WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Mitasan Büro Makineleri İthalat Ticaret Sanayi A.Ş. v. Ali Atug, aliatug

Dava No. D2012-1134

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Istanbul Patent & Trademark Consultancy Ltd. tarafından temsil edilen, Mitasan Büro Makineleri İthalat Ticaret Sanayi A.Ş.’dır.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Ali Atug, aliatug’dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <mitasan.com> ve <mitasan.net> Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 1 Hazıran 2012 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 1 Hazıran 2012 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş şirketine tescil teyidi talebini göndermiştir. 5 Hazıran 2012 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri aynı olduğunu berlirtmiştir.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 7 Hazıran 2012’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 27 Hazıran 2012 olarak belirlenmiştir. 6 ve 7 Hazıran 2012 tarihinde, Merkez Şikâyet Edilen’den resmi Cevap olmayan üç e-posta almıştır. 27 ve 28 Hazıran 2012 tarihinde Şikâyet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap sunulmuştur. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap’ın alındığını 29 Hazıran 2012 tarihinde taraflara bildirmiştir.

Merkez, 6 Temmuz 2012 tarihinde tek Hakem olarak Selma Ünlü’yü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

6 ve 9 Temmuz 2012 günlerinde Şikayet Eden verilen cevaba karşılık olarak ek belge ve bilgiler sunmuş ve bu belge ve bilgilere karşı Şikayet Edilen 10 Temmuz 2012 günü ek bir dilekçe sunmuştur.

4. Vakıalar

1 Şikayet Eden Hitachi, Selex, Triump Adler, Alcatel gibi firmaların ditribütörlüğünü yapmış olup 2003 yılından itibaren SHARP Electronics Gmbh ve SHARP Corporation’un Türkiye’de tek yetkili servisi olmuştur.

2 Şikayet Edenin bu kapsamda Türkiyede 75’i aşkın bayisi bulunmaktadır.

3 Şikayet Eden Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) nezdinde 94/012972 sayılı, 7 Aralık 1994 tarihli 9 sınıfta tescilli MİTASAN ve 2002/30570 sayılı, 27 Kasım 2012 tarihli 9 ve 16 sınıflarda tescilli MİTASAN markalarının sahibidir.

4 Şikayet Eden 28 Şubat 2000 tarihinden itibaren <mitasan.com.tr> alan adının sahibidir.

5 “Mitasan” aynı zamanda Şikayet Edenin ticaret ünvanıdır.

6 Şikayet Edilen MİTASAN.COM ONLINE ALIŞVERİŞ ibaresi için marka başvurusunda bulunulmuş ancak bu başvuru Şikayet Eden’in itirazı üzerine reddedilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adları, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir, ve;

(ii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır, ve;

(iii) İhtilaflı alan adları, kötü niyetli bir şekilde tescil edilmiş ve kullanılmaktadırlar.

(i) Ayniyet Yahut Karıştırılma İhtimali Yaratacak Şekilde Benzerlik

Şikayet Eden itiraza konu alan adlarının kendisine ait MİTASAN markaları ile birebir aynı olduğunu, alan adlarının değerlendirilmesinde “.com” gibi alan adlarının dikkate alınmaması gerektiğini belirtmiştir.

Bunun yanında Şikayet Eden, MİTASAN markasının özellikle fotokopi makinesi, faks cihazları, projeksiyon aletleri vb. büro malzemeleri üzerinde kullandığını ve bu nedenle ortalama bir internet kullanıcısının ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’e ait, Şikayet Eden tarafından yönlendirilen ya da bir şekilde Şikayet Eden ile bağlantılı bir web stesine yönlendirildiğini düşündüğünü iddia etmektedir.

(ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in “Mitasan” ibaresi üzerinde tescilli hakkı bulunmamasından ötürü, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve Şikâyet Edilenin, Şikâyet Eden’in bir lisansiyesi olmadığını ve Şikâyet Eden’e ait olan MİTASAN markasını kullanmak üzere Şikâyet Eden’in yetkisi ya da iznine de sahip olmadığını savunmaktadır. Aynı zamanda Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in söz konusu marka ile ilişkili bir bilinirliğinin bulunmadığını iddia etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in Türkiye’de ikamet ettiğini ve ilgili markanın ününden ve tanınmışlığından tamamen haberdar olduğunu iddia etmektedir.

