WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Ereğli Demir ve Çelik FabrikalarI A.Ş. v. Erdemir Ereğli Sigorta ve Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ.

Dava No. D2014-1337

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye'de yerleşik, Ofo Ventura1 tarafından temsil edilen, Ereğli Demir ve Çelik FabrikalarI A.Ş.'dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye'de yerleşik, Net Koruma Danışmanlık Hizmetleri tarafından temsil edilen, Erdemir Ereğli Sigorta ve Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ.'dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <erdemir.com> Moniker Online Services, LLC ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 6 Ağustos 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 7 Ağustos 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 13 Ağustos 2014 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet'te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen'in iletişim bilgileri ayni olduğunu berlirtmiştir.

Merkez taraflara 19 Ağustos 2014 tarihinde prosedürün dili konusunda İngilizce ve Türkçe olarak bildirimde bulunmuştur. Şikâyet Eden 20 Ağustos 2014 tarihinde idari işlemin Türkçe yürütülmesini talep etmiştir. 23 Ağustos 2014 tarihinde Şikâyet Edilen, Şikayet Eden'in idari işlemin Türkçe yürütülmesine dair talebine itiraz etmiştir.

Merkez, Şikâyet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen'e usulüne uygun şekilde Şikâyet'i İngilizce ve Türkçe bildirmiştir ve idari işlem süreci 26 Ağustos 2014'de başlamıştır. Kurallar'in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 15 Eylül 2014 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafindan Merkez'e resmi Cevap 15 Eylül 2014 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 24 Eylül 2014 tarihinde tek Hakem olarak Uğur Yalçiner'i atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar'in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

1. Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının, üzerinde hak sahibi olduğunu, ERDEMİR markaları ve adına tescilli <erdemir.com.tr> ile aynı olduğunu beyan etmiştir.

2. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adını elinde bulundurmaya yönelik olarak hiçbir hakkı ya da haklı menfaati bulunmamasının yanında ayrıca, ihtilaflı alan adının kötü niyetli tescil edildiğini ve kullanıldığını ileri sürmüş, bu sebeplerle ihtilaflı alan adının kendilerine transferini talep etmiştir.

3. Şikâyet Edilen Cevap süresi içerisinde cevap vererek; ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden'in markalarının aynı olmadığı, ihtilaflı alan adı üzerinde ticaret unvanın yıllardır kullanımından kaynaklanan meşru hakkının bulunduğu ve ihtilaflı alan adını kötü niyetli tescil ettirdiği veya kullandığı iddiasının kabulünün mümkün olmadığını belirtmiştir.

4. İhtilaflı alan adı ilk kez 8 Ağustos 2001 tarihinde kayıt edilmiştir.

5. Şikayet Eden, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından birisi olup Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticisi olduğunu belirtmektedir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden'e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir.

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu.

Şikayet Eden, Türk Patent Enstitüsu ("TPE") nezdinde adına tescilli birkaç "erdemir" ibaresini içeren markalar'a sahip olduğunu göstermiştir: Bunlardan biri 2006 34191 no'lu ve 7 Ocak 2004 tarihinde tescil edilmiş ERDEMİR marksasıdır (Ek 2).

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, üzerinde hak sahibi olduğu yukarıda belirtilen markalar ile aynı olduğunu iddia etmektedir.

(ii) Şikâyet Edilen'in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı.

Şikâyet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir yasal ve meşru bir hakkı bulunmadığını belirtmiştir.

(iii) Şikâyet Edilen'in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı.

Şikayet Eden, "www.archive.org" web sitesinden yapılan araştırmada "www.erdemir.com" sitesinin 23 Temmuz 2004 tarihinde Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in şöhret sahibi olduğu demir-çelik işiyle bir alakası varmış izlenimi yaratmak amacıyla giriş sayfasının üst kısmına demir çelikle alakalı görseller koyduğu ve bu durumun tüketici nezdinde iltibasa neden olduğunu belirtmiştir.

Şikayet Eden, 9 Aralık 2012 tarihinde ise siteye girildiğinde ihtilaflı alan adının satılık olduğuna dair bir ibare görüldüğünü, 2 Haziran 2013 ve 8 Şubat 2014 tarihinde ilanın devam ettiğini, Şikayet Edilen'in kar elde etmek amacıyla tanınmış ERDEMİR markaları ile iltibas oluşturmaya çalıştığını iddia etmiştir.

Yukarıda açıklananlara uygun olarak Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını kullanarak, Şikayet Eden'in ERDEMİR markasını kaynak, sponsor, bağlantı gibi göstererek, kasti olarak, internet kullanıcılarını kendisine çekmeye ve bu yolla ticari fayda elde etme amacını güttüğünü savunmaktadır.

Bu sebeplerle de, Şikâyet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak tescil ettirdiğini ve kullandığını belirterek ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in iddialarına süresi içerisinde yanıt vermiş ve Hakem'in Şikayet Eden'in iddialarını kabul etmemesini talep etmiştir.

Şikayet Eden'in ERDEMİR ibareli markalarını 2004-2007 yılları arasında tescil ettirdiğini, Şikayet Edilen'in ise 6 Mart 1996 tarihinden beri "Erdemir Ereğli Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti" ticaret unvanı ile ticaret odasına kayıtlı olduğu, dolayısıyla "erdemir" ibaresi üzerinde çok daha eskiye dayanan hak sahipliğinin bulunduğu iddia edilmektedir.

Şİkayet Edilen, Şikayet Eden'in "erdemir" ibaresini kendi ile özdeşleştiği ve bilinir bir seviyeye ulaştığı iddialarını kabul etmemektedir.

Şikayet Edilen 1996 yılından beri aralıksız olarak ticaret unvanı olarak "erdemir" ibaresini kullandığını dolayısıyla "erdemir" ibaresi üzerinde hakkı ve meşru menfaati bulunduğunu belirtmektedir. Şikayet Eden, Şikayet'e gerekçe markalarını Şikayet Edilen'in ticaret unvanının tescilinden 8 sene sonra tescil ettirmiştir.

Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in "www.archive.org" sitesinde araştırma yaptığını, bu araştırmaları sonucunda Şikayet Edilen'in 2004 tarihinde Şikayet Eden ile alakalıymış izlenimi yaratmak için sitede demir çelik görsellerine yer verdiğini, 2012 tarihinde de alan adının satılığa çıkardığını iddialarını kabul etmemektedir. İhtilaflı alan adı <erdemir.com> Şikayet Edilen tarafından 25 Mayıs 2014 tarihinde bir önceki alan adı sahibinden sözleşme usulü ile satın almıştır. Bir önceki alan adı sahibi tarafından siteye konulan görsellerden Şikayet Edilen'in sorumlu tutulması hukuk kuralları çerçevesinde mümkün değildir. Şikayet Edilen alan adını satın aldığı tarihten beri 1996 yılından faaliyet gösterdiği sigortacılık hizmetlerinde kullanmaktadır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ERDEMİR markasının tanınırlığından yararlanmaya çalıştığı ve ayrıca önceki kullanımlarda alan adını satılığa çıkardığı için kötü niyetli olduğu şekilde iddiaları kabul etmemektedir. Çünkü Şikayet Edilen 25 Mayıs 2014 tarihinde ihtilaflı alan adını satın alarak mevcut web sitesini "www.erdemir.com" alan adına taşımıştır. Şikayet Eden'in iddia ettiği kötü niyetli kullanım ile ilgili görüntülerin Şikayet Edilen ile hiç bir ilgisi olmadığı belirtilmiştir. Şikayet Edilen ayrıca Şikayet Eden'in kötü niyet iddialarını somut deliller ile kanıtlayamadığını belirtmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluştan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizcedir. Ancak Kuralların 11(a) maddesi gereği Hakemin aksini tayin etme hakkı bulunmaktadır. Şikayet Eden'in talebinde de belirttiği üzere ve eklerinde sunduğu deliller incelendiğinde ihtilaflı alan adının Türk uyruklu bir tüzel kişiye ait olması ve ikametgahının Türkiye'de bulunması, ihtilaflı alan adının ve web sayfa içeriğinin Türkçe tasarlanmış olması nedeniyle ihtilaflı alan adı sahibinin Türkçe'ye hakim olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Şikayet Edilen Cevap dilekçesini Türkçe yazmış ve eklerini Türkçe sunmuştur. Dolayısıyla Şikayet Edilen'in idari işlemin dilini Türkçe olarak kabul ettiği anlaşılmıştır. Bütün bu hususlar dikkate alınarak iş bu Türkçe Şikayet ve Şikayet'e verilen Cevap Hakem tarafından kabul edilmiştir.

Dolayısıyla da idari işlemin dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

Şikâyet Eden, Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen'in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını, ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden'dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikâyet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli ERDEMİR markasına sahip olduğunu gösteren yeteri kadar delili Şikâyet dilekçesi ile birlikte Merkez'e ibraz etmiştir. Ayrıca Şikâyet Eden'in <erdemir.com.tr> alan adının da sahibi olduğu Merkez'e sunulan WhoIs kayıt bilgilerinden anlaşılmaktadır.

İhtilaflı alan adında "erdemir" ibaresinin yanında ayırt ediciliği yüksek veya yardımcı unsur niteliğinde herhangi bir ibare yer almamaktadır. İhtilaflı alan adında yer alan "erdemir" ibaresi, Şikayet Eden adına tescilli ERDEMİR markalar ile birebir aynıdır. Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden ile bir bağlantısı olduğu izlenimi yaratma ihtimali olduğu kanaatine varmıştır.

