About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Philip Morris Products S.A. v. Yücel Çakır

Dava No. D2017-2585

1. Taraflar

Şikayet Eden, Stock Industrial Property Services A.Ş., Türkiye tarafından temsil edilen, Neuchatel, İsviçre'de yerleşik Philip Morris Products S.A.'dır.

Şikayet Edilen, davada kendini temsil eden, İstanbul, Türkiye'de yerleşik Yücel Çakır'dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <iqospazar.com>, IHS Telekom, Inc. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 25 Aralık 2017 tarihinde, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ne ("Merkez") sunulmuştur. 27 Aralık 2018 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak, Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 28 Aralık 2018 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar'da ("Ek Kurallar") öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde, Şikayet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 8 Ocak 2018'de başlamıştır. Kurallar'ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 28 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez'e, 23 ve 24 Ocak 2018 tarihlerinde dört adet e-posta sunulmuştur; ancak resmi Cevap sunulmmamıştır ve Merkez, İdari Hakem atama sürecinin başladığını taraflara bildirmiştir.

Merkez, 7 Şubat 2018 tarihinde, İdari Hakem olarak Kaya Köklü'yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar'ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, dumanlı ve dumansız tütün ürünler alanında faaliyet gösteren ve Philip Morris International Inc. grubuna dahil olan bir şirkettir.

Şikayet Eden, Türkiye'de de dahil olmak üzere birçok ülkede koruma altında olan IQOS markasının sahibidir. Dava dosyasında yer alan belgelere göre, Şikayet Eden, özellikle 10 Temmuz 2014 tarihinde tescil edilmiş 1218246 no'lu ve 10 Ağustos 2016'da tescil edilmiş 1329691 no'lu uluslararası markaların sahibidir. Her iki markayla, özellikle 9. ve 11. sınıftaki ürünler koruma altına alınmıştır.

Şikayet Eden, IQOS markasını da içeren çeşitli alan adlarının sahibidir, örneğin <iqos.com>.

Şikayet Edilen, İstanbul'da yerleşik bir özel kişidir.

İhtilaflı alan adı <iqospazar.com>, 11 Ekim 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Dava dosyasında bulunan ve Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan ekran görüntülerine göre, ihtilaflı alan adına bağlı olan web sitesinde, IQOS kelime ve figüratif markalarının belirgin bir şekilde kullanılmış olduğu görülmektedir (Ek 8). İhtilaflı alan adı, şu anda herhangi bir aktif internet sitesine bağlı olarak kullanılmamaktadır.

Dava sırasında taraflar arası gerçekleşmiş olan yazışmalara göre, Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adının transferi için üçüncü kişilerden 150,000 TL'lik teklifler almış olduğunu iddia ederek, Şikayet Eden'den "sadece" 5,000 TL ödemesini talep ettiği görülmektedir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet'i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi IQOS markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilen'e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden'in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'e ait olan markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve özellikle kullanıcıları yanıltmaya gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet hakkında resmi bir cevap vermemiştir.

Ancak, Şikayet Edilen, Merkez'e, 23 Ocak 2018 tarihinde bir e-posta göndermiştir. Söz konusu e-postadaki iddialara göre, Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adının tescili ve kullanımının hukuki bir sorun oluşturabileceğini önceden bilmediğini ve ihtilaflı alan adını "sembolik bir rakam" karşılığında Şikayet Eden'e transfer edebileceğini bildirmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar'ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu;

ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen'in hiçbir hakkı veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden'dedir.

Ancak, Şikayet Eden'in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO'nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("WIPO Overview 3.0")) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'in IQOS markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden, IQOS markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede IQOS markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'e ait markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, genel ve tanımlayıcı olarak değerlendirilen "pazar" kelimesi çıkarıldığında, ihtilaf konusu alan adının, Şikayet Eden'in IQOS markası ile aynı olduğunu tespit etmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden'in, Politika madde 4(a)(i)'de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika'daki gereklerin yerine getirilmesi için, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan; Şikayet Eden'in, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin mevcut olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen'e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden'in, Şikayet Edilen'e IQOS markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olduğunu yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu yeterince ortaya koymamıştır.

Ayrıca, İdari Hakem, dosyadaki ekran görüntülerini incelediğinde, ilgili web sitesinde, tarafların bir bağının olmadığı ile ilgili bir açıklama görmemiştir. Ayrıca, İdari Hakem, dosyadaki dokümanların da gösterdiği gibi, ilgili web sitesinde, Şikayet Eden'in IQOS kelime ve şekil markasını belirgin ve yanıltıcı bir şekilde kullanıldığını tespit etimiştir. Böylece, ihtilaflı alan adının iyi niyetli hizmet sunumu için kullanılmadığı kanaatine varmıştır.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika'nın madde 4(a)(ii)'de belirtilen şartlarının yerine getirilmiş olduğu sonucuna varıp, Politika'nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden'in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adının kullanımının, Şikayet Eden'in IQOS markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir.

Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı ile bağlantılı web sitesi dikkate alındığında, Şikayet Edilen'in kendisini, Şikayet Eden'den lisans ve/veya yetki almış gibi göstermeye çalıştığı kanaatine varılmıştır. Bununla ilgili, Şikayet Edilen'in ticari amaçla kullandığı IQOS markasına ilişkin olarak, Şikayet Eden'le arasında bir bağ bulunmadığını hiçbir şekilde açıklamamış olması, İdari Hakem'in kanaatine göre, ihtilaflı alan adının kullanıcılarda iltibas yaratıp, haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli kullanımın bir göstergesidir.

Üstelik, Şikayet ile birlikte sunulmuş olan belgelere göre, Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'in marka haklarından haberi olmasına rağmen, ihtilaflı alan adının transferi için Şikayet Eden'den en az 5.000 TL talep etmesi, Şikayet Edilen'in haksız kazanç elde etmek istemiş olduğunu açıkça göstermektedir.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin diğer tüm iddia ve hususları da değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika'nın üçüncü şartı bağlamında da, Şikayet Eden'in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15 no'lu maddeleri uyarınca, <iqospazar.com> alan adının Şikayet Eden'e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 20 Şubat 2018