Greece

Νόμος 2943/2001, Έκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

 


ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 2943

Έτος: 2001

ΦΕΚ: Α 203 20010912

Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001

Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001

Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Προοίμιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Στο ν. 1729/1987 "Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε, προστίθεται άρθρο 19Α.

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Κείμενο Αρθρου

1. Η διάταξη υπό στοιχείο (1) της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999) τροποποιείται.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 56 του Σωφρονιστικού Κώδικα τροποποιείται.

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΡΩ

Λήμματα ΕΥΡΩ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1. Τα χρηματικά ποσά σε δραχμές που αναγράφονται σε υφιστάμενες διατάξεις νόμων, νομοθετικών, βασιλικών και προεδρικών διαταγμάτων, αποφάσεων ή άλλων κανονιστικών πράξεων, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετατρέπονται σε ευρώ και στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Κανονισμού (ΕΚ)1103/1997 του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1997 και του άρθρου 2 του ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α').

2. Τα χρηματικά ποσά σε Ecu που αναγράφονται σε υφιστάμενες διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αποφάσεων ή άλλων κανονιστικών πράξεων, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε ευρώ με βάση την ισοτιμία ευρώ προς Ecu που καθορίζεται στο άρθρο 2 του ανωτέρω Κανονισμού.

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΡΩ

Λήμματα ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ, ΚΑΘ ΎΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Κείμενο Αρθρου

Στις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου περιλαμβάνονται ιδίως οι ισχύουσες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος διατάξεις του Αστικού, Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Εμπορικού Νόμου, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κώδικα διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας (π.δ.18/1989) και του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.δ. 774/1980), με τις οποίες, μεταξύ άλλων, καθορίζονται:

α) Η καθ' ύλην αρμοδιότητα των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β) Το ύψος των χρηματικών ποινών και διοικητικών προστίμων, καθώς και των τιμών μετατροπής των στερητικών της ελευθερίας ποινών σε χρηματικές ποινές.

γ) Η παράσταση διαδίκου με ή χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο ενώπιον συγκεκριμένου δικαστηρίου ανάλογα με το ύφος του χρηματικού

αντικειμένου της διαφοράς.

δ) Η δικαστική δαπάνη, καθώς και τα ποσά των δικαστικών τελών, ενσήμων και παραβόλων που απαιτούνται για την παραδεκτή άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου.

ε) Πρόστιμα επιβαλλόμενα από ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΡΩ

Λήμματα ΕΥΡΩ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Κείμενο Αρθρου

Οπου σε διάταξη της παραπάνω νομοθεσίας αναγράφεται ποσό σε δραχμές, το ποσό σε ευρώ που προκύπτει μετά από τη μετατροπή των δραχμών σε ευρώ αναπροσαρμόζεται ως εξής:

1. Αν το προκύπτον ποσό σε ευρώ είναι μικρότερο του 1 ευρώ, η αναπροσαρμογή γίνεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο πλησιέστερο εκατοστό της μονάδας ευρώ (λεπτό - cent). Αν το τρίτο δεκαδικό φηφίο του προκύπτοντος ποσού σε ευ ρώ ισούται με τον αριθμό 5, η

αναπροσαρμογή γίνεται στο πλησιέστερο ανώτερο εκατοστό της μονάδας ευρώ.

2. Αν το προκύπτον ποσό σε ευρώ είναι μεγαλύτερο του 1 ευρώ και δεν υπερβαίνει τα 10 ευρώ, η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη ανώτερη ή κατώτερη δεκάδα λεπτών (cent) αναλόγως του αν το δεύτερο δεκαδικό φηφίο του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του αριθμού 5. Αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ ισούται με τον αριθμό 5, η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη ανώτερη δεκάδα λεπτών (cent).

3. Αν το προκύπτον ποσό σε ευρώ είναι μεγαλύτερο των 10 ευρώ και δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη ανώτερη ή κατώτερη μονάδα ευρώ, αναλόγως του αν το πρώτο δεκαδικό ψηφίο του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του αριθμού

5. Αν το πρώτο δεκαδικό φηφίο του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ ισούται με τον αριθμό 5, η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη ανώτερη μονάδα ευρώ.

4. Αν το προκύπτον ποσό σε ευρώ είναι μεγαλύτερο των 100 ευρώ και δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη ανώτερη ή κατώτερη δεκάδα ευρώ αναλόγως του αν το τελευταίο ακέραιο φηφίο του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του αριθμού 5. Στην περίπτωση που το προκύπτον ποσό σε ευρώ περιλαμβάνει και δεκαδικά ψηφία το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται πρώτα στην πλησιέστερη προς τα πάνω ή προς τα κάτω μονάδα ευρώ και ακολούθως, αν συντρέχει περίπτωση, θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο. Αν το τελευταίο ακέραιο φηφίο του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ ισούται με τον αριθμό 5, η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη ανώτερη δεκάδα ευρώ.

