Greece

Νόμος 1733/1987, Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινπτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

 

 


ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 1733

Έτος: 1987

ΦΕΚ: Α 171 19870922

Τέθηκε σε ισχύ: 22.09.1987

Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ημ.Υπογραφής: 18.09.1987

Ημ.Πώλησης ΦΕΚ: 22.09.1987

Τίτλος Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Προοίμιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Θέματα Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 22.09.1987

Ημ/νία Ισχύος: 22.09.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τίτλος Αρθρου Σύσταση - Σκοπός

Λήμματα Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Σύσταση Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), Σκοπός

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.)

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας" (ΟΒΙ), που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

2. Σκοπός του Ο.Β.Ι. είναι η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας με την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:

α. Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων, τροποποίησης και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας καθώς και γνωμοδότηση κατά το άρθρο 13, για τις μη συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης.

β. Καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας.

γ. Συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς άλλων χωρών, με διεθνείς οργανισμούς, με ερευνητικκούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας καθώς και σύνδεσή του με οργανισμούς και τράπεζες πληροφοριών.

δ. Προετοιμασία και έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

ε. Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς με απόφαση των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών.

στ. Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αυτού για τα απόρρητα μητρώα, αρχεία και βιβλία.

ζ. Παρακολούθηση και απογραφή της χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και μεταφερόμενης τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

η. Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών και συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας κατά κατηγορίες χρήσης, λαμβανομένων υπόψη και των διεθνώς ισχυόντων κριτηρίων.

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 08.08.1997

Ημ/νία Ισχύος: 22.09.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τίτλος Αρθρου Διοικητικό Συμβούλιο. Σύνθεση - Λειτουργία - Αρμοδιότητες

Λήμματα Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Σύνθεση, Λειτουργία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Β.Ι.

Σχόλια Οι παρ. 3 και 8 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 18 Ν. 1739/1987 (ΦΕΚ Α' 201). - Η εντός " " πρώτη περίοδος της παρ. 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 Ν. 1739/1987 (ΦΕΚ Α' 201). - Σχετικά με την παρ. 10α, εκδόθηκε η ΥΑ 15644/ΕΦΑ/1225 (ΦΕΚ Β' 763/1987). - Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 08.08.1997 με την παρ. 1 άρθρου 27 Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ Α' 159). - Η παρ. 2 καταργήθηκε από 08.08.1997 με την παρ. 2 άρθρου 27 Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ Α' 159). - Σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 20 ΠΔ 259/1997 (ΦΕΚ Α' 185), στην αίτηση στον ΟΒΙ επισυνάπτονται υποχρεωτικά οι αποδείξεις είσπραξης από τον ΟΒΙ των τελών κατάθεσης και καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγματος και των τελών της πρώτης πενταετούς προστασίας που καταβάλλονται κατά τους όρους και τη διαδικασία του εδαφίου ζ της παρ. 10 του παρόντος άρθρου.

Κείμενο Αρθρου

"1. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) διοικείται από επταμελές (7μελές) διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τους εξής: α. Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης.

β. Εναν νομικό ειδικευμένο σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, έναν ερευνητή από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ένα στέλεχος της βιομηχανίας με εμπειρία και γνώσεις σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

γ. Εναν τεχνικό επιστήμονα με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

δ. Εναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται και ανακαλείται από το σύνολο των εργαζομένων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.). Αν δεν εκλεγεί, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως και χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου αυτού".

2. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

"3. Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Β.Ι. και ο γενικός διευθυντής του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τετραετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να ασκεί και χρέη γενικού διευθυντή του Ο.Β.Ι. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. και του γενικού διευθυντή του Ο.Β.Ι. μπορεί να ανανεώνεται".

4. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος του Ο.Β.Ι. που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.

5. Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση του Προέδρου και γενικού διευθυντή του Ο.Β.Ι., του αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ. ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Οικονομικών. Ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις.