Bunun da ötesinde Şikayet Eden ihtilaflı alan adlarını kullanan ve alan adı sahibi Ali Altuğ’un ortağı bulunduğu “ADA BÜRO MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ”nin kurucu ortağı olduğunu; bu firmanın bir diğer ortağı olan Erkan Kanbur’un eski bir Mitasan çalışanı olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden bu noktada The Canadian Education Centre (CEC) Network, CEC Turkey-Kanada Egitim Merkezi v. Ismail Ince / Savas Dost,

WIPO Dava No. D2009-0698 kararına atıfta bulunarak, eski bir çalışanın MİTASAN markasından haberdar olmamasının münkün olmadığını iddia etmektedir.

Ayrıca Şikayet Eden, Şikayet Edilen’nin kötü niyetli olarak MİTASAN.COM ONLINE ALIŞVERİŞ markası için başvuruda bulunduğunu ve ilgili marka başvurusuna kendileri tarafından itiraz edildiğini belirtmiştir.

Bunun yanında Şikayet Eden, bu noktada Six Continent Hotels, Inc. v. The Omnicorp, WIPO Dava No. D2005-1249’a atıfta bulunarak Şikayet Edilen’e ait web sitelerinin Şikayet Eden ile doğrudan rekabet etmek amacı ile kullanıldığını ve böyle bir kullanımın “iyi niyetli kullanım” kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.

Son olarak Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen tarafından tescil edilmiş olması nedeni ile söz konusu alan adlarını kendi üzerine tescil edemediğini belirtmiştir.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in rakip bir firma olarak aynı sektörde faaliyet gösterdiğini ve ihtilaflı alan adları aracılığı ile Şikayet Eden’in uzun süredir distribütörlüğünü yaptığı SHARP markasına rakip ürünleri pazarladığını iddia etmiştir.

Şikayet Eden, bunun yanında Şikayet Edilen’in 2010-2011 yılları arasında SHARP markalı ürünleri de ihtilaflı alan adları altında işlettiği web sitesinde sattığını, kendisine gönderilen ihtarname ile bu markalı ürünlerin satışını durdurarak rakip markalı ürünlerin satışına yöneldiğini iddia etmiştir.

Şikayet Eden bu noktada Kaan Tekstil Etiket Turizm Sanayi Ve Dis Ticaret Ltd.Sti., Sinerji Moda Tasarim A.S. v. Zetkom Yazilim ve Donanim Hiz.Ltd.St, WIPO Dava No. D2007-0835 ve Cleanfilm, Inc. v. Stephen Van Someren, WIPO Dava No. D2003-0937 kararlarına atıfta bulunarak Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in itibarından yararlanmak amacı ile karışıklık yaratmak sureti ile kazanç elde etmeye çalıştığını belirtmiştir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in kendisinin varlığından haberdar olmadığını iddia edemeyeceğini, Şikayet Edilen’in ortağı olan Erkan Kanbur’un Şikayet Eden’in eski bir çalışanı olduğunu iddia etmektedir.

B. Şikâyet Edilen

(i) Ayniyet Yahut Karıştırılma İhtimali Yaratacak Şekilde Benzerlik

Şikayet Edilen, yukarıda belirtilen iddialara yönelik cevaplarını 27 ve 28 Haziran 2012 günü Merkez’e iletmiştir. Söz konusu cevap dilekçesinde Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adlarından <mitasan.com>’u 2008 yılında tescil ettirdiğini ve bu süreç zarfında Şikayet Eden’in söz konusu alan adından haberdar olduğunu belirtmiştir. Bunun yanında Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in SHARP da dahil olmak üzere Şikayet Eden’e ait markaların satışı ve promosyonu için kendilerine destek verdiğini ve 2012 yılına kadar bu hususta Şikayet Edilen’e izin verdiğini belirtmiştir. Dolayısı ile Şikayet Eden’in kendilerine <mitasan.com> alan adını kullanması için dolaylı olarak izin verdiğini iddia etmiştir.

Şikayet Edilen, SHARP markalı ürünlerin kendileri dışında pek çok firma tarafından satıldığını da iddia etmiştir.

Ayrıca <mitasan.com> alan adını satın almak için ilk olarak teklifin Şikayet Eden’den geldiğini ve bu konudaki tekliflerini beklediklerini belirten bir cevap gönderdiklerini ve Şikayet Eden vekilinin yalnızca <mitasan.com> alan adı tescil masraflarını ödeyebileceklerini belirtmesini takiben Şikayet Eden’in fikrini değiştirerek konuyu WIPO’ya taşıdığını belirtmiştir. Şikayet Edilen, bu durumun dahi Şikayet Eden’in adil davranmadığını ve Şikayet Edilen’in iyi niyetli olduğunu gösterdiğini iddia etmiştir.

