Slovakia

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (v znení zákona č. 262/2011 Z.z.)

Download