Azerbaijan

Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiqi ilə əlaqədər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanunun icrasının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı

 

 

ʺAzərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqındaʺ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının CinayətMəcəlləsinə dəyişikliklərvə əlavələr edilməsi barədəʺ Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI

ʺAzərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqındaʺ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının CinayətMəcəlləsinə dəyişikliklərvə əlavələr edilməsi barədəʺ Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun icrasını təmin etməkməqsədilə qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının ʺAzərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqındaʺ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının CinayətMəcəlləsinə dəyişikliklərvə əlavələr edilməsi barədəʺ Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

İlham ƏLİYEV, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 23 aprel 2004 il
№ 200

<