Şikayet Edilen, Şikayet Eden ile aralarında uzun yıllardır süren ticari ilişkileri nedeniyle Şikayet Edilen ile aralarında bir ilişki varmış gibi göstererek ticari kazanç elde edeceği yönündeki iddiaların dikkate alınamayacağını belirtmiştir. Şikayet Edilen, Şikayet Eden’den alınan malların satışını teşvik eden bir firma olmaları nedeniyle Şikayet Eden’ın marka haklarına zarar verilmesi gibi bir olasılığın bulunmadığını iddia etmiştir.

(ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikayet Edilen, “mitasan.com” web sitesinden gerçekleştirilen satış ve pazarlama aktivitelerinin 2010 yılından itibaren izin verilerek yapıldığını ve bu durumun bayilik olma durumunu tanımladığını ve bu nedenle “mitasan.com” web sitesinin kullanılmasında haklı ve meşru bir menfaatinin bulunduğunu iddia etmiştir.

Şikayet Edilen, Şikayet Eden ile rakip olmadıklarını, tam aksine bayilik/ortaklık ilişkisi anlamında beraber bir ticari faaliyette bulunduklarını belirtmiştir. Bunun yanında, Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adlarını satmak gibi bir amaçla tescil ettirmediğini, tam aksine ilk teklifin Şikayet Eden’den geldiğini belirtmiştir.

Şikayet Edilen, bu noktada CHRISTIAN DIOR COUTURE v. Paul Farley, WIPO Dava No. D2008-0008 kararınta atıfta bulunarak, MİTASAN markasına ait bir tescillerinin bulunmamasının, bu isim üzerinde hak sahibi olmadıkları anlamına gelmeyeceğini belirtmiştir.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adlarını MİTASAN markasının değerini düşürme amacı gütmeden ve tüketicileri kandırarak bir ticari gelir etmeye çalışmadan kullandığını iddia etmiştir.

Bunun yanında, SHARP markalı ürünlerin Türkiye’de yıllardır farklı firmalar aracılığıyla satıldığını ve Şikayet Eden’in Şikayet Edilen’in web sitesinde bu markalı ürünlerin satışına izin vermemesinin dahi Şikayet Eden’in kötü niyetini gösterdiğini iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in MİTASAN markası altında bir ürün üretmediğini ve piyasada bu marka altında satılan bir ürün bulunmaması nedeni ile ürünlerin itibarından yararlanılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını iddia etmiştir.

Dolayısı ile tek yetkili bayiden alınan ürünlerin alt bayi tarafından satılmasının kötüniyetlilik göstergesi olmadığını iddia etmiştir.

6. Şikayet Eden’in Ek İddiaları

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in cevapları üzerine 6 ve 9 Temmuz 2012 günlerinde ek iddialarda bulunmuş ve buna ilişkin deliller sunmuştur. Şikayet Eden, bu ek açıklamalarında Şikayet Edilen’in başvuruda bulunduğu MİTASAN.COM şekil marka başvurusunun kendileri tarafından yapılan itiraz neticesinde reddedildiğini ve TPE’nin de Şikayet Eden’in MİTASAN markasından haberdar olarak bu başvuruda bulunduğunu kabul ettiği TPE kararını delil olarak sunmuştur.

Bunun yanında, ihtiflaflı alan adlarının kendilerinin sessiz kalması nedeni ile satın alınmadığı hususunun gerçeği yansıtmadığını, söz konusu alan adlarının kendilerine sadece tescil masrafları karşılığında devrini talep etmelerini takiben, Şikayet Edilen tarafından şikayetin sunulmasının ardından kendilerine tescil masraflarını aşan bir meblağ karşılığında satılmak istendiğini belirtmiş ve bu konudaki yazışmaları da Hakem’in görüşüne sunmuştur.

Ayrıca Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e MİTASAN markasını kullanması veya alan adı olarak tescil ettirmesi için hiçbir zaman yetki vermediğini, SHARP markalı ürünlerin satışı ve kurulumlarına ilişkin olarak sunulan delillerin MİTASAN markası ile ilgili olmadığını belirtmiştir.