6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα, εάν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα μέλη του Δ.Σ. μέσα σε πέντε ημέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση του αιτήματος της πλειοψηφίας. Στη γνωστοποίηση αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

7. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελοών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

"8. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο γενικός διευθυντής του Ο.Β.Ι. ή, εάν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί και χρέη γενικού διευθυντή, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής και, κατά περίπτωση, οι διευθυντές του Ο.Β.Ι. και μέλη του Δ.Σ. τα οποία ασκούν και ειδικά καθήκοντα".

9. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα.

10. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων, τη διοίκηση και το προσωπικό του Ο.Β.Ι. Ειδικώτερα: α. Καταρτίζει τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης του Ο.Β.Ι., τον κανονισμό κατάστασης του προσωπικού του Ο.Β.Ι., τον οικονομικό κανονισμό του Ο.Β.Ι. και τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι. και τους υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

β. Λαμβάνει αποφάσεις για τα μέτρα εκπλήρωσης των σκοπών του και εκπονεί τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα προγράμματα δράσης του, τα οποία υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

γ. Αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό και τις αναγκαίες τροποποιήσεις του και το υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. δ. Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού, το ύψος των αποδοχών και αποζημιώσεών του, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών του γενικού διευθυντή και για κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσιακή του κατάσταση. ε. Συνιστά περιφερειακές υπηρεσίες και παραρτήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

στ. Καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό του Ο.Β.Ι. εφαρμοζομένων αναλογικά των σχετικών διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες.

ζ. Καθορίζει το ύψος των τελών και εσόδων του Ο.Β.Ι. από την παροχή υπηρεσιών.

η. Αναθέτει σε οργανισμούς και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελέτες, έρευνες και εργασίες οι οποίες έχουν σχέση με την εκπλήρωση των στόχων του Ο.Β.Ι. και καθορίζει την αμοιβή που θα καταβληθεί.

11. Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στο γενικό διευθυντή του Ο.Β.Ι., στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή σε άλλα στελέχη του Ο.Β.Ι.

12. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παρ. 6, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στις συσκέψεις του Δ.Σ. ο αντιπρόεδρος.

"13. Ο γενικός διευθυντής του Ο.Β.Ι. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:" α. Ευθύνεται για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ.

β. Προϊσταται στις υπηρεσίες του Ο.Β.Ι. και μεριμνά για την ομαλή και αποδοτική τους λειτουργία.

γ. Εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά τον Ο.Β.Ι. και μπορεί με πράξη του να αναθέτει κατά περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων την εκπροσώπηση στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή σε μέλος του Δ.Σ., σε δικηγόρο του Ο.Β.Ι., ή για συγκεκριμένα θέματα σε υπάλληλο του Ο.Β.Ι.

δ. Με πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις του νομου, χορηγεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα τροποποίησης και πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας, εκδίδει τις κατά το άρθρο 13 γνωμοδοτήσεις για τη χορήγηση των μη συμβατικών αδειών εκμετάλλευσης καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιστατικό, βεβαίωση ή έγγραφο παροχής πληροφοριών ορίζεται απο το νόμο αυτόν.

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 22.09.1987

Ημ/νία Ισχύος: 22.09.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τίτλος Αρθρου Πόροι - Διαχείριση - Εποπτεία

Λήμματα Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Πόροι, Διαχείριση, Εποπτεία Ο.Β.Ι.

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Ο.Β.Ι. έχει τους ακόλουθους τακτικούς και έκτακτους πόρους: α. Τέλη και έσοδα από την παροχή υπηρεσιών.

β. Ειδικές χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. γ. Ειδικε χρηματοδοτήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε φύσης εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων.

2. Ο Ο.Β.Ι. μπορεί να συνομολογεί, ύστερα από έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δάνεις με τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τη χορήγηση των πιο πάνω δανείων μπορεί να παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

3. Η διαχείριση και ο ετήσιος ισολογισμός του Ο.Β.Ι. ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές.

4. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Ο.Β.Ι. το Δ.Σ. του Ο.Β.Ι. υποβάλλει στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ετήσια έκθεση της δραστηριότητάς του, απολογισμό εσόδων και εξόδων, προϋπολογισμό και ισολογισμό.