5. Αν το προκύπτον ποσό σε ευρώ είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ και δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη ανώτερη ή κατώτερη εκατοντάδα ευρώ, αναλόγως του αν τα δύο τελευταία ακέραια ψηφία του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα του αριθμού 50. Αν τα δύο τελευταία ακέραια ψηφία του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ είναι ίσα με τον αριθμό 50, η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη ανώτερη εκατοντάδα ευρώ.

6. Αν το προκύπτον ποσό σε ευρώ είναι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ και δεν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη ανώτερη ή κατώτερη χιλιάδα ευρώ αναλόγως του αν τα τρία τελευταία ακέραια ψηφία του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα του αριθμού 500.

Αν τα τρία τελευταία ακέραια ψηφία του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ είναι ίσα με τον αριθμό 500, η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη ανώτερη χιλιάδα ευρώ.

7. Αν το προκύπτον ποσό σε ευρώ είναι μεγαλύτερο α- των 100.000 ευρώ και δεν υπερβαίνει τα 1.000.000 ευρώ, η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη ανώτερη ή κατώτερη δεκάκις χιλιάδα ευρώ, αναλόγως του αν τα τέσσερα τελευταία ακέραια ψηφία του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα του αριθμού 5.000. Αν τα τέσσερα τελευταία ακέραια ψηφία του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ είναι ίσα με τον αριθμό 5.000, η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη ανώτερη δεκάκις χιλιάδα ευρώ.

8. Αν το προκύπτον ποσό σε ευρώ είναι μεγαλύτερο των 1.000.000 ευρώ και δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ, η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη ανώτερη ή κατώτερη εκατοντάκις χιλιάδα ευρώ, αναλόγως του αν τα πέντε τελευταία ακέραια ψηφία του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ είναι ανώτερα ή κατώτερα του αριθμού 50.000. Αν τα πέντε τελευταία ακέραια ψηφία του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ είναι ίσα με τον αριθμό 50.000, η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη ανώτερη εκατοντάκις χιλιάδα ευρώ.

9. Κατ' ανάλογο τρόπο αναπροσαρμόζονται τα προκύπτοντα ποσά που κυμαίνονται: α) από 10.000.001 έως 100.000.000 ευρώ, β) από 100.000.001 έως 1.000.000.000 ευρώ, γ) από 1.000.000.001 έως 100.000.000.000 ευρώ κ.ο.κ..

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Λήμματα ΣΗΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Για τους σκοπούς του άρθρου 91 του Κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα συνιστώνται στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης ειδικά τμήματα, ως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια κοινοτικών σημάτων, τα οποία ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με τον Κανονισμό αυτόν στα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων.

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Λήμματα ΣΗΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Για την εκδίκαση των υποθέσεων κοινοτικών σημάτων από τον Κανονισμό (ΕΚ) 40/94 εκτείνεται η κατά τόπον αρμοδιότητα: α) του ειδικού τμήματος κοινοτικών σημάτων του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Κρήτης, Λαμίας, Ναυπλίου, Πατρών και Πειραιώς και β) του ειδικού τμήματος κοινοτικών σημάτων του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Θεσσαλονίκης, στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης, Ιωαννίνων και Λάρισας.

2. Για τον καθορισμό της καθ' ύλην αρμοδιότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις του εσωτερικού δικαίου.

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Λήμματα ΣΗΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Υποθέσεις που υπάγονται στο τμήμα κοινοτικών σημάτων και εισάγονται σε άλλο τμήμα του ίδιου δικαστηρίου παραπέμπονται στο τμήμα κοινοτικών σημάτων.

2. Υποθέσεις που δεν υπάγονται στο τμήμα κοινοτικών σημάτων και εισάγονται σε αυτό, μπορεί να δικασθούν από το τμήμα αυτό ή να παραπεμφθούν στο αρμόδιο τμήμα.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 46 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Λήμματα ΣΗΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Τα τμήματα κοινοτικών σημάτων εκδικάζουν επίσης τις υποθέσεις που αναφέρονται σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας, μεταφορά τεχνολογίας, τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών και συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και εν γένει όλες τις υποθέσεις εφευρέσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 εφαρμόζονται αναλόγως.

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Λήμματα ΣΗΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Τα τμήματα κοινοτικών σημάτων των Πρωτοδικείων και Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εφόσον τα δικαστήρια αυτά είναι κατά τόπον αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου, εκδικάζουν και τις υποθέσεις εθνικών σημάτων.

2. Στα τμήματα κοινοτικών σημάτων, εφόσον είναι κατά τόπον αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου, μπορεί να εισαχθούν επίσης για εκδίκαση και άλλες υποθέσεις του εμπορικού δικαίου, εάν κατά την κρίση του δικαστή ή του συμβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο το απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Στα τμήματα κοινοτικών σημάτων τοποθετούνται κατά προτίμηση δικαστές με εξειδίκευση ή ιδιαίτερη εμπειρία στο δίκαιο των σημάτων και ιδίως των κοινοτικών, στο δίκαιο των εφευρέσεων και γενικότερα στο εμπορικό δίκαιο.

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Λήμματα ΔΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΔΙΚΗΣ

Κείμενο Αρθρου

Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται στις υποθέσεις εκείνες, για τις οποίες το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Τίτλος Αρθρου Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999, ΦΕΚ 291 Α') αντικαθίσταται.

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Τίτλος Αρθρου Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε."

Κείμενο Αρθρου

Η περίπτωση δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε από την περίπτωση δ' της παραγράφου 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997, και όπως το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης αυτής αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.

2915/2001, αντικαθίσταται.

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Τίτλος Αρθρου Παράταση προθεσμίας εξωτερικής φρούρησης φυλακών

Λήμματα ΦΥΛΑΚΗ, ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Κείμενο Αρθρου

Η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α') παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2001.

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Τίτλος Αρθρου Μετάθεση έναρξης ισχύος του Κεφαλαίου Α' του ν. 2915/2001

Λήμματα Ν. 2915/2001, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄,ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Κείμενο Αρθρου

Ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 2915/2001 (ΦΕΚ 109 Α'), που είχε προβλεφθεί από τα άρθρα 22 και 38 του νόμου αυτού για τις 16 Σεπτεμβρίου 2001, μετατίθεται στην 1η Ιανουαρίου 2002. Η προθεσμία επίδοσης της αγωγής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2001.

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Λήμματα ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης (θεωρητικής εκπαίδευσης) της φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δικαστών οι εκπαιδευόμενοι βαθμολογούνται με βαθμό προόδου, χωριστά από καθέναν από τους διδάσκοντες, στα κύρια μαθήματα, τις ξένες γλώσσες και την πληροφορική. Ο τελικός βαθμός προόδου αποτελείται από το μέσο όρο των επί μέρους βαθμών προόδου όλων των διδασκόντων. Ο συνολικός βαθμός που λαμβάνει κάθε εκπαιδευόμενος και με βάση τον οποίο καθορίζεται η σειρά του στην επετηρίδα εξευρίσκεται με το συνυπολογισμό: α) του βαθμού που αυτός έλαβε κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στη σχολή, β) του τελικού βαθμού προόδου, όπως ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια και γ) του βαθμού που ο εκπαιδευόμενος έλαβε κατά τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις μετά το πέρας της πρώτης φάσης (θεωρητικής εκπαίδευσης). Το άθροισμα των βαθμών αυτών διαιρείται με τον αριθμό τρία. Η πρακτική άσκηση των

εκπαιδευομένων βαθμολογείται με τους χαρακτηρισμούς επιτυχής ή ανεπιτυχής. Αν η άσκηση χαρακτηρισθεί ανεπιτυχής, ο εκπαιδευόμενος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει εκ νέου την εκπαίδευση στη σχολή με την επόμενη σειρά εκπαιδευομένων. Η πρώτη φάση (θεωρητική εκπαίδευση) διαρκεί από 1ης Απριλίου του έτους εισαγωγής στη σχολή μέχρι 15 Μαρτίου του επόμενου έτους. Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου διενεργούνται στην έδρα της σχολής οι εξετάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2236/1994, όπως ισχύει σήμερα. Η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης (πρακτική άσκηση) διαρκεί από 1ης Απριλίου μέχρι 31 Ιουλίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής διέπουν και τη σειρά εκπαιδευομένων που φοιτά από 3 Μαίου 2001 στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

2. Η θητεία των προσώπων, τα οποία στελεχώνουν τις ανεξάρτητες διοικητικές Αρχές που προβλέπονται από το Σύνταγμα, παρατείνεται μετά την κατά τις οικείες διατάξεις λήξη της μέχρις ότου επιλεγούν και διορισθούν τα νέα μέλη των αρχών αυτών, με τη διαδικασία που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 101 Α του Συντάγματος.

3. Στο άρθρο 229 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2915/2001, προστίθεται παράγραφος 3.

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.2002

Λήμματα Ν. 2479/1997, ΕΦΕΤΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΦΕΤΩΝ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 77 του ν. 1756/1988 αντικαθίστανται.

2. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 66 του ν.1756/ 1988

αντικαθίστανται.

3. Οι διατάξεις των εδαφίων τέταρτου και πέμπτου υπό στοιχείο δ' της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 2521/1997, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους προέδρους εφετών και τους εφέτες των πολιτικών και ποινικών και των διοικητικών δικαστηρίων, τους προέδρους πρωτοδικών και τους πρωτοδίκες των διοικητικών δικαστηρίων, τους εισαγγελείς και τους αντεισαγγελείς εφετών και τους εισαγγελείς και τους αντεισαγγελείς πρωτοδικών αντιστοίχως.

4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1.1.2002.

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 12.09.2001

Τίτλος Αρθρου Εναρξη ισχύος

Λήμματα ΙΣΧΥΣ Ν. 2943/2001

Κείμενο Αρθρου

Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου, η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.