World Intellectual Property Organization

Norway

Lov 1970-04-17 nr 21: Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere [arbeidstakeroppfinnelsesloven] , (sist-endret: 1. januar 2008)

Download

 

Explore WIPO