Netherlands

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 januari 2006, nr. TRCJZ/2006/160, houdende aanwijzing toezichthouders Zaaizaad- en plantgoedwet 2005

 

 


(Tekst geldend op: 12-04-2011)

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 januari 2006, nr. TRCJZ/2006/160, houdende aanwijzing toezichthouders Zaaizaad- en plantgoedwet 2005

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Gelet op artikel 89 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005; Besluit:

Artikel 1

1. Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 89, eerste lid, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 worden aangewezen:

a. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

2. Als personen belast met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 89, eerste lid, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 worden aangewezen:

a.
de keurmeesters en controleurs van de Stichting Nederlandse Algemene
Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen;
b.
de keurmeesters en controleurs van de Stichting Nederlandse Algemene
Kwaliteitsdienst Tuinbouw.
Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman