WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. v. Erdemir Ereğli Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Dava No. D2015-1109

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul, Türkiye’de yerleşik, Gün + Partners, Türkiye tarafından temsil edilen, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’dir.

Şikayet Edilen, Zonguldak, Türkiye’de yerleşik Erdemir Ereğli Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <erdemir.com>, Moniker Online Services, LLC (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 25 Haziran 2015 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 30 Haziran 2015 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 1 Temmuz 2015 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu berlirtmiştir.

Merkez taraflara 2 Temmuz 2015 tarihinde prosedürün dili konusunda İngilizce ve Türkçe olarak bildirimde bulunmuştur. Şikayet Eden 3 Temmuz 2015 tarihinde işlemlerin Türkçe dilinde yürütülmesini talep etmiştir. 10 Temmuz 2015 tarihinde Merkez Şikayet eksiklik bildiriminde bulunmuştur. Aynı tarihte Şikayet Eden dilekçesinde değişiklik bildiriminde bulunmuştur.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde Türkçe ve İngilizce olarak, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 14 Temmuz 2015’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 3 Ağustos 2015 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap 2 Ağustos 2015 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 8 Eylül 2015 tarihinde üç üyeli İdari Hakem Heyeti olarak Dilek Ustun Ekdial, Gökhan Gökçe ve Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem Heyeti, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Türkiye’de yerleşik, demir çelik alanında faaliyet gösteren ve ulusal ve uluslararası ölçekte çalışan bir firmadır.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden, ERDEMİR ibaresini farklı kelime ve şekil markaları olarak Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil ettirmiştir. 4. ve 6. sınıfların dahil olduğu ilk ERDEMİR marka başvurusu Şikayet Eden tarafından 21 Nisan 1992 yılında yapılmıştır ve söz konusu marka 20 Ağustos 1992’de tescil edilmiştir.

Ayrıca, Şikayet Eden dosyadaki bilgilere göre, markasını içeren <erdemir.com.tr> alan adını 5 Ocak 1997’de tescil ettirmiştir ve o tarihten beri kullanmaktadır.

İhtilaflı alan adı <erdemir.com> ilk kez 8 Ağustos 2001 yılında tescil edilmiştir. Dosyadaki bilgilere göre, ihtilaflı adan adı 25 Mayıs 2014 yılında sözleşme ile Şikayet Edilen’e devredilmiştir.

Şikayet Edilen, Zonguldak’ta yerleşik bir firma olarak 1996 yılından beri “Erdemir Ereğli Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.” unvanı altında muhtelif sigorta hizmetleri sunmaktadır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen aleyhine aynı ihtilaflı alan adına ilişkin 6 Ağustos 2014 tarihinde Merkez’e bir şikayet sunmuştur. İlgili Şikayet, 8 Ekim 2014 tarihli ve WIPO D2014-1337 sayılı kararla reddedilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, WIPO Case No. D2014-1337 sayılı kararın ardından Şikayet Edilen’in kötü niyetli olduğunu ispatlayan yeni delil ortaya çıkmış olduğunu düşünmektedir ve bu durumun yeniden prosedür başlatmak için haklı bir gerekçe olduğunu savunmaktadır.

Şikayet Eden, söz konusu yeni delili, 22 Ekim 2014 tarihli kendisine gönderilmiş bir e-posta’da yapılmış olan 100.000,00 ABD Doları tutarındaki satış teklifi olarak göstermektedir.

Buna göre, Şikayet Eden, WIPO Case No. D2014-1337 sayılı davada kendisi tarafından öne sürülmüş olan iddiaların artık yeterince ispatlanmış olduğunu düşünmektedir. Şikayet Eden, özet olarak, ihtilaflı alan adının hak sahibi olduğu ERDEMİR markasıyla aynı olduğunu, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ve Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiğini ve kullandığını iddia etmektedir. Ayrıca, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının önceki sahipleri olan El-sis Elektronik Sistem Teknolojileri Ltd. Şti. ve Cağlar Temiz ile fiilen ilişkili olduğunu iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, davanın reddedilmesini istemektedir.

Şikayet Edilen, Şikayet Eden tarafından yeni delil olarak sunulmuş olan 22 Ekim 2014 tarihli e-postanın, Şikayet Edilen tarafından gönderilmemiş olduğunu savunmaktadır. Gerçek bir e-posta olsa bile, gönderen şahsın böyle bir teklifte bulunmak için her hangi bir yetkisi olmamış olduğunu vurgulamaktadır.

