Kyrgyzstan

Кыргыз республикасынын мыйзамы 1998-жылдын 13-июну № 79 'Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө' Мыйзамы (КР 2005-жылдын 31-мартындагы № 58 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Download