WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ v. Halil İbrahim Başkaya

Dava No. D2015-1409

1. Taraflar

Şikayet Eden, Karabük, Türkiye'de yerleşik, Erdem Kaya Partners, Türkiye tarafından temsil edilen, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Şikayet Edilen, Karabük, Türkiye'de yerleşik Halil İbrahim Başkaya'dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <kardemir.org> FBS Inc ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 10 Ağustos 2015 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 10 Ağustos 2015 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 11 Ağustos 2015 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu berlirtmiştir.

Merkez, Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde Şikayet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci 21 Ağustos 2015'de başlamıştır. Kurallar'in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 10 Eylül 2015 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez'e resmi Cevap 3 Eylül 2015 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 21 Eylül 2015 tarihinde tek üyeli İdari Hakem olarak Dilek Ustun Ekdial'ı atamıştır. İdari Hakem Heyeti, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar'in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden 1937 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası ve uzun mamülde cevhere dayalı üretim yapan tek kuruluşudur. 1995 yılına kadar bir kamu kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmüş bunun akabinde 30 Mart 1995 tarihinde özelleştirilmiş ve "Kardemir" adını almıştır.

"Kardemir" ibaresi aynı zamanda Şikayet Eden'in ticaret ünvanıdır.

Şikayet Eden, KARDEMİR markasını ilk defa Türkiye'de 1937 yılında kullanmış ve markaya ilişkin ilk tescili de Türk Patent Enstitüsü nezdinde 1996 yılında almıştır. KARDEMİR markası aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü nezdinde tanınmış marka olarak kabul edilmiştir.

İhtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından 31 Temmuz 2011 tarihinde kayıt ettirilmiştir. <kardemir.org> alan adı altındaki web sitesinde, web sitenin yapım aşamasında olduğundan ve iletişim bilgilerinden başka bir içerik yayınlanmamakta ve iletişim bilgileri için ise "www.halilbaskaya.com" sitesine yönlendirmektedir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adı, Şikayet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir;

(ii) Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır; ve

(iii) İhtilaflı alan adı, kötü niyetli bir şekilde tescil edilmiş ve kullanılmaktadır.

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu;

Şikayet Eden, Şikayet Eden'in KARDEMİR ticaret ve hizmet marka tescilleri ile ihtilaflı alan adının bu markaların aynısını ya da fazlasıyla benzerini içermesi nedeniyle karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia etmektedir.

(ii) Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in, kendisinden herhangi bir lisans almadığını ve Şikayet Eden'e ait olan "Kardemir" ibaresini içeren ticaret ve hizmet markalarını kullanmak üzere Şikayet Eden'in yetkisi ya da iznine de sahip olmaması nedeniyle Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını savunmaktadır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı altında; Politika, madde 4(c)(i) uyarınca iyi niyetli mal ve hizmet sunduğunu iddia edemeyeceğini belirtmektedir.

Bunun dışında, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in KARDEMİR markasının itibarının, tanınmışlığının ve Şikayet Eden'in ticaret ve hizmet markalarının farkında olduğunu ileri sürmektedir.

(iii) Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adları aracılığıyla, Şikayet Edilen'in bilinçli olarak, Şikayet Edenin ihtilaflı alan adlarını ticari kazanç elde etmek maksadıyla ve Şikayet Eden'in markalarıyla iltibas yaratmak suretiyle internet kullanıcılarını kendi internet sitesine yönlendirmeye çalıştığını iddia etmektedir.

Şikayet Eden bu iddialarına ek olarak Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'in markasıyla ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla kayıt ettirdiğini ileri sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden'in iddiasına göre Şikayet Edilen açık bir şekilde ihtilaflı alan adlarını geçerli bir bedel karşılığında satmak için kaydettirmiştir.

Yine Şikayet Eden'e göre, Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiği sırada Şikayet Eden'in KARDEMİR ibaresi üzerinde marka hakkına sahip olduğunun bilincindedir. KARDEMİR tanınmış bir şirket ve markadır. Şikayet Edilen Türk'tür, Türkiye'de ve hatta KARDEMİR'in kurulduğu yıl olan 1937 yılından beri faaliyette bulunduğu, fabrikasının ayrı bir adres olarak anıldığı şehirde, Karabük'te ikamet etmektedir. Bu nedenle Şikayet Edilenin KARDEMİR markalarından haberdar olmaması mümkün değildir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in iddialarını kabul etmemiş ve aşağıdaki şekilde cevap vermiştir. Buna göre;

-Şikayet Edilen'e ait uyuşmazlık konusu alan adı <kardemir.org>'un kötü niyetle tescil edilip kullanıldığına ilişkin bir delil ortaya konamamıştır.

-Şikayet Edilen' in Türk olması ve Türkiye Karabük'te yaşaması nedeniyle Şikayet Eden şirketi ve markasını tanımış olduğu iddiasının kötü niyet olarak değerlendirilemeyeceğini ileri sürmüştür.

-Şikayet Eden' in 1998 yılında <kardemir.com> alan adını tescil ettirirken, <kardemir.org> alan adını da tescil ettirebileceğini, fakat ettirmediğini, ayrıca kendisine yöneltilen iddiaların <kardemir.net> alan adı için ilgili alan adının sahibine yöneltilmediğini belirtmiştir.

-Yine Şikayet Edilen uyuşmazlık konusu alan adını tescil etmekte Şikayet Eden'in Şikayet'inde iddia ettiği gibi bir kar amacı güdülmediği, bu alan adının Karabük ili ile demir çelik sektörünün birleşiminden yola çıkılarak Karabük ilinin tanıtımını, sanayisini, gelişme düzeyini, gelişmeye esas olan öz varlıklarını tanıtma amacı güdüldüğünü ifade etmiştir. Şikayet Edilen "Kardemir" kelimesinin "kar" ve "demir" kelimelerinden oluştuğunu iddia etmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar, 15(a) maddesine göre İdari Hakem Heyetinin Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Politikanın 4(a) maddesi kapsamında Şikayet Eden'in aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilen ihtilaflı alan adı Şikayet Eden'in hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarına aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde benzerdir; ve

(ii) Şikayet Edilen ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir; ve

(iii) İhtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ya da karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikayet Eden'in markası ile ihtilaflı alan adlarını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu vakıada, Şikayet Eden KARDEMİR markaları üzerindeki tescilli marka haklarını kanıtlamıştır.

Şikayet Eden'in sunduğu belgeler kapsamında (aynı zamanda Şikayet Eden'in ticari unvanının esas unsurunu oluşturmakta olan), KARDEMİR markası için öncelikli tescilli haklarının mevcut bulunduğu görülmüştür.

İdari Hakem, ihtilaflı <kardemir.org> alan adının KARDEMİR markasıyla aynı olduğunu düşünmektedir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Elde olan deliller çerçevesinde ve Şikayet Eden'in iddiaları ve Şikayet Edilen'in yanıtları karşısında; Şikayet Edilen'in yaygın olarak "Kardemir" adıyla tanınmaması, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'e lisans verilmiş olmadığı ve Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almadığı açıktır. Ayrıca Şikayet Edilen, "Kardemir" olarak isimlendirilmemekte ve yaygın olarak "Kardemir" olarak bilinmemektedir ve KARDEMİR markalarını içeren herhangi bir markaya sahip değildir. Ayrıca, kötü niyetli tescil ve kullanım kısmında detaylı olarak inceleneceği üzere, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı altında iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunduğuna ilişkin bir kanıt da görülmemiştir.

Bununla birlikte, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını prima facie olarak ortaya koymuştur. Şikayet Edilen vermiş olduğu cevapta bu iddiaları ve kendisine yöneltilen suçlamaları çürütmediği için, İdari Hakem Şikayet Eden'in iddialarının doğru olduğu kanaatine varmıştır. Ayrıca, tanınmış markalarla ilgili diğer uyuşmazlıklarda verilen UDRP kararlarına bakıldığında, örneğin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. v. Tolga Murtezaoğlu, WIPO Dava No. D2008-1589 davasında şikayet eden, Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe tanınan bir hizmet markası olan TURKCELL markasında haklarının olduğunu ifade etmiştir. Davada şikayet edilen ise TURKCELL markasını, şikayet eden ve şikayet edenin ticari faaliyetlerini bildiğini e-posta ile gönderdiği yanıtta kabul etmiştir. Bu delile göre ve şikayet edilenin TURKCELL markası kapsamında herhangi bir tanınırlığı olmadığı gerçeğine dayanarak İdari Hakem şikayet edilenin ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaat sahibi olmadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca bkz. Scania CV AB v. Leif Westlye, WIPO Dava No. D2000-0169.