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 22.09.1987

Ημ/νία Ισχύος: 22.09.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τίτλος Αρθρου Κανονισμοί - Βιβλία - Μητρώα - Αρχεία

Λήμματα Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Κανονισμοί, Βιβλία, Μητρώα, Αρχεία

Σχόλια Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 25 ΠΔ 259/1997 (ΦΕΚ Α' 185), για τον τρόπο τήρησης των στοιχείων στα μητρώα, αρχεία και βιβλία, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

Κείμενο Αρθρου

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καταρτίζονται οι εξής κανονισμοί:

α. Κανονισμός οργανωτικής διάρθρωσης του Ο.Β.Ι. με τον οποίο ρυθμίζονται η διάρθρωση του Ο.Β.Ι. σε υπηρεσιακές μονάδες, οι αρμοδιότητές τους και η λειτουργία τους.

Στον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης του Ο.Β.Ι. μπορεί να προβλέπεται η σύσταση επιτροπής από ειδικευμένους επιστήμονες του Ο.Β.Ι., με σκοπό την εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που η κρίση γι' αυτές απαιτεί εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις. β. Κανονισμός κατάστασης προσωπικού του Ο.Β.Ι. με τον οποίο καθορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού και τα προσόντα προσληψής του και ρυθμίζονται θέματα βαθμολογικής και μισθολογικη εξέλιξης του προσωπικού, θέματα σχετικά με την έξοδο από την υπηρεσία και γενικά κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση καθώς και με την πειθαρχική ευθύνη για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών.

γ. Οικονομικός κανονισμός με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης, κατάρτισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, θέματα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δαπανών, καθώς και θέματα προμηθειών του Ο.Β.Ι.

δ. Κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι. μη υποκείμενος σε έγκριση του Υπουργού.

2. Ο Ο.Β.Ι. τηρεί τα εξής μητρώα, αρχεία και βιβλία:

A. Mητρώα.

α. Απόρρητο μητρώο μεταφοράς τεχνολογίας κατά την έννοια του άρθρου 21 του νόμου αυτού.

β. Κοινό μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

γ. Απόρρητο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

δ. Μητρώο πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.

Β. Αρχεία.

α. Απόρρητο αρχείο μεταφοράς τεχνολογίας κατά την έννοια του άρθρου 21 του νόμου αυτού.

β. Κοινό αρχείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

γ. Απόρρητο αρχείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

δ. Αρχείο πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.

Γ. Βιβλία.

α. Κοινό βιβλίο εκθέσεων.

β. Απόρρητο βιβλίο εκθέσεων.

3. Ο Ο.Β.Ι. εκδίδει Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και έντυπα για ενημέρωση και διάχυση πληροφοριών σχετικά με διπλώματα

ευρεσιτεχνίας, καινοτομίες και μεταφορά τεχνολογίας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι., καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν τα παραπάνω μητρώα, αρχεία και βιβλία και ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασής τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος τήρησης και έκδοσης του Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει.

5. Ως απόρρητα μητρώο, αρχείο και βιβλίο νοούνται τα αφορώντα περιπτώσεις υπαγόμενες στο Ν. 4325/1963 "περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας". Η γνωστοποίηση των απόρρητων στοιχείων που τηρούνται στα απόρρητα, μητρώο, αρχείο ή βιβλίο από υπαλλήλους του Ο.Β.Ι. κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και για μια δεκαετία μετά τη λήξης της, τιμωρείται με τις ποινές που ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 4325/1963 "περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας".

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 01.01.1988

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1988

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

Τίτλος Αρθρου Εννοια

Λήμματα Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Εννοια διπλώματος ευρεσιτεχνίας, Δικαιούχοι

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Η εφεύρεση μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.

2. Δεν θεωρούντια εφευρέσεις κατά την έννοια της παραγράφου 1: α. Οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι. β. Οι αισθητικές δημιουργίες.

γ. Τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για την άσκηση πνευματικών δραστηριοτήτων, για παιχνίδια και για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. δ. Η παρουσίαση πληροφοριών.