Şikayet Eden, yalnızca eski çalışanlarını SHARP markalı ürünleri satması konusunda desteklediklerini ancak, MİTASAN markalarının kötü niyetli olarak kullanıldığından ve SHARP markalı ürünlerin orjinalleri yerine taklit olanlarının satıldığını öğrendikleri andan itibaren Şikayet Edilen’in SHARP markalı ürünleri satma yetkisinin kaldırıldığını ve gönderilen ihtarnameler ile de ihtilaflı alan adlarının devri ve kötü niyetli faaliyetlerine son verilmesini istediklerini belirtmiştir.

Sonuç olarak, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in SHARP markalı ürünleri satması ve kurulumunu yapması ile sınırlı olan iznin ihtilaflı alan adlarını tescil ettirip kullanmasına olanak sağlamadığını ve ihtilaflı alan adlarına ilişkin olarak Şikayet Edilen’e yasal bir hak ya da meşru bir menfaat sağlamadığını belirtmiştir.

7. Şikayet Edilen’in Ek İddiaları

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in ek iddilarına karşılık olarak 10 Temmuz 2012 günü cevaplarını göndermiştir. Söz konusu cevabında Şikayet Eden, TPE kararının henüz kesinleşmediğini, kaldı ki bu durumun <mitasan.com> alan adını kullanmaktaki haklılığını ortadan kaldırmadığını belirtmiştir.

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adlarının masrafları aşan bir tutarda transfer edilmek istendiği yönündeki iddiaları reddetmiştir.

Bunun yanında Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in kendileri ile olan ticari bayilik ilişkisine dayalı olarak bu kullanımlarını bizzat teşvik ettiğini iddia etmiştir.

Bunun yanında, Şikayet Edilen Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 kararına atıfta bulunarak ihtilaflı alan adlarını pasif olarak değil, aktif olarak ellerinde bulundurduklarını ve Şikayet Eden’in de 2008’den bu yana bu konuda Türkiye’de hiçbir yargı organına başvurmadığını ve bu durumun Şikayet Eden’in de ihtilaflı alan adları üzerindeki hakkın Şikayet Edilen’e ait olduğu yönünde düşünceye sahip olduğunu gösterdiğini iddia etmiştir.

8. Değerlendirme ve Tespitler

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adlarının, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğlarını ve;

(ii) İhtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve;

(iii) İhtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Edendedir.

Hakem 12 Temmuz 2012 tarihinde <mitasan.net> alan adını ziyaret ettiğinde ihtilaflı konu diğer alan adı <mitasan.com> adresine link verildiğini görmüştür. Ancak söz konusu <mitasan.com> alan adının içeriğine ulaşılamamıştır. Bu nedenle Hakem söz konusu web sitesi hakkında, dosyaya sunulan ve “www.archive.org” adresinden alınan görüntülerden faydalanmıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzerlik

Politika madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ya da karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikâyet Eden’in markası ile ihtilaflı alan adlarını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu vakıada, Şikâyet Eden MİTASAN markaları üzerindeki tescilli marka haklarını kanıtlamıştır.

İhtilaflı alan adlarının 14 Ağustos 2008 ve 12 Şubat 2010’da tescil edildiği gözönünde bulundurularak, Şikâyet Eden’in 1994 yılına dayanan MİTASAN ibaresi üzerindeki haklarını iyi bir şekilde kanıtlamış olduğu açıktır. İhtilaflı alan adları MİTASAN markasını tek başına ve tamamiyle içermektedir. Söz konusu alan adlarının sonunda bulunan “.com” ve “.net” sonekleri söz konusu alan adları ile MİTASAN markası arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmamaktadır.

Benzer vakıalarda hakemler “generic top level” alan adlarına ait soneklerin (örneğin “.info”, “.org”, “.net” vb.) marka ile alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmayacağını iddia etmiştir. Bkz. The Forward Association, Inc., v. Enterprises Unlimited, NAF Claim No. FA95491.

Somut olayda MİTASAN markasının başlıbaşına yalnızca “.com” ve “.net” sonekleri ile beraber kullanıldığı gözönünde bulundurulduğunda, tüketicilerin ihtilaflı alan adlarına ait internet sitesinin Şikayet Eden’e ait olduğunu düşünmeleri kaçınılmazdır.

