Poland

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynnoÊci eksperta|w Urz´dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Download

 

Tools