Uzbekistan

O’zbekiston Respublikasi Davlat Patent Idorasi Apellyatsiya Kengashiga Apellyatsiyalar va Arizalarni Topshirish Hamda Ko’rib Chiqish Qoidalari (O‘zbekiston Respublikasi Davlat patent idorasi direktorining 2008 yil 25 dekabrdagi 100-son buyrug‘i bilan «Tasdiqlangan», O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2009 yil 24 yanvarda 1889-son bilan «Ro‘Yxatga Olingan»)

Download