About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Şirketi v. Mehmet Sinan Tugrul

Dava no. D2017-1358

1. Taraflar

Şikayet Eden, Grup Ofis Marka Patent Inc., Türkiye tarafından temsil edilen, Ankara, Türkiye’de yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, davada kendini temsil eden, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Mehmet Sinan Tugrul’dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <ziraatfaktoring.com>, Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 17 Temmuz 2017 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 17 Temmuz 2017 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 18 Temmuz 2017 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar’da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 21 Temmuz 2017’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 10 Ağustos 2017 olarak belirlenmiştir. Kurallar’ın 5(b) maddesi doğrultusunda, Cevap verme son tarihi, 14 Ağustos 2017’ye uzatılmıştır. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap, 14 Ağustos 2017 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 17 Ağustos 2017 tarihinde, İdari Hakem olarak, Dilek Üstün Ekdial’ı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, 153 yıllık geçmişiyle gerek Türkiye içindeki şubeleri ve gerekse yurt dışındaki 49 şubesiyle, Türkiye’deki bankacılık sektörünün köklü kurumlarından biridir.

Şikayet Eden’in, 1888 yılından bu yana kullanmakta olduğu ticari ünvanının ana unsuru olan “ziraat” ibaresini içeren yurtiçi ve yurtdışında birçok marka tescili bulunmaktadır. Ayrıca, Şikayet Eden’in T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. markası, tanınmış marka olup, tanınmış marka statüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde, T/02123 başvuru numarası altında, 29 Şubat 2012 tarihinde tescil edilmiştir. Şikayet Eden’in ZİRAAT BANKASI markası, 8 Ocak 2007 tarihinde, 2005 58096 tescil numarasıyla tescil edilmiştir.

ZİRAAT FAKTORİNG markası için Şikayet Eden tarafından, 12 Mayıs 2017 tarihinde, 2017 44367 başvuru numarası ile TÜRKPATENT nezdinde tescil başvurusu yapılmıştır.

Şikayet Eden ayrıca, 21 Aralık 2016 tarihinde <ziraatfaktoring.net> ve <ziraatfaktoring.org> alan adlarını tescil ettirmiştir.

Şikayet Eden’in ticari unvanı, tescilli markaları ve alan adlarında yer alan “ziraat” ibaresi, ihtilaflı <ziraatfaktoring.com> alan adının içinde aynı şekilde geçmektedir. İhtilaflı alan adı, 19 Mart 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Şikayet Edilen hakkında Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan bilgiler ile isim ve adres doğrultusunda, Şikayet Edilen’in Türkiye’de ikamet etmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Hakemin, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesini ziyaret ettiği 26 Ağustos 2017 tarihinde, herhangi bir site içeriği görülmemiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden’e göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Eden’e ait tescilli ZİRAAT BANK, ZİRAAT BANKASI, T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. markaları ile iltibas oluşturacak kadar benzerdir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait olan markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini iddia etmektedir.

Şikayet Eden, ayrıca alan adında kullanılan “faktoring” kelimesinin, Şikayet Eden’in faaliyet gösterdiği ve markalarının da tescilli ve kullanılmakta olduğu bankacılık sektöründe kullanılan ve en temel özelliğiyle bankacılık sistemini temsil eden bir terim olduğunu belirtmektedir.

Ayrıca Şikayet Eden, birtakım telefon görüşmeleri ile Şikayet Edilen’in alan adını satma amacında bulunduğunu iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, şikayet dilekçesine vermiş olduğu cevapta özetle, Şikayet Eden’i tanıdığını ve başarılı bulduğunu belirterek; Şikayet Eden’ in tüm iddialarını reddetmiş, “ziraat” ve “faktoring” kelimelerinin jenerik kelimeler olduğu üzerinde durmuştur.

Şikayet Edilen ayrıca, ihtilaflı alan adını satmak veya kötü niyetle elde bulundurmak gibi bir niyetinin olmadığını, ziraat sektöründe faktoring işlemleri hakkındaki bilgisizlik veya eksik bilgi olduğu gözlemlediğini, bu gözlemler ve bilgiler sonucu uzun süredir yapmak istediği web sitesinde “ziraat” kelimesinin dar ve geniş kelime anlamını içeren tarım ve hayvancılık anlamları ve “faktoring” kelimesinin Türk Dil Kurumu’nda (“TDK”) bulunan en basit anlamı olan alacaklandırma işleminin birleşimi ile bulunmuş bir alan adı olduğunu iddia etmiştir.