Benzer bir şekilde, Playboy Enterprises International, Inc. v. Zeynel Demirtaş, WIPO Dava No. D2007-0768 davasında İdari Hakem heyeti aşağıdaki sonuca varmıştır (İdari Hakem tarafından tercüme edilmiştir):

Şikayet Edilenin ünlü PLAYBOY adını bir alan adı içinde kullanması şikayet edene ait ticari markanın ihlali anlamına gelmektedir çünkü PLAYBOY ticari markası sahip olduğu şöhret nedeniyle geniş bir kapsamda koruma altındadır. Daha önceki UDRP idari heyetlerince verilen kararlara bakıldığında şikayet edenin ticari markasının ihlal edilerek kullanılması şikayet edilen açısından meşru menfaat veya hak doğuramaz. Bkz., The Chase Manhattan Corp. v. Whitely, WIPO Dava No. D2000-0346. Chanel, Inc. - Cologne Zone, WIPO Dava No. D2000-1809 davasında İdari Hakem heyeti, amaçlanan kullanımın başkasının haklarını kasten ihlal ettiği durumlarda hüsnüniyete uygun kullanıma yer olmadığı sonucuna varmıştır. Söz konusu karar bu dava için de aynen geçerlidir. Şikayet Edilenin Şikayetçiye ait ticari marka haklarını ihlal etme ve PLAYBOY adının ününden yararlanma amacı taşıdığı açık ve nettir.

Buna göre, Politika'nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri karşılanmış olup, İdari Hakem sonuç olarak Politika'nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Kötü niyetli tescil açısından, Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in yüksek bilinirlik düzeyine sahip olan markasından büyük ihtimalle haberdardır. Dolayısıyla, İdari Hakem yüksek bilinirliğe sahip bir marka ile aynı veya karışıklığa yol açacak şekilde benzer bir alan adının tescil ettirilmesinin ve herhangi bir meşru menfaat bulunmaksızın tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatindedir.

İdari Hakem, kayıtlardaki olgu ve gerçeklerden yola çıkarak Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken Şikayet Eden'in markasını bildiği ve bunu göz önünde bulundurduğunun kaçınılmaz olarak ortada olduğunu düşünmektedir. Genel olarak bkz. Ticketmaster Corporation v. Spider Web Design, Inc., WIPO Dava No. D2000-1551.

Kötü niyetli kullanım açısından ise, Şikayet Edilen, <kardemir.org> alan adı altındaki web sitesinde, web sitenin yapım aşamasında olduğundan ve iletişim bilgilerinden başka bir içerik yayınlamamakta ve iletişim bilgileri için ise "www.halilbaskaya.com" sitesine yönlendirmektedir.

İdari Hakem, ayrıca, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını Karabük ilinin tanıtımını, sanayisini, gelişme düzeyini, gelişmeye esas olan öz varlıklarını tanıtma amacıyla geçmiş kullanımı iddiasını ve potansiyel gelecek kullanımı iddialarını dikkate almıştır.

Research In Motion Limited v. Dustin Picov, WIPO Dava No. D2001-0492 davasında görüldüğü üzere, bir alan adı açık ve net olarak bir şikayet edenle bağlantılı olduğunda, bu alan adının şikayet eden ile bağlantılı olmayan biri tarafından kullanılması "fırsatçı kötü niyet" anlamına gelmektedir. Ayrıca bkz. Paule Ka v. Paula Korenek, WIPO Dava No. D2003-0453.

İdari Hakem, Şikayet Eden'in ihtilaflı alan adının yönlendirildiğine ve ticari kazanç elde etme amacıyla kullanıldığına dair iddiasını değerlendirmiş, ancak ihtilaflı alan adının yapım aşamasında olduğunu göz önünde bulundurmuştur. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 kararında da belirtildiği üzere ve yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, ihtilaflı alan adının şu an aktif olmaması kötü niyetin varlığı sonucuna ulaşılmasını engellemez.

Ayrıca, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in "Kardemir" kelimesinin "kar" ve "demir" kelimelerinden oluştuğuna dair iddiasını değerlendirmiştir. İdari Hakem, bu iddianın tanınmış bir marka ile aynı olan bir alan adının Karabük şehrinin tanıtımı amacıyla potansiyel kullanımını meşru gösterecek nitelikte olmadığı kanaatindedir.

Sonuç olarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Buna göre İdari Hakem, Politika'nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15'inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <kardemir.org> alan adının Şikayet Eden'e devredilmesine karar vermiştir.

Dilek Ustun Ekdial
İdari Hakem
Tarih: 6 Ekim 2015