Bu nedenle Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’in markası MİTASAN ile karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğunu ve böylece Politika madde 4(a)’da yer alan ilk gerekliliğin yerine getirildiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca şikâyet edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) sizin [şikâyet edilen] herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (bona fide) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımınız veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığınız, veya;

(ii) sizin [şikâyet edilen] (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmanıza rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olmanız, veya;

(iii) sizin [şikâyet edilen], alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımınız.

İspat yükü kural olarak, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ilk bakışta kanıtlamak zorunda olan Şikâyet Eden’de olmaktadır. Şikâyet Eden’in Şikâyet’inin ilk bakışta haklılığını ortaya koyması üzerine Şikâyet Edilen, belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adları üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

Hakem, Şikâyet Eden’in 1994 yılına dayanan MİTASAN markası üzerindeki haklarını yeterli derecede ispat ettiğini ve ayrıca Politika’nın amacı gereğince Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunu yeterli şekilde ispatladığı kararına varmıştır. Zira Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’e MİTASAN markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

Bunun yanında Şikayet Edilen’in “Mitasan.com online alışveriş” ibaresi için yaptığı marka başvurusunun TPE tarafından reddedildiği tespit edilmiştir. İlgili marka başvurusu reddedilmemiş olsaydı dahi Şikayet Eden’in bu markayı uzun yıllardır kullandığı ve bu marka üzerindeki öncelikli hak sahipliğini kanıtladığı dosyaya sunduğu delillerden açıkça anlaşılmaktadır.

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in distribütörlüğünü yaptığı ürünlerin pazarlanması ve satışı konusunda bizzat Şikayet Eden tarafından desteklendiğini iddia etmiş ve bu konuda Şikayet Eden adına düzenlenen faturaları delil olarak sunmuştur. Ancak, bu vakıada üzerinde önemle durulması gereken husus şudur: söz konusu alan adları Şikayet Eden’in tek yetkili distribütörlüğünü yaptığı ürünlerin üzerinde bulunan SHARP markası ile benzerlik teşkil etmemekte olup, Şikayet Eden’in aynı zamanda ünvanını oluşturan ve tescilli marka haklarına sahip olduğu MİTASAN markası ile ayniyet teşkil etmektedir. Bu nedenle Şikayet Eden’in SHARP markasını taşıyan ürünleri Şikayet Edilen’e ait bir sitede pazarlanmak üzere satmış olması, söz konusu SHARP markası ile bir ilgisi ya da benzerliği bulunmayan MİTASAN markasının kullanım hakkını devrettiği anlamına gelmez. Eğer Şikayet Edilen’in MİTASAN markası üzerinde bir lisansı ya da başka bir kullanım izni bulunsaydı, ancak o zaman ihtilaflı alan adları üzerindeki haklı bir menfaati ya da meşru bir kullanımı iddia edilebilirdi. Ancak bu vakıada böyle bir durum söz konusu değildir. Tam tersine Hakem, aralarında geçen bu ticari ilişki nedeniyle Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in MİTASAN markası üzerindeki haklarından haberdar olduğu kanısındadır.

Nitekim, aşağıda daha ayrıntılı inceleneceği üzere Şikayet Edilen’in ortağı konumunda bulunan Erkan Kanbur’un Şikayet Eden’in eski çalışanlarından olduğu anlaşılmış olup, bu durumda Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in MİTASAN markası üzerindeki haklarından haberdar olduğu açıktır.

Yukarıda anlatılanlar ve dosyaya sunulan bilgi ve belgeler ışığında Hakem, Şikâyet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi başka bir durumu ortaya koyan delil sunulmadığını tespit etmiştir. Bu sebeple Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.

Bu bağlamda, Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikâyet Edilen’in MİTASAN markasını kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Edilen’in tanınmış hale geldiği bir isim ya da ticaret unvanına ilişkin olmadığı ve Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, bunların varlığının Hakem tarafından tespiti halinde alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır;

(i) Alan adının, şikâyet edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi şikâyet eden veya şikâyet eden’in ticari rakibine, şikâyet edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla şikâyet edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) şikâyet edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) şikâyet edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, şikâyet eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da şikâyet edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Hakem, yukarıdakileri dikkate alarak ve dosya içeriğini göz önünde bulundurarak; MİTASAN markasının tanınmışlık düzeyi ve bu tür markaların yukarıda bahsedilen alan adlarının yaygın ve yoğun kullanımları nedeniyle, Türkiye’de ikamet etmekte olan Şikâyet Edilen’in bu tür markaların varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir. Bkz. Ebay Inc. v. Wangming, WIPO Dava No. D2006-1107; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO Dava No. D2001-0087.

