About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Alan Adi Sahibi Gizli / turk-cell-tv Video Sitesi ibrahim caglayan

Dava No. D2011-2041

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Istanbul Patent & Trademark Consultancy Ltd. tarafından temsil edilen, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Güvenlik Sebebi ile Gizlenmiş Alan Adi Sahibi ve turk-cell-tv Video Sitesi ibrahim caglayan’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <turkcelltv.com> ve <turkcelltv.net> Alantron Bilişim Ltd Şti. tarafından tescil edilmiştir (“Tescil Eden Kuruluş”)

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 18 Kasım 2011 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 18 Kasım 2011 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Alantron Bilişim Ltd Şti. şirketine tescil teyidi talebini göndermiştir. 19 Kasım 2011 tarihinde, Alantron Bilişim Ltd Şti. ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyette belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, 23 Kasım 2011 tarihinde Alantron Bilişim Ltd Şti.’nden, ihtilaflı alan adlarını tescil ettirenin “Alan Adi Sahibi Gizli” veya “Ibrahim Caglayan” olduğu ile Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan Tescil Anlaşmasının Türkçe veya İngilizce olduğu yönünde bilgileri onaylamasını talep etmiştir.

Tescil Eden Kuruluş tarafından Merkez’e gönderilen 23 Kasım 2011 tarihi e-posta mesajında, tescil ettirenin kayıtlarda "Alan Adi Sahibi Gizli" olarak görüldüğü ancak bunun geçerli bir tescil ettiren ismi olmadığı, yeniden satıcı (re-seller) olan “Ibrahim Caglayan’”a 19 Kasım 2011 tarihinde gönderilen e-posta mesajı ile söz konusu tescil ettiren kaydının düzeltilmesi talebinde bulunulduğunu belirterek, kayıtlarında her iki alan adı için geçerli tescil ettiren bilgisi bulunmadığını ve bununla birlikte her iki alan adının tescil anlaşması dilinin Türkçe olduğu belirtilmiştir.

Merkez, 25 Kasım 2011 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş’tan tescil ettiren bilgilerinin geçerli olup olmadığına bakılmaksızın “Alan Adi Sahibi Gizli”nin ihtilaflı alan adlarının tescil ettireni olduğunu onaylamasını, “Ibrahim Caglayan”ın ihtilaflı alan adları ile olan bağlantısının ne olduğunun mümkün olan en kapsamlı şekilde açıklamasını talep etmiştir.

Bunun yanı sıra Merkez, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”)’nin 8/(a) bendi hükümlerini hatırlatarak, Tescil Eden Kuruluş’tan:

1. Tescil ettirenin bilgilerine bakılmaksızın, ihtilaflı alan adlarının idari süreç boyunca kilitli kalıp kalmayacağı ve transfer edilip edilemeyeceği;

2. 19 Kasım 2011 tarihli e-postada belirtildiği üzere, yeni bir ismin kendilerine iletilmesi durumunda tescil ettiren bilgisinin değiştirilme eğiliminde olup olmayacakları;

3. 19 Kasım 2011 tarihli e-postada belirtilen ihtilaflı alan adlarının iptal edilmesi durumunda, Şikâyet Edene bu alan adlarını yeniden düzenleme ve yenileme fırsatının verilip verilmeyeceği

konuları ile ilgili onay talep etmiştir.

Tescil Eden Kuruluş, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Merkez’e gönderdiği 26 Kasım 2011 tarihli e-posta mesajında;

1. “Alan Adi Sahibi Gizli”nin ihtilaflı alan adlarının tescil ettireni olduğunu ve “Ibrahim Caglayan”ın alan adlarının yeniden satıcısı olduğunu ve alan adlarıyla doğrudan bağlantılı olup olmadığının bilmediğini belirtmiştir;

2. Tescil Eden Kuruluş, ayrıca Tescil ettirenin bilgilerine bakılmaksızın, ihtilaflı alan adlarının idari süreç boyunca kilitli kalacağını, kendisine yeni bir ismin iletilmesi durumunda 19 Kasım 2011 tarihli e-postada belirtilen tescil ettiren bilgisinin değiştirilebileceğini;

3. Belirtilen ihtilaflı alan adlarının iptal edilmesi durumunda, Şikâyet Eden’e bu alan adlarını yeniden düzenleme ve yenileme fırsatının verilmeyeceğini, zira alan adı sahibini değiştirme izinlerinin olmadığını, WhoIs kaydının düzeltilmemesi durumunda tescil ettirene ek süre verilebileceğini ve söz konusu değişiklik düzeltilmez ise de alan adlarının iptal edileceğini, bildirmiştir.