3. Μια εφεύρεση κρίνεται νέα, αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής. Ως στάθμη της τεχνικής νοείται κάθε τι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο από γραπτή ή προφορική περιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή την ημερομηνία προτεραιότητας.

4. Μια εφεύρεση εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής.

5. Μια εφεύρεση θεωρείται επιδεικτική βιομηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενό της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.

6. Δεν θεωρούνται εφευρέσεις επιδεικτικές βιομηχανικής εφαρμογής κατά την έννοια της παρ. 5:

α. Οι μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής του ανθρώπινου σώματος ή του σώματος ζώων.

β. Οι διαγνωστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στο ανθρώπινο σώμα ή στο σώμα των ζώων.

7. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου 6 δεν ισχύουν για προϊόντα και ιδίως για ουσίες ή συνθέσεις που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων.

8. Δε χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις εξής περιπτώσεις: α. Για εφευρέσεις των οποίων η δημοσίευση ή η εφαρμογή αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη.

β. Για ποικιλίες φυτών ή είδη ζώων ή βιολογικές μεθόδους παραγωγής φυτών ή ζώων, εκτός από μικροβιολογικές μεθόδους και προϊόντα που παράγονται με αυτές τις μεθόδους.

9. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται και για εφεύρεση που γνωστοποιήθηκε μέσα στους έξι μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αν η γνωστοποίηση οφείλεται:

α. Σε καταχρηστική ενέργεια σε βάρος του αιτούντος ή του δικαιοπαρόχου του.

β. Σε παρουσίαση της εφεύρεσης σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση, κατά την έννοια της σύμβασης για τις διεθνείς εκθέσεις που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 και κυρώθηκε με το Ν. 5562/1932 (ΦΕΚ 221). Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών οφείλει να δηλώσει κατά την κατάθεση της αίτησης ότι η εφεύρεσή του έχει παρουσιαστεί σε έκθεση και να προσκομίσει σχετική βεβαίωση.

10. Η γνωστοποίηση της παραγράφου 9 δεν θίγει τον κατά την παράγραφο 3 νέο χαρακτήρα της εφεύρεσης.

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 01.01.1988

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1988

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

Τίτλος Αρθρου Δικαίωμα απόκτησης διπλώματος - Εφεύρεση μισθωτού - Διεκδίκηση

Λήμματα Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Δικαίωμα απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, Δικαίωμα απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για εφεύρεση μισθωτού, Εννοιες εφευρέσεων, Προστασία δικαιούχου εφευρέσεως, Διαδικασία

Κείμενο Αρθρου

1. Δικαίωμα για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχουν ο εφευρέτης ή ο δικαιούχος σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του. Αυτός που ζητεί τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας θεωρείται εφευρέτης.

2. Αν περισσότεροι πραγματοποίησαν την εφεύρεση από κοινού και εφ' όσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, το δικαίωμα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου. Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει ελεύθερα τη μερίδα του και να επιμελείται την προστασία του κοινού διπλώματος.

3. Αν περισσότεροι πραγματοποίησαν την εφεύρεση ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, το δικαίωμα ανήκει σ' εκείνον που κατέθεσε πρώτος την αίτηση για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σ' εκείνον που έχει δικαίωμα προτεραιότητας έναντι των λοιπών σύμφωνα με το άρθρο 9.

4. Εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο ανήκει σ' αυτόν (ελεύθερη εφεύρεση), εκτός αν πρόκειται είτε για υπηρεσιακή εφεύρεση, οπότε ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργοδότη, είτε για εξαρτημένη εφεύρεση, οπότε ανήκει κατά 40% στον εργοδότη και κατά 60% στον εργαζόμενο.

5. Υπηρεσιακή εφεύρεση είναι το προϊον συμβατικής σχέσης εργαζομένου με εργοδότη για την ανάπτυξη εφευρετικής δράσης. Σε περίπτωση

πραγματοποίησης υπηρεσιακής εφεύρεσης, ο εργαζόμενος δικαιούται πρόσθετη εύλογη αμοιβή, αν η εφεύρεση είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον εργοδότη.

