WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi v. Domain Admin Contact ID 5983645 / Taner Purtaş

Dava No. D2019-0540

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul, Türkiye’de yerleşik, Dericioglu & Eren Law Office, Türkiye, tarafından temsil edilen, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Domain Admin ContactID 5983645 / Kahramanmaraş, Türkiye’de yerleşik Taner Purtaş’tır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <hepsiburadafirmalar.com> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 12 Mart 2019 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 12 Mart 2019 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 14 Mart 2019 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 14 Mart 2019 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 18 Mart 2019 tarihinde, Şikayet Eden değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 21 Mart 2019’da başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 10 Nisan 2019 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından 21 Nisan 2019 tarihinde bir e-posta teslim alınmıştır. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, Merkez, 12 Nisan 2019 tarihinde tarafları Panel Atanma sürecinin başladığına ilişkin olarak bilgilendirmiştir.

Merkez, 18 Nisan 2019 tarihinde İdari Hakem olarak Uğur G. Yalçıner’i atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet ve Şikayet dilekçesi eklerinde aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

1- Şikayet Eden, D-Market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret Anonim Şirketi, 1998 yılında Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin alt kuruluşu olarak kurulan ve web portallarından sosyal network ve e-ticaret sitelerine kadar birçok alanda hizmet sunan Doğan Online (“DOL”) bünyesinde yer almaktadır. HEPSİBURADA.COM markası 1998 yılında online alışveriş pazarına artı değer katmak ve internet kullanıcılarının her alandaki ihtiyaçlarını karşılamak için DOL bünyesinde oluşturulmuştur. HEPSİBURADA.COM, 7 milyon kayıtlı üyeye, ayda 15 milyon ziyaretçiye ve 30 farklı kategoride 600.000’den fazla ürün çeşitliliğine sahip olup, ayda 2 milyondan fazla sipariş almaktadır. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye’nin En Sevilen Markası, 2013’te Yılın E-ticaret Sitesi ödüllerine layık görülmüş, 2014 yılında Türkiye’nin En Samimi E-ticaret Sitesi, 2015’te ise En Başarılı Alışveriş Sitesi seçilmiştir. Superbrands Türkiye tarafından, “süpermarka”, Lovemarks 2015 araştırmasında ise müşterilerin gönlünü fetheden “lovemark” seçilmiştir. 2016’da yapılan bir başka araştırma, çalışan kadınların online alışverişte en yoğun olarak kullandığı e-ticaret sitesinin HEPSİBURADA.COM olduğunu ortaya çıkarmıştır. Turkishtime dergisinin Mastercard’ın katkılarıyla hazırladığı ‘Türkiye’nin En Beğenilen Online Alışveriş Siteleri Ödül Töreni’ndeki 26 kategoride, 20 ödül kazanmıştır. Başta ‘en çok alışveriş yapılan siteler’, ‘en güvenebilir siteler’, ‘en kolay işlem yapılan siteler’, ‘teslimatı en iyi olan siteler’ ve ‘en fazla çeşitlilik barındıran siteler’ kategorileri olmak üzere birçok kategoride birinci ve ikinci olmayı başarmıştır.

2- Şikayet Eden, HEPSİBURADA.COM ibareli markasını 1998 yılından beri kullanmakta olup, söz konusu markayı Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde 26 Nisan 2002 tarihinde 2000 20142 sayı ile 35, 38 ve 42. Sınıflarda tescil ettirmiştir. HEPSİBURADA.COM ibareli marka TÜRKPATENT nezdinde T/02598 sayı ile tanınmış marka olarak tescilli olup, Şikayet Eden’in ayrıca HEPSİBURADA ibareli tescilli birçok markası bulunmaktadır.

3- <hepsiburada.com> alan adı 4 Temmuz 2000 tarihinde, <hepsiburada.com.tr> alan adı ise 9 Mayıs 2003 tarihinde Şikayet Eden adına tescil edilmiştir.

4- Şikayet Edilen, ihtilaflı <hepsiburadafirmalar.com> alan adını, 3 Mayıs 2018 tarihinde tescil ettirmiştir.

