Denmark

Bekendtgørelse om ikrafttræden af varemærkelovens kapitel

 

 

Bekendtgørelse om ikrafttræden af varemærkelovens kapitel 8

I medfør af § 61, stk. 4 i varemærkelov nr. 341 af 6. juni 1991 samt

efter bemyndigelse i henhold til § 1 i Industriministeriets

bekendtgørelse nr. 416 af 27. maj 1992 fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i varemærkelovens kapitel 8, der angår international varemærkeregistrering i henhold til den i Madrid den 27. juni 1989 vedtagne Protokol til Madridarrangementet (Protokollen), træder i kraft den 1. april 1996.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke Færøerne og Grønland.

Patentdirektoratet, den 15. marts 1996

Mogens Kring

/ Sanne Aakermann Østrup