6. Εξαρτημένη εφεύρεση είναι η εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο με τη χρήση υλικών, μέσων ή πληροφοριών της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Ο εργοδότης δικαιούται να εκμεταλλευτεί την εξαρτημένη εφεύρεση κατά προτεραιότητα έναντι αμοιβής προς τον εφευρέτη, ανάλογης προς την οικονομική αξία της εφεύρεσης και τα κέρδη που αποφέρει. Ο εφευρέτης εξαρτημένης εφεύρεσης γνωστοποιεί αμελλητί εγγράφως στον εργοδότη την πραγματοποίηση της εφεύρεσης και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή από κοινού αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αν ο εργοδότης δεν δηλώσει εγγράφως στον εργαζόμενο μέσα σε τέσσερις μήνες από την παραπάνω γνωστοποίηση ότι ενδιαφέρεται να συνυποβάλει την αίτηση, αυτή υποβάλλεται μόνον από τον εργαζόμενο, οπότε η εφεύρεση ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργαζόμενο.

7. Κάθε συμφωνία που περιορίζει τα πιο πάνω δικαιώματα του εργαζομένου είναι άκυρη.

8. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του εφευρέτη αναφέρεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και δικαιούται να απαιτήσει από τον αιτούντα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τον κάτοχο του διπλώματος την αναγνώρισή του ως εφευρέτη.

9. Ο δικαιούχος εφεύρεσης μπορεί, εφ' όσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη συγκατάθεσή του αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που αφορά εφεύρεσή του ή ουσιώδη στοιχεία της να απαιτήσει με αγωγή του κατα του τρίτου την αναγνώριση σ' αυτόν των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση ή, αν έχει χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίπλωμα.

10. Η παραπάνω αγωγή ασκείται μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση της περίληψης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει αν ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας γνώριζε κατά το χρόνο της χορήγησης ή της μεταβίβασης του διπλώματος το δικαίωμα του διεκδικούντος.

11. Περίληψη της αμετάκλητης απόφασης που δέχεται την παραπάνω αγωγή καταχωρίζετγαι στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Από την ημερομηνία καταχώρησης θεωρούνται άκυρες οι άδειες εκμετάλλευσης και κάθε άλλο δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ο ηττημένος διάδικος και τρίτοι, εφ' όσον καλόπιστα εκμεταλλεύονται την εφεύρεση ή είχαν προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή της, μπορούν να ζητήσουν από τον αναγνωρισθέντα δικαιούχο την παραχώρηση έναντι αποζημίωσης, μη αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών οι όροι κανονίζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της κατοικίας του αιτούντος, κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 01.01.1988

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1988

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

Τίτλος Αρθρου Κατάθεση αίτησης - Παραδεκτό - Δημοσίευση

Λήμματα Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Διαδικασία χορήγησης

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

1. Για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας απαιτείται η κατάθεση αίτησης στον Ο.Β.Ι. η οποία περιέχει:

α. Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή την έδρα και τη διεύθυνση του καταθέτη.

β. Περιγραφή της εφεύρεσης και προσδιορισμό μιας ή περισσοτέρων αξιώσεων. Ο Ο.Β.Ι, μπορεί να ζητήσει συμπλήρωση ή επαναδιατύπωση της περιγραφής ή των αξιώσεων, ώστε να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του νόμου αυτού. Ως αξίωση στο νόμον αυτόν νοείται η έκταση και το περιεχόμενο της αιτούμενης προστασίας.

γ. Αίτημα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα σχέδια στα οποία αναφέρονται οι αξιώσεις ή η περιγραφή, η περίληψη της εφεύρεσης, οι επεξηγήσεις για την κατανόηση της περιγραφής και τα έγγραφα νομιμοποίησης του καταθέτη, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου, εάν δεν είναι ο εφευρέτης. Επίσης επισυνάπτονται οι αποδείξεις είσπραξης των τελών κατάθεσης και πρώτου έτους προστασίας.

3. Οι αξιώσεις της εφεύρεσης στηρίζονται στην περιγραφή.

4. Η περιγραφή της εφεύρεσης πρέπει να συντάσσεται έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρακτική εφαρμογή της εφεύρεσης από τον ειδικό.

