About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Meguiar’s Inc. v. Ahmet Örsçelik, Izz Medya Teknoloji Grafik Ajans Matbaacılık Yayıncılık Pazarlama Ve Danışmanlık Hizmetleri

Dava No. D2017-1287

1. Taraflar

Şikayet Eden, Gün & Partners, Türkiye tarafından temsil edilen, Irvine, California, Amerika Birleşik Devletleri’nde (“ABD”) yerleşik, Meguiar’s Inc.’dir.

Şikayet Edilen, Sivas, Türkiye’de yerleşik Ahmet Örsçelik, İzz Medya Teknoloji Grafik Ajans Matbaacılık Yayıncılık Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <meguiarsturkiye.com>, FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 4 Temmuz 2017 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 4 Temmuz 2017 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 5 Temmuz 2017 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez’in gönderdiği Şikayette Eksiklik Bildirimi doğrultusunda, Şikayet Eden, 11 Temmuz 2017 tarihinde değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 14 Temmuz 2017’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 3 Ağustos 2017 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 4 Ağustos 2017 tarihinde Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur. Buna karşın, Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e, 15 Ağustos ve 16 Ağustos 2017 tarihlerinde iki e-posta gönderilmiştir.

Merkez, 9 Ağustos 2017 tarihinde İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Irvine, California, ABD’de yerleşik, özellikle deniz, hava ve kara taşıtlarının yüzey bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası ölçekte çalışan bir firmadır.

Şikayet Eden, MEGUIAR’S ibaresini farklı kelime ve şekil markaları olarak Dünya çapında ve Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde yıllar önce tescil ettirmiştir. Dosyadaki bilgilere göre, Türkiye’de MEGUIAR’S markası, ilk olarak 9 Eylül 2004 tarihinde TÜRKPATENT tarafından tescil edilmiştir. Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 9 Mayıs 2017 tarihli karar ile, MEGUIAR’S markasının tanınmış marka olduğu tespit edilmiştir (Şikayet’in Ekleri, Ek 9).

Şikayet Eden, dosyadaki bilgilere göre, ayrıca markasını içeren <meguiars.com.tr> alan adını, 1995 yılında tescil ettirmiştir ve o zamandan beri kullanmaktadır.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını, 7 Kasım 2016 tarihinde tescil ettirmiştir.

İdari Hakem, 10 Ağustos 2017 tarihinde ihtilaflı alan adını ziyaret ettiğinde, bağlı olan web sitesinde, MEGUIAR’S markası altında araba bakım ürünleri pazarlandığını tespit etimiştir. Web sitesinin giriş sayfasında ayrıca MEGUIAR’S logosunun göze çarpan bir şekilde kullanıldığı görülmüştür.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, kendi MEGUIAR’S markasını tümüyle barındırdığı ve söz konusu markaya yalnızca “türkiye” ibaresinin eklenmiş olduğu kanaatindedir. Şikayet Eden’in görüşüne göre, eklenmiş olan “türkiye” ibaresi, markalı ürünlerin nereden satın alınabileceğine işaret edip, ayırt edici niteliği haiz değildir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait olan markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları ihtilaflı alan adına bağlı olan web sitesinde pazarlanan taklit veya yasal olmayan mallarla yanıltmaya gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet hakkında bir cevap sunmamıştır.

Şikayet Edilen, 15 Ağustos ve 16 Ağustos 2017 tarihli e-postalarında, ihtilaflı alan adının sahibinin, Şikayet Eden’in “bayisi” olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca, web sitenin içeriğinin sadece “demo halinde” oluduğunu iddia etmiştir. Şikayet Edilen, iddiaları ile herhangi bir delil sunmamıştır.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve ilgili Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Edilen cevap vermediği takdirde ve Şikayet Eden’in iddialarına itiraz etmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Öncelikle, Şikayet Eden, MEGUIAR’S markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere farklı ülkelerde MEGUIAR’S markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in tanınmış marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem’in görüşüne göre, ihtilaflı alan adına, MEGUIAR’S markasına ilave olarak “türkiye” ibaresinin eklenmesi, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in MEGUIAR’S markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğini ortadan kaldırmaz. Tam tersi, eklenmiş olan “türkiye” ibaresi, İdari Hakem’in kanaatine göre, ihtilaflı alan adınıa bağlı web sitesinin, Şikayet Eden’in Türkiye’deki resmi web sitesi olduğuna dair iltibas tehlikesini arttırmaktadır.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan; Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır.

Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e MEGUIAR’S markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koymamıştır. İdari Hakem, 15 Ağustos ve 16 Ağustos 2017 tarihili e-postalarda iddia edilenlerin inandırıcı olmadığı kanaatine varmıştır. Ayrıca, İdari Hakem, iddialar doğru olmuş olsa bile, Şikayet Eden’in rızası olmadığı sürece, iddia edilen hususların, Şikayet Edilen’e ihtilafilı alan adını doğrudan tescil ettirme ve kullanma hakkını sağlamadığı görüşündedir. Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu kanıtlayamamasından dolayı; İdari Hakem, Şikayet Eden’in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartlarının yerine getirilmiş olduğu sonucuna varıp, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden’in MEGUIAR’S markasının, özellkikle araba bakım ürünleri alanında dünyadaki tanınmışlık düzeyi ve Türkiye’yi de kapsayan yaygın bilinirliği nedeniyle; İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde, MEGUIAR’S markasının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun, Şikayet Edilen’in tescil sırasındaki kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, İdari Hakem, ihtilaflı alan adına bağlı olan web sitesinde MEGUIAR’S markasının yanıltıcı kullanım şeklini dikkate alarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının kullanımı ile haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret ettiği kanaatine varmıştır. İdari Hakem, Şikayet Edilen’in 15 Ağustos ve 16 Ağustos 2017 tarihili e-postalarında iddia edilenlerin inandırıcı olmadığnı tekrar vurgulamaktadır.

Sonuçta, İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm iddia ve hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <meguiarsturkiye.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 23 Ağustos 2017