5- Şikayet Edilen’in kendi adına tescil ettirdiği ihtilaflı <hepsiburadafirmalar.com> alan adına bağlı olan internet sitesi, Şikayet Edilen tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca ve aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu;

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının öncelikli hak sahipliğinin olduğu alan adları ve HEPSİBURADA ibareli markaları ile ayırt edilemeyecek kadar benzer nitelikte olduğunu, ihtilaflı alan adının seri markalarından biri olduğu intibaı yaratacağını, ihtilaflı alan adının Türkiye’deki kullanıcılar nezdindeki karıştırma ihtimalinin önemli ölçüde gerçekleşeceğini, uzun yıllardan beri alan adı ve marka olarak kullanılan, tüketici gözünde bilinmesinin ötesinde kalite sembolü haline gelen ve bu konuda pek çok ödülün de sahibi olan Şikayet Eden’in marka ve alan adları ile seri marka izlenimi uyandıracak nitelikteki ihtilaflı alan adının birebir aynı olmasının yanı sıra, iltibasa da mahal vereceğini, Türkçe’de jenerik bir ibare olan “firmalar” kelimesinin uyuşmazlığa konu olan ihtilaflı alan adında yer almasının alan adı ve markalar arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik hatta ve hatta birebir aynılık yarattığını, Şikayet Eden’in yoğun “HEPSİBURADA” kullanımı olması nedeniyle internet kullanıcılarının bu alan adının Şikayet Eden’e ait olduğu izlenimine kapılacağını, Şikayet Edilen’in kayıt altına almış olduğu alan adının “.com” uzantılı olmasının Şikayet Eden’e ait alan adı ve markaları ile benzerliğini ortadan kaldıramayacağı, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in markaları ile ayırt edilemeyecek kadar benzer hatta birebir aynı olduğu ve bu nedenlerle Şikayet Eden’e devredilmesi gerektiğini iddia etmektedir.

(ii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikayet Eden, HEPSİBURADA markası üzerinde 1998 tarihinden beri marka hakkı olduğunu, dolayısıyla, söz konusu markanın yıllardır yaygın kullanımı ve tanıtım faaliyetleri dolayısıyla kendi adına özdeşleşmiş ayırt ediciliği olan özgün bir marka olduğunu, ihtilaflı alan adının sahibinin ise kendi adına tescilli ya da başvurusu gerçekleştirilmiş bir marka başvurusu bulunmadığı gibi “hepsiburada” veya “hepsiburadafirmalar” ibareleri üzerinde herhangi bir kişisel hakkının da söz konusu olmadığını Şikayet Edilen’e bu ibarelerin kullanımı için herhangi bir hak ve lisans vermediğini, bu haksız kullanım ile Şikayet Edilen’in haksız kazanç sağlayacağını, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru menfaati olmamasına rağmen alan adını Şikayet Eden aracılığıyla haksız kazanç sağlamak amacı ile kayıt altına almış olduğunu, bu hususun alan adının Şikayet Edilen’in tahsis aşamasındaki kötüniyetini açıkça gösterdiğini iddia etmektedir.

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikayet Eden, gerek hizmetteki kalite anlayışı, gerekse alanında sahip olduğu tanınmışlık dolayısıyla yıllar içerisinde online alışveriş sektöründe bir kalite sembolü haline gelmiş ve hem Türkiye genelinde hem de yurt dışında sektöründe tanınır ve bilinir hale gelmiş olduğunu, bu konuda aldığı sayısız ödül bulunduğunu, sahip olduğu tanınmışlık düzeyi nedeniyle Şikayet Edilen’in HEPSİBURADA markasından haberdar olmamasının imkansız olduğunu, HEPSİBURADA markasının ilgili sektörde ve ayrıca her yaştan tüketici tarafından bilenen alan adları ve markalar olduğunu, ihtilaflı alan adının özellikle de bir Türk vatandaşı tarafından Şikayet Eden’in alan adı ve markalarından haberdar olmadan oluşturulmuş olamayacağını, Şikayet Edilen’in amacının Şikayet Eden’in itibarından yararlanmak olduğunu, binlerce seçenek özgürlüğü içerisinden, Şikayet Eden’e ait markanın bütün olarak ve ayırt edici biçimde kullanıldığı “hepsiburadafirmalar” ibaresinin kullanılmasının dahi Şikayet Edilen’in kötüniyetini açıkça ortaya koyduğunu ifade etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in internet sitesindeki kullanım şeklinin de kendisinden haberdar olduğunu kanıtladığını, HEPSİBURADA markasını 1998’den beri turuncu renkte kullanmakta olduğunu ve tüm marka tescillerini bu renk ile yaptığını, online alışveriş siteleri kapsamında turuncu rengi gören her İnternet kullanıcısının bu kullanımı Şikayet Eden ile özdeşleştireceğini, ihtilaflı alan adının internet sitesine girildiğinde “hepsiburadafirmalar” ibaresinde de turuncu tonu kullanılmış olduğunu, söz kullanımın ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından kötü niyetli olarak ve Şikayet Eden’in markalarının birebir aynısı olduğu bilinciyle kayıt altına alınmış olduğunu kanıtladığını, bu hususun Şikayet Eden’in itibarından faydalanma gayretinin açık bir göstergesi olduğunu, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in markasını faaliyet gösterdiği sektördeki tüketici kitlesi olan internet kullanıcılarına hitap etmek üzere kayıt altına almış olduğunu, ihtilaflı alan adı sahibine gerek telefonla gerekse e-posta yoluyla defalarca hatırlatma yapılmasına rağmen, hiçbir yapıcı adım atmadığı gibi faaliyetlerini kesintisiz devam ettirmiş olduğunu, Şikayet Edilen’in asıl amacının Şikayet Eden’in markası ile iltibas yaratarak İnternet kullanıcılarını yanıltmak ve haksız kazanç sağlamak olduğunu, dolayısıyla kötü niyetli olarak kayıt altına alınmış ve kullanılmakta olan ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devrinin gerektiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, cevap süresi içerisinde, Merkez’e resmi bir cevap sunmamıştır.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde, tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili Türkçe’dir. Dolayısıyla da idari işlemin dili, Türkçe olarak belirlenmiştir.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak, Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını, ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden, TÜRKPATENT nezdinde tescilli HEPSİBURADA.COM ve HEPSİBURADA ibareli markalara sahip olduğunu gösteren yeteri kadar delili Şikayet dilekçesi ile birlikte Merkez’e ibraz etmiştir.

