World Intellectual Property Organization

Slovakia

ZÁkon 308/2000 zo 14. septembra 2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách

Download

 

Explore WIPO