Lithuania

2000 m. liepos 18 d. Reklamos įstatymas Nr. VIII-1871 (su pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 22 d. įstatymu Nr. XI-923)

Download