Azerbaijan

Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı

Download