Bunun da ötesinde ihtilaflı alan adları sahibi Ali Altuğ’un ortağı bulunduğu “ADA BÜRO MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ”nin kurucu ortağı olduğunu bu firmanın bir diğer ortağı olan Erkan Kanbur’un eski bir Mitasan çalışanı olduğu anlaşılmaktadır. Hakem bu noktada “Burada, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in STANDARD COFFEE SERVICE adını ve markası üzerindeki önceki kullanımını Şikayet Eden’in lisansiyesinin eski bir çalışanı olması nedeni ile bilmektedir. Şikayet Edilen, alan adını Şikayet Eden’in haklarının farkında olarak tescil ettirmiş ve internet kullanıcılarını Şikayet Eden’in faaliyeti ile doğrudan rekabet halinde olan sitelere yönlendirmek üzere kullanmaktadır” şeklinde hüküm kurulan The Marigny Corporation v. Discount Coffee.com, Inc. WIPO Dava No. D2001-0354 kararına atıfta bulunmaktadır.

Ayrıca, Şikâyet Edilen’in, Şikayet Eden tarafından gönderilen ihtarname ile ihtilaflı alan adlarının kullanımının yasal olmadığından haberdar edildiği anlaşılmıştır.

Bunun yanında, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları altında işlettiği web sitelerinde yalnızca Şikayet Eden’in distribütörlüğünü yaptığı markalara ait ürünlerin dışında rakip firmalara ait ürünlerin de satılmakta olduğu anlaşılmıştır. Dolayısı ile Hakem, internet kullanıcılarının nezdinde Şikayet Eden’in sanki bu markalara ait ürünlerin de satışı, kurulumu veya onarımı ile ilgili hizmet verdiği şeklinde bir algı oluşmasının mümkün olduğu kanaatindedir.

Şikayet Eden’in iddia ettiği üzere ihtilaflı alan adlarının kendilerine tescil masraflarını aşan bir miktara satılmak istendiği yönündeki iddialar incelendiğinde ise, Şikayet Edilen’in yapılan telefon görüşmelerinde net olarak ne kadar istediği anlaşılmamakla beraber bu masrafları aşan bir miktar talep ettiği anlaşılmıştır. Nitekim Şikayet Edilen tarafından sunulan e-posta yazışmalarından anlaşıldığı üzere Şikayet Eden vekili tescil masrafları dışındaki bir ücreti ödemeyeceklerini belirtmiş olmasına rağmen Şikayet Edilen, “Benim bu alan adımı bu şekilde verme gibi bi düşüncem yok, vede ben şuan pazarlık yapma gibi bi isteğim de yok,

Fakat karşı taraf isterse bugün itibari anlaşırım, ama yarın marka tescil den gelen olumlu bir cevap ile aksi durumlar söz konusu olur bilginiz olsun” diyerek ihtilaflı alan adlarını yalnızca tescil masrafları karşılığında devretmek gibi bir niyetinin olmadığını ve marka başvurusunun kabulü halinde aksi durumlar ortaya çıkacağını ima ederek Şikayet Eden’in bu teklifini reddettiği anlaşılmaktadır.

Hakem bu noktada ihtilaflı alan adlarının yalnızca ücüncü kişilere yüksek meblağlara satılmak üzere tescil ettirildiği yönünde kesin hüküm kuramamakla beraber, tarafların arasında geçen yazışmalardan Şikayet Edilen’in tescil masraflarını aşan bir devir ücreti talebinde bulunduğunu anlamaktadır. Bu noktada Hakem Telstra Corporation Limited v. Mr. Jeon, WIPO Dava No. D2001-1161 kararına atıfta bulunmakta ve Şikayet Edilen’in tescil masraflarını aşacak şekilde bir teklif talep etmesinin bir kötüniyet göstergesi olduğunu kabul etmektedir.

Yukarıda sunulan deliller ışığında, Hakem, Şikâyet Edilen’in ticari kazanç elde etmek amacıyla Şikâyet Eden’in markasının itibarından faydalanmak suretiyle internet kullanıcılarını kasıtlı olarak kendi web sitesine yönlendirdiği kanaatindedir.

Dolayısıyla Hakem, ihtilaflı alan adlarının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

9. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <mitasan.com> ve <mitasan.net> alan adlarının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Selma Ünlü
Tek İdari Hakem
Tarih: 13 Temmuz 2012