Norway

LOV-2003-03-14-15: Lov om beskyttelse av design (designloven) (konsolidert versjon av 2010)

Download