İhtilaflı alan adında yer alan “Hepsiburadafirmalar” ibaresindeki “firmalar” kelimesinin internet sitesinin içeriğine atıfta bulunan ve ayırt ediciliği bulunmayan jenerik unsur olduğu kabul edilmektedir. HEPSİBURADA ibaresi ise Şikayet Eden’in tescilli markaları ile birebir aynıdır ve ihtilaflı alan adı içerisinde kolaylıkla ayırt edilebilir şekilde yer almaktadır. Hakem, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in tescilli HEPSİBURADA markasını birebir içermesi, ayırt ediciliği bulunmayan “firmalar” ibaresinin Şikayet Eden’in HEPSİBURADA ibareli markalarının serisi niteliğinde olması nedeniyle Şikayet Eden’in tescilli markaları ile karıştırılacak düzeyde benzer olduğu ve internet kullanıcıları nezdinde Şikayet Eden ile doğrudan bir bağlantısı olduğu izlenimi yaratacağı kanaatine varmıştır. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”) madde 1.8’de belirtildiği üzere, tescilli markanın ihtilaflı alan adında tanınabilir olduğu hallerde, başkaca terimlerin ihtilaflı alan adına eklenmiş olması tescilli marka ile karıştırılacak düzeyde benzer olduğu bulgusunu engellememelidir.

Benzer davalar olan Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell, WIPO Dava No. D2010-1559, Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024 davalarında hakemler jenerik kelimeler eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir. Yine Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Dava No. D2000-1525 “bir alan adı Şikayet edenin tescilli markasını tamamen içeriyorsa, bu Politika çerçevesinde ayniyet ve iltibas oluşturacak düzeyde benzerliği ortaya koymaya yeterlidir” denilmektedir. Şikayet Eden’in HEPSİBURADA markalarıyla ihtilaf yaratan benzer davalardan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi v. Sanatsam Sanatsal Kirtasiye Ihsan Kurtulmus, WIPO Dava No. D2013-0425 davasında ihtilaflı alan adı <hepsiburadakirtasiye.com>, D-Market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret Anonim Şirketi v. Above.com Domain Privacy/Transure Enterprise Ltd., WIPO Dava No. D2010-0428 davasında ihtilaflı alan adı <hepsiburadamarket.com>, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi v. Gökhan Yilmaz, MIB Magazacilik A.S. davasındaihtilaflı alan adı <hepsiburadamoda.com> Şikayet Eden’in HEPSİBURADA markası ile benzer bulunmuştur.

Bu çerçevede Hakem, Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, menfi bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için güç olduğu sıklıkla değerlendirilmekte ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaatlerden yoksun olduğunu ilk bakışta(prima facie) haklı görülen davada açıkça göstermesi halinde, ispat yükünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir. Bkz. WIPO Overview 3.0, madde 2.1.

Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak veya meşru menfaati bulunmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu kanaatine varmıştır. Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in itirazlarına resmi olarak cevap vermemiş, ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaati bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıt sunmamıştır. Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarının aksini ispat etmediğinden Hakem Şikayet’in Politika’nın 4(a) fıkrasının ikinci unsurunu oluşturduğu sonucuna varmıştır. Bkz. Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455; Spenco Medical Corporation v. Transure Enterprise Ltd, WIPO Dava No. D2009-1765; Swarovski Aktiengesellschaft v. blue crystal, WIPO Dava No. D2012-0630; Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti, WIPO Dava No. D2000-0493.

HEPSİBURADA markasının Şikayet Eden’e ait olduğu, markanın Şikayet Eden tarafından tanınır hale getirildiği, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e, HEPSİBURADA markasının marka veya alan adı olarak kullanımı için herhangi bir lisans, izin veya yetki vermediği, bununla birlikte Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını içeren herhangi bir marka veya ticari unvan veya ticari işletme adının sahibi olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde Hakem, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adını malların veya hizmetlerin iyi niyetli(bona fide) bir şekilde sunulmasıyla bağlantılı olarak kullandığının kabul edilemeyeceği kanaatindedir. Hakem, ayrıca ihtilaflı alan adının “Taner Purtaş” adında bir kişi tarafından tescil ettirilmiş olmasına rağmen, ihtilaflı alan adının bağlı olduğu internet sitesinde iletişim bilgileri kısmında yetkili kişinin soyadı dahi belirtilmeksizin “Musa Bey” şeklinde yer aldığını, Şikayet Eden’in itirazına karşın Merkez’e gayri resmi olarak cevap veren kişinin de “Musa Aslan” olduğunu ve dolayısıyla ihtilaflı alan adını kullanan kişinin Şikayet Edilen’den farklı bir kişi olduğunu tespit etmiş olup, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaatinin kanıtlanamadığı kanaatindedir.

Bu bağlamda Şikayet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ikinci şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Hakem, Şikayet Eden’in HEPSİBURADA ibareli markalarının Türkiye’de özellikle online alışveriş sektöründe tanınmış olduğunu ve TÜRKPATENT nezdinde özel olarak korunan bir marka olduğunu kabul etmektedir. Şikayet Edilen’in Türk uyruklu olduğunun ve Türkiye’de ikamet ettiğinin anlaşılması sebebi ile; tescil tarihi itibariyle Şikayet Eden’den ve Şikayet Eden’in tanınmış markasından haberdar olmamasının mümkün olmadığı görüşü oluşmuştur. Birçok UDRP kararında Hakem yaygın olarak bilinen markalarla ilişkili alan adlarının tescil edilmesinin ve kullanılmasının kötü niyet göstergesi olduğu sonucuna varmıştır. Bkz. Philip Morris USA Inc. v. Luca Brignoli, WIPO Case No. D2014-1180; Chanel, Inc. v. Estco Technology Group, WIPO Case No. D2000-0413; Educational Testing Service v. Eunho Hwang, WIPO Dava No. D2017-0993; Educational Testing Service v. Mohamed Ahmedd Aljarwan, WIPO Dava No. D2008-1073; Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, WIPO Dava No. D2000-0226.

Hakem, inceleme yapılan tarihte ihtilaflı alan adının bağlı olduğu internet sitesinin firma rehberi ve ilanları, emlak, araç ve iş ilanları, çeşitli ürün ve hizmetlerin satışı alanında aktif olarak kullanılmakta olduğunu tespit etmiştir. İhtilaflı alan adının bağlı olduğu internet sitesinin, firma bilgi platformunun yanı sıra Şikayet Eden’in markasını ve alan adını kullanmakta olduğu gibi online alışveriş sitesi olarak kullanılması ve İnternet arama motorunda yapılacak basit bir online araştırma ile dahi Şikayet Eden’e ait marka hakkının ihlal edildiğinin anlaşılır durumda olması nedeniyle Şikayet Eden ile aynı sektörde faaliyet gösteren Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in tanınmış markasından haberdar olmamasının mümkün olmadığı düşünülmektedir. Bu sebeple, Şikayet Edilen’in, tescil tarihi itibarıyla ihtilaflı alan adının maddi kazanç amacıyla ticari kullanımının Şikayet Eden’e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu, dolayısıyla iyiniyetli kullanımının söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir. Bkz.Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003.

Sonuç olarak Hakem Politikanın 4(b)(iv) maddesinin işbu somut olay için Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <hepsiburadafirmalar.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Uğur G. Yalçıner
Tarih: 29 Nisan 2019