Norway

LOV-1970-04-17-21: Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere [arbeidstakeroppfinnelsesloven] (konsolidert versjon av 2008)

Download