Merkez tarafından Tescil Eden Kuruluş’a gönderilen 28 Kasım 2011 tarihli e-posta mesajına istinaden, Tescil Eden Kuruluş, yeni satıcı ile yeniden temasa geçilerek hatalı WhoIs kaydının düzeltilmesinin talep edildiğini belirterek her iki alan adı için tescil ettiren adının “turk-cell-tv Video Sitesi ibrahim caglayan” olduğunu 8 Aralık 2011 tarihinde Merkez’e e-posta mesajı ile iletmiştir. Merkez tarafından 12 Aralık 2011 tarihinde Tescil Eden Kuruluş’a gönderilen e-posta mesajında ise ihtilaflı alan adlarını tescil ettirenin 26 Kasım 2011 tarihli e posta mesajında “Alan Adi Sahibi Gizli” olarak belirtildiği ve ayrıca tescil ettirenin bilgilerine bakılmaksızın, ihtilaflı alan adlarının idari süreç boyunca kilitli kalacağının onaylandığı hatırlatılarak, tescil ettirenin bilgilerine bakılmaksızın, ihtilaflı alan adlarının idari süreç boyunca kilitli kalacağının tekrar onaylanması ve söz konusu bütün yazışmaların Hakem tarafından değerlendirileceği belirtilmiştir.

14 Aralık 2011 tarhihinde Merkez, tescil eden tarafindan bildirilen tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgilerini Şikâyet Eden’e e-posta ile iletip, Şikâyet’i değiştirmesi gerektiğini bildirmiştir. 19 Aralık 2011 tarihinde Şikâyet Eden Şikâyet’ini değiştirmiştir.

Merkez’e, Şikâyet Edilen’in tescil ettiren olarak kaydedildiğini onaylayan tetkik cevabını iletmiş ve iletişim bilgilerini sağlamıştır. Tescil Eden Kuruluş, ayrıca tescil anlaşması dilinin Türkçe olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikâyet’in değiştirilmesi ile, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 22 Aralık 2011’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 11 Ocak 2012 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafindan Merkeze Cevap sunulmamıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap verilmediğini 12 Ocak 2012 tarihinde taraflara bildirmiştir.

Merkez, 20 Ocak 2012 tarihinde tek Hakem olarak Ugur Yalçiner’i atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikâyet ve eklerde aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

(1) Şikâyet Eden,Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell”) 1994 yılında kurulmuş olup, 27 Nisan 2011 itibariyle GPRS ile ilgili olarak 165 ülkede 468 operatör ile ve 3G ile ilgili olarak 111 ülkede 228 operatör ile anlaşması bulunan Türkiye’nin önde gelen ve Avrupa’nın en büyük üç GSM mobil operatöründen biridir. Turkcell, 31 Mart 2011 itibariyla 33,1 milyon kullanıcıya sahiptir.

(2) 9 Eylül 1996’da 17130 ve 174691 numaralı “Turkcell” ibaresini içeren hizmet markaları Şikâyet eden tarafından Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) nezdinde tescil ettirilmiştir. Bunun haricinde, Şikâyet Eden TPE nezdinde “Turkcell” ibaresini içeren pek çok ticaret ve hizmet markasının da sahibidir.

(3) Şikâyet Eden, TURKCELL ticaret ve servis markasını Topluluk Markası (CTM) olarak 4 Ocak 2002’de İç Pazarı Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) nezdinde 002525194 başvuru numarası altında tescil ettirmiştir.

(4) “Turkcell” ibaresi Şikâyet Eden’in ticaret unvanının çekirdek unsurunu oluşturmaktadır.

(5) TURKCELL markası Türk Patent Enstitüsü tarafından 2008 yılında tanınmış marka olarak ilan edilmiştir.

(6) Şikâyet Eden, 10 Kasım 1996’dan beri tescilli olan ve halen kullanmakta olduğu <turkcell.com.tr> şeklinde alan adının da sahibidir.

(7) Şikâyete konu olan alan adlarının kayıt tarihi Şikâyet Eden’in dilekçesinin ekinde 11 Mart 2011 iken WhoIs İnternet sitesinde yapılan araştırmada alan adlarının kayıt tarihlerinin 11 Mart 2009 olduğu saptanmıştır.