Üstelik, Hakem'in görüşüne göre, ihtilaflı alan adının ".com" uzantısıyla kullanımı, söz konusu ERDEMİR markasıyla iltibas oluşturacak benzerliği ortadan kaldırmaz.

Bu çerçevede Hakem, Politika'nın 4(a)(i) no'lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika'nın söz konusu ilk şartının Şikâyet Eden'in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden, Politika, madde 4(a)'da düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, menfi bir durumu kanıtlamanın Şikâyet Eden için güç olduğu sıklıkla değerlendirilmekte ve Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerindeki hak veya meşru menfaatinin mevcut olmadığı yönünde ortaya karine konabildiği takdirde, ispat yükünün Şikâyet Edilen'e geçtiği kabul edilmektedir.

Politika'nın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) "Şikâyet Edilen'in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli ("bona fide") mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikâyet Edilen'in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikâyet Edilen'in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı".

Hakem, Şikayet Eden'in, Şikayet Edilen'e ERDEMİR markasının marka veya alan adı olarak kullanımı için herhangi bir lisans, izin veya yetki vermediğini ve Şikayet Edilen adına tescilli "erdemir" ibaresini içeren bir marka olmadığını kabul etmektedir. Bununla birlikte Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını içeren bir ticaret unvanın bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır. Şikayet Edilen'in iddia ettiği ve Cevap dilekçesinin ekinde sunduğu delilerden de sabit olduğu üzere Şikeyet Edilen "Ereğli Demir ve Çelik FabrikalarI A.Ş." şeklindeki ticaret unvanını 1996 yılından beri kullanmaktadır. Bkz, NeuStar, Inc. v. Kris Sweldo, WIPO Dava No. D2006-1210.

Dolayısıyla Hakem Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde ticaret unvanının uzun zamandır kullanımına dayalı meşru menfaatinin bulunduğu kanaatine varmıştır.

Bu bağlamda Şikâyet Edilen'in Politika'nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlamış olduğundan, Hakem, Şikâyet Eden'in Politika'nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getiremediği ve sonuç olarak Politika'nın söz konusu ikinci şartının Şikâyet Edilen'in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika'nın 4(a)(iii) no'lu maddesi uyarınca Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının hem kötü niyetle tescil edildiğini ve hem de kullanılmakta olduğunu ispatlamak zorundadır.

Hakem, Şikayet Eden'in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden ile bağlantısı olduğu izlenimi yaratacak şekilde web sayfasında demir çelikle alakalı görsellere yer verildiği iddiasını Dilekçe eklerinde görmektedir. Ancak bu görsellerin web sayfasında kullanılmasının mutlak suretle iltibas tehlikesi doğuracağını söylemek mümkün değildir.

Hakem, sunulan eklerden ve yapılan araştırmadan Şikayet Eden'in 2012 ve 2014 yıllarında ihtilaflı alan adının satılık olduğu iddialarının doğru olduğu kabul etmektedir. Ancak ihtilaflı alan adının satılık olması Şikayet Edilen'in kötü niyetli hareket ettiğini söylemek için yeterli değildir. Ayrıca Şikayet Edilen'in sunduğu delillerden anlaşıldığı üzere Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını 25 Mayıs 2014 tarihinde devralmıştır. Devir tarihi sonrasında ise ihtilaflı alan adının satışa çıkmadığı veya iltibas yaratacak bir kullanımının bulunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla ihtilaflı alan adının bu tarihten önceki kullanımları yani iltibas yaratacak görsellerin kullanılması ya da ihtilaflı alan adının satışa sunulması Şikayet Edilen'i bağlamamaktadır. Hakem, Şikayet Eden'in devir tarihi olan 25 Mayıs 2014 tarihinden sonra kötü niyetli bir kullanımı olduğuna dair delile rastlanmamıştır.

Şikayet Edilen tarafından kötü niyetli tescil ve kullanımın gerçekleştirildiğinin ispatlanması yükü Şikayet Eden üzerindedir. Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm iddia, cevap ve delilleri değerlendirdikten sonra, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiğine ve kullanmakta olduğuna ikna olmamıştır.

Bu çerçevede Hakem, Politika'nın üçüncü şartı konusunda Şikayet Edilen lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde Hakem, Şikâyet'in reddine karar vermiştir.

Uğur Yalçiner
Tek İdari Hakem
Tarih: 8 Ekim 2014


1 9 Ekim 2014 tarihinde Merkez, Ofo Ventura avukatlık bürosunun Şikayet Eden`in yeni hükuk danışmanı olduğu ile ilgili belirtilmiştir.