Turkey

Korunması Gerekli taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılmasi ve Yurda Sokulmasi Hakkında Yönetmelik

Download