5. Η περίληψη της εφεύρεσης χρησιμεύει μόνο για τεχνική πληροφόρηση.

6. Η αίτηση μπορεί να αναφέρεται είτε σε μια μόνον εφεύρεση, είτε σε περισσότερες που συνδέονται όμως μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Αν η αίτηση αφορά περισσότερες εφευρέσεις (σύνθετη αίτηση), ο καταθέτης μπορεί μέχρι την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας να χωρίσει την αίτηση σε περισσότερες τμηματικές αιτήσεις, διατηρώντας ως ημερομηνία κατάθεσης κάθε τμηματικής αίτησης την ημερομηνία της αρχικής αίτησης.

7. Ο καταθέτης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να δηλώσει κατά την κατάθεση ότι επιθυμεί η αίτησή του να ισχύσει ως αίτηση για χορήγηση του κατά το άρθρο 19 πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας, εάν απορριφθεί ως αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

8. Η αίτηση γίνεται δεκτή για κατάθεση, εφ' όσον πληροί τους όρους της παραγράφου 1 και εφ' όσον επισυνάπτονται οι αποδείξεις των τελών κατάθεσης και ρπώτου έτους προστασίας. Σ' αυτήν την περίπτωση, η κατάθεση της αίτησης θεωρείται κανονική, αλλά όχι πλήρης.

9. Μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να υποβάλει τα τυχόν ελλείποντα σχέδια και άλλα δικαιολογητικά, να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις και να διορθώσει τυχόν λάθη στη σύνταξη των εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5. Σ' αυτήν την περίπτωση η κατάθεση της αίτησης θεωρείται πλήρης.

10. Ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησηςθεωρείται η κατά την παράγραφο 8 ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης.

11. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι. καθορίζεται ο τρόπος σύνταξης και κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και των επισυναπτομένων σ' αυτή στοιχείων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια γι ατη διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

12. Η κατά την παράγραφο 1 αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθώς και τα κατά την παράγραφο 2 επισυναπτόμενα δίνονται στη δημοσιότητα δεκαοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης ή την ημερομηνία προτεραιότητας, εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οπότε δίνονται στη δημοσιότητα από την ημερομηνια έκδοσης του διπλώματος.

13. Από την ημερομηνία δημοσιότητας της αίτησης, οι τρίτοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και αντίγραφα της αίτησης, της περιγραφής, των σχεδίων και κάθε άλλου σχετικού στοιχείου.

14. Στοιχεία της αίτησης δημοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 01.01.1988

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1988

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

Τίτλος Αρθρου Εκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας - Διαδικασία

Λήμματα Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Περιπτώσεις απόρριψης αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, Εκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και διαδικασία

Κείμενο Αρθρου

1. Αν μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 9 του προηγούμενου άρθρου ο Ο.Β.Ι. διαπιστώσει ότι η κατάθεση της αίτησης είναι κανονική αλλά όχι πλήρης, η αίτηση θεωρείται ως μη κατατεθείσα.

2. Αν η κατάθεση της αίτησης είναι κανονική και πλήρης, ο Ο.Β.Ι. ελέγχει:

α. Αν το αντικείμενο της αίτησης αναφέρεται σε εφεύρεση που προφανώς δεν είναι επιδεκτική διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 5.

β. Αν το αντικείμενο της αίτησης προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εφεύρεση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2.

Εφ' όσον συντρέχει μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Ο.Β.Ι. απορρίπτει την αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο σύνολό της ή στο μέρος που εμπίπτει στις περιπτώσεις αυτές.

3. Αν η αίτηση δε θεωρηθεί ως μη κατατεθείσα ή δεν απορριφθεί, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ο Ο.Β.Ι. συντάσσει έκθεση η οποία βασίζεται στην περιγραφή της εφεύρεσης, τις αξιώσεις και τα επισυναπτόμενα σχέδια και στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία της στάθμης της τεχνικής που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του νέου στοιχείου και της εφευρετικής δραστηριότητας του επινοήματος (έκθεση έρευνας). Στην έκθεση έρευνας μπορεί να επισυνάπτονται σχόλια ή συνοπτικές επεξηγηματικές παρατηρήσεις από τον Ο.Β.Ι. που θα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εφεύρεσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1.

