Uzbekistan

Patent egasining ochiq lisenziyaga bo'lgan huquqni taqdim etish to'g'risidagi arizasini topshirish va ko'rib chiqish hamda bunday ariza to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qilish Qoidalari

Download