Turkey

Türk Ceza Kanunu İle Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değisiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanunu No. 4421, daled: 28 Temmuz 1999)

Download