4. Η έκθεση έρευνας συντάσσεται, εφ' όσον ο καταθέτης καταβάλει μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάθεση της αίτησης τα τέλη σύνταξης της έκθεσης έρευνας. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των τελών σύνταξης της έκθεσης έρευνας, η αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετατρέπεται αυτοδίκαια σε αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας.

5. Η έκθεση έρευνας, μαζί με αντίγραφο των εγγράφων που τη συνοδεύουν, κοινοποιείται στον καταθέτη ο οποίος, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση, δικαιούται να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του.

6. Με βάση τις παρατηρήεις του καταθέτη, ο Ο.Β.Ι. συντάσσει τελική έκθεση έρευνας στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία της στάθμης της τεχνικής που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εκτιμηθεί σύμφωνα με το νόμο αυτόν η δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

7. Η έκθεση έρευνας δίνεται στη δημοσιότητα μαζί με την αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ή, εφ' όσον δεν έχει συνταχθεί ακόμα, μετά από την κοινοποίησή της στον καταθέτη.

8. Η έκθεση έρευνας ή η τελική έκθεση έρευνας έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα.

9. Κατά την κατάρτιση της έκθεσης έρευνας, ο Ο.Β.Ι. μπορεί να ζητεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή από άλλο διεθνή ή εθνικό οργανισμό την παροχή πληροφοριών ή γνωμοδοτήσεων που εκτιμώνται ελεύθερα. Επίσης, ο Ο.Β.Ι. μπορεί να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή παρατηρήσεις από τον καταθέτη.

10. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία κατάρτισης της έκθεσης έρευνας ή της τελικής έκθεσης έρευνας.

11. Μετά το πέρας της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων, ο Ο.Β.Ι. χορηγεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βεβαιώνεται το πλήρες και κανονικό της αίτησης ευρεσιτεχνίας. Στο δίπλωμα αναγράφεται η ταξινόμηση και ο χρόνος διάρκειάς του και επισυνάπτονται:

α. Το πρωτότυπο της περιγραφής της εφεύρεσης μαζί με τις αξιώσεις, την περίληψη και τα τυχόν σχέδια.

β. Η έκθεση έρευνας ή η τελική έκθεση έρευνας.

12. Η επίκληση προτεραιότητας από κατάθεση σε άλλη χώρα αναγράφεται στο διπλωμα ευρεσιτεχνίας, όπου σημειώνεται και η χώρα κατάθεσης, η χρονολογία και ο αριθμός της αλλοδαπής κατάθεσης, στην οποία βασίζεται η προτεραιότητα.

13. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καταχωρίζεται στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και περίληψή του δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

14. Αντίγραφο του διπλώματος, μαζί με τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ' αυτό, χορηγείται στον καταθέτη.

15. Οι τρίτοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες ή αντίγραφα του διπλώματος της περιγραφής, των σχεδίων και κάθε σχετικού στοιχείου.

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 01.01.1988

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1988

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

Τίτλος Αρθρου Διεθνής προτεραιότητα

Λήμματα Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην αλλοδαπή, Διεθνής προτεραιότητα, Προϋποθέσεις

Κείμενο Αρθρου

1. Αν δεν έχει κατατεθεί κανονικά αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στην αλλοδαπή, ο καταθέτης ή ο δικαιούχος της έχει δικαίωμα προτεραιότητας, εφ' όσον μέσα σε δώδεκα μήνες από την παραπάνω κατάθεση καταθέσει αίτηση για την ίδια εφεύρεση στην Ελλάδα και ισχύει ο όρος της αμοιβαιότητας. Στη νέα αίτηση οφείλει να δηλώσει τη χρονολογία και τη χώρα της πρώτης κατάθεσης. Το δικαίωμα προτεραιότητας ανατρέχει στο χρόνο της πρώτης κατάθεσης στην αλλοδαπή.