Sonuç itibarıyla Şikayet Edilen, WIPO Case No. D2014-1337 sayılı davada kendisini savunmuş olduğu gibi, bu idari işlem sürecinde de kullanım hakkı olduğunu ve kötü niyetli olmadığını iddia etmektedir. Şikayet Edilen adı geçen El-sis Elektronik Sistem Teknolojileri Ltd. Şti. firması ve yetkilisi Cağlar Temiz ile ticari bir ilişkisi olduğunu, tescil, barındırma ve teknik hizmetler satın aldığını belirtmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan Tescil Anlaşmasının İngilizce olmasına rağmen, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in idari işlemlerin Türkçe sürdürülmesi talebine itirazda bulunmamış ve cevabını Türkçe dilinde hazırlamıştır. Böylece, Şikayet Edilen’in idari işlemin dilini Türkçe olarak kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, İdari Hakem Heyeti idari işlemlerde kullanılacak dilin Türkçe olmasına karar vermiştir.

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem Heyeti kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile ilgili yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markalarıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

İdari Hakem Heyeti, aynı taraflar arasında ve aynı ihtilaflı alan adı hakkında 8 Ekim 2014 tarihli WIPO Case No. D2014-1337 sayılı kararı dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

WIPO Case No. D2014-1337 sayılı kararda da belirlenmiş olduğu gibi, İdari Hakem Heyeti, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in ERDEMİR markasıyla aynı olduğu kanaatindedir.

Bu nedenle, İdari Hakem Heyeti, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kararına varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem Heyeti, WIPO Case No. D2014-1337 sayılı karardaki hakem tarafından yapılmış olan değerlendirmeyi prensip olarak teyit etmektedir.

Şikayet Edilen, 1996 yılından beri “Erdemir Ereğli Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.” unvanı altında sigorta alanında hizmet sunduğunu yeterince ispatlamıştır. Nitekim ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen’in ticaret unvanın ana unsurundan oluşmaktadır.

İdari Hakem Heyeti’nin görüşüne göre Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in yaklaşık yirmi yıldan beri Erdemir ibaresini ticaret unvanın parçası olarak kullanmasına rağmen, ihtilaflı alan adı kapsamında meşru hakkı olmadığını yeterince gösterememiş ve kanıtlayamamıştır.

Öte yandan, yeni delil olarak sunulmuş e-posta da – gerçekten Şikayet Edilen’in rızasıyla gönderilmiş olsa bile – ilk dosyaya göre kullanım hakkı ile ilgili durumu esaslı düzeyde değiştirmez. İdari Hakem Heyeti’nin kanaatine göre, satış teklifi yapılmış olsa bile, bu durum kullanım hakkını ortadan kaldırmamakta, ancak Politika madde 4(a)(iii)’de öngörülen üçüncü şartı kapsamında tartışılabilir bir vakıa teşkil etmektedir. İdari Hakem Heyeti, bununla birlikte, Şikayet Edilen’in gerçekten kullanım hakkı olup olmadığı hususunun mahkeme tarafından kapsamlı bir yargılama neticesinde hüküm verilebilecek bir vakıa olduğu kanaatindedir. Zira İdari Hakem Heyeti’nin görüşüne göre, gerçek hak sahipliği konusunda hukuki açıdan sağlıklı bir karara, dosyadaki bilgiler çerçevesinde ulaşmak mümkün değildir, hakların yarışması da dahil olmak üzere ilgili hukuki müesseseler üzerinden ve özellikle de deliller üzerinde ayrıntılı inceleme yapmak suretiyle ulaşılması mümkün olacaktır. Ayrıca, Şikayet Edilen ile alan adının önceki sahibi olduğu iddia edilen kişi/kurum arasındaki ilişki açısından, dosyada mevcut bulunan sınırlı bilgiler İdari Hakem Heyeti’ni farklı bir sonuca ulaştırmamaktadır.

Bu sebeplerle İdari Hakem Heyeti, böyle bir incelemenin yetkili ve görevli mahkeme tarafından gerçekleştirilebileceği kanaatindedir.

Dolayısıyla, İdari Hakem Heyeti, dosyadaki bilgiler itibarıyla, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartların yerine getirilmemiş olduğu sonucuna vararak Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden’in aleyhine karar vermiştir.

Şikayet Eden’in uyuşmazlık hakkında yeni bir delil ortaya cıktığı düşüncesi ile yeni bir idari işlem süreci başlatmasındaki iyiniyeti göz önünde bulundurularak, İdari Hakem Heyeti alan adını tersine ele geçirme teşebbüsü (Reverse Domain Name Hijacking) kararı vermemektedir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden Politika madde 4(a)(ii)’de öngörülen ikinci şartı yerine getirmediği için, İdari Hakem Heyeti, Politika madde 4(a)(iii)’de öngörülen üçüncü şartın yerine getirilmesi hakkında değerlendirmede bulunması gerekmediği kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde İdari Hakem Heyeti, Şikayet’in reddine karar vermiştir.

Kaya Köklü
Baş İdari Hakem

Dilek Üstün Ekdial
İdari Hakem

Gökhan Gökçe
İdari Hakem
Tarih: 28 Eylül 2015