Slovakia

ZÁkon 308/2000 zo 14. septembra 2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (397/2011 Z.z.)

Download

 

Tools