Bunların yanı sıra Hakem dosya üzerindeki incelemesi neticesinde aşağıdakileri tespit etmiştir:

(1) Şikâyet Edilen’in, ihtilaf konusu alan adlarının tescili esnasında kimliğini gizli tutmakla birlikte Şikâyet Edilen’in Türkiye’de ikamet ettiğinin anlaşılmakta olduğu, ve

(2) Şikâyet Edilen’in ihtilaf konusu alan adlarından <turkcelltv.com> 26 Kasım 2011, <turkcelltv.net> ise 8 Aralık 2011 tarihinde güncellendiği.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adı, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir;

(ii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır; ve

(iii) İhtilaflı alan adı, kötü niyetli bir şekilde tescil edilmiş ve kullanılmaktadır.

(i) İhtilaflı alan adlarının, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya Karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu:

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adlarının TPE tarafından tanınmış marka olarak kabul edilen ve kendisi adına Türkiye ve pek çok ulusal/uluslararası ofis nezdinde tescilli TURKCELL markası ile karıştırılacak derecede benzer olduğunu ve alan adlarının değerlendirilmesinde “.com” gibi alan adı uzantıları dikkate alınmadığını belirtmiştir. Bunun yanı sıra, Şikâyet Eden, TURKCELL markasının sonuna eklenen tanımlayıcı “televizyon” kelimesinin kısaltması olan ve özellikle jenerik isim olarak kullanılan “tv” kelimesinin de yine alan adlarına ayırt edicilik kazandırmayacağını, aksine Şikâyet Eden’in TURKCELL markasını yaygın kullanımından ötürü ortalama tüketici nezdinde alan adlarının Şikâyet Eden ile ilişkilendirilmesine ve alan adının kullanımının Şikâyet Eden ya da bağlantılı şirketleri tarafından gerçekleştirildiği izlenimi doğurmasına yol açacağını ifade etmiştir.

Şikâyet Eden ayrıca, Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. v. Celile Gun, WIPO Dava No. D2008-0128, davasına atıfta bulunarak Jenerik bir terim (örn: teknoloji) ya da Şikâyet Edenin markasının tercüme edilmiş hali, buradaki vakıa kapsamında karıştırılma yaratacak derecede benzerliği kendiliğinden ortadan kaldırmaz. “Teknoloji” kelimesi başlı başına jenerik bir terim olmasına rağmen Şikâyet Eden’in TURKCEL markası ile kombinasyon halinde kullanılması Şikâyet Eden’in TURKCELL ve TURKCELLTEKNOLOJI markaları ile karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerlik oluşturmaktadırhükmünü belirtmiş olup, karıştırılma ihtimalinin varlığına karar verilmesinin markaların, aralarındaki görsel ve kavramsal benzerlik açısından bütünsel olarak değerlendirilmesi ile mümkün olduğunu Avrupa Adalet Divanı (AAD) tarafından verilen C251/95 No.lu, 11 Kasım 1997 tarihli Sabel/Puma kararına da ayrıca atıfta bulunmuştur.

(ii) Şikâyet Edilen’in, uyuşmazlık konusu alan adları üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’e TURKCELL markasını kullanabilmesi veya bu markayı içeren herhangi bir alan adı kullanması için herhangi bir lisans ya da başka bir izin vermemiş olduğunu, ayrıca Şikâyet Edilen’in, markayı kullanabilmesi için Şikâyet Eden’den alınmış herhangi bir iznin de bulunmadığını ve Şikâyet Eden’in bu alan adlarının tescilinden önce söz konusu marka üzerinde öncelikli hakkı bulunduğunu belirtmektedir.

Bunun yanı sıra, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in söz konusu alan adları ile ilgili bir marka sahibi olmadığını söz konusu markayla, ilişkili kişisel, kurum ya da diğer organizasyonlar nezdinde genel bilinirliğinin bulunmadığını ileri sürmektedir.

Ayrıca Şikâyet Eden, Turkcell’in tanınmış bir şirket ve marka olduğunu ve bunun yanında Şikâyet Edilen’in Türk vatandaşı ve Türkiye’de ikamet etmekte bulunduğu ve bu bağlamda Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını tescil ettirdiği esnada Şikâyet Eden’in TURKCELL markası üzerinde hak sahibi olduğunun farkında olduğunu veya Şikâyet Edilen’in TURKCELL markalarından haberdar olmadığının iddia edilemeyeceğini belirtmiştir.

Şikâyet Eden bunun ötesinde kendilerinin <turkcelltv.com> ve <turkcelltv.net> alan adlarının Şikâyet Edilen’in tescilleri dolayısıyla tescil ettiremeyeceklerini belirtmektedir.

(iii) İhtilaflı alan adlarının kötü niyetli bir şekilde tescil edildiği ve kullanılmakta olduğu:

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden’in tanınmışlığından haksız yere faydalanmak ve Şikâyet Eden’in bu alan adlarını kullanmasını engellemek amacıyla ihtilaf konusu alan adlarını tescil ettirdiğini iddia etmiş olup, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını kullanmamasının, söz konusu alan adlarıyla her hangi bir websitesi işletmemiş olmasının, işiyle ya da kendisiyle ilgili herhangi bir içerik koymamış olmasının da kötü niyetin göstergesi olduğunu belirtmiştir.

Şikâyet Eden, ayrıca Şikâyet Edilen’in, Şikâyet Eden tarafından ulaşılamaması için kimlik gizleme servisleri kullanmasının da kötü niyet göstergesi olduğunu belirterek, Advance Magazine Publishers Inc. d/b/a Condé Nast Publications v. MSA, Inc. and Moniker Privacy Services, WIPO Dava No. D2007-1743 davasına atıfta bulunmuş ve böyle bir hareketin UDRP hakemleri tarafından kötü niyet göstergesi olarak kabul edildiğini belirtmiştir.

Bu sebeplerlede, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in <turkcelltv.com> ve <turkcelltv.net> alan adlarını tescil ettirerek karıştırılma ihtimali yaratmaya çalıştığını savunmaktadır.

B. Şikâyet Edilen

Merkez tarafından Şikâyet Edilen’e muhtelif tarihlerde gönderilen Şikâyet ve İdari İşlem Başlangıç Bildirimilerine ilişkin e-posta mesajları Şikâyet Edilen’e iletilememiş olup, Şikâyet Edilen’in tebligat adresine, Posta/Kurye yolu ile gönderilen Şikâyet ve İdari İşlem Başlangıç Bildirimi de yine tebligat adresinin hatalı olması sebebiyle kendisine iletilememiştir. Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’in iddialarına cevap vermemiştir

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca İdari Hakem, Cevap sunulmadığı durumlarda, kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile yapılan Şikâyet kapsamında verecektir.

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu, ve

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını, ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir.

Hakem, Merkez ve Tescil Eden Kuruluş arasında ihtilaflı alan adlar ını konusundaki yazışmalarda tescil ettirenin doğru kimliğini içeren yazışmaları dikkate almıştır. Hakem’in değerlendirmesine göre, Şikâyet Edilen hem Alan Adi Sahibi hem de turk-cell-tv Video Sitesi ibrahim caglayan’dır. Hakem işbu dava ile ilgili olarak verilecek herhangi bir kararın Tescil Eden Kuruluş tarafından yerine getirileceğini düşünmektedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikâyet Eden, Türk Patent Enstitüsü, OHIM ve pek çok ulusal ofis nezdinde tescilli “Turkcell” kelimelerini içerir çok sayıda ticaret ve hizmet markasına sahip olduğunu gösteren yeteri kadar delili Şikâyet dilekçesi ile birlikte Merkez’e ibraz etmiştir.

Bu bağlamda, “Turkcell” ibaresinin ihtilaflı alan adlarının ayırt edici kısmını oluşturduğu; bu ibarenin sonuna eklenen “televizyon” kelimesinin kısaltması olan ve jenerik isim olarak kullanılan “tv” kelimesinin de yine alan adlarına ayırt edicilik katmadığı; bu durumun İnternet kullanıcıları arasında iltibas yaratma tehlikesi ile Şikâyet Eden ile Şikâyet Edilen arasında bağlantı yaratarak bu karıştırılma olasılığını arttığının kabulü gereklidir.

Benzer davalarda, hakemler tanımlayıcı kelimeler eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir. Benzer davalardan Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010 davasında: “Hakem genel bir kelime olan “mobile”’in (taşınabilir) Şikâyet Eden’in markası ile Şikâyet Edilen’in alan adını birbirinden ayırt etmediğini belirtmektedir (…). Bunun da ötesinde genelleyici bir terim olan “mobile” doğrudan Şikâyet Eden’in işi ile ilgilidir ve genelleyici bir terim eklenmesi, bu genelleyici terim Şikâyet Eden’in işi ile kesin bir ilişki kuruyorsa, özellikle karıştırmaya sebep olmaktadır” yönünde bir karar verilmiştir. Bunun yanı sıra Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararı ışığında, markayı bütünüyle içeren bir alan adı, korunan markayla iltibas oluşturacak düzeyde benzerlik teşkil etmektedir. Diğer birçok UDRP hakem kararında, bütünüyle markayı içeren alan adının söz konusu olmasının, alan adının tescilli marka ile aynı veya iltibas oluşturacak düzeyde benzer olduğunu ispat için yeterli olduğu belirtilmiştir.

Hakem, Şikâyet Eden’in haklarını dikkate alarak söz konusu ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’e ait markalar ile aynı ve iltibas düzeyinde benzer olduğu kanaatine varmıştır.

Bu çerçevede Hakem, Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikâyet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) sizin [Şikâyet Edilen] herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımınız veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığınız veya

(ii) sizin [Şikâyet Edilen] (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmanıza rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olmanız veya

(iii) sizin [Şikâyet Edilen], alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımınız.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ileri sürerek, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarıyla yaygın olarak tanınmadığını belirtilmiştir. Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarıyla yaygın olarak tanındığını gösteren herhangi bir delil bulunmadığını, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in markasını içerdiğini, buna karşılık Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen’e marka kullanımı yönünde herhangi bir yetki verilmediğinin açık olduğunu tespit etmiştir.

Şikâyet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem, Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ikinci şartının Şikâyet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır;

(i) Alan adının, Şikâyet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikâyet Eden veya Şikâyet Eden’in ticari rakibine, Şikâyet Edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikâyet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya

(iii) Şikâyet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya

(iv) Şikâyet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikâyet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikâyet Edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi websitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Şikâyet Edilen, ihtilaf konusu alan adlarının tescili esnasında kimliğini gizli tutmuş, hatalı tebligat adresi ile alan adlarını tescil ettirmiştir. Dolayısı ile Hakem, tescil eden kayıtlarına kasten eksik veya yanlış kimlik bilgilerinin verilmesinin kötü niyetin göstergesi sayılacağı kanaatindedir (bkz Fifth Third Bancorp v. Secure WhoIs Information Service, WIPO Dava No. D2006-0696). Bunun yanı sıra Şikâyet Edilen’in hatalı iletişim bilgileri ile alan adlarını tescil ettirmesinin de yine pek çok Hakem kararında kötü niyetin göstergesi olduğu kabul edilmiştir; Bkz. Chanel v. 1, WIPO Dava No. D2003-0218; Action Instruments, Inc. v. Technology Associates, WIPO Dava No. D2003-0024; Wachovia Corporation v. Peter Carrington, WIPO Dava No. D2002-0775; Royal Bank of Scotland Group v. Stealth Commerce v. a.k.a. Telmex Management Services, Inc., WIPO Dava No. D2002-0155; Oxygen Media, LLC v. Primary Source, WIPO Dava No. D2000-0362; Home Director, Inc. v. HomeDirector, WIPO Dava No. D2000-0111.

Ayrıca Hakem, Şikâyet Eden’in TURKCELL markalarının Türkiye’de yoğun kullanımı ve tanınmışlık düzeyi göz önüne alındığında ve Şikâyet Edilen’in, iletişim bilgilerinde Şikâyet Eden’e ait olan (0535) hatlı cep telefonuna sahip olduğunun anlaşılması ile Türkiye’de ikamet etmesi sebepleri ile Şikâyet Edilen’in bu markaların varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir.

Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak meşru bir kullanım niyetinin olduğu, alan adıyla ilgili gerçek bir ilgisinin bulunduğu ve iyi niyetli kullanımın vaki olduğunu gösteren inandırıcı hiçbir delil mevcut değildir. Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiğine ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Bu çerçevede Hakem, Politika’nın üçüncü şartı konusunda da Şikâyet Eden lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, <turkcelltv.com> ve <turkcelltv.net> ihtilaflı alan adları’nın Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Ugur Yalçiner
Tek İdari Hakem
Tarih: 31 Ocak 2012