Kyrgyzstan

Кыргыз республикасынын мыйзамы 1998-жылдын 30-марты N 28 электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын укуктук коргоо жөнүндө (Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 8-декабрындагы N 205 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

Download