2. Κανονική κατάθεση στην αλλοδαπή είναι κέθα κατάθεση αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θεωρείται ως κανονική σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας κατάθεσης και εφ' όσον από το περιεχόμενό της προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης. Η μετέπειτα τύχη της αίτησης δεν ενδιαφέρει.

3. Μέσα σε δεκαέξι μήνες από την πρώτη κανονική κατάθεση στην αλλοδαπή πρέπει να υποβληθεί στο Ο.Β.Ι.

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία έγινε η πρώτη κατάθεση, σχετικά με τον αριθμό και τη χρονολογία της μαζί με την περιγραφή, τις αξιώσεις και τα τυχόν σχέδια που επισυνάπτονται, επικυρωμένα από την αλλοδαπή αρχή και

β. Μετάφραση στην ελληνική του πιο πάνω πιστοποιητικού, της περιγραφής των αξιώσεων και των σχεδίων από δικηγόρο ή αρχή, η οποία έχει δικαίωμα να επικυρώνει μεταφράσεις.

4. Αν γίνεται επίκληση πολλών προτεραιοτήτων, οι προθεσμίες που έχουν αφετηρία την ημερομηνία προτεραιότητας υπολογίζονται από την ημερομηνία της αρχικής προτεραιότητας.

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 01.01.1988

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1988

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

Τίτλος Αρθρου Περιεχόμενο δικαιώματος

Λήμματα Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Δικαιώματα

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ

1. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον κάτοχό του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το αποκλειστικό και χρονικά περιορισμένο κατά το άρθρο 11 δικαίωμα να εκμεταλλεύεται παραγωγικά την εφεύρεση και ιδίως: α. Να παράγει, προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά, να χρησιμοποιεί και να κατέχει για τον ίδιο σκοπό τα προϊόντα που προστατεύονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

β. Να εφαρμόζει, προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά την προστατευόμενη από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μέθοδο.

γ. Να παράγει, προσφέρει ή διαθέτει στην αγορά, να χρησιμοποιεί και να κατέχει για τον ίδιο σκοπό το προϊόν που η παραγωγή του είναι αποτέλεσμα της προστατευόμενης από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεθόδου. δ. Να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να εκμεταλλεύεται παραγωγικά, κατά την ένοια των προηγουμένων εδαφίων, την εφεύρεση ή να εισάγει, χωρίς τη συναίνεσή του, τα προϊόντα που προστατεύονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

2. Δεν μπορούν να απαγορευτούν κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας οι εξής δραστηριότητες:

α. Η χρήση της εφεύρεσης για σκοπούς μη επαγγελματικούς ή ερευνητικούς.

β. Η χρήση της εφεύρεσης ενσωματωμένης σε όχημα, σιδηρόδρομο, σκάφος ή αεροσκάφος που εισέρχεται προσωρινά στην Ελλάδα.

γ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παρ. 3 του νόμου αυτού, η παρασκευή φαρμάκου σε φαρμακείο για συγκεκριμένο άτομο με ιατρική συνταγή, καθώς και η διάθεση και η χρήση του φαρμάκου αυτού.

3. Αυτός που εκμεταλλεύεται το επινόημά του ή έχει προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή του, κατά το χρόνο της κατάθεσης αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τρίτο ή κατά την ημερομηνία προτεραιότητας, δικαιούται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το επινόημά του για την επιχείρησή του και τις ανάγκες της. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβάζεται μόνο μαζί με την επιχείρηση.

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 01.01.1988

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1988

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

Τίτλος Αρθρου Διάρκεια ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Λήμματα Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Διάρκεια ισχύος τους

Κείμενο Αρθρου

1. Η διάρκεια ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι είκοσι έτη και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κανονικής κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

2. Αν γίνεται επίκληση προτεραιότητας με βάση κατάθεση στην αλλοδαπή, η διάρκεια ισχύος του διπλώματος υπολογίζεται από την επομένη της κατάθεσης στην ημεδαπή.

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 01.01.1988

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1988

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

Τίτλος Αρθρου Μεταβίβαση - Διαδοχή - Συμβατική άδεια

Λήμματα Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Μεταβίβαση και διαδοχή δικαιώματος για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθώς και του διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

1. Το δικαίωμα για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορούν να