Sözleşmesi’nin 2/IV. maddesinde Sibernet tarafından alan adları kayıtlarının Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki ilgili kuruluşlar nam ve hesabına yapılması, alan adı sahibi ve öncelikli yetkilisi olarak bu kuruluşların kayıt edilmesi, “Domain Owner” kısmının alan adına sahip olan yetkiliyi belirten alan olduğu, bu alana alan adına sahip olan kuruluşun adının girileceği, bu alana girilecek bilgilerin alan adına sahip olan kurumun adını belgelediği, kişiye bağımlı olmadığı açıkça hüküm altına alınmıştır.

2011 yılında imzalanan İnternet Alan Adı Sözleşmesi’nin 1 yıl süre ile geçerliği olduğunun, Taraflar’dan birinin 1 ay önce fesih bildiriminde bulunmadığı taktirde İnternet Alan Adı Sözleşmesi süresinin otomatik olarak aynı süre ile uzayacağının, herhangi bir nedenle İnternet Alan Adı Sözleşmesi’nin sona ermesi durumunda Sibernet’in tüm alan adlarını Şikayet Eden’e ya da Şikayet Eden’in göstereceği sağlayıcıya transferini gerçekleştireceğinin hükme bağlandığı görülmüştür. Şikayet Eden, Şikayet dilekçesinde İnternet Alan Adı Sözleşmesi’nin feshedildiğini beyan etmiştir. İdari Hakem, dosya içinde İnternet Alan Adı Sözleşmesi’nin feshi ile ilgili herhangi bir bilgi veya belgeye rastlamamış olmakla birlikte, Şikayet Eden ile Şikayet Edilen arasında Şikayet Eden’in içinde ihtilaflı <intemamagaza.com> alan adının da bulunduğu bir kısım alan adlarının kendi adına devri için transfer kodu beklediğini, ancak Şikayet Edilen’den yanıt alamadığını tespit etmiştir.

İdari Hakem, yapmış olduğu incelemede Şikayet Edilen’in İnternet Alan Adı Sözleşmesi’ne aykırı davranarak, bu konuda kendisine verilmiş bir yetki olmamasına rağmen ihtilaflı alan adlarını kendi adına tescil ettirmiş olduğunu, içlerinde ihtilaflı <intemamagaza.com> alan adının devri de olmak üzere Şikayet Eden’in devir taleplerine ve ihtarlarına kayıtsız kaldığını, ihtilaflı alan adları üzerinde gerçek hak sahibinin Şikayet Eden olduğunu bildiği halde alan adlarını pasif olarak elinde bulundurmaya devam ettiğini ve bu şekilde Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adları üzerindeki tasarruflarda bulunmasını engellediğini tespit etmiştir.

Birçok UDRP kararında da pasif olarak elde tutma halinin kötü niyetin göstergesi olduğu kabul edilmiştir. Bkz. WIPO Overview 3.0, bölüm 3.3. Pasif olarak elde tutma hususunda emsal olan Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 kararında (“Telstra”) idari hakem, kötü niyetli kullanıma esas olmak üzere, beş hali göz önünde bulundurmuştur: “1.Uyuşmazlığa konu markanın tanınmış ve meşhur olması; 2. Alan adını kayıt ettiren kişinin, alan adını iyi niyetle kullandığına veya kullanacağına dair emarenin bulunmaması; 3. Şikayet Edilen’in gerçek kimliğini gizlemesi ve bunun için aktif bir çaba içinde olduğunun anlaşılması; 4. Şikayet Edilen’in Tescil Sözleşmesi’ndeki irtibat adresinin yanlış olması ve bunu düzeltmek için bir çabasının olmaması; 5. Yukarıdakilerin tümünü dikkate alarak, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in haklarını ihlal etmeksizin, alan adını yasa dışı olmayacak şekilde makul fiili veya tasarlanmış etkin kullanımını düşünmenin mümkün olmaması.” Eldeki dava ile Telstra davası arasında farklılıklar bulunmakla birlikte İdari Hakem pasif elde tutma konusunda benzer birtakım hallerin bulunduğu kanaatindedir. Eldeki davada, Şikayet Edilen’in gerçek kimliğini gizlemesi gibi bir durum söz konusu olmamakla birlikte sayılan diğer hallerin somut durum ile benzerlik gösterdiği, hatta irtibat adresinin herhangi bir cadde/sokak ismi veya apartman/daire numarası içermediği, dolayısıyla Şikayet Eden’in de belirtmiş olduğu gibi tebliğe elverişli bir adres olmadığı anlaşılmıştır. Johnson & Johnson v. Daniel Wistbacka, WIPO Dava No. D2017-0709kararında idari hakemin belirtmiş olduğu gibi Telstra kararında göz önünde bulundurulan beş hal aynı derecede önem arzetmemekte, özellikle beşinci hal (makul herhangi bir aktif kullanımı düşünmenin imkansızlığı) diğer dört halin sonucu olarak pasif elde tutmanın, herhangi bir uyuşmazlıkta alan adının “kötü niyetli” kullanımı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin belirlenmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır.

Kurallar madde 15 uyarınca İdari Hakem, “Hukukun uygulanabilir olan kuralları ve prensiplerini” dayanak alarak karar verebilir. Uygulanabilir hukuk, tarafların lokasyonunu da içerir dava esaslarına dayanabilir. Bu kural, idari hakeme, taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü için farklı ulusal bağlantıları esas alabilme esnekliği sağlar. İdari Hakem, Şikayet Edilen’in İnternet Alan Adı Sözleşmesi’ne aykırı şekilde ihtilaflı alan adlarını kendi adına tescil ettirmesi ve pasif olarak elinde bulundurmaya devam etmesinin Taraflar’ın ikamet ettiği ülke olan Türkiye’de yürürlükte olan Medeni Kanun’un 2. maddesi “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkca kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” hükmüyle açıkca bağdaşmadığı kanaatindedir.

İdari Hakem, yapmış olduğu inceleme neticesinde, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in haklarını ihlal etmeksizin makul herhangi bir aktif kullanımını düşünmenin imkansız olduğuna, Şikayet Eden’in markalarının, ayırt edici ve tanınmış markalar olduğuna, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak meşru bir kullanım niyetinin olduğu, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili gerçek bir ilgisinin bulunduğu ve iyi niyetli kullanımın vaki olduğunu veya olacağını gösteren inandırıcı hiçbir delil mevcut olmadığına ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını Taraflar arasında imzalanmış İnternet Alan Adı Sözleşmesi’ne aykırı olarak ve kötü niyetle kendi adına tescil ettirdiği ve pasif olarak elinde bulundurduğu kanaatine varmıştır. Bu çerçevede İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı konusunda da Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, ihtilaflı <eczacibasiholding.com> ve <intemamagaza.com> alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Uğur G. Yalçıner
Tarih: 1 Nisan 2020