Şikayet Edilen ayrıca, alan adını kayıt ettirirken, kuracağı web sitesinin konusunu en kısa ve öz hali ile anlatabileceğiniz en fazla bir veya iki kelimeden oluşan bir sözcük grubu olması nedeni ile seçtiğini, şhtşlaflı alan adının konusunun faktoring işlemi yapmak değil, faktoring işlemi ile ilgili bir bilgi ağı oluşturmak sureti ile farklı yerlerde aynı bilgileri toplamaya çalışan ve aynı sorunlarla karşılaşan zirai firma sahiplerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının ve ilgililerin kullanabileceği, yorum yapabileceği, tecrübelerini aktarabileceği bir forum sitesi kurmak olduğunu ve ayrıca alan adını satma amaçlı davranmadığını iddia etmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesine göre, İdari Hakem Heyeti’nin Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Politika’nın 4(a) maddesi kapsamında, Şikayet Eden, aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilen ihtilaflı alan adı, Şikayet Eden’in hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarıyla aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde benzerdir; ve

(ii) Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir; ve

(iii) İhtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika’nın 4(a)(i) maddesi uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği marka üzerinde hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için, Şikayet Eden’in tescilli markasının olduğunun veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden’in tanınmış ZİRAAT BANKASI markası, ilk defa 15 Ağustos 1888 tarihinde kullanılmaya başlanmış, 2005 yılında Türkiye’de marka başvurusu yapılmıştır ve 8 Ocak 2007 tarihinden beri tescilli durumdadır. Bununla birlikte, Şikayet Eden tarafından sunulan, Türkiye’de ve yurtdışında tescilli ve “ziraat” ibaresini içeren pekçok marka ve alan adı mevcuttur.

İhtilaflı alan adında yer alan “faktoring” ifadesi, ihtilaflı alan adına ayırt edici nitelik katmamaktadır; zira bu ifade, bankacılık sektöründeki firmalarca yoğun olarak kullanılmaktadır. Nitekim ihtilaflı alan adında yer alan bu ifadeler, büyük ve bilinen bir banka şirketi olan Şikayet Eden’in faaliyet alanına girmekte olup, Şikayet Eden’in hem ticaret unvanıyla hem de markasal haklarıyla kesişmektedir.

İhtilaflı alan adı, Şikayet Eden’e ait ZİRAAT BANKASI ve T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. markaları ile iltibas oluşturacak şekilde benzerdir.

İhtilaflı alan adında, “ziraat” kelimesinin yanı sıra “faktoring” kelimesi de kullanılmıştır. Ancak, ihtilaflı alan adında yer alan ikinci kelimenin, ihtilaflı alan adının baskın ve belirgin bir unsuru olmadığı, bankacılık sektöründe kullanılan bir terim olduğu ortadadır.

Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını ve “faktoring” ibaresinin finans sektöründe tanımlayıcı bir ifade olarak kullanıldığını dikkate alarak, ihtilaflı <ziraatfaktoring.com> alan adının, Şikayet Eden’in ZİRAAT BANKASI ve türev markalarıyla karıştırılma ihtimali yaratacak derece benzer olduğu kanaatine varmıştır. Benzer konuda verilen kararlar incelenecek olur ise, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010; Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017; Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024 davalarında, idari hakem heyetlerinın, tanımlayıcı kelimeler eklemenin, marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasında karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade ettiği görülecektir.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Elde olan deliller çerçevesinde ve Şikayet Eden’in iddiaları ile Şikayet Edilen’in yanıtları karşısında; Şikayet Edilen’in yaygın olarak “Ziraat Faktoring” adıyla tanınmadığı, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’e lisans verilmemiş olduğu ve Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almadığı açıktır. Ayrıca Şikayet Edilen, ZİRAAT FAKTORİNG markasını içeren herhangi bir marka hakkına sahip değildir.

Ayrıca, kötü niyetli tescil ve kullanım kısmında detaylı olarak inceleneceği üzere, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı altında iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunduğuna ilişkin bir kanıt da görülmemiştir.

Bununla birlikte, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını prima facie olarak ortaya koymuştur. Şikayet Edilen, vermiş olduğu cevapta, bu iddiaları ve kendisine yöneltilen suçlamaları çürütmediği için, İdari Hakem, Şikayet Eden’in iddialarının doğru olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, Politika’nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri karşılanmış olup, İdari Hakem sonuç olarak Politika’nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Edilen her ne kadar ihtilaflı alan adının kötü niyetli tescil ve kullanımının olmadığını belirtse ve “ziraat” ve “faktoring” kelimelerinin jenerik olduklarına dayansa da, İdari Hakem, Türkiye’de yerleşik bir kişinin, Şikayet Eden’in varlığından ya da markalarından habersiz olmasını gerçekçi görmemektedir. Zaten, Şikayet Edilen de, Şikayet Eden’in varlığından haberdar olduğunu kabul etmektedir.

Her ne kadar Şikayet Edilen tarafından alan adını oluşturan kelimelerin jenerik bir anlamı olduğu ileri sürülmüş olsa da; “ziraat” ve “faktoring” kelimeleri birlikte kullanıldığında, “ziraat” kelimesinin Şikayet Eden’in tescilli markalarının belirgin unsuru olması ve “faktoring” kelimesinin Şikayet Eden’in faaliyet alanıyla doğrudan bağlantılı olması dolayısıyla, internet kullanıcılarının nazarında, ihtilaflı alan adının doğrudan Şikayet Eden’in faaliyetleri doğrultusunda kullanıldığına yönelik bir intibaın oluşacağı aşikardır. Böyle yanlış bir intibaın doğması ise, Şikayet Eden’in ticari itibarına zarar verebilecektir. Kaldı ki, uyuşmazlık konusu alan adının iddia edilen jenerik anlamla bağlantılı olarak kullanıldığına ilişkin bir delil mevcut değildir.

Söz konusu alan adının Şikayet Eden tarafından satışa çıkarıldığı savına yönelik olarak, gerek Şikayet Eden’in ve gerekse Şikayet Edilen’in iddilarında telefon kayıtları ile ilgili çelişkili hususlar söz konusu olduğu için, Hakem bu savı dikkate almayacak ve kararını bu sav yönünden oluşturmayacaktır. Bununla birlikte, aşağıda yer verilen kararlara uygun olarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adının tescil ve kullanımı ile haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret ettiği ve dolayısıyla kötü niyetle hareket ettiği kanaatine varmıştır.

Chanel, Inc. v. Cologne Zone, WIPO Dava No. D2000-1809 davasında, idari hakem heyeti, amaçlanan kullanımın başkasının haklarını kasten ihlal ettiği durumlarda hüsnüniyete uygun kullanıma yer olmadığı sonucuna varmıştır. Söz konusu karar, bu dava için de aynen geçerlidir.

Research In Motion Limited v. Dustin Picov, WIPO Dava No. D2001-0492 davasında görüldüğü üzere, bir alan adı açık ve net olarak bir şikayet edenle bağlantılı olduğunda, bu alan adının şikayet eden ile bağlantılı olmayan biri tarafından kullanılması “fırsatçı kötü niyet” anlamına gelmektedir. Ayrıca bkz. Paule Ka v. Paula Korenek, WIPO Dava No. D2003-0453.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının aktif olmadığını göz önünde bulundurmuştur. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 kararında da belirtildiği üzere, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin veriler ve yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, ihtilaflı alan adının şu an aktif olmaması kötü niyetin varlığı sonucuna ulaşılmasını engellemez.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in savunmasında yer alan tüm argümanları değerlendirmiş olup, verilecek olan karar için, hukuki açıdan önem arz eden bir nitelik taşımadığı kanaatine varmıştır.

Sonuç olarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Buna göre İdari Hakem, Politika’nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem Heyeti, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <ziraatfaktoring.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Dilek Üstün Ekdial
İdari Hakem
Tarih